Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, joulukuuta 05, 2006

Suomen pääministeri haluaa kasvattaa Suomen ulkomaalaisväestöä kaikin keinoin

Hbl:


Vanhanen vill fylla flyktingkvoten

Statsminister Matti Vanhanen förargar sig över inrikesministeriets och arbetsministeriets tvist om kriterierna för kvotflyktingar. På grund av tvisten kommer Finland kanske inte att fylla sin flyktingkvot för i år i tid. Vanhanen anser att Finland ska bära sitt ansvar för internationella problem. Att kvoten kanske inte fylls skulle vara problematiskt.

– Med tanke på det internationella ansvaret är det en litet tråkig signal från Finland, sade Vanhanen i Bryssel på tisdagen.

Enligt arbetsministeriet hinner Finland ta emot högst 675 flyktingar i år. Kvoten går på 750 flyktingar. Orsaken är att inrikesministeriet gett avslag för många flyktingar som FN:s flyktingorganisation UNHCR föreslagit. Ministerierna har beskyllt varandra för situationen i offentligheten under de senaste dagarna.

Vanhanen utesluter inte möjligheten att höja flyktingkvoten under kommande år som ersättning för de platser som inte fylls i år. Men nästa år är det troligtvis inte ännu möjligt, säger Vanhanen. (FNB)



Ei siis riitä, että Suomeen tulleiden pakolaisten turvapaikkahakemukset käsitellään. Suomeen on ehdottomasti rahdattava lisää ja lisää pakolaisia, jotta kiintiö ei vain jäisi vajaaksi. Jos tänä vuonna kiintiötä ei ehditä täyttää, tulevien vuosien kiintiötä on kasvatettava. Suomen pääministeri haluaa siis kasvattaa Suomen ulkomaalaisväestöä kaikin keinoin.

Suomen pakolaispolitiikka ei siis perustu siihen, että aidosti hädässä olevat ihmiset hakisivat turvapaikkaa Suomesta.

Jos se perustuisi siihen, silloinhan turvapaikkahakemusten hylkääminen ei olisi mikään syy ruveta kasvattamaan tulevien vuosien pakolaiskiintiötä; eihän tämän vuoden turvapaikkahakemusten hylkäämisellä ole mitään loogista tai kausaalista suhdetta siihen, kuinka paljon maailmassa on apua tarvitsevia pakolaisia.

Suomen pakolaispolitiikka ei siis perustu objektiiviseen pakolaistilanteeseen.

Suomen pakolaispolitiikka perustuu päinvastoin siihen, että Suomen hallitus haluaa kaikin keinoin rahdata Suomeen mahdollisimman paljon ulkomaalaisia. Mitenkään muuten ei voida perustella sitä, että pakolaiskiintiön jäämistä vajaaksi pidetään jonain ongelmana.

Suomen hallitus on päättänyt systemaattisesti kasvattaa Suomen ulkomaalaisväestöä. Pääministeri Matti Vanhanen ja muut Suomen poliittiset vallanpitäjät inhoavat suomalaisia ja haluavat kaikin keinoin tuoda Suomeen lisää ja lisää ulkomaalaisia tuhotakseen suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin. Suomen poliittisten vallanpitäjien tavoitteena on vaihtaa Suomen väestö ulkomaalaisväestöön.

Sama trendi on meneillään kaikkialla Euroopassa. Monissa Euroopan suurkaupungeissa ulkomaalaistaustaista väestöä on jo nyt kolmasosa tai jopa yli puolet kaupungin asukkaista. Suomi on kovaa vauhtia menossa samaan suuntaan, koska Suomen poliittinen eliitti on vakaasti päättänyt monikulttuuristaa Suomen eli muuttaa Suomen samanlaiseksi etnisesti pirstaloituneeksi, sekasortoiseksi Mogadishu Avenueksi kuin mm. Tukholma, Göteborg, Malmö, Amsterdam, Pariisi ja Lontoo jo nyt ovat.

Mikään konsti ei ole liian kiero tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Välillä valehdellaan, että maahanmuuttajat muka ratkaisevat Suomen väestön ikääntymisestä aiheutuvan "työvoimapulan". Kun vanhusten määrä lisääntyy, työssäkäyvien verotaakka kasvaa - vanhuksethan saavat eläkkeitä, julkista terveydenhoitoa ja vanhainkotipalveluja, jotka kustannetaan työssäkäyvien maksamilla veroilla. Näiden Suomen väestön vanhenemisen aiheuttamien hyvinvointivaltion rahoitusongelmien ratkaisuksi tarjotaan siirtotyöläisten muuttoa Suomeen: jos maahanmuuttajien ansiosta työssäkäyvien ja eläkeläisten välinen suhdeluku pysyisi ennallaan, eläkemenojen aiheuttama verotaakka ei kasvaisi suhteessa palkansaajien tuloihin.

Maahanmuuttajat eivät kuitenkaan nettomääräisesti tuota Suomen julkiselle sektorille verotuloja, vaan aiheuttavat nettomääräisesti lisää kustannuksia suomalaisille veronmaksajille. Maahanmuuttajat eivät siis pysty rahoittamaan suomalaisten eläkkeitä, vaan maahanmuuttajat kuluttavat suomalaisten veronmaksajien rahoja. Maahanmuuton vuoksi Suomella on entistä vähemmän varaa maksaa eläkkeitä.

Maahanmuuttajat kilpailevat eläkeläisten kanssa samoista verovaroista. Mitä enemmän Suomeen tulee maahanmuuttajia, sitä vähemmän verovaroja riittää eläkkeisiin. Maahanmuutto ei siis auta purkamaan eläkepommia, vaan pahentaa sitä.

Suomen väestön ikääntymisellä ei siis voi perustella maahanmuuton sallimista. Väestön ikääntyminen ja sen aiheuttama eläkepommi ei toimi argumenttina maahanmuuton puolesta, vaan sitä vastaan. Mitä vähemmän meillä on maahanmuuttajia elätettävänä, sitä enemmän meillä riittää rahaa eläkkeisiin.

Jotkut poliitikot ovat jo tajunneet tämän ja ovat lakanneet perustelemasta miljoonien ulkomaalaisten Suomeen rahtaamista Suomen väestön ikääntymisellä. Nyt sitten ruvetaan käyttämään "humanitaarisia" argumentteja ulkomaalaisten Suomeen rahtaamisen puolesta: ulkomaalaisten ei ole tarkoituskaan olla Suomen väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia ratkaisevaa vierastyövoimaa, vaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä pakolaisia.

Jos pakolaisia jonakin vuonna ei tule Suomeen poliitikkojen asettamien tavoitteiden mukaista määrää, niitä on tuotava tänne lisää millä tahansa keinoilla, hinnalla millä hyvänsä. Pakolaisten maahantuonnin kannalta ratkaisevaa ei ole se, ovatko he todella pakolaisia turvapaikan myöntämiselle asetettujen kriteerien mukaan. Ulkomaalaisten maahantuonti Suomeen on itseisarvo. Tarkoituksena on vain saada Suomeen niin paljon ulkomaalaisia kuin suinkin.

Heitä ei tuoda vierastyövoimaksi, koska muutenhan oleskelulupia ei olisi myönnetty työttömille ulkomaalaisille. Kaksi kolmasosaa Suomen maahanmuuttajista on työelämän ulkopuolella ja suurin osa työssäkäyvistä maahanmuuttajista on veronmaksajien rahoilla ylläpidetyissä suojatyöpaikoissa. Maahanmuuttajien ei siis ole tarkoituskaan purkaa väestön ikääntymisestä aiheutuvaa eläkepommia, koska maahanmuuttajat eivät ole nettoveronmaksajia.

Maahanmuuttajia ei myöskään tuoda Suomeen pakolaisina. Jos pakolaiset olisivat aidosti apua tarvitsevia, hätää pakenevia ihmisiä, pakolaisuudelle ei olisi asetettu mitään määrällisiä minimitavoitteita. Pakolaisstatukselle on tietyt kriteerit, jotka joko täyttyvät tai sitten ei. Jos pakolaisen kriteerit täyttäviä ihmisiä on arvioitua vähemmän, tämä ei ole mikään syy ottaa lisää pakolaisia. Eihän esimerkiksi vankiloihin panna lisää ihmisiä vain siksi, että rikollisia on arvioitua vähemmän. Vankiloille ei määritellä mitään vankikiintiötä, joka pitäisi täyttää keinolla millä hyvänsä. Jos vankilatuomion saaneita ihmisiä on entistä vähemmän, silloin vankilaan tulee entistä vähemmän ihmisiä. Vankilatuomion antamisen kriteereitä ei ruveta muuttamaan vankikiintiön täyttämiseksi.

Pääministeri Matti Vanhanen kuitenkin on sitä mieltä, että Suomeen pitää joka ikinen vuosi rahdata tietty minimimäärä ulkomaalaisia. Jos pakolaiskriteerit täyttäviä ihmisiä ei saavu Suomeen Matti Vanhasen haluamaa määrää, silloin pitää erikseen tuoda lisää ja lisää ja lisää ihmisiä jostain muualta kiintiöiden täyttämiseksi, välittämättä pakolaisstatuksen kriteereistä.

Tarkoituksena ei siis ole pakolaisten auttaminen, tarkoituksena on Suomen ulkomaalaisväestön itseisarvoinen kasvattaminen. Tarkoituksena on suomalaisväestön syrjäyttäminen ulkomaalaisväestöllä. Bertolt Brechtin huomatus vallanpitäjien tarpeesta valita itselleen uusi kansa toteutuu Suomessa ja kaikkialla Euroopassa. Tämä ei ole enää maahanmuuttoa. Tämä on väestönvaihtoa. Euroopan nykyinen väestö korvautuu Afrikasta ja Lähi-idästä tuotavalla uudella väestöllä.

Kun Euroopassa muutaman kymmenen vuoden päästä asuu enimmäkseen afrikkalaisia ja lähi-itämaalaisia, Eurooppa rupeaa olemaan samanlainen paikka kuin muut afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten asuttamat paikat eli Somalia, Etiopia, Sudan, Libya, Algeria, Palestiina, Libanon, Syyria, Turkki, Kurdistan, Irak, Iran, Afghanistan jne. Kaikki Euroopan maat muuttuvat näiden maiden kaltaisiksi, koska niissä asuu enimmäkseen samoja ihmisiä.

Siinä on sitten harvojen jäljellejääneiden valkoisten eurooppalaisten mukava seurata ikkunoistaan värikästä monikulttuurista vilskettä kaduilla iltaisin palavien autojen tunnelmallisessa loimussa.