Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, tammikuuta 31, 2008

Demokratian itsemurha

75 vuotta sitten, keväällä 1933, Saksan parlamentti hyväksyi ns. valtalain, joka siirsi lainsäädäntövallan parlamentilta hallitukselle neljän vuoden ajaksi.

Hallitus käytti saamaansa lainsäädäntövaltaa mm. kieltämällä kaikki oppositiopuolueet muutaman kuukauden sisällä. Puolen vuoden päästä järjestetyissä parlamenttivaaleissa hallituspuolue oli ainut sallittu puolue. Näin hallituspuolue sai 100% parlamentin paikoista, koska parlamenttivaaleissa ei ollut ehdokkaina muita kuin hallituspuolueen edustajia.

Kuusi vuotta myöhemmin hallitus aloitti sodan, joka kesti viisi ja puoli vuotta. Sodassa kuoli kolme miljoonaa saksalaista sotilasta ja kolme miljoonaa saksalaista siviiliä.

Sotaa ei olisi tullut, jos parlamentti ei olisi hyväksynyt yksipuoluediktatuuria eli ns. valtalakia. Miljoonia ihmishenkiä olisi säästynyt.

Väitän, että Suomessa ja koko Euroopassa on tällä hetkellä samanlainen tilanne kuin Saksassa 75 vuotta sitten.

Euroopassa kielletään oppositiopuolueita,
jotta hallitukset voisivat toteuttaa kansan tahdon ja isänmaan edun vastaista politiikkaansa.

Euroopassa sytytellään kirjarovioita viranomaisten toimesta.

Jopa lehdistöä sensuroidaan kieltämällä lehdistöä kirjoittamasta hallituksen harjoittaman politiikan kannalta kiusallisista tosiasioista.

Jos lehdistö on joskus vahingossa onnistunut julkaisemaan uutisia hallituksen propagandan vastaisista tosiasioista, kansalaisia kielletään keräämästä lehtileikkeitä näistä uutisista ja jo kerätyt lehtileikkeet määrätään tuhottaviksi.

Viranomaisten toiminnan laillisuutta valvovaksi viranomaiseksi on nimitetty henkilö, joka on itse aikaisemmissa virkatehtävissään levittänyt tahallaan vääriä tietoja voimassaolevasta laista vastoin parempaa tietoaan, saadakseen kansalaiselle lakiin perustumattomia rangaistuksia tämän mielipiteistä.

Vallitsevan regiimin diktatorinen, demokratianvastainen luonne on myönnetty jopa vallanpitäjien itsensä taholta mm. siten, että on perustettu erillinen eksplisiittisesti sananvapausrikoksia käsittelevä poliittinen tuomioistuin:


Sananvapausrikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, internet

06.11.2007

Poliisi oli vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön johdosta toimittanut esitutkinnan, jossa oli selvitetty epäiltyä kiihottamista kansanryhmää vastaan. Lainvastaisiksi epäilyt lausumat ja muut tiedonannot oli julkistettu epäillyn ylläpitämällä internetsivustolla. Esitutkinta saatettiin valtakunnansyyttäjän syyteharkintaan, koska asiassa oli kysymys sananvapauslain 24 §:n tarkoittamasta virallisen syytteen alaisesta sananvapausrikoksesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän käsityksen mukaan epäilty oli levittänyt lausuntoja, jotka kohdistuivat rikoksen tunnusmerkistössä tarkoitettuihin kansanryhmiin. Epäilty oli lausunnoissaan esittänyt, että kohteena oleviin kansanryhmiin kuuluvat ihmiset ovat vaarallisia, koska he ovat luonteeltaan niin väkivaltaisia ja koska he syyllistyvät rikoksiin niin usein ja että sanottuun ryhmään kuuluvat ihmiset ovat muiden kustannuksilla eläviä loisia. Lausunnot olivat apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan sanottuja ihmisryhmiä panettelevia ja solvaavia, koska niissä vahvasti yleistäen kuvataan kokonaiset kansanryhmät alkeellisina, tyhminä, rikollisina ja loisina. Lausunnot loukkasivat sanottuihin ryhmiin kuuluvien ihmisten ihmisarvoa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti syytteen nostamisesta. Asiaa käsitellään Espoon käräjäoikeudessa. (R 07/16)
Poliittiset vallanpitäjät pelkäävät sananvapautta niin paljon, että katsovat aiheelliseksi panostaa entistä enemmän resursseja hallituksen harjoittaman politiikan arvostelijoiden jahtaamiseen:


Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen pitää tärkeänä vahvistaa vähemmistövaltuutetun voimavaroja.

Baltian ja pohjoismaiden naispoliisien yhteistyökonferenssin Tampereella avannut Viljanen muistutti, että sisäasiainministeriön toimiala muuttuu ensi vuoden alusta lukien niin, että ministeriö on vastuuministeriö syrjinnän ja rasismin vastaisessa työssä sekä etnisen yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Näiden tehtävien hoitamista varten ministeriöön perustetaan uusi yksikkö. Vuoden vaihteessa myös vähemmistövaltuutetun toimisto siirtyy sisäasiainministeriön yhteyteen.

- On tärkeää, että vähemmistövaltuutetun toimintaedellytyksiä parannetaan mm. voimavaroja vahvistamalla. Tätä edellyttää jo maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ehdotetun syrjintään puuttumisen tehostaminen, totesi Viljanen.

Hän painotti myös, että sisäasiainministeriön ja poliisin on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä rasismin ja syrjinnän torjumiseksi.Kansantuomioistuimen
syyttäjäkin on hallituksen linjaa fanaattisesti palveleva ääri-ideologian edustaja, jonka julkisten lausuntojen mukaan ihmisillä ei ole mitään oikeutta esittää mielipiteitään:


Demokraattisessa maassa hallitusta ja sen harjoittamaa politiikkaa tulee voida arvostella voimakkaastikin ja ulkomaalaispolitiikka on yksi sen osa. Jos siihen sisältyy samalla ulkomaalaisten arvostelu, sekin on hyväksyttävä, jos sitä ei ääneen lausuta.

Illman pitää tärkeänä, että Suomen oikeuskäytäntö ei muodostu näitä maita sallivammaksi. Muuten on vaarana, että Suomesta tulee vapaasatama kaikenlaisille rasistisille agitaattoreille. "Internet on muuttanut tässä suhteessa asioita paljon. Esimerkiksi USA:ssa, missä sananvapaus on suurempi kuin pohjoismaissa, on perustettu paljon nettisivustoja, joilla esitetään asioita, jotka muualla ovat kiellettyjä. Periaatteessa yhdysvaltalaisella palvelimella voisi olla vaikka suomenkielisiä sivustoja, joilla esitetään rasistisia näkemyksiä eikä niille Suomesta voisi tehdä mitään. Koska suomenkieliset sivut olisivat kuitenkin selvästi suunnattu suomalaisille, voisi niiden ylläpitäjä joutua lain kanssa tekemisiin jos sattuisi tulemaan Suomeen", Illman arvioi.


Kaiken kruunaa se, että maan korkein oikeusviranomainen on aiemmassa työssään kerettiläisiä jahtaavana inkvisiittorina vaatinut tuhottavaksi tiedotusvälineissä julkaistuja tieteellisiä tutkimustuloksia:

Puumalainen sanoo tutkintapyynnössään rasismiksi mm. sitä väitettä, että afrikkalaisilla on keskimäärin matalampi ÄO kuin eurooppalaisilla. Tämä on kuitenkin objektiivinen tosiasia, joka on saatu selville tieteellisillä tutkimuksilla. Puumalainen kuvittelee voivansa kriminalisoida tieteelliset tutkimustulokset haukkumalla niitä rasismiksi.


Saksassa 1930-luvulla julistettiin poliittisesti epäkorrektiksi mm. Einsteinin suhteellisuusteoria.

Suomi ja koko Eurooppa on vuonna 2008 samassa tilanteessa kuin Saksa vuonna 1933.

Demokratia on tehnyt itsemurhan. Demokraattisesti valitut poliitikot ovat lakkauttaneet demokratian.


maanantaina, tammikuuta 14, 2008

Miehityshallinto

Uusnatsien aivovammaisessa propagandadiskurssissa on huuhaakäsite Zionist Occupation Government (ZOG) eli siionistinen miehityshallitus; tällä termillä viitataan siihen vainoharhaiseen salaliittoteoriaan, että länsimaiden hallitukset olisivat juutalaisten sätkynukkeja. Tämä teoria on tietysti täysin järjetön.

"Juutalaiset" eivät ole mikään yhteinen lobby, jolla olisi jotain vaikutusvaltaa länsimaiden hallituksiin. Jos juutalaiset hallitsisivat Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa, täällä ei olisi kymmeniä miljoonia muslimeja.

Nykyisin Euroopassa asuu n. 30 miljoonaa muslimia eivätkä Euroopan valtiot ole millään tavalla puuttuneet muslimien harrastamaan juutalaisvastaiseen vihapropagandaan. Muslimithan huutavat "kuolema juutalaisille" aivan rutiininomaisesti moskeijoissaan ja mielenosoituksissaan, mutta viranomaiset eivät ole puuttuneet asiaan millään tavalla.

Euroopan valtioiden viranomaiset siis suojelevat juutalaisvastaisia muslimeja, jotka esittävät julkisesti tappouhkauksia juutalaisille. Samaan aikaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioiden viranomaiset pyrkivät vaientamaan Bat Yeorin ja Mark Steynin kaltaiset juutalaiset, jotka yrittävät kertoa suurelle yleisölle tosiasioita muslimeista.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on siis nykyisin täsmälleen päinvastainen kuin juutalaiset haluaisivat sen olevan. Tämä kertoo selvästi, että juutalaisilla ei ole merkittävästi vaikutusvaltaa länsimaiden poliittiseen päätöksentekoon.

Maailman ainoa juutalaisten hallitsema maa on Israel, joka on samalla maailman islam-vastaisin ja arabivastaisin maa. Sen sijaan Euroopan hallitukset nuolevat arabien ym. muslimien perseitä. Tämä osoittaa selvästi, että salaliittoteoria juutalaislobbyn vaikutuksesta länsimaiden hallituksiin on täysin järjetön.

Jo Occamin partaveitsikin tietysti sanoo, että turhia oletuksia ei pidä tehdä: koska oletus länsimaiden hallituksien kulissien takana vaikuttavasta juutalaislobbysta ei millään tavalla selitä mitään maailmantapahtumia, tällaisen oletuksen tekeminen on täysin perusteetonta ja turhaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi aina järjetöntä sanoa jonkin maan hallitusta vieraaksi miehityshallinnoksi tai vieraan vallan marionetiksi. Esimerkiksi DDR:n hallitus oli tietysti Neuvostoliiton marionetti.

DDR:n hallitus ei edustanut Saksan kansaa, vaan venäläistä miehittäjää. DDR:n hallitusta johdettiin Moskovasta. DDR:n hallitus ei toteuttanut Saksan kansan tahtoa eikä toiminut Saksan parhaaksi.

Tällaiset esimerkit osoittavat, että minkä tahansa maan hallitus ei välttämättä aina pyri toimimaan isänmaan edun mukaisesti tai kansan tahdon mukaisesti. Vaikka DDR:n hallituksen jäsenet olivat saksalaisia, he työskentelivät venäläisen miehittäjän hyväksi. Kyseessä oli siis bolshevikkivenäläinen miehityshallinto, ei oikea Saksan hallitus.

Tästä syystä kylmän sodan aikana Länsi-Saksassa ei koskaan kutsuttu Länsi-Saksaa Länsi-Saksaksi; Länsi-Saksan virallinen nimi oli Bundesrepublik Deutschland eli Saksan liittotasavalta, joka on nykyäänkin Saksan virallinen nimi DDR:n lakkauttamisen jälkeenkin.

Kylmän sodan aikana nimi "Saksa" tarkoitti Saksan liittotasavaltaa; jos puhuttiin bolshevikkivenäläisen miehitysarmeijan hallitsemasta Itä-Saksasta, tämä mainittiin eksplisiittisesti.

Tästä syystä Länsi-Saksaan ulkomailta lähetetyissä kirjeissä ei koskaan laitettu osoitteeksi esim. Hamburg, Bundesrepublik Deutschland tai Hamburg, Westdeutschland, vaan yksinkertaisesti Hamburg, Deutschland. Ei ollut olemassa mitään muuta Saksaa kuin Bundesrepublik Deutschland, joten sen virallista nimeä ei tarvinnut erikseen mainita; eihän Suomeenkaan lähetetyissä kirjeissä lue "Suomen tasavalta" eikä Ruotsiin lähetetyissä kirjeissä "Ruotsin kuningaskunta".

Itä-Saksa ei ollut mikään saksalainen valtio, vaan vieraan valtion eli Neuvostoliiton miehittämä ja miehittäjien kätyreinä toimimien maanpettureiden eli saksalaisten kommunistien hallitsema Saksan itäosa, Germania irredenta.

Ainoa saksalainen valtio oli Bundesrepublik Deutschland eli Saksa. DDR ei ollut Saksa, DDR oli bolshevikkivenäläinen miehityshallitus.

Saksa ei vuosikymmeniin tunnustanut DDR:n olemassaoloa eikä DDR:n rajasopimuksia Puolan ja Neuvostoliiton kanssa. DDR oli laiton, Saksan maaperällä loisiva vieraan valtion pystyttämä organisaatio, täsmälleen samalla tavalla kuin Terijoen hallitus oli vieraan valtion pystyttämä, Suomen maaperällä loisiva maanpetoksellinen rikollisjärjestö.

DDR:n johtajat olivat samalla tavalla maanpettureita kuin Otto-Wille Kuusinen ja muut Terijoen hallituksen jäsenet.

Kun DDR lakkautettiin vuonna 1990, Saksa sai takaisin osan Neuvostoliiton vuonna 1945 valtaamista alueista. Suomen tiedotusvälineissä käytettiin tuolloin termiä "Saksojen yhdistyminen". Tuo termi on harhaanjohtava, koska ei ollut olemassa useita eri Saksoja. Oli vain yksi Saksa eli Bundesrepublik Deutschland.

DDR ei ollut Saksa; DDR oli Venäjän armeijan pystyttämä, saksalaisten maanpetturien pyörittämä rikollisjärjestö. "Saksat" eivät yhdistyneet, koska ei ollut kahta Saksaa. Oli vain yksi Saksa.

Osaa Neuvostoliiton vuonna 1945 valtaamista alueista 45 vuoden ajan hallinnut mafia nimeltä DDR lakkautettiin vuonna 1990. Mafian vallasta vapautunut alue liitettiin Saksaan eli Bundesrepublik Deutschlandiin. "Saksat" eivät yhdistyneet, vaan Saksan itäosia hallinnut mafia lakkautettiin; Saksan valtio sai takaisin haltuunsa alueet, joita mafia oli hallinnut 45 vuotta.

On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että DDR ei ollut Saksa. Tämä auttaa hahmottamaan sen, että minkä tahansa maan hallitus ei välttämättä aina pyri toimimaan isänmaan edun mukaisesti tai kansan tahdon mukaisesti.

Mielestäni kansan ja hallitusten välinen suhde on nykyisin EU-maissa jotakuinkin samanlainen kuin DDR:ssä, Puolassa, Tshekkoslovakiassa ym. Neuvostoliiton miehityshallinnon alaisissa Itä-Euroopan maissa kommunismin aikana.

Euroopan maiden nykyiset hallitukset eivät edusta Euroopan kansoja eivätkä työskentele Euroopan maiden etujen puolesta. Euroopan maiden nykyiset hallitukset eivät edes väitä edustavansa eurooppalaisia kansalaisiaan tai toimivansa omien maidensa hyväksi.

Euroopan Unioni on nykyajan Neuvostoliitto, joka hallitsee Euroopan kansoja diktatorisesti ylhäältäpäin samalla tavalla kuin Kreml hallitsi Itä-Euroopan kansoja kylmän sodan aikana. Itä-Euroopan hallitukset olivat sitoutuneet ylikansalliseen kommunistiseen järjestelmään, jota johdettiin Moskovasta. Itä-Euroopan kansoilla ei ollut valtaa vaikuttaa hallitustensa poliittisiin päätöksiin tai vaihtaa hallitsevaa puoluetta. Sama tilanne vallitsee nykyään kaikkialla Euroopassa.

Eurooppaa nykyisin hallitsevan regiimin autoritaarinen, epädemokraattinen luonne paljastuu siitä, että poliittinen ja byrokraattinen establishment yrittää kaikin keinoin estää kansaa ilmaisemasta omia mielipiteitään tai edes muodostamasta aidosti omia perusteltuja mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista.

Eurooppalaiset poliitikot ovat vuosikymmenien ajan systemaattisesti toimineet eurooppalaisten kansojen etuja vastaan rahtaamalla Eurooppaan kymmeniä miljoonia ihmisiä Afrikasta ja Lähi-idästä ja yrittämällä estää kansaa keskustelemasta tästä jatkuvasti harjoitetusta politiikasta ja ottamasta siihen kantaa vaaleissa.

Neekerien, arabien, turkkilaisten, iranilaisten, pakistanilaisten yms. aineksien maahantuontia on tuettu mm.:

  • opiskelupaikkojen ulkomaalaiskiintiöillä,
  • "vierastyöläisten" rekrytoinnilla (monessa tapauksessa nämä "työläiset" ovat tulleet "töihin" julkiselle sektorille saadakseen eurooppalaisten veronmaksajien rahoista palkkaa mm. turkin, kurdin, persian, arabian, somalin tai swahilin kielen opettamisesta kouluissa äidinkielenä maahanmuuttajien lapsille, islaminuskon opettamisesta tunnustuksellisesti kouluissa uskonto-oppiaineena islamilaisten maahanmuuttajien lapsille jne.),
  • kiintiöpakolaisten vastaanottamisella,
  • "perheenyhdistämisellä" (esim. masai-heimo lähettää yhden ankkurilapsen Eurooppaan ja seuraavaksi perässä tulee lapsen sedät ja tädit, mummot ja vaarit, serkut ja pikkuserkut jne. muka "perheenjäseninä", tietysti eurooppalaisten veronmaksajien kustantamilla lentolipuilla suoraan Afrikan pakolaisleireiltä)
  • ja antamalla lainvastaisesti pysyviä oleskelulupia hylätyksi tulleille turvapaikanhakijoille ja maahan laittomasti tulleille pimeän työn tekijöille.

Kaikkea tätä ei voi luonnehtia miksikään muuksi kuin massiiviseksi maanpetokseksi. Tämä vähintään moraalisessa mielessä maanpetoksellinen ja todennäköisesti merkittävässä määrin myös lainvastainen ja perustuslakien vastainen monikulttuurisuuspolitiikka on samanlaista vuosikymmeniä jatkunutta diktatuuria kuin kommunismi Itä-Euroopassa.

Tämän multikultipolitiikan ei voida katsoa olleen edustuksellisen demokratian kautta toteutunut kansan tahto, koska kaikissa Euroopan maissa joukkotiedotusvälineet, koulutusjärjestelmä, kansalaisjärjestöt ja poliittiset puolueet ovat valtiovallan lähes täydellisessä kontrollissa.

Ruotsissa erään lukion atk-opettaja sai jokin aika sitten kenkää
siksi, että osallistui Iranissa pidettyyn holokaustirevisionistikonferenssiin; pidän holokaustirevisionismia täytenä paskana, mutta revisionistien erottaminen historiaan liittymättömästä opetustyöstä on vahva merkki läpipolitisoituneesta koulujärjestelmästä.

Suomessa monet vanhat taistolaiset ym. vasemmistolaiset ovat varmistaneet itselleen hegemonian tiettyjen alojen opetuksessa ja "tutkimuksessa" nimittämällä toisiaan avainvirkoihin poliittisin perustein; ks. esim. naistutkimus, kehitysmaatutkimus, kulttuuriantropologia, sosiaaliantropologia jne.

Ruotsissa jaettiin viime parlamenttivaalien alla kaikkiin kouluihin infopaketti, jossa esiteltiin sosialismi ideologiana positiivisessa sävyssä; mitään muita ideologioita ei esitelty lainkaan, mutta veronmaksajien rahoilla kustannettiin tämä jokaiselle oppilaalle jaettu eksplisiittisesti sosialismia kannattava propagandapläjäys.

Suomessa Maan ystävät ry, Kepa, Attac, Sosialistiliitto ym. äärivasemmistolaiset järjestöt pyörivät valtion ja kuntien määrärahoilla.

Monikulttuurisuusjärjestöt ovat saaneet toiminta-avustuksia valtion ja kuntien budjettimäärärahojen lisäksi mm. monopoliyhtiö RAY:n tuotosta miljoonien eurojen edestä:

Maahanmuuttajatyön tuki kolminkertaistunut

RAY:n tuki maahanmuuttajatyölle on liki kolminkertaistunut vuodesta 2000. kun yhteenlasketut avustukset vuonna 2000 olivat vielä pari miljoonaa, vuonna 2006 tukea myönnetään jo 89 kohteelle yhteensä 7 miljoonaa euroa. RAY-avusteinen maahanmuuttajatyö kohdistuu välittömässä syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin: vanhuksiin, lapsiin, nuoriin ja hyvin usein myös naisiin.

RAY kampanjoi syksyllä yhteistyössä avustamiensa järjestöjen kanssa suvaitsevaisuuden edistämiseksi. RAY:n tukemilla järjestöillä on merkittävä rooli, kun pyritään vaikuttamaan suomalaisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan.


Lehdistö on valtiovallan talutusnuorassa, koska kaikki poliittiset mielipidelehdet elävät valtion ja kuntien tukiaisilla; valtiovalta siis päättää, millaisia lehtiä ihmiset saavat lukea.

Kaupallisten tv- ja radiokanavien ohella jokaisessa Euroopan maassa on valtion ylläpitämiä radio- ja tv-kanavia, joiden markkinaosuus katselijoista ja kuuntelijoista on suurten lupamaksutulojen ym. verovarojen takaamien valtavien toimintaresurssien ansiosta hyvin suuri, useita kymmeniä prosentteja; valtio siis päättää, mitä tv- ja radioohjelmia ihmiset saavat katsella ja kuunnella.

Näissä oloissa kukaan ei voi väittää, että mielipiteenmuodostus olisi Euroopassa vapaata. Kansaa aivopestään kuin Natsi-Saksassa konsanaan.

Yksi Nürnbergin tuomioistuimessa syytetyistä oli Julius Streicher, jonka ainoa rikos oli antisemitistisen Der Stürmer-propagandalehden päätoimittaminen. Hänet tuomittiin kuolemaan, koska hänen vihapropagandansa katsottiin osaltaan luoneen edellytyksiä holokaustille.

Vastaavasti nykyajan Euroopassa tarvittaisiin jonkinlainen Nürnbergin tuomioistuimen kaltainen tribunaali, jossa multikultijuntta tuomittaisiin rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Euroopassa viime vuosikymmeninä harjoitettu multikultipolitiikka on ollut aivan ilmiselvästi eurooppalaisten ihmisten intressien vastaista. Tämän linjan ei voida sanoa olevan kansan valitsema, koska Euroopassa ei ole sanan- ja mielipiteenvapautta.

Multikultipolitiikan aloittajat ja ylläpitäjät ja sen kritiikkiä tukahduttaneet propagandistit on katsottava samanlaiseksi vieraan miehitysarmeijan intressejä palvelevaksi maanpetturikoplaksi kuin DDR:ssä, Puolassa, Tshekkoslovakiassa ym. itäblokin maissa vallassa olleet kommunistit, jotka toimivat omaa kansaansa vastaan Neuvostoliiton lakeijoina.

Multikultipolitiikan kauteen Euroopassa on suhtauduttava samalla tavalla kuin venäläismiehityksen kauteen Itä-Euroopassa.

Viron jälleenitsenäistymisen yhteydessä syksyllä 1991 julistettiin mitättömiksi kaikki kansalaisuudet ja oleskeluluvat, jotka oli myönnetty neuvostomiehityksen aikana. Samalla tavalla pitäisi menetellä diktatuurin kaltaisen multikultiregiimin myöntämien kansalaisuuksien kanssa.

Neuvostoliitto on Virossa tunnustettu laittomaksi miehityshallinnoksi, jonka myöntämät kansalaisuudet ja oleskeluluvat ovat juridisesti illegitiimejä.

Euroopan voidaan katsoa olleen multikultityrannian aikana kuin miehitetty maa.

Multikultipolitiikan päätyttyä kaikki multikultikauden aikana myönnetyt kansalaisuudet ja oleskeluluvat on julistettava mitättömiksi. Lisäksi on järjestettävä Nürnbergin tuomioistuimen kaltainen tribunaali, jossa multikultidiktatuurin pystyttäjät ja ylläpitäjät tuomittaisiin rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Saksassakin asetettiin DDR:n lakkauttamisen jälkeen syytteeseen murhasta ne DDR:n johtajat, jotka olivat käskeneet rajavartijoiden ampua Berliinin muurin ylitse länteen pakenevia ihmisiä.

Vastaavasti Euroopassa on multikultidiktatuurin kaatumisen jälkeen asetettava syytteeseen maanpetoksesta ne multikultimafiosot, jotka ovat tuottaneet multikultidiktatuuria puolustavaa propagandaa veronmaksajien rahoilla ja tukahduttaneet multikultidiktatuurin kritiikkiä sensuurilla ja mielipidevainoilla.

Multikultimafia antoi äskettäin Tomashot-nimisen sivuston ylläpitäjälle 825 € eli noin 5000 mk sakkoja siitä, että hän oli siteerannut sanomalehtiartikkeleita. Tämä on täysin verrattavissa siihen, että DDR:ssä rangaistiin ihmisiä länsisaksalaisten sanomalehtien lukemisesta tai länsisaksalaisten tv-ohjelmien katselusta.

Neuvostoliiton ja sen nukkevaltioiden (DDR, Puola, Tshekkoslovakia jne.) kommunistiregiimien romahduksen jälkeen kommunistien vainoamat toisinajattelijat nähtiin sananvapauden sankareina. Samoin Suomessa pidetään sankarina presidentti Risto Rytiä, joka oli useita vuosia poliittisena vankina Neuvostoliiton vaatimuksesta perustetun laittoman sotasyyllisyystuomioistuimen antaman laittoman tuomion nojalla.

Samanlainen jälkipolvien arvonanto koituu Tomashot-sivuston ylläpitäjän ja muiden multikultidiktatuurin aikana vainottujen sananvapautta, rationaalista ajattelua ja eurooppalaista kulttuuria puolustaneiden suoraselkäisten, kunniallisten isänmaanystävien osaksi.

Johanna Suurpäätä, Mikko Puumalaista, Mika Illmania, Ritva Viljasta, Astrid Thorsia ja muita multikultiregiimin johtajia odottaa samanlainen jälkipolvien halveksunta, joka koitui Vidkun Quislingin, Philippe Pétainin, Wojciech Jaruzelskin ja muiden vierasta miehityshallintoa palvelleiden, omaa kansaansa vastustaneiden maanpetturien osaksi.

Tällä hetkellä islamilaista miehitysarmeijaa palvelevat maanpetturit eli dhimmit jahtaavat systemaattisesti niitä isänmaallisia eurooppalaisia, jotka uskaltavat kritisoida Eurooppaa hallitsevaa, muslimien intressejä palvelevaa multikultidiktatuuria.

Kyseessä on sama asia kuin mm. Tshekkoslovakian intelligentsian poliittinen vainoaminen sen jälkeen, kun Prahan kevät murskattiin Neuvostoliiton panssarivaunuilla vuonna 1968.

Jussi Halla-ahon vieraskirjassa asiaa kommentoitiin näin:

Nimi : Del

Viesti :

TomaShotin sivusto oli ainakin minulle täysin tuntematon ennen tätä oikeusjuttua. Samoin oli Ellilän blogi, vaikka olen sentään täällä vieraskirjassakin roikkunut toista vuotta.

Veikkaan, että em. sivut on valittu oikeuskeisseiksi nimenomaan siksi, että ne eivät ole kovin tunnettuja eivätkä siten sulkeutuessaan aiheuta läheskään niin suurta haloota kuin vaikkapa tähän scriptaan kohdistetut sensuuritoimenpiteet. Pelotevaikutus on kuitenkin selvä, samoin saatu julkisuus. Syytteet generoivat ainakin yhden, mutta mahdollisesti kaksi aihetta käsittelevää lehtiuutista + tietysti ne kultaakin arvokkaammat ennakkotapaukset.

Jos/kun näitä uutisia saadaan enemmälti, Astrid-tädin on sitä helpompaa astella eduskunnan eteen vaatimaan lisää oikeuksia sensuurin laajentamiselle, sillä onhan netissä olemassa helvetillinen razze-ongelma, kuten oikeusjuttujen määrästäkin huomataan. Ja kun lisäoikeuksia tulee, voidaan lähteä saalistamaan hankalampia ja riskaabelimpia kaloja.

Hyvin suunnitellulta toiminnalta tämä minusta vaikuttaa.

14. tammikuuta 2008 17:17:06Suomessa on nyt selvästi meneillään systemaattinen mielipidevainokampanja, toisinajattelijoiden ajojahti. Miehityshallinto pyrkii tuhahduttamaan vastustajansa.

Tapahtumat eivät edes rajoitu Suomeen, vaan vastaavia tapauksia on viime aikoina ollut kaikkialla Euroopassa. Yksi esimerkki on tapaus Paul Ray (AKA Lionheart):Nimi : Octavius
Kotisivu : http://octavius1.wordpress.com
Mitä teen : Kommentoin

Viesti :

Länsimaisessa (tai suomalaisessa) oikeuskäytännössä 21.2.1946 on oma lukunsa. Olen luullut, ettei sitä päivää alemmaksi voi vajota. Näköjään voidaan ja kevyesti.

On tapahtunut hiljainen vallankumous, 1960-luvun sukupolvi on ottanut vallan ja se näkyy. Sananvapauden rajoittaminen on nyt sitten virallistettu koko EU:n alueella. Englannissa on annettu pidätysmääräys Paul Ray –nimisestä bloggaajasta, joka kirjoittaa lähinnä terrorismiin liittyviä artikkeleita kristityn näkökulmasta. Kaveri joutui lähtemään pakoon Englannin Lutonista saatuaan tappouhkauksia.

Mitä muuten veikkaatte milloin ensimmäinen fatwa julistetaan Suomessa? Ottaisikohan jokin vedonlyöjätoimisto tuon kohteeksi?

Paul Rayn pidätysmääräyksen on antanut poliisi, jonka titteli on Hate Crime Officer. En jostain syystä usko kauheasti jonkin EY:n ihmisoikeustuomioistuimen objektiivisuuteen sananvapauteen liittyvissä asioissa. Tervetuloa Orwelliin maailmaan.

14. tammikuuta 2008 16:43:32
Koko Eurooppaa hallitsee multikultiregiimi, jonka suhde hallitsemiinsa kansoihin on sama kuin Neuvostoliittoa palvelleiden DDR:n, Puolan, Tshekkoslovakian ym. itäblokin maiden hallitusten suhde Saksan, Puolan ym. maiden kansoihin.

Niinpä tämä regiimi pyrkii tukahduttamaan kansan mielipiteet ja estämään kansaa edes muodostamasta relevanttiin ja realistiseen informaatioon perustuvia mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista. Tästä on esimerkkinä mm. se, että Tomashot-sivuston ylläpitäjä tuomittiin sakkoihin sanomalehdissä julkaistujen ulkomaalaisten rikollisuudesta kertovien artikkeleiden siteeraamisesta.
Sama syyttäjä eli valtionsyyttäjä Mika Illman vaatii minulle sakkorangaistusta siitä, että olen blogissani siteerannut oikeusministeriön julkaisemia rikostilastoja, työministeriön julkaisemia työssäkäyntitilastoja ja tilastotieteen professori Tatu Vanhasen tekemiä tilastomatemaattisia analyyseja bruttokansantuotteen ja väestön keskimääräisen älykkyysosamäärän välisestä korrelaatiosta. Sosiaalipolitiikan professori Jeja-Pekka Roos on Sosiologia-lehdessä julkaistussa artikkelissaan korostanut, että nämä Vanhasen tutkimustulokset ovat a) luotettavaa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja b) yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta erittäin tärkeää tietoa.Eurooppaa viime vuosikymmenien ajan hallinnut multikultijuntta on kansaa sortava tyrannimainen miehityshallinto, joka pyrkii estämään kansaa saamasta näitä tärkeitä tietoja ja tekemästä niiden perusteella rationaalisia johtopäätöksiä multikultijuntan harjoittaman politiikan yhteiskunnallisista seurauksista.
Kansa voisi muodostaa itselleen nykyisiä yleisiä uskomuksia paljon realistisemman kuvan yhteiskuntamme tilasta, jos oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen, työministeriön julkaisemien työllisyystilastojen ja tilastotieteen professori Tatu Vanhasen tekemien tilastomatemaattisten analyysien kaltainen yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä informaatio tulisi suuren yleisön tietoon. Tätä multikultijuntta ei halua sallia. Jos kansa hahmottaisi yhteiskunnallisia asioita nykyistä paremmin, kansa vastustaisi multikultipolitiikkaa äärimmäisen jyrkästi. Tästä syystä multikultijuntta pyrkii kaikin keinoin pitämään kansan mahdollisimman tietämättömänä yhteiskunnallisesta todellisuudesta, kuten maahanmuuttajien suunnattomasta rikollisuudesta, työelämän ulkopuolella olevan maahanmuuttajaväestön valtaenemmistön aiheuttamista suurista nettomääräisistä kustannuksista suomalaisille veronmaksajille ja erityisesti Afrikasta tulevan maahanmuuttaja-aineksen erittäin huonoista kouluttautumisen, työllistymisen ja moderniin länsimaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen edellytyksistä matalan keskimääräisen älykkyysosamäärän vuoksi.
Miehityshallinto pyrkii estämään alistamaansa kansaa tajuamasta, mitä yhteiskunnassa todella tapahtuu tässä ja nyt. Miehityshallinto pyrkii nujertamaan hallitsemansa kansan totaalisesti, passivoimaan kansan lammaslauman kaltaiseksi valtaeliitin paimentamaksi karjaksi.
Euroopan maiden hallitukset ovat asettuneet kansojensa yläpuolelle. Ne eivät katso valtansa perustuvan kansan tahtoon. Euroopan maiden nykyiset hallitukset eivät enää tunnusta kansan suvereniteettia, vaan katsovat olevansa kansojen yläpuolella olevia, kansan mielipiteestä riippumattomia, itse itsensä valinneita hallitsevia luokkia.

Halla-aho kirjoitti tästä äskettäin:

Ajatus siitä, että valtiolla on oikeus ja suorastaan velvollisuus sivuuttaa omien kansalaistensa haluamiset ja toivomiset, on muuttunut arkipäiväiseksi. Niin arkipäiväiseksi, ettei sitä ehkä enää osata ihmetellä asian vaatimalla hartaudella. Perinteisen demokratiakäsityksen mukaanhan hallitus saa mandaattinsa kansalta ja on alisteinen kansalle. Thorsin ja sisäministeriön visiossa mandaatti näyttää tulevan ulkopuolelta. Heidän asiakkaitaan ovat maahanmuuttajat. Hallitus ei koe lainkaan olevansa alisteinen kansalle, vaan päinvastoin se katsoo oikeudekseen ja velvollisuudekseen ryhtyä rusikoimaan kansalaisia uuteen uskoon, jos nämä eivät ymmärrä olla samaa mieltä kuin uusien asiakkaidensa, maahanmuuttajien, mandaatilla toimiva hallitus.

Haluamatta sortua dramaattisiin ja pateettisiin sanakäänteisiin minun on pakko todeta, että mielestäni Suomessa on viimeistään näiden tapahtumien myötä tapahtunut vallankaappaus. Hallitus on ilmoittanut tiedoksemme, että sen valtuudet eivät enää kumpua Suomen kansasta, vaan politiikkaa, suomalaisten tulevaisuuden
kannalta kohtalokasta politiikkaa, tehdään ulkomaalaisten ehdoilla.

Ei tässä voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen, että Euroopan nykyiset hallitukset vastustavat demokratiaa. Ne katsovat voivansa hallita Euroopan kansoja välittämättä kansalaisten mielipiteistä, harjoittaen täysin kansan tahdon vastaista ja kansan intressien vastaista politiikkaa.
Euroopan nykyiset hallitukset palvelevat islamilaista miehitysarmeijaa. Euroopan nykyiset hallitukset ovat dhimmiorganisaatioita, joiden suhde Euroopan kansoihin on sama kuin Terijoen hallituksen suhde Suomen kansaan tai Varsovan gheton juutalaisneuvoston suhde juutalaisväestöön.

EU-maiden hallitukset ovat eurooppalaisessa nyky-yhteiskunnassa samassa roolissa kuin ne juutalaiset, jotka työskentelivät natsien perustamissa juutalaisneuvostoissa Varsovan ghetossa ja muualla natsi-imperiumin alueella auttaakseen natseja tappamaan juutalaisia.

As far back as 1933, Nazi policy makers had discussed establishing Jewish-led institutions to carry out anti-Jewish policies. The concept was based upon centuries-old practices which were instituted in Germany during the Middle Ages. As the German army swept through Poland and the Soviet Union, it carried out an order of S.S. leader Heydrich to require the local Jewish populace to form Jewish Councils as a liaison between the Jews and the Nazis. These councils of Jewish elders (Judenrat; plural: Judenräte) were responsible for organizing the orderly deportation to the death camps, for detailing the number and occupations of the Jews in the ghettos, for distributing food and medical supplies, and for communicating the orders of the ghetto Nazi masters. The Nazis enforced these orders on the Judenrat with threats of terror, which were given credence by beatings and executions. As ghetto life settled into a "routine," the Judenrat took on the functions of local government, providing police and fire protection, postal services, sanitation, transportation, food and fuel distribution, and housing, for example.

Jewish leaders were ambivalent about participating in these Judenräte. On the one hand, many viewed these councils as a form of collaboration with the enemy. Others saw these councils as a necessary evil, which would permit Jewish leadership a forum to negotiate for better treatment. In the many cases where Jewish leaders refused to volunteer to serve on the Judenrat, the Germans appointed Jews to serve on a random basis. Some Jews who had no prior history of leadership agreed to serve, hoping that it would improve their chances of survival. Many who served in the Judenrat were arrested, taken to labor camps, or hanged.

When the Nazis required a quota of Jews to participate in forced labor, the Judenrat had the responsibility to meet this demand. Sometimes Jews could avoid forced labor by making a payment to the Judenrat. These payments supplemented the taxes which the Judenrat levied to finance the services provided in the ghettos.

Underground Jewish organizations sprang up in the ghettos to serve as alternatives to the Judenrat, some of which were established with a military component to organize resistance to the Nazis.

Näihin paskansyöjiin ja isänmaanpettureihin kohdistuu jälkipolvien suunnaton halveksunta.

Euroopan nykyisiä hallituksia voitaisiin kutsua nimellä dhimmineuvostot, koska ne ovat samassa asemassa kuin Natsi-Saksan miehittämien maiden juutalaisneuvostot. Euroopan nykyisten hallituksien suhde Eurooppaan viime vuosikymmenien kansainvaellusaikana tulleisiin islamilaisiin valloittajiin on samanlainen kuin juutalaisneuvostojen suhde Natsi-Saksan pystyttämään miehityshallintoon.

Euroopassa tarvittaisiin nykyään samanlaista asennetta eli munaa, jota on ollut Israelin valtion perustaneilla juutalaisilla, kuuden päivän sodan voittajilla ja operaatio Entebben toteuttajilla.
Tällä hetkellä Euroopassa vallitseva poliittinen ilmapiiri ja vallanpitäjien mentaliteetti on sama kuin Varsovan gheton juutalaisten mentaliteetti ennen kansannousua miehityshallintoa vastaan.
Amerikanjuutalainen kioskikirjailija Leon Uris, jota en muuten pidä kovin suuressa arvossa, onnistui eräässä romaanissaan erittäin hyvin kiteyttämään Israelin perustamisen taustalla olevan asenteen: Euroopasta Palestiinaan muuttanut juutalaismies kertoo kasvattavansa Israelissa syntyneen poikansa siten, että


HE SHALL NEVER BE A GHETTO JEW.


Minulle tulee melkein kyyneleet silmiin, kun ajattelen tämän repliikin taustalla olevaa ajattelutapaa ja historiallista kontekstia.

Tällaista asennetta tarvittaisiin Euroopassa nyt.

On päästävä eroon ghettojuutalaisten asenteesta eli yhteistyön tekemisestä vieraan miehittäjän kanssa. On lakattava alistumasta miehityshallintoon. Miehittäjän kanssa yhteistyötä tekevät maanpetturit on toivotettava alimpaan hornankattilaan.

On omaksuttava samanlainen asenne kuin Israelin valtion perustajilla 1948, Unkarin kansannousuun osallistuneilla vapaustaistelijoilla 1956, kuuden päivän sodan voittaneella Israelin armeijalla 1967.


torstaina, tammikuuta 03, 2008

Vallankaappaus

Siteeraan pitkän pätkän Halla-ahon kolumnia Synkistä näkymistä, koska tämä kaikki on yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeää asiaa:


Sisäministeriö, joka "on totuttu näkemään maamme rajaturvallisuuden ja sisäisen järjestyksen valvojana", on julistautunut...

"...sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriöksi, joka rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa".Suomen sisäministeriöstä on tullut "maahanmuuton ministeriö". "Turvallista, vastuullista ja välittävää" Suomea luodaan edistämällä maahanmuuttoa.

Kyse ei näytä olevan pelkistä otsikoista ja iskulauseista. Ministeri Thors painottaa, ettei "Suomi ole kuten USA, jossa sanotaan, että tulkaa tänne ja sopeutukaa".

Thors haluaa maahanmuuttajien tulevan tänne, mutta hän ei halua näiden sopeutuvan? Miten onnistuu yhteiselo ilman sopeutumista? Onko jonkun muun sopeuduttava? Thors haluaa luoda järjestelmän, jossa...

"...hallitus tieten tahtoen houkuttelee ulkomaista työvoimaa Suomeen, kehittää maahanmuuttoa 'asiakkaiden' eli muuttajien ehdoilla ja yksinkertaistaa lupaviidakkoa."Maahanmuuttoa kehitetään maahanmuuttajien, ei suomalaisten ehdoilla? Hallituksen asiakkaita ovat maahanmuuttajat, eivät suomalaiset? Juuri niin:

"Myös työnantajien ja kansalaisten asenteita muualta tulijoita kohtaan pitää saada myönteisemmiksi."Työnantajat eivät halua maahanmuuttajia. Kansalaiset eivät halua maahanmuuttajia. Thors haluaa maahanmuuttajia, koska hänen asiakkaitaan ovat maahanmuuttajat, eivät suomalaiset. Thors haluaa maahanmuuttajia, koska maahanmuuttajat haluavat tulla. Koska maahanmuuttoa on kehitettävä asiakkaiden, ei suomalaisten, ehdoilla, sillä, mitä suomalaiset haluavat, ei ole mitään väliä.

En ole kovin hämmästynyt siitä, että näin on, mutta vielä tässä vaiheessa jaksan ihmetellä, miten tällaisen ääneen sanominen on mahdollista?

Ajatus siitä, että valtiolla on oikeus ja suorastaan velvollisuus sivuuttaa omien kansalaistensa haluamiset ja toivomiset, on muuttunut arkipäiväiseksi. Niin arkipäiväiseksi, ettei sitä ehkä enää osata ihmetellä asian vaatimalla hartaudella. Perinteisen demokratiakäsityksen mukaanhan hallitus saa mandaattinsa kansalta ja on alisteinen kansalle. Thorsin ja sisäministeriön visiossa mandaatti näyttää tulevan ulkopuolelta. Heidän asiakkaitaan ovat maahanmuuttajat. Hallitus ei koe lainkaan olevansa alisteinen kansalle, vaan päinvastoin se katsoo oikeudekseen ja velvollisuudekseen ryhtyä rusikoimaan kansalaisia uuteen uskoon, jos nämä eivät ymmärrä olla samaa mieltä kuin uusien asiakkaidensa, maahanmuuttajien, mandaatilla toimiva hallitus.

Haluamatta sortua dramaattisiin ja pateettisiin sanakäänteisiin minun on pakko todeta, että mielestäni Suomessa on viimeistään näiden tapahtumien myötä tapahtunut vallankaappaus. Hallitus on ilmoittanut tiedoksemme, että sen valtuudet eivät enää kumpua Suomen kansasta, vaan politiikkaa, suomalaisten tulevaisuuden kannalta kohtalokasta politiikkaa, tehdään ulkomaalaisten ehdoilla.Tämän tyyppisiä asioita olen itse käsitellyt mm. postauksissa

Suomen pääministeri haluaa kasvattaa Suomen ulkomaalaisväestöä kaikin keinoin


Jos pakolaiskriteerit täyttäviä ihmisiä ei saavu Suomeen Matti Vanhasen haluamaa määrää, silloin pitää erikseen tuoda lisää ja lisää ja lisää ihmisiä jostain muualta kiintiöiden täyttämiseksi, välittämättä pakolaisstatuksen kriteereistä. Tarkoituksena ei siis ole pakolaisten auttaminen, tarkoituksena on Suomen ulkomaalaisväestön itseisarvoinen kasvattaminen. Tarkoituksena on suomalaisväestön syrjäyttäminen ulkomaalaisväestöllä. Bertolt Brechtin huomatus vallanpitäjien tarpeesta valita itselleen uusi kansa toteutuu Suomessa ja kaikkialla Euroopassa. Tämä ei ole enää maahanmuuttoa. Tämä on väestönvaihtoa. Euroopan nykyinen väestö korvautuu Afrikasta ja Lähi-idästä tuotavalla uudella väestöllä.

Veronmaksajien rahoista palkkansa saava johtavassa asemassa oleva virkamies Mervi Virtanen vaatii kansalaisia muuttamaan asenteitaan suomea osaamattomiin maahanmuuttajiin.

Nykyään kansalaiset haluavat saada julkisia palveluita ym. palveluita omalla äidinkielellään eli suomeksi tai ruotsiksi. Veronmaksajien rahoista palkkansa saava valtion virkamies saarnaa kansalle, että kansa on väärässä.

Veronmaksajien rahoista palkkansa saava virkamies ilmoittaa, että lähitulevaisuudessa julkisella sektorilla työskentelee suomea osaamattomia ulkomaalaisia sankoin joukoin. Valtion virkamies ilmoittaa tämän rahvaalle ylhäältä annettuna totuutena.

Valtion virkamiehen mielestä kansa ei siis edes voi vaaleissa ilmaisemansa poliittisen tahtonsa kautta vaikuttaa siihen, onko Suomen julkisen sektorin asiakaspalvelutehtävissä runsaasti suomea osaamattomia ulkomaalaisia.

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Tätä tarkoittaa perustuslaillinen parlamentaarinen demokratia. Edustukselliseen demokratiaan kuuluu tietysti, että kansa voi keskustella edustajiensa harjoittamasta politiikasta. Muutenhan parlamentti ei edustaisi kansaa: jos parlamentti kieltää kansaa keskustelemasta parlamentin harjoittamasta politiikasta, silloinhan parlamentti yrittää estää kansaa muodostamasta kattavaan informaatioon ja syvälliseen arvokeskusteluun perustuvaa yhteiskuntanäkemystä ja siihen perustuvia äänestyspäätöksiä vaaleissa. Kieltämällä kansalaiskeskustelun poliittinen establishment ilmoittaa olevansa omasta mielestään kansan yläpuolella ja lakanneensa edustamasta kansaa.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske vastustavat demokratiaa, koska he yrittävät estää Suomen kansalaista kritisoimasta Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Tilastotiedot maahanmuuttajien rikollisuudesta ovat äärimmäisen relevanttia informaatiota Suomen maahanmuuttopolitiikan kannalta. Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske haluavat estää Suomen kansaa tietämästä, kuinka paljon maahanmuuttajat tekevät rikoksia. He siis haluavat estää kansaa tekemästä kattavaan informaatioon perustuvia poliittisia valintoja. Poliittisiin päätöksiin olennaisesti vaikuttavan informaation salaaminen kansalta on kansan poliittisten mielipiteiden manipulointia: sensuroimalla tilastotietoja maahanmuuttajien rikollisuudesta Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske yrittävät saada Suomen kansan tekemään huonosti informoituja äänestyspäätöksiä vaaleissa. On demokratian vastaista kieltää kansalta sellaiset yhteiskunnallisesti relevantit tiedot, jotka vaikuttaisivat kansan äänestyspäätöksiin vaaleissa. Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske pyrkivät juuri tähän, joten he siis vastustavat demokratiaa.

Se, että Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske pyrkivät kumoamaan Suomen lainalaisen yhteiskuntajärjestelmän aloittamalla lainvastaisia ja perustuslainvastaisia oikeusprosesseja vainotakseen lainkuuliaisia kansalaisia poliittisista syistä, osoittaa heidän syyllistyneen valtiopetokseen.

Lisäksi on tietysti itsestäänselvää, että Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske vastustavat ihmisoikeuksia. Sananvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Sen vastustaminen olisi moraalitonta, vaikka sananvapauden rajoittaminen olisi laillista.

Neuvostoliitossa ja Natsi-Saksassa sananvapauden ja mielipiteenvapauden rajoittaminen eli sanomalehtien ja kirjojen sensurointi ja hallitsevan Puolueen ideologiaa kritisoivien ihmisten vangitseminen tai teloittaminen oli laillista. Se ei tee siitä moraalisesti hyväksyttävää. Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske haluaisivat, että sananvapauden ja mielipiteenvapauden rajoittaminen olisi laillista Suomessakin. He siis tältä osin kannattavat Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan järjestelmää Suomeen.Miettikää näitä asioita. Ihan aikuisten oikeasti. Miettikää.

Miettikää, haluatteko Suomen ihmisoikeustilanteen olevan Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan tasolla.

keskiviikkona, tammikuuta 02, 2008

Puumalainen yrittää väittää, että holokaustirevisionismi on laitonta Suomessakin

Bloggaaja Kullervo Kalervonpoika siteeraa vähemmistövaltuutetun lausuntoa 26.4.2006:


“Nationalism, revisionism and racism” otsikoidun linkkilistan tarkoittamilta linkeiltä on yhteys muun ohella Zundelsite -nimiseen sivustoon. Tällä sivustolla esitetään väite, että kansallissosialistit eivät toisen maailmansodan aikana syyllistyneet juutalaisiin kohdistuvaan joukkomurhaan, vaan että tämä on voittajavaltioiden keksimä valhe (”…the holocaust is basically a hoax fabricated by the allies”). Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomitea on katsonut, että tämänkaltaiset lausunnot ja tiedonannot eivät nauti YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19.2 artiklassa tarkoitettua sananvapauden suojaa (ks. ratkaisu CCPR/C/78/D/953/2000, annettu 14.8.2003). Tämän tyyppiset lausunnot katsotaan monissa maissa rangaistaviksi kiihottamisena kansanryhmää vastaan (ks. esimerkiksi ratkaisu Svea hovrätt, dom DB 162, Mål nr B 2838/89, 25.10.1990).


Mielenkiintoista. Enpä ole aiemmin kuullut tuollaista tulkintaa, että holokaustirevisionismi olisi laitonta Suomessakin.

Holokaustirevisionismi on tietysti huuhaata, mutta huuhaa ei ole rikosnimike. Horoskooppejakaan ei voi väittää laittomiksi sillä perusteella, että ne ovat huuhaata.