Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

sunnuntaina, kesäkuuta 20, 2010

Alexis Kouros: Suomalaisilta ei pidä kysyä, onko maahanmuutto hyvä asia


Eilina Gusatinsky (vas.), Jeremy Gould, Umayya Abu-Hanna, Mustafa Gurler, Ahmed Akar ja Alexis Kouros siirtolaisparlamentin perustamisesta kertovassa lehdistötilaisuudessa Helsingissä torstaina.


17.6.2010 14:32 | Päivitetty: 17.6.2010 14:56


Suomeen aiotaan perustaa oma parlamentti täällä asuville siirtolaisille. Siirtolaisparlamenttiin valittaisiin kansanäänestyksellä viisikymmentä edustajaa.

Äänioikeutettuja olisivat sellaiset siirtolaiset, jotka aikovat asua Suomessa vähintään kaksi vuotta.

Tarkoituksena on saada siirtolaisten ääni kuuluviin. Parlamentti voisi neuvoa viranomaisia ja lainsäätäjiä sekä tehdä aloitteita.

Rahoitusta hankkeella ei vielä ole, mutta ensimmäinen vaali halutaan järjestää seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä. Ajatuksena on saada osa rahoituksesta siirtolaisilta itseltään ja osa ehkä valtiolta tai EU:lta.

Hankkeen takana on ryhmä Suomen siirtolaisia. Mukana ovat muun muassa Helsinki Times -lehden päätoimittaja Alexis Kouros ja kirjailija Umaya Abu-Hanna.Aamulehti 18.6.2010, sivu A6:


Alexis Kouros on lähtöisin Iranista. Hän on lääkäri, kirjailija, dokumentaristi sekä Helsinki Times - ja Six Degrees -lehtien päätoimittaja.

Miksi tarvitaan erillinen siirtolaisparlamentti? Eikö maahanmuuttajien kannattaisi vaikuttaa puolueiden kautta ja pyrkiä eduskuntaan?

- Meidän mielestämme se ei riitä, mutta ei siirtolaisparlamentti välttämättä kilpaile sen kanssa. Se, että siirtolainen tai pari pääsee Suomen eduskuntaan, ei välttämättä auta ongelmiin. Joissain tapauksissa se voi jopa pahentaa niitä. Joku siirtolainen voi vaikka tajuta, että mitä enemmän hän haukkuu muita kulttuureja tai siirtolaisia, sitä enemmän ääniä hän saa. Ei se välttämättä edusta minua. Meidän on tarkoitus saada aikaan siirtolaisten yhteinen ääni.

Mikä asia maahanmuuttopolitiikassa on eniten pielessä?

- Johtajuus. Suomesta puuttuu vahvoja, persoonallisia johtajia ja sisukkaita poliitikkoja. On asioita, joita ei kannata kysyä kansalta. Ei kansalta pidä kysyä, onko maahanmuutto hyvä asia, vaan kansaa pitää johtaa.


Alexis Kouros siis vastustaa demokratiaa ja kannattaa diktatuuria.

Kouroksen mielestä kansan tahdolla ei ole mitään väliä. Kansan tahtoa ei pidä edes kysyä. Johtajien pitää tehdä päätöksensä kansan tahdsta välittämättä. Tämä täyttää diktatuurin tunnusmerkit.

Koska Suomi on perustuslaillinen demokratia, pyrkimys Suomen muuttamiseen diktatuuriksi on pyrkimys Suomen valtiojärjestyksen kumoamiseen. Tämä täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Alexis Kouros syyllistyy valtiopetokseen.

On hyvä, että Alexis Kouros paljastaa diktatuurihankkeensa julkisesti. Useimmat muut massiivisen maahanmuuton ja monikulttuurisuusideologian kannattajat eivät myönnä julkisesti olevansa demokratian vastustajia. Kouros myöntää.

Jäämme odottelemaan, että myös Matti Vanhanen, Astrid Thors, Stefan Wallin, Anne Holmlund, Ritva Viljanen, Tuija Brax, Johanna Suurpää, Mika Illman ja Eva Biaudet myöntävät olevansa demokratian vastustajia ja diktatuurin kannattajia.

Monikulttuurisuusideologia on aina ollut lähtökohtaisesti demokratian vastainen. Kansalta ei ole koskaan kysytty mielipidettä maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta.

Poliitikkojen keskinäinen kartelli on vaiennut maahanmuuton ongelmista. Poliitikot ovat vain puhuneet paskaa työvoimapulasta ja sen paikkaamisesta maahanmuuttajilla.

Kukaan poliitikko ei ole myöntänyt sitä tosiasiaa, että maahanmuuttajien huoltosuhde eli työssäkäyvien määrä suhteessa passiiviväestön määrään on paljon huonompi kuin suomalaisten. Paskapuhe "työvoimapulasta" on tarkoittanut Suomen väestön ikääntymisestä aiheutuvaa huoltosuhteen heikkenemistä. Tätä huoltosuhdetta on matemaattisesti mahdotonta paikata tuomalla maahan väkeä, jonka huoltosuhde on huonompi kuin kantaväestön.

Tämä on matemaattinen fakta, mutta yksikään poliitikko ei ole myöntänyt tätä alkeellista tosiasiaa. Kukaan kansanedustaja, yksikään ministeri tai yksikään pääministeri tai presidentti viimeisen 20 vuoden aikana ei ole puhunut totta maahanmuutosta, koska kukaan heistä ei ole tuonut esille tällaisia alkeellisimpiakaan tosiasioita maahanmuutosta.

Vaaleissa ei siis ole voitu päättää maahanmuutosta, koska yksikään ehdokas ei ole puhunut totta maahanmuutosta. Nykyisellä maahanmuuttopolitiikalla ei siis ole kansan yleisen mielipiteen tukea takanaan, koska kansan tahtoa ei ole tässä asiassa koskaan kysytty.

Poliittisia vallanpitäjiä lammasmaisesti palveleva media on vuosien ajan suoltanut yksipuolisesti monikulttuurisuuspropagandaa tuomatta rehellisesti esille maahanmuuton ongelmia. "Tiedotusvälineet" eivät siis ole antaneet kansalle todellista tietoa maahanmuutosta, vaikka maahanmuutto on ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisia muutoksia Suomessa. "Tiedotusvälineet" eivät siis ole täyttäneet tehtäväänsä eli yhteiskunnallisia asioita koskevien tietojen kertomista.

"Tiedotusvälineet" ovat pimittäneet tosiasioita maahanmuutosta. Kansa ei ole voinut vaaleissa äänestää maahanmuutosta siksikään, että kansalla ei ole ollut riittävästi tietoa mielipiteenmuodostuksensa pohjaksi. Tärkeitä yhteiskunnallisia asioita koskevien tietojen salaaminen kansalta tekee demokratian mahdottomaksi, koska vailla riittäviä pohjatietoja kansa ei voi vapaasti muodostaa mielipidettään asioista.

Kansan on oltava hyvin informoitu voidakseen muodostaa perustellun mielipiteen ja ilmaista aidon tahtonsa asiasta. "Tiedotusvälineet" ovat Suomessa pyrkineet pitämään kansaa mahdollisimman huonosti informoituna estääkseen kansaa muodostamasta ja ilmaisemasta omaa todellista mielipidettään maahanmuuttopolitiikasta.

Tätä "tiedotusvälineiden" harrastamaa tiedonpimitystä ovat tukeneet maanpetokselliset viranomaisrikolliset, jotka ovat halunneet estää kansalaisjournalisteja (bloggaajia) paikkaamasta valtamedian aukkoja maahanmuuttoa koskevassa tiedonvälityksessä. Maahanmuuttoasioista kirjoittaneita bloggaajia on haastettu oikeuteen tosiasioiden kertomisesta. Tällaiset poliittisesti masinoidut näytösoikeudenkäynnit ovat samanlainen häpeätahra Suomen historiassa kuin sotasyyllisyystuomioistuin.

Tällaista maahanmuuttopolitiikasta keskustelemisen sensurointia harjoittavat viranomaiset ovat maanpettureita.

Itsenäinen valtio päättää itse omasta maahanmuuttopolitiikastaan. Suomen valtio päättää itse, kuka ulkomaalainen saa muuttaa Suomeen ja kuka ei.

Sensuurin kannattajat haluavat estää suomalaisia puhumasta siitä, keiden ulkomaalaisten annetaan muuttaa Suomeen ja keiden ei ja miksi.

Suomen valtio koostuu kansalaisistaan eli suomalaisista, Suomen kansasta. Suomen valtiollinen itsenäisyys perustuu nimenomaan kansan suvereniteettiin. Jos Suomen kansaa estetään puhumasta Suomen maahanmuuttopolitiikasta, tällöin kielletään Suomen oikeus päättää ulkomaalaisten oikeudesta tulla Suomeen.

Jokainen suomalainen, joka haluaa sensuuritoimenpitein rajoittaa toisten suomalaisten oikeutta keskustella Suomen maahanmuuttopolitiikasta, syyllistyy maanpetokseen vastustamalla kansan suvereniteettia ja sitä kautta Suomen valtiollista itsenäisyyttä.

Kun Suomea nykyisin hallitseva monikulttuurisuusideologiaa edustava regiimi jonakin päivänä romahtaa, kaikki maahanmuuttokeskustelua sensuroineet tai sensurointiin pyrkineet poliitikot ja viranomaiset ja näitä sensuuritoimenpiteitä kannattaneet "tiedotusvälineiden" edustajat tai "intellektuellit" tai "kansalaisjärjestöaktiivit" on asetettava syytteeseen maanpetoksesta Nürnbergin tuomioistuimen kaltaisessa tribunaalissa. Hehän ovat yrittäneet estää Suomen kansaa päättämästä Suomen maahanmuuttopolitiikasta eli ovat yrittäneet estää Suomen kansaa hallitsemasta Suomea. Jos suomalainen vastustaa Suomen kansan oikeutta kansalliseen itsemääräämisoikeuteen, hän syyllistyy maanpetokseen.

Mainittakoon, että mm. oikeusministeri Tuija Brax, valtionsyyttäjä Mika Illman, vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, pääministeri Matti Vanhanen, maahanmuuttoministeri Astrid Thors, kulttuuriministeri Stefan Wallin, sisäministeri Anne Holmlund ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero ovat ilmaisseet halunsa ja vakaan pyrkimyksensä estää suomalaisia keskustelemasta Suomen maahanmuuttopolitiikasta. He ovat siis halunneet estää suomalaisia hallitsemasta Suomea. Tämä on täysin selvä maanpetos.tiistaina, kesäkuuta 15, 2010

Professori Hans Hoppe maahanmuuton ongelmista


eigentümlich frei Nr. 58 I Dez./Jan. 2005/06


Frankreich brennt – eine kurzfristige Alternative
Selbst bewaffnen gegen das „Gesindel“?
Warum es gilt, sich auch in Deutschland auf den Ernstfall vorzubereiten

Interview mit Hans-Hermann Hoppe
Interview von André F. Lichtschlag


ef: Herr Hoppe, sind Sie überrascht über die Wucht der
Ereignisse in den französischen Vorstädten?

Hoppe: Ich habe seit Jahren vorausgesagt, dass der immer
offensichtlicher werdende Bankrott der westlichen Wohlfahrtsstaaten
fast unvermeidlich zu gewalttätigen Verteilungskonflikten
führen wird und dass diese Verteilungskonflikte
sich in einem zunehmend durch die Staaten
bewusst herbeigeführten multikulturellen Milieu entlang
ethnisch-kultureller Trennungslinien entzünden werden.
Der aktuelle Zeitpunkt und die Wucht solcher Konflikte
ist natürlich dennoch stets überraschend.

ef: Wodurch lassen sich die aktuellen Ereignisse erklären?

Hoppe: Der Wohlfahrtsstaat hat überall die Einsicht zerstört,
dass man selbst für sein Leben verantwortlich ist
und produktiv tätig sein muss, um sich ein Einkommen
und Auskommen zu erschaffen. Statt dessen ist es üblich
geworden, die „Gesellschaft“ für alle persönlichen
Probleme und Unzulänglichkeiten verantwortlich zu
machen und es als natürlich zu empfinden, auf Kosten
anderer ausgehalten zu werden. Ja, sogar Entrüstung
zur Schau zu stellen, wenn das, was einem angeblich
„zusteht“, unzureichend erscheint. So hat man zunächst
ein Millionenheer von realitätsblinden, unzufriedenen,
aber umso selbstgerechteren Schmarotzern herangezüchtet,
die über ein Unmaß an freier Zeit verfügen, in
der man sich dumme und gefährliche Gedanken machen
kann. Erschwerend kommt hinzu, dass man seit
Jahrzehnten in unendlicher soziologischer Naivität – „alle
Menschen und Kulturen sind gleich“ – eine „nicht-diskriminierende“
Einwanderungspolitik verfolgt hat. Infolgedessen
gibt es nunmehr in allen westlichen Wohlfahrtsstaaten
Millionen anpassungsunwilliger oder unfähiger
„Fremdlinge“. Die meisten dieser Menschen
stammen aus der Unterklasse ihrer Heimatländer. Denn
für Angehörige der marokkanischen, türkischen oder
mexikanischen Mittel- oder Oberklasse etwa gibt es
keinen Grund, nach Frankreich, Deutschland oder in
die USA auszuwandern. Ihr Intelligenzquotient – über
dessen Bedeutung lese man Charles Murray und Richard
Herrnstein, Richard Lynn und Tatu Vanhanen sowie im
deutschen Sprachraum Volkmar Weiss – liegt in aller
Regel weit unter den Durchschnittswerten der jeweiligen
Aufnahmeländer. Ihre Schmarotzerquote ist darum
noch höher und ihr Verständnis elementarster wirtschaftlicher
Zusammenhänge noch niedriger als im Fall
der einheimischen Bevölkerung, während ihr Anspruchsdenken
dem der einheimischen Bevölkerung keineswegs
nachhinkt. Sie lehnen die einheimische Kultur ab oder
verachten sie gar – und im Unterschied zur einheimischen
Unterklasse gibt es in ihrem Fall keine „eigene“
Mittel- und Oberklasse, die sie in Schach halten und
von dummen und gefährlichen Gedanken abhalten
könnte. Das alles ergibt eine explosive Mischung und es
bedarf nur eines kleinen Funkens, um einen Flächenbrand
in Gang zu setzen.

ef: Ist so etwas zukünftig auch in Deutschland denkbar?

Hoppe: Daran hege ich keinen Zweifel. Gewiss, der Anteil
nicht-assimilierter oder nicht-assimilierbarer Ausländer
in Deutschland ist niedriger als in Frankreich. Aber angesichts
der hirnrissigen Wirtschafts- und Sozialpolitik
der herrschenden Politikerklasse ist man gut beraten, sich
auch hier auf den „casus belli“ vorzubereiten.

ef: Was sagen Sie zur Reaktion der französischen Politik –
mehr Repression und noch mehr Sozialhilfe?

Hoppe: Da fehlen einem fast die Worte. Schizophrenie?
Die Politiker sind noch gefährlicher als das Gesindel,
das Frankreich in Aufruhr versetzt hat. Wäre die französische
Bevölkerung bewaffnet gewesen, so hätten
diesmal vermutlich noch ein paar scharfe Schüsse genügt,
um dem ganzen Spuk ein schnelles Ende zu bereiten.
Nach den angekündigten „Reformen“ in Frankreich,
wenn der öffentliche Dienst erst einmal gründlich
mit den angeblichen „Opfern französischer Diskriminierung“
durchsetzt ist, bin ich nicht mehr so sicher, ob
das auch in Zukunft noch genügen wird.

lauantaina, kesäkuuta 12, 2010

Vanhanen hokee mantraa
HS:

Vanhanen jyrähti rasismia vastaan

12.6.2010 10:24

Marko Junkkari
Helsingin Sanomat

Lahti. Pääministeri Matti Vanhanen otti voimakkaasti kantaa rasismia vastaan keskustan puoluekokouksessa pitämässään puheenjohtajan jäähyväispuheessa.

"Me keskustalaiset olemme maanpuolustushenkisiä ja terveellä tavalla isänmaallisia. Mutta me kannamme Suomen leijonaa kotimaamme merkkinä, emme merkkinä muita vastaan", Vanhanen sanoi ja sai puoluekokousväeltä raikuvat aplodit.

Vanhanen kertoi havainneensa, että monet ihmiset kantavat kaulassaan Suomen vaakunaleijonaa kaulariipuksena, ja viestivät sillä vääränlaista muukalaisvihamielistä isänmaallisuutta. "Minua hävettää, kun leijonamerkkiä käytetään muita vastaan", Vanhanen sanoi.

"Keskustalla pitää olla sydämestä lähtevä tunne muihin kulttuureihin ja muiden maiden asukkaisiin, että he ovat yhdenvertaisia ihmisiä tämän saman auringon alla", Vanhanen totesi.

"Ihmisarvo on jakamaton. Ja samalla tavalla kuin 30-luvulla taistelimme äärioikeiston ihmiskäsityksiä vastaan ja voitimme – samalla tavalla keskustalaiset ovat rasismia ja muukalaisvihamielisyydellä kiihottamista vastaan."


Kommentteja HS:n keskustelupalstalta:


Kysymys taakan jaosta
Korjaus | 12.6.2010 10:43

Rasismi on poliittinen lyömäase, jolla yritetään kalauttaa kritiikkiä esittäviä kalloon.

Suurin osa kritiikistä on kohditunut käsitykseen siitä, että maahanmuutto ratkaisee väestön ikääntymisen ongelmat tai parantaa huoltosuhdetta. Ei ratkaise, vaan ainoastaan huonontaa tilannetta.

Myös sitä on kritisoitu, että sosiaaliturvasta ja infrastruktuurista pääsevät osallisiksi ne, jotka eivät ole osallistuneet niiden rahoitukseen. Mummo-ongelma on tässä vain jäävuoren huippu.

Kansan syvät rivit eivät välttämättä osaa esittää asiaansa "kvalifioidusti ja privilegioidusti" pääministerin vaatimalla virkamiesten kapulakielellä, mutta tästä on kyse:

Kysymys on taakan oikeudenmukaisesta jakamisesta, ei rasismista.


Hoh-hoijaa !
latteaa | 12.6.2010 10:56


Rasistit ovat äärimmäisen pieni joukko todellisuudessa.
Suurin osa suomalaisista on rauhallisia, välinpitämättömiä ja viimeaikaiset levottomuudet ovat olleet kokonaan eri etnisten ryhmien keskinäisiä. Ei ole tarvittu perussuomalaista joukkoon.

Suurin osa (70%) suomalaisista vastustaa rikollisuutta, väkivaltaa, äärilikkeitä, etuilua, väärin- ja hyväksikäyttöä, tahallista haluttomuutta ottaa vastuuta ja sopeutua, olla lainkuuliainen ja rauhallinen. Tässä ryhmässä on ulkomaalaisia, kansanedustajia, talouseliittiiä ja kaikenlaisia suomalaisia.

Tästä ei saa rasismia vääntämälläkään, joten taas ihan ohiampuvaa kohkaamista ja vaalitemppuilua.
Päättäjistö ja eliitti ei joudu elämään työttömänä, rahattomana ilman toivoa lähiöissä, jossa kaikki ilmiöt ovat paljaana ja suojattomina esillä. Joku muu, jossain muualla, joutuu elämään tosiasioiden keskellä.

Ihanteellinen ja kiillotettu kuva asioista synnytetään etuoiketettujen asemassa, koska itse ei joudu kärsimään tekemistään päätöksistä. Samasta lähteestä pulppuaa myös syyllistäminen, niiden muiden, ilman todistusaineistoa ja tietoa asiasta. Näillä tekojen ja puheiden kuiluilla ei tule ääniä.


Sinäkin, Vanhaseni
Platon | 12.6.2010 10:58

Päätöksistä vastuussa olevat politiikot eivät halua myöntää virheitään ja leimaavat rasisteiksi kaikki, jotka kyseenalaistavat heidän päätöksensä ja antavat epäonnistuneen linjansa jatkua.Vanhasen poliittinen testamentti -
Foma | 12.6.2010 10:59


osoittaa kuinka syvästi hän on vieraantunut tavallisista ihmisistä. Kun leijonariipuksen käyttöä pidetään esimerkkinä vaan vaikeista ongelmista, niin kyllä häpeäisin silmät päästäni jos olisin ikinä Kepua äänestänyt.

Ei ihme, että kannatuksessa on syöksykierre, kun johtajana on ollut tällainen "jalkavaivainen" uuniperuna ja tanskalaisten pilapiirroksia kontallaan anteeksi pyydellyt naivisti.

Yksinkertaistusta ja populismia
Selviö | 12.6.2010 11:00

Vanhasen lausunto antaa minusta ymmärtää, että äärioikeisto tarkoitti rasismia 30-luvulla, ja se tarkoittaisi sitä myös nyt.. Näinhän asia ei tietenkään ole. En tiedä voiko mitään suomalaista puoluetta sanoa äärioikeistolaiseksi, mutta esimerkiksi tuo paljon julkisuutta saanut Geert Wildersin puolue hollannissa ei ole rasistinen.

"Rasismi"-termiä viljellään kovin helposti muita vastaan silloin kun itse ei haluta/uskalleta ottaa kantaa tiettyihin vaikeisiin asioihin. Maahanmuuttoasiasta pitää pystyä käymään järkevää keskustelua ilman että sorrutaan leimaamaan vähänkin kriittiset tahot rasistisiksi.

keskiviikkona, kesäkuuta 09, 2010

Mustalaiskerjäläiset katkovat lasten käsiä ja jalkojaMustalaiskerjäläiset katkovat lasten käsiä ja jalkoja voidakseen kerjätä enemmän rahaa herättämällä ohikulkijoissa sääliä vammaisia lapsia kohtaan. Jos annatte rahaa kerjäläisille, tuette lasten käsien ja jalkojen katkomista.

Mustalaiskerjäläisille rahaa antavat hyväuskoiset hölmöt ovat siis syyllisiä lasten elinikäiseen vammauttamiseen.

Jokainen kerjäläisille rahaa antava idiootti pitäisi laittaa vankilaan. On kriminalisoitava sekä kerjääminen että rahan antaminen kerjäläisille.

Jos ja kun kansanedustajat, ministerit, pääministeri ja tasavallan presidentti vastustavat kerjäämisen kriminalisointia, he ovat syyllisiä näiden mustalaiskerjäläisten harjoittamaan lasten kidnappaamiseen, ihmiskauppaan, ihmissalakuljetukseen ja lasten käsien ja jalkojen katkomiseen.

Bulgariasta ja Romaniasta Suomeen tulleita mustalaiskerjäläisiä hyysäävä "Vapaa liikkuvuus"-verkosto, joka on vaatinut Helsingin kaupunkia järjestämään näille mustalaiskerjäläisille ilmaisen asuntovaunupaikoituksen, suihkut, wc-tilat ja sähköt veronmaksajien kustannuksella, tukee tällaista vakavaa kansainvälistä rikollisuutta.Eetu "Preka-Eetu" Virén, Vapaa liikkuvuus -verkosto

Dan Koivulaakso, Vasemmistonuorten puheenjohtaja, Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas, Vapaa liikkuvuus -verkosto:


Helsingin Vasemmistoliitto nimesi minut eilen 8.6. virallisesti eduskuntavaaliehdokkaakseen. Lämmin kiitos kaikkia minua puolueen jäsenäänestyksessä äänestäneille. Sain ehdokasäänestyksessä kolmanneksi eniten ääniä puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin jälkeen, mikä antaa itseluottamusta vaaleihin.Tästä voidaan päätellä, että mustalaisrikollisten haaliminen sankoin joukoin Bulgariasta ja Romaniasta Suomen ja heidän hyysäämisensä suomalaisten veronmaksajien rahoilla on Vasemmistoliiton virallinen linja.torstaina, kesäkuuta 03, 2010

Valtaapitävä multikultiregiimi aivopesee koululaisia

Monikulttuurisuusfanaatikot käyttävät hegemonista asemaansa lasten aivopesemiseen, nyt se myönnetään jo peruskoulun opetussuunnitelmassakin:
Lasten ja nuorten ennakkoluuloihin ja rasismiin on onnistuneesti vaikutettu yksinkertaisella, mutta pitkäjänteisellä toiminnalla seuraavin askelin:


  • nostetaan esille positiivisia esimerkkejä ja kertomuksia, kaikki negatiiviset kertomukset sivuutetaan ilman huomiota

  • nostetaan esille esimerkkejä myönteisestä kehityksestä ja tehdään positiivisista tapahtumista näyttäviä dokumentteja ja suuria uutisia

  • edellinen nostaa esille lisää positiivisia esimerkkejä, joille annetaan näyttävää julkisuutta

  • näin kerätään näyttöä sille, että ilmapiirissä tai jonkin ryhmän käytöksessä muutos on mahdollista, muutoksesta on myönteisiä esimerkkejä ja että juuri minun ryhmäni jäsenillä on positiivisia kokemuksia ja he ovat muuttaneet asennettaan.


Valtaapitävä multikultiregiimi siis myöntää aivopesevänsä lapsia: monikulttuurisuudesta nostetaan esille vain positiivisia esimerkkejä ja kertomuksia, kaikki negatiiviset kertomukset sivuutetaan ilman huomiota.


Todellisuutta siis vääristellään täysin tahallisesti. Monikulttuurisuudesta tuotetaan positiivisia kertomuksia eli propagandaa. Vaikka osa näistä kertomuksista olisi tositapahtumiin perustuvia esimerkkejä, nämä esimerkit ovat tietysti vain yksittäistapauksia. Yksittäistapauksista ei pitäisi tehdä katteettomia yleistyksiä, mutta juuri näin mokupropagandassa tehdään: nostetaan esille vain positiivisia esimerkkejä ja kertomuksia, kaikki negatiiviset kertomukset sivuutetaan ilman huomiota. Tätä ei voi kyllin korostaa. Todellisuutta vääristellään tahallisesti. Kerrotaan vain hyviä asioita, ongelmat jätetään kertomatta. Tämä on tahallista valehtelua. Suomen peruskoulujen opetussuunnitelma perustuu eksplisiittisesti tahalliseen valehteluun.


Tämä on aivan sama asia kuin jos Suomen peruskouluissa olisi aivopesty lapsia ja nuoria kannattamaan kommunismia kertomalla Neuvostoliitosta vain positiivisia asioita ja jättämällä negatiiviset asiat kertomatta.


Tietyssä mitassa näin jopa tehtiinkin. Esimerkiksi vuonna 1970 Suomessa juhlittiin Leninin syntymän 100-vuotispäivää järjestämällä kouluissa kaikenlaisia Lenin-teematilaisuuksia. Nämä Lenin-juhlat ja Lenin-oppitunnit olivat tietysti pelkkää kommunistipropagandaa. Näillä Lenin-oppitunneilla ei kerrottu, että Lenin oli murhannut miljoonia ihmisiä. Tämä oli sairasta valehtelua ja moraalitonta propagandaa verisen kommunistidiktatuurin puolesta.


Nykyinen monikulttuurisuuspropaganda on täsmälleen samanlaista. Se perustuu tahalliseen valehteluun.


Valtiovalta (hallitus, eduskunta, Yle, ministeriöt, virastot, koululaitos) kertoo maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta vain positiivisia asioita.


Usein nämä positiiviset kertomukset ovat nimenomaan fiktiivisiä kertomuksia, koska ne eivät kestä lähempää tarkastelua. Esimerkiksi somalialainen ammatti- ja taparikollinen Ali Qassim on useasti esitetty mm. Ylen tv-ohjelmissa ja julkisen vallan kustantamissa seminaareissa (mm. Kulttuurikeskus Caisan rasisminvastaisessa seminaarissa) malliesimerkkinä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuneesta maahanmuuttajasta, todellisena huippuosaajana, jollaisia Suomi kipeästi tarvitsee rikastuttamaan kulttuuriamme ja poistamaan työvoimapulaamme. Tämä on silkkaa valehtelua, koska Ali Qassim ei ole tiettävästi koskaan tehnyt Suomessa mitään hyödyllistä työtä. Ali Qassim on aiheuttanut suomalaisille veronmaksajille suunnattomia kustannuksia ensinnäkin nostamalla palkkaa täysin turhista töistä ja toiseksi jopa varastamalla hänelle annettuja määrärahoja.

Ali Qassimin saama vankeustuomio budjettimäärärahojen kavalluksesta ei ole kuitenkaan estänyt mm. Yleisradion toimittajia kutsumasta Qassimia keskusteluohjelmiin monikulttuurisuuden asiantuntijana ja korkeasti koulutettuna, sivistyneenä herrasmiehenä ja huippuosaajana. Tämä vankeuteen tuomittu rikollinen on kelvannut myös esim. Kulttuurikeskus Caisan rasisminvastaiseen seminaariin "asiantuntijaksi" puhumaan "nettirasismista" ja vaatimaan sensuuria.

Esimerkiksi oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Ilari Hannulan mielestä ei ollut mitään estettä oikeusministeriön osallistumiselle ammatti- ja taparikollinen Qassimin järjestämään seminaariin. Tämä ei tietenkään ole kovin yllättävää, koska Hannulahan toimii oikeusministeri Tuija Braxin nimittämän sensuurikomitean johtajana.

Kun oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla oikeusministerin alaisuudessa työskentelevä lainsäädäntöneuvos Hannula esittää nykyisen sensuurilainsäädännön tiukentamista entisestään, ei pitäisi tietenkään yllättyä tämän sananvapautta ja demokratiaa vastustavan, diktatuuria kannattavan byrokraatin osallistumisesta ammatti- ja taparikollinen Qassimin järjestämään, sensuuria vaativaan seminaariin.

Qassim itse on hyötynyt tuosta peruskoulun opetussuunnitelmassakin mainitusta monikulttuuristajien (mokuttajien) propagandaperiaatteesta, että kaikki negatiiviset kertomukset sivuutetaan täysin huomiotta. Se tosiseikka, että Qassim on vankeustuomion saanut ammattimainen talousrikollinen, on tyystin jätetty mainitsematta sanomalehdissä ja tv-uutisissa ja tv:n ajankohtaisohjelmissa.

Qassimia on kuitenkin usein haastateltu sanomalehdissä, tv-uutisissa ja tv:n ajankohtaisohjelmissa. Journalististen perusperiaatteiden mukaan näissä yhteyksissä olisi tietysti pitänyt mainita hänen rikostaustansa. Siitä on kuitenkin tyystin vaiettu, koska sanomalehtien, tv-uutisten ja tv:n ajankohtaisohjelmien toimittajat ovat lähes poikkeuksetta monikulttuurisuuspropagandisteja; he noudattavat sitä periaatetta, että maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista ei saa koskaan kertoa mitään negatiivisia asioita. Juuri siksi Ali Qassim on esitetty huippuosaajana, korkeasti koulutettuna, sivistyneenä virkamiehenä ja herrasmiehenä, eikä vankilaan tuomittuna ammatti- ja taparikollisena.

Joskus harvoin monikulttuurisuuspropagandistien kertomat positiiviset tarinat voivat tietysti olla tottakin. Silloin ne ovat kuitenkin yksittäistapauksia, joita ei pitäisi yleistää. Maahanmuuttoa pitäisi tarkastella yhteiskunnallisena ilmiönä kokonaisten väestöryhmien tasolla. Yksi älykäs ja rehellinen, työtätekevä somali ei tee kaikkien somalien maahanmuuttoa Suomelle hyödylliseksi. Mokuttajat kuitenkin tuntuvat luulevan, että minkä tahansa yksittäistapauksen nostaminen esille positiivisena esimerkkinä muka jotenkin kumoaa maahanmuuttokriittisten esittämät kokonaisten väestöryhmien tasolla havaitut tilastolliset tosiasiat, esim. somalien ym. kehitysmaalaisten valtavan rikollisuuden, ja kaikenlaiset yleissivistykseen kuuluvat, yleisesti tunnetut ilmiöt, mm. muslimien pakkoavioliitot, kunniamurhat, lasten sukupuolielinten silpomiset jne.

Mokuttajat eivät tajua, että yksittäistapauksia ei voi yleistää.

keskiviikkona, kesäkuuta 02, 2010

Ulkomaalaisten mummojen Suomeen tuominen tulee kalliiksi suomalaisille veronmaksajille

Pauli Vahtera: Mummojen hinta


Jos mummo tulee Suomeen 67-vuotiaana ja elää keskimääräisen suomalaisen naisen iän 83-vuotiaaksi, hän asuisi Suomessa 16 vuotta.

Oleskeluluvan saanut henkilö on oikeutettu kaikkiin Suomen yhteiskunnan palveluihin, eikä lasten mahdollisilla lupauksilla ole mitään merkitystä juridisesti.

Käytännössä lasten tulot harvemmin edes riittäisivät laitospaikkavaiheessa. Laitoksissa yksi hoitovuorokausi maksaa 100-150 euroa.

Toimeentulotuki ennen erityistuen alkamista, 5 vuotta, 417 e/kk, 5.004 e/v, 25.020 e/Suomessa olo aika yht

Asumismenot, 7 v , 300 e/kk, 3.600 e/v, 25.200 e/yht

Kodin perustamiseen liittyvät menot, 5.000 e/yht

Maahanmuuttajan erityistuki 5 v, 584 e/kk, 7.010 e/v, 35.048 e/yht

Omaishoidon tuki 5 v, 500 e/kk, 6.000 e/v, 30.000 e/yht

Kotihoito 2 v, 40 e/vrk, 1.200 e/kk, 14 400 e/v, 28.800 e/yht

Laitoshoidon kulut (Tehostettu palvelu-asuminen) 3 v, 100 e/pv, 3.000 e/kk, 36.000e/v, 108.000 e/yht

Terveydenhoitokulut 8 v, 2.000 e/v, 16.000 e/yht

Terveydenhoitokulut, 2 viimeistä vuotta 2 v, 20.000 e/v, 40.000 e/yht

Tulkkauskustannukset 10 v, 300 e/v, 3.000 e/yht

Maahanmuuton viranomaiskustannukset 1.500 e/yht

Muut julkiset palvelut 10 v, 1.500 e/v, 15.000 e/yht

Yhteensä 10 vuotta, yht. 332.568 euroa, eli yhteensä 300.000 euroa.

Kaksi mummoa maksaisi siis 600.000 euroa.

Jos joka kymmenes EU:n ulkopuolelta Suomeen tullut toisi mummon mukanaan, olisi 5000 mummon menot 1,5 miljardia euroa.

Perheenyhdistäminen yhteiskunnan maksamana on yksi suomalainen hulluus. Jos kansakunnan velkataakalle haluttaisiin tehdä edes yksi helpotus, pitää perheenyhdistäminen kaikissa muodoissaan lopettaa heti.