Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

lauantaina, maaliskuuta 07, 2009

Sisäministeri Anne Holmlund on kansliapäällikkö Ritva Viljasen sätkynukke

Pravda:

Sisäasiainministeri Anne Holmlundin (kok) mukaan poliisin on säilytettävä nollatoleranssi suhteessa rasististen rikoksiin ja syrjintään. Holmlund sanoi perjantaina odottavansa poliisin toimivan malliesimerkkinä ihmisten yhdenvertaisessa kohtelussa.

"Luotan siihen, että poliisilla on kykyä ja tahtoa näyttää suuntaa oikeudenmukaisuuden tiellä", Holmlund sanoi poliisin valatilaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella.

Hän kehotti valan vannoneita poliiseja toimimaan niin, että luottamus poliisiin säilyy kaikissa olosuhteissa.

Poliisin toiminta maahanmuuttajayhteisöissä puhjenneiden levottomuuksien selvittämisessä on puhuttanut viime aikoina erityisesti Ruotsissa, missä poliisi on saanut kovaa kritiikkiä rasistisista asenteista.

Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus tuovat Holmlundin mukaan sekä mahdollisuuksia että haasteita, jotka ulottuvat kaikkeen kansalais- ja viranomaistoimintaan. Yhteiskuntarauhan säilymisen kannalta jokaisella poliisilla on Holmlundin mukaan ratkaiseva rooli.

Vrt.

Kun luin tämän valtioneuvoston tiedotteen, löysin uuden ajatuspoliisin vähemmistövaltuutettu Mikko ”Lakupaperi” Puumalaisen ja valtionsyyttäjä Mika ”Sensuuri” Illmanin seuraksi. Hän on sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva ”Nollatoleranssi” Viljanen.

Tyypillisen suvaitsevaisen virkamiehen tavoin Viljanen määrittelee ongelman väärin, jolloin myös hänen esittämänsä ratkaisu on väärä. Aiemmassa kirjoituksessani Yhteiskunta puumalaistuu pohdin vähän arvomaailmaa, josta tällainen ajattelu tai lähinnä ajattelun puute on peräisin.

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma korostaa monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden periaatteen toteutumista. Näistä jälkimmäinen periaate eli täydellinen syrjimättömyys on Viljasen ja monen muun suvaitsevaisen harhakuvitelmien taustalla.

Suvaitsevainen ihminen pitää kulttuureja samanarvoisina eikä mikään kulttuuri voi olla toista parempi. Käytännössä eri kulttuureja edustavat ihmiset eivät keskimäärin menesty yhteiskunnassa yhtä hyvin. Esimerkiksi Suomessa romanivähemmistöön kuuluvat ihmiset kärsivät työttömyydestä ja syyllistyvät valtaväestöä useammin rikoksiin. Näin on siitä huolimatta, että romanivähemmistön edustajilla on täsmälleen samat kansalaisoikeudet kuin valtaväestöön kuuluvilla suomalaisilla.

Koska suvaitsevainen ihminen pitää kaikkia kulttuureja lähtökohtaisesti samanarvoisina, romanivähemmistön heikko menestys yhteiskunnassa ei voi johtua romanivähemmistöstä itsestään. Sen on pakko johtua syrjinnästä, jota romanivähemmistön edustajat joutuvat kokemaan jokapäiväisessä elämässään.

On siis paremmin menestyvän valtaväestön syy, että romanivähemmistön edustajat kärsivät valtaväestöä useammin työttömyydestä ja syrjäytymisestä. Tällöin luonnollinen ratkaisu on pyrkiä poistamaan syrjintä valtion toimenpiteillä ja tarvittaessa pakkokeinoilla.

Kansliapäällikkö Viljanen toteaakin tomerasti:

Tavoitteena on nollatoleranssi rasismin ja etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän ehkäisyssä.Minusta vaikuttaa siltä, että sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen taluttaa sisäministeri Anne Holmlundia kuin pässiä narussa.Ks. myös:

Ritva Viljanen revisited

Ritva Viljanen jatkaa monikulttuurisuususkontonsa julistamista

Ritva Viljanen ja hulluuden anatomiaKommentteja hommaforumilta:


Eikös poliisilla pitäs olla jonkin sortin nollatoleranssi rikoksiin yleensä?


Mielestäni poliisilla pitäisi olla nollatoleranssi päättäjien ja virkamiesten työssään tekemiin rikoksiin.Seuraavissa vaaleissa koetaan äänestäjien nollatoleranssi.
Jos nyt ihan ensimmäisenä määriteltäisiin mikä on rassissmia, ja mikä ei, niin niiden rassisstissten rikossten osoittaminen helpottuisi merkittävästi.

Niin pitkään kun ei tiedetä mikä/mitä on rassissmi, ollaan aika heikoilla jäillä.

Homlundilla on jalat tukevasti maasta ihan irrallaan, hyväkään tarkoitus ei sokerikuorruta mitä ilmeisintä idioottimaisuutta.

Anne on oikea ihminen kertomaan miten poliisintyötä tehdään ja ymmärtämään sen todellisuuden mitä se on. En yhtään ihmettele vaikka kaikkein nuivimmat ihmiset olisivat poliiseja, sillä he eivät katsele positiivista, auringonpaisteista todellisuutta, eivätkä edes neutraalia, vaan he näkevät ne kaikkein paskimmat puolet kaikesta.
Täällä voi tutustua aiheeseen Poliisi ja monikulttuurinen Suomi

http://www.yhdenvertaisuus.net/poliisi-ja-monikulttuurinen-suomi/etiikka.html

Jossa todetaan muunmuassa: "Monikulttuurisuus on poliisin työn rikkaus"Onhan se työn rikastamista ja monipuolistamista, kun monikulttuurisuus tuo poliiseille lisää töitä.Tuossa propagandapamfletissa todella sanotaan näin:


Monikulttuurisuus on poliisin työn rikkaus

Monikulttuurinen Suomi tulee ainakin isommissa kaupungeissa työskenteleviä poliisiviranomaisia vastaan päivittäin. Se, kokeeko viranomainen kulttuurien kirjon kiinnostavana ja haasteellisena piirteenä vai pelkästään vastenmielisenä ja negatiivisena on pitkälle kiinni kunkin omasta suhtautumisesta vähemmistöihin ja erilaisiin kulttuureihin. Totta on varmasti myös se, että oma ärtyneisyys ja väsymys saattavat purkautua huomaamatta siihen näkyvimpään, joukosta erottuvaan asiakaskuntaan: erilaisiin vähemmistöihin.

Olivatpa kunkin henkilökohtaiset tuntemukset sitten mitä tahansa, on poliisin oman organisaationsa edustajana toimittava aina objektiivisesti ja valansa velvoittamana oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja auttavaisesti. Vaikka jatkuvasti toistuvat tulkkaus- ja kieliongelmat ja asioiden selvittäminen kovaäänisen suurperheen kanssa väsyttäisivät ja ärsyttäisivät, se ei saisi näkyä siinä, miten poliisi asiakasta kohtelee.Maahanmuuttajat tuovat poliisin työhön oman, kansainvälisen tuulahduksensa. Uskontojen ja kulttuurien tuntemuksesta on usein etua muissakin asioissa kuin vain työtilanteissa. Monikulttuurisuutta pitäisi ajatella mieluummin työn rikkautena ja monipuolistajana kuin asioita hankaloittavana taakkana.
Tämänkin sinun verovaroillasi kustannetun propagandan tarjosi sinulle sisäministeriö, jota johtaa kansliapäällikkö Ritva Viljanen sätkynukkensa Anne Holmlundin kanssa.

Ei kommentteja: