Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, syyskuuta 24, 2007

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Olen tässä blogissa lähinnä kritisoinut Suomessa ja muualla Euroopassa viime vuosikymmeninä harjoitettua maahanmuuttopolitiikkaa ja erityisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan muodissa ollutta taistolaisuuteen verrattavaa mielipuolista monikulttuurisuususkontoa. Ajattelin nyt esittää ns. rakentavaa kritiikkiä luonnostelemalla jotain konkreettisia parannusehdotuksia nykytilanteeseen.

Usein ulkomaalaispolitiikasta keskusteltaessa tehdään jyrkkä ero pakolaisuuden ja työperäisen maahanmuuton välille. Itse en pidä moista erottelua mielekkäänä. Tätä eroa korostavat tarkoitushakuisesti lähinnä ne tahot, jotka pyrkivät vähättelemään maahanmuuttajien integraatio- ja assimilaatiokyvyttömyydestä aiheutuvia ongelmia:


Ode Says:

Kirjoittaja sotkee tahallaan pakolaiset ja työperäisen maahanmuuton.Koska esim. somaleista yli 90 % on työelämän ulkopuolella, massiivista maahanmuuttoa puolustavien poliittisten keskustelijoiden on rajattava somalit käsitteen 'maahanmuuttaja' ulkopuolelle: somalit määritellään pakolaisiksi, joiden ei ole tarkoituskaan olla 'työperäisiä maahanmuuttajia'. Hokkuspokkus, tällä tavalla saadaan maahanmuuttajien työttömyys pois tilastoista. Ensin määritellään jokainen työtön maahanmuuttaja pakolaiseksi; sitten määritellään 'työperäisiksi maahanmuuttajiksi' vain ne maahanmuuttajat, jotka ovat töissä. Tällöin havaitaan, että 100% 'työperäisistä maahanmuuttajista' on työssäkäyviä. Kehäpäätelmä, jolla yritetään perustella massiivista maahanmuuttoa.

Ensin sanotaan Suomen tarvitsevan maahanmuuttajia "poistamaan työvoimapulaa". Sitten havaitaan, että maahanmuuttajista 2/3 on työelämän ulkopuolella. Nämä työtä tekemättömät maahanmuuttajat kuitenkin rajataan käsitteen 'työperäinen maahanmuutto' ulkopuolelle. Edelleen vaaditaan 'työperäisiä maahanmuuttajia' Suomeen "poistamaan työvoimapulaa". Millään tavalla ei perustella, miksi tulevat maahanmuuttajat menisivät töihin yhtään sen suuremmalla todennäköisyydellä kuin aikaisemmat maahanmuuttajat. Millään tavalla ei ole muutettu maahanmuuttopolitiikkaa siihen suuntaan, että tulevien maahanmuuttajien joukossa olisi prosentuaalisesti enemmän työssäkäyviä kuin Suomessa jo nykyisin olevien maahanmuuttajien joukossa. Niinpä on oletettava, että jatkossakin maahanmuuttajista 2/3 on työelämän ulkopuolella.

Suomessa on tällä hetkellä n. 2,5 miljoonaa työssäkäyvää. Jos suurten ikäluokkien eläkkeelle menemisen vuoksi esim. 10% nykyisistä työssäkäyvistä haluttaisiin korvata maahanmuuttajilla, tämä edellyttäisi 250.000 siirtotyöläisen saamista Suomeen. Koska maahanmuuttajista vain 1/3 käy töissä, 250.000 siirtotyöläisen saaminen edellyttäisi 750.000 uuden maahanmuuttajan vastaanottamista. Suomessa on nykyisin n. 180.000 maahanmuuttajaa, joista n. 60.000 on Suomen kansalaisia. Etnisesti vierasperäistä väestöelementtiä pitäisi siis kasvattaa lähes miljoonaan ihmiseen asti, jotta maahanmuuttajien osuutta työssäkäyvistä voitaisiin nostaa kymmenellä prosenttiyksiköllä eläkkeelle jäävien suurten ikäluokkien korvaamiseksi. Maahanmuuttajien suomalaisia korkeamman syntyvyyden vuoksi vierasperäinen väestöelementti kasvaisi kyllä nopeasti yli miljoonan ihmisen suuruiseksi.

Minä en ainakaan halua, että Suomessa asuisi viisi miljoonaa suomalaista ja miljoona ulkomaalaista.

Erityisesti en halua, että ne Suomessa asuvat miljoona ulkomaalaista olisivat afrikkalaisia, arabeja, kurdeja, turkkilaisia ja iranilaisia.

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa ja Britanniassa on nähty, millaisia ongelmia suuri vierasperäinen väestöelementti aiheuttaa. En halua samoja ongelmia Suomeen.

Ruotsissa on puoli miljoonaa muslimia. Suomessa muslimeja on n. 30.000.

Jo Suomen nykyinen muslimiväestö on aikaansaanut sellaisen poliittisen ilmapiirin, jossa presidentti, pääministeri ja ulkoministeri pyytävät keskiaikaista tyranniaa kannattavilta terroristeilta anteeksi näiden tunteita loukkaavan länsimaisen sananvapauden olemassaoloa.

Kansanedustaja ja entinen ulkomaankauppaministeri Jari Vilén vaati Suojelupoliisia tekemään rikoksia palvellakseen islamilaisia terroristeja, joiden vaatimukset olivat ristiriidassa Suomen lakien ja perustuslain kanssa. Vilén olisi lain mukaan pitänyt tuomita vankilaan maanpetoksesta eli pyrkimyksestä kumota Suomen lainalainen yhteiskuntajärjestys, mutta hän sai islamilaisten terroristien palvelemisesta palkkioksi suurlähettilään viran.

Jo nyt tilanne on tämä. Jos Suomessa olisi muslimeja 10-20 kertaa nykyistä enemmän, tilanne olisi vielä pahempi. Autot palaisivat kaduilla joka päivä.

Ruotsissa ulkoministeri käski maan turvallisuuspoliisin uhkailla laillisesti toimivan ja useiden kaupunkien valtuustoissa edustettuna olevan puolueen internet-sivuston ylläpitäjää, jotta puolueen internet-sivuilta saataisiin pois terroristien herkkiä tunteita loukkaavat Muhammad-karikatyyrit. Ruotsin ulkoministeri joutui eroamaan tapauksen tultua ilmi. Suomen ulkoministerin mielestä asiassa ei ollut mitään väärää.

Ruotsissa muslimit ovat tehneet useista isojen kaupunkien lähiöistä sisällissota-alueita, jonne poliisi, palokunta, ambulanssit, bussit, taksit, puhtaanapitoautot ym. järjestäytynyttä yhteiskuntaa edustavat tahot eivät uskalla mennä.

Ranskassa muslimit polttivat ramadan-mellakoiden aikana kymmenentuhatta autoa ja kymmeniä taloja (kauppoja, poliisiasemia, kirjastoja jne.) raivostuttuaan siitä, että Ranskan silloinen sisäministeri (nykyinen Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy) sanoi Ranskan poliisin pyrkivän suojelemaan lähiöiden lainkuuliaisia asukkaita rikollisjengeiltä. Helsingin Sanomat ja Yleisradio tietysti valehtelivat tapansa mukaan, että kaduilla riehuneet islamilaiset terroristit olivat "yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta vastaan" protestoinutta "ranskalaista nuorisoa".

En halua tällaisia ongelmia Suomeen. Siksi en halua muslimeja Suomeen.

En halua Suomeen myöskään vähä-älyisiä, lukutaidottomia ja taikauskoisia afrikkalaisia primitiivi-ihmisiä, vaikka he eivät olisi muslimeja.
Mustien amerikkalaisten keskimääräinen ÄO on yhden keskihajontaluokan verran huonompi kuin valkoisten amerikkalaisten. Tämä tarkoittaa sitä, että vain joka kuudes (1/6) musta amerikkalainen on yhtä älykäs tai älykkäämpi kuin keskivertovalkoinen. Afrikkalaisten keskimääräinen ÄO on kaksi keskihajontaluokkaa huonompi kuin eurooppalaisten. Tämä tarkoittaa sitä, että vain joka viideskymmenes (1/50) afrikkalainen on yhtä älykäs tai älykkäämpi kuin keskivertovalkoinen. Älykkyysero afrikkalaisten ja mustien amerikkalaisten välillä johtuu a) Afrikassa yleisestä aliravitsemuksesta, joka aiheuttaa älykkyyttä alentavia aivovaurioita, b) valkoisten ihmisten eurooppalaisen geeniperimän sekoittumisesta mustien amerikkalaisten afrikkalaiseen geeniperimään; tutkimusten mukaan mustien amerikkalaisten geeniperimästä vain 2/3 on peräisin Afrikasta ja 1/3 Euroopasta.

Afrikkalaisten äärimmäisten matala älykkyys johtaa siihen, että heillä ei yleisesti ole mahdollisuuksia työllistyä koulutusta ja osaamista vaativiin töihin modernissa länsimaalaisessa yhteiskunnassa. Afrikkalaisia ei siis pitäisi lainkaan päästää länsimaihin eli Euroopaan, Amerikkaan, Kanadaan, Australiaan tai Uuteen-Seelantiin. (Länsimaalaisena olen kiinnostunut ennen kaikkea länsimaiden hyvinvoinnista. Jos esim. arabit haluavat päästää neekereitä arabimaihin, se on heidän ongelmansa. En vastusta esim. somalien muuttoa Saudi-Arabiaan. EVVK.)

Ei ole mahdollista valita rusinoita pullasta eli ottaa maahanmuuttajiksi vain keskivertovalkoista älykkäämpiä neekereitä eli Afrikan väestön älykkäintä kahta prosenttia. Vaikka halukkaille maahanmuuttajille tehtäisiin älykkyystestejä, heidän lapsensa eivät olisi yhtä älykkäitä kuin vanhempansa. Älykkyyden periytyvyyteen vaikuttaa tilastomatemaattinen ilmiö nimeltä regression toward the mean, joka tarkoittaa tässä yhteydessä geneettisten ominaisuuksien tendenssiä palautua lähelle populaation tilastollista keskiarvoa. Valkoisten ihmisten keskiarvoa älykkäämpien neekerien keskenään tekemien lasten älykkyystaso tuppaa olemaan lähellä neekerien keskiarvoa.

Eurooppalaisella mittapuulla älykkäiden neekerien lapset ovat siis eurooppalaisella mittapuulla tyhmiä ihmisiä, lähes kehitysvammaisen tasoisia. Esimerkiksi USA:n kouluissa on itse asiassa havaittu, että erityistä tukiopetusta tarvitsevien koululaisten joukossa on enimmäkseen terveitä neekereitä ja lievästi kehitysvammaisia valkoisia.

Afrikkalaisten päästäminen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa. Mihin tämä käytännössä johtaa?

Keskimääräistä vähemmän älykkäät ihmiset ovat keskimääräistä suuremmalla todennäköisyydellä työelämän ulkopuolella olevia sosiaalietuuksien saajia eli veronmaksajien kustannuksella eläviä ihmisiä. Esimerkiksi Suomessa asuvista somaleista yli 90 % on työelämän ulkopuolella. Keskimääräistä vähemmän älykkäät ihmiset tekevät keskimääräistä enemmän rikoksia. Esimerkiksi Suomessa asuvat somalit tekevät ryöstöjä yli 100 krt (sata kertaa) enemmän per capita kuin suomalaiset.

Afrikkalaisten päästäminen Eurooppaan siis korottaa veroja julkisten menojen kasvaessa maahanmuuttajien saamien sosiaalietuuksien ja julkisten palveluiden vuoksi sekä kasvattaa rikollisuutta.

Jos ja kun afrikkalaisten muuttamisesta Eurooppaan on eurooppalaisille vain haittaa, Eurooppaan ei pitäisi päästää yhtäkään afrikkalaista. Kannatan täydellistä nollatoleranssia Afrikasta Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton suhteen.

Jo aiemmin tuli mainittua, että muslimeja ei pitäisi päästää Eurooppaan. Islam on keskiaikaista tyranniaa kannattava ideologia, johon kuuluu mm. homojen, ateistien, kristinuskoon kääntyneiden ex-muslimien ja raiskattujen naisten murhaaminen (islamin lain mukaan raiskausta ei voi todistaa ilman neljää miespuolista silminnäkijää; koska käytännössä yksikään raiskaus ei koskaan tapahdu neljän miespuolisen silminnäkijän läsnäollessa, yhtäkään raiskaajaa ei koskaan voida tuomita raiskauksesta; sen sijaan raiskattu nainen tuomitaan kuolemaan siitä, että hän harrasti seksiä muun miehen kuin aviomiehensä kanssa).

Islam pitää torjua samasta syystä kuin kommunismi piti torjua talvi- ja jatkosodassa. Kommunismi ja islam ovat epäinhimillisiä aatteita, joita jokaisen ihmisoikeuksia kunnioittavan yksilön pitää vastustaa.

Maahanmuuttajilta ei kuitenkaan voida kysyä, ovatko he muslimeja vai eivät. Jos muslimien maahanmuutto Eurooppaan kielletään, muslimit valehtelevat olevansa kristittyjä päästäkseen Eurooppaan. Niinpä Euroopan suojelemiseksi muslimeilta on välttämätöntä kieltää maahanmuutto muslimienemmistöisistä maista eli arabimaista, Turkista, Iranista, Pakistanista, Afghanistanista, Uzbekistanista jne.

Tässäkin kannatan nollatoleranssia. Eurooppaan ei pidä päästää yhtäkään ihmistä muslimienemmistöisistä maista. Meillä ei ole varaa antaa Euroopan muslimiväestön kasvaa enää yhtään. Euroopan muslimiväestö on jo nyt aivan liian suuri, kuten Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Hollannin, Belgian, Ranskan, Britannian ja osittain jo Suomenkin muslimien aiheuttamista ongelmista tiedämme.

Euroopan muslimiväestöä täytyy ruveta vähentämään kaikin keinoin. Euroopasta on ensi alkuun karkoitettava kaikki rikoksiin syyllistyneet Euroopan ulkopuolisten valtioiden kansalaiset. Toiseksi on poistettava oleskeluluvat kaikilta Euroopan ulkopuolisten valtioiden kansalaisilta, jotka eivät edellisen vuoden verotietojen mukaan ole maksaneet riittävästi veroja kustantaakseen oman osansa julkisen sektorin menoista.

Tämä tuloraja on määriteltävä tapauskohtaisesti joka maassa erikseen ja joka vuosi erikseen. On mahdollista esimerkiksi laskea tuloverojen osuus valtion ja kuntien budjeteista, jakaa tämä summa työssäkäyvien ihmisten määrällä ja määritellä kyseinen edellisenä vuonna maksettujen tuloverojen määrä per capita rajaksi oleskeluluvan myöntämiselle seuraavalle vuodelle. Tätä rajaa voidaan mielivaltaisesti nostaa joka vuosi, jotta oleskeluluvan omaavien ulkomaalaisten määrä pienenee vuosi vuodelta.

Kaikkia muslimeja tai ylipäätään kaikkia ulkomaalaisia ei pidä yrittääkään karkoittaa kerralla. Euroopassa on tällä hetkellä n. 30 miljoonaa muslimia, joiden kaikkien välitön karkoittaminen Lähi-itään olisi teknisestikin hankala ja ennen kaikkea sosiaalisia levottomuuksia aiheuttava toimenpide.

Eurooppalaisten valtioiden kansalaisuuden saaneita muslimeja ei voida karkoittaa poistamatta heiltä kansalaisoikeuksia. Esitän, että esim. Suomessa kaikki viimeisen 15 vuoden aikana myönnetyt kansalaisuudet, Ruotsissa kaikki viimeisten 30 vuoden aikana myönnetyt kansalaisuudet, Saksassa viimeisten 40 vuoden aikana myönnetyt kansalaisuudet ja Ranskassa viimeisten 50 vuoden aikana myönnetyt kansalaisuudet mitätöidään. Nämä kansalaisuudet on katsottava illegitiimeiksi, koska ne on myönnetty epädemokraattisen, kansan tahtoa vastaamattoman maahanmuuttopolitiikan aikana.

Euroopassa viime vuosikymmeninä harjoitettu maahanmuuttopolitiikka on ollut kansan tahdon vastaisesti toimivien sosiaali-insinöörien suunnittelemaa. Nämä sosiaali-insinöörit ovat olleet elitistejä, jotka ovat katsoneet voivansa hallita yhteiskuntaa ylhäältäpäin, tavallisen kansan yläpuolelta, kansan tahdosta välittämättä. Maahanmuuttopolitiikasta ei ole koskaan käyty demokraattista kansalaiskeskustelua. Euroopassa joukkotiedotusvälineet, koulutusjärjestelmä, kansalaisjärjestöt ja poliittiset puolueet ovat valtiovallan lähes täydellisessä kontrollissa.

Lehdistö on valtiovallan talutusnuorassa, koska kaikki poliittiset mielipidelehdet elävät valtion ja kuntien tukiaisilla; valtiovalta siis päättää, millaisia lehtiä ihmiset saavat lukea.
Kaupallisten tv- ja radiokanavien ohella jokaisessa Euroopan maassa on valtion ylläpitämiä radio- ja tv-kanavia, joiden markkinaosuus katselijoista ja kuuntelijoista on suurten lupamaksutulojen ym. verovarojen takaamien valtavien toimintaresurssien ansiosta hyvin suuri, useita kymmeniä prosentteja; valtio siis päättää, mitä tv- ja radio-ohjelmia ihmiset saavat katsella ja kuunnella.

Näissä oloissa kukaan ei voi väittää, että mielipiteenmuodostus olisi Euroopassa vapaata. Kansaa aivopestään kuin Natsi-Saksassa konsanaan. Yksi Nürnbergin tuomioistuimessa syytetyistä oli Julius Streicher, jonka ainoa rikos oli antisemitistisen Der Stürmer-propagandalehden päätoimittaminen; hänet tuomittiin kuolemaan, koska hänen vihapropagandansa katsottiin osaltaan luoneen edellytyksiä holokaustille. Vastaavasti nykyajan Euroopassa tarvittaisiin jonkinlainen Nürnbergin tuomioistuimen kaltainen tribunaali, jossa multikultimädättäjät tuomittaisiin rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Euroopassa viime vuosikymmeninä harjoitettu multikultipolitiikka on ollut aivan ilmiselvästi eurooppalaisten ihmisten intressien vastaista. Tämän linjan ei voida sanoa olevan kansan valitsema, koska Euroopassa ei ole sanan- ja mielipiteenvapautta.

Multikultipolitiikan aloittajat ja ylläpitäjät ja sen kritiikkiä tukahduttaneet propagandistit on katsottava samanlaiseksi vieraan miehitysarmeijan intressejä palvelevaksi maanpetturikoplaksi kuin DDR:ssä, Puolassa, Tshekkoslovakiassa ym. itäblokin maissa vallassa olleet kommunistit, jotka toimivat omaa kansaansa vastaan Neuvostoliiton lakeijoina.

Multikultipolitiikan kauteen Euroopassa on suhtauduttava samalla tavalla kuin venäläismiehityksen kauteen Itä-Euroopassa. Viron jälleenitsenäistymisen yhteydessä syksyllä 1991 julistettiin mitättömiksi kaikki kansalaisuudet ja oleskeluluvat, jotka oli myönnetty neuvostomiehityksen aikana. Samalla tavalla pitäisi menetellä diktatuurin kaltaisen multikultiregiimin myöntämien kansalaisuuksien kanssa.

Neuvostoliitto on Virossa tunnustettu laittomaksi miehityshallinnoksi, jonka myöntämät kansalaisuudet ja oleskeluluvat ovat juridisesti illegitiimejä. Euroopan voidaan katsoa olleen multikultityrannian aikana kuin miehitetty maa. Multikultipolitiikan päätyttyä kaikki multikultikauden aikana myönnetyt kansalaisuudet ja oleskeluluvat on julistettava mitättömiksi.

Kansalaisuutensa menettäneiden maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä on haettava uudelleen oleskelulupaa ja kansalaisuutta, mikäli haluavat jäädä Eurooppaan. Multikultikauden aikana Eurooppaan tulleita maahanmuuttajia pitää siis kohdella samalla tavalla kuin Viron venäläisiä Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen. Lähtökohtaisesti heillä ei ole mitään oikeutta asua Euroopassa. Tällainen oikeus voidaan heille hakemuksesta erikseen myöntää, jos he ovat kulttuurillisesti assimiloitumiskykyisiä ihmisiä.

Eurooppalaisten maiden kulttuureihin voivat nähdäkseni assimiloitua vain toiset eurooppalaiset, joten eurooppalaisten valtioiden kansalaisuuksia pitäisi myöntää vain toisille eurooppalaisille (ja heidän jälkeläisilleen Amerikassa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Etelä-Afrikassa).

Monet maahanmuuttoon muuten kriittisesti suhtautuvat tahot ovat sitä mieltä, että Euroopan pitäisi kuitenkin vastaanottaa kehitysmaista sosiaalipummien sijasta aidosti hädässä olevia pakolaisia. Olen tästäkin eri mieltä.

Suomella ei voi olla mitään moraalista velvollisuutta ottaa vastaan pakolaisia. Ei ole Suomen vika, että joitakin ihmisiä joutuu lähtemään joistakin maista pakoon sotaa, diktatuuria, nälänhätää jne. Koska ulkomaalaisten ongelmat eivät ole meidän aiheuttamiamme, meillä ei voi olla mitään moraalista velvollisuutta auttaa hädänalaisia ulkomaalaisia.

Pakolaisuus ei myöskään tee ihmistä pyhimykseksi tai sivistyneeksi tai edes normaalin moraalin omaavaksi ihmiseksi.

Afrikasta on tullut Suomeen ja muualle Eurooppaan pakolaisina ihmisiä, jotka ovat osallistuneet Ruandan kansanmurhaan, Somalian sisällissotaan, Sudanin sisällissotaan, Darfurin kriisiin, Algerian sisällissotaan jne. Nämä pakolaiset voivat olla ja usein ovatkin siviilien murhaajia, kiduttajia ja raiskaajia.

Iranista tuli äskettäin Suomeen pakolaisena Naze Aghai-niminen ihminen, joka oman kertomuksensa mukaan kuuli Iranissa aseistautuneeseen marxilaiseen sissiliikkeeseen. Muslimimaista tulee muutenkin pakolaisina Eurooppaan varsin paljon kommunisteja, koska kommunistit ovat islamilaisissa maissa merkittävin oppositioliike. Nämä kommunistit ovat usein terroristeja.

Myös väkivaltaisuuksiin henkilökohtaisesti osallistumattomat muslimimaiden kommunistit kannattavat tyypillisesti stalinismia. Muslimimaiden kommunistit eivät todellakaan ole mitään Suomen Vasemmistoliiton äänestäjien kaltaisia yleisvasemmistolaisia, vaan Stalinin Neuvostoliiton vankkumattomia kannattajia.

Usein muslimimaista tulee länsimaihin pakolaisiksi myös sellaisia ihmisiä, jotka kannattavat fanaattisempaa islamia kuin muslimimaiden hallitukset itse. Esimerkiksi Egyptissä, Turkissa, Syyriassa ja Irakissa suurin osa poliittisista vangeista on Osama bin Ladenin ja ajatolla Khomeinin linjan kannattajia. Nämä mielipidevainon kohteeksi joutuneet teokratian kannattajat voivat koska tahansa tulla Eurooppaan pakolaisina. Ajatolla Khomeini itsekin oli aikoinaan maanpaossa Ranskassa. Eurooppaan tulleet pakolaiset voivat olla nykyäänkin sellaisia ihmisiä kuin ajatolla Khomeini.

Miksi meidän pitäisi päästää Suomeen tai muualle Eurooppaan tuollaisia ihmisiä sillä naurettavalla tekosyyllä, että he sattuvat olemaan pakolaisia? Ei se pakolaisuus poista sitä tosiasiaa, että he ovat vaarallisia ihmisiä. Josef Mengelekin oli pakolainen Etelä-Amerikassa toisen maailmansodan jälkeen.

Harmittomat pakolaiset taas ovat usein työelämän ulkopuolelle jääviä, yhteiskunnasta syrjäytyviä ihmisiä, joista aiheutuu suuria kustannuksia eurooppalaisille veronmaksajille.

Meillä ei ole mitään velvollisuutta kustantaa kaiken maailman pakolaisten loikoilua Euroopassa. Me emme ole syyllisiä pakolaisten ongelmiin, joten meillä ei ole moraalista velvollisuutta auttaa pakolaisia. Afrikkalaiset, lähi-itämaalaiset ym. maailman konfliktialueiden asukkaat hoitakoot itse omat ongelmansa. Ne eivät ole meidän ongelmiamme, joten meillä ei ole vastuuta niistä. Afrikka, Lähi-itä ym. länsimaiden ulkopuolinen maailma jätettäköön oman onnensa nojaan.

Kaiken länsimaihin suuntautuvan maahanmuuton pitäisi olla länsimaiden sisäistä muuttoliikettä Euroopan, Pohjois-Amerikan, Australian ja Uuden-Seelannin välillä. Piste. Länsimaihin ei pitäisi ottaa enää yhtäkään maahanmuuttajaa länsimaiden ulkopuolelta.

sunnuntaina, syyskuuta 23, 2007

Osmo Soininvaara maahanmuuttokeskustelusta

Soininvaara:

Tämä keskustelu alkaa saada painotuksia, jotka pian johtavat siihen, että panen sen poikki oman blogini osalta. Olen sallinut aika rankatkin puheenvuorot, jotta lukijat näkisivät, millaisia ajatuksia joidenkin päässä liikkuu. Risto A:n suunnitelma Suomesta valkoisena reservaattina, johon natiivit ruotsalaiset pakenisivat, mutta johon islaminuskoisilta olisi tykkänään pääsy kielletty, nyt esimerkiksi on vähän jo rajamailla. Jos haluaa tarkemmin tutustua tähän ajattelumaailmaan, voi käydä katsomassa islamia kauhistelevia tekstejä heidän omilta sivuiltaan: Kirjoituksia uppoavasta lännestä

Olen varsin huolissani siitä mahdollisuudesta, että edessämme on “kristityn” ja “islamilaisen” maailman konflikti. Senkaltaiset ajatukset, joita oman blogini kommenteissa on esiintynyt ja joita tuolla yllä mainitulla sivulla paljon alastompina viljellään, lisäävät huolestuneisuuttani. Tällaisten viholliskuvien viljely synnyttää vastaavaa asennoitumista toisella puolella.

Islampelkoiset katsovat maailmaa kyllä aika värittyneesti. Yhdysvaltoja sivistysmaana nyt esimerkiksi ei uhkaa islamilaisuus vaan fanaattinen kristillisyys. Nuo Jussi K. Niemelän luvut olivat paljon puhuavia. Kristillisessa maailmassa perinteiset kirkot (katoliset, luterilaiset jne) ovat jäämässä karismaattisen, helluntailaisuutta muistuttavan uskonnollisuuden varjoon. Siitä ei seuraa mitään hyvää.Jaahas. Avataanpa tuo selkokielelle.

"Tämä keskustelu alkaa saada painotuksia, jotka pian johtavat siihen, että panen sen poikki oman blogini osalta." = En keskustele maahanmuutosta sellaisten ihmisten kanssa, jotka pitävät islamia uhkana. Kaikkien on oltava sitä mieltä, että Se Ainoa Oikea Islam on Rauhan Uskonto. Näinhän Jaakko Hämeen-Anttilakin opettaa. Jos joku asettaa kyseenalaiseksi Hämeen-Anttilan kuvauksen islamista, hän on rasisti. En keskustele rasistien kanssa, joten kaikki islamin kritisoijat painukoot hevonvittuun. Teillä ei ole mitään asiaa kommentoimaan minun blogiani, jos ette pidä muslimeja vähintään yhtä hyvinä tyyppeinä kuin juutalaisia ja kristittyjä.

"Olen sallinut aika rankatkin puheenvuorot, jotta lukijat näkisivät, millaisia ajatuksia joidenkin päässä liikkuu." = Jätin deletoimatta islamia kritisoivat puheenvuorot vain voidakseni vittuilla tyyliin "katsokaa mitä rasistipaskaa netistä löytyy, ilmeisesti mielisairaalassa on nettiyhteydet potilaiden käytössä, kaikki islamia kritisoivat ihmisethän ovat sekopäitä". En ole koskaan pyrkinytkään keskustelemaan islamin kritisoijien kanssa, vaan pyrin muitta mutkitta leimaamaan heidät kaikki mielisairaiksi natseiksi.

"Risto A:n suunnitelma Suomesta valkoisena reservaattina, johon natiivit ruotsalaiset pakenisivat, mutta johon islaminuskoisilta olisi tykkänään pääsy kielletty, nyt esimerkiksi on vähän jo rajamailla." = Muslimien maahanmuuton rajoittaminen on mielisairauden rajamailla oleva idea.

"Jos haluaa tarkemmin tutustua tähän ajattelumaailmaan, voi käydä katsomassa islamia kauhistelevia tekstejä heidän omilta sivuiltaan: Kirjoituksia uppoavasta lännestä" = Kaikki Halla-ahon kirjoitukset ja niihin tulleet kommentit edustavat vain mielisairaiden natsien vainoharhoja.

"Olen varsin huolissani siitä mahdollisuudesta, että edessämme on “kristityn” ja “islamilaisen” maailman konflikti." = Haluan kiistää moisen konfliktin olemassaolon. Islamin ja länsimaiden välisestä konfliktista puhuvat maahanmuuttokriitikot ovat syyllisiä siihen konfliktiin. Jos maahanmuuttokriitikot eivät väittäisi muslimien vihaavan länsimaita, muslimit eivät räjäyttäisi pommeja tai esittäisi tappouhkauksia pilapiirtäjille. Muslimit itse eivät koskaan voi olla syyllisiä mihinkään. Muslimien riehuminen johtuu vain ja ainoastaan siitä, että pahat valkoiset rasistit ovat väittäneet näkevänsä jonkinlaista konfliktia länsimaiden ja islamin välillä. Mitään tällaista konfliktia ei olisi ollut, jos vainoharhaiset natsit eivät olisi puhuneet siitä.

"Senkaltaiset ajatukset, joita oman blogini kommenteissa on esiintynyt ja joita tuolla yllä mainitulla sivulla paljon alastompina viljellään, lisäävät huolestuneisuuttani." = On huolestuttavaa, että tällaisista asioista puhutaan. Jos olohuoneessa olevasta elefantista ei puhuta, elefanttia ei ole olemassa.

"Tällaisten viholliskuvien viljely synnyttää vastaavaa asennoitumista toisella puolella." = Islamilainen terrorismi johtuu siitä, että länsimaissa puhutaan islamilaisesta terrorismista. Neuvostoliittokaan ei olisi hyökännyt Suomeen talvisodassa, jos Suomen lehdistössä ei olisi lokakuussa 1939 sanottu Neuvostoliiton olevan mahdollisesti aikeissa hyökätä Suomeen.

"Islampelkoiset katsovat maailmaa kyllä aika värittyneesti." = Kaikki pelko on turhaa. Islam on Rauhan Uskonto. Mitään vaaraa ei ole. Suomeen voi tulla vaikka kymmenen miljoonaa muslimia eikä tästä aiheudu mitään ongelmia.

"Yhdysvaltoja sivistysmaana nyt esimerkiksi ei uhkaa islamilaisuus vaan fanaattinnen kristillisyys. Nuo Jussi K. Niemelän luvut olivat paljon puhuavia. Kristillisessa maailmassa perinteiset kirkot (katoliset, luterilaiset jne) ovat jäämässä karismaattisen, helluntailaisuutta muistuttavan uskonnollisuuden varjoon. Siitä ei seuraa mitään hyvää." = Kristinusko on paljon pahempi ongelma maailmassa kuin islam. Tämä johtuu siitä, että valkoiset ihmiset ovat enimmäkseen kristittyjä. Valkoiset ihmiset ovat aina Pahoja ja arabit & afrikkalaiset Hyviä. Islam ei voi olla paha asia, koska arabit ovat enimmäkseen muslimeja. Kaikki maailman ongelmat ovat aina valkoisten ihmisten aiheuttamia. Mikään afrikkalaisten tai lähi-itämaalaisten teko tai ideologia ei voi olla paha asia. Valkoinen lihaasyövä heteromies on kaiken pahan alku ja juuri. Jos väität päinvastaista, olet rasisti. Niinpä sinun kanssasi ei tarvitse keskustella. Suljen nyt blogini kommenttiosaston, jotta te natsit ette enää tulisi tänne vetämään minua ja Jussi K. Niemelää argumentaatiollanne turpiin 6-0. Olen hävinnyt kaiken asia-argumentteihin perustuvan väittelyn aivan totaalisesti, joten jatkossa en enää väittele kanssanne. Tyydyn vain haukkumaan teitä mielisairaiksi natseiksi. Olen taas ylpeä itsestäni. Tein päivän hyvän työn eli haukuin kaikkia islamin kritisoijia natseiksi ja rasisteiksi. Kyllä nyt on hyvä olo. Ehkä kalifikin pitää minua nyt hyvänä dhimminä ja jättää minut teloittamatta.

P.S.

Englantilainen poliitikko Enoch Powell kuvasi maahanmuuttokriitikin tukahduttajien ajattelutapaa vuonna 1968 tähän tapaan:


The supreme function of statesmanship is to provide against preventable evils. In seeking to do so, it encounters obstacles which are deeply rooted in human nature. One is that by the very order of things such evils are not demonstrable until they have occurred: At each stage in their onset there is room for doubt and for dispute whether they be real or imaginary. By the same token, they attract little attention in comparison with current troubles, which are both indisputable and pressing: whence the besetting temptation of all politics to concern itself with the immediate present at the expense of the future. Above all, people are disposed to mistake predicting troubles for causing troubles and even for desiring troubles: “if only”, they love to think, “if only people wouldn't talk about it, it probably wouldn't happen”. Perhaps this habit goes back to the primitive belief that the word and the thing, the name and the object, are identical.

At all events, the discussion of future grave but, with effort now, avoidable evils is the most unpopular and at the same time the most necessary occupation for the politician. Those who knowingly shirk it, deserve, and not infrequently receive, the curses of those who come after.


Sopii Soininvaaraan 1:1.

lauantaina, syyskuuta 22, 2007

Päivän sitaatti

Jussi Niemelä Skeptikko-lehdessä:


Kansallismielisiä vastassa ovat länsimaisen ”älymystön” poliittisesti korrektit suvaitsevaisuususkovaiset, jotka härkäpäisesti sulkevat silmänsä islamin lukuisilta epäkohdilta ja kuulevat kriittisissä äänenpainoissa vain ”islamofobian” soraääniä.
...
Polarisaatiosta hyötynee lopulta vain islamin kaikinpuolista ihanuutta korostava professori Jaakko Hämeen-Anttila, jonka kirjat menevät itsepetoksessa rypevälle punavihreälle yliopistoväelle kuin kuumille kiville.


(Via Kansankokonaisuus.)

sunnuntaina, syyskuuta 16, 2007

Hallituksessa pieni terveen järjen pilkahdus

HS:Väyrynen ei edistäisi työperäistä maahanmuuttoa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen (kesk) ei kannata työperäisen maahanmuuton edistämistä. Keskustan verkkolehti Apilan haastattelussa Väyrynen pitää järkevämpänä edesauttaa sitä, että sellainen työ, jolle Suomessa ei ole tekijöitä, siirtyisi muualle.

Väyrysen mielestä työpaikkojen siirtymistä halvemman työvoiman maihin eli niin sanottua Kiina-ilmiötä vastaan on turha taistella. Suomen ja muiden kehittyneiden maiden on pystyttävä jatkossa tuottamaan sellaisia palveluita ja tuotteita, joissa kilpailukyky sallii korkeammat työvoimakustannukset. Hän muistuttaa, että Kiina-ilmiöstä huolimatta Suomessa vallitsee jo nyt joillain aloilla työvoimapula.

"Kansainvälinen työnjako toteutuu markkinoiden ja kilpailun kautta. Suomessakin talous on kasvanut voimakkaasti, vaikka meiltä on siirretty runsaasti työpaikkoja halvan työvoiman maihin", hän sanoo.Kepun lehdessä Väyrysen haastattelun relevantti kohta on tämä:
Kiina-ilmiöstä huolimatta Suomessa vallitsee jo nyt joillain aloilla työvoimapula. Siksi julkiseen keskusteluun on myös nostettu termi ”työperäinen maahanmuutto”. Väyrynen suhtautuu asiaan skeptisesti.

- Ajatukseni on, että olisi järkevämpää edesauttaa sitä, että sellainen työ, jolle Suomessa ei ole tekijöitä, siirtyisi muualle. Eli ettemme tietoisesti ryhtyisi edistämään laajamittaista työperäistä maahanmuuttoa, sillä siihen liittyy omia ongelmia, hän sanoo.Pravdan mukaan Väyrynen "muistuttaa", että Kiina-ilmiöstä huolimatta Suomessa vallitsee jo nyt joillain aloilla "työvoimapula". Tämä ei suoranaisesti käy ilmi Väyrysen haastattelusta. Kyseessä voi yhtä hyvin olla Väyrystä haastatelleen Kepun nettilehden nuoren toimittajan esittämä väite. Poliittisissa lehdissä työskentelevät nuoret toimittajat ovat yleensä broilereita, jotka toistelevat Puolueen fraaseja kuin mantraa vaikuttakseen ahkerilta, viisailta ja oikeauskoisilta noviiseilta.

Monet nuoret poliitikonalut ovat oppineet, että nykyään on muotia puhua "työvoimapulasta" ja "työperäisestä maahanmuutosta". Toimittaja on saattanut esittää väitteen Suomessa vallitsevasta Huutavasta Työvoimapulasta kuin uskonkappaleena ja Väyrynen on sitten esittänyt tähän eriävän mielipiteensä. Toimittaja on ehkä halunnut Väyrysen toistavan Puolueen liturgiaa maahanmuuton lisäämisen välttämättömyydestä ja onkin sitten joutunut pettymään Väyrysen suhtautuessa kriittisesti tähän ah niin muodikkaaseen "työperäinen maahanmuutto"-doktriiniin.

Jostain syystä Pravda jätti kokonaan pois Väyrysen maininnan maahanmuuton aiheuttamista ongelmista. Pravda siis antaa ymmärtää, että Väyrynen vastustaa maahanmuuttoa ihan ilman mitään syytä. Toki Kepun lehdessäkin Väyrynen olisi voinut vähän paremmin eksplikoida, mitä ne maahanmuuton aiheuttamat ongelmat ovat. Ehkä Väyrynen on niitä ongelmia luetellutkin, mutta Kepun internet-lehden Nuori ja Suvaitsevainen ja Edistyksellinen ja Tiedostava toimittaja on editoinut pois tuon vanhan valkoisen lihaasyövän heteromiehen esittämät poliittisesti epäkorrektit perustelut maahanmuuton vastustamiselle.

Äkkiseltään maahanmuuton pahimpana ongelmana tulee mieleen se, että maahanmuuttajat heikentävät väestön huoltosuhdetta; maahanmuuttajistahan vain n. 60.000 henkeä eli 1/3 maahanmuuttajapopulaatiosta on työssäkäyviä ja loput n. 120.000 maahanmuuttajaa eli n. 2/3 maahanmuuttajista on työelämän ulkopuolella, kun taas 5 miljoonasta suomalaisesta n. 2,5 miljoonaa eli 1/2 väestöstä tekee töitä. Maahanmuuttajat siis heikentävät väestön huoltosuhdetta eli vähentävät mm. julkiseen terveydenhoitoon, koulutukseen, vanhustenhoitoon, eläkkeisiin ja lastentarhoihin käytettävissä olevia verovaroja.

Tämä ei kuitenkaan ole ensisijaisesti nimenomaan "työperäiseen maahanmuuttoon" liittyvä ongelma, koska "työperäisten maahanmuuttajien" on nimenomaan tarkoitus käydä töissä. Tosin Pravda ym. Edistykselliset Tahot kutsuvat nykyään "työperäisiksi maahanmuuttajiksi" vaikkapa Kaisaniemen puistossa riehuvia somaliraiskaajia, vaikka nämä eivät olisi eläessään tehneet päivääkään töitä.

Kuten Kepun lehdessä sanottiin, Suomessa vallitsevaksi väitetyn "työvoimapulan" vuoksi julkiseen keskusteluun on nostettu termi ”työperäinen maahanmuutto”. Mitään työvoimapulaa ei tietenkään todellisuudessa ole eikä edes teoriassa voi koskaan olla. Tämänkin olen vääntänyt rautalangasta jo aiemmin, mutta kertaus on opintojen äiti:


Työvoimapulaa ei ole. Työvoimapulaa ei koskaan voi olla. Markkinataloudessa työvoiman hinta asettuu kysynnän ja tarjonnan mukaan. Työvoiman tarjonta ei voi olla pienempää kuin kysyntä, koska kysynnän hetkellisesti ylittäessä tarjonnan työvoiman hinta (=palkka+sivukulut) nousee kysynnän ja tarjonnan tasapainottavalle tasolle.


Jos työvoimapulalla tarkoitetaan tarjolla olevien työpaikkojen suurta määrä eli työvoiman suurta kysyntää, tämäkään ei voi olla perustelu nykyisenkaltaiselle maahanmuuttopolitiikalle. Valtaenemmistö Suomessa nykyisin asuvasta vierasperäisestä väestöstä on tullut tänne aivan muista syistä kuin työn perässä.

Tyypillisimmin maahanmuuttajat ovat tulleet tänne suomalaisen parisuhdekumppanin takia, opiskelupaikan takia tai sosiaalietuuksien takia (tähän ryhmään kuuluvat mm. somalit, jotka tulivat Neuvostoliitosta Suomeen 1990-luvun alussa Neuvostoliiton valtion lakattua kustantamasta heidän asumistaan ja täysihoitoaan Leningradissa ja Moskovassa) tai tienatakseen rahaa varastelemalla tai kerjäämällä (ks. mm. Romanian mustalaiset, joita kuhisee laumoittain Helsingin ydinkeskustassa kerjäämässä rahaa jalkakäytävillä ja varastamassa ihmisten lompakkoja ja käsilaukkuja). Nämä maahanmuuttajaryhmät eivät välttämättä edes pyri koskaan tekemään mitään töitä Suomessa.

Vaikka Suomeen suuntautuisi jatkossa paljonkin ns. työperäistä maahanmuuttoa eli aidosti töitä haluavia maahanmuuttajia, tämäkään ei vielä mitenkään takaa heidän työllistymistään. Halu ja kyky ovat kaksi eri asiaa. Vaikka maahanmuuttajat kuinka haluaisivat töitä, tämä ei vielä auta yhtään. Suomelle ei ole mitään hyötyä työtä haluavista maahanmuuttajista, jos he eivät tee töitä. Työtä haluava ihminen ja työtä tekevä ihminen eivät ole sama asia.

Työikäiset ja periaatteessa työkykyiset maahanmuuttajat eivät Suomessa välttämättä työllisty, koskaa) he voivat olla kielitaidottomia, kouluttamattomia, ammattitaidottomia, jopa lukutaidottomia, länsimaiseen kulttuuriin sopeutumattomia primitiivisiä muslimifanaatikkoja yms. assimiloitumis- ja integroitumiskyvyttömiä ihmisiä, b) Suomen työmarkkinoilla ei välttämättä ole kysyntää edes heidän relevantille osaamiselleen nykyisin vallitsevalla työvoimakustannus- eli palkkatasolla.

Suomessa nykyisin asuvista maahanmuuttajista vain noin kolmasosa on työssäkäyviä. Todennäköisesti alle kymmenesosa on nettoveronmaksajia. Maahanmuuttajien tulo Suomeen ei siis mitenkään korjaa Suomen väestön ikääntymisestä aiheutuvia huoltosuhdeongelmia, vaan pahentaa niitä.

Edes töitä tekevät ja veroja maksavat maahanmuuttajat eivät välttämättä ole Suomelle hyvä asia. Työssäkäyviinkin maahanmuuttajiin liittyviä ongelmia ovat ainakin:


  • rikollisuus; maahanmuuttajat tekevät esim. raiskauksia n. 20 kertaa enemmän per capita kuin suomalaiset (lähde: oikeusministeriö), somalit tekevät esim. ryöstöjä yli 100 kertaa enemmän per capita kuin suomalaiset (lähde: oikeusministeriö),

  • kulttuurikonfliktit maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä; ks. esim. Jussi Halla-ahon kolumni Monikulttuurisuuden ongelmia,

  • kieliongelmat suomea osaamattomien ulkomaalaisten ilmaantuessa oppilaiksi suomalaisiin kouluihin, työntekijöiksi suomalaisiin yrityksiin ja julkiselle sektorille ja suomalaisten viranomaisten asiakkaiksi mm. sosiaali- ja terveydenhoitoalalla,

  • islamilaisen terrorismin rantautuminen Suomeen; muslimit ovat jo tehneet terrori-iskuja mm. Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa, joten he voivat aivan yhtä hyvin tehdä niitä koska tahansa myös Suomessa; kun maassa asuu riittävä joukko muslimeja, muutamien heistä rupeaminen aktiivisiksi terroristeiksi on matemaattinen väistämättömyys; on aivan turha lässyttää, että useimmat muslimit eivät ole terroristeja - vaikka vain yksi muslimi tuhannesta kuuluisi terroristijärjestöön, Suomessa on jo nyt n. 30.000 muslimia, Ruotsissa n. 500.000, Saksassa n. 4 miljoonaa ja Ranskassa n. 6 miljoonaa,

  • islamilaisten maahanmuuttajien pyrkimys perustaa Suomeen Iranin mallin mukainen islamilainen teokratia; ks. esim. Jussi Halla-ahon analyysi Suomeen perustetusta islamilaisesta puolueesta,

  • maahanmuuttajien ghettoutuminen omiin lähiöihinsä ja näiden muukalaisslummien totaalinen sosiokulturaalinen eristäytyminen suomalaisesta yhteiskunnasta.Kuvaavaa on, että Pravda ei Väyrysen maahanmuuttomielipiteitä koskevassa jutussaan maininnut maahanmuuton ongelmia sanallakaan.

Pravda on monikulttuurisuususkontoa saarnaava propagandalehti, joka ei myönnä maahanmuuton aiheuttamien ongelmien olemassaoloa. Pravdan toimittajien maailmankuva perustuu tosiasioiden kiistämiseen, kuten mielipuolisten uskovaisten maailmankuva aina.

keskiviikkona, syyskuuta 05, 2007

Maahanmuuttajien assimiloitumisesta

Kävin jokin aika sitten eduskunnan lisärakennuksessa, kun siellä oli avoimien ovien päivät. Kiertelin paikkoja puolisen tuntia. Sinä aikana pytinkiä pällistelemässä oli silmämääräisesti arvioituna 300-400 ihmistä. Yksikään näistä ei ollut maahanmuuttaja.

Helsingin asukkaista n. 7-8% on maahanmuuttajia. 400 helsinkiläisen joukossa pitäisi tilastollisen todennäköisyyden mukaan olla n. 30 maahanmuuttajaa, mutta niitä ei siis ollut siellä yhtään. Ei yhtä ainoaa. Kaikki olivat tavallisia valkoisia suomalaisia. Kukaan ei ollut edes eteläeurooppalaisen näköinen.

Mitä tämä kertoo maahanmuuttajista? Mielestäni maahanmuuttajien totaalinen poissaolo eduskunnan kertaluontoisilta avoimien ovien päiviltä viittaa siihen, että maahanmuuttajat a) eivät seuraa suomalaista mediaa (eduskunnan avoimien ovien päiviä oli mainostettu lehdissä), b) eivät ole kiinnostuneita Suomen valtiollisista instituutioista, c) eivät ole perillä Suomen yhteiskuntajärjestelmästä, d) eivät ole perillä Suomen pääkaupungin viime vuosien keskeisimmistä arkkitehtuuriprojekteista. Summa summarum: maahanmuuttajat eivät ole assimiloituneet suomalaiseen kulttuuriin tai yhteiskuntaan.

Sama ilmiö toistui taiteiden yönä.

Kävin Cederholmin museossa, maahanmuuttajat loistivat poissaolollaan. Kävin kuuntelemassa ooppera-aarioita Kalevala-Korun myymälän salissa, maahanmuuttajat loistivat poissaolollaan. Kävin Saksalaisessa kirkossa kuuntelemassa Bach-konserttia, maahanmuuttajat loistivat poissaolollaan.

Cederholmin museossa oli yleisöä ehkä 30 henkeä, joista yksikään ei ollut maahanmuuttaja. Kalevala-Korun myymälässä ooppera-aarioita kuuntelemassa oli ehkä 50-60 henkeä, joista yksikään ei ollut maahanmuuttaja.

Deutsche Kirche oli ääriään myöten täynnä, kaikille ei riittänyt istumapaikkoja, jotkut joutuivat seisomaan kirkon käytävillä, paikalla oli ehkä 300 henkeä. En sano, että yksikään ei olisi ollut maahanmuuttaja; paikalla oli varmaan monia Helsingissä asuvia saksalaisia, koska saksalaiset yleisesti harrastavat saksalaista musiikkia myös ulkomailla asuessaan. Multikultifanaatikkojen mielestä Suomeen muuttaneet valkoiset eurooppalaiset eivät kuitenkaan koskaan voi olla maahanmuuttajia. MK-hihhulit mm. hehkuttivat Zahra Abdullan mahdollista pääsyä eduskuntaan "ensimmäisenä maahanmuuttajana". Todellisuudessa eduskunnassa on aiemmin ollut mm. virolainen maahanmuuttaja Hella Wuolijoki ja niin ikään virolainen maahanmuuttaja Jutta Zilliacus; tällä hetkellä eduskunnassa on ruotsalainen maahanmuuttaja Elisabeth Nauclér. Nämä maahanmuuttajat eivät kuitenkaan Pravdan ja muiden MK-propagandalehtien mielestä ole oikeita maahanmuuttajia, koska he ovat valkoisia ihmisiä.

Kun Pravda, Kotimaa, Kirkko ja Kaupunki ym. multikultilehdet kannattavat maahanmuuttajien määrän lisäämistä, ne kannattavat nimenomaan afrikkalaisten, arabien, turkkilaisten, kurdien ja iranilaisten määrän lisäämistä Suomessa ja koko Euroopassa.

Nämä ovat juuri niitä assimiloitumiskyvyttömiä ja -haluttomia maahanmuuttajia. Pravda, Kotimaa, Kirkko ja Kaupunki ym. multikultitahot haluavat Suomeen nimenomaan assimiloitumattomia maahanmuuttajia, jotka voivat omalla omituisuudellaan ja erilaisuudellaan "tuoda vähän väriä katukuvaan" ja "rikastuttaa kulttuuriamme" ja "tehdä Suomesta moniarvoisen, suvaitsevaisen ja yhteisöllisen monikulttuurisen maan".

Tähän multikulti-ihanteeseen ei sovi se, että maahanmuuttaja kävisi esim. Cederholmin talossa tutustumassa Helsingin kaupungin historiaan, Saksalaisessa kirkossa kuuntelemassa Bachin musiikkia tai Kalevala-Korun myymälässä järjestetyssä konsertissa kuuntelemassa ooppera-aarioita.

Helsingin kaupungin historia on meidän historiaamme, meidän eurooppalaista kulttuuriamme. Multikultihörhöt haluavat maahanmuuttajien olevan afrikkalaisia ja lähi-itämaalaisia ja pysyvän sellaisina. Maahanmuuttajat eivät saa sopeutua meidän kulttuuriimme. Helsingin kaupungin historiasta kiinnostunut maahanmuuttaja ei ole ihq maahanmuuttaja, koska ihq maahanmuuttaja on kiinnostunut vain omasta afrikkalaisesta/lähi-itämaalaisesta kulttuuristaan.
Bachin musiikki on meidän eurooppalaista kulttuuriamme ja Deutsche Kirche on klassisen eurooppalaisen kirkkomusiikin esityskontekstina ja jopa konkreettisena fyysisenä tilana ja visuaalisena elämyksenä leimallisesti äärimmäisen eurooppalainen, meidän kulttuuriamme edustava paikka. Pravdan ym. multikultitahojen mielestä kunnon maahanmuuttaja ei moiseen paikkaan astu jalallaankaan, koska kunnon maahanmuuttaja pitää kiinni omasta kaislamajakulttuuristaan tai beduiiniheimokulttuuristaan.

Kalevala-Koru on leimallisesti suomalainen firma jo nimensäkin vuoksi. Ihq maahanmuuttaja ei edes tiedä, mikä on Kalevala. Suomea opiskellut ja Kalevalaa alkukielellä lukenut maahanmuuttaja ei ole ihq maahanmuuttaja.

J.R.R. Tolkien opiskeli suomea voidakseen lukea Kalevalaa alkukielellä. Jos Tolkien olisi muuttanut Suomeen, hän ei olisi Pravdan ym. propagandakoneiston nykyisin soveltamien kriteerien mukaan maahanmuuttaja lainkaan. Kukaan valkoinen ihminenhän ei voi olla maahanmuuttaja, koska mm. Ruotsissa syntynyt Elisabeth Naucler, Virossa syntynyt Hella Wuolijoki ja Viron kansalaisena maahanmuuttajaperheeseen Suomessa syntynyt Jutta Zilliacus eivät ole Pravdan mielestä maahanmuuttajia. Erityisen törkeää multikultidogman pilkkaa olisi ollut se, että Tolkien olisi lukenut Kalevalaa alkukielellä jo ennen Suomeen muuttamistaan.

Nykyäänhän edes suomalaisille koululaisille ei enää opeteta Kalevalaa, koska sehän on suomalaista kulttuuria eli meidän kulttuuriamme. Nykyään on paljon tärkeämpää opettaa suomalaisille koululaisille multikulti-uskontoa eli "suvaitsevuutta" ja "kunnioitusta rauhan uskontoa kohtaan" ja "kansainvälisyyskasvatusta" (=kaikki maailman ongelmat ovat valkoisten heteromiesten syytä, miljoonia ihmisiä murhanneet neekeridiktaattorit tyyliin Idi Amin, Laurent Kabila, Robert Mugabe jne. ovat ihqdaah) kuin suomalaista kulttuuria. Niinpä varsinkaan maahanmuuttajilta ei voi vaatia, että he tietäisivät suomalaisesta kulttuurista yhtään mitään.

Maahanmuuttajia kehotetaan säilyttämään "oma" kulttuurinsa eli harrastamaan lasten sukupuolielinten silpomista veitsillä, esimurrosikäisten tyttöjen rituaaliraiskauksia (esim. masai-heimon keskuudessa 9-12-vuotiaiden tyttöjen käyttö 15-35-vuotiaiden miesten rakastajattarina on vakiintunut sosiaalinen instituutio; koska nuoret 15-35-vuotiaat masaisoturimiehet eivät heimonsa kultuuriin kuuluvien tabujen mukaan saa harrastaa seksiä ympärileikattujen naisten kanssa, kaikki vastikään ympärileikatut n. 12-vuotiaat tytöt pakkonaitetaan yli 35-vuotiaille miehille), naisten pakottamista mustan jätesäkin sisään aina kodin seinien ulkopuolelle mentäessä, 9-vuotiaiden tyttöjen pakottamista vanhempien määräämään avioliittoon serkkunsa kanssa (maailman muslimien avioliitoista n.25-50% on serkkujen välisiä; ajatolla Khomeini alensi seksi-ikärajan yhdeksään vuoteen, koska Muhammad oli pyhien kirjoitusten mukaan ollut yhdynnässä 9-vuotiaan vaimonsa kanssa; Khomeinia edeltänyt hallitsija eli shaahi oli muslimien mielestä liian länsimaalaismielinen, joten Khomeini nimenomaan edusti muslimien omaa kulttuuria), ilman burqaa kadulla kulkevien tyttöjen/naisten raiskaamista rangaistuksena heidän "säädyttömästä" pukeutumisestaan jne.

Halla-aho:


Eurooppa on meille ja maahanmuuttajille kiva paikka, jossa eletään sopuisasti, tunnetaan kollektiivista empatiaa ja kunnioitetaan erilaisuutta, vain niin kauan kuin täällä ovat määräävässä asemassa ne, jotka elävät sopuisasti, tuntevat kollektiivista empatiaa ja kunnioittavat erilaisuutta.

Nämä ilmiöt ovat tällä hetkellä ominaisia nimenomaan länsimaiselle kulttuurille, mistä on todisteena vaikkapa se, että vain länsimaalaiset ovat mielestään syyllisiä kaikkien muiden ongelmiin ja vain länsimaalaiset ovat sitä mieltä, että muiden kulttuurit ovat yhtä hyviä kuin heidän omansa.

Tästä seuraa paradoksi, johon länsimainen sivistys tulee matemaattisella varmuudella kaatumaan: koska kaikki kulttuurit ovat samanarvoisia, meillä ei mielestämme ole oikeutta assimiloida maahanmuuttajia pakkosyöttämällä heille omia arvojamme, joihin kuuluvat vaikkapa näkemyksemme naisen asemasta tai yksilön fyysisestä koskemattomuudesta.

Hitaasti mutta väistämättä ne, joita ilman ylimielisyyttä ja omantunnontuskia kutsun barbaareiksi, muuttuvat pienestä ja eksoottisesta joukosta ensin merkittäväksi vähemmistöksi ja sen jälkeen enemmistöksi.

Silloin me emme enää määrittele "hyvää" yhteiskuntaa. Silloin sen tekevät ne, jotka ovat käyttäneet arvojamme hyväkseen uskomatta itse niihin hetkeäkään.

Silloin alkaa pimeys.Todellisuudessa kuitenkaan kaikki kulttuurit eivät ole yhtä arvokkaita kenenkään täysjärkisen ihmisen mielestä.

Moderni länsimainen sivilisaatio on valtavan paljon parempi kuin mikään muu kulttuuri minään aikana koko maailmassa.

Bloggaaja Greg Swannin mielestä länsimaisen sivilisaation suurin ongelma on länsimaalaisten oma kulttuurirelativistinen maailmankuva, kyvyttömyys tai haluttomuus tunnustaa länsimaisen sivilisaation perustavanlaatuista ylivertaisuutta ja universaalisuutta, yleisinhimillisyyttä:


The multi-culturist idea - the claim that all human cultures are equal or at least equally moral - is a ploy by communists and their unwitting minions to undermine Western culture. The West is not just better but much better than any alternatives to it. This is evidenced not alone by the fact that, even in its present state - neglected, decayed and unloved - it is still the only reliable buttress against the communist total-state.

Libertarians - by which I simply mean lovers of human liberty - are often to be found among the unwitting victims of the multi-culturist gambit, alas. It feels so classically liberal, after all, to accept and embrace differences, to 'celebrate diversity' as the communist propaganda commands. The 'diversity' being celebrated, practically speaking, amounts to little more than a taste for exotic ethnic restaurants and a predilection for esoteric decorator items. And while this may in fact originate in a genuine, well-meant xenophilia, it is usually accompanied by an aversion to the xenophobia of the more fanatical kind of Christians. Communism long-ago perfected anti-anti-communism as a technique for recruiting the kind of decent, well-intentioned people Vladimir Lenin called "useful idiots".

But Christianity and Christendom and Judaism are not the West. They are hybrids, transplants, grafts of Western branches onto Eastern roots.

...

Our war with the East is cultural. Even the best-intentioned multi-culturalism is a smug and superior and supercilious lie: "We are so very magnanimous that we call you our equals, even though in reality we see you as insignificant worms." But we can no longer entertain even an admittedly false pretense of cultural equality. The West is not simply better than non-Western cultures, it is vastly, fundamentally better. Hellenic culture is the only truly human civilization, the only one for which human reason, not animal stultification, is the ideal. We must defend the West's superiority, completely and immediately, or we will lose it forever.

The first job, of course, is defending it to ourselves, and that by itself may prove to be too much for what remains in the ruins of the West - neglected, decayed and unloved. What ails Western culture is not too little of the East, but entirely too much of it - for entirely too long. What can the Christians or the Jews say when Islam demands that we accept - without question - divine, received wisdom? When Islam demands that we submerge the ego? When Islam demands that we defer to the community? When Islam demands that we make charity our first concern? What base premise can they cite to distinguish their core dogma fundamentally from that of Islam? What can the communists and their unwitting minions say? In what way can they challenge the contention that Islam is the culmination of every premise they hold? In what possible way can the East resist itself...?

The West will not be cured by imbibing more of the poison that is killing it. Until we can stand up and be what are - rationalists, egoists, individualists, capitalists - we will not survive the cultural onslaughts of the East - nor should we. But ours is an engine crafted by Archimedes: Sound exertions are vastly amplified. So our next chore, assuming we can find the courage to dare to be Westerners, is the cultural conquest of the East.

Yes, it's anti-multi-culturalism. Or better yet, simply Hellenism, the Hellenism that held on to everything that mattered in the Mediterranean world long after Athens fell, long after Rome fell, long after Mecca fell. The Hellenism that endured the hatred of the Christians and the fears of the Muslims and emerged triumphant from the depredations of both of those Eastern theocracies. The Hellenism that is the sole fountainhead of all the riches in which we are so delightedly drenched, the riches of the body, the riches of the mind, and the riches of the spirit.

This is the gift we must bear to the East, to the people who hate us and fear us, who at the most basic level do not understand how we can even exist. If we are to survive, if the last, best hope for human life is to survive on Earth, we must conquer and convert them. Not to our doctrine, but to our habit-of-mind; not to yet another arbitrary dogma, received and unquestionable, but to reason, to persuasion, to rational conviction. To the eternally incurious East we must bring not Ayn Rand's dollar sign but rather the unrelenting question mark of Socrates. For the frontier of the West, the only human civilization on Earth, is demarcated by a single word:

Why?

Why must I accept this received doctrine when its only claim to worth is that it did not originate in my own mind and is not comprehensible to my reason? Why must I must honor everyone and anyone so long as it is not myself? Why must I affect to believe that everyone's rights matter except my own? Why must I reap only what I have not produced and keep nothing that I have earned?

Why must I defile the incomparable gift of the human mind with dogma that can never be comprehended, can never be defended in reason, but can only be memorized, unquestioningly and inalterably?

Why am I doomed from birth to an unexamined life - to an unexaminable life? Why am I - a human being, the measure of all things--condemned to endure the entire span of my irreplaceable life as a pitiable and contemptible and risible pantomime of an uncomprehending beast?

Why?

That one word is the seed of the West, the sine qua non from which the vast tree that is Hellenic culture was grown, the fundamental concept that is missing from every non-Western culture. Our brothers and sisters of the East want desperately to be good--where 'the good' has a particular and absolute meaning in Western philosophy. But they were robbed of their curiosity, robbed from birth of the means of discovering the good. We must return to them their rightful legacy, the rational human mind. Not for their sake but for our own.

As we are wise, as we wish to survive, as we deserve to thrive, we must sow the seed of the West.
Ylläolevassa kannattaa erityisesti panna merkille eksplisiittinen vastakkainasettelu Protagoraan “ihminen on kaiken mitta”-ajatuksen ja juutalaiskristillis-islamilaisen sokean tottelevaisuuden välillä.

Länsimainen sivilisaatio on ainoa inhimillinen, ihmisarvoa kunnioittava sivilisaatio.