Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, joulukuuta 21, 2009

Maahanmuuttajien rikollisuus: geneettistä vai sosiokulturaalista


Crime: Race or Poverty?
August 26, 2008

“Study after study has shown that violent crime is more closely related to poverty than any other factor.

Connecting race to violent crime is simply a method of perpetuating racism.”

Liberals dominate the media and the academia, with the result being that liberal points of view need not be proven. This is a good example of it.

There is a correlation between poverty and crime. But that doesn’t establish that black poverty is the source of black crime.

First, the wealthiest black people commit more crime than the poorest white people.

Blacks who make over $350,000 a year (top 1%) commit significantly more crime than whites who make less than $10,000.

[Children of wealthy blacks also score LOWER on the SAT than the children of the poorest whites.]

In fact, even when we take education into account, it still doesn’t predict crime. As “The Color of Crime” has shown, race is a better predictor of criminal behavior than income and education COMBINED!

Blacks who have graduate degrees and 6-digit incomes are more likely to commit a crime than white high school drop-outs who clean the bathroom in McDonald’s.

Second, just because there’s a link between crime and poverty, does not mean that poverty caused crime. During the Great Depression, a large percentage of Americans were much poorer than ghetto blacks. Yet our crime rate was near its all time low.

During the 1960s, the government created all sorts of programs to lift up the poor. Poverty was hugely reduced. Yet crime skyrocketed because blacks were given an excuse to do anything – riot, rape, murder.

When poor people get money by means other than their brain, they continue to commit crime and engage in other low-class, trashy behavior. A good example of that are rappers, Britney Spears and the NFL (National Felon League).

The NBA found that most of the players are dirt poor 5 years after retiring even though they made millions during their playing days, sometimes even tens of millions. Stupid is as stupid does, so the $5M, $10M, $20M is wasted withing just a couple of years, with no foresight into the future.

Lottery winners also blow through their money within just a few years. Most of them consider winning the lottery a curse rather than a blessing. They don’t know what to do with the money. Instead of investing, they waste the money, making enemies and creating jealousy in the process. A few years later when the money is all gone, they are in worse shape than they were prior to winning the lottery.

Giving money to people who don’t deserve them only ruins their lives.

It does not reduce crime. It does not increase their IQ.

The lower classes commit crime instead of making money because that’s all they are capable of.

Blacks commit more crime than whites because they have more people with a low IQ and also more people with overly high testosterone (this also explains why teens commit more crime than the elderly and why men commit more crime than women).

So the poverty-crime correlation is not the by-product of A causing B. It’s simply that C causes both A and B. C is low IQ in combination with high testosterone. A is poverty. B is crime.

So to say that blacks are poor and that’s the reason for their crime is false. Even when we take income into account, we find that blacks are much more dangerous.

And there’s no reason to believe income causes crime. More likely, IQ influences both income and crime.


(kaikki lihavoinnit Mikko Ellilä)


torstaina, joulukuuta 17, 2009

Uimahallien apartheid jatkuu


Muslimityttöjen uimakoulut keväällä 2010

Yrjönkadun uimahalli

Uimakoulut järjestetään seuraavasti:

Jakso I 11.1. - 1.3. (ei uimakouluja 22.2.)
Hinta 34 e
ma
17.30 - 18.15 alkeet 8 - 11 -vuotiaat, ryhmäkoko 12
TÄYNNÄ
ma 18.15 - 19.00 alkeet 12 - 15 -vuotiaat, ryhmäkoko 12 TÄYNNÄ

Jakso II 8.3. - 26.4. (ei uimakouluja 5.4.)
Hinta 34 e
ma 17.30 - 18.15 alkeet 8 - 11 -vuotiaat, ryhmäkoko 12 TÄYNNÄ
ma 18.15 - 19.00 alkeet 12 - 15 -vuotiaat, ryhmäkoko 12

Jakso III 3.5. - 26.5.
Hinta 34 e
ma ja ke
17.30 - 18.15 alkeet 8 - 11 -vuotiaat ryhmäkoko 12
ma ja ke 18.15 - 19.00 alkeet 12 - 15-vuotiaat ryhmäkoko 12

Ilmoittautuminen:
Perjantaina 4.12.2009 klo 9.00 - 11.30.

Huom! Vain 2 tyttöä / perhe / uimakouluryhmä.

Muuta
Uimakoulupäivinä ovet avataan 15 minuuttia ennen uimakoulun alkua.

Lisätietoja uimakouluista ja jälki-ilmoittautumiset
Liikuntapalvelupäällikkö, puh 09 310 87816 (arkisin klo 8.15 - 16.00)

Jostain käsittämättömästä syystä Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy tällaisen.

Mitä saatanan sairaita dhimmejä siellä kaupunginvaltuustossa istuu?

Musliminaisten uimahallivuoro, valitus vähemmistövaltuutetulle

Arvoisa vähemmistövaltuutettu

Pyydän teitä tutkimaan, syyllistyykö Helsingin kaupungin liikuntavirasto etniseen syrjintään evätessään mm romaninaisilta, suomenruotsalaisilta sekä ulkomaalaisilta länsimaisilta naisilta pääsyn Jakomäen uimahalliin lauantaisin, jolloin se on sallittua ainakin etniseltä taustaltaan somalialaisille musliminaisille, mahdollisesti myös länsimaalaisille musliminaisille sekä mahdollisesti somalialaisille ei-musliminaisille?

Pyydän vähemmistövaltuutettua tutkimaan, millä perusteella Helsingin kaupungin liikuntavirasto erottelee sisäänpääsijät. Tapahtuuko se etnisen taustan, uskonnon, ihonvärin vai jonkun muun syyn perusteella, sekä onko tämä peruste yhdenvertaisuuslain tai perustuslain vastainen. Pyydän vähemmistövaltuutettua ryhtymään toimenpiteisiin syrjinnän lopettamiseksi, sekä siitä vastuullisten asettamiseksi rangaistukseen.

Haluan huomauttaa, että on Teidän virkavelvollisuus tutkia asia nyt, kun se on saatettu Teidän tietoon kantelun muodossa. Eduskunnan oikeusasiamies valvoo tomintaanne, ja mikäli ette ryhdy asiassa toimenpiteisiin, tulen tekemään Teistä valituksen hänelle. Pahoittelen kanteluni tiukahkoa sävyä, mutta minulla on perusteltu syy olettaa, että jätätte kantelun tutkimatta, sillä ettehän ole puuttunut räikeän epäkohtaan oma-aloitteisesti, vaikka se on ollut näkyvästi mm mediassa esillä.


Arvoisa vastaanottaja,

Olette pyytänyt vähemmistövaltuutetun kannanottoa / selvitystä maahanmuuttajanaisille suunnatuista uintivuoroista.

Vähemmistövaltuutetun toimialana on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisen aseman ja oikeuksien turvaamisen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta (laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 1 §, 660/2001). Valtuutetun käytössä olevat keinot ovat ohjeita, neuvoja ja lausuntoja.

Esille nostamanne asia on ollut vireillä samanaikaisesti myös eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa. Valtuutettujen vakiintuneen käytännön mukaan valtuutetut eivät ota selvitettäväkseen asiaa, joka on jo toisella lainvalvontaviranomaisella selvitettävänä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on 16.6.2009 antamassaan ratkaisussaan käsitellyt uimahallivuorojen varaamista eri käyttäjäryhmille. Liitän apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun tämän viestin liitteeksi.

Vähemmistövaltuutetulla ei ole apulaisoikeusasiamiehen vastaukseen erityistä täydennettävää. Vastaus lähtee siitä periaatteesta, että erityisryhmien tarpeisiin vastaavaa, suunnattua toimintaa, joka täyttää positiivisen erityiskohtelun kriteerit ei pidetä syrjintänä.

Kunnioittavasti,

Rainer Hiltunen
vähemmistövaltuutetun sijainen


Alla edellämainittu apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu, joka on todellinen orwellilaisen "sota on rauhaa, apartheid ei ole syrjintää"-diskurssin malliesimerkki:

16.6. 2009
Dnro 208/4/08
Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt
Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola
MAAHANMUUTTAJANAISILLE VOIDAAN VARATA OMA UIMAHALLIVUOROKANTELU

Kantelija arvosteli kirjeessään sitä, että Helsingin Jakomäen, Vantaan Korson ja Turun Lausteen uimahalleissa tietyt uintipäivät on varattu maahanmuuttajanaisille. Hän ihmetteli sitä, että suomalaisilta uimahallien käyttäjiltä voidaan evätä pääsy uimahalleihin maahanmuuttajille varattuina aikoina. Hän kirjoitti lisäksi, että myös maahanmuuttajamiehille on omia uimahallivuoroja.

SELVITYS

Kirjoituksen johdosta hankittiin Helsingin kaupunginhallituksen lausunto, johon oli oheistettu Helsingin kaupungin liikuntaviraston sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden selvitykset. Vantaan kaupungin liikuntapalvelut antoi lisäksi oman selvityksensä. Samaan asiaan liittyvän toisen kantelun johdosta hankittiin Turun kaupungin lausunto.

Saadun selvityksen sisältö

Helsingin kaupunginhallituksen lausunto 11.8.2008

Helsingin kaupunginhallituksen sivistys- ja henkilötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa lausunnossaan, että "liikuntalautakunnassa ja -virastossa on menetelty sekä perustuslain että yhdenvertaisuuslain säännösten edellyttämällä tavalla. Vertailun vuoksi, kun esimerkiksi urheiluseuralle myönnetään käyttövuoro kaupungin omistamassa urheilu- tai koulutilassa, ei seuraan kuulumattomilla ole asiaa tällaiselle käyttövuorolle. Jakomäen uimahallin talviaikainen käyttöoikeus maahanmuuttajanaisille ja -tytöille on tyypillinen esimerkki tietylle ryhmälle myönnetystä käyttöoikeudesta. Tämä oikeus ei loukkaa toisten helsinkiläisten tasa-arvoa eikä ole kansalaisten yhdenvertaisuudesta poikkeamista. Näin ollen maahanmuuttajanaisille ja -tytöille tulisi jatkossakin voida myöntää oma uintivuoro liikuntaviraston lausunnossa mainituin perustein. "

Helsingin kaupungin liikuntaviraston selvitys 2.7.2008

"Maahanmuuttajien tuki ry. lähetti Helsingin kaupungille vuonna 2000 selvityspyynnön muslimitaustaisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien kehittämisestä. Liikuntalautakunta antoi asiasta lausuntonsa kaupunginhallitukselle 12.12.2000. Lausunnossa todettiin, että liikuntavirasto on aloitteen perusteella neuvotellut erillisen uintivuoron käynnistämisestä muslimitytöille ja -naisille. Liikuntalautakunnan mielestä tämä oli perusteltua integraation ja positiivisen diskriminaation näkökulmasta. Lisäksi todettiin, että muilta osin muslimitaustaisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia pyritään edistämään liikuntatoimen vakiintuneiden toimintatapojen puitteissa. Liikuntaviraston Käpylinnan toimipisteessä oli järjestetty somalityttöjen ja -äitien uimakoulu syksyllä 1999 ja 2000. Sen uima-allas oli kuitenkin tähän toimintaan liian pieni. Jakomäki valikoitui muslimitaustaisten tyttöjen ja naisten uudeksi uintikohteeksi, koska uimahalli oli tiloiltaan toimintaan sopiva ja sen yleisökäyttö oli erittäin pientä, ja oli jo tehty erillinen päätös lopettaa Jakomäen uimahallin viikonlopun yleisöuinnit ja keskittää sinne erilaista varattua toimintaa (mm. uinti- ja sukellusseurojen vuoroja) allaskapasiteetin vapauttamiseksi muista halleista yleisökäyttöön.

Liikuntalautakunnan myönteisen kannanoton jälkeen liikuntaviraston normaalin varaustoiminnan puitteissa muslimitaustaisten tyttöjen ja naisten uintivuoroa varten myönnettiin vuoro lauantaisin kello 9–11. Toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2002. Myöhemmin tätä vuoroa on pidennetty vuorojen suuren kävijämäärän paremmaksi hallitsemiseksi. Nykyisin vuoro on lauantaisin kello 9–15 syyskuusta toukokuuhun (kesällä hallissa ei ole toimintaa). Kyseinen vuoro on ollut viime vuosina uimahallin tehokkaimmin käytössä olevaa aikaa. Näiden uintivuorojen yhteydessä järjestetyistä uimakouluista on vastannut liikuntaviraston liikunnanohjausosasto ja muusta toiminnasta liikuntalaitososasto.

Helsingissä on 14 uimahallia. Pelkästään liikuntaviraston viidessä uimahallissa (Itäkeskus,
Jakomäki, Pirkkola, Ruoholahti ja Yrjönkatu) on talvikaudella vapaata yleisöuintiaikaa yli 300 tuntia viikossa. Esimerkiksi Yrjönkadun uimahalli on vuosittaisten aukioloaikojen puitteissa neljänä päivänä viikossa vain naisten käytössä. Uskomme, että näistä uima-halleista löytyy halukkaille sopiva uintivaihtoehto eikä musliminaisille ja -tytöille järjestettyä omaa uimavuoroa voida pitää perustuslain 6 §:n tarkoittamana syrjintänä. Lisäksi liikuntatoimi tukee taloudellisesti kaikkien muiden uimahallien toimintaa uintiliikunnan palveluiden tuottamiseksi helsinkiläisille. Päätös on perusteltu uskonnollisten syiden yleisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, liikunnan kautta tulevan hyvinvoinnin lisäämisen ja maahan muuttaneiden kotouttamisen näkökulmista.

Musliminaisten ja -tyttöjen erillisellä uintivuorolla Jakomäessä on lisäksi toteutettu
koulujen opetussuunnitelmaan kuuluvaa uinnin opetusta niille tytöille, jotka eivät ole voineet osallistua koulujen normaaliin uinninopetukseen."

Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden selvitys 14.7.2008

" Kysymyksessä on asia, voidaanko Helsingissä asuville maahanmuuttajanaisille ja -tytöille antaa uskonnollisten syiden perusteella oma uintipäivä liikuntalautakunnan ja -viraston alaisessa nimetyssä uimahallissa ja loukkaako tällainen menettely toisten helsinkiläisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Suomen perustuslain 6 § määrittelee yhdenvertaisuuden siten, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon ym. henkilöön liittyvän syyn perusteella. Saman säännöksen 4 momentin mukaan sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sen mukaan kuin lailla säädetään. Yhdenvertaisuuslain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Oikeuspalvelut toteaa, että liikuntalautakunnassa ja -virastossa on menetelty sekä perustuslain että yhdenvertaisuuslain säännösten edellyttämällä tavalla. Päätöksenteossa on aikanaan otettu huomioon Jakomäen uimahallin vähäinen käyttö, joka on suhteutettu käyttäjien mukaan. Se, että maahanmuuttajanaisille ja -tytöille on varattu lauantaivuoro klo 9.00–15.00, ei ole vähentänyt helsinkiläisten oikeutta mennä uimaan kaupungin muihin uimahalleihin.

Kysymykseen
ei voi tulla sekä miesten että naisten samanaikainen uintivuoro Jakomäen uimahallissa, koska kulttuurisista ja uskonnollisista syistä on perusteltua rajoittaa kyseisen vuoron käyttöoikeus maahanmuuttajanaisille ja -tytöille.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella Maahanmuuttajien tuki ry -niminen yhdistys on
ensin selvityttänyt liikuntamahdollisuuksia sekä hakenut ja saanut luvan lauantaivuorouintiin. Kun esim. tietylle urheiluseuralle myönnetään kaupungin omistamassa urheilu- tai koulutilassa tiettynä aikana käyttöoikeus, seuraan kuulumattomilla ei ole asiaa tällaiselle käyttövuorolle. Oikeuspalveluiden näkemyksen mukaan Jakomäen uimahallin talviaikainen käyttöoikeus maahanmuuttajanaisille ja -tytöille on tyypillinen esimerkki tietylle ryhmälle myönnetystä käyttöoikeudesta. Tämä oikeus ei loukkaa toisten helsinkiläisten tasa-arvoa eikä ole kansalaisten yhdenvertaisuudesta poikkeamista.

Oikeuspalvelut katsoo, ettei liikuntalautakunnan ja -viraston toiminnassa rikota kansalaisten
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Maahanmuuttajanaisille ja -tytöille oman uintivuoron myöntämiskäytäntöä tulisi voida jatkaa liikuntaviraston lausunnossa mainituin perustein. Sen sijaan Kriston kantelukirjoituksen ei tulisi aiheuttaa enempiä toimenpiteitä."

Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden selvitys

"Vantaan Korson koulun yhteydessä oleva uimahalli on rakennettu lähinnä koulun tarpeisiin v.
1972. Halli on kapasiteetiltaan pieni ja sen käyttö on rajoitettua. Halli on yleisölle avoinna vuosittain aikavälillä 15.8.–31.5. arkisin ma–to klo 16.00–20.00 ja pe 17.00–20.00. Viikonloppuisin halli on suljettu. Koulun lukuvuoden aikana halli on päivisin liikunnan opetussuunnitelman mukaisessa oppilaskäytössä ja koulujen uimaopetuskäytössä. Vantaan kaupungin liikuntapalvelut on järjestänyt muutaman vuoden ajan maahanmuuttajanaisille Korson uimahallissa sen aukiolokaudella yhden uintikerran viikossa, torstaisin klo 14.30–16.00, jolloin koulukäyttö on jo päivältä loppunut ja yleisövuoro ei vielä ole alkanut.

Liikuntapalvelut toteaa, ettei selvityspyynnön liitteessä olevan sähköpostiviestin laajuisesta
toiminnasta ole kysymys, vuoro pukeutumisineen ja poistumisineen kestää yhteensä 1 1/2 h. Myöskään ei ole kysymys muun väestön oikeuksien epäämisestä, koska toiminta ajoittuu virallisen aukioloajan ulkopuolelle.

Edellä lyhyesti selvitettyyn viitaten liikuntapalvelut toteaa luovansa maahanmuuttajanaisille
mahdollisuuden turvallisen uimataidon hankkimiselle ja myöhemmälle integroitumiselle myös uintiliikunnan muodossa."

Turun kaupungin selvitys

"Turun kaupungin liikuntatoimessa on ollut vireillä Liike 2000-projekti, jonka tehtävänä oli aktivoida liian vähän terveytensä kannalta liikkuvia turkulaisia liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin.

Muun muassa maahanmuuttajien liikuntatoiminta aloitettiin vuonna 1996 osana kyseistä projektia.

Liikuntapalvelukeskus tarjoaa liikuntapalveluja eri ryhmille, joita ovat ruotsinkieliset, maahanmuuttajat, lapset, nuoret, työikäiset naiset ja miehet sekä eläkeläiset. Maahanmuuttajien liikuntapalvelujen taustalla on ensinnäkin liikuntalaki, jonka 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään, että lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lain 1 §:n 2 momentin mukaan lain tarkoituksena on lisäksi liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Asiassa on otettu huomioon liikuntalain ohella laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Lain tavoitteena on 1 §:n mukaan muun muassa edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista. Kotoutumisella tarkoitetaan lain 2 §:n mukaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Saman pykälän 2 kohdan mukaan kotouttamisella puolestaan tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä, voimavaroja ja palveluja sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamista muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä.

Maahanmuuttajien uintiryhmän perustamisen taustalla edellä mainittujen yleisluontoisten tavoitteiden lisäksi oli heidän uimataitonsa kohentaminen.

Maahanmuuttajien aukioloaikojen ulkopuolella sijoitetut uimavuorot olivat käytössä 12.1.–4.5.2008. Lausteen uimahalli oli avoinna yleisölle maanantaisin klo 13–19, keskiviikkoisin klo 14–20 ja perjantaisin klo 13–19. Maahanmuuttajanaisille ja -tytöille uintivuoro oli lauantaisin klo 10–11.30. Maahanmuuttajamiehille ja -pojille uintivuoro oli sunnuntaisin klo 10–11.30. Maahanmuuttajien yleinen vesijumppavuoro oli sunnuntaisin klo 17–18.

Uintivuorot olivat lauantaisin ja sunnuntaisin, koska maahanmuuttajien vuoroja ei ollut mahdollista järjestää arkipäivinä aukioloajan puitteissa uima-aikojen vähyyden vuoksi. Lausteen uimahalli, jossa kyseessä oleva maahanmuuttajille suunnattu uintivuoro on toteutettu, on myös yksityisten tahojen, kuten uimaseurojen, käytössä. Uimahallissa on käytössä ainoastaan yksi uima-allas. Hellman viittaa kantelussaan rikoslain 11 luvun 11 §:ään, jossa säädetään syrjinnästä.

Hallituksen esityksessä 93/1994 kuitenkin todetaan, että epäyhdenvertainen kohtelu ei
ole syrjintänä rangaistavaa, mikäli siihen on hyväksyttävä syy. Eriarvoisen kohtelun taustalla voivat olla esimerkiksi oikeussäännökset tai viranomaisten määräykset. Koska maahanmuuttajien uintivuorot perustuvat liikuntalakiin ja ns. kotouttamislakiin, valituksen perusteena oleva lainkohta ei näin ollen sovellu kyseiseen tapaukseen.

Hallituksen esityksessä 93/1984 11 luvun 9 §:n (nykyinen 11 §) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lisäksi, että hyväksyttävänä syynä erilaiselle kohtelulle saattaa olla pyrkimys edistää syrjittyjen tai muusta syystä erityisen tuen tarpeessa olevien väestöryhmien asemaa. Turun kaupunki katsoo, että maahanmuuttajat kuuluvat viimeksi mainittuun ryhmään.

Myöskään tämän perusteella kysymyksessä ei ole rikoslain 11 luvun 11 §:n mukainen syrjintä.

Maahanmuuttajien uintivuorot eivät myöskään loukkaa yhdenvertaisuuslakia, koska lakia ei sen 3 §:n 2 kohdan mukaan sovelleta silloin, kun sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua koskevia säännöksiä, eikä ulkomaalaisten asettamiseen erilaiseen asemaan heidän lakiin perustuvasta oikeusasemastaan aiheutuvasta syystä.

Ensi syksystä lähtien Lausteen uimahallin aukioloajat muuttuvat niin, että uimahalli on avoinna 8.9. lähtien maanantaisin klo 14–18, tiistaisin klo 14–19 (vain miehet), keskiviikkoisin klo 14–19, torstaisin klo 14–19 (vain naiset) ja perjantaisin klo 14–18.

Vaikka Turun kaupungin maahanmuuttajille tarjotut uintivuorot ovat olleet lain mukaisesti toteutettuja eikä niiden voida katsoa syrjineen kantaväestöä, vuorot lopetettiin toukokuussa 2008 organisatorisista syistä. Jatkossa maahanmuuttajille tarjotaan mahdollisuus osallistua yleisölle suunnatuille uintivuoroille tai muiden erityisryhmien (työikäiset, eläkeläiset) vuoroille,
mikäli heidän voidaan katsoa niihin kuuluvan."

RATKAISU

Olen tutkinut asian, mutta en ole havainnut siinä oikeusasiamiehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.

Perustelen kannanottoani seuraavasti.

Totean aluksi keskeisten oikeussäännösten osalta, että perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Vastaavanlainen syrjintäkielto sisältyy useaan Suomea sitovaan kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen.

Esimerkiksi YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 26 artiklan nojalla kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Tässä suhteessa lain tulee kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtäläinen ja tehokas suojelu rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää vastaan.

Myös yhdenvertaisuuslaki edellyttää viranomaisten edistävän yhdenvertaista kohtelua. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuslain 7 §:n 2 momentin mukaan syrjintäkielto ei kuitenkaan estä sellaisia erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi (positiivinen erityiskohtelu). Positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista.

Momenttia koskevan hallituksen esityksen (44/2003 vp) mukaan esimerkiksi maahanmuuttajille suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen helpottamiseksi järjestettävää kieli- ja muuta koulutusta voidaan pitää momentissa tarkoitettuna positiivisena erityiskohteluna. Jotta positiivinen erityiskohtelu olisi sallittua, poikkeamisen perustuslaissa säädetystä yhdenvertaisuusperiaatteesta tulisi olla tilapäistä eikä se saisi olla asetettuun tavoitteeseen nähden suhteetonta (suhteellisuusperiaate).

Tässä asiassa on kysymys lähinnä siitä, onko maahanmuuttajanaisille varattu oma uimahallivuoro ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen lainsäädännössä turvatun yhdenvertaisen kohtelun vastaista. Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen lainsäädännössä lähdetään siitä, että syrjintäkielto ei estä ns. positiivisia erityistoimia, joilla pyritään edistämään muodollisen yhdenvertaisuuden sijasta myös tosiasiallista ja käytännössä toteutuvaa yhdenvertaisuutta.

Tiettyjen ihmisryhmien erilainen kohtelu ei täten kaikissa tilanteissa ole kiellettyä syrjintää. On muistettava, että perusoikeussäännösten tavoitteena on edistää tosiasiallista eikä ainoastaan muodollista tasa-arvoa. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen voi joissain tilanteissa edellyttää esimerkiksi sosiaalisesti, taloudellisesti tai muutoin heikommassa asemassa olevan ryhmän muita parempaa erityiskohtelua. Esimerkiksi maahanmuuttajille voidaan tarjota tiettyjä erityispalveluja, joilla pyritään edistämään tosiasiallisen tasa-arvon toteutumista.

Ollakseen hyväksyttävää tällaisella edellä kuvatulla erityiskohtelulla tulee aina olla hyväksyttävä tarkoitusperä ja muita suopeamman kohtelun on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Muodollista yhdenvertaisuutta rikkova positiivinen erityiskohtelu on lisäksi oikeutettua ainoastaan niin kauan kuin sitä tarvitaan tosiasiallisen syrjinnän poistamiseksi.

Saadun selvityksen perusteella voidaan mielestäni todeta, että maahanmuuttajanaisten omalle uintivuorolle on olemassa esimerkiksi uinnin opetuksen turvaamiseen ja kotoutumisen edistämiseen liittyviä erityistarpeita. Maahanmuuttajanaisille varattu uintiaika ei mielestäni myöskään ole epäsuhteessa Helsingissä, Vantaalla ja Turussa käytettävissä oleviin yleisiin uintivuoroihin nähden. Vastaavalla tavalla voidaan arvioida maahanmuuttajamiehille Turussa
varattua uintivuoroa. Esimerkiksi Jakomäen uimahallissa maahanmuuttajanaisille on varattu uintiaikaa lauantaisin klo 9–15. Pelkästään Helsingin liikuntaviraston uimahalleissa on viikossa yleistä uintiaikaa noin 300 tuntia. Saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole tullut esiin sellaista lainvastaista menettelyä, johon minun tulisi laillisuusvalvojana puuttua.

Kiinnitän lopuksi yleisesti huomiota siihen, että maahanmuuttajanaisten tai -miesten positiivinen erityiskohtelu on sallittua vain niin kauan kuin erityiskohtelu on tarpeellista todennettujen haittojen korjaamiseksi.


Kommentoin nyt lyhyesti tuon pitkän vuodatuksen olennaisimpia kohtia:

Tässä asiassa on kysymys lähinnä siitä, onko maahanmuuttajanaisille varattu oma uimahallivuoro ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen lainsäädännössä turvatun yhdenvertaisen kohtelun vastaista. Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen lainsäädännössä lähdetään siitä, että syrjintäkielto ei estä ns. positiivisia erityistoimia, joilla pyritään edistämään muodollisen yhdenvertaisuuden sijasta myös tosiasiallista ja käytännössä toteutuvaa yhdenvertaisuutta. Tiettyjen ihmisryhmien erilainen kohtelu ei täten kaikissa tilanteissa ole kiellettyä syrjintää. On muistettava, että perusoikeussäännösten tavoitteena on edistää tosiasiallista eikä ainoastaan muodollista tasa-arvoa. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen voi joissain tilanteissa edellyttää esimerkiksi sosiaalisesti, taloudellisesti tai muutoin heikommassa asemassa olevan ryhmän muita parempaa erityiskohtelua. Esimerkiksi maahanmuuttajille voidaan tarjota tiettyjä erityispalveluja, joilla pyritään edistämään tosiasiallisen tasa-arvon toteutumista.

Millä tavalla suomalaisten veronmaksajien kustantamien uimahallien varaaminen yksinomaan muslimien käyttöön muka edistää "tosiasiallisen tasa-arvon toteutumista"?

Ollakseen hyväksyttävää tällaisella edellä kuvatulla erityiskohtelulla tulee aina olla hyväksyttävä tarkoitusperä ja muita suopeamman kohtelun on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Muodollista yhdenvertaisuutta rikkova positiivinen erityiskohtelu on lisäksi oikeutettua ainoastaan niin kauan kuin sitä tarvitaan tosiasiallisen syrjinnän poistamiseksi.

Millä tavalla suomalaisten veronmaksajien kustantamien uimahallien varaaminen yksinomaan muslimien käyttöön muka perustuu johonkin "hyväksyttävään tarkoitusperään" ja millä tavalla sitä muka tarvitaan "tosiasiallisen syrjinnän poistamiseksi"? Minkä syrjinnän? Miten uimahallien varaaminen yksinomaan muslimien käyttöön muka poistaa jotain syrjintää? Häh?

Saadun selvityksen perusteella voidaan mielestäni todeta, että maahanmuuttajanaisten omalle uintivuorolle on olemassa esimerkiksi uinnin opetuksen turvaamiseen ja kotoutumisen edistämiseen liittyviä erityistarpeita.
Miten niin? Eivätkö maahanmuuttajanaiset muka osaa uida? Jos eivät, miksi "uinnin opetuksen turvaamiseksi" olisi muka tarpeen varata uimahallit yksinomaan muslimien käyttöön? Eivätkö muslimit muka opi uimaan, jos uima-altaassa on muitakin kuin muslimeja?

Jos muslimit eivät halua uida ei-muslimien läsnäollessa, MIKSI SUOMALAISTEN PITÄISI KUSTANTAA MUSLIMEILLE ERILLISET UIMAHALLIT VAIN TÄMÄN MUSLIMIEN OMAN VIHAMIELISEN ASENTEEN VUOKSI?

Miten uimahallien varaaminen yksinomaan muslimien käyttöön muka "edistää kotoutumista"?

Kiinnitän lopuksi yleisesti huomiota siihen, että maahanmuuttajanaisten tai -miesten positiivinen erityiskohtelu on sallittua vain niin kauan kuin erityiskohtelu on tarpeellista todennettujen haittojen korjaamiseksi.

Mitä ovat ne "todennetut haitat", joiden korjaamiseksi uimahallien varaaminen yksinomaan muslimien käyttöön on muka tarpeen? Häh?

maanantaina, joulukuuta 14, 2009

Ritva Viljanen vaatii taas lisää sensuuria
Ritva Viljanen on kuin käkikello: aika ajoin se tulee esille kolostaan kukkumaan taas kerran samaa levyä, yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.

Ritva Viljanen vaatii sensuuria ja sensuuria ja sensuuria ja sensuuria.

Sisäministeriö: Viharikos pitäisi säätää rangaistavaksi
Maanantai 14.12.2009 klo 09.41 (päivitetty klo 17.16)

Viharikos pitäisi säätää lailla rangaistavaksi, esittää sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Nykyisellään laissa ei ole nimikkeitä rasistinen rikos tai viharikos.

Esimerkiksi homottelu tai muu huutelu julkisella paikalla tulkitaan kunnianloukkaukseksi, joka on asianomistajarikos. Viljasen mielestä ne ovat kuitenkin kokonaisiin ryhmiin kohdistuvia rikoksia, joihin yhteiskunnan pitää puuttua.

Asia on Viljasen mielestä ajankohtainen, koska seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomeen on odotettavissa enemmän maahanmuuttajia kuin viimeksi kuluneiden 60 vuoden aikana yhteensä.

- Minusta tällaiset teot ovat aina raskauttavia. Niitä ei saa jättää asianomistajaperusteiseksi. Yhteiskunnan pitää myös virallisen syyttäjän johdolla näyttää, ettei tällaista hyväksytä, Viljanen sanoo.

Hän esitti ehdotuksensa sisäministeriön ja Poliisiammattikorkeakoulun ensimmäisen viharikostutkimuksen julkistamistilaisuudessa Helsingissä maanantaina. Aiemmin Suomessa on laskettu vain epäiltyjä rasistisia rikoksia.


(lihavoinnit minun)

Viljanen siis vain ilmoittaa, että Suomeen on tulossa satojatuhansia maahanmuuttajia lisää nykyisten satojentuhansien lisäksi.

Toveri Viljanen siis katsoo, että Suomen kansa ei voi mitenkään päättää Suomeen muuttavien ulkomaalaisten määrästä. Viljanen vastustaa Suomen itsenäisyyttä. Jokaisella itsenäisellä valtiolla on oikeus päättää, ketkä ulkomaalaiset saavat muuttaa ko. maahan. Toveri Viljasen mielestä Suomella ei ole tätä oikeutta. Viljanen siis vastustaa Suomen itsenäisyyttä.

Suomen perustuslain mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta eli itsenäinen valtio. Tätä vastustava Suomen kansalainen syyllistyy maanpetokseen. Koska Ritva Viljanen on Suomen kansalainen, vastustamalla Suomen itsenäisyyttä Viljanen syyllistyy maanpetokseen.

Toistan: Ritva Viljanen on maanpetturi, koska hän vastustaa Suomen itsenäisyyttä.

Ritva Viljanen on sisäministeriön kansliapäällikkö. Sisäministeriö on Suomen ylin poliisi- ja turvallisuusviranomainen. Maanpetturi johtaa poliisi- ja turvallisuusministeriötä. Valtiomme on maanpetturien käsissä. Elämme samanlaisia aikoja kuin tammikuussa 1918, kun punaiset valtasivat eduskuntatalon, senaatin ja ministeriöt.

Lisäksi Ritva Viljanen vaatii ulkomaalaisiin kohdistuvien kunnianloukkauksien siirtämistä pois asianomistajilta:

- Minusta tällaiset teot ovat aina raskauttavia. Niitä ei saa jättää asianomistajaperusteiseksi. Yhteiskunnan pitää myös virallisen syyttäjän johdolla näyttää, ettei tällaista hyväksytä, Viljanen sanoo.

Tämä tarkoittaa sitä, että yleinen syyttäjä joutuu viran puolesta nostamaan syytteen jonkun neekerin "kunnian" loukkaamisesta myös vastoin neekerin itsensä tahtoa. Neekeriä neekeriksi sanonutta suomalaista ei siis enää syytetä kunnianloukkauksesta vain silloin, kun neekeri itse kokee sanan 'neekeri' jotenkin loukkaavaksi. Jos neekeri itse ei loukkaannu, viranomainen loukkaantuu neekerin puolesta!! Tätä Ritva Viljanen haluaa.

Ritva Viljanen siis halveksuu neekereitä, koska ei katso neekerien voivan itse päättää omasta loukkaantumisestaan ja kunnianloukkausrikosilmoituksen tekemisestä.

Ritva Viljasen mielestä neekerit ovat niin tyhmiä, että eivät osaa itse harkita rikosilmoituksen tekemisen tarpellisuutta. Ritva Viljanen siis pitää neekereitä vajaaälyisinä. Ritva Viljanen on rasisti.


Poliisille uusia keinoja internetin valvontaan

Poliisi on saamassa uusia keinoja internetin valvontaan.

Sisäministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen mukaan alkuvuodesta otetaan käyttöön niin sanottu Red Button -järjestelmä.

Red Button on tietokoneen näytöllä oleva painike tai linkki, jonka avulla surffaaja voi vihjata poliisille epäilyttävästä sisällöstä.

Nykyisellään vihjeitä voi lähettää sähköpostilla, mikä on huomattavasti työläämpää ja jää siksi varmasti monelta tekemättä.

Viljanen odottaa järjestelmästä apua myös netissä tapahtuvan viharikollisuuden torjuntaan, joka hänen mukaansa on kasvanut räjähdysmäisesti.

- Nimettömyys muuttaa asenteita ja puhetyyliä. Normaali lainsäädäntö on voimassa myös verkossa, hän muistuttaa.


Todennäköisesti ihmiset huvikseen flodaavat tuota systeemiä. Normaalilla järjellä varustettu ihminen tajuaa tämän noin yhdessä sekunnissa. Ritva Viljanen ja muut valtionhallintoon soluttautuneet maanpetturit ja sensuurifanaatikot eivät kuitenkaan ole tajunneet tätä edes mietittyään asiaa vuosikausia. Tämä kertoo jotain noiden punakaartin perillisten älynlahjoista.

torstaina, joulukuuta 10, 2009

Hämeen-Anttila haluaa sensuroida islamkeskustelua


"Puheet islamisoitumisesta ovat kaukaa haettuja"
KOTIMAA
10.12.2009 klo 7.00

Professori Jaakko Hämeen-Anttilan mielestä Euroopan islamisoitumisen uutisoinnilla lietsotaan ehkä myös tahattomasti turhaa pelkoa ja maahanmuuttajavastaisia asenteita.

Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorin Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan monet islamista viime päivinä annetut lausunnot kertovat islamofobiasta.

Perussuomalaiset nuoret ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen toivat julkisuuteen huolensa Suomen ja Euroopan islamisoitumisesta. Hämeen-Anttilan mukaan julkisuudessa esitetyt kommentit ovat ”erittäin kaukaa haettuja”, sillä islamilaiset ovat Suomessa häviävän pieni väestöryhmä.

– Ensisijaisesti se kertoo laajasti levinneestä käsittelemättömästä islamofobiasta. Suomen mittakaavassa islamilaisia on niin vähän, vain noin 40 000, että yhtä hyvin tai paremmin voisi sanoa, että me esimerkiksi saamelaistuisimme.

Hämeen-Anttilan mukaan myös puheet Euroopan islamisoitumisesta ovat perusteettomia, sillä ne perustuvat ajatukseen siitä, että maahanmuuttajien syntyvyys on suurempaa kuin kantaväestön.

– Syntyvyyden voi olettaa laskevan perusväestön tasolle vuosien saatossa.

Minareettikiellot länsimaisten arvojen vastaisia

Perussuomalaisnuorten vaatimaa minareettikieltoa Hämeen-Anttila pitää aiheettomana, sillä se ei liity millään tavalla yksinomaan islamin ääritulkintoihin. Se, mitä mihinkin rakennetaan, on julkisivulautakunnan asia.

– Samalla perusteellahan voisi kieltää esimerkiksi K-kauppojen rakentamisen. Mielestäni minareettien kieltäminen olisi länsimaisten arvojen vastaista.

Islam ei pyri käännyttämään

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen kertoi Uuden Suomen haastattelussa pelkäävänsä Euroopan islamisoitumisen tuovan rajoitteita uskonnonvapauteen Suomessa. Räsäsen mukaan uskontoon pakottaminen kuuluu ”ihan toisella tavalla islamiin kuin kristinuskoon”.

– En ole lukenut tätä Räsäsen haastattelua, mutta sen voin sanoa, että islam ei rajoita uskonnonvapautta. Islamiin ei kuulu pakkokäännyttäminen, ja siinä ei ole lähetyskäskyä, Hämeen-Anttila vastaa Räsäselle.

Professori kertoo, että muiden uskontojen huono asema joissakin islaminuskoisissa maissa liittyy enemmän siihen, ettei siellä ole uskonnonvapautta maan epädemokraattisen tilan vuoksi. Sillä ei ole islamin uskon kanssa mitään tekemistä.

– Suomeen tulevat islamilaiset eivät tule käännyttämään suomalaisia, Hämeen-Anttila sanoo.

Mari Keränen

Jassoo.

Professori Jaakko Hämeen-Anttila on Suomen pahimpia valehtelijoita islamiin liittyvissä asioissa. Kannattaa yleensä lähteä siitä olettamuksesta, että Hämeen-Anttila ei koskaan puhu totta.

Jos Hämeen-Anttilan mukaan islam ei ole uhka, silloin se on uhka.


Professori Jaakko Hämeen-Anttilan mielestä Euroopan islamisoitumisen uutisoinnilla lietsotaan ehkä myös tahattomasti turhaa pelkoa ja maahanmuuttajavastaisia asenteita.

Miten niin "turhaa"?

Pelkäsivätkö suomalaiset Neuvostoliittoa "turhaan" talvi- ja jatkosodan aikana?

Pelkäsivätkö länsieurooppalaiset Neuvostoliittoa "turhaan" kylmän sodan aikana?

"Hämeen-Anttilan mielestä Euroopan islamisoitumisen uutisoinnilla lietsotaan maahanmuuttajavastaisia asenteita." So what? Mitä vikaa on maahanmuuttajavastaisissa asenteissa? Miksi niitä ei saisi lietsoa? Vrt. "Neuvostoliittoa koskevalla uutisoinnilla lietsottiin kommunisminvastaisia asenteita."


Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorin Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan monet islamista viime päivinä annetut lausunnot kertovat islamofobiasta.

So what? Mitä vikaa on "islamofobiassa"? Vrt. kommunismifobia.

Perussuomalaiset nuoret ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen toivat julkisuuteen huolensa Suomen ja Euroopan islamisoitumisesta.
Niin. Kerrankin joku puhuu asiasta. Yleensä kukaan suomalainen politiikko ei sano islamista sanaakaan.

Hämeen-Anttilan mukaan julkisuudessa esitetyt kommentit ovat ”erittäin kaukaa haettuja”, sillä islamilaiset ovat Suomessa häviävän pieni väestöryhmä.
Muslimeja on Suomessa useita kymmeniä kertoja enemmän kuin esim. juutalaisia ja noin viisi kertaa enemmän kuin katolilaisia. En sanoisi muslimien olevan häviävän pieni väestöryhmä. Ne ehkä olivat sitä 20 vuotta sitten. Sen koommin muslimien määrä on n. 50-kertaistunut. Muslimien määrä on Suomessa on kasvanut n. 5000 % viimeisen 20 vuoden aikana. Minusta tämä on hälyttävää kehitystä. Hämeen-Anttilan mielestä tässä ei kuitenkaan tietenkään ole mitään ongelmaa, koska Hämeen-Anttila rakastaa muslimeja.

– Ensisijaisesti se kertoo laajasti levinneestä käsittelemättömästä islamofobiasta.

Taas tätä. Kaikki islamin arvostelu on aina "islamofobiaa". Vastaavasti kommunismin arvostelu oli aina "neuvostovastaisuutta" tai "kommunismifobiaa".

Mitä tarkoittaa Hämeen-Anttilan ilmaisu "käsittelemätön islamofobia"? Miten sitä pitäisi "käsitellä"? Aivopesulla? Sensuroinnilla?

Suomen mittakaavassa islamilaisia on niin vähän, vain noin 40 000, että yhtä hyvin tai paremmin voisi sanoa, että me esimerkiksi saamelaistuisimme.
Ai jaa. Lappalaisia on n. 5000. Muslimeja on noin kymmenen kertaa enemmän kuin lappalaisia. Miten nämä ovat Hämeen-Anttilan mielestä jotenkin verrattavissa toisiinsa? Lappalaisten määrä ei ole kasvanut lainkaan. Muslimien määrä on kasvanut 5000 % viimeisen 20 vuoden aikana. Miten Hämeen-Anttila voi olla niin tyhmä, että ei näe tätä eroa?

Suomi ei ole saamelaistumassa, koska saamelaisten määrä ei ole kasvanut. Suomi on islamilaistumassa, koska muslimien määrä on kasvanut 5000 % viimeisen 20 vuoden aikana.

Miten Hämeen-Anttila voi olla niin tyhmä, että ei näe tätä eroa?


Hämeen-Anttilan mukaan myös puheet Euroopan islamisoitumisesta ovat perusteettomia, sillä ne perustuvat ajatukseen siitä, että maahanmuuttajien syntyvyys on suurempaa kuin kantaväestön.
Sehän on.

Lisäksi muslimeja on jo nyt esim. 5 % Ruotsin väestöstä ja niin ikään n. 5 % Saksan väestöstä ja n. 10 % Ranskan väestöstä. Euroopan islamilaistuminen ei siis näy kaikkein pahimmillaan Suomessa, vaan Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa ja Englannissa. Niinpä Hämeen-Anttila on täysin väärässä vähätellessään Euroopan islamilaistumista sen perusteella, että Suomessa muslimeja "vain" 1 % väestöstä.


– Syntyvyyden voi olettaa laskevan perusväestön tasolle vuosien saatossa.
Olettaa? Millä perusteella? Mitä näyttöä tästä on esim. Ranskassa, Saksassa ja Englannissa, joihin on tullut paljon islamilaisia maahanmuuttajia viimeisen 40 vuoden ajan? Näissä maissa muslimien syntyvyys ei ole laskenut kantaväestön tasolle. Jos se ei laske 40 vuoden aikana, kuinka pitkään on odotettava? Kuinka kauan on "vuosien saatossa", jos 40 vuotta ei riitä?

Mustalaiset eivät ole assimiloituneet eurooppalaiseen kulttuuriin sen 500 vuoden aikana, jonka ovat asuneet Euroopassa. Jos mustalaisten assimiloitumiseen 500 vuotta ei ole riittänyt, kuinka kauan muslimien assimiloitumiseen tarvitaan? Tuhat vuotta? Kymmenentuhatta vuotta?

Miksi meidän pitäisi ottaa vastaan sellaisia maahanmuuttajia, jotka ovat ongelmaryhmiä vuosisatojen ajan tai peräti vuosituhansien ajan?

Miksi haluaisimme aiheuttaa jälkipolville pysyviä, vuosisatojen mittaisia ongelmia?

Perussuomalaisnuorten vaatimaa minareettikieltoa Hämeen-Anttila pitää aiheettomana, sillä se ei liity millään tavalla yksinomaan islamin ääritulkintoihin. Se, mitä mihinkin rakennetaan, on julkisivulautakunnan asia.

– Samalla perusteellahan voisi kieltää esimerkiksi K-kauppojen rakentamisen. Mielestäni minareettien kieltäminen olisi länsimaisten arvojen vastaista.
Täyttä paskaa. K-kaupat eivät ole fasistisen ideologian linnoituksia. Moskeijat ja minareetit ovat.

Moskeijoiden tornien eli minareettien megafoneista kaiutetaan rukoushuutoja viisi kertaa päivässä. Moskeijoiden rukoushuudoilla muslimit merkitsevät reviirinsä samalla tavalla kuin koirat virtsallaan.

Islam on maailmanvalloitususkonto, jonka jaottelee maailman dikotomisesti islamin hallitsemaan alueeseen (dar al-Islam) ja sodan alueeseen (dar al-Harb, دار الحرب ). lslamin virallisen doktriinin mukaan muslimien tehtävänä on käydä sotaa vääräuskoisia (harbi, حربي) vastaan, kunnes nämä suostuvat islamilaisen valtion alamaisiksi (dhimmi, ذمي).

Minareetit eli moskeijoiden rukoushuutotornit merkitsevät islamin hallitseman alueen, jonka sisällä asuvat vääräuskoiset (kristityt ja juutalaiset) ovat islamin ylivallan alaisia.

Minareetit ovat siis verrattavissa keskitysleirien vartiotorneihin tai Berliinin muurin vartiotorneihin, joiden kontrolloimalla alueella ihmiset elävät diktatuurin vankeina ja orjina.

Sveitsissä minareetit eli moskeijoiden rukoushuutotornit kiellettiin äskettäin kansanäänestyksellä. Minaarit pitäisi kieltää Suomessakin. Muslimit eivät saa hallita Suomea. Suomessa tai missään muuallakaan Euroopassa ei saa olla islamin hallitsemia alueita.

Hämeen-Anttilan lause "minareettien kieltäminen olisi länsimaisten arvojen vastaista" on samanlaista orwellilaista paskaa kuin "puna-armeijan pysäyttäminen talvi- ja jatkosodassa oli länsimaisten arvojen vastaista".

Islam ei pyri käännyttämään

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen kertoi Uuden Suomen haastattelussa pelkäävänsä Euroopan islamisoitumisen tuovan rajoitteita uskonnonvapauteen Suomessa. Räsäsen mukaan uskontoon pakottaminen kuuluu ”ihan toisella tavalla islamiin kuin kristinuskoon”.

– En ole lukenut tätä Räsäsen haastattelua, mutta sen voin sanoa, että islam ei rajoita uskonnonvapautta.
Ihan täyttä paskaa.

Jälleen näemme, että Hämeen-Anttila valehtelee tahallisesti ja systemaattisesti.

Islam tietysti vastustaa uskonnonvapautta. Hämeen-Anttila valehtelee.

Islam ei hyväksy muita uskontoja. Islamin hallitsemalla alueella vääräuskoiset (kristityt ja juutalaiset) saavat säilyttää henkensä vain maksamalla erityistä vääräuskoisuusveroa (jizya, جزْية‎). Islamilainen valtio on siis mafia, joka perii vääräuskoisilta suojelurahaa. On perverssiä orwellilaista valehtelua, että tämä ei rajoita uskonnonvapautta.

Divisions of the world in Islam:

Dar al-Kufr (Arabic: دار الكفر, "house/domain of disbelief") is a term used by Muhammad to refer to the Quraish-dominated society of Mecca between his flight to Medina and his triumphant return.

For much of Islamic history, the preferred term used to describe non-Islamic societies has been dar al-Harb, emphasizing various Islamic countries' aspirations to conquer such territories and render them part of dar al-Islam.

A traditional Arabic saying attributed to Muhammad goes: "Unbelief is one community", or in other words, "infidels are of one nation", can be taken as expressing the view that distinctions between different types of non-Muslims are insignificant in relation to the overriding distinction between Muslim and non-Muslim.

A more sound interpretation of this statement bases itself on the fact that the Qur'an and the Prophet himself treated the polythiests of Arabia, the People of the Book and the rest of the religions differently.

The first group did not enjoy the right to live in Arabia
after the Qur'an claimed that the truth was made clear to them and they rejected it only due to arrogance. The second group and also the third were allowed the right to live but as submugated humble people, paying a tax called jizyah.Hämeen-Anttila valehtelee tästä asiasta aivan tahallisesti ja systemaattisesti. Arabian kielen ja islamilaisen kulttuurin professorina hän ei voi olla tietämätön tästä asiasta. Hämeen-Anttila siis valehtelee tahallaan, vastoin parempaa tietoaan.

Hämeen-Anttila on siis täysin epäluotettava lähde. Hämeen-Anttilaa ei koskaan pitäisi haastatella islam-asiantuntijana missään mediassa. Hämeen-Anttila ei ole asiantuntija, vaan valehtelija. Hämeen-Anttila valehtelee työkseen. Hämeen-Anttila on ammattivalehtelija. Kaikki, mitä Hämeen-Anttila sanoo, on lähtökohtaisesti ja oletusarvoisesti valhetta.

Islamiin ei kuulu pakkokäännyttäminen, ja siinä ei ole lähetyskäskyä, Hämeen-Anttila vastaa Räsäselle.
Jaa. Vai niin. Aha. Katsotaanpa taas wikipediasta:

Da‘wah (Arabic: دعوة‎) usually denotes preaching of Islam. Da‘wah means literally "issuing a summons" or "making an invitation", being the active participle of a verb meaning variously "to summon, to invite".

A Muslim who practices da‘wah, either as a religious worker or in a volunteer community effort, is called a dā‘ī, plural du‘āt.

A dā‘ī is thus a person who invites people to understand Islam through a dialogical process, and may be categorized in some cases as the Islamic equivalent of a missionary, as one who invites people to the faith, to the prayer, or to Islamic life.

In Islamic theology, the purpose of Da‘wah is to invite people, both Muslims and non-Muslims, to understand the worship of Allah as expressed in the Qur'ān and the sunnah of the prophet, as well as to inform them about Muhammad. Da‘wah produces converts to Islam, which in turn grows the strength of the Muslim ummah.

Hämeen-Anttila siis puhuu tästäkin asiasta aivan täyttä paskaa. Hämeen-Anttilan valheet paljastuvat valheiksi yksinkertaisella googletuksella ja wikipedian lukemisella.

Hämeen-Anttila kuvittelee voivansa puhua tällaisista asioista paskaa, koska ei usko Pihtiputaan mummojen vaivautuvan googlettelemaan asioita. Hämeen-Anttila siis katsoo voivansa puhua paskaa, koska ei usko kenenkään tarkistavan asioita. Hämeen-Anttilalla on epärealistinen käsitys Suomen nykyisestä tiedonvälitysilmapiiristä. Hämeen-Anttila luulee kaikkien suomalaisten olevan pihtiputaalaisia 90-vuotiaita mökinmummoja, jotka eivät osaa käyttää googlea.

Kommentti hommaforumilta:


Olipas taas harvinaisen posketonta valehtelua se, että islam ei pyri käännyttämään. Totta, pakkokäännyttäminen ei teknisesti ottaen kuulu islamiin (juutalaisilla ja kristityillä on klassisen islamin mukaan aina "vapaus" valita joko vero tai kuolema, muilla taas kuolema), mutta googlatkaapas dawah.

Löytyy sivuja myös suomeksi, ja niistä ilmenee, että dawahista saa paljon ansiota (siis vähän niin kuin plussapisteitä).


Ja mitä muuta kuin uskonnonvapauden rajoittamista on se, että musliminainen voi mennä naimisiin vain muslimimiehen kanssa, että seka-avioliittojen lapsien tulee olla muslimeita ja että ei-muslimiuskontojen palvontapaikkojen rakentamisesta vähintäänkin rajoitetaan?Hämeen-Anttilan paskapuhe jatkuu:
Professori kertoo, että muiden uskontojen huono asema joissakin islaminuskoisissa maissa liittyy enemmän siihen, ettei siellä ole uskonnonvapautta maan epädemokraattisen tilan vuoksi. Sillä ei ole islamin uskon kanssa mitään tekemistä.
Huuhaata.

Islamilaiset maat ovat epädemokraattisia, koska ne ovat islamilaisia maita.

Islamilaiset maat ovat diktatuureja, koska islam on diktatuuri.

Islam on fasismin kaltainen totalitaarinen ideologia.

Arabian kielen ja islamilaisen kulttuurin professorina Hämeen-Anttila ei voi olla tietämätön tästä asiasta. Hämeen-Anttila siis valehtelee tahallaan, vastoin parempaa tietoaan.

Hämeen-Anttila on siis täysin epäluotettava lähde. Hämeen-Anttilaa ei koskaan pitäisi haastatella islam-asiantuntijana missään mediassa. Hämeen-Anttila ei ole asiantuntija, vaan valehtelija. Hämeen-Anttila valehtelee työkseen. Hämeen-Anttila on ammattivalehtelija. Kaikki, mitä Hämeen-Anttila sanoo, on lähtökohtaisesti ja oletusarvoisesti valhetta.

Hämeen-Anttilan harrastama tahallinen valehtelu on islamilaista taqiyya-(تقية)-perinnettä. Tämä viittaa siihen, että Hämeen-Anttila on muslimi.

Hämeen-Anttila ei siis ole islam-tutkija, vaan islam-propagandisti.


perjantaina, joulukuuta 04, 2009

Sotaveteraanit: Tämä ei ole se maa, jonka puolesta taistelimme

Nämä ovat englantilaisia sotaveteraaneja, mutta suomalaisilta sotaveteraaneilta saisi varmaan samanlaisia kommentteja:

Immigration tops the list of complaints.

'People come here, get everything they ask, for free, laughing at our expense,' was a typical observation.

'We old people struggle on pensions, not knowing how to make ends meet. If I had my time again, would we fight as before? Need you ask?'

Many writers are bewildered and overwhelmed by a multicultural Britain that, they say bitterly, they were never consulted about nor feel comfortable with.

'Our country has been given away to foreigners while we, the generation who fought for freedom, are having to sell our homes for care and are being refused medical services because incomers come first.'

Her words may be offensive to many - and rightly so - but Sarah Robinson defiantly states: 'We are affronted by the appearance of Muslim and Sikh costumes on our streets.'

But then political correctness is another thing they take strong issue with, along with politicians generally - 'liars, incompetents and self-aggrandising charlatans' (with the revealing exception of Enoch Powell).

The loss of British sovereignty to the European Union caused almost as much distress. 'Nearly all veterans want Britain to leave the EU,' wrote one.

Frank, a merchant navy sailor, thought of those who gave their lives 'for King and country', only for Britain to become 'an offshore island of a Europe where France and Germany hold sway. Ironic, isn't it?'

As a group, they feel furious at not being able to speak their minds.

They see the lack of debate and the damning of dissenters as racists or Little Englanders as deeply upsetting affronts to freedom of speech.

'Our British culture is draining away at an ever increasing pace,' wrote an ex-Durham Light Infantryman, 'and we are almost forbidden to make any comment.'

A widow from Solihull blamed the Thatcher years 'when we started to lose all our industry and profit became the only aim in life'.

Her husband, a veteran of Dunkirk and Burma, died a disappointed man, believing that his seven years in the Army were wasted.

'It is 18 years since I lost him and as I look around parts of Birmingham today you would never know you were in England,' she wrote.

'He would have hated it. He also disliked the immoral way things are going. I don't think people are really happy now, for all the modern, easy-living conveniences.

'I disagree with same-sex marriages, schoolgirl mothers, rubbish TV programmes, so-called celebrities and, most of all, unlimited immigration.

'I am very unhappy about the way this country is being transformed. I go nowhere after dark. I don't even answer my doorbell then.'

A Desert Rat who battled his way through El Alamein, Sicily, Italy and Greece was in despair.

'This is not the country I fought for. Political correctness, lack of discipline, compensation madness, uncontrolled immigration - the "do-gooders" have a lot to answer for.

Suomalaiset sanomalehdet ja tv-uutistoimitukset ovat valitettavasti täynnä maanpettureita, jotka eivät ikinä julkaisi tällaisia sotaveteraanien mielipiteitä.

tiistaina, joulukuuta 01, 2009

Minareetit kiellettävä Suomessakin


Moskeijoiden tornien eli minareettien megafoneista kaiutetaan rukoushuutoja viisi kertaa päivässä. Moskeijoiden rukoushuudoilla muslimit merkitsevät reviirinsä samalla tavalla kuin koirat virtsallaan.

Islam on maailmanvalloitususkonto, jonka jaottelee maailman dikotomisesti islamin hallitsemaan alueeseen (dar al-Islam) ja sodan alueeseen (dar al-Harb, دار الحرب ). lslamin virallisen doktriinin mukaan muslimien tehtävänä on käydä sotaa vääräuskoisia (harbi, حربي) vastaan, kunnes nämä suostuvat islamilaisen valtion alamaisiksi (dhimmi, ذمي).

Minareetit eli moskeijoiden rukoushuutotornit merkitsevät islamin hallitseman alueen, jonka sisällä asuvat vääräuskoiset (kristityt ja juutalaiset) ovat islamin ylivallan alaisia. Minareetit ovat siis verrattavissa keskitysleirien vartiotorneihin tai Berliinin muurin vartiotorneihin, joiden kontrolloimalla alueella ihmiset elävät diktatuurin vankeina ja orjina.

Minareeteilla muslimit merkitsevät hallitsemansa alueen. Jokainen minareetti on vieraan miehitysvallan tunnusmerkki samalla tavalla kuin hakaristiliput ja punaliput Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton miehittämissä maissa.

Sveitsissä minareetit eli moskeijoiden rukoushuutotornit kiellettiin äskettäin kansanäänestyksellä. Minaarit pitää kieltää Suomessakin. Muslimit eivät saa hallita Suomea. Suomessa tai missään muuallakaan Euroopassa ei saa olla islamin hallitsemia alueita.

Halla-aho:

Ensimmäinen mieleentuleva vertailukohta on Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen taannoinen päätös, jonka mukaan krusifiksit italialaisten koulujen seinillä rikkovat uskonnonvapautta. En ole kuullut kenenkään valittavan, että tämä päätös rikkoisi katolilaisten italialaisten uskonnonvapautta tai ihmisoikeuksia. En kenenkään.

Mielestäni tapaukset ovat varsin samankaltaisia. Sekä minareetit että krusifiksit ovat uskonnollisia symboleita, joiden avulla tietty uskontokunta ottaa julkista tilaa haltuunsa, ts. merkitsee reviiriään. Ero on lähinnä siinä, että koulujen seinillä riippuvista krusifikseista kärsivät vain ne ei-kristityt, jotka viettävät aikaansa koulun seinien sisällä. Kattojen ylle kohoava minareetti sen sijaan hallitsee katukuvaa ja tuottaa vastaavanlaista kärsimystä kaikille kadulla kulkeville ei-muslimeille.


Niin.

Olen itse ollut tuosta krusifiksien poistamisesta koulujen seiniltä eri mieltä kuin monet muut "oikeistolaiset" ja "kansallismieliset". Olen aina vastustanut uskonnon ja valtiovallan yhdistämistä. En hyväksy sitä, että veronmaksajien rahoittamissa kouluissa ylläpidetään uskontoa. Mielestäni on itsestään selvää, että veronmaksajien rahoittamissa kouluissa ei saa olla yhden uskonnon logoja. On aivan sama, onko koululuokkien seinillä krusifiksejä, islamilaisia kuunsirppejä, juutalaisia daavidintähtiä vai intialaisia elefanttipäisiä jumalankuvia. Kyse on joka tapauksessa samasta asiasta: koulun käyttämisestä uskonnollisiin palvontamenoihin.

On yhdentekevää, mitä uskontoa jossain koulussa harjoitetaan. On lähtökohtaisesti väärin, että veronmaksajien rahoilla kustannetussa koulussa tuputetaan oppilaille ylipäätään mitään uskontoa. Mikään uskonto ei ole sellainen asia, jota pitäisi ylläpitää verovaroin. Kaikki uskonnot ovat huuhaata eikä valtiolla ole mitään oikeuttaa tuhlata veronmaksajien rahoja minkään uskonnon ylläpitämiseen.

Minareetit ovat islamin hallitseman alueen tunnusmerkki samalla tavalla kuin krusifiksit ovat kristinuskon hallitseman alueen tunnusmerkki.

Minareettien rakentamisen hyväksyminen on alistumista vieraan miehitysarmeijan ylivaltaan. Minareetit ovat samanlaisia diktatuurin symboleita kuin Leninin, Stalinin ja Kim Il-Sungin patsaat.

keskiviikkona, marraskuuta 25, 2009

Mamu-keskustelu räjähtää käsiin


sosiologi Salla Tuori Åbo Akademista

Paikallislehti Turkulainen:

Mamu-keskustelu räjähtää käsiin

– Yhtäkkiä mediassa on esillä maahanmuuttovastaisten mielipiteitten vyöry. Se näkyy ihan sanavalinnoissakin. Puhutaan pakolaistulvasta, kun turvapaikanhakijoiden määrä on prosentuaalisesti kasvanut reippaasti. Sitä ei tuoda esiin, että lähtökohta on hyvin pieni eikä turvapaikanhakijoita edelleenkään määrällisesti tule paljon, maahanmuuttoasioista tohtoriksi väitellyt, sosiologi Salla Tuori Åbo Akademista toteaa.

Tuori arvelee, että maahanmuuttovastaista keskustelua lietsoo nyt monikin asia: kärkkäät internet- ja yleisönosastokirjoitukset, perussuomalaisten kannatuksen kasvu, oikeudenkäynti Jussi Halla-ahon blogikirjoituksista ja professori Timo Vihavaisen Länsimaiden tuho -kirja.


"Kärkkäät" internet- ja yleisönosastokirjoitukset "lietsovat" keskustelua?

Ne ovat sitä keskustelua.

–Esimerkiksi islamia käsitellään mediassa yhtenäisenä islamilaisuutena. Usein islam vielä rinnastetaan terrorismiin. Tällaisiin puhetapoihin puututaan harvoin. Ei kysytä, minkä suunnan islamista, missä maassa tai yhteisössä milloinkin puhutaan. Esimerkiksi maallistuneista muslimeista puhutaan harvoin, hän perustelee.

Kommunismia käsiteltiin aikoinaan mediassa yhtenäisenä kommunismina. Usein kommunismi vielä rinnastettiin Neuvostoliittoon. Tällaisiin puhetapoihin puututtiin harvoin. Ei kysytty, minkä suunnan kommunismista, missä maassa tai yhteisössä milloinkin puhutaan; esimerkiksi Neuvostoliitosta, DDR:stä ja Pohjois-Koreasta puhuttiin ikään kuin ne kaikki olisivat olleet kommunistisia maita. Maltillisista, suvaitsevaisista, liberaaleista, demokratiaa ja sananvapautta kannattavista kommunisteista puhuttiin harvoin.

Tuori on toimittanut yhdessä kahden muun sosiologin Anna Rastaan ja Suvi Keskisen kanssa artikkelikokoelman ”En ole rasisti, mutta...”. Kirjassa nykyistä maahanmuuttokeskustelua kommentoivat tutkijat ja asiantuntijat, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin maahanmuuttotyötä tekevät. Osa asiantuntijoista on itse maahanmuuttajataustaisia.

Maahanmuuttajat siis esiintyvät asiantuntijoina sen suhteen, millaista maahanmuuttopoliittista keskustelua Suomessa pitäisi käydä.

Samalla logiikalla KGB:n olisi pitänyt aikoinaan esittää asiantuntijalausuntoja siitä, millaista keskustelua Neuvostoliitosta olisi pitänyt Suomen sanomalehdistössä käydä.

Tuori korostaa, ettei kirjan tavoitteena ole vaientaa julkista keskustelua:

– Julkisuudessakin on viitattu siihen, ettei ennen saanut puhua maahanmuuton ongelmista. Se on höpönlöpöä. Tutkijat ovat puhuneet niistä jo pitkään.


Aijaa. "Tutkijat ovat puhuneet maahanmuuton ongelmista jo pitkään." Keitä nämä "tutkijat" ovat ja miksi he eivät ole tuoneet näitä asioita julkisuuteen? Miksi julkisuudessa ei ole puhuttu maahanmuuton ongelmista, vaan on vain puhuttu paskaa maahanmuuttajien rikastuttavasta vaikutuksesta Suomen yhteiskuntaan? Miksi julkisuudessa on koko ajan puhuttu paskaa, että Suomi tarvitsee maahanmuuttajia islamilaisista maista ym. kehitysmaista? Jos maahanmuuton ongelmat ovat olleet "tutkijoiden" tiedossa, miksi he eivät ole kertoneet näistä ongelmista julkisesti? Miksi Suomen sanomalehdissä ja tv-uutisissa on viimeiset 20 vuotta vaiettu maahanmuuton ongelmista?Sen sijaan tutkijat toivovat, että keskustelu jatkuisi, mutta että sillä pyrittäisiin ymmärtämään eri näkökulmia asiaan. Nyt maahanmuutto nähdään vain mörkönä.

Kuka "näkee maahanmuuton vain mörkönä"? Tasavallan presidentti, pääministeri, kaikki ministerit ja kaikki kansanedustajat näkevät maahanmuutossa vain hyvää. Kukaan heistä ei ole koskaan sanallakaan tuonut esille muslimien ym. kehitysmaalaisten maahanmuuttajien aiheuttamia kustannuksia suomalaisille veronmaksajille. Olisi tosiaan tervetullutta, että keskustelussa "pyrittäisiin ymmärtämään eri näkökulmia". Tähän mennessä on loistanut poissaolollaan se näkökulma, että maahanmuutosta voisi koitua Suomelle jotain kustannuksia ja ongelmia.


–Nyt julkisuudessa menee kaikki läpi, jopa väärinkäsitykset ja virheet. Sellainen keskustelu ei tuota mitään hyvää.

Aijaa. Mitä nämä väärinkäsitykset ja virheet ovat? Minun nähdäkseni näitä väärinkäsityksiä ovat mm. ne paskapuheet, että kehitysmaista Suomeen tulevista maahanmuuttajista muka olisi jotain hyötyä Suomelle. Miksi näitä mielisairaita harhakuvitelmia ei ole korjattu?Tuori tulkitsee, että asenteiden kärjistyminen saattaa liittyä myös yleiseen eriarvoisuuden lisääntymiseen.

–Ovathan meillä tuloerotkin kasvaneet OECD-maista eniten.

Ovatko? Lähde? Suomessahan on maailman pienimmät tuloerot. Vasemmistolaiseen propagandaan kuuluu tietysti vihanlietsonta suomalaisia rikkaita vastaan. Tällä marxilaisella luokkavihapropagandalla sosiologi Salla Tuori Åbo Akademista kuvittelee voivansa mitätöidä kaikki maahanmuuton aiheuttamat ongelmat.

Monikulttuurisuuskeskusteluissa suomalaisuudesta tulee yhtäkkiä yhtenäinen, välillä myös aika konservatiivinen:

– Kun sanotaan, että maassa pitää elää maan tavalla, mitä silloin oikein tarkoitetaan? En usko, että suomalaisuuden edustajina ajatellaan esimerkiksi lesbo-burleski-ryhmiä.

Niin, kieltämättä lesboburleskiryhmiä ei kukaan normaali ihminen pidä suomalaisuuden edustajina. Tämä ei mitenkään vähennä maahanmuuton aiheuttamia ongelmia. Tämä ei myöskään kumoa sitä tosiasiaa, että lesbot ja burleskitaiteilijat hirtetään lyhtypylväisiin muslimien tullessa valtaan.

Lesbot, homot, burleskitaiteilijat ym. marginaaliryhmät ihailevat, palvovat ja nuoleskelevat muslimeja, jotka haluavat tappaa heidät. Lesbot, homot ym. marginaalifraktiot fanittavat muslimeja, koska inhoavat valkoisia lihaasyöviä heteromiehiä. Marginaaliryhmät ihailevat muslimeja ja muita kehitysmaalaisia, koska ne edustavat Toiseutta eli valkoisen heteromiehen vastakohtaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että muslimit ym. kehitysmaalaiset jotenkin fanittaisivat lesboja, homoja ym. vähemmistöjä.

Lesbojen, homojen, kommunistien ym. marginaaliryhmien harrastama muslimien perseennuolenta ei mitenkään estä muslimeja hirttämästä lesboja, homoja, kommunisteja ym. vähemmistöjen edustajia lyhtypylväisiin heti islamilaisen vallankumouksen ensimmäisenä päivänä.

Lesbot, homot ym. marginaaliryhmät ovat "busily heaping up their own funeral pyre".

Those whom the gods wish to destroy, they first make mad. We must be mad, literally mad, as a nation to be permitting the annual inflow of some 50,000 dependants, who are for the most part the material of the future growth of the immigrant-descended population. It is like watching a nation busily engaged in heaping up its own funeral pyre.

Enoch Powell Britannian konservatiivisen puolueen piirijärjestön vuosikokouksessa Birminghamissa 20.4. 1968, suomennos Mikko Ellilä.

–Myös se kannattaa muistaa, ettei Suomi kansainvälistynyt 90-luvulla. Maahanmuuttoa on ollut aina. Kari Tapion ”Olen suomalainen”on italialainen käännösiskelmä, kansallisaatekin on tuontiperua. Kirjailija Hella Vuolijoen Niskavuori-sarja edustaa suomalaisuuden ydintä, vaikka Vuolijoki itse syntyi Virossa.

Mitä tällä on tekemistä sen kanssa, pitäisikö Suomeen ottaa somaleita, arabeja, turkkilaisia, kurdeja, iranilaisia, afganistanilaisia, pakistanilaisia jne.?

– En tiedä, mitä me maahanmuuttajissa oikein pelkäämme. Minusta maahanmuuton ongelmista pitää puhua asiallisesti. Pakolaisia ei pidä nähdä ongelmina tai kustannuksina, vaan ihmisinä, jotka voivat tuoda Suomeen myös paljon hyvää.
 

"Pakolaisia ei pidä nähdä ongelmina tai kustannuksina"? Entäs, jos ne ovat ongelmia ja kustannuksia?

Vrt. "sikainfluenssaa ei ei pidä nähdä ongelmana", "syöpää ei pidä nähdä ongelmana", "aidsia ei pidä nähdä ongelmana" jne.

"Pakolaiset pitää nähdä ihmisinä, jotka voivat tuoda Suomeen paljon hyvää"? Kuten mitä hyvää? Mitä hyötyä siitä on Suomelle ollut, että Suomeen on viimeisen 20 vuoden aikana tullut kymmeniätuhansia tai satojatuhansia somaleita, arabeja, turkkilaisia, kurdeja, iranilaisia, afganistanilaisia, pakistanilaisia jne.?

Lehden yleisönosastosta:

"Pakolaisia ei pidä nähdä ongelmina tai kustannuksina, vaan ihmisinä, jotka voivat tuoda Suomeen myös paljon hyvää."

Miksi näin pitäisi nähdä? Sehän ei pidä laisinkaan paikkaansa. Haluaisin konkretiaa siitä, mitä tämä hyvä on. Se kun ei tuolla kadulla oikein konkretisoidu.
25/11/2009 11:55 am, erno

Hohhoijaa, mitä höpönlöpöä koko juttu. Kylläpäs näyttävät hattu ja miekka nykypäivän Suomessa irtoavan helposti kun voi kerätä ne kaikki kliseet samaan "tutkimukseen" ja kappas, sitten ollaankin tohtoreita.

Toki sen ymmärrän, ettei millään sosiologeilla ole minkään valtakunnan käsitystä (valtion) taloudesta. Rahaa tulee seinästä ja jos se loppuu (eihän se ikinä lopu!) niin otetaan ulkomailta lisää. Melkoisen velkaperinnön tulette jättämään tuleville sukupolville.

Kun se maahanmuuttokin on niin suunnaton voimavara ja rikkaus kaupungille niin minkä takia Turun kaupunkikin on aivan konkurssikypsä...? Jos vaikka tuore tri vastaisi, en tosin pidättele hengitystäni vastausta odotellessa. 

25/11/2009 12:01 pm, nollatutkimusta

"Sitä ei tuoda esiin, että lähtökohta on hyvin pieni eikä turvapaikanhakijoita edelleenkään määrällisesti tule paljon, maahanmuuttoasioista tohtoriksi väitellyt, sosiologi Salla Tuori Åbo Akademista toteaa."

UNHCR:n mukaan EU15-alueelta eli ns. "vanhoista" EU-maista haki tammi-syyskuussa turvapaikkaa 147 890 henkilöä. Suomen osuus heistä oli noin 2,9%, kun taas Suomen osuus EU15-alueen väestöstä on vain noin 1,35%.

"Pakolaisia ei pidä nähdä ongelmina tai kustannuksina, vaan ihmisinä, jotka voivat tuoda Suomeen myös paljon hyvää."

Suomeksi: toistakaamme kaikki Ruotsin virheet. 

25/11/2009 12:21 pm, Internet-aikana propaganda ei toimi, sori vaan

Vaikka islamissa on useita koulukuntia Organization of Islamic Conferencen 45 islamilaista jäsenmaata on allekirjoittanut Cairo Declaration of Human Rights on Islamin, joka on rinnakkaisihmisoikeussopimus Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeusjulistukselle.

Pyydänkin ihmisiä tutustumaan julistukseen ja kiinnittämään huomiota erityisesti artikloihin 24. ja 25.

Artikla 24 : All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

Artikla 25 : The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification to any of the articles of this Declaration.

Sen jälkeen pyydän tutustumaan mitä islamilainen lainsäädäntö sanoo seuraavien ihmisryhmien oikeuksista islamilaisessa järjestelmässä : kristityt, juutalaiset, polyteistit ja ateistit. 

Tämän jälkeen pyydän miettimään, minkä vuoksi Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuskomissiossa juntattiin läpi resoluutio, joka kieltää sharia-lainsäädännön alaisuudessa tapahtuvien ihmisoikeusrikkomuksien kritisoinnin.

Viimeiseksi pyydän huomioimaan, että Malediiveilla ollaan junttaamassa läpi lakiehdotusta, jossa muitten uskontojen kuin islamin julkinen harjoittaminen on kiellettyä. Saudi-Arabiassahan näin jo on. Lisäksi Pakistanin nimellisesti uskonnonvapauden takaavassa lainsäädänössä ns. "jumalanpilkka"-lakia voidaan soveltaa varsin vapaamuotoisesti vähemmistöuskontojen vainoamiseen. Vihonviimeiseksi pyydän ihmisiä selvittämään itselleen mihin tälläinen lainsäädäntö perustuu.

Loppukaneettina voisin mainita, että epäluulo k.o. uskontokuntaa kohtaan ei välttämättä aina perustu tietämättömyyteen, rasismiin tai toiseuden pelkoon.

25/11/2009 1:57 pm, Kitisevä Kane

"Pakolaisia ei pidä nähdä ongelmina tai kustannuksina, vaan ihmisinä, jotka voivat tuoda Suomeen myös paljon hyvää."

Pakolaisstatuksen ansainneita on turvapaikanhakijoiden joukossa hyvin vähän. 

Mutta entäs ne ei-pakolaiset, mutta silti oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat? Tai perheenyhdistämisen mukana tuodut henkilöt? Saako heitä sitten nähdä ongelmina ja kustannuksina?

Kun todellisuus esimerkiksi Helsingissä on se, että humanitaaristen maahanmuuttajien tulo (joista suurimmalla osalla ei ole pakolaisstatusta, vaan pelkkä oleskelulupa) on johtanut mamukouluihin, joihin täytyy syytää lisärahoitusta, omiin uimahallivuoroihin, 18-jäsenisiin perheisiin, joille on kunnan varoilla etsittävä asunto, vaatimuksiin sianlihattomista grilleistä, muslimilasten opetuksen eriyttämistä koskeviin ohjeisiin (ei musiikkia, ei ihmisten piirtämistä) ja niin edelleen.

Ainoa mekanismi, jolla maahanmuutto saadaan tuottamaan Suomeen paljon hyvää, on huomion kiinnittäminen tulijoiden määrään ja laatuun. Kumpikin näistä on helposti mitattavissa, ja niillä tulisi olla ohjausvaikutus maahanmuuttopolitiikkaan. 

25/11/2009 2:58 pm, Embo

Voisiko se maassa maan tavalla tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei runkata uimahallin lastenaltaassa, tai kun haetaan lapsia koulusta ja tönäistään autolla jonkun muun kersaa, niin jäädään katsomaan mitä tapahtui ja tarvitseeko se apua. Tai että kunnioitetaan naisen itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa vaikka hän ei pukeutuisikaan kaikenpeittävään säkkiin. Tällaisia tulee näin yhtäkkiä mieleen. 
25/11/2009 6:31 pm, leit

Olen työskennellyt ja asunut mamujen kanssa vuosikausia. Tutkijoita, saatikka muita "asiantuntijoita" en ole kuluneiden 18 vuoden aikana nähnyt kenttätyössä lähiöissä selvittämässä, mitä on ollut arkirealismi mamu -ympäristössä. Tämän kyllä huomaa kirjoituksissaan ja "tutkimuksissaan", jotka ovat täysin irrallaan todellisuudesta.

Sen vuoksi en usko, että juuri heillä on tietotaito kertoa suomalaisille veronmaksajille, miten heidän pitää elää ja millaisia mielipiteitä heidän sopii esittää. 
Luotan vielä suomalaisten kykyyn erottaa oikean ja väärän...

25/11/2009 8:34 pm, Korvamerkitty

Ihmettelen, että on mennyt jo 20 vuotta, ennen kuin olemme alkaneet keskustella mediassa ja media yleensäkään uskaltaa julkaista realistisia ja koettuja asioita maahanmuuton tiimoilta. 
Siksi nyt purskahtelee totuudenkin siemeniä sieltä täältä ja ainahan keskusteluissa on esiintynyt aiheesta riippumatta "koko eläjien kirjo" mielipiteineen, joten miksi ei mamu-teemassakin. En siksi tajua, miksi "tutkijat" eivät luota kansalaisten ymmärrykseen ymmärtää erilaisten kirjoitusten vivahteita, kun kysymys on juuri mamuista... 

Omanlaista "suomettumista" on ollut tämäkin.
25/11/2009 8:42 pm, Korvamerkitty

tiistaina, marraskuuta 24, 2009

Teoria luovasta luokasta ja monikulttuurisuuden rikastuttavuudesta

Tämä Florida-teoria menee niin, että kyseinen hemmo tutki jenkkien huippuyliopistojen kampuksia luovuuden ja luovan talouden näkökulmasta. Tuloksena saatiin mm. sellainen yllättävä tulos, että huippulahjakkaat opiskelijat ympäri maailmaa ovat luovia. Tuloksena Florida kirjoitti pari bestselleriä, mm. Creative Class, joka on suomennettukin.
Asiaan liittyy myös ns. gay-indeksi, joka liittyy myös tutkimustulosten mukaan luovuuteen.
Teorian lanseerasi ensimmäisenä Suomessa Pravdan sunnuntaisivuilla Saska Saarikoski, joka laski artikkelissaan mm. Z-lehden tilausmäärien ja maahanmuuttajien määrien avulla Suomen luovimmat kaupungit, ts. sellaiset, jotka menestyvät taloudellisesti tulevaisuudessa.
Teoriasta innostuttiin laajasti kuntasektorilla, mm. Kajaanin entinen kaupunginjohtaja paasasi siitä useissa seminaareissa, joista paria olin kuuntelemassakin. Toinen eturivin soveltaja oli Turku. Lopputuloksena Kajaaniin raahattiin suhteessa valtava määrä luku-, kirjoitus- ja ammattitaidottomia ihmisiä Lähi-idästä ja Afrikasta. Se virta jatkuu yhä.
Tarkempaa tietoa siitä, miten gay-indeksiä sovellettiin Kajaanin kaupunkisuunnittelussa, ei minulla ole.
Kajaani on nykyisin käytännössä konkurssitilassa. Turun taloudellinen tilanne taitaa ollakin kaikille tuttu, eli kaupunki yrittää epätoivoisesti pakkoliittää naapurikuntia itseensä, koska kassa on tyhjä ja velkarahoituksen höyryillä ajetaan.
No - Kajaania ja Turkua lohduttaakseni melkein kaikki muut kaupungit Suomessa tulevat lujaa perässä.