Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, marraskuuta 30, 2006

Maahanmuuttajat rikastuttavat Suomea puhumalla huonoa suomea

HS:Maahanmuuttaja on kummajainen journalistina
Julkaistu: 29.11.2006 19:44

Suomen sanomalehdissä ei työskentele juuri lainkaan maahanmuuttajataustaisia journalisteja. Sähköisissä viestimissä heitä on ani harva. Suurimpien lehtien päätoimittajien mukaan useimmiten esteenä on puutteellinen suomen kielen taito.

Helsingin Sanomien 12:lle suomalaislehden ja televisiouutisten päätoimittajalle tehdyssä kyselyssä ilmeni, että ulkomaalaistaustaiset eivät yleensä edes hae töihin joukkoviestimiin.

Tilanteen uskotaan muuttuvan, kun alalle tulee toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajia.

Lehdet, televisio ja radio ovat vähitellen kuitenkin ruvenneet ottamaan maahanmuuttajat huomioon uutistyössään ja viestimien kohderyhmänä.

Saako toimittaja puhua huonoa suomea?
HS.fi/keskustelu 29.11.2006 22:30

Suurimmissa sanomalehdissä ei ole taustaltaan ei-suomalaisia toimittajia, sähköisissä viestimissä on jo joitakin. Suomessa asuva zimbabwelainen toimittaja ja opettaja Percy Mashaire kirjoittaa, että täydellisen suomen kielen ei pitäisi olla välttämätöntä viestimissä. "Eikö suomen kieli voi rikastua maahanmuuttajien erikoisesta kielellisestä ilmaisusta?" hän kysyy.


Multikultiuskonto menee yhä syvemmän hulluuden asteelle. Se on siis nyt jo hyvä juttu, että maahanmuuttajat puhuvat huonoa suomea.

Aikaisemmin yritettiin sentään kehua hyvää suomea puhuvia maahanmuuttajia ja vaadittiin enemmän resursseja suomen kielen opettamiseen maahanmuuttajille heidän integroimisekseen työmarkkinoille.

Nyt päinvastoin katsotaan maahanmuuttajien puhuman huonon suomen rikastuttavan suomen kieltä ja sitä kautta Suomen kulttuuria ja yhteiskuntaa ja työmarkkinoita.

On varmaan tosi kiva kuulla Suomen tiedotusvälineistä "maahanmuuttajien erikoista kielellistä ilmaisua" tyyliin "huva paiva mina olla Mohammed Molomolo-Bingobongo ja mina olla Uleisradion toimittajien monikulttuurisuuskiintiota edustava moniosaaja ja Suomen kulttuurin rikastuttaja ja suomen kielen rikastuttaja ja mina kysy sina miksi sina olla rasisti joka ei haluta maahanmuuttajia Uleisradion uutistenlukijoiksi".

tiistaina, marraskuuta 21, 2006

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutetaan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta

HS:Maahanmuuttajille tarkoitettua opettajankoulutusta ollaan lisäämässä.

Helsingin yliopisto kaksinkertaistaa ensi vuonna monikulttuurisuuskiintiön aloituspaikkojen määrän luokanopettajien koulutuksessa kymmenestä 20:een. Myös lastentarhanopettajien koulutukseen harkitaan vastaavaa kiintiötä.

Jyväskylän yliopistossa on ryhdytty kouluttamaan maahanmuuttajataustaisia
opinto-ohjaajia.

Ihan uutena alkaa ensi syksynä Hämeen ammattikorkeakoulussa maahanmuuttajataustaisten ammatillinen opettajankoulutus, jonka hakuaika on tammikuussa. Alkuun koulutukseen otetaan 20 henkeä.

Määrät ovat vielä pieniä, mutta olennaista on sana monikulttuurisuuskiintiö.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutetaan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta.

Muutenhan mitään maahanmuuttajakiintiöitä ei tarvittaisi. Jos maahanmuuttajat olisivat päteviä, he pääsisivät opettajakoulutukseen ilman kiintiöitä.

Ibid:Helsingin yliopistossa monikulttuurisuuskiintiö toteutui luokanopettajien valinnoissa ensimmäisen kerran 2002. Vuosittain on tähän asti otettu enintään kymmenen uutta opiskelijaa. Nyt enimmäismäärä nostetaan 20:een.

Hakijoilta edellytetään, että heidän äidinkielensä tai kotikielensä on jokin muu kuin suomen tai ruotsin kieli. Suomen suullisen ja kirjallisen taidon tulee olla hyvä.

Opiskelu on kuitenkin luokanopettajan koulutuksen normaalin opetussuunnitelman mukaista, ja kiintiön kautta valituiksi tulleet opiskelevat muiden mukana. Koulutus antaa valmiuksia erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen.


Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi opiskelevien ei siis edes edellytetä osaavan suomea riittävän hyvin voidakseen opettaa suomalaisia lapsia ja nuoria suomeksi. Opettajaopiskelijoiden "suomen suullisen ja kirjallisen taidon tulee olla hyvä", ei siis erinomainen tai täydellinen, äidinkielen veroinen.

Jos ihminen ei osaa suomea äidinkielen tasoisesti, hän ei tietenkään voi opettaa esim. äidinkieltä suomalaisille oppilaille. Tuskin muitakaan aineita voi kunnolla opettaa puhumatta opetuskieltä äidinkielenään.

Suomessa on äärimmäisen huonoja kokemuksia suomalaisten opettajien antamasta englanninkielisestä opetuksesta yliopistoissa; peruskoulujen ja lukioiden opettajiksi pyrkivät maahanmuuttajat osaavat todennäköisesti suomea vielä huonommin kuin suomalaiset yliopisto-opettajat englantia, joten heidän antamansa opetuksen taso olisi siis vielä huonompi.

Joku voisi tietysti väittää, että epäpäteviä opettajia ei palkata kouluihin. Epäpätevien maahanmuuttajien hyväksyminen opettajakoulutukseen kiintiöneekereinä onkin sinänsä eri asia kuin epäpätevien maahanmuuttajien palkkaaminen opettajiksi.

Valitettavasti kuitenkin kunnat noudattavat jo nyt kiintiöneekeripolitiikkaa, jonka mukaan kunnan virkoihin palkataan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta.

Esimerkiksi HKL:n bussinkuljettajiksi on palkattu paljon maahanmuuttajia, jotka eivät osaa suomea. On ilmiselvää, että bussinkuljettajan pätevyyteen kuuluu suomen osaaminen. Muutenhan bussinkuljettaja ei voi vastata matkustajan kysymykseen bussin reitistä, vaihtoyhteyksistä, aikatauluista jne.

Jokainen Helsingissä viimeisen kymmenen vuoden aikana edes jonkin verran bussilla ajanut tietää, että HKL:n bussinkuljettajina on suomea osaamattomia maahanmuuttajia. Helsingin kaupunki on siis tahallaan palkannut epäpätevää henkilökuntaa voidakseen täyttää rasistiset maahanmuuttajakiintiönsä.

Vastaavanlaisia neekerikiintiöitä on tulossa lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajien virkoihin. Ehkä ne onkin jo toteutettu. Itselläni ei ole lapsia, joten en läheisesti seuraa koulujen ja lastentarhojen toimintaa; olen kuitenkin kuullut mm. peruskoulun elämänkatsomustiedon opettajina työskentelevistä islamilaisista maahanmuuttajista, jotka opettavat suomalaisten ateistien lapsille islamilaista propagandaa elämänkatsomustiedon sijasta.

Epäpätevien ihmisten palkkaaminen opettajiksi ja opetussuunnitelmaan kuulumattoman aineksen opettaminen ovat tietysti täysin lainvastaisia ja perustuslainvastaisia menettelyjä, mutta Suomen valtio ja kunnat eivät tietenkään noudata Suomen lakeja.

Islamilaisen maahanmuuttaja-armeijan saappaiden nuoleminen on suomalaisille viranomaisille paljon tärkeämpää kuin Suomen lakien noudattaminen.

Tästä syystä Suomesta ei mm. ole karkoitettu satoihin katuryöstöihin ja raiskauksiin syyllistyneitä afrikkalaisia ammatti- ja taparikollisia, vaikka Suomen lain mukaan yli puolen vuoden vankeustuomiolla rangaistavaan rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen pitäisi karkoittaa maasta.

Suomen lailla ei ole enää mitään merkitystä. Viranomaiset rikkovat Suomen lakia aina kun sen rikkomisesta on hyötyä islamilaiselle miehitysarmeijalle.

Toki lakeja myös koko ajan muutetaan sen islamilaisen miehitysarmeijan intressien mukaiseen suuntaan.

Islamin kritisointi kriminalisoidaan "uskonrauhan loukkaamisena" ja "kiihotuksena kansanryhmää vastaan" ja samaan aikaan islamia tuetaan rahoittamalla moskeijoita suomalaisten veronmaksajien rahoista ja rahoittamalla islaminuskon opetusta suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa suomalaisten veronmaksajien rahoista.
Ilmeisesti tähän tarkoitukseen niitä epäpäteviä maahanmuuttajia otetaan opettajankoulutukseen "monikulttuurisuuskiintiössä" ja palkataan lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi "maahanmuuttajien kotoutumista edistävän positiivisen diskriminaation" nimissä.

SDP:n ryhmä Helsingin kaupunginvaltuustossa sanoo asian näin:

Maahanmuuttajien työttömyysaste on Helsingissä huomattavasti korkeampi kuin
kantaväestön, ja tarvitsemme tehokkaita toimia maahanmuuttajien työllistymisen
ja ammatillisen sekä kielikoulutuksen parantamiseksi. On tärkeää pyrkiä
mahdollisimman korkeaan työllisyysasteeseen, ja siihen, että kaikkien osaaminen
ja työpanos tulee hyödynnettyä. Helsinki voi hyötyä eri kulttuureista ja maista
tulevien ihmisten osaamisesta, ja Helsingin kannalta on tärkeää olla
kansainvälistymiskehityksessä mukana. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja
työllistyminen on tärkeä kysymys nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä,
jossa maahanmuuttajien määrä on viime vuosina selvästi lisääntynyt. On myös
perusteltua, että kuntapalveluihin rekrytoituu myös maahanmuuttajia, sillä
asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.


Maahanmuuttajien epäpätevyyttä ei siis pidetä ongelmana.

Maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön, joten maahanmuuttajien työllistymisen parantamiseksi tarvitaan neekerikiintiöitä; maahanmuuttajat ovat nimittäin niin epäpäteviä, että he eivät millään voisi saada töitä ilman kiintiöitä.

Tämän siis myöntävät mm. Helsingin kaupunginvaltuuston kaksi suurinta ryhmä eli SDP:n ryhmä (ks. ed.) ja Kokoomuksen ryhmä. Kyseessä on siis mainstream-ideologia.

Ne, jotka väittävät multikulti-ideologian kritisoijien olevan vainoharhaisia, voisivat pikku hiljaa tutustua Suomen suurimpien puolueiden virallisiin linjauksiin, Suomen hallituksen ohjelmiin, Suomen eduskunnan keskusteluihin ja Suomen kuntien henkilöstöpolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, kulttuuripolitiikkaan jne.

Afrikasta ja Lähi-idästä tulleita islamilaisia maahanmuuttajia palveleva multikulti-ideologia on Suomessa mainstream-ideologia, Virallinen Totuus, vallanpitäjien ylläpitämä Pyhä Lehmä.

Maahanmuuttajien palkkaamiseksi kunnan virkoihin riittää perusteeksi jo pelkästään se, että maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön. Maahanmuuttajien pätevyydellä ei siis ole mitään väliä.

Maahanmuuttajien työpaikat eivät olekaan sellaisia työpaikkoja, joissa olisi edes tarkoitus tehdä jotain tuottavaa työtä.

Maahanmuuttajien työpaikat ovat suojatyöpaikkoja, joiden olemassaolon ainoa tarkoitus on antaa maahanmuuttajille rahaa.

Maahanmuuttajat tulisivat työttöminä halvemmiksi suomalaisille veronmaksajille kuin työssäkäyvinä. Maahanmuuttajienhan ei ole tarkoituskaan tehdä mitään hyödyllistä työtä, vaan heille maksetaan palkkaa tyhjästä.

Jos heidän olisi tarkoitus tehdä tuottavaa työtä, silloin heitä ei palkattaisi epäpätevinä kiintiöneekereinä; jos heidän työnsä olisi hyödyllistä, heidät palkattaisiin pätevyyden perusteella, ei neekeriyden perusteella.

Koska maahanmuuttajien työpaikkojen ainoa tarkoitus on antaa epäpäteville maahanmuuttajille palkkaa tekemättömästä työstä, veronmaksajat eivät saa maahanmuuttajien työstä mitään vastinetta.

Maahanmuuttajien saama palkka on siis kokonaisuudessaan sosiaaliavustusta.

Koska palkat ovat suurempia kuin työttömyyskorvaukset, epäpätevinä kiintiöneekereinä suojatyöpaikkoihin palkatut maahanmuuttajat eli ilmeisesti useimmat julkisella sektorilla työskentelevät maahanmuuttajat tulevat veronmaksajille kalliimmiksi kuin työttömät maahanmuuttajat.

Työssäkäyvät maahanmuuttajat eli epäpätevät opettajat, epäpätevät lastentarhanopettajat, epäpätevät lääkärit, epäpätevät sairaanhoitajat jne. ovat siis useimmiten pahempia sosiaalipummeja kuin työttömät maahanmuuttajat.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutettavien epäpätevien maahanmuuttajien ei ole tarkoituskaan tehdä mitään sellaista työtä, josta olisi joskus jotain hyötyä jollekulle suomalaiselle veronmaksajalle.

Kuten sanottu, huonoa suomea puhuva ulkomaalainen ei pysty opettamaan suomalaisia lapsia suomeksi.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen tarkoituksena on aiemmin ollut suomalaisten lasten ja nuorten kouluttaminen - lastentarhojen tapauksessa päivähoito, mutta myös esiopetus.

Tätä tarkoitusta varten suomalaiset veronmaksajat ovat kustantaneet niiden toiminnan mukisematta. Useimmat suomalaiset veronmaksajathan ovat suomalaisten lasten ja nuorten vanhempia ja isovanhempia, joten he ovat vain maksaneet jälkikasvunsa päivähoidosta ja koulutuksesta verotuksen kautta.

Nyt tämä kaikki muuttuu. Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen tarkoituksena ei ole enää suomalaisten lasten ja nuorten päivähoito ja koulutus. Ei. Tarkoituksena on suojatyöpaikkojen luominen epäpäteville maahanmuuttajille ja maahanmuuttajalasten ja -nuorten päivähoito ja koulutus.

Maahanmuuttajalasten päivähoitoon aiotaan jopa varata kaksi kertaa niin paljon veronmaksajien rahaa per capita kuin suomalaisten lasten päivähoitoon.

Lisäksi lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi palkataan suomalaisten opettajien sijasta ulkomaalaisia opettajia, joiden tehtävänä on opettaa ulkomaalaisia lapsia ulkomaalaisilla kielillä.

Herää kysymys, mitä hyötyä tästä on Suomelle. Vastaus: ei mitään.

Ei sillä ole tarkoituskaan olla.

Suomen hyvinvointivaltion tarkoituksena ei ole toimia suomalaisten hyväksi.

Suomalaiset veronmaksajat eivät enää maksa oman jälkikasvunsa päivähoidosta ja koulutuksesta verotuksen kautta.

Suomalaiset maksavat veroja kustantaakseen ulkomaalaisten lasten ja nuorten päivähoidon ja koulutuksen.

Tämähän myönnetään suoraan HS:n artikkelissakin:

Koulutus antaa valmiuksia erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen.


Opettajaksi opiskelevien maahanmuuttajien ei siis ole tarkoituskaan opettaa suomalaisia lapsia ja nuoria. Ehei. Jos joku luulee Suomen yliopistojen kouluttavan opettajia suomalaisille lapsille ja nuorille, hän erehtyy.

Suomalaisten veronmaksajien täytyy kustantaa maahanmuuttajien yliopistollinen opettajankoulutus, jotta nämä ulkomaalaiset voisivat valmistuttuaan opettaa ulkomaalaisia lapsia ulkomaalaisilla kielillä, edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

Ihmettelen, miten kukaan voi enää väittää maahanmuuttajien rikastuttavan suomalaista kulttuuria tai poistavan Suomea uhkaavan työvoimapulan.

Suomeen tulee porukkaa Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista jne. Nämä ihmiset menevät opiskelemaan lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi. Valmistuttuaan he opettavat Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista yms. maista Suomeen tulleita lapsia ja nuoria somaliaksi, arabiaksi, kurdiksi, turkiksi, farsiksi jne.

SDP siis kuvaa tätä kehityskulkua näin:

Helsinki voi hyötyä eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten osaamisesta,
ja Helsingin kannalta on tärkeää olla kansainvälistymiskehityksessä mukana.
Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllistyminen on tärkeä kysymys nimenomaan
pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, jossa maahanmuuttajien määrä on viime
vuosina selvästi lisääntynyt. On myös perusteltua, että kuntapalveluihin
rekrytoituu myös maahanmuuttajia, sillä asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.

Voit korvata sanan 'Helsinki' sanalla 'Suomi'.

Siis Suomi "voi hyötyä eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten osaamisesta", kun Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista yms. maista Suomeen tulevat aikuiset opiskelevat Suomen yliopistoissa suomalaisten veronmaksajien rahoilla voidakseen valmistuttuaan opettaa suomalaisissa lastentarhoissa, peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa somali-, arabi-, kurdi- yms. lapsia ja nuoria somalian kielellä, arabian kielellä, kurdin kielellä jne. edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

SDP:n mielestä kuntapalveluihin pitää rekrytoida maahanmuuttajia, koska asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajat siis ensin tulevat tänne ja vaativat itselleen julkisia palveluita suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Sitten vaaditaan maahanmuuttajien palkkaamista näiden julkisten palveluiden tuottajiksi, koska näiden palveluiden käyttäjätkin ovat maahanmuuttajia.

En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Kuinka kukaan voi olla noin hullu tai noin tyhmä?!

Suomeenhan voidaan tuolla logiikalla tuoda vaikka 500 miljoonaa maahanmuuttajaa.

Ensin tuodaan Suomeen 500 miljoonaa ihmistä esim. Afrikasta, sitten todetaan Suomessa asuvien ihmisten olevan enimmäkseen afrikkalaisia, jolloin toki koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palvelujen täytyy olla saatavilla afrikkalaisilla kielillä, palveluiden käyttäjäthän itse puhuvat vain afrikkalaisia kieliä. Eihän toki voida vaatia, että Suomeen muuttava afrikkalainen opettelisi suomea. Tottakai afrikkalaisilla on oikeus saada palvelua afrikkalaisilla kielillä myös asuessaan Euroopassa. Onhan se nyt aivan itsestään selvää, että eurooppalaisilla on velvollisuus maksaa veroja kustantaakseen palveluiden tarjoamisen afrikkalaisilla kielillä.

Pahat sikaniskarasistieurooppalaiset ovat kuitenkin niin suvaitsemattomia, että eivät ole osanneet varautua yhteiskunnan monikulttuuristumiseen opettelemalla afrikkalaisia kieliä. Niinpä afrikkalaisilla kielillä tarjottavien koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palvelujen tuottajien täytyy itsekin olla afrikkalaisia maahanmuuttajia.

Tällöin saadaan näppärästi työllistettyä kaikki maahanmuuttajat tuottamaan toisilleen palveluita. Suomalaisten tai muiden eurooppalaisten ei tarvitse osallistua näiden kulttuuriamme rikastuttavien huippuosaajien keskinäisiin koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palveluihin muuten kuin kustantamalla ne kaikki.

Tämä ei ole enää maahanmuuttoa. Tämä on väestönvaihtoa. Euroopan nykyinen väestö korvautuu Afrikasta ja Lähi-idästä tuotavalla uudella väestöllä.

Maahanmuuttajat eivät sulaudu eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Päinvastoin eurooppalaiset pitkällä aikavälillä sulautuvat Afrikasta ja Lähi-idästä tulleisiin väestöelementteihin.

Ensin afrikkalaiset ja lähi-itämaalaiset muodostuvat enemmistöksi joissakin suurkaupunkien ghetoissa, sitten kokonaisissa kaupungeissa. Lopulta kaikki suuret kaupungit ovat afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten hallitsemia. Eurooppalaisia asuu vain joillakin syrjäseuduilla, jonne afrikkalaiset ja lähi-itämaalaiset eivät ole viitsineet mennä. Kaikki Euroopan suurissa kaupungeissa asuvat valkoiset ihmiset sulautuvat pikku hiljaa Afrikasta ja Lähi-idästä tulleisiin väestöelementteihin seka-avioliittojen ja -seurustelujen kautta, joukkoraiskauksien kautta ja pakkoavioliittojen kautta jne.

Kun Euroopassa muutaman kymmenen vuoden päästä asuu lähes pelkästään afrikkalaisia ja lähi-itämaalaisia, Eurooppa lakkaa olemasta Eurooppa. Eurooppa muuttuu Afrikaksi ja Lähi-idäksi. Eurooppa palaa pimeään keskiaikaan. Moderni länsimainen sivilisaatio kuolee.

keskiviikkona, marraskuuta 15, 2006

Heja Sverige!

Helsingin Sanomat onnistui masentamaan seuraavalla uutisella:

Ruotsin väkiluku vahvassa kasvussa

Ruotsin väkiluku on kuluneen vuoden aikana kasvanut enemmän kuin koskaan 12 vuoteen. Suurin syy väestönkasvuun on maahanmuutto.

Ruotsalaisia oli syyskuun lopussa runsaat 9,1 miljoonaa. Ruotsiin oli syyskuun loppuun mennessä muuttanut liki 74 000 ihmistä, valtaosa heistä irakilaisia.

Myös syntyvyys oli Ruotsissa nousussa. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana syntyi liki 82 000 lasta.


Mietitäänpäs tätä hetki. On hyvin tunnettu ilmiö, että länsimaissa hyvinvoinnin kasvun myötä syntyvyys on ollut tasaisessa laskussa. Pohjoismaissa alkuperäisväestön syntyvyys on juuri ja juuri sillä tasolla, että väkiluku laskee vain hitaasti, Suomessa 1,73 ja Ruotsissa 1,66. Etelä-Euroopassa tilanne on paljon synkempi. Italiassa vastaava luku on vain 1,33, Espanjassa 1,28 ja Kreikassa 1,34. Keski-Euroopassa tilanne on vain vähän lohdullisempi, Itä-Euroopassa lähes toivoton. Luvut viittaavat siis siihen määrään lapsia, mitä nainen keskimäärin elinaikanaan saa. Väestön koko ei juurikaan muutu, kun luku on lähellä kahta.

Uutisessa mainittiin, että suurin osa Ruotsiin saapuneista ovat Irakista. Voitaneen olettaa, että huomattavia määriä on saapunut myös muista muslimimaista, onhan Suomessakin kärkisijoilla esimerkiksi Somalia ja Afganistan. Syntyvyysluvut näissä maissa kuuluvat seuraavasti: Somalia on tilastojen kolmannella sijalla luvulla 6,76, Afganistan viidentenä luvulla 6,69 ja Irakillakin luku on 4,18, vaikka sijaluku on vain 46. (lähde)

Yllämainitun perusteella on melko selvää, että Ruotsissa viime vuonna syntyneistä lapsista leijonanosa on maahanmuuttajien saamia ja että näiden suhteellinen osuus kasvaa jatkuvasti.

Vertailun vuoksi on hyvä myös mainita, että tilastokeskuksen mukaan suomessa asui viime vuonna reilut 100 000 ulkomaalaista. Ruotsiin näitä saapuu vuodessa lähes saman verran.

Mitä tästä kaikesta voimme sitten päätellä? Ainakin sen, että kuljemme hurjaa vauhtia siihen tilanteeseen, jossa käsite "ruotsalainen blondi" on kappale historiaa ja sana uskonpuhdistus ei viittaa enää Kustaa Vaasan suorittamaan kirkon varojen puhallusoperaatioon, vaan
johonkin paljon synkempään.

tiistaina, marraskuuta 14, 2006

Maahanmuuttajalasten päivähoitoon kaksi kertaa niin paljon rahaa kuin suomalaisten

Katsoin maanantaina A-piste-nimisen propagandistisen tv-ohjelmasarjan jakson, jossa puhuttiin Suomea uhkaavasta hirveästä työvoimapulasta, sen hoitamiseen tarvittavasta maahanmuuton valtavasta lisäyksestä ja Suomessa jo olevien maahanmuuttajien sopeutumisvaikeuksista.

Koska multikulti-ideologian mukaan kaikki maahanmuuttajat ovat Suomen työvoimapulaa paikkaavia huippuosaajia, myös ulkomaalaistaustaiset päiväkotilapset esitettiin tässä propagandaohjelmassa tulevaisuuden työntekijöinä ja eläkepommin purkajina.

Tämän "Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, koska väestön ikääntyminen johtaa työikäisen väestön vähenemiseen"-propagandamantran valheellisuudesta olen kirjoittanut aiemminkin, joten ei siitä sen enempää.

Puutun nyt vain siihen, että tällä "somalit ovat Suomen tietoyhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä huippuosaajatyövoimaa"-argumentilla perusteltiin tällä kertaa jopa maahanmuuttajalasten erityistä hyysäämistä suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivissa lastentarhoissa.

Ohjelmassa käsiteltiin maahanmuuttajalasten ongelmia. Maahanmuuttajalasten keskimääräisen suomen kielen taidon kerrottiin olevan lastentarhan päättyessä 7-vuotiaana, kouluunmenon kynnyksellä, suomalaisen 3-vuotiaan tasolla.

Tämähän ei tietenkään multikultifanaatikkojen mielestä voi johtua siitä, että multikulti-ideologian mukaisesti maahanmuuttajaperheitä on nimenomaan kannustettu säilyttämään "oma kielensä ja kulttuurinsa".

On tietysti kyseenalaista, miten jonkun Suomessa syntyneen lapsen "oma kieli ja kulttuuri" voi olla jossain Afrikan sarven aavikoilla esiintyvä kieli ja kulttuuri.

Tässä multikulti-ideologiaan kuuluvassa "maahanmuuttajaperheiden oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen"-meemissä on tietysti taustalla sellainen rasistinen ajatus, että kaikki neekerit ovat aina geneettisesti predestinoituja olemaan afrikkalaisia, kukaan neekeri ei voi koskaan olla eurooppalainen.

Rasismin vastustajiksi julistautuvat multikultifanaatikot kannattavat juuri tällaisia rasistisia ajatuksia.

No, ei se vielä mitään.

Maahanmuuttajalasten kielivaikeuksien ja sosiaalisten ja psykologisten ongelmien vuoksi ohjelmassa esitettiin, että lastentarhojen määrärahoja jaettaessa 1 maahanmuuttajalapsi pitäisi laskea 2 lapseksi.

Tämä tarkoittaisi sitä, että lastentarha saisi esim. 10 maahanmuuttajalapsesta yhtä paljon määrärahoja kuin 20 suomalaisesta lapsesta. Ei siis riitä, että maahanmuuttajat kuluttavat suomalaisten veronmaksajien rahoja olemalla työttöminä sosiaalietuuksien varassa useammin kuin suomalaiset. Myös maahanmuuttajalapsien päivähoitoon annetaan veronmaksajien rahaa enemmän kuin suomalaislasten päivähoitoon.

Jokainen maahanmuuttajalapsi siis kuluttaa veronmaksajien rahoja kaksi kertaa niin paljon kuin suomalainen lapsi.

Tällaisia ideoita sikiää vain sellaisten ihmisten päässä, jotka fanaattisesti vihaavat suomalaisia. Mitenkään muuten ei voi selittää sitä, että joku suomalainen ehdottaa maahanmuuttajalasten päivähoitoon suomalaisten veronmaksajien kukkarosta kaksi kertaa niin suuria määrärahoja kuin suomalaislasten päivähoitoon.

Suomessa on viides kolonna, suomalaisia vastaan toimiva suomalaisten maanpetturien ryhmä.

Tämän suomalaisia vihaavan suomalaisporukan keskuudesta ovat peräisin sellaiset ideat kuin epäpätevien maahanmuuttajien palkkaaminen kuntien virkoihin pätevien suomalaisten sijasta rasististen maahanmuuttajakiintiöiden täyttämiseksi ja suomalaisvastaisen vihapropagandan (6degrees-lehti, Kulttuurikeskus Caisa jne.) rahoittaminen suomalaisten veronmaksajien rahoista.

Tämä maanpetoksellinen, suomalaisvastaista myyräntyötä tekevä viides kolonna ei lainkaan nauti kansan yleisen mielipiteen tukea, mutta pystyy jatkamaan toimintaansa kansan syvien rivien tietämättömyyden, laiskuuden ja apaattisuuden vuoksi.

Ensinnäkin useimmat ihmiset ovat liian hidasjärkisiä huomatakseen, missä mennään.

Toiseksi edes asioista perillä olevat ihmiset eivät jaksa uhrata omaa aikaansa ja energiaansa taistellakseen tätä pientä maanpetoksellista fanaatikkojengiä vastaan. Sitä jengiä pidetään merkityksettömänä. Ajatellaan, että eihän niillä ole mitään valtaa, ei tuollaisia hulluja ideoita koskaan voida toteuttaa.

Kyseessä on kuitenkin "sammakko vesikattilassa"-ilmiö: jos sammakko pannaan aluksi kylmään vesikattilaan, se ei hyppää pois kattilasta keittolevyn hitaasti lämmetessä. Hulluja ideoita esitetään pikkuhiljaa, jatkuvasti toimitaan toleranssin rajalla liian vahvan populistisen vastareaktion välttämiseksi, pikkuhiljaa nostetaan toleranssia aste asteelta; lopulta on tultu tilanteeseen, jossa kaikki fanaattiset multikulti-ideat on implementoitu.

Paluuta ei ole, koska multikultipolitiikan tavoitteena on Euroopan yhteiskuntajärjestelmän ja kulttuurin peruuttamaton tuhoaminen väestöä hitaasti vaihtamalla ja uuden väestön assimiloitumista estämällä.

Jussi Halla-aho kuvasi tätä ilmiötä joskus siten, että pieni fanaatikkojen joukko kovalla äänellään “asettaa trendin”:


Olen kyllä siellä ja täällä yrittänyt pohtia sitä, mikä tämä kuvio kokonaisuudessaan on. Lyhyesti sanottuna kyseessä on näkemykseni mukaan pieni mutta hurmahenkinen fanaatikkojen joukko, viherkommunisteja uusissa tai vanhoissa vaatteissa, joka kovalla äänellään ja äärettömällä energiallaan “asettaa trendin”. Periaatteessa neutraali osa poliittisesta eliitistä ja mediasta lipoo fanaatikkoja a) näyttääkseen trendikkäältä tai b) luullen näiden näkemyksiä yleiseksi mielipiteeksi. Suurin osa kansasta on mukavuuteensa turtuneita lampaita, jotka eivät yksinkertaisesti usko todeksi sitä, mitä he näkevät. He kieltäytyvät näkemästä, koska katseleminen olisi liian kivuliasta ja epämukavaa.

Fanaatikkojen joukko esittää asteittaisesti kaikenlaisia pieniä muutoksia, joiden uskoo menevän yksittäisinä ehdotuksina läpi. Kansa ei jaksa vastustaa yhtäkään näistä pienistä muutoksista, koska ne tuntuvat yksittäistapauksina niin merkityksettömiltä.

Keskipitkällä aikavälillä (10-30 vuotta) näistä sadoista pienistä yksittäisistä muutoksista kuitenkin muodostuu vahva trendi, joka johtaa vääjäämättömästi Euroopan tuhoutumiseen eli Euroopan maiden muuttumiseen Afrikan ja Lähi-idän maiden kaltaisiksi islamilaisiksi diktatuureiksi ja/tai jatkuvien sisällissotien ja väkivaltaisen anarkian repimiksi pirstaleisiksi rauniomaiksi.

Eurooppa tuhoutuu.

2030-luvulla Eurooppaa ei enää ole. On vain nykyisen Afrikan ja Lähi-idän maiden kaltaisia islamilaisia ym. primitiivisiä väkivaltaisia maita.

Pimeys koittaa.

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Elämme Rooman valtakunnan romahdukseen verrattavissa olevia aikoja. Multikulti-ideologia johdattaa meidät takaisin kansainvaellusaikaan ja sen aiheuttamaan pimeään keskiaikaan.