Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

lauantaina, syyskuuta 27, 2008

Jukka Aakula konformismin paineesta

Jukka Aakula selittää monikulttuurisuuspropagandan kritisoinnin kannalta relevantteja ihmisten ryhmädynamiikan lainalaisuuksia:

Ihmiselle on sosiaalisena lajina tyypillistä nähdä moraaliväitteitä (normeja) sielläkin, missä niitä ei ole. Tosiasiaväitteestä p ("monikulttuurisuus edistää Suomen taloutta") tehdään moraaliväite "on väärin sanoa ei-p" ("on väärin sanoa, että monikulttuurisuus ei edistä Suomen taloutta").

Ihmisellä on lisäksi voimakas taipumus konformismiin eli vallitsevien mielipiteitten imitointiin: ihmiset sisäistävät ne normit, joita enemmistö kannattaa tai joita heille mediasta vallitsevina normeina esitetään. Vähemmistöön jäävät ovat moraalisesti arveluttavia, pahoja tai naurettavia. Kun väitteen p kritisointi demonisoidaan, keskustelu tyrehtyy.
Useinhan edes puolet ihmisistä ei usko näihin vallitseviin totuuksiin, mutta "totuuksien" kiistäminen julkisesti koetaan moraalisesti arveluttavaksi. Usein näitä väitteitä esitetään kuin ulkolukuina opeteltuja virsiä ja jos joku ne kiistää, ensin hämmennytään, sitten kiistäjää yritetään hyssytellä, ja ellei sekään auta aletaan naureskella kiistäjän kustannuksella.

Suuri osa suomalaisista miehistä kyllä tietää tai ainakin aavistaa, että Tatu Vanhanen on oikeassa, mutta kieltäytyy ajattelemasta asiaa. Kun asiaa ei ajattele eikä päästä tajuntaansa, on helpompi selittää itselleen se, että ei aktiivisesti vastusta dysgeenistä maahanmuuttoa. Naiset eivät asiaa tiedä, koska naiset imitoivat lähes aina joko enemmistön tai jonkun alfayksilön mielipiteitä. Tragikoominen esimerkki on tasavallan presidentin suhde Venäjään.


Tämä on ns. keisarin uudet vaatteet-ilmiö.

Konformismin takia ihmisyhteisöt pitävät pitkään kiinni sellaisista käytännöistä(policy), jotka ovat jo kauan johtaneet suureen haittaan. Vaikka Englanti nyt on jarruttamassa maahanmuuttoa, voinee todeta, että haitta on jo tapahtanut.Ihmisillä on taipumus olla myöntämättä virheitään. Tämä pätee paitsi yksilötasolla, myös yhteiskunnan ja kulttuurin tasolla. Ihmiset suhtautuvat äärimmäisen vastahakoisesti siihen ajatukseen, että koko yhteiskunnassa olisi vuosien ajan ollut vallalla täysin väärät normit. Muutosvastarinta istuu syvällä ihmismielessä. Ihmiset ovat valmiita hylkäämään sisäistämänsä sosiokulturaaliset normit vain ääritapauksessa. Yhteiskunnan tai kulttuurin täytyy kokea todella suuria mullistuksia ennen kuin ihmiset asettavat vallitsevat normit kyseenalaiseksi.

Vasta helvetin suuret maahanmuuton aiheuttamat haitat saavat eurooppalaiset ihmiset vapautumaan Euroopassa viime vuosikymmenien ajan vallinneesta monikulttuurisuusdogmasta, jonka mukaan a) kaikki kulttuurit ovat yhtä hyviä, b) kulttuurillinen moninaisuus on rikkautta, c) meidän on sallittava massiivinen maahanmuutto täysin toisenlaisia kulttuureja edustavista maista Eurooppaan, d) vieraiden kulttuurien edustajien ja heidän tekemistensä kritisointi on hirveää rasismia, e) länsimaiden ulkopuolisia kulttuureja kritisoivia yhteiskunnallisia keskustelijoita eli "rasisteja" pitää paheksua, heille pitää vittuilla jopa kaikenlaisia karkeita solvauksia käyttäen, heille pitää nauraa päin naamaa, heitä pitää estää puhumasta yksinkertaisesti HUUTAMALLA heidän puheensa päälle, heidän sanomisiaan pitää vääristellä tarkoitushakuisesti mahdollisimman huonon kuvan luomiseksi heistä, heidät pitää yrittää vaieta kuoliaaksi kieltäytymällä antamasta heille palstatilaa sanomalehdistä tai ohjelma-aikaa television ja radion uutis- ja ajankohtaisohjelmista ja sensuroimalla heidän kirjoituksiaan internetistä.

Lammasmaisesti ajattelevat idioottien massat haluaisivat, että kaikki määkisivät samaan tahtiin:

Four legs good, two legs bad!


Jos joku rohkenee sanoa jotain muuta, heti alkaa kauhea kaakatus, kotkotus, määkiminen ja hirnuminen.

Jos vanha "kuu on juustoa"-tyylinen dogmi sitten jonakin päivänä kumoutuu dogmin ja todellisuuden välisen ristiriidan osoittautuessa aivan liian räikeäksi, suorastaan silmiäsärkevän kirkkaaksi, kaikki vanhaa dogmia kuorossa ulvoen kannattaneet väittävät nimenomaan kaikkien kannattaneen sitä. Olisi liian noloa myöntää, että järkevät ihmiset vastustivat sitä, vajaaälyisten kannattaessa sitä. Esimerkiksi Tuure Junnila ja Tauno Tiusanen puhuivat Suomessa Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmän toimimattomuudesta jo 1970-luvulla, jolloin lammasmaisten idioottilaumojen mielestä "kaikki" kannattivat Neuvostoliittoa.

Vastaavasti monikulttuurisuususkonnon romahtaessa idioottien laumat kiirehtivät hokemaan kuorossa, että "kaikki" suomalaiset tai "kaikki" eurooppalaiset kannattivat monikulttuurisuutta, "kukaan" ei nähnyt ennalta monikulttuurisuuden ongelmia. "Me kaikki" olemme yhtä syyllisiä tai syyttömiä, koska "me" emme nähneet ajoissa monikulttuurisuuden pahuutta. Täsmälleen samalla tavalla seliteltiin Saksassa sodan jälkeen, että "kaikkihan me Hitleriä 30-luvulla kannatimme", "emmehän me voineet nähdä sodan tuloa etukäteen" jne.

Kekkosen valtakauden päätyttyä Suomessa hoettiin, että "kaikkihan me Kekkosta äänestimme", "eihän meistä kukaan osannut tai uskaltanut kritisoida Kekkosta" jne.

torstaina, syyskuuta 25, 2008

Mika Illman, Ritva Viljanen ja Kauhajoen joukkomurha

Priorisointikysymys:

pitäisikö poliisi- ja pelastustoimen määrärahoja käyttää poliisipartioihin ja pelastushelikoptereihin vaiko maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevien blogipostausten lukemiseen ja bloggaajien kuulusteluihin?


Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, joka on siis maamme ylin poliisi- ja pelastustointa johtava viranomainen, pitää sisäministeriön toiminnan keskeisenä painopistealueena mustalaisille baareihin annettujen porttikieltojen kumoamista.

Tämä on Ritva Viljasen mielestä niin tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, että se edellyttää useiden viranomaistahojen kesken koordinoituja systemaattisia toimia ja runsaasti erityisiä lisämäärärahoja:Viljasen mukaan viranomaisten on tiiviissä yhteistyössä romaniväestön edustajien kanssa tehtävä kehittämistyötä eri sektoreilla ja hallinnon eri tasoilla, jotta voidaan asettaa konkreettisia tavoitteita sekä turvata riittävät voimavarat romanien tilanteen parantamiseksi.


(Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäministeriön tiedotustilaisuudessa 7.8.2007.)

Ritva Viljanen sanoo myös olevansa "erityisen huolestunut" siitä, että suomalaiset ovat viime aikoina blogeissaan sanoneet kannattavansa Suomeen suuntautuvan maahanmuuton vähentämistä:Erityisen huolestunut Viljanen on rasististen tekojen kasvavasta määrästä. Poliisin tietoon tuli vuonna 2006 yhteensä 748 rasistista tekoa.

- Nämä ovat vain poliisin tietoon tulleita tekoja. Valitettavasti rasismi- ja syrjintärikosten määrä on myös Suomessa kasvamaan päin. Muutos seuraa eurooppalaista kehitystä. Tätä emme voi hyväksyä ja ongelmien kasvava linja on saatava laskuun, painotti Viljanen.

Suomessahan poliisi- ja syyttäjäviranomaiset luokittelevat "rasistisiksi teoiksi" nimenomaan Suomen nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat kirjoitukset. Nämä Ritva Viljasen mainitsemat "poliisin tietoon tulleet 748 rasistista tekoa" voivat siis olla 748 vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen poliisille ilmoittamaa blogipostausta.

Jos joku ei usko poliisiviranomaisten tarkoittavan "rasistisilla teoilla" blogipostauksia, lukekoon tästä:


Näihin päiviin asti poliisi ei ole mitenkään järjestelmällisesti seulonut internetissä toimivia viha- ja rasismisivustoja. Nettiosoitteita on löytynyt lähinnä yleisövihjeiden tai vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella. Joskus nettisivuilta rikoksia löytyykin.

- Yksi on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, puhtaasti rasistisia ajatuksia, jotka ylittävät sananvapauden rajan, kertoo rikospoliisin päällikkö Ilkka Koskimäki Helsingin poliisilaitokselta.(Poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja Helsingin rikospoliisin päällikön Ilkka Koskimäen haastattelu Ylen tv-uutisissa 25.09.2008.)

Tässä siis korkeat poliisiviranomaistahot eksplisiittisesti sanovat, että poliisiviranomaiset tarkoittavat "rasistisilla rikoksilla" vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella rikollisiksi epäiltyjä "rasistisia ajatuksia" eli Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivia, mm. oikeusministeriön julkaisemia rikostilastoja siteeraavia blogipostauksia.

1984 on täällä tänään. Ajatukset ovat poliisin mielestä rikoksia!!!

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen tähdentää, että sisäministeriön tehtävä Suomen yhteiskunnassa on maahanmuuton lisääminen:Viljasen mukaan monikulttuurisuus ja alkuperästä riippumaton yhdenvertaisuus ovat myös tärkeitä kilpailu- ja houkuttelevuustekijöitä pyrittäessä edistämään työperusteista maahanmuuttoa.

(Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäministeriön tiedotustilaisuudessa 7.8.2007.)

Ritva Viljasen mielestä Suomen pitää siis erikseen kilpailla muiden maiden kanssa siitä, kuka "saa" eniten maahanmuuttajia. Ritva Viljasen mielestä Suomen pitää olla mahdollisimman "houkutteleva" maa mahdollisimman monille maahanmuuttajille.

Tämä ihminen on siis maamme ylin poliisi- ja pelastustointa johtava viranomainen.

Tuo on hänen käsityksensä siitä, mikä on hänen tehtävänsä tuossa virassa.

Hallitus olisi halunnut nimittää tuohon virkaan EU:n rajaturvallisuusviraston pääjohtajana ja Suomen rajavartiolaitoksen kansainvälisen yksikön päällikkönä toimineen kenraalin. Tarja Halosen mielestä tuohon virkaan kuitenkin oli parempi valita sellainen ihminen, jonka mielestä Suomen sisäministeriön olemassaolon tarkoitus on tehdä Suomesta mahdollisimman "houkutteleva" maa mahdollisimman monille maahanmuuttajille.Kauhajoella poliisi joutui seisomaan tumput suorina koulun pihalla, kun joku hullu tappoi ihmisiä koulun sisällä. Tämä johtuu siitä, että poliisilla ei ollut riittäviä resursseja tehdä rynnäkköä taloon.

Sisäministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen mielestä poliisitoimi ei tarvitse määrärahoja poliisipartioihin eikä pelastustoimi ambulanssihelikoptereihin. Kauhajoella kuoli ihmisiä, koska poliiseja ja ambulanssihelikoptereita ei ollut riittävästi. Ritva Viljasen mielestä kannattaa mieluummin käyttää poliisi- ja pelastustoimen määrärahat maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevien blogipostausten lukemiseen ja bloggaajien kuulusteluihin.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Ritva Viljasen kanssa.

Tarja Halosen mielestä Ritva Viljanen oli parempi valinta sisäministeriön kansliapäälliköksi kuin EU:n rajaturvallisuusviraston pääjohtajana toiminut kenraali Ilkka Laitinen.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Tarja Halosen kanssa.

Mielenkiintoista on myös, että valtionsyyttäjä Mika Illmanin mukaan Suomen nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat bloggaajat ovat "uhka arjen turvallisuudelle":Rasististen rikosten yleistyttyä Suomessa internetistä on tullut ääriliikkeille ja vähemmistövihamielisille ryhmille yhä merkittävämpi kasvualusta. Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle. Ulkoministeriön ulkoasiainneuvos, turvallisuusasiantuntija Kirsi Westphalen arvioi, että rasististen rikosten määrä on Suomessa merkittävässä nousussa.

- Kuten kaikki yhteiskunnallinen toiminta, myös negatiiviset ilmiöt, kuten rasismi näyttävät siirtyneen nettiin, hän kertoo.

Kuitenkin vain harva verkkorasisti jää kiinni. Syyttäjäviranomaiset kaipaavat jämerämpiä keinoja puuttua ongelmaan.

- Esimerkiksi Ruotsissa on laki, joka edellyttää sivuston ylläpitäjää valvomaan siinä esiintyvää aineistoa. Itse pitäisin tarpeellisena harkita tämän tyyppisen lainsäädännön säätämistä myös Suomeen, valtionsyyttäjä Mika Illman toteaa.

Verkko kokoaa myös uskonnollisia ja poliittisia ääriliikkeitä. Suojelupoliisi tarkkailee Suomessa useita rasistista materiaalia ja äärioikeiston propagandaa ulkomaita myöten levittäviä verkkokauppoja.

Netin muukalaisviha koetaan vakavana uhkana myös siksi, että maahanmuuton odotetaan jatkossa lisääntyvän. Euroopasta on jo esimerkkejä siitä, kuinka maahanmuuttajien ja kantaväestön arkisetkin kärhämät voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi.

- Pitäisin tärkeänä, ettei tilannetta päästetä sellaiseksi kuin se on eräissä muissa maissa, Ruotsissa ja Länsi-Euroopassa, valtionsyyttäjä Illman sanoo.


(Westphalenin ja Illmanin haastattelu Ylen tv-uutisissa 5.5.2008.)


Valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä valtionsyyttäjä Mika Illman on siis sitä mieltä, että suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen turvallisuusuhka on maahanmuuttopolitiikan kritisointi internetissä.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Mika Illmanin kanssa.

Samaan aikaan valtionsyyttäjä Mika Illman EI OLE sitä mieltä, että suomalaisessa yhteiskunnassa olisi merkittävänä turvallisuusuhkana esimerkiksi murhanhimoisten mielisairaiden kusipäiden riehuminen vapaana.

Mika Illman EI OLE myöskään sitä mieltä, että poliisin pitäisi saada lisää määrärahoja murhaajien ym. väkivaltarikollisten kiinniottamiseen tarvittavien valmiuksien ylläpitämiseen.

Kauhajoella poliisi joutui seisomaan tumput suorina koulun pihalla, kun joku hullu tappoi ihmisiä koulun sisällä. Tämä johtuu siitä, että poliisilla ei ollut riittäviä resursseja tehdä rynnäkköä taloon. Valtionsyyttäjä Mika Illman EI OLE sitä mieltä, että tämä olisi jokin ongelma.

Illmanin mielestä se ei aiheuta mitään tarvetta poliisitoimen määrärahojen uudelleen kohdentamiseen, että nykyisin poliisi joutuu pyörittelemään peukaloitaan pihalla raivohullun tappaessa ihmisiä talon sisällä.

Illmanin mielestä on tärkeämpää, että poliisi kuluttaa työaikaansa löytääkseen internetistä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivia kirjoituksia ja kuulustellakseen niiden kirjoittajia eli lainkuuliaisia kansalaisia.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Mika Illmanin kanssa.

Tämä onkin jo selkeästi kiteytetty Jussi Halla-ahon vieraskirjassa näin:Nimi : rähmis

Viesti :

Poliisi haluaa mahdollisuuden soluttautua netin vihayhteisöihin

Nykyään laki sallii poliisin esiintyä netissä ainoastaan poliisina. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan laissa on selvä puute.

Näihin päiviin asti poliisi ei ole mitenkään järjestelmällisesti seulonut internetissä toimivia viha- ja rasismisivustoja. Nettiosoitteita on löytynyt lähinnä yleisövihjeiden tai vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella.

25. syyskuuta 2008 20:06:10
Nimi : Hammer

Mitä teen : Kommentoin

Viesti : "Näihin päiviin asti poliisi ei ole mitenkään järjestelmällisesti seulonut internetissä toimivia viha- ja rasismisivustoja. Nettiosoitteita on löytynyt lähinnä yleisövihjeiden tai vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella."

Ei tällaista voi terve ihminen keksiä. Uskomattoman pihalla tuntuvat päättäjät olevan tai ainakin Ylen toimittajat.

25. syyskuuta 2008 20:11:05
Nimi : rähmis

Viesti : Onko olemassa vihasivuston määritelmää, jotta niitä osaisi vältellä? Ovatko aseita ihailevat nettiyhteisöt vihasivustoja?

25. syyskuuta 2008 20:24:04
Nimi : SJS

Viesti :
Määritelmä:
Suomalainen vihasivusto on sivusto, jota Illman vihaa.

25. syyskuuta 2008 21:03:17
Nimi : P

Viesti :

"Onko olemassa vihasivuston määritelmää, jotta niitä osaisi vältellä?

Määritelmä:
Suomalainen vihasivusto on sivusto, jota Illman vihaa."

Siis sivusto, jossa kansalainen käyttää perustuslain takaamaa sanavapauttaan lausuessaan ÄÄNEEN jotain, mistä Illman ei pidä. Esimerkiksi lausuu ääneen, että minusta suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta on perempi, kuin somalialainen kulttuuri ja yhteiskunta.

Illmanistien mukaan syyllistyin juuri kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Minusta lausuin vain sananvapauteni suojaaman subjektiivisen mielipiteeni. Mikään tuossa vertailussa ei kyllä kiihota vihaan ketään kohtaan, ennemminkin herättää sääliä anarkistisessa Somaliassa asuvia kohtaan - yhteiskuntaa, jonka sankareita ja menestystarinoita ovat merirosvot.

Illman ja hänen tulkintansa rikoslain 11 luvusta on irvokas ja tietoisen vääristelty.

Sietäisi herran olla ylpeä esim. Ellilän oikeudenkäynnissä hukkaamistaan sisäministeriön voimavaroista Jokelan ja Kauhajoen valossa.

Saatana mikä pelle!

(Yllä oleva on minun subjektiivinen mielipiteeni uraansa oman väitöskirjansa tulkinnalla boostaavasta korkeasta virkamiehestä, jota saa oikeuskäytännön perusteella arvostella keskivertokansalaista terävämmin.)

Eli repikää siitä illmanistit.

25. syyskuuta 2008 22:00:51
Myös Markus Jansson kommentoi ansiokkaasti sekä Kauhajoen kusipäätä sinänsä että erityisesti poliisin kompetenssin tasoa "vihasivustojen" tutkimisessa.

torstaina, syyskuuta 18, 2008

Maahanmuuttajarikolliset terrorisoivat Ruotsia

Aamulehti:


Ruotsin suurkaupungeissa jengisota

Ongelma: Rikollisuus houkuttaa yhä nuorempia, aseina pommeja ja käsikranaatteja

Teija Martinsson
Göteborg

Eteläisessä Ruotsissa on valloillaan jengisota. Autopommit ja ampumavälikohtaukset seuraavat toisiaan niin Göteborgissa kuin Malmössäkin.

Esimerkiksi Göteborgissa on koettu yhdeksän ampumavälikohtausta viimeksi kuluneiden kahdentoista päivän aikana. Malmössä on puolestaan räjäytetty huoneistoja käsikranaateilla ja pommeilla. Ulkopuoliset ovat toistaiseksi säästyneet henkilövahingoilta.

- Jengit käyvät taistelua huume- ja kiristysmarkkinoista, tietää Göteborgin poliisipäällikkö Klas Friberg.

Yhteenotot ovat kärjistyneet kuluneena kesänä. Tapahtumat ovat keskittyneet pääasiassa suurkaupunkien lähiöihin. Ruotsin keskusrikospoliisi on tilanteesta vaitonainen.

- Emme tiedä tarkasti, mitä tämä on, mutta se on selvää, että tilanne on vakava, sanoo keskusrikospoliisin lehdistösihteeri Varg Gyllander.

Junioriporrasta

Nyt valtataistelua käyvien jengien jäsenet ovat varsin nuoria. Ruotsin keskusrikospoliisin järjestäytyneestä rikollisuudesta aiemmin tekemän selvityksen mukaan useimmat lähiöjengien nuoret ovat alle 18-vuotiaita. Ryhmiä löytyy myös Tukholmasta, mutta ongelmallisin tilanne on Göteborgissa ja Skoonessa, missä on tavattu jopa 13-vuotiaita jengiläisiä.

Jengien jäsenten määrä kasvaa, ja rikokset ovat yhä törkeämpiä. Jengit syyllistyvät useimmiten ryöstöihin, varkauksiin sekä väkivalta- ja huumerikoksiin. Nuoret ovat kovapintaisia, eivätkä he piittaa poliiseista tai muistakaan ihmisistä. Jäseniksi hankkiudutaan useimmiten kontaktien avulla.

Gyllanderin mukaan jengiytyminen liittyy lähiönuorten sosiaalisiin ongelmiin ja maahanmuuttajien syrjäytymiseen. Siten ongelma on ennaltaehkäisymielessä enemmänkin yhteiskunnallinen kuin poliisiasia. Ranskan kaltaisista nuorisomellakoista Gyllander ei kuitenkaan vielä lähde puhumaan.

Yhteyksiä esikuviin

Poliisi ei sulje pois jengien yhteyksiä maan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ruotsissa erilaiset rikollisverkostot tekevät keskusrikospoliisin selvityksen mukaan yhteistyötä. Ilmiselviä ovat yhteydet rikollisiin moottoripyöräjengeihin.

Poliisi ei kuitenkaan seiso tumput suorina, vaan on ryhtynyt yhteistyöhön kaupunkien ja jopa yritysten kanssa. Lisäksi jengien jäsenten värväystä pyritään estämään.

Gyllanderin mukaan tilanne on hallinnassa melko hyvin, mutta yksittäisten paikkakuntien tilannetta hän ei lähde kommentoimaan.

- Suuren yleisön ei tarvitse olla peloissaan, mutta tietyillä asuinalueilla ei ole vaaratonta.

Tähän asti turvallisena mainostetun Göteborgin tapahtumajärjestäjät pelkäävät jo kaupungin maineen puolesta.

Fakta

Asuinpaikan mukaan Göteborgissa jengit ovat lähinnä löyhiä verkostoja, joiden jäsenistö valikoituu asuinpaikan ja henkilön rikollisen maineen mukaan. Nuoret ovat arvaamattomia, eivätkä he koskaan puhu poliisille. Yhteyksiä ammattirikollisverkostoihin luodaan jo nuorella iällä.

Tukholmassa jengejä on pääasiassa eteläisissä lähiöissä, missä niiden jäsenet ovat 20-30-vuotiaita. Rikoksia tehdään yleensä saman lähiön nuorten kanssa, mutta joskus mukaan otetaan erikoisosaajia maalta. Jengit tekevät myös pankkiryöstöjä lähimaaseudulla.

Skoonessa jengejä on eniten, jäsenet ovat enimmäkseen alle 18-vuotiaita. Jengiläiset suhtautuvat hyvin vihamielisesti poliisiin ja muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Vartijoita, poliiseja, paloautoja ja jopa ambulansseja vastaan on hyökätty.


Tässä jätetään kertomatta, että nämä "nuorisorikolliset" ovat maahanmuuttajia. Ruotsissa on jo vuosikausien ajan ollut tapana a) jättää mainitsematta sanomalehdissä rikollisten entinen tausta, b) käyttää ilmaisua "nuoret" eufemismina ulkomaalaisille rikollisille, erityisesti mellakoiville muslimeille.

Tässä Aamulehden jutussa ohimennen viitataan näiden rikollisjengien maahanmuuttajataustaan vain tässä kohdassa:

Gyllanderin mukaan jengiytyminen liittyy lähiönuorten sosiaalisiin ongelmiin ja maahanmuuttajien syrjäytymiseen. Siten ongelma on ennaltaehkäisymielessä enemmänkin yhteiskunnallinen kuin poliisiasia. Ranskan kaltaisista nuorisomellakoista Gyllander ei kuitenkaan vielä lähde puhumaan.


Tässäkin siis yritetään panna ulkomaalaisten rikollisuus yhteiskunnan syyksi: ulkomaalaiset tekevät rikoksia, koska ovat "syrjäytyneitä". Ulkomaalaisten rikollisuus on muka "sosiaalinen ongelma", johon pitää puuttua "yhteiskunnallisin" toimin, ei missään nimessä poliisitoimin. Tämähän on aivan sairasta marxilaista tekstiä. Rikolliset ovat muka jotain yhteiskunnan uhreja. Rikollisuus ei muka ole poliisiasia!!

Ei ihme, että Ruotsissa on niin paljon rikollisuutta. Jos rikollisuutta ei pidetä poliisiasiana, rikollisuutta ei tietenkään voida mitenkään torjua. Rikollisuuteen ei auta sosiaalitanttojen päänsilittely, vaan nimenomaan poliisin ja oikeuslaitoksen toimet.

Ei ainoastaan ulkomaalaisten rikollisten kohdalla, vaan ylipäätään ulkomaalaispolitiikassa tämä ruotsalaisten sosiaalidemokraattisten sosiaalitanttojen harrastama holhouslinja on johtanut aivan totaaliseen epäonnistumiseen. Maahanmuuttajia on sullottu sosiaalipoliittisin perustein jaettaviin vuokra-asuntoihin suurkaupunkien lähiöslummeihin, heille on annettu sosiaaliturvaa runsaskätisesti, heiltä ei ole edellytetty työssäkäyntiä tai kouluttautumista tai edes maan virallisen kielen opettelua. Heidän vanhan maansa kieltä ja kulttuuria on tuettu kaikin keinoin. Kotimaisilta ihmisiltä ja kotimaiselta kulttuurilta on vaadittu sopeutumista ulkomaalaisiin ihmisiin ja heidän kulttuuriinsa. Järkevässä yhteiskunnassa asian pitäisi tietysti olla täsmälleen päinvastoin.

Tässä jutussa haastatellun Ruotsin KRP:n edustajan lausunnossa oli omituista myös tämä:

Eteläisessä Ruotsissa on valloillaan jengisota. Autopommit ja ampumavälikohtaukset seuraavat toisiaan niin Göteborgissa kuin Malmössäkin. Esimerkiksi Göteborgissa on koettu yhdeksän ampumavälikohtausta viimeksi kuluneiden kahdentoista päivän aikana. Malmössä on puolestaan räjäytetty huoneistoja käsikranaateilla ja pommeilla. Ulkopuoliset ovat toistaiseksi säästyneet henkilövahingoilta.

- Jengit käyvät taistelua huume- ja kiristysmarkkinoista, tietää Göteborgin poliisipäällikkö Klas Friberg.

Yhteenotot ovat kärjistyneet kuluneena kesänä. Tapahtumat ovat keskittyneet pääasiassa suurkaupunkien lähiöihin. Ruotsin keskusrikospoliisi on tilanteesta vaitonainen.

- Emme tiedä tarkasti, mitä tämä on, mutta se on selvää, että tilanne on vakava, sanoo keskusrikospoliisin lehdistösihteeri Varg Gyllander.Miten niin "emme tiedä tarkasti, mitä tämä on"? Juurihan tuossa Göteborgin poliisipäällikkö sanoi tarkasti, mistä on kyse: rikollisjengit käyvät taistelua huume- ja kiristysmarkkinoista. Miksi Ruotsin keskusrikospoliisi ei tiedä sitä, minkä Göteborgin poliisipäällikkö tietää?

Sama pelle eli keskusrikospoliisin lehdistösihteeri Gyllander jatkaa:


Poliisi ei sulje pois jengien yhteyksiä maan järjestäytyneeseen rikollisuuteen.


Huume- ja väkivaltarikollisjengit siis eivät itsessään ole järjestäytynyttä rikollisuutta? Ruotsin KRP:llä on hieman idiosynkraattinen määritelmä järjestäytyneelle rikollisuudelle, jos poliisi vain "ei sulje pois" huume- ja väkivaltarikollisjengien "yhteyksiä" järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Ruotsin KRP osoittaa pätevyytensä tason myös tällä Gyllanderin lausunnolla:

Gyllanderin mukaan tilanne on hallinnassa melko hyvin, mutta yksittäisten paikkakuntien tilannetta hän ei lähde kommentoimaan.

- Suuren yleisön ei tarvitse olla peloissaan, mutta tietyillä asuinalueilla ei ole
vaaratonta."Tilanne on hallinnassa melko hyvin", kun Göteborgissa on ollut yhdeksän ampumavälikohtausta kahdentoista päivän aikana ja Malmössä on räjäytetty asuntoja käsikranaateilla ja pommeilla!! Ihan normimeininkiä siis Ruotsin KRP:n mielestä. Mikähän mahtaa olla Ruotsin KRP:n kriteeri sille, milloin tilanne ei ole hallinnassa?

"Suuren yleisön ei tarvitse olla peloissaan", kun kadulla ulkomaalaiset rikolliset ammuskelevat toisiaan rutiininomaisesti melkein joka päivä ja räjäyttelevät asuntoja käsikranaateilla. Mikähän mahtaa olla Ruotsin KRP:n kriteeri sille, milloin yleisön kannattaisi olla peloissaan?

"Tietyillä asuinalueilla ei ole vaaratonta." No shit, Sherlock. Kranaatteja räjähtelee ja kaduilla rikollisjengit ammuskelevat. Tämä ei siis ole ihan vaaratonta, kertoo poliisisetä. Kiitos nyt tästäkin poliisin viisaasta lausunnosta.

perjantaina, syyskuuta 12, 2008

Uskovaiset yrittävät naama punaisena huutaen kiistää objektiivisia tosiasioita

Kansan Uutiset 29.8.2008:


Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J. P. Roos on viime aikoina innostunut sosiobiologiasta eli yhteiskunnan ilmiöiden biologisen perustan tutkimuksesta. Sosiologien monesti torjuma suuntaus yhdistetään usein oikeistokonservatiivisiin näkemyksiin. Vasemmistolaisena tunnetun Roosin mukaan sosiobiologian tulokset ovat kuitenkin fysiikan lakeihin rinnastettavia lainalaisuuksia, joiden tunteminen on tärkeää sosiaalipolitiikassa ja tasa-arvon edistämisessä.– Opiskelijat kysyvät, mitä järkeä on ottaa huomioon teorioita, joissa ajallinen mittayksikkö on 10000 vuotta, kun puhutaan nyky-yhteiskunnasta. Lisäksi sosiologian muodit vaihtelevat 3-4 vuoden välein, ja sosiologit rakastavat puhua siitä, että perhe tai yhteiskunta on totaalisesti muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana.

– Vastaukseni on se, että evoluutioteoreettiset tulokset ovat vähän samantyyppisiä kuin fysiikan lainalaisuudet. Ne ovat nykysosiologian kannalta muuttumattomia faktoja, jotka tutkijan täytyy ottaa huomioon muotoillessaan omia teorioitaan. Toki niitäkin pitää tutkia ja kyseenalaistaa, mutta piittaamattomuus niistä on anteeksiantamatonta.


Minäkin vertasin sosiobiologisia tutkimustuloksia fysiikan lakeihin, mm. painovoimalakiin, ollessani Espoon käräjäoikeudessa syytettynä poliittisessa teatterioikeudenkäynnissä, jossa valtionsyyttäjä Mika Illman yritti kiistää mm. afrikkalaisten ja eurooppalaisten välisten ÄO-erojen olemassaoloa.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J. P. Roos on siis minun kannallani ja Illmanin kantaa vastaan. Taidan ottaa Roosin lausuntoja mukaan todistusaineistoksi hovioikeuteen, mikäli hovioikeus ei lähtökohtaisesti hylkää Illmanin syytettä ilman oikeudenkäyntiä.


Julkisuudessa Roos on aiheuttanut pientä kohua arvioimalla myötäsukaisesti pääministerin isänäkin tunnetun valtio-opin emeritusprofessorin Tatu Vanhasen kiisteltyjä tutkimuksia. Nuorisotutkimusseuran internetfoorumilla Roosin herättämä keskustelu yltyi niin kuumaksi ja epäasialliseksi, että se lopetettiin ja poistettiin internetistä. Vanhanen on tutkinut evolutiivisesta näkökulmasta muun muassa etnisiä konflikteja, eri valtioiden demokraattisuuden eroja, naisten aliedustusta politiikassa sekä kansakuntien älykkyysosamäärän ja taloudellisen kehitysasteen välisiä yhteyksiä. Vielä vuonna 2001 Roos teilasi Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä täysin Vanhasen ja Yrjö Ahmavaaran kirjan Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin. Hän nimitti sitä humpuukiksi ja roskatieteeksi.

– Silloin olin siinä mielessä normaali sosiologi, että pidin sosiobiologista lähtökohtaa yleisesti ottaen vääränä. Lisäksi olin sitä mieltä, että Vanhanen yksinkertaistaa asioita liikaa, Roos sanoo nyt.

Jälkimmäisessä asiassa hän ei ole muuttanut mieltään, ainakaan kovin paljon.

– Edelleen olen sitä mieltä, että Vanhanen vetää liian yksinkertaisia kausaalipäätelmiä. Asiat ovat vähän monimutkaisempia, mutta toisaalta perusjutut rakentuvat juuri tuolla tavalla.

Roosin mielestä Vanhanen ei ole evoluutioteorian alalla esittänyt mitään kovin merkittävää.

– Hänen teoreettinen perspektiivinsä ei ole hirveästi kehittynyt viimeisen 10–15 vuoden aikana, jolloin tällä alueella on kuitenkin tapahtunut aika paljon.

- Yhteiskuntatieteilijät eivät voi väittää, että biologisilla tekijöillä ei olisi vaikutusta yhteiskunnassa, professori J.P. Roos korostaa.

Älykkyyden ja elintason yhteys on selvä

Roos kuitenkin arvostaa Vanhasen tutkimuksia juuri sillä osa-alueella, joka on julkisessa keskustelussa kaikkein arin: älykkyystutkimuksessa. Vanhanen selittää kansakuntien elintasoeroja niiden keskimääräisten älykkyysosamäärien eroilla. Seitsemän vuoden takaisessa kirja-arviossaan Roos vertasi tätä siihen, että selitettäisiin kesän lämpimyyttä jäätelönkulutuksen määrällä. Hänen ajatuksenaan oli, että alhaiseen elintasoon liittyy alhainen koulutustaso, joka johtaa heikkoon menestykseen älykkyystesteissä.

– En ollut silloin perehtynyt älykkyystutkimukseen riittävästi. On monia älykkyystestejä, joiden tuloksiin koulutuksella ei ole vaikutusta, Roos sanoo.

Roosin mukaan sekin on osoitettu uskottavasti, että älykkyystestit ovat riittävän kulttuurivapaita. Monia varauksia tulosten luotettavuuteen voidaan tehdä, mutta kokonaan älykkyyseroja ei voida selittää pois.

Erot kansakuntien älykkyyskeskiarvoissa ovat merkittäviä. Vaikka testit on yleensä laadittu Euroopassa ja Yhdysvalloissa, parhaiten niissä menestyvät aasialaiset. Heikoimpia tuloksia on mitattu Afrikassa. Yhteys älykkyyden ja elintason välillä on hyvin selvä, vaikka poikkeuksiakin toki on.

– Erot kansakuntien älykkyyskeskiarvoissa ovat merkittäviä. Ne tarkoittavat huomattavia eroja myös huippuälykkäiden osuudessa, joiden panos kansakuntien menestyksessä on erityisen tärkeä, Roos sanoo.

Tämä on juuri sitä, mitä sanoin kirjoituksessani Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Valtionsyyttäjä Mika Illman haastoi minut oikeuteen nimenomaan tuosta kirjoituksesta.

Illman siis vaatii minulle rangaistusta täsmälleen siitä, mitä Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J. P. Roos ja Tampereen yliopiston valtio-opin professori emeritus Tatu Vanhanen ovat sanoneet.

Jäämme odottamaan, että Illman haastaa oikeuteen Roosin ja Vanhasen.

sunnuntaina, syyskuuta 07, 2008

Ulkomaalaiset rikolliset terrorisoivat Turkua, poliisi puolustaa rikollisia

Paikallislehti Turkulainen:Kesän loppuminen on tuonut katuväkivallan kaupunkiin. Viime viikonloppuna oli useita joukkotappeluja keskikaupungilla ja sivullisiakin pahoinpideltiin.

Poliisi kuitenkin uskoo, että kyse oli satunnaisesta huonosta viikonlopusta.

– Tuskin tällaista tulee olemaan jatkossa. Kyse oli poikkeuksellisesta tapahtumasarjasta, johon emme voineet varautua, järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen sanoo.

Eri kansallisuuksien välisiä kahinoita kaduilla seuranneet taas uskovat, että keskustassa tunteet kuumenevat jatkossakin. Suomi on ajautumassa Ruotsin malliin. Toisistaan ottavat mittaa niin maahanmuuttajaryhmät keskenään kuin maahanmuuttajat ja alkuperäisväestö.

YLIKOMISARIO Timo Malisen mielestä kyse on usein provosoitumisesta.

– Ulkomaalaisilla on usein toisenlainen temperamentti. Siinä kädet huitovat ja ääni voi olla kova, jolloin syntyy käsitys riidan haastamisesta. Suomalaiset reagoivat siihen herkästi.

Katujen viikonloppuelämää seuranneet siviilit kertovat samaa, mutta myös sen, että maahanmuuttajanuoretkin ovat alkaneet käyttää alkoholia. Mäyräkoiria näkyy nyt heilläkin, ei vain suomalaisilla.

Poliisi aloitti tehostetun viikonloppupartioinnin keväällä. Se on koettu erittäin hyväksi. Timo Malinen ei saa kertoa, paljonko poliiseja on keskustassa viikonloppuisin.

– Heitä ei ole kymmeniä, mutta useampi partio kuitenkin, hän toteaa.

POLIISI aikoo jatkaa tehovalvontaa koko syksyn, ainakin marraskuuhun asti. Tappeluja on ollut Kauppatorilla, Yliopistonkadulla, keskustan kioskeilla ja Puolalanpuistossa. Kättä pidempänä on käytetty kettinkejä, joissa on päässä lukko sekä raskassolkisia vöitä.

Lähiöissä ei juuri kahinoida porukalla. Esimerkiksi Lausteella vapaaehtoinen partiointi on rauhoittanut alueen. Samanlaista partiointia on harkittu vapaaehtoisvoimin myös keskustassa.


No vittu joo. Tässä on niin paljon niin harhaanjohtavaa propagandaa, että tämä täytyy purkaa osiin.

Kesän loppuminen on tuonut katuväkivallan kaupunkiin. Viime viikonloppuna oli useita joukkotappeluja keskikaupungilla ja sivullisiakin pahoinpideltiin.


Miten niin "kesän loppuminen"? Asialla olivat ulkomaalaisrikollisjengit. Miksi niihin vaikuttaisi "kesän loppuminen"? Seuraavaksi varmaan syytetään huonoa säätä tai horoskooppeja tai epäonnistunutta lottoriviä.

Koskaan ulkomaalaisrikollisjengien riehumiseen eivät voi olla syypäitä ulkomaalaisrikollisjengit itse. Siis sanomalehtien mielestä. Suomalaisia sanomalehtiä toimittavat mielipuolet, joiden mielestä ulkomaalaiset rikolliset eivät ole koskaan itse vastuussa omista teoistaan.

Poliisi kuitenkin uskoo, että kyse oli satunnaisesta huonosta viikonlopusta.

– Tuskin tällaista tulee olemaan jatkossa. Kyse oli poikkeuksellisesta tapahtumasarjasta, johon emme voineet varautua, järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen sanoo.


Turussa on ollut ulkomaalaisrikollisjengien järjestämiä joukkotappeluita vuosikausia. Silti tämänkin viikonlopun tapahtumasarja tuli poliisille muka täydellisenä yllätyksenä. Vaikka ulkomaalaisrikollisjengit ovat vuosien ajan rutiininomaisesti harrastaneet joukkotappeluita Turussa, Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen ei omien sanojensa mukaan ole voinut mitenkään varautua tilanteeseen. Rutiininomaiset ulkomaalaisrikollisjengien järjestämät joukkotappelut ovat "poikkeuksellisia tapahtumasarjoja, joita ei tule tapahtumaan jatkossa". Jostain syystä tällaista tapahtuu "satunnaisesti" harva se päivä. Silti poliisi ei katso voivansa tehdä asialle yhtään mitään.

Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen ei siis ole lainkaan tehtäviensä tasalla.

Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen ei tiedä, mitä Turussa tapahtuu. Hän on sokea ja kuuro. Hän ei tiedä, millaista Turun kaduilla on. Hän ei ymmärrä, mitä varten poliisilaitos on olemassa. Hänelle pitäisi välittömästi antaa kenkää totaalisen epäpätevyyden perusteella.

Eri kansallisuuksien välisiä kahinoita kaduilla seuranneet taas uskovat, että keskustassa tunteet kuumenevat jatkossakin. Suomi on ajautumassa Ruotsin malliin. Toisistaan ottavat mittaa niin maahanmuuttajaryhmät keskenään kuin maahanmuuttajat ja alkuperäisväestö.


Nämä "kahinoita kaduilla seuranneet" ovat siis satunnaisia ohikulkijoita, siviilejä, maallikoita, jotka tietävät rikollisuudesta paljon enemmän kuin Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen.

Tämä tarkoittaa sitä, että Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen ei tiedä rikollisuudesta yhtään mitään.

Kadulla kävelevät random-ohikulkijat tietävät rikollisuudesta enemmän kuin poliisiviranomaiset. Tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että poliisiviranomaiset eivät ole tehtäviensä tasalla. Poliisiviranomaiset eivät tee yhtään mitään rikollisuuden ehkäisemiseksi. Heitä ei edes kiinnosta, millaista rikollisuutta kaduilla on. Poliisit vain pyörittelevät peukaloitaan rikollisten riehuessa kaduilla. Poliisit eivät tee sitä työtä, josta heille maksetaan palkkaa.

YLIKOMISARIO Timo Malisen mielestä kyse on usein provosoitumisesta.

– Ulkomaalaisilla on usein toisenlainen temperamentti. Siinä kädet huitovat ja ääni voi olla kova, jolloin syntyy käsitys riidan haastamisesta. Suomalaiset reagoivat siihen herkästi.


Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen siis syyttää suomalaisia "provosoitumisesta" ja "herkästä reagoinnista", kun ulkomaalaiset esittävät suomalaisille tappouhkauksia kadulla.

Se on ylikomisario Timo Malisen mielestä ihan jees, että ulkomaalaiset esittävät suomalaisille tappouhkauksia kadulla. Tähän ei pitäisi reagoida mitenkään.

Turun järjestyspoliisin päällikön, ylikomisario Timo Malisen mielestä meidän pitäisi vain "ymmärtää" ulkomaalaisten "temperamenttia". Se on sitä ihanaa monikulttuurisuutta, että Suomeen tulee tuollaisia tulisen etelämaalaisen temperantin omaavia ihania ihmisiä, kulttuuriamme rikastuttavia moniosaajia.

Toistan: Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen syyttää suomalaisia ulkomaalaisten tekemistä rikoksista.

Turun järjestyspoliisin päällikölle, ylikomisario Timo Maliselle siis pitäisi antaa kenkää aivan välittömästi. Hänen lausuntonsa ovat täysin laittomia. Hän on rikollisten puolella lainkuuliaisia kansalaisia vastaan. Poliisin pitäisi puolustaa lakia ja järjestystä. Malinen puolustaa rikollisia ja vittuilee lainkuuliaisille kansalaisille. Malinen ei siis ole poliisi, vaan rikollinen.

Katujen viikonloppuelämää seuranneet siviilit kertovat samaa, mutta myös sen, että maahanmuuttajanuoretkin ovat alkaneet käyttää alkoholia. Mäyräkoiria näkyy nyt heilläkin, ei vain suomalaisilla.

Tämä on suomalaiselle poliittisesti korrektille sanomalehdistölle tyypillistä paskapuhetta. Jopa ulkomaalaisten rikollisuutta käsittelevässä artikkelissa pitää vittuilla suomalaisille siitä, että suomalaiset ovat hirveitä juoppoja.

"Maahanmuuttajanuoretkin ovat alkaneet käyttää alkoholia"
- ikään kuin ulkomaalaiset eivät olisi aiemmin juoneet alkoholia lainkaan.

"Mäyräkoiria näkyy nyt heilläkin, ei vain suomalaisilla" - ikään kuin ulkomaalaiset olisivat oppineet kaljanjuonnin nimenomaan suomalaisilta eivätkä muuten koskaan joisi mitään. Suomalaiset ovat siis opettaneet viattomat ulkomaalaistaustaiset nuoret juopottelemaan. Voi voi niitä ulkomaalaisparkoja, kun ovat joutuneet oppimaan huonoja tapoja suomalaisilta. Taas nähdään se aivan saatanan sairas ajattelumalli, että ulkomaalaiset rikolliset eivät ole itse koskaan vastuussa mistään omista teoistaan.

Poliisi aloitti tehostetun viikonloppupartioinnin keväällä. Se on koettu erittäin hyväksi. Timo Malinen ei saa kertoa, paljonko poliiseja on keskustassa viikonloppuisin.

– Heitä ei ole kymmeniä, mutta useampi partio kuitenkin, hän toteaa.

Turun keskustassa eli noin neljännesmiljoonan asukkaan talousalueen keskuksessa ei ole viikonloppuisin edes kymmeniä poliiseja eli ilmeisesti vain noin kymmenen kyttää. Yritä nyt siinä sitten kymmenen paskalakin voimin kontrolloida parinsadantuhannen suomalaisen keskuudessa asuvia pariakymmentätuhatta ulkomaalaista, joiden keskuudessa on vähintään satoja huvikseen kadulla tappelevia nuorisorikollisjengiläisiä.

Suomessa on n. 7000 - 8000 poliisia eli n. 1,5 poliisia per tuhat asukasta.

250.000 asukkaan suuruisella Turun talousalueella pitäisi siis olla n. 400 poliisia. On se kumma, jos niistä vain kymmenkunta liikenee Turun keskustaan viikonloppuöinä. Miksi poliisi ei tee työtään? Miksi poliisi ei hoida sitä tehtävää, jota varten se on olemassa? Poliisin pitäisi puolustaa lainkuuliaisia kansalaisia rikollisilta. Miksi poliisi ei tee näin?

Miksi Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen haluaa jättää Turun keskustan ulkomaalaisten rikollisten mellestyskentäksi
?

POLIISI aikoo jatkaa tehovalvontaa koko syksyn, ainakin marraskuuhun asti. Tappeluja on ollut Kauppatorilla, Yliopistonkadulla, keskustan kioskeilla ja Puolalanpuistossa. Kättä pidempänä on käytetty kettinkejä, joissa on päässä lukko sekä raskassolkisia vöitä.

Kyseessä ovat siis nimenomaan järjestäytyneet rikollisjengit eivätkä mitkään satunnaiset nakkikioskitappelijat. Muutenhan näillä tappelupukareilla ei olisi sattumalta mukana hakkaamistarkoitukseen soveltuvia kettinkejä ja raskassolkisia vöitä. Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen siis puhuu todistettavasti aivan täyttä paskaa sanoessaan, että kyseessä ovat täysin satunnaiset, poikkeukselliset ja ennakoimattomat tappelut.

Miksi poliisi tahallisesti valehtelee kansalaisten henkeä, turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavan systemaattisen, järjestäytyneen rikollisuuden perusluonteesta?

Miksi?

Minun nähdäkseni tuollaisen valehteluun ei voi olla mitään legiitimiä intressiä kenelläkään.

Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen syyllistyy rikokseen valehdellessaan sanomalehdissä kansalle, että kyseessä ei ole systemaattinen, järjestäytynyt rikollisuus.


Poliisin tehtävänä on puolustaa lainkuuliaisia kansalaisia rikollisilta. Valehdellessaan järjestäytyneiden ulkomaalaisrikollisjengien rutiininomaisesta ja systematisoidusta toiminnasta Turun järjestyspoliisin päällikkö, ylikomisario Timo Malinen asettaa kansalaiset konkreettiseen vaaraan levittämällä väärää tietoa rikollisuudesta vastoin parempaa tietoaan.

Malinen pitäisi välittömästi irtisanoa ja hänelle pitäisi oikeudenkäynnissä antaa ehdoton vankeustuomio äärimmäisen raskauttavien asianhaarain vallitessa tehdystä vakavasta virkavirheestä ja suuren yleisön tahallisesta harhauttamisesta.

Lähiöissä ei juuri kahinoida porukalla. Esimerkiksi Lausteella vapaaehtoinen partiointi on rauhoittanut alueen. Samanlaista partiointia on harkittu vapaaehtoisvoimin myös keskustassa.


Poliisi ei tee työtään, joten kansalaiset joutuvat ottamaan oikeuden omiin käsiinsä perustamalla suojeluskuntien kaltaisia järjestyspartioita. Sitähän tämä tarkoittaa.

Lauste on maahanmuuttajavaltainen lähiö, jonka asukkaista n. 25 % on ulkomaalaistaustaisia. Siellä oli valtavasti katuväkivaltaa ym. rikollisuutta ennen kuin järjestyspartioiden toiminta aloitettiin.

Poliisi ei siis tee yhtään mitään ehkäistäkseen rikollisuutta. Kansalaiset joutuvat ottamaan oikeuden omiin käsiinsä, koska poliisi ei tee rikollisille mitään. Poliisia ei kiinnosta. Poliisit istuskelevat autoissaan pyörittelemässä peukaloitaan ja juomassa kahvia samaan aikaan, kun afrikkalaiset ja arabit hakkaavat kaduilla suomalaisia rautakettingeillä. Poliisilla on totaalinen EVVK-asenne rikollisuutta kohtaan. Kansalaiset joutuvat kadulla kävellessään pelkäämään rikollisia, koska Varsinais-Suomen noin 400 poliisista Turun keskustaan liikenee korkeintaan kymmenkunta partioinnin ollessa "tehostettua", muulloin vielä vähemmän.

Tämä tietysti johtaa nimenomaan siihen, että kansalaiset joutuvat ottamaan oikeuden omiin käsiinsä. Poliisilta ei saa mitään suojaa rikollisia vastaan, joten kansalaiset joutuvat itse puolustamaan itseään perustamalla suojeluskuntien kaltaisia järjestyspartioita ja harjoittamalla muutenkin aseellista itsepuolustusta tms. väkivaltaista itsepuolustusta. Kaikki pykälät hätävarjelun liioittelusta tietysti lentävät roskakoriin tässä yhteydessä. Esimerkiksi polkupyörän suomalaiselta varastanut somali hakataan sairaalakuntoon. Raiskausta yrittänyt arabi tapetaan potkimalla päähän. Tämä on väistämätön seuraus siitä, että poliisi ei tee yhtään mitään suojellakseen lainkuuliaisia kansalaisia rikollisilta.

Viimeksi tällaista tapahtui Suomessa vuonna 1917, kun poliisit olivat kuukausikaupalla lakossa Venäjän valtion harjoittaman setelirahoituksen aiheuttaman hyperinflaation heikentämän huonon reaalipalkkansa vuoksi. Koska poliisit eivät tuolloin siis moneen kuukauteen olleet suojelemassa lainkuuliaisia kansalaisia rikollisilta, kansalaiset perustivat järjestyspartioita eli suojeluskuntia ja työväen järjestyskaarteja (myöh. punakaarti).

Seurauksena oli sisällissota, jossa kuoli noin kymmenentuhatta ihmistä. Sisällissodan taisteluiden jälkeen antautuneita punakaartilaisia teloitettiin noin kymmenentuhatta. Eloonjääneistä n. 75.000 punaisesta noin kymmenentuhatta kuoli vankileireillä nälkään ja tauteihin. Loppusaldo oli siis noin 30.000 ruumista.

Tähän suuntaan ollaan menossa Suomessa nyt AD 2008, koska poliisi on lakannut tekemästä töitään. Suomessa ei ole enää poliisivoimia, jotka suojelisivat lainkuuliaisia kansalaisia rikollisilta. Olemme samassa tilanteessa kuin 1917-18.

keskiviikkona, syyskuuta 03, 2008

Lasten puukottamisesta

Viime aikoina Suomen tiedotusvälineissä on keskusteltu siitä, pitäisikö lasten puukottaminen laillistaa. Asia on tietysti noussut esille siksi, että islamilaiset maahanmuuttajat harrastavat lastensa puukottamista eli ns. ympärileikkauksia. Joidenkin mielipuolten mielestä lasten puukottaminen pitäisi siis laillistaa, jotta islamilaiset maahanmuuttajat eivät saisi nykyisen rikoslain mukaisia vankeusrangaistuksia syyllistyessään törkeään pahoinpitelyyn puukottaessaan lapsiaan.

Fasistista islamilaista imperialismia palveleva suomalaisten maanpetturien muodostama viides kolonna valmistelee paraikaa lainmuutosta, joka sallisi lasten puukottamisen. Jotkut ns. hyödylliset idiootit ovat jopa yrittäneet perustella näitä puukotuksia sillä, että jotkut taikauskoiset pellet luulevat näiden puukotusten olevan muka jotenkin terveellisiä. Tästä syystä muutamat lastenkirurgit antoivat tästä asiasta lausuntonsa:


Lääkärit paheksuvat ympärileikkauksia

31.08.2008

Suurin osa lastenkirurgeista suhtautuu tuoreen tutkimuksen mukaan kielteisesti uskontoon liittyviin poikien ympärileikkauksiin. Tutkimukseen vastanneista 39 kirurgista joka kolmas kieltäisi ne lailla ja vain kolme tekee niitä itse.

Tutkimukseen vastanneet kirurgit katsovat yhtä lukuunottamatta, että uskontoon liittyvä ympärileikkaus ei edistä pojan terveyttä millään tavalla. Sen sijaan siihen katsotaan liittyvän riskejä. Kosmeettisen haitan ja terskan turhan ärsytyksen lisäksi haittoina mainittiin itse leikkaukseen ja nukutukseen liittyvät riskit.

Vain muutama vastanneista lastenkirurgeista olisi valmis tekemään rituaalisia ympärileikkauksia julkisessa terveydenhuollossa. Heistäkin puolet katsoo, ettei niitä voi tehdä yhteiskunnan varoin. Suurin osa lääkäreistä edellyttää lapsen omaa suostumusta leikkaukseen.

Vastanneista lastenkirurgeista 82 prosenttia ei pidä poikien rituaalista ympärileikkausta ilman pojan suostumista yhtään sen hyväksyttävämpänä kuin tyttöjen sukuelintein silpomista, joka on jo lailla kielletty.

Yksikään näitä leikkauksia nykyisin tekevistä lääkäreistä ei tee leikkausta kahdeksan päivän ikäiselle pojalle, kuten juutalaisuus edellyttää. Alaikärajana he pitävät kolmen kuukauden ikää.

Dosentti Timo Hurme ja osastonylilääkäri Mikko Reunanen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta saivat tutkimukseensa vastauksen 39 kirurgilta 18 sairaanhoitopiiristä. Tutkimus julkaistiin Suomen Lääkärilehdessä perjantaina.

Lääkärit eivät usko tilanteen muuttuvan

Lastenkirurgian professori Risto J. Rintala ei usko, että syksyllä eduskunnan käsittelyyn tuleva lakiesitys muuttaa nykyistä tilannetta juuri ollenkaan.

Lakiehdotuksen mukaan rituaalinen ympärileikkaus olisi hyväksyttävää, kun sen tekee lääkäri vanhempien toiveesta ja lapsen suostumuksella. Epäselvää on, tarkoittaako pienen lapsen suostumus samaa kuin vanhempien tahto. Ilmeisesti laki ei velvoita julkisen sektorin kirurgeja tekemään rituaalisia ympärileikkauksia, eikä niihin ole tarkoitus käyttää julkisia varoja, sanoo Rintala.

- Lastenkirurgit, joilla on paras osaaminen pienten lasten ympärileikkausten tekemiseen, tuskin muuttavat kantaansa ympärileikkausten suhteen, ellei laissa siihen velvoiteta. Velvoittavan lain hyväksyminen taas ei näytä kovin todennäköiseltä, arvioi Rintala.

Rintala uskoo, että lain tulkinnat nostavat ympärileikkauskeskustelun jälleen parrasvaloihin.

Uskonnolliset rituaalit eivät kuulu lääkäreille

Lääkäriliiton eettinen valiokunta pitää rituaalista ympärileikkausta epäeettisenä ja katsoo, että lääkärien virkatehtäviin ei kuulu uskonnollisten rituaalien suorittaminen.

Lääkäriliitto on suosittanut, että vanhempien kanssa keskusteltaisiin toimenpiteestä luopumisesta tai ainakin siirtämisestä siihen asti, kunnes poika pystyy päättämään itse asiasta, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Erikoislääkärit Hannele Steinbock ja Deiv Weintraub hämmästelevät Lääkärilehdessä suomalaislääkäreiden ennakkoluuloisuutta ja haluttomuutta luottaa ympärileikkausten hyötyjä koskevaan tutkimustietoon.

(MTV3-STT)Tässä jutussa on muutamia ongelmia.

Suurin osa lastenkirurgeista suhtautuu tuoreen tutkimuksen mukaan kielteisesti uskontoon liittyviin poikien ympärileikkauksiin. Tutkimukseen vastanneista 39 kirurgista joka kolmas kieltäisi ne lailla ja vain kolme tekee niitä itse.


Miten niin "kieltäisi"? Lasten puukottaminen on tietysti laitonta, koska se täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit.

Miten niin "kolme tekee niitä itse"? Miten 3 kirurgia 39:stä suostuu puukottamaan lapsia ilman mitään lääketieteellistä syytä? Tässähän ei puhuttu lääketieteellisesti tarpeellisista ympärileikkauksista, joita kuka tahansa kirurgi suostuu tekemään. Tässä puhuttiin vain ja ainoastaan "uskontoon liittyvistä poikien ympärileikkauksista" eli lasten puukottamisesta ja elävien lasten terveiden ruumiinosien irtileikkelystä jonkun muinaisen taikauskoisen sadun perusteella. Miksi nämä kolme kirurgia eivät ole vankilassa?

Tutkimukseen vastanneet kirurgit katsoivat yhtä lukuunottamatta, että uskontoon liittyvä ympärileikkaus ei edistä pojan terveyttä millään tavalla.


Siis vain 1 kirurgi 39:stä eli 2,5 % kyselyyn vastanneista kirurgeista uskoo siihen tarkoitushakuisesti valheelliseen propagandaan, että terveiden poikalasten ympärileikkauksista olisi muka jotain terveydellistä hyötyä.

Hyvä, että sentään 97,5 % kirurgeista on perillä lääketieteellisistä tutkimustuloksista.

Se yksi höynäytetty hölmö on joku sellainen, joka ei tunne lääketieteellisiä tutkimustuloksia. Sellaiselle kirurgille pitäisi tietysti antaa kenkää ja hänen lääkärinoikeutensa pitäisi peruuttaa. Tuollainen hölmöhän voi vaikka ruveta amputoimaan ihmisiltä terveitä sormia ilman mitään syytä, koska kuvittelee terveiden ruumiinosien irtileikkaamisen olevan muka jotenkin terveydelle hyödyksi.

Sen sijaan siihen katsotaan liittyvän riskejä.


Miten niin "riskejä"? Terveen ruumiinosan irtileikkaamisen seuraus ei ole riski, vaan elinikäinen ruumiinvamma, fyysinen invaliditeetti.

Sotainvalideilta puuttuu mm. jalkoja. "Ympärileikkaukseen katsotaan liittyvän riskejä" on samanlainen lause kuin "molempien jalkojen menettämiseen Tali-Ihantalan taistelussa katsotaan liittyvän riskejä". Ihminen, jolta puuttuu ruumiinosia, on vammainen. Toki siihen vammaisuuteen liittyy lieveilmiöinä kaikenlaisia terveysriskejä ja onnettomuusriskejä; vammaisuus itsessään ei kuitenkaan ole enää mikään riski, koska se vamma on jo toteutunut.

Kosmeettisen haitan ja terskan turhan ärsytyksen lisäksi haittoina mainittiin itse leikkaukseen ja nukutukseen liittyvät riskit.


Nämä eivät ole varsinaisesti riskejä. Esinahkan poistamisen aiheuttama terskan turha ärsytys ja siitä aiheutuva terskan tuntoherkkyyden väheneminen yli 90 prosentilla ovat ympärileikkauksen väistämättömiä seurauksia, eivät riskejä.

Kosmeettinen haitta on ilmiselvä ja välitön eikä siis mikään riski.

Itse leikkauksen aiheuttama suunnattoman suuri fyysinen kipu ja sen seurauksena aivoihin jäävä pysyvä neurokemiallinen muistijälki (aivojen stressihormonien määrän aivan poikkeukselliselle, täysin epänormaalin korkealle tasolle kohoamisen vuoksi) ovat niin ikään täysin väistämättömiä seurauksia, eivät pelkkiä "riskejä".

Tämä on sivumennen sanottuna keskeinen syy siihen, että juutalaiset ja islamilaiset miehet ovat yleensä jatkuvasti varsin kiihkeitä, hermostuneita tyyppejä. Heidän aivoihinsa on jäänyt pysyvä neurokemiallinen vaurio lapsuudessa tehdyn ympärileikkauksen vuoksi. Juutalaiset ja muslimit nimittäin ympärileikkaavat lapsiaan jopa ilman nukutusta ja puudutusta.

Suunnattoman suuren, äärettömän tuskallisen kivun aiheuttaminen vauvalle tms. pikkulapselle aiheuttaa nimenomaan pysyviä neurokemiallisia jälkiä aivoihin. Nämä ympärileikkauksen aiheuttamat neurokemialliset vauriot ovat syynä juutalaisten miesten yleiseen ahdistuneisuuteen ja hermostuneisuuteen, joka on juutalaisten itsensä yleisesti tunnustama ilmiö (ks. esim. Woody Allenin elokuvat ja melkein kaikki juutalaiset romaanit).

Nukutus- ja puudutusaineiden käyttö taas on nimenomaan terveysriski vauvoille ym. pienille lapsille.


Vastanneista lastenkirurgeista 82 prosenttia ei pidä poikien rituaalista ympärileikkausta ilman pojan suostumista yhtään sen hyväksyttävämpänä kuin tyttöjen sukuelinten silpomista, joka on jo lailla kielletty.


Laki ei erikseen kiellä tyttöjen sukupuolielinten silpomista eikä salli poikien sukupuolielinten silpomista. Tässä siis STT levittää väärää tietoa antaessaan lukijalle sellaisen käsityksen, että tyttöjen sukupuolielinten silpominen on kielletty ja poikien sukupuolielinten silpominen sallittu. Mitään tällaisia pykäliä ei tietenkään Suomen laista löydy. STT siis levittää täysin väärää tietoa.

Lasten puukottaminen täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Laki ei millään tavalla sano, että vain tyttöjen puukottaminen on kielletty ja poikien puukottaminen sallittu. STT väittää päinvastaista. STT siis valehtelee siitä, millainen laki Suomessa on voimassa.

On kuitenkin hyvä, että STT mainitsee kirurgien valtaenemmistön (82 %) pitävän poikien ympärileikkausta yhtä pahana kuin tyttöjen ympärileikkausta. Tätähän ei yleensä tuoda suomalaisessa mediassa lainkaan esille. Mielipuolet väittävät suomalaisessa mediassa jatkuvasti, että poikien ympärileikkaus on muka aivan eri asia kuin tyttöjen ympärileikkaus. Tämähän on tietysti aivan täyttä paskaa. Lasten sukupuolielimien irtileikkaaminen on aivan yhtä sairasta ja rikollista täysin riippumatta siitä, onko lapsi tyttö vai poika. Kusipäät väittävät päinvastaista. Tästä syystä kusipäillä on pakkomielteenä väittää, että nimenomaan tyttöjen ympärileikkauksella ei ole mitään tekemistä islamin kanssa; kusipääthän yrittävät tietysti koko ajan kaikissa asioissa täysin epätoivoisesti inttää, että islamissa ei ole koskaan mitään pahaa. Todellisuudessa tietysti islamilaisen lain pohjana oleva kanoninen perimätieto (Hadith) vaatii sekä tyttöjen että poikien ympärileikkauksia.

Jaakko Hämeen-Anttilan kaltaiset pellet tietysti vastaavat tähän, että kaikki muslimit eivät noudata kaikki haditheja. Kuitenkin nimenomaan poikien ympärileikkauksista määrätään Hadithissa, ei Koraanissa. Hah. Joko muslimit kannattavat sekä tyttöjen että poikien ympärileikkauksia tai eivät kumpiakaan. Molemmista määrätään määrätään Hadithissa. Kummassakaan ei määrätä Koraanissa.

Useimmissa muslimimaissa ei toki tehdä tyttöjen ympärileikkauksia. Tämä on kuitenkin yhdentekevää sen kannalta, miten islamin pyhät tekstit virallisesti suhtautuvat tyttöjen ja poikien ympärileikkauksiin. Molemmat ovat a) hyväksyttäviä ja b) jopa pakollisia nimenomaan islamin pyhien tekstien (kanoninen perimätieto Hadith) mukaan. Ne, jotka väittävät päinvastaista, eivät tiedä islamista yhtään mitään.


HS:


Eduskunnan käsittelyyn tulee syksyllä lakiehdotus, jonka mukaan rituaalinen ympärileikkaus olisi hyväksyttävää, kun sen tekee lääkäri vanhempien toiveesta ja lapsen suostumuksella.


Tämähän on tietysti täysin sairasta. Millä ihmeen perusteella vanhemmilla olisi jokin moraalinen oikeus puukotuttaa lapsiaan? Miksi helvetissä vanhemmille pitäisi antaa juridinen oikeus moiseen? Miten tällainen puukotus muka voitaisiin tehdä "lapsen suostumuksella"? Miten kukaan lapsi muka suostuisi moiseen?

Lastenkirurgian professori Risto J. Rintala ei usko, että lakiehdotus muuttaa nykyistä tilannetta juuri ollenkaan.


Lastenkirurgian professori Risto J. Rintala ei siis tiedä, että elinikäisen ruumiinvamman tuottaminen puolustuskyvyttömälle lapselle on erittäin raskauttavien asianhaarojen vallitessa tehty törkeä pahoinpitely. Siitä tulee voimassaolevan lain mukaan useiden vuosien mittainen ehdoton vankeustuomio. Lakiesityksen hyväksymisen jälkeen se ei olisi lainkaan rangaistavaa.

Lastenkirurgian professori Risto J. Rintala ei siis näe mitään eroa siinä, onko lapsen puukottaminen eli törkeä pahoinpitely useiden vuosien mittaisen ehdottomalla vankeustuomiolla rangaistava teko vai täysin laillinen teko.

Lastenkirurgit, joilla on paras osaaminen pienten lasten ympärileikkausten tekemiseen, tuskin muuttavat kantaansa ympärileikkausten suhteen, ellei laissa siihen velvoiteta. Velvoittavan lain hyväksyminen taas ei Rintalan mielestä näytä kovin todennäköiseltä.


Niin. Kirurgit eivät tietenkään halua tehdä ympärileikkauksia ilman lääketieteellistä syytä. Eihän sormiakaan amputoida ilman lääketieteellistä syytä. Eduskuntakaan ei varmaankaan aio säätää sellaista lakia, joka pakottaisi kirurgit moiseen. Tämä ei ole mikään syy kannattaa sellaista lakiesitystä, joka sallii lääkärien puukottaa lapsia ja leikata terveiltä lapsilta terveitä ruumiinosia pois ilman mitään lääketieteellistä syytä.


MTV3-STT:Uskonnolliset rituaalit eivät kuulu lääkäreille

Lääkäriliiton eettinen valiokunta pitää rituaalista ympärileikkausta epäeettisenä ja katsoo, että lääkärien virkatehtäviin ei kuulu uskonnollisten rituaalien suorittaminen.


Tämän pitäisi olla itsestäänselvää. Ei sitä yleensä tarvitse erikseen mainita, että lääkärit eivät ole mitään shamaaneja. Lääkärien on hoidettava ihmisten terveyttä lääketieteellisten tutkimustulosten mukaisin metodein. Lääkärit eivät voi harjoittaa rituaaleja, jotka perustuvat yliluonnollisiin uskomuksiin.

Lääkärit eivät myöskään voi amputoida terveiltä ihmisiltä terveitä ruumiinosia ilman mitään syytä. Uskomus jonkin yliluonnollisen henkilön olemassaoloon ja tämän yliluonnollisen henkilön antamiin käskyihin ei ole mikään syy.

Lääkäriliitto on suosittanut, että vanhempien kanssa keskusteltaisiin toimenpiteestä luopumisesta tai ainakin siirtämisestä siihen asti, kunnes poika pystyy päättämään itse asiasta, toteaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.


Tämä tarkoittaa, että ympärileikkauksia ei voida tehdä alle 18-vuotiaille. Suomessa täysi-ikäisyyden raja on 18 vuotta. Alaikäinen ei voi tehdä tämänkaltaista päätöstä.

Kyseessä on terveen ruumiinosan tarpeeton amputointi, joka aiheuttaa elinikäisen ruumiinvamman. On juridisesti mahdotonta, että alaikäinen antaisi suostumuksensa moiseen.

Alaikäinenhän ei voi antaa suostumustaan esimerkiksi sormiensa amputointiin ilman lääketieteellistä syytä. Jos joku lääkäri leikkaisi irti muutaman sormen sitä pyytäneeltä mielisairaalta alle 18-vuotiaalta suisidaaliselta teiniltä, lääkäri saisi aivan taatusti ehdottoman vankilatuomion.

Täsmälleen samalla tavalla pitää suhtautua myös peniksen osien amputointiin. Ei voi olla niin, että sormien tarpeeton irtileikkely olisi kiellettyä ja peniksen osien tarpeeton irtileikkely sallittua. Ei laki voi sanoa, että joo, alaikäisen pojan penistä saa leikellä palasiksi kuin makkaraa, jos pojan perverssit vanhemmat ovat aivopesseet pojan pyytämään lääkäriä tekemään näin.

Kuinka kukaan voi olla niin sairas, että haluaa jonkun muinaisen taikauskoisen kansansadun vuoksi leikkauttaa palan irti alaikäisen pojan peniksestä? Häh?! Kuinka kukaan voi olla niin sairas?!

Erikoislääkärit Hannele Steinbock ja Deiv Weintraub hämmästelevät Lääkärilehdessä suomalaislääkäreiden ennakkoluuloisuutta ja haluttomuutta luottaa ympärileikkausten hyötyjä koskevaan tutkimustietoon.Steinbock ja Weintraub ovat juutalaisia nimiä. Tässä siis kysytään juutalaisilta, mitä mieltä he ovat ympärileikkauksista. Tämä on nollatutkimusta. Juutalaisten kanta ympärileikkauksiin on etukäteen tiedossa. Juutalaiset ovat määritelmän mukaan niitä ihmisiä, jotka kannattavat ympärileikkauksia uskonnollisista syistä. On yhtä järjetöntä kysyä juutalaisten mielipidettä ympärileikkauksista kuin kysyä muslimien mielipidettä Muhammadista. Se mielipide tiedetään etukäteen, joten sitä on ihan turha kysyä.

Juutalaiset lääkärit Hannele Steinbock ja Deiv Weintraub toki yrittävät Lääkärilehdessä väittää, että lääketieteellinen tutkimustieto muka osoittaa ympärileikkausten olevan jotenkin hyödyllisiä. He väittävät näin kuitenkin vain siksi, että he ovat uskontonsa vuoksi etukäteen päättäneet kannattaa ympärileikkauksia. He yrittävät sitten jälkikäteen keksiä perusteluja tälle kannalle, joka heillä on jo valmiiksi.

Tämä on tietysti täydellinen vastakohta tieteelliselle ajattelulle.

Juutalaiset ja muut ympärileikkausta uskonnollisista syistä kannattavat tahot yrittävät epätoivoisesti keksiä pseudotieteellisiä perusteluja väitteelleen ympärileikkausten hyödyllisyydestä, koska eivät voi Lääkärilehdessä vedota puhtaasti uskonnollisiin argumentteihin. Nämä pseudotieteelliset perustelut kuitenkin vakuuttavat vain sellaiset ihmiset, jotka eivät ole asiasta lainkaan perillä. Kaikki tutkimustulokset, joiden on väitetty osoittaneen ympärileikkausten olevan terveydelle hyödyllisiä, perustuvat joko metodologisiin virheisiin tai tahallisiin väärintulkintoihin. Yhtäkään sellaista tieteellistä tutkimustulosta ei ole, joka todella osoittaisi ympärileikkausten olevan terveydelle hyödyllisiä. Kaikki asiasta tehdyt tieteelliset tutkimukset osoittavat täysin kiistattomasti, että ympärileikkaukset ovat vakavasti haitallisia.