Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

perjantaina, heinäkuuta 30, 2010

Katja Tuominen haluaa kerjäläisiä ja varkaita konsertteihin

Kansan Uutiset

26.7.2010 10.20

Vapaa liikkuvuus -verkosto kertoo tiedotteessaan epäilevänsä, että Pori Jazzissa on pyritty rajoittamaan ulkomaalaisten romanien liikkumista.

Verkoston tietojen mukaan Porin poliisi antoi tapahtuman järjestäjille ohjeen, jonka mukaan kerjäämistä tai kaupustelua ei tule sallia Kirjurinluodolla. Käytännössä Romanian romanien pääsy Kirjurinluodolle on vaikeutunut.

Muusikot eivät hyväksyisi

Kirjurinluoto on laaja julkinen virkistysalue, josta Pori Jazzin konserttialue muodostaa vain osan. Poliisin ohje koskee kuitenkin koko Kirjurinluotoa myös festivaalialueen ulkopuolella.

– Pori Jazzin järjestäjien onkin nyt syytä antaa selvitys siitä, onko tapahtumalla jotain tekemistä etnisen vähemmistön liikkumisvapauden estämisessä, kommentoi Kyösti Roth Suomen Romanitaiteilijoiden Verkostosta.

Roth jatkaa, etteivät tapahtumassa esiintyneet muusikot hyväksyisi rasismia eivätkä todennäköisesti tiedä asiasta mitään.

”Vaikea kuvitella”

– Kyseessä täytyy olla virheellinen informaatio, sillä on vaikea kuvitella, että Pori Jazzin järjestäjät syyllistyisivät tällaiseen, kommentoi Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

Suomen Romanitaiteilijoiden Verkoston ja Vapaa liikkuvuus -verkoston mukaan Pori Jazzin olisi tärkeä selvittää suurelle yleisölle, ilmaiseeko romaneihin kohdistuva syrjintä tapahtuman järjestäjien tahtoa.


Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta ja Kyösti Roth Suomen Romanitaiteilijoiden Verkostosta siis haluavat kerjäläisiä ja varkaita konsertteihin.

Mustalaiskerjäläisten ja -taskuvarkaiden maahantuloa kannattavien hörhöjen parodiointi on mahdotonta, koska he tekevät sen itse.


tiistaina, heinäkuuta 27, 2010

Poliittisia arvovalintoja yritetään hämärtää

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen vaalimanifestin julkistamisen jälkeisenä päivänä pidetyssä populismiseminaarissa kansanedustajaehdokas Vesa-Matti Saarakkala piti puheen, jossa sanoi populismin vastustajien pyrkivän häivyttämään poliittiset arvovalinnat taka-alalle.

Populismi tarkoittaa kansan äänen kuuntelemista eli demokratiaa. Populismin vastakohta on elitismi, jossa itseään valistuneina asiantuntijoina pitävä joukko tekee päätökset tyhmän rahvaan puolesta.

Tähän elitistiseen käsitykseen kuuluu se, että poliittisten päätösten luonnetta arvovalintoina ei myönnetä; poliittiset päätökset typistetään teknokraattisiksi kysymyksiksi, joista muilla kuin alan asiantuntijoilla ei ole mitään sanottavaa.Keskustelua facebookista:


Tomi Vainio
Lähinnä kritisoin sitä Vesa-Matti Saarakkalan "elitismin" käsitettä, kun se vaikutti hänen esitelmässään siltä, että koulutetut ihmiset eivät saisi olla kansanedustajia tai virkamiehiä, vaikka oikeita ongelmia ovat tiedonkulku, avoimmuuden puute ja hyvä veli-kaupat byrokratiassa.Mikko Ellilä
Eihän Saarakkala sanonut, että koulutetut ihmiset eivät saisi olla kansanedustajia tai virkamiehiä. Päätöksenteon luisuminen asiantuntijoille tarkoittaa sitä, että poliittisen keskustelun sijasta päätökset tehdään virkamiestasolla. Näinhän on Suomessa viime vuosikymmeninä monissa asioissa käynyt jatkuvasti.Tomi Vainio
Ehkä mä ymmärsin sen väärin, toisaalta mun mielestä ihminen, joka on oman alansa asiantuntija ja poliitikko ei välttämättä ole, ei hyödy mitään poliittisesta keskustelusta jokaisesta päätöksenteosta.
Mikko Ellilä
Saarakkalan puhe asiantuntijoista tarkoitti sitä, että aidosti poliittiset arvovalintakysymykset yritetään pelkistää teknokraattisiksi kysymyksiksi. Arvovalinnat siis yritetään häivyttää pois. Tämä on täysin totta. Esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka perustuu aidosti poliittisiin arvovalintoihin eikä pelkkiin teknisiin kysymyksiin. Viime aikoina kuitenkin sanomalehdissä ja tv-ohjelmissa on haastateltu maahanmuuton "asiantuntijoina" kaikenlaisia "tutkijoita", jotka ovat ylimielisesti asettuneet kansan poliittisten mielipiteiden yläpuolelle. Kansan valtaenemmistö vastustaa nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa, mutta "asiantuntijat" kannattavat sitä. Nämä "asiantuntijoina" esiintyvät ihmiset ovat todellisuudessa poliittisia propagandisteja. He vain esittävät omat poliittiset mielipiteensä "asiantuntijalausuntoina" eli yrittävät muuttaa poliittiset arvovalinnat teknokraattisiksi asiantuntijaratkaisuiksi.


Ks. allaolevia kirjoituksiani näistä "asiantuntijoista":
Valtamedian mielestä on selvää, että Asiantuntijat-Han ovat aina oikeassa. Niinpä valtamedia (HS, Yle, MTV3, Turun Sanomat, Aamulehti jne.) haastattelee aina näitä Asiantuntijoita, kuten Jaakko "islam ei sorra naisia" Hämeen-Anttilaa.

Todellisia asiantuntijoita eli asioista jotakin tietäviä olisivat kaikki normaalit ihmiset, jotka osaavat lukea kirjoja, katsoa televisiota, käyttää internetiä ja analysoida lukemaansa kriittisesti.

Tällaisia ihmisiä ei kuitenkaan valtamediassa koskaan haastatella. Valtamedian haastattelemat Asiantuntijat tunnistaa aina siitä, että he eivät tiedä kyseisestä asiasta yhtään mitään. Näiden virallisten Asiantuntijoiden eli lausuntoautomaatteina päivystävien dosenttien (tai pikemminkin desanttien) näkemykset ovat aina täsmälleen päinvastaisia kuin todellinen asiaintila ja normaalien ihmisten käsitys siitä.

Nämä Asiantuntijat ovat päässeet siihen norsuunluutorniinsa nimenomaan hokemalla mantrana sellaisia huuhaajuttuja, joihin kukaan täysjärkinen ei usko. Jos he olisivat kertoneet itsestäänselviä, kaikkien tietämiä tosiasioita, kukaan ei tituleeraisi heitä Asiantuntijoiksi. He ovat päässeet Asiantuntijoiksi nimenomaan horisemalla sellaisia juttuja, jotka ovat ristiriidassa normaalien ihmisten arkikokemuksen ja terveen järjen kanssa. Valtamedian imbesillit eli HS:n ja Ylen toimittajat yms. ihailevat näitä Asiantuntijoita juuri siksi, että nämä ovat kaikesta eri mieltä kuin normaalit ihmiset.

Suomessa on sellainen valtamedia, joka katsoo asiakseen olla vallanpitäjien puolella kansaa vastaan.

Kaikissa sivistysmaissa media toimii vallan vahtikoirana. Siksi sitä sanotaan neljänneksi valtiomahdiksi. Sen tarkoituksena on vahtia, ettei valtiovalta käyttäydy väärin kansaa kohtaan.

Sivistysmaissa median tehtävänä on paljastaa vallanpitäjien tekemisiä ja kritisoida niitä. Sen sijaan Suomessa valtamedia pyrkii vain tuottamaan poliitikoista ja korkeista virkamiespäättäjistä ("asiantuntijoista") koostuvan valtaeliitin ideologiaa ja tekemisiä tukevaa propagandaa eli aivopesemään kansaa alistumaan vallanpitäjien tahtoon.
keskiviikkona, heinäkuuta 07, 2010

Vanhanen, Puumalainen & Illman revisited

Tatu Vanhanen


HS:

Tatu Vanhanen kriitikoille: Älykkyys merkittävin syy kehityseroille


Kansakuntien älykkyyden ja globaalit kehityserot yhdistävästä teoretisoinnistaan kovan kritiikin kohteeksi joutunut emeritusprofessori Tatu Vanhanen jatkaa aiheesta käytävää keskustelua uudessa Politiikka-lehdessä.

Artikkelissaan Vanhanen vastaa saamaansa arvosteluun ja pyrkii täydentämään ja selventämään teesejään.

Artikkelin keskeinen väite on edelleen, että erot kansakuntien älykkyydessä ovat merkittävin syy globaaleille kehityseroille.

Kirjoitukseen sisältyvän regressioanalyysin mukaan kansallinen ÄO selittää kaksi kolmannesta kehityserojen vaihtelusta.

Lisähuomiona Vanhanen kirjoittaa, että älykkyyden ohella eroja selittää monissa maissa muun muassa demokratian ja markkinatalouden aste.

...

Vanhasen arvostelijat ovat huomauttaneet, että esimerkiksi bruttokansantuotteen eroja selitettäessä monet tekijät – kuten lukutaito, koulutus, elinikä, korruptio tai demokratian aste – ovat älykkyyden lailla yhtä päteviä selittäviä tekijöitä.

Vanhasen vastaus kriitikoille kuuluu, että muut tekijät ovat enemmän tai vähemmän riippuvaisia älykkyydestä. Älykkyys taas on hänen mukaansa selittävistä tekijöistä vähiten riippuvainen muista.

Vanhanen arvelee, että tieteentekijöiden on ollut vaikea hyväksyä hänen evolutiivisia teesejään ideologisista syistä.

Hän kummeksuu artikkelissaan, miksi älykkyyden ajatellaan pysyneen muuttumattomana, kun samaan aikaan tunnustetaan, että evoluutio on vaikuttanut moniin muihin ihmislajin ominaisuuksiin, ja biologiassa geneettisen moninaisuuden on nähty olevan kasvussa.

Vanhanen kokee, että hän on joutunut kollegansa Richard Lynnin kanssa samanlaiseen paitsioon kuin Neuvostoliitossa tai kansallissosialistisessa Saksassa vallitsevan ideologian aikanaan kyseenlaistaneet tieteentekijät.

(lihavointi M. Ellilä)Myös Vanhasen tutkimustuloksia siteeranneita yksityishenkilöitä yritetään sensuroida.

Minä siteerasin blogissani Vanhasen tutkimustuloksia. Silloinen vähemmistövaltuutettu, nykyinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki minusta poliisille rikosilmoituksen, jossa väitti minun "solvanneen ja panetelleen tummaihoisista ihmistä koostuvaa kansanryhmää" esittämällä heistä "valheellisia väittämiä".

Nämä väittämät tietysti olivat todellisuudessa totta, koska ne perustuivat Vanhasen tutkimuksiin. Puumalainen ei kuitenkaan piitannut tästä lainkaan.

Puumalainen leimasi professori Vanhasen tutkimustulokset "valheellisiksi väittämiksi", vaikka Puumalainen itse ei tiedä asiasta eli ÄO-tutkimuksista yhtään mitään.


Byrokraatti (vähemmistövaltuutettu) kuvittelee siis voivansa kumota asiantuntijan esittämiä tutkimustuloksia ihan vain keskimällä omasta päästään, että nämä tutkimustulokset ovat muka "valheellisia väittämiä".

Byrokraatti siis kiistää tieteelliset tosiasiat ihan vain mutu-pohjalta ja tekee tämän oman henk.koht. mutu-mielipiteensä perusteella rikosilmoituksia tieteellisiä tutkimustuloksia siteeranneista yksityishenkilöistä.

Valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä valtionsyyttäjä Mika Illman päätti tämän Puumalaisen tekemän rikosilmoituksen perusteella nostaa syytteen, jossa vaati minulle sakkorangaistusta "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan".

Oikeudenkäynnissä
Illman moneen kertaan kiisti Vanhasen tutkimustulokset ja väitti mm. Afrikan kaikkien ongelmien johtuvan "länsimaisesta imperialismista". Vanhasen mukaanhan Afrikan ongelmat johtuvat enimmäkseen väestön matalasta mediaani-ÄO:sta.

Illman kysyi minulta, mihin minun käsitykseni eurooppalaisten ja afrikkalaisten keskiverto-ÄO:n eroista oikein perustuvat. Totesin niiden perustuvan mm. Vanhasen tutkimuksiin.

Illman väitti, että Vanhasen tutkimuksia ei pidetä totena. Illmanilla ei tietenkään ollut tälle väitteelleen mitään perusteluja.

Illman ei myöskään juristina tietenkään ole mikään ÄO-tutkimusten asiantuntija. Juristi (syyttäjä) kuitenkin siis kuvittelee voivansa kumota tieteellisiä tutkimustuloksia ihan vain sanomalla "enpäs usko".

Illmanin logiikalla kuka tahansa voidaan koska tahansa tuomita rangaistukseen minkä tahansa tieteellisen tutkimustuloksen mainitsemisesta, jos syyttäjä sattumalta ei halua uskoa ko. tutkimustulokseen.
Mika Illman


Annoin oikeudenkäynnissä todisteeksi yli sadan ÄO-tutkimuksen tulokset, joissa kaikissa oli todettu afrikkalaisten keskiverto-ÄO:n olevan paljon huonompi kuin eurooppalaisten. Nämä yli sata tutkimusta oli tehty useissa eri maissa useiden kymmenien eri vuosien aikana, joten kyse ei ole mistään satunnaisvaihteluista.

Kaikissa ÄO-tutkimuksissa on aina saatu täsmälleen sama tulos: afrikkalaisten keskiverto-ÄO on paljon huonompi kuin eurooppalaisten.

Maailmassa ei ole koskaan tehty yhtäkään tutkimusta, joka olisi osoittanut päinvastaista. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ole koskaan saatu sellaista tulosta, että afrikkalaisten keskiverto-ÄO olisi yhtä hyvä tai parempi kuin eurooppalaisten.

Tästä huolimatta Illman katsoi voivansa kumota kaikki ÄO-tutkimukset, joita maailmassa on koskaan tehty, yksinkertaisesti vain kieltäytymällä uskomasta niitä.

Lisäksi Illman "kumosi" nämä esittämäni yli sata ÄO-tutkimusta toteamalla, että niiden tuloksia havainnollistava, todisteena esittämäni kaavakuva oli printattu "oikeistolaisen järjestön" internet-sivuilta.

Illmanin mielestä siis tieteelliset tosiasiat muuttuvat epätosiksi, jos niitä julkaistaan jonkun "oikeistolaisen järjestön" internet-sivuilta.

Tällaisia syyttäjiä Suomessa työskentelee valtakunnansyyttäjänvirastossa laatimassa syytteitä ajatusrikoksista eli tosiasioiden julkituomisesta.

Kyseinen "oikeistolainen järjestö" oli amerikkalainen internet-lehti VDare.com, joka julkaisi kirja-arvostelun Vanhasen kirjasta. Arvostelun yhteydessä oli kaavakuva yli sadan ÄO-tutkimuksen tuloksista, jotka olivat peräisin nimenomaan arvosteltavana olevasta Vanhasen kirjasta.

Valtionsyyttäjä Mika Illman siis uskoo tieteellisten tosiasioiden muuttuvan epätosiksi, jos niitä mainitaan jonkun internet-lehden julkaisemassa kirja-arvostelussa.

Tällaisia olivat Illmanin perusteet sille, että minulle piti antaa sakkoja näiden tosiasioiden kertomisesta.

Sama Mikko Puumalainen, silloinen vähemmistövaltuutettu, nykyinen apulaisoikeuskansleri, joka oli tehnyt minun kirjoituksestani rikosilmoituksen, oli myös tehnyt poliisille rikosilmoituksen Tatu Vanhasen haastattelusta Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä. Kun tämä Vanhasta koskenut rikosilmoitus ei ollut johtanut syytteeseen, Puumalainen oli jatkanut ristiretkeään tosiasioita vastaan eli ÄO-tutkimusten tuloksia vastaan tekemällä rikosilmoituksen minun kirjoituksestani.

Koska Vanhasen haastattelusta ei ollut nostettu syytettä, myöskään minun täsmälleen samoja tietoja sisältäneestä kirjoituksestani ei olisi tietenkään pitänyt nostaa syytettä.

Valtionsyyttäjä Mika Illman teki selvästi virkavirheen syyttämällä minua samasta asiasta, josta hän ei ollut syyttänyt Vanhasta. Nimenomaan Illman itse teki syyttämättäjättämispäätöksen Vanhasen haastattelun osalta, mutta päätti nostaa syytteen minun samansisältöisestä kirjoituksestani. Tämä on täysin selvä virkavirhe, koska kansalaisten pitäisi olla tasavertaisia lain edessä.

Jos Vanhanen saa esitellä tutkimustuloksiaan sanomalehdissä, mm. Helsingin Sanomissa, joutumatta syytteeseen ajatusrikoksesta eli "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan", miksi näiden Vanhasen tutkimustulosten siteeraaminen yksityishenkilön blogikirjoituksessa olisi rangaistavaa?

Valtionsyyttäjä Mika Illmanin mielestä on.

Illman on kirjoittanut väitöskirjansa aiheesta Hets mot folkgrupp eli "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan". Tässä väitöskirjassaan Illman sanoo pitävänsä rangaistavana mitä tahansa sellaista vertailua, jossa jokin ulkomaalainen kansanryhmä osoittautuu jollakin mittapuulla huonommaksi kuin suomalaiset. Tämä on se peruste, jonka nojalla Illman tehtailee tällaisia ajatusrikossyytteitä.

Tatu Vanhasen tutkimustulosten mukaan afrikkalaisten keskimääräinen ÄO on huonompi kuin suomalaisten. Illmanin mielestä ihmisiä pitää rangaista, jos he sanovat jonkun ulkomaalaisen kansanryhmän olevan jollakin mittapuulla huonompi kuin suomalaiset. Näin ollen Illmanin mielestä on kielletty sanoa, että esimerkiksi jonkin kansan keskimääräinen ÄO on huonompi kuin suomalaisten.

Illman ei lainkaan piittaa siitä, onko tämä totta vai ei. Illmanin mielestä tosiasiat ovat rangaistavia.


Illmanin logiikalla tietysti esim. PISA-tutkimuksen julkaiseminen oli rikos, koska PISA-tutkimuksen mukaan saksalaisten koululaisten oppimistulokset ovat huonompia kuin suomalaisten.

Tämän tosiasian mainitseminen on siis Illmanin mielestä "kiihotusta kansanryhmää vastaan", koska Illmanin väitöskirjan mukaan on kiellettyä sanoa jonkin ulkomaalaisen kansanryhmän olevan jollakin mittapuulla huonompi kuin suomalaiset.

Illmanin logiikka johtaa totalitaariseen sensuuriin. Tatu Vanhanen on siis täysin oikeassa sanoessaan, että hänen tutkimustuloksensa ovat joutuneet samanlaisen sensuurin kohteeksi kuin Neuvostoliitossa tai Natsi-Saksassa vallitsevan ideologian aikanaan kyseenlaistaneet tieteentekijät.

Suomessa tätä sensuuria ovat edustaneet etunenässä valtionsyyttäjä Mika Illman, vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, oikeusministeri Tuija Brax, lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, sisäministeri Anne Holmlund ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaikki nämä ovat toistuvasti vaatineet lisää ja lisää sensuuria vastustaakseen "rasismia".

Vastoin yleistä harhaluuloa tämä "nettirasismin" ja "vihapuheiden" vastustaminen ei tarkoita minkään natsipropagandan kieltämistä, vaan nimenomaan Vanhasen tutkimustulosten kaltaisten tosiasioiden sensurointia.

Suurpää on vaatinut mm. rikostilastojen sensurointia, jotta maahanmuuttajien yliedustus rikostilastoissa ei tulisi ilmi.

Brax on vaatinut kaupunginvaltuustoja sensuroimaan valtuutettujen puheita, jotta valtuutetut eivät voisi kertoa tosiasioita
esim. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten aiheuttamista kustannuksista.

Braxin asettama, Hannulan johtama lainvalmistelutyöryhmä, jossa Illman on jäsenenä, on esittänyt sensuurilainsäädännön tiukentamista, mm. keskustelupalstojen lakisääteistä pakkomoderointia ja palstojen ylläpitäjien rankaisemista keskustelussa esiintyvistä mielipiteistä ja faktoistakin.

Suomen hallituksessa, valtion virkamiehistössä, oikeuslaitoksessa ja eduskunnassa on paljon fanaatikkoja, jotka haluavat sensuroida oman harhaisen maailmankuvansa kanssa ristiriidassa olevia, heille kiusallisia tosiasioita.

P.S.

Lähetin ylläolevasta tekstistä muutamat ensimmäiset kappaleet HS:n keskustelupalstalle kommenttina Tatu Vanhasta koskeneeseen artikkeliin. (Koko kirjoitus ei olisi sinne mahtunut, koska kirjoitusten pituutta on rajoitettu.) HS ei tietenkään ollut riittävän rehellinen julkaistakseen tätä. HS ei siis halua lukijoidensa tietävän, että Mika Illman ja Mikko Puumalainen ovat halunneet sensuroida Tatu Vanhasen tutkimustuloksia.

HS siis valehtelee lukijoilleen tahallaan.

Irtisanokaa HS:n tilauksenne, jos ette halua maksaa sananvapautta vastustavien fanaatikkojen toimintaa peittelevästä, yhteiskunnallisesta todellisuudesta valheellisen kuvan antavasta sanomalehdestä.
tiistaina, heinäkuuta 06, 2010

"Rajat auki"-hippien utopistisuudesta

Vapaa liikkuvuus -verkosto:


Manifesti vapaan liikkuvuuden puolesta!
Samalla, kun globalisaatio pyrkii vapauttamaan pääoma- ja informaatiovirrat sekä tavaroiden liikkumisen, on globaali siirtolaisuuden hallinta entisestään kasvanut. Kontrollimekanismit yrittävät estää ihmisiä liikkumasta ja etsimästä parempaa elämää ylläpitäen diktatuureja ja halpatuotantovyöhykkeitä. Ulkomaalaislait, jotka tekevät ihmisistä “laittomia”, luovat joustavaa, prekaaria ja heikon neuvotteluvoiman omaavaa työvoimaa työnantajien armoille.
Meidän on tässä tilanteessa jo pelkästään oman etumme vuoksi asetuttava kaikkien - “laillisten” ja “laittomien” - siirtolaisten ja pakolaisten rinnalle Suomen ja Euroopan unionin siirtolaisvihamielistä
politiikkaa vastaan. Syiden kysyminen ihmisten liikkeelle nousee viranomaisten tarpeista kontrolloida – oleellista on halu rakentaa parempaa elämää. Kaikilla ihmisillä on syntyperästä riippumatta oltava vapaus liikkua ja asettua asumaan minne haluavat.Kommentteja facebookista:
*NytVittuOikeesti* Miten jotkut voi olla niin sekaisin, että oikeasti kannattavat tuollaista ideologiaa? En ole koskaan nähny enkä lukenut enkä nähnyt mitään typerämpää, kuin mitä tässä ryhmässä ja nettisivulla. Siis isot miehet, ja ajatuksen kulku on kun 4-vuotiaalla tytöllä, paitsi että nekään ei sentään noin tyhmiä ole.
Mikko Ellilä
Juuri niin. Täyttä utopiaa. Amnesty, Vapaa liikkuvuus-verkosto, Vihreät, Vasemmistoliitto ym. hipit eivät hyväksy minkäänlaisia maahanmuuton rajoituksia. Kaikki rajat auki, ei mitään rajoituksia sille, ketkä ja kuinka monet saavat muuttaa Suomeen tai muihin Euroopan maihin, antaa tulla vaikka miljoona mustalaista Balkanilta Suomeen ja sata miljoonaa neekeriä Afrikasta Ruotsiin, ei mitään ongelmaa.
Nämä utopistit eivät tajua sitä perusasiaa, että julkiset palvelut ja sosiaalietuudet kustannetaan tuottavaa työtä tekevien ihmisten maksamilla veroilla. Jos he tajuaisivat sen, he eivät voisi kannattaa veronmaksajien kustannuksella elävien, julkisia palveluja ja sosiaalietuuksia kuluttavien, työtä tekemättömien, veroja maksamattomien ihmisten rajoittamatonta tulvimista kehitysmaista länsimaihin.

Elina Ylenius

Todellakin on utopiaa. Maailma vaan ei ole sellainen kuin Disneyn leffoissa. Ehkä nuokin ihmiset jossain syvällä sisimmässään sen tajuavat, mutta haluavat silti uskoa siihen, koska ideologia, ja sitä puolustetaan kynsin ja hampain. Juuu kaikki rajat auki vaan, kyllähän täällä rahaa riittää jokaiselle, ja jos ei riitä, niin otetaan pois se niiltä jotka eivät sitä tarvitse (esim. suomalaiset vanhukset, lapsiperheet, IHAN KAIKKI), ja lahjoitetaan turvapaikkaturisteille. Eivät taida ymmärtää, että julkiset palvelut ja tulonsiirrot rahoitetaan kaikki julkisista varoista, eli veronmaksajien pussista. Vaikka eiväthän nuo tiedä, mitä on olla veronmaksaja, koska luultavasti eivät sitä ole koskaan tehneet. The Great Magic Wall, nääs. Taitaa sijaita siellä samassa paikassa, missä Korvatunturikin on, ja joulupukin työpaja, ihan siinä Keijulaakson vieressä. Eihän se nyt ole keneltäkään pois.

Muistan erään huvittavan kommentin siltä eräältä (hullulta) naikkoselta, joka taisi mesota (hän siis mokuttaja) Jussin vaalisivulla jotenkin näin, että: "Ja mitä te nyt valitatte jostain sossunrahoista, kyllä tässä maassa rahaa piisaa jokaiselle köyhälle!" Aika erikoinen näkemys, eikai niitä köyhiä tässäkään maassa olisi jo omasta takaa, jos sitä rahaa voitaisiin kaikille järkevillä perusteilla jakaa.


Juuri näin. Meidän pitäisi ottaa kovat otteet käyttöön Tanskan ja Australian tapaan. Onko kukaan nimitellyt Tanskan hallituksen jäseniä ksenofoobikoiksi? Tai onko Australialle heiluteltu rasisti-korttia? Ei. Miten muka Suomi voisi saada kansainvälistä halveksuntaa maahanmuuttorajoituksista, jos kerran Australia ja Tanskakaan eivät ole niitä saaneet?

Mikko Ellilä
On pelkkää paskapuhetta, että maahanmuuton rajoittaminen muka jotenkin huonontaisi Suomen kansainvälistä mainetta. Ei kukaan muu eurooppalainen ryhtyisi inhoamaan Suomea siksi, että Suomi rajoittaisi Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien ihmisten muuttoa Suomeen. Jos taas afrikkalaiset ja lähi-itämaalaiset itse pitävät suomalaisia rasisteina, so what? Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita heidän mielipiteistään? Miksi meidän pitäisi jotenkin miellyttää afrikkalaisia ja lähi-itämaalaisia? Häh?

Janne Koski
Juuri näin. Suomella ei ole mitään syytä pelätä kansainvälisen maineen menemistä, kun Australia ja Tanska eivät ole omaa mainettaan menettäneet. Vaikka Australia ja Uusi-Seelanti ovatkin maantieteellisesti syrjäisiä, niin eivät ne mitään Pohjois-Korean tyyppisiä eristyssellejä ole. Tulijoiden pitäis sopeutua meihin, ei meidän heihin.Yksikään Euroopan maa ei inhoa Tanskaa siksi, että Tanska tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa. Eivätkä Australia ja Uusi-Seelantikaan ole saaneet kritiikkiä maahantulijoiden pisteytyssysteemeistään.


Janette Salminen
Monikulttuurihysteriasta kärsivät päättäjät keskittyvät ensisijaisesti siihen, millainen Suomen kansainvälinen maine on maahanmuuttopolitiikan suhteen. Heidän tulisi olla sen sijaan kiinnostuneita kansan enemmistön mielipiteestä nykyisen maahanmuuttotouhun suhteen, sekä suomalaisten hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Jos nykyinen meno saa jatkua, tulevien sukupolvien tytöt ja naiset kulkevat täällä burkhat päällä ja heiltä on riistetty äänioikeus, jonka heidän esiäitinsä ovat saaneet kolmansina koko maailmassa. Sekö on sitä hyvää tulevaisuuden kansainvälistä mainetta, jota kannattaa tavoitella? En tykkää. Nyt pitää kiireesti ottaa mallia niistä maista, jotka reippaasti tiukentavat mamupolitiikkaansa, katsovat tarkkaan ketä maahan voi tulla ja kotiuttavat (ei kotouttavat) heti kun edellytykset täyttyvät.

Janne Koski

Niinpä. Kehottaisin päättäjiä katsomaan Tanskan, Australian ja Uuden-Seelannin suuntaan. Onko niiden kansainvälinen maine maahanmuuttoasioissa huonompi kuin esim. Suomen, Ruotsin ja Britannian? Ei. Onko niitä haukuttu rasisteiksi? Ei. Onko näihin maihin kohdistunut ostoboikotteja tiukan siirtolaispolitiikan suhteen? Ei. Nämä maat toimivat juuri niin kuin Janette sanoi, mistä Suomen päättäjien pitäisi olla kiinnostuneita. Australiassa, Tanskassa ja Uudessa-Seelannissa kuunnellaan kansalaisten enemmistöä.

Päättäjien on turha vedota kansainvälisiin sopimuksiin. Ausseja ja tanskalaisia ei ole syytetty niiden rikkomisesta.


Mikko Ellilä
Meidän ei pitäisi edes olla mitenkään huolestuneita Suomen kansainvälisestä maineesta. Ei se mitenkään huononisi siitä, että Suomi rajoittaisi maahanmuuttoa. Jos jotkut ruotsalaiset kukkahattutädit kauhistelisivat Suomen "rasismia", so what? Mitä vitun väliä joidenkin ruotsalaisten punaviherämmien mielipiteillä on? Ei Suomen maahanmuuttopolitiikkaa pidä laatia sillä tavalla, että sen tarkoituksena olisi miellyttää jotain ruotsalaisia sossuja, vihreitä ja kommunisteja.

maanantaina, heinäkuuta 05, 2010

Älykkyyden vaikutuksesta rikollisuuteen


The IQ/aggression connection:Intelligence deficits make up one of the most firmly established characteristics of criminal offenders as a whole.

"Criminal intellects," Bruce Bower, Science News, Vol. 147, April 15, 1995.IQ and aggression are strongly linked even in non-criminal males.

The researchers, who tested 30 males between the ages of 18 and 36 years, found "strong inverse correlations between IQ and aggressive behavior under both high and low provocation conditions."

...

possessing a high IQ may serve as a `protective factor' against the expression of anti-social or aggressive behavior

...

criminals' sons who became criminals themselves had significantly lower IQs than criminals' sons who did not participate in criminal activity

...

children with IQs in the lower range of the distribution should qualify as the main targets for violence prevention program


"Intellectual ability and aggressive behavior in nonclinical-nonforensic males," Peter R. Giancola and Amos Zeichner, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol. 16, No. 2, 1994.
Ks. väestön keskimääräinen ÄO seuraavissa maissa:
Islanti 101
Sveitsi 101

Itävalta 100

Luxemburg 100
Hollanti 100

Norja 100

Iso-Britannia 100

Saksa 99

Belgia 99

Kanada 99

Viro 99

Suomi 99
Uusi-Seelanti 99

Puola 99

Ruotsi 99
Espanja 98
Australia
98
Tshekki 98

Tanska 98
Ranska 98


Mali 68
Niger 67

Nigeria 67

Angola 69

Burkina Faso 66

Djibouti 68

Eritrea 68
Somalia 68

Guinea 63

Ks. kaavakuva:
(sininen = maan väestöllä korkea mediaani-ÄO, punainen = maan väestöllä matala mediaani-ÄO, keltainen = maan väestöllä keskinkertainen mediaani-ÄO)


Rautalankaa:
  1. rikollisuus ym. aggressiivinen käytös korreloivat voimakkaan negatiivisesti ÄO:n kanssa;
  2. afrikkalaisten mediaani-ÄO on paljon matalampi kuin eurooppalaisten;
  3. edellisistä tosiasioista väistämättä seuraa, että afrikkalaisten muuttaminen Eurooppaan kasvattaa rikollisuutta ja muuta aggressiivisuutta eurooppalaisissa yhteiskunnissa.


Tämä on sellainen afrikkalaisten geneettisistä erityispiirteistä eli suomeksi sanottuna rodullisesta kansanluonteesta johtuva väistämätön fakta, jota Mika Illman, Tuija Brax, Johanna Suurpää, Eva Biaudet, Anne Holmlund, Astrid Thors, Stefan Wallin, Päivi Lipponen, Matti Vanhanen yms. quislingit ja ottowillekuusiset eivät halua sinun tietävän.

Siksi he puhuvat paskaa tarpeesta taistella "nettirasismia" ja "viharikoksia" vastaan.

He tarkoittavat "nettirasismilla", "viharikoksilla", "muukalaisvastaisuudella" jne. ylläolevan kaltaisia väistämättömiä tosiasioita.

He tietävät, että näiden tosiasioiden tuleminen yleiseen tietoisuuteen ja julkiseen keskusteluun saa suomalaisten valtaenemmistön vastustamaan Afrikasta Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa.

Suomalaisten enemmistö tietysti vastustaa Afrikasta Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa jo nyt, mutta ylläolevan kaltaisista tosiasioista vaikeneminen "tiedotusvälineissä" eli monikulttuurisuuspropagandaa suoltavissa sanomalehdissä (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Savon Sanomat, Kaleva, Vihreä lanka jne.) ja tv- ja radio-ohjelmissa (Ylen tv- ja radiouutiset, Pressiklubi, Ajankohtainen kakkonen, A-studio) estää afrikkalaisten suuren rikollisuuden ja matalan mediaani-ÄO:n tulemisen yleiseksi keskustelunaiheeksi maahanmuuttopoliittisessa päätöksenteossa.

Jos nämä tosiasiat nostettaisiin rehellisesti julkiseen keskusteluun, kansa vaatisi ensi vuoden eduskuntavaaleissa Afrikasta Suomeen suuntautuvan maahanmuuton lopettamista kokonaan.

Vielä paksumpaa rautalankaa:

  • KUN SUOMEEN MUUTTAA NEEKEREITÄ, RIKOLLISUUS LISÄÄNTYY.
  • POLIITIKOT JA MEDIA YRITTÄVÄT KIELTÄÄ KANSAA PUHUMASTA TÄSTÄ.
  • KAIKKI NYKYISIN EDUSKUNNASSA JA HALLITUKSESSA ISTUVAT POLIITIKOT VASTUSTAVAT KANSAN TAHDON MUKAISTA MAAHANMUUTTOPOLITIIKKAA ELI AFRIKASTA JA LÄHI-IDÄSTÄ SUOMEEN SUUNTAUTUVAN MAAHANMUUTON LOPETTAMISTA.


Jostain syystä eduskunta ja hallitus ovat täynnä maanpettureita, jotka haluavat tuhota Suomen tuomalla tänne massiivisesti vähä-älyisiä ja rikollisuuteen taipuvaisia väestöaineksia kehitysmaista.

Tässä maassa tarvitaan samanlainen regiiminvaihto kuin Virossa vuonna 1991.