Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, huhtikuuta 10, 2007

Monikulttuurisuuden malliyhteiskunta


Koska monien erilaisten etnisten ryhmien tuominen samaan yhteiskuntaan rikastuttaa kulttuuria, poistaa työvoimapulan, saa ihmiset avarakatseisiksi ja suvaitseviksi ja johtaa rauhanomaiseen rinnakkaiseloon erirotuisten ja eriuskoisten ihmisten kesken, YK on päättänyt ratkaista maailman pakolaisongelmat ym. konfliktit asuttamalla maailman pahimpien konfliktialueiden kaikki asukkaat samaan paikkaan eli Palestiinaan.

Historiansa aikana monia kovia kolhuja kärsineestä Palestiinasta tulee tällä tavalla monikulttuurisuuden malliyhteiskunta, josta Suomen kaltaiset kulttuurisesti köyhät maat voivat ottaa oppia.

Suomessa viime aikoina havaitut maahanmuuttajaongelmat, esimerkiksi somalien satakertainen yliedustus ryöstötilastoissa ja maahanmuuttajien keskimääräinen 20-kertainen yliedustus raiskaustilastossa, eivät mitenkään voi olla monikulttuurisuudesta itsestään johtuvia ongelmia. On selvää, että näiden ongelmien syynä voi olla vain suomalaisten tottumattomuus monikulttuurisuuteen. Suomi on vasta monikulttuurisuuskehityksensä alkutaipaleella, joten Suomen pitää ottaa oppia edistyksellisemmistä, kulttuurinrikastuttajista eli nuorisosta jo pidempään nauttineista maista.

Valitettavasti tämä kehitys on kuitenkin hyvin hidasta, joten onneksi YK on päättänyt asuttaa pohjoisirlantilaiset, serbit, hutut ja muut ongelmaryhmät Palestiinaan. Tällä tavalla ratkaistaan kaksi ongelmaa yhdellä iskulla: sekä Palestiinan omat ongelmat että maailman kaikkien konfliktialueiden pakolaisongelmat.

Eihän nimittäin voi olla niin, että Palestiinan nykyiset ongelmat johtuisivat israelilaisten juutalaisten, palestiinalaisten kristittyjen ja palestiinalaisten muslimien muodostaman monikulttuurisen yhteiskunnan toimimattomuudesta. Ehei, eihän monikulttuurisuudessa voi koskaan olla mitään vikaa. Palestiinan ongelmat ovat selvästi johtuneet vain siitä, että Palestiina ei ole vielä ollut tarpeeksi monikulttuurinen yhteiskunta.

Nyt tämä ongelma ratkaistaan tuomalla Jordanin länsirannalle kymmeniä etnisiä ryhmiä maailman pahimmilta konfliktialueilta.

Northern Irish, Serbs, Hutus Granted Homeland In West Bank

In a bold gambit hoped to resolve dozens of conflicts around the world, the
U.N. announced Monday the establishment of Ethniklashistan, a multinational
haven in the West Bank that will serve as a new homeland for Irish Protestants,
Hutus, Serbs, and other troubled groups.Suomeenhan on myös tuotu viimeisen 30 vuoden aikana pakolaisina mm. chileläisiä kommunisteja, somalialaisia islamisteja, muslimien vainoamia iranilaisia kommunisteja, tutseja tappaneita ruandalaisia hutuja jne. Tästä ei tietenkään ole ollut mitään ongelmia, joten totta mooses näiden samojen konfliktiryhmien asuttaminen Palestiinaan tuottaa samoja hyviä tuloksia kuin pakolaisten rahtaaminen Suomeen.

On selvää, että esimerkiksi Somaliassa kalashnikov kädessä kadulla riehuneet islamistitaistelijat tai Ruandassa naisilta ja lapsilta machete-veitsillä päitä irti leikanneet heimosoturit ovat heti Suomeen tullessaan mallikelpoisia kansalaisia, heti töihin meneviä huippuosaajia, työvoimapulan poistajia, rehellisiä veronmaksajia jne.

Suomi on kuitenkin yksi maailman rikkaimpia maita, joten Suomella ei ole oikeutta riistää näitä arvokkaita monikulttuurisen huippuosaamisen resursseja köyhemmiltä mailta. Moinen olisi aivovientiä.

Pravdakin on suuressa viisaudessaan kertonut meille, että Suomeen tulevista maahanmuuttajista kertyy suomalaisille veronmaksajille selvät säästöt:

Lapsen ylläpito maksaa Parkkisen mukaan vanhemmille keskimäärin kymmenen tuhatta euroa vuodessa Suomessa. Näin ollen yksi lapsi maksaa elättäjilleen ennen 20. ikävuottaan vajaat 200 000 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutuksen kautta yhteiskunnan rahaa menee ainakin 150 000 euroa. Jo pelkästään koulutus maksaa runsaat viisi tuhatta euroa vuodessa.

Maahanmuuttajien koulutuksen ja kasvatuksen on maksanut heidän kotimaansa.Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen maahanmuuttaja on 350.000 euron suuruinen lottovoitto vastaanottajamaalleen.

Tosin tuossa Pravdan artikkelissa oli pienenä taustaoletuksena, että kyseinen maahanmuuttaja on välittömästi maahan saavuttuaan töihin menevä 20-vuotias koulutettu, työkykyinen ja työhaluinen lainkuuliainen kansalainen ja veronmaksaja. Suomeen tulevista maahanmuuttajista alle 1 % täyttää nämä kriteerit, yli 99 % ei.

Tällä pikkuseikalla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, koska Pravdan mielestä nämä muutama promille maahanmuuttajista ovat totuus kaikista maahanmuuttajista. Pakkohan sen nyt olla totta, kun se oli Hesarin lööpissä kissankokoisin kirjaimin:

MAAHANMUUTTAJISTA SUOMELLE SELVÄT SÄÄSTÖT

Eihän voi olla, että maamme suurin sanomalehti tahallaan valehtelisi näin tärkeästä asiasta lööpissään pari viikkoa ennen eduskuntavaaleja. Eihän Pravda voi olla niin moraaliton propagandalafka, että se pyrkisi vaikuttamaan eduskuntavaalien tulokseen valehtelemalla aivan tahallaan kansakuntamme tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimmistä yhteiskunnallisista kysymyksistä vain pari viikkoa ennen vaaleja.

Koska tämä kissankokoisin kirjaimin Pravdan lööpissä kerrottu tieto on määritelmän mukaan totta (Puolue on aina oikeassa), kyllä meidän nyt täytyy uskoa tähän. Maahanmuuttajat ovat huippuosaajia, jotka rikastuttavat vastaanottajamaansa yhteiskuntaa valtavasti. Onhan se nyt totta, kun Pravdassa sanottiin niin.

Me emme kuitenkaan saa olla niin ahneita, että haalisimme näitä huippuosaajia Suomeen. Heidän mittaamattoman arvokasta koulutustaan, osaamistaan ja työpanostaan tarvitaan näet muuallakin. On selvää, että tämä nuorison eli työvoimapulan poistajien rikastuttava vaikutus on enemmän tarpeen Palestiinan kaltaisissa köyhissä maissa kuin Suomessa.

On syytä olla toiveikas näiden moniosaajien Palestiinaan rakentaman kulttuurillisesti rikkaan yhteiskunnan suhteen: Palestiinahan rikastuu valtavasti saadessaan sen 350 000 euron suuruisen lottovoiton per maahanmuuttaja, joten miljoonasta maahanmuuttajasta Palestiina rikastuu 350 miljardia euroa!! Pravdassa sanottiin näin, joten kyllä sen täytyy olla totta!! Kymmenestä miljoonasta maahanmuuttajasta Palestiina rikastuu jo huimat 3500 miljardia eli 3,5 biljoonaa euroa!! Ihqdaa!!!

Kymmenen miljoonan erirotuisen ja eriuskoisen maahanmuuttajat vastaanottamisen jälkeen Palestiina on maailman monikulttuurisin maa; monikulttuurisuus on rikkaus, joten Palestiinasta tulee maailman rikkain maa!!Elämä uudessa uljaasssa Palestiinassa on silkkaa onnea ja auvoa, kuten viereisestä kuvasta näkyy.

Rauhan Uskonto™ on toki vahvasti edustettuna uudessa Palestiinassa, kuten vanhassakin. Mikään monikulttuurinen yhteiskuntahan ei ole täydellinen ilman Hienon ja Suvaitsevaisen islamilaisen kulttuurin kontribuutioita. Näinhän meille vakuuttaa mm. Suomen johtava dhimmi, professori Jaakko Hämeen-Anttila. Suomen ainoana islam-asiantuntijana Pravdassa ja muussa Puolueen mediassa jatkuvasti haastateltava Hämeen-Anttila jaksaa onneksi vähän väliä muistuttaa suomalaisia siitä, että Koraanin 114 suurasta 113 alkaa sanoilla "Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen".


Ilman Hämeen-Anttilan kertomaa Totuutta Islamista™ joku rasisti eli sionistinen islamofobi saattaisi nimittäin päästä levittämään sellaista käsitystä, että muslimit muka olisivat jotenkin väkivaltaisia.

Viime aikoina Suomeakin rikastuttaneet hutut, nuo massamurhaamisen huippuosaajat, aikovat myös antaa oman kontribuutionsa Palestiinan monikulttuuriseen yhteiskuntaan:

Hutu leader Kagabo Ndadaye, who between 1994 and 1996 personally oversaw the
machete deaths of more than 10,000 Tutsi Rwandans, echoed the positive outlook.
"The glorious Hutu are the one pure race," said Ndadaye, speaking from a Hutu
settlement near Hebron while eyeing a nearby Kurdish settlement. "All inferior
mongrel peoples shall be put to the blade."

Kaikki kulttuurithan ovat yhtä arvokkaita, joten meillä valkoisilla eurooppalaisilla ei ole mitään syytä arvostella näitä hienoja afrikkalaiseen kulttuuriperinteeseen kuuluvia periaatteita.

Multikulti-ideologian mukaisesti mahdollisimman monien erilaisten rodullisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten ryhmien systemaattinen rahtaaminen maailman pahimmilta konfliktialueilta "pakolaisina" yhteen paikkaan luo onnellisen ja auvoisen, harmonisen, suvaitsevaisen, yhteisöllisen ja vastuullisen yhteiskunnan:

"When you take that many long-suffering, war-torn groups and put them in the
same place, how can you not have peace?" asked former president Jimmy Carter,
who will lead talks among the various Ethniklashistani groups. "This hatred
cannot possibly last long."

Mehän emme tietenkään voi riistää tätä onnellista monikulttuurista tulevaisuutta palestiinalaisilta, joten miksikäs emme lähettäisi kaikkia Suomeen ja muualle Eurooppaan tulleita kulttuurinrikastuttajia kehitysapuna Palestiinan eli Ethniklashistaniin?

keskiviikkona, huhtikuuta 04, 2007

Ranskan juutalaiset kannattavat Jean-Marie Le Peniä, koska pelkäävät muslimeja

Jews for Le Pen
By Daniel Ben-Simon

AIX-EN-PROVENCE, France

Two small and vulnerable communities, one constituting about 1 percent of
the population and the other about 10 percent, are the fulcrum of the 2007
French presidential elections. The Jews and Muslims in France have fulfilled a
decisive role in determining the political agenda for some 60 million French
people.

First, the Jews were hit. In the fall of 2000, when the Muslims began to
avenge the damage done to their Palestinian brethren in the territories, the
lives of the Jews of France changed. Within months, hundreds of attacks on Jews
and Jewish institutions were reported. Community leaders raised the alarm, but
the French government dismissed the events as incidents perpetrated by criminals
or delinquent youths.Tää on niin tätä. Satojen juutalaisten kimppuun hyökkäävät islamilaiset terroristit ovat "ranskalaisia nuorukaisia".

The socialist government headed by Prime Minister Lionel Jospin deciphered the
new reality, but feared sparking a communal and ethnic conflagration that would
set fire to the republic. Thus, only rarely did government spokesmen mention the
ethnic origin of the perpetrators or their victims. Only when synagogues and
schools were hit was their link to Judaism mentioned.


Ranskan viranomaiset yrittivät siis salata jopa sen, että nämä "nuoret" olivat hyökänneet nimenomaan juutalaisten kimppuun.

Jos olisi kerrottu uhrien olleen juutalaisia, kaikki olisivat tajunneet "nuorison" olleen muslimeja. Jättämällä mainitsematta hyökkäysten kohdistuneen nimenomaan juutalaisiin Ranskan valtiovalta yritti estää kansaa tajuamasta, että asialla olivat islamilaiset terroristit.

Only when Jews took to the streets and demanded that their country protect them,
waving the flag of Israel alongside the French flag, did France concede that
this was a new wave of anti-Semitism. In the past it had taken a Christian form;
this time, it was described as Muslim anti-Semitism.

Tätä muslimien juutalaisvastaisuutta on toki nähty Suomessakin. Esimerkiksi viime kesällä Helsingissä muslimit huusivat "tappakaa juutalaiset"-tyylisiä Hamasin ja Hizbollahin iskulauseita mielenosoituskulkueissaan. Pravda tapansa mukaan valehteli, että kyseessä oli suomalaisten kansalaisaktivistien mielenosoitus rauhan puolesta. "Rauhan puolesta kuin Lenin ja setä Ho Chi Minh" oli Pravdan nykyisten 50-60-vuotiaiden taistolaistoimittajien iskulause jo heidän nuoruudessaan 1970-luvulla.

Seven years later, the all-clear can be sounded. Attacks do continue, but they
are much less severe. Here and there curses, here and there shoving, here and
there slogans on walls.

Nämä siellä täällä Ranskan kaupunkien talojen seinillä nähtävillä olevat graffitit ovat muotoa "Islamilainen valtio tulee pian!" ja "Kuolema juutalaisille" jne.

Mielestäni on järjetöntä sanoa, että vaara on ohi ("the all-clear can be sounded"). Se ei ole ohi. Se on vasta alkanut.

Nämä siellä sun täällä kuultavat kiroukset ovat muotoa "sale juif" eli "likainen juutalainen". Tätä on huudettu mm. Ranskan sisäministerille Nicolas Sarkozylle, jota Pravda inhoaa. Pravda on islamilaisten terroristien kanssa yhteisessä rintamassa juutalaista presidenttiehdokasta vastaan.

The murder of Ilan Halimi a year ago was considered the height of the
anti-Jewish campaign that began in the fall of 2000. These seven years have
shaped the new politics of France's Jews. Real fears have grown strong sometimes
to the point of exaggeration and have caused the Jews to prefer a right-wing to
a left-wing candidate.


Se on siis tämän israelilaisen juutalaisen toimittajan mielestä liioittelua, että Ranskan juutalaiset eivät halua äänestää juutalaisvastaisten islamilaisten terroristien kanssa liittoutunutta vasemmistoa.

Ilmeisesti Israelin lehdistö on yhtä punaista kuin Suomen.

It is almost certain the extreme right headed by Jean-Marie Le Pen will benefit
from the terror that has settled in the hearts of the Jews.

Duh. No, tämäkään ei ole selvää Pravdalle.

In the past, Jews did not vote for Le Pen because they saw him as a racist and a
xenophobe. As long as they felt protected, they condemned him and his opinions.
But in light of their feeling that the state has abandoned them, some see him as
a worthy address.

Miksi Ranskan juutalaiset olisivat vastustaneet Le Peniä siksi, että hän on "rasisti" ja "ksenofoobikko"? Tämä israelilainen vasemmistolainen toimittaja taitaa projisoida omia poliittisia mielipiteitään Ranskan juutalaisiin. Ranskassa "rasistiksi" ja "ksenofoobikoksi" leimataan kaikki ne, joiden mielestä muslimien maahanmuuttoa pitäisi hieman rajoittaa.

While the state has not admitted to the growth of extremist elements in the
Muslim community, Le Pen more forcefully emphasizes his well-known opinions:
Muslims, or most Muslims, should go back to their countries of origin. The enemy
of my enemy has suddenly become a friend. A Jewish doctor in this picturesque
town said a few days ago that many of his friends intended to vote for Le Pen.
"Of course, because he is the best for the Jews of France," he said. A friend of
his, an economics professor who took part in the conversation, conceded that
although things had improved, most of the Jews of Aix-en-Provence would vote
either for the right-wing candidate Nicolas Sarkozy or Le Pen. "I have a feeling
that Le Pen will do very well in the coming elections," he said.

Niinpä. Tämä tulee tietysti suurena yllätyksenä Pravdalle, koska Pravdan toimittajat ovat täysin asiantuntemattomia, mistään mitään tietämättömiä, laput silmillä maailmassa kulkevia idiootteja.

Pravdan Ranskan-kirjeenvaihtajan, rouva Nalbantoglun mielestä se on yllättävää, että afrikkalaisten muslimien mellakointi Pariisin päärautatieasemalla kasvattaa kovia poliisitoimia vaatineen Nicolas Sarkozyn kannatusta ja vielä enemmän muslimien maahanmuuton rajoittamista vaatineen Jean-Marie Le Penin kannatusta.

Pikkupoika:

Aikuisten oikeesti, kuinka 31-vuotias voi olla näin pihalla reaalimaailmasta?