Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, syyskuuta 08, 2011

Turun apulaiskaupunginjohtaja yrittää estää kansaa saamasta tietoa maahanmuuton kustannuksistaTurun sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (kok), joka haluaa kieltää kansaa saamasta tietoa maahanmuuton kustannuksista suomalaisille veronmaksajille. Maija Kyttä (kok) siis vastustaa demokratiaa, koska hänen mielestään kansalla ei ole oikeutta saada tietoa verovarojensa käytöstä.TS:


Turku yritti salata tutkimuksen maahanmuuton kustannuksista

Turun Sanomat 8.9.2011 05:01:16

Turun kaupunki on yrittänyt salata itse teettämänsä selvityksen maahanmuuton kaupungille aiheuttamista kustannuksista. Selvityksen keväällä tilannut apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (kok.) päätti luokitella sen luottamukselliseksi.

– Siinä vaiheessa kun se tilattiin, haluttiin ensin tilaajan saavan se, Kyttä kommentoi.

Hänen mukaansa selvitys on sittemmin laitettu kaupungin sisäiseen asiakirjajärjestelmään. Turkulaisille tai medialle tuloksista ei ole tiedotettu. Kyttä kiistää, että se johtuisi aiheen poliittisesta arkaluonteisuudesta.

Turun Sanomat ja Aamuset saivat Turun ammattikorkeakoulun tutkijoiden tekemän 52-sivuisen selvityksen haltuunsa tällä viikolla. Aamuset julkisti kokonaissumman jo keskiviikkona.

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten käyttämien palveluiden kustannukset olivat vuonna 2009 hieman alle 37 miljoonaa euroa. Valtaosa tästä meni koulutukseen ja sosiaali- ja terveysmenoihin.

Summasta reilut seitsemän miljoonaa liittyi maahanmuuttajien kotouttamisen erityspalveluihin kuten tulkkaukseen, koulutuksen tukitoimiin ja Turun ulkomaalaistoimistoon.

Tutkimuksen piti alun perin koskea vain kotouttamislain piiriin kuuluvia turkulaisia, mutta tutkijat laajensivat sen koskemaan kaikkia noin 12 000 vieraskielistä ja heidän käyttämiään palveluita.

Turun kaupunki teki vastaavan selvityksen ensimmäisen kerran vuonna 2001. Silloin tutkittiin vain alle kolme vuotta maassa olleita maahanmuuttajia, joten selvitykset eivät ole vertailukelpoisia. Vuotuiset kustannukset olivat kymmenen vuotta sitten noin 14 miljoonaa euroa.

Uuden selvityksen taustalla olleen ohjausryhmän jäsenet ovat asiasta vaitonaisia.

– Tästä on sovittu, että apulaiskaupunginjohtaja Kyttä omistaa raportin, joten kääntykää hänen puoleensa, ohjausryhmän puheenjohtaja Marit Holmberg sanoi.
Näissä luvuissa ei ole edes mukana maahanmuuttajien aiheuttamia kaupungin vuokra-asuntojen kustannuksia.

Eikä tietenkään myöskään valtion maahanmuuttajille maksamia etuuksia (työttömyyskorvaus, asumistuki, lapsilisä, lasten kotihoidon tuki jne.) tai valtion kustantamia palveluita (esim. korkeakoulujen opiskelupaikat).

Eikä tuossa ollut mukana edes toimeentulotuki, vaikka sehän on nimenomaan kunnan budjetista maksettava etuus. Maahanmuuttajat ovat vahvasti yliedustettuina toimeentulotuen saajien joukossa, joten nimenomaan toimeentulotuki on keskeinen maahanmuuttajien aiheuttama kustannus veronmaksajille. Tuo "tutkimus" maahanmuuton kaupungille aiheuttamista kustannuksista on siis lähtökohtaisesti virheelllinen, koska merkittäviä kustannuksia on jätetty laskuista pois. Kustannukset on siis arvioitu paljon todellista pienemmiksi.P.S.
Tietojen salaamisesta kansalta:

Turun kaupunki on yrittänyt salata itse teettämänsä selvityksen maahanmuuton kaupungille aiheuttamista kustannuksista. Selvityksen keväällä tilannut apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (kok.) päätti luokitella sen luottamukselliseksi.

...

Uuden selvityksen taustalla olleen ohjausryhmän jäsenet ovat asiasta vaitonaisia.

–Tästä on sovittu, että apulaiskaupunginjohtaja Kyttä omistaa raportin, joten kääntykää hänen puoleensa, ohjausryhmän puheenjohtaja Marit Holmberg sanoi.


Kommentti TS:n yleisökeskustelupalstalta:

"Teppo Vanamo" kirjoitti 8.9.2011 06:11

Virkamies ei voi omistaa raporttia, ellei ole sitä omasta pussistaan maksanut.

Ellei Maija Kyttä ole todistettavasti maksanut kyseisen tutkimuksen kustannuksia, vaan on käyttänyt sen tekemiseen veronmaksajien rahoja, tutkimuksen tulokset on julkaistava jokaiselle kaupungin asukkaalle, elleivät erityiset laissa määritellyt syyt sitä estä.

Koska Kyttä kiistää, että salaaminen johtuisi aiheen poliittisesta arkaluonteisuudesta, olisi hänen ehkä syytä perehtyä sellaiseen seikkaan, että viranhaltijan on annettava salaamisesta kirjalinen raportti pyytäjälle "kohtuullisessa ajassa". Tällaisessa "ei kiireellisessä" tapauksessa kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 14 päivää. Onko TS muuten pyytänyt? Täältä ei saa ostaa kyseistä lehteä.

Ongelma näissä on vain, että tuomioistuimien kanta on ollut se, että näistä ei pahemmin rangaistuksia jaella. Siinä olisikin vähän eduskunnalle puuhaa, että saadaan lakiin kirjattua kunnon rangaistus myös asiakirjojen salaamisesta. Olisiko pari vuotta linnaa passeli, kun suota kuokkimaan ei saa enää pistää...


Olen täsmälleen samaa mieltä.

Demokratiassa eli KANSAN hallitsemassa valtiossa poliitikoilla tai virkamiehillä ei ole MITÄÄN oikeutta estää KANSAA saamasta tietoa veronmaksajien rahojen eli KANSAN rahojen käytöstä.

Verovarojen käyttötarkoituksen pimittäminen kansalta on kansan rahojen varastamista ja kansalle valehtelua. Kaikki verovarat ovat kansalaisten rahaa. Se, joka pimittää KANSALTA tietoa verovarojen käytöstä, varastaa KANSALTA.

Tuon raportin tietojen pimittäminen on paitsi lainvastaista, myös perustuslainvastaista ja demokratian perusperiaatteiden vastaista. Tuollaisten tietojen pimittäminen kansalta on demokratian vastaista.

Suomen perustuslain mukaan Suomi on demokratia. Se, joka yrittää estää KANSAA saamasta tietoa veronmaksajien rahojen eli KANSAN rahojen käytöstä, vastustaa demokratiaa eli Suomen laillista yhteiskuntajärjestystä.

Rikoslain mukaan pyrkiminen Suomen laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen laittomin keinoin on valtiopetos, josta minimirangaistus on vuosi vankeutta ja maksimirangaistus kymmenen vuotta vankeutta.

Jokainen viranhaltija ja poliittisessa luottamustehtävässä toimiva henkilö, joka väärinkäyttää virka-asemaansa tai poliittista valtaansa julkisuuteen kuuluvien tietojen pimittämiseksi kansalta, yrittää laittomin keinoin kumota Suomen laillisen yhteiskuntajärjestyksen eli demokratian.

Näin ollen Turun apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä syyllistyy valtiopetokseen.

Jos syyttäjäviranomaiset noudattaisivat lakia, Turun apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä joutuisi syytteeseen valtiopetoksesta.

Lain mukainen minimirangaistus valtiopetoksesta on vuosi vankeutta ja maksimirangaistus kymmenen vuotta vankeutta.

keskiviikkona, syyskuuta 07, 2011

Juutalainen seurakunta onnistui oikeusteitse KIELTÄMÄÄN juutalaisvastaisen kirjan julkaisun Suomessavaltionsyyttäjä Jorma Äijälä, jonka mielestä ihmisille pitää antaa VANKEUTTA rangaistuksena kirjan julkaisemisestaHS:


Kirja Venäjän vallankumouksesta saamassa kiihotussyytteen Vantaalla

Valtionsyyttäjä: suomalainen esipuhe on juutalaisvastainen

Kirjastot poistamassa Robert Wiltonin teosta hyllyistään

Julkaistu: 24.1.2004Kirja Venäjän keisariperheen viimeisistä vaiheista on johtamassa syytteeseen Vantaan käräjäoikeudessa. Valtionsyyttäjä Jorma Äijälän mukaan teoksen esipuhe panettelee ja solvaa juutalaisia kansanryhmänä sekä herjaa juutalaisten uskontoa.

Syyte katsoo kirjan esipuheen syyllistyvän sekä kiihottamiseen kansanryhmää vastaan että uskonrauhan rikkomiseen. Molemmat ovat Suomessa harvinaisia rikoksia.

Käräjille joutuva Robert Wiltonin teos Romanovien viimeiset päivät: kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin ilmestyi suomeksi vuonna 2000. Teoksen on julkaissut Lounais-Suomessa toimiva Tabernaculum Dei -niminen yhdistys. Sen suomentaja ja suomalaisen esipuheen laatija käyttää teoksen nimilehdellä salanimeä Jakim Boor.

Oikeusministeriö katsoi esipuheen tekstin rikolliseksi ja antoi syytemääräyksen jo viime helmikuussa. Valtionsyyttäjä laati syytteen toukokuun lopulla, ja Vantaan käräjäoikeudessa asia tulee käsittelyyn lähiaikoina.

Tulevasta syytteestä kertoi torstaina Suomen kirjastoseuran julkaisema Kirjastolehti verkkosivuillaan. Sen mukaan monet kirjastot ovat jo vetäneet tai vetämässä teoksen hyllyistään varaston puolelle.

Wiltonin kirjaan laaditussa esipuheessa väitetään, että juutalaiset ovat muita kansanryhmiä ja erityisesti kristittyjä uhkaava vakava vaara. Kirjoitus myös luettelee sotia, väkivaltaa ja rikoksia, joihin juutalaiset ovat Boorin mukaan ihmiskunnan historiassa syyllistyneet.

Samanlaisia aineksia sisältyy myös Wiltonin alun perin vuonna 1920 julkaistuun kirjaan. Esimerkiksi uusnatseja lähellä olevilla internetsivuilla teoksen on väitetty osoittavan, kuinka Venäjän vallankumouksen tekivätkin juutalaiset bolshevikit.

Tabernaculum Dei ry ilmoittaa perustavansa toimintansa Emanuel Swedenborgin (1688-1772) teologiaan ja filosofiaan. Jakim Boor taas on salanimi, jota on käytetty aiemminkin: 1940-50-luvuilla sen suojissa kirjoituksissaan julkaisi Espanjan silloinen diktaattori Francisco Franco.

Robert Wilton taas työskenteli Lontoossa ilmestyvän The Times -lehden Venäjän kirjeenvaihtajana vuodesta 1902 vuoteen 1919. Romanovien viimeiset päivät -kirjan ohella hän julkaisi kokemustensa perusteella myös teoksen Russia's Agony (1918). Molemmat ovat ilmestyneet useilla kielillä.

Tuhannen kappaleen painos on Helsingin Sanomien tietojen mukaan levitetty lähes kokonaan. Julkaisija on esimerkiksi lähettänyt sen kaikille kansanedustajille.

Kirjaa on levitetty sekä kirjakauppojen että kirjastojen kirjavälitystä hoitaville yhtiöille. Kirjan suomentajan tiedetään myös käyneen myymässä teostaan suoraan kirjastoille.

Perjantaina teosta ei löytynyt ainakaan Akateemisesta eikä Suomalaisesta kirjakaupasta, mutta molemmista se oli tilattavissa. Espoon kirjastossa teos siirrettiin kielteisen asiakaspalautteen perusteella hyllystä viime joulukuussa, Vantaan kirjaston kaksi teoskappaletta ovat käytännössä olleet yleisön ulottumattomissa jo syksystä 2000.

Helsingin kirjastoihin teosta ei koskaan ole edes hankittu, mutta Suomen monista maakuntakirjastoista teos löytyy, ja useimmissa se oli ainakin vielä tällä viikolla lainattavissa.

"Meille on yllätys, että teosta ylipäänsä on vielä saatavilla kirjastoista", sanoo Helsingin juutalaisen seurakunnan asiamies Dan Kantor.

Hänen edustamansa seurakunta teki aikoinaan tutkintapyynnön Wiltonin kirjasta oikeusministeriölle. "Monet kirjastot kuulivat asiasta siinä vaiheessa, ja ymmärsimme, että kirjaa ollaan poistamassa hyllyistä."

Opetusministeriön mukaan kunnat itse harkitsevat, mihin toimenpiteisiin kirjan suhteen ryhtyvät. Tällä viikolla lääninhallitukset ovat tiedottaneet kirjastoille asiasta ja muistuttaneet, että kirjan levittäminen saattaa olla rikollista.
Minusta tämä on todella pöyristyttävää.

Juutalaisen seurakunnan vaatimuksesta valtion väkivaltakoneisto KIELTÄÄ ihmisiä lukemasta kirjoja:

"Meille on yllätys, että teosta ylipäänsä on vielä saatavilla kirjastoista", sanoo Helsingin juutalaisen seurakunnan asiamies Dan Kantor.

Hänen edustamansa seurakunta teki aikoinaan tutkintapyynnön Wiltonin kirjasta oikeusministeriölle.En toki väitä, että poliisi, syyttäjä ja tuomari olisivat tässä asiassa erityisesti juuri juutalaisten käsikassaroita. Samanlaista sensuuria on Suomessa harjoitettu muutenkin.

Suomen valtio on diktatuuri, joka kieltää kansalta virallisen valtioideologian vastaiset ajatukset. Kansalaisia esimerkiksi kielletään kertomasta toisille kansalaisille tosiasioita afrikkalaisten kulttuurillisista ja geneettisistä erityispiirteistä, jotta kansa ei huomaisi afrikkalaisten väestöaineksien maahantulvimisen vaikutuksia yhteiskuntaan.

Syyttäjät, erityisesti valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä valtionsyyttäjä Mika Illman, vastustavat sananvapautta ja kannattavat diktatuuria. Suomi on Neuvostoliiton kaltainen diktatuuri, jossa kansaa kielletään lukemasta kirjoja.

Miten tämän Venäjän vallankumousta käsittelevän kirjan Romanovien viimeiset päivät kieltäminen Suomessa eroaa siitä, että Neuvostoliitossa kiellettiin Aleksander Solzhenitsynin kirja Vankileirien saaristo?
HS Suomen valtion väkivaltakoneiston harjoittamasta sensuurista:

Kiihottaminen on harvinainen rikos

Julkaistu: 24.1.2004Jumalanpilkasta on Suomessa tuomittu 1930-luvulla Erkki Vala, joka julkaisi otteita Jaroslav Hašekin Kunnon sotamies Švejkin seikkailuista, ja 1960-luvulla Hannu Salama Juhannustansseistaan, siveettöminä meillä taas on takavarikoitu Henry Millerin Kravun kääntöpiiri ja Agnar Myklen Punainen rubiini.

Myös kiihottaminen kansanryhmää vastaan on Suomessa harvinainen rikos. Vuosina 1987-96 meillä tuomittiin siitä vain yksi ihminen, mutta viime vuosina konfliktit ovat yleistyneet ja tuomioita on rapsahtanut tiuhempaan.

Turkulainen kaupunginvaltuutettu tuomittiin vuosina 1999 ja 2001. Jälkimmäisen tuomion syynä oli internetsivuilla julkaistu kirjoitus ja pilakuva islaminuskoisista.

Vuonna 2000 joensuulainen mies tuomittiin lähetettyään uhkauskirjeitä marokkolaissyntyiselle professorille.

Kaksi vuotta myöhemmin kaksi vantaalaista nuorta miestä sai sakkoja maalattuaan toisen omistaman pakettiauton kylkeen tekstin "Thank god we were born white".

Niitäkin tapauksia on, jotka eivät ole edenneet käräjille asti.

Kansanedustaja Toni Halmeen (ps) Tuomiopäivä-kirjastakin tehtiin vuosi sitten tutkintapyyntö, mutta oikeusministeriö ei löytänyt siitä aineksia, joiden perusteella kirjoittajaa olisi voitu syyttää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Vähän aiemmin suomenruotsalaiset kansankäräjät pohti, tekisikö se tutkintapyynnön Suomalaisuuden liiton puheenjohtajaa Pentti Huttusta vastaan. Syynä oli Suomen Mieli -lehden pääkirjoitus, jossa kehotettiin suomalaisia luopumaan ruotsalaisista sukunimistään.

Klassinen esimerkki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on Adolf Hitlerin Taisteluni-kirja. Sotien jälkeen teos pysyi vuosikymmenien ajan visusti kirjastojen varastoissa, eivätkä kaikki vieläkään anna 1940-luvulla painettuja harvoja kappaleitaan kotilainaksi.

Toisaalta on aina otettava huomioon perusoikeuksiin kuuluva sananvapaus: mitä tahansa jonkun mielestä ikävää julkisuutta ei voi pitää kiihottamisena.

Rikoslain mukaan kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan rangaistuksena on sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Uskonrauhan rikkomisesta rangaistus on sakkoa tai kuusi kuukautta vankeutta. Robert Wiltonin Romanovien viimeiset päivät -kirjan esipuheen laatijalle syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta.Valtion väkivaltakoneiston harjoittamaa poliittista mielipidevainoa (syyttäjän vaatimaa poliittista vankeustuomiota) vastustaakseni julkaisen tässä tämän googlella löytämäni selostuksen tästä kirjasta, jonka lukemisen totalitaristit haluavat estää:


Tiivistetty esitys Robert Wiltonin kirjasta “ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT, kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin”. Venäjän vallankumous ei ollut bolsevikkien aikaansaannos, vaan se oli kasaarieliitin suorittama vallankaappaus Venäjän tsaarilta.

(Tekstissä käytetty nimitys kasaarieliitti tarkoittaa siis kasaarijuutalaiseliittiä)

Robert Wilton, joka oli toiminut 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana, oli nähnyt vuoden 1917 bolsevikkikumouksen verisyyden tapahtumapaikalla Pietarissa. Hän ryhtyi itse tutkimaan tsaariperheen murhaa yhdessä virallisen tutkintatuomarin Nikolai Sokolovin kanssa. Kuten aikaisemmin jo sanottiin (näillä nettisivuilla), sai hän tässä tutkimuksessaan selville asioita, joista virallinen historiankirjoitus on vaiennut. Wiltonin kirja “The Last Days of the Romanovs” ilmestyi Lontoossa ja New Yorkissa 1920. Sen ranskankielinen versio “Les Derniers Jours des Romanoffs” oli ilmestynyt Pariisissa 1921.


Kirjan ranskankielisessä versiossa Wilton esittää bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsentenluettelot, joissa hän kirjoittaa jäsenten nimet ja kansallisuuden. Kyseiset luettelot hän oli kerännyt virallisista neuvostolähteistä. Luetteloista paljastuu hämmästyttävä tosiasia: korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä! Ylivoimainen enemmistö muodostui juutalaisista, joista useat olivat muuttaneet nimensä venäläisiksi. Tästä seuraa, että historiankirjoissa väitetty “venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli ollut tietyn organisaation kasaarieliitin suorittama vallankaappaus Venäjällä.

Paljastaessaan Venäjän vallankumouksen sekä tsaarinperheen murhan kansainvälisten juutalaisten operaatioksi Wilton joutui itse tämän tehokkaan organisaation vainon kohteeksi. Niinpä hänen kirjansa vedettiin pois kirjakaupoista, ja hän menetti työpaikkansa Times-lehdessä.

Melkein samoin on käynyt nykyisinkin, sillä tämän teoksen suomentaja ja sen suomalaisen esipuheen laatija Jakim Boor joutui Vantaalla käräjille syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta, jossa syyttäjänä oli valtionsyyttäjä Jorma Äijälä.

Helsingin juutalainen seurakunta oli tehnyt Wiltonin kirjasta tutkintapyynnön oikeusministeriölle. Tässäkin tapauksessa Wiltonin suomennettu teos on vedetty pois kirjastoista ja kirjakauppoihin ei enää tilata uusia painoksia kyseistä teosta.

Teos sai ankaran hälyn kasaarieliitin keskuudessa osittain siksi, että siinä paljastuu heidän rikoksensa: esim. tsaariperheen murha, Venäjän sivistyneistön murhat ja kasaarieliitin luoman Neuvostoliiton suorittamat hirmuteot noin. 60 milj. kuollutta ihmistä. Nämä neuvostovaltion kansanmurhat mainitaan jo suomennoksen esipuheessa.

Kasaarieliitti ei myös hyväksy esipuheen julkaisemia totuuksia juutalaisten kasaarialkuperästä, heidän luonteestaan, joka juontaa juurensa helvetillisestä Talmud-uskonnosta sekä paljastuksia siitä, että kasaariylimystö muodostaa vaaran koko ihmiskunnalle. Heidän osuutensa kautta historian kansainvälisissä selkkauksissa ja politiikassa - ei vain Venäjän vallankumouksessa - on kiistaton. Esipuheen mukaan kasaarimafian seuraava päämäärä on kolmas maailmansota. Näiden totuuksia julkistamista juutalaiseliitti ei hyväksynyt, siksi Jakim Boor joutui käräjille.

Näin kasaarieliitin rikokset ja hirmuteot paljastava kirja saatiin pois suurimman osan ulottuvilta.

Wiltonin teos (suomennos: Tabernaculum Dei ry Vantaa 2000)

Ensimmäisessä luvussa sanotaan mm., että “Lopultakin voidaan kertoa totuus Nikolai II:n, Venäjän tsaarin, sekä hänen vaimonsa ja perheensä marttyyrikohtalosta. Se perustuu todisteisiin, jotka on saatu asiaan kuuluvasti suoritetusta ja lainmukaisesta tutkimuksesta. Silminnäkijöiden allekirjoittamat valaehtoiset todistajanlausunnot ovat tämän kirjoittajan hallussa, mutta hän ei paljasta lausunnonantajien henkilöllisyyttä, sillä he ovat yhä neuvostoviranomaisten - murhaajien - vallassa. Tulee aika, jolloin rangaistuspäivä sarastaa. Kirjoittaja on pyrkinyt esittämään oikeudenkäynnin avauksen täysin tietoisena siitä, että todisteiden lopullinen käsittely tuomioistuimessa osoittaa hänen väitteensä oikeaksi ja saa aikaan syyllisyystuomion”.

Valitettavasti tuo “rangaistuspäivä” ei ole vieläkään koittanut, vaikka järkyttävästä rikoksesta on jo kulunut 86 vuotta. Toivottavasti mafiaryhmän (kasaarieliitti) rikokset tullaan selvittämään tulevaisuudessa. Kasaarieliitin kansainvälinen valta on nykyisin niin voimakasta, että yleensä ottaen heidän rikoksiensa selvittäminen julkisesti ja vielä siten, että selvitykset johtaisivat syytteisiin, on lähes mahdotonta. Kansakuntien tulisi riisua hartioiltaan kasaarieliitin valtarakenteet: vasta sen jälkeen koittaisi tämän voimakkaan ryhmän tekemien rikoksien tutkimisen, arvioinnin ja tuomitsemisen aika. Mutta se aika tulee vääjäämättömästi, sille ei mahda kieroimmatkaan kasaarieliitin juonittelut yhtään mitään, sillä pahuus kantaa aina mukanaan rangaistuksen.

Tuo järkyttävä tapahtuma, tsaariperheen murha, tapahtui heinäkuun 16. päivän jälkeisenä yönä vuonna 1918 Jekaterinburgissa. Keisarin perhe ja sen uskolliset seuralaiset - kaikkiaan yksitoista henkeä - vietiin pieneen huoneeseen, joka sijaitsi samassa talossa, johon heidät oli tuotu vangeiksi. Siellä heidät ammuttiin kuoliaaksi revolvereilla. Minkäänlaista oikeudenkäyntiä ei pidetty. Ennen kuin kuolema vapautti heidät kärsimyksistään, he olivat joutuneet kokemaan pahoinpitelyä, joka merkitsi hirvittävää henkistä ja ruumiillista kidutusta. Kun uhrit olivat hengettömiä, ruumiit vietiin metsään ja hävitettiin täydellisesti. Selvää on, että nämä teot olivat harkittuja ja murhat huolellisesti valmisteltuja.
maanantaina, syyskuuta 05, 2011

Muslimijuhlan vuoksi koululaiset pakotetaan viikonloppuna kouluun

Vantaan Sanomat:

Ala-asteella järjestetään pakollinen muslimijuhla

Strömbergin ala-aste Helsingin Pitäjänmäellä viettää monikulttuurista juhlavuotta.

Lauantainen Iid al fitr -tilaisuus, islamilaisen paaston päättymisen juhla, on kaikille oppilaille pakollinen koulupäivä, myös kristittyjen ja ateistien perheiden lapsille.

– Kyllä se on pakollinen kaikille. Painotan, että kyse ei ole uskonnon harjoittamisesta, sanoo koulun rehtori Päivi Ristolainen.


Miten koululaiset voidaan pakottaa viikonloppuna kouluun?

Miten koulussa voidaan järjestää muslimijuhla?

Miten muiden kuin muslimien lapset voidaan pakottaa osallistumaan muslimijuhlaan?

Miten uskonnollisen paaston päättymiseen liittyvä uskonnollinen juhla ei muka ole uskonnon harjoittamista?


Vastavuoroisesti joulujuhlan alussa esitettävä kristillinen joulukuvaelma on tänä vuonna pakollinen kaikille oppilaille, myös muslimeille.

– Myös kuvaelma katsotaan ja vanhemmille on kerrottu, että mistä syystä se on pakollinen. Aiempina vuosina, kun meillä ei ole ollut monikulttuurista juhlavuotta joulukuvaelman katsominen on ollut vapaaehtoista.

Ristolainen huomauttaa, että joulujuhla on lukukauden päättöjuhla ja erikseen ovat kirkossa pidettävät vapaaehtoiset hartaus- ja laulutilaisuudet. Muslimit ovat voineet tulla päättöjuhlaan joulukuvaelman esittämisen jälkeen.

Ristolainen uskoo, että joulukuvaelman katsominen ei tule aiheuttamaan ongelmia koulun muslimiperheille.


Suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivan peruskoulun rehtori kantaa huolta vain siitä, onko Jeesuksesta kertovan jouluevankeliumin esittäminen ongelma "koulun muslimiperheille" eli maahanmuuttajille.

Suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivan peruskoulun rehtoria ei siis lainkaan kiinnosta, miten kirkkoon kuulumattomat 20 % suomalaisista suhtautuvat Jeesus-satujen esittämiseen totena.

Muslimeja jouluevankeliumi ei tietenkään häiritse, koska tarina Jeesuksesta kuuluu islamiin. Islaminuskohan perustuu kristinuskoon ja juutalaisuuteen. Muslimit siis uskovat Jeesukseen profeettana ja pitävät Jeesusta pyhänä. Näin ollen tarina Jeesuksen syntymästä kuuluu islamiin. Kristillinen jouluevankeliumi on osa islamia. Muslimit eivät tietenkään vastusta sellaista uskonnollista seremoniaa, jonka sisältö on osa islamia itseään.

Sen sijaan ateistit eivät usko Jeesukseen. Ateistit eivät usko, että tarina Jeesuksesta on totta. Suomalaiset ateistit joutuvat maksamaan veroja, joilla kustannetaan Jeesus-satujen esittäminen totena.

Tässä asiassa siis muslimit ja kristityt ovat keskenään samalla puolella ja suomalaiset ateistit eri puolella. Suomalaiset kristityt liittoutuvat ulkomaalaisten muslimien kanssa suomalaisia ateisteja vastaan. Suomalaiset ateistit joutuvat kärsimään muslimimyönteisten, suomalaisvihamielisten kristittyjen järjestämästä huuhaapropagandasta sekä kristillisen jouluevankeliumin että islamilaisen paastoseremonian muodossa.

Kommentteja Iltalehden keskustelupalstalta:

03.09.2011, 12:14
Ei nimimerkkiä
Vieras


Hyvä juttu, oppivat suomalaisetkin uusia asioita


04.09.2011, 14:00
Ei nimimerkkiä
Vieras


Elikkä alkeet rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Kuinka kohdella tyttöjä/naisia oikein, ismalilaisuuden "ylivertaisuutta", huivin käytön alkeet, poikien/miesten paremmuus, tytöt ja pojat erikseen ym. muuta kulttuuria rikastuttavaa. Myöhemmin tulee kuvaan raiskaukset, ryöstöt, kunniamurhat ym. yhtä kasvattavat asiat.
04.09.2011, 13:01
Ei nimimerkkiä
Vieras


tollasena päivänä mun lapsilla on yllättävä vatsatauti ja jäävät kotiin


04.09.2011, 13:05
Ei nimimerkkiä
Vieras

Ilmoita mieluummin koululle,että heidän toimintansa on lainvastaista ja lapset eivät sinä päivänä tule kouluun. Jos antavat lapsille jälki-istuntoa tai jonkin muun rangaistuksen, niin tutkintapyyntö poliisille perustuslain vastaisesta uskonnon harjoittamiseen pakottamisesta.
Kommentteja Facebookista:


Jiri Keronen

En käsitä logiikkaa, miten tuo ei ole pakottamista uskonnon harjoittamiseen, kuten opettaja väittää. Juhla perustuu uskontoon ja sitä juhlitaan uskonnollisista syistä. Uskonnolliset juhlat ovat yleinen tapa, jolla ihmiset enää edes harjoittavat uskontoja, mutta tässsä tapauksessa se ei jotenkin taianomaisesti ole sitä.

Jiri Keronen

Uskonnollisia pakkoja tulee vähentää, ei lisätä. Se, että kristittyjen lapset pakotetaan johonkin, ei käy perusteluksi sille, että myös muslimit tulee pakottaa, samoin kuin Pekka-Ericin koulusurmaaminen ei oikeuta Norjan hirmutekoja. Kaksi väärää ei tee yhtä oikeaa.Mielestäni tuo rehtori Päivi Ristolainen syyllistyy rikokseen pakottamalla koululaiset uskonnon harjoittamiseen.


Suomen perustuslaki, 11 §

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.