Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, joulukuuta 05, 2006

Suomen pääministeri haluaa kasvattaa Suomen ulkomaalaisväestöä kaikin keinoin

Hbl:


Vanhanen vill fylla flyktingkvoten

Statsminister Matti Vanhanen förargar sig över inrikesministeriets och arbetsministeriets tvist om kriterierna för kvotflyktingar. På grund av tvisten kommer Finland kanske inte att fylla sin flyktingkvot för i år i tid. Vanhanen anser att Finland ska bära sitt ansvar för internationella problem. Att kvoten kanske inte fylls skulle vara problematiskt.

– Med tanke på det internationella ansvaret är det en litet tråkig signal från Finland, sade Vanhanen i Bryssel på tisdagen.

Enligt arbetsministeriet hinner Finland ta emot högst 675 flyktingar i år. Kvoten går på 750 flyktingar. Orsaken är att inrikesministeriet gett avslag för många flyktingar som FN:s flyktingorganisation UNHCR föreslagit. Ministerierna har beskyllt varandra för situationen i offentligheten under de senaste dagarna.

Vanhanen utesluter inte möjligheten att höja flyktingkvoten under kommande år som ersättning för de platser som inte fylls i år. Men nästa år är det troligtvis inte ännu möjligt, säger Vanhanen. (FNB)Ei siis riitä, että Suomeen tulleiden pakolaisten turvapaikkahakemukset käsitellään. Suomeen on ehdottomasti rahdattava lisää ja lisää pakolaisia, jotta kiintiö ei vain jäisi vajaaksi. Jos tänä vuonna kiintiötä ei ehditä täyttää, tulevien vuosien kiintiötä on kasvatettava. Suomen pääministeri haluaa siis kasvattaa Suomen ulkomaalaisväestöä kaikin keinoin.

Suomen pakolaispolitiikka ei siis perustu siihen, että aidosti hädässä olevat ihmiset hakisivat turvapaikkaa Suomesta.

Jos se perustuisi siihen, silloinhan turvapaikkahakemusten hylkääminen ei olisi mikään syy ruveta kasvattamaan tulevien vuosien pakolaiskiintiötä; eihän tämän vuoden turvapaikkahakemusten hylkäämisellä ole mitään loogista tai kausaalista suhdetta siihen, kuinka paljon maailmassa on apua tarvitsevia pakolaisia.

Suomen pakolaispolitiikka ei siis perustu objektiiviseen pakolaistilanteeseen.

Suomen pakolaispolitiikka perustuu päinvastoin siihen, että Suomen hallitus haluaa kaikin keinoin rahdata Suomeen mahdollisimman paljon ulkomaalaisia. Mitenkään muuten ei voida perustella sitä, että pakolaiskiintiön jäämistä vajaaksi pidetään jonain ongelmana.

Suomen hallitus on päättänyt systemaattisesti kasvattaa Suomen ulkomaalaisväestöä. Pääministeri Matti Vanhanen ja muut Suomen poliittiset vallanpitäjät inhoavat suomalaisia ja haluavat kaikin keinoin tuoda Suomeen lisää ja lisää ulkomaalaisia tuhotakseen suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin. Suomen poliittisten vallanpitäjien tavoitteena on vaihtaa Suomen väestö ulkomaalaisväestöön.

Sama trendi on meneillään kaikkialla Euroopassa. Monissa Euroopan suurkaupungeissa ulkomaalaistaustaista väestöä on jo nyt kolmasosa tai jopa yli puolet kaupungin asukkaista. Suomi on kovaa vauhtia menossa samaan suuntaan, koska Suomen poliittinen eliitti on vakaasti päättänyt monikulttuuristaa Suomen eli muuttaa Suomen samanlaiseksi etnisesti pirstaloituneeksi, sekasortoiseksi Mogadishu Avenueksi kuin mm. Tukholma, Göteborg, Malmö, Amsterdam, Pariisi ja Lontoo jo nyt ovat.

Mikään konsti ei ole liian kiero tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Välillä valehdellaan, että maahanmuuttajat muka ratkaisevat Suomen väestön ikääntymisestä aiheutuvan "työvoimapulan". Kun vanhusten määrä lisääntyy, työssäkäyvien verotaakka kasvaa - vanhuksethan saavat eläkkeitä, julkista terveydenhoitoa ja vanhainkotipalveluja, jotka kustannetaan työssäkäyvien maksamilla veroilla. Näiden Suomen väestön vanhenemisen aiheuttamien hyvinvointivaltion rahoitusongelmien ratkaisuksi tarjotaan siirtotyöläisten muuttoa Suomeen: jos maahanmuuttajien ansiosta työssäkäyvien ja eläkeläisten välinen suhdeluku pysyisi ennallaan, eläkemenojen aiheuttama verotaakka ei kasvaisi suhteessa palkansaajien tuloihin.

Maahanmuuttajat eivät kuitenkaan nettomääräisesti tuota Suomen julkiselle sektorille verotuloja, vaan aiheuttavat nettomääräisesti lisää kustannuksia suomalaisille veronmaksajille. Maahanmuuttajat eivät siis pysty rahoittamaan suomalaisten eläkkeitä, vaan maahanmuuttajat kuluttavat suomalaisten veronmaksajien rahoja. Maahanmuuton vuoksi Suomella on entistä vähemmän varaa maksaa eläkkeitä.

Maahanmuuttajat kilpailevat eläkeläisten kanssa samoista verovaroista. Mitä enemmän Suomeen tulee maahanmuuttajia, sitä vähemmän verovaroja riittää eläkkeisiin. Maahanmuutto ei siis auta purkamaan eläkepommia, vaan pahentaa sitä.

Suomen väestön ikääntymisellä ei siis voi perustella maahanmuuton sallimista. Väestön ikääntyminen ja sen aiheuttama eläkepommi ei toimi argumenttina maahanmuuton puolesta, vaan sitä vastaan. Mitä vähemmän meillä on maahanmuuttajia elätettävänä, sitä enemmän meillä riittää rahaa eläkkeisiin.

Jotkut poliitikot ovat jo tajunneet tämän ja ovat lakanneet perustelemasta miljoonien ulkomaalaisten Suomeen rahtaamista Suomen väestön ikääntymisellä. Nyt sitten ruvetaan käyttämään "humanitaarisia" argumentteja ulkomaalaisten Suomeen rahtaamisen puolesta: ulkomaalaisten ei ole tarkoituskaan olla Suomen väestön ikääntymisen aiheuttamia ongelmia ratkaisevaa vierastyövoimaa, vaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä pakolaisia.

Jos pakolaisia jonakin vuonna ei tule Suomeen poliitikkojen asettamien tavoitteiden mukaista määrää, niitä on tuotava tänne lisää millä tahansa keinoilla, hinnalla millä hyvänsä. Pakolaisten maahantuonnin kannalta ratkaisevaa ei ole se, ovatko he todella pakolaisia turvapaikan myöntämiselle asetettujen kriteerien mukaan. Ulkomaalaisten maahantuonti Suomeen on itseisarvo. Tarkoituksena on vain saada Suomeen niin paljon ulkomaalaisia kuin suinkin.

Heitä ei tuoda vierastyövoimaksi, koska muutenhan oleskelulupia ei olisi myönnetty työttömille ulkomaalaisille. Kaksi kolmasosaa Suomen maahanmuuttajista on työelämän ulkopuolella ja suurin osa työssäkäyvistä maahanmuuttajista on veronmaksajien rahoilla ylläpidetyissä suojatyöpaikoissa. Maahanmuuttajien ei siis ole tarkoituskaan purkaa väestön ikääntymisestä aiheutuvaa eläkepommia, koska maahanmuuttajat eivät ole nettoveronmaksajia.

Maahanmuuttajia ei myöskään tuoda Suomeen pakolaisina. Jos pakolaiset olisivat aidosti apua tarvitsevia, hätää pakenevia ihmisiä, pakolaisuudelle ei olisi asetettu mitään määrällisiä minimitavoitteita. Pakolaisstatukselle on tietyt kriteerit, jotka joko täyttyvät tai sitten ei. Jos pakolaisen kriteerit täyttäviä ihmisiä on arvioitua vähemmän, tämä ei ole mikään syy ottaa lisää pakolaisia. Eihän esimerkiksi vankiloihin panna lisää ihmisiä vain siksi, että rikollisia on arvioitua vähemmän. Vankiloille ei määritellä mitään vankikiintiötä, joka pitäisi täyttää keinolla millä hyvänsä. Jos vankilatuomion saaneita ihmisiä on entistä vähemmän, silloin vankilaan tulee entistä vähemmän ihmisiä. Vankilatuomion antamisen kriteereitä ei ruveta muuttamaan vankikiintiön täyttämiseksi.

Pääministeri Matti Vanhanen kuitenkin on sitä mieltä, että Suomeen pitää joka ikinen vuosi rahdata tietty minimimäärä ulkomaalaisia. Jos pakolaiskriteerit täyttäviä ihmisiä ei saavu Suomeen Matti Vanhasen haluamaa määrää, silloin pitää erikseen tuoda lisää ja lisää ja lisää ihmisiä jostain muualta kiintiöiden täyttämiseksi, välittämättä pakolaisstatuksen kriteereistä.

Tarkoituksena ei siis ole pakolaisten auttaminen, tarkoituksena on Suomen ulkomaalaisväestön itseisarvoinen kasvattaminen. Tarkoituksena on suomalaisväestön syrjäyttäminen ulkomaalaisväestöllä. Bertolt Brechtin huomatus vallanpitäjien tarpeesta valita itselleen uusi kansa toteutuu Suomessa ja kaikkialla Euroopassa. Tämä ei ole enää maahanmuuttoa. Tämä on väestönvaihtoa. Euroopan nykyinen väestö korvautuu Afrikasta ja Lähi-idästä tuotavalla uudella väestöllä.

Kun Euroopassa muutaman kymmenen vuoden päästä asuu enimmäkseen afrikkalaisia ja lähi-itämaalaisia, Eurooppa rupeaa olemaan samanlainen paikka kuin muut afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten asuttamat paikat eli Somalia, Etiopia, Sudan, Libya, Algeria, Palestiina, Libanon, Syyria, Turkki, Kurdistan, Irak, Iran, Afghanistan jne. Kaikki Euroopan maat muuttuvat näiden maiden kaltaisiksi, koska niissä asuu enimmäkseen samoja ihmisiä.

Siinä on sitten harvojen jäljellejääneiden valkoisten eurooppalaisten mukava seurata ikkunoistaan värikästä monikulttuurista vilskettä kaduilla iltaisin palavien autojen tunnelmallisessa loimussa.

torstaina, marraskuuta 30, 2006

Maahanmuuttajat rikastuttavat Suomea puhumalla huonoa suomea

HS:Maahanmuuttaja on kummajainen journalistina
Julkaistu: 29.11.2006 19:44

Suomen sanomalehdissä ei työskentele juuri lainkaan maahanmuuttajataustaisia journalisteja. Sähköisissä viestimissä heitä on ani harva. Suurimpien lehtien päätoimittajien mukaan useimmiten esteenä on puutteellinen suomen kielen taito.

Helsingin Sanomien 12:lle suomalaislehden ja televisiouutisten päätoimittajalle tehdyssä kyselyssä ilmeni, että ulkomaalaistaustaiset eivät yleensä edes hae töihin joukkoviestimiin.

Tilanteen uskotaan muuttuvan, kun alalle tulee toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajia.

Lehdet, televisio ja radio ovat vähitellen kuitenkin ruvenneet ottamaan maahanmuuttajat huomioon uutistyössään ja viestimien kohderyhmänä.

Saako toimittaja puhua huonoa suomea?
HS.fi/keskustelu 29.11.2006 22:30

Suurimmissa sanomalehdissä ei ole taustaltaan ei-suomalaisia toimittajia, sähköisissä viestimissä on jo joitakin. Suomessa asuva zimbabwelainen toimittaja ja opettaja Percy Mashaire kirjoittaa, että täydellisen suomen kielen ei pitäisi olla välttämätöntä viestimissä. "Eikö suomen kieli voi rikastua maahanmuuttajien erikoisesta kielellisestä ilmaisusta?" hän kysyy.


Multikultiuskonto menee yhä syvemmän hulluuden asteelle. Se on siis nyt jo hyvä juttu, että maahanmuuttajat puhuvat huonoa suomea.

Aikaisemmin yritettiin sentään kehua hyvää suomea puhuvia maahanmuuttajia ja vaadittiin enemmän resursseja suomen kielen opettamiseen maahanmuuttajille heidän integroimisekseen työmarkkinoille.

Nyt päinvastoin katsotaan maahanmuuttajien puhuman huonon suomen rikastuttavan suomen kieltä ja sitä kautta Suomen kulttuuria ja yhteiskuntaa ja työmarkkinoita.

On varmaan tosi kiva kuulla Suomen tiedotusvälineistä "maahanmuuttajien erikoista kielellistä ilmaisua" tyyliin "huva paiva mina olla Mohammed Molomolo-Bingobongo ja mina olla Uleisradion toimittajien monikulttuurisuuskiintiota edustava moniosaaja ja Suomen kulttuurin rikastuttaja ja suomen kielen rikastuttaja ja mina kysy sina miksi sina olla rasisti joka ei haluta maahanmuuttajia Uleisradion uutistenlukijoiksi".

tiistaina, marraskuuta 21, 2006

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutetaan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta

HS:Maahanmuuttajille tarkoitettua opettajankoulutusta ollaan lisäämässä.

Helsingin yliopisto kaksinkertaistaa ensi vuonna monikulttuurisuuskiintiön aloituspaikkojen määrän luokanopettajien koulutuksessa kymmenestä 20:een. Myös lastentarhanopettajien koulutukseen harkitaan vastaavaa kiintiötä.

Jyväskylän yliopistossa on ryhdytty kouluttamaan maahanmuuttajataustaisia
opinto-ohjaajia.

Ihan uutena alkaa ensi syksynä Hämeen ammattikorkeakoulussa maahanmuuttajataustaisten ammatillinen opettajankoulutus, jonka hakuaika on tammikuussa. Alkuun koulutukseen otetaan 20 henkeä.

Määrät ovat vielä pieniä, mutta olennaista on sana monikulttuurisuuskiintiö.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutetaan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta.

Muutenhan mitään maahanmuuttajakiintiöitä ei tarvittaisi. Jos maahanmuuttajat olisivat päteviä, he pääsisivät opettajakoulutukseen ilman kiintiöitä.

Ibid:Helsingin yliopistossa monikulttuurisuuskiintiö toteutui luokanopettajien valinnoissa ensimmäisen kerran 2002. Vuosittain on tähän asti otettu enintään kymmenen uutta opiskelijaa. Nyt enimmäismäärä nostetaan 20:een.

Hakijoilta edellytetään, että heidän äidinkielensä tai kotikielensä on jokin muu kuin suomen tai ruotsin kieli. Suomen suullisen ja kirjallisen taidon tulee olla hyvä.

Opiskelu on kuitenkin luokanopettajan koulutuksen normaalin opetussuunnitelman mukaista, ja kiintiön kautta valituiksi tulleet opiskelevat muiden mukana. Koulutus antaa valmiuksia erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen.


Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi opiskelevien ei siis edes edellytetä osaavan suomea riittävän hyvin voidakseen opettaa suomalaisia lapsia ja nuoria suomeksi. Opettajaopiskelijoiden "suomen suullisen ja kirjallisen taidon tulee olla hyvä", ei siis erinomainen tai täydellinen, äidinkielen veroinen.

Jos ihminen ei osaa suomea äidinkielen tasoisesti, hän ei tietenkään voi opettaa esim. äidinkieltä suomalaisille oppilaille. Tuskin muitakaan aineita voi kunnolla opettaa puhumatta opetuskieltä äidinkielenään.

Suomessa on äärimmäisen huonoja kokemuksia suomalaisten opettajien antamasta englanninkielisestä opetuksesta yliopistoissa; peruskoulujen ja lukioiden opettajiksi pyrkivät maahanmuuttajat osaavat todennäköisesti suomea vielä huonommin kuin suomalaiset yliopisto-opettajat englantia, joten heidän antamansa opetuksen taso olisi siis vielä huonompi.

Joku voisi tietysti väittää, että epäpäteviä opettajia ei palkata kouluihin. Epäpätevien maahanmuuttajien hyväksyminen opettajakoulutukseen kiintiöneekereinä onkin sinänsä eri asia kuin epäpätevien maahanmuuttajien palkkaaminen opettajiksi.

Valitettavasti kuitenkin kunnat noudattavat jo nyt kiintiöneekeripolitiikkaa, jonka mukaan kunnan virkoihin palkataan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta.

Esimerkiksi HKL:n bussinkuljettajiksi on palkattu paljon maahanmuuttajia, jotka eivät osaa suomea. On ilmiselvää, että bussinkuljettajan pätevyyteen kuuluu suomen osaaminen. Muutenhan bussinkuljettaja ei voi vastata matkustajan kysymykseen bussin reitistä, vaihtoyhteyksistä, aikatauluista jne.

Jokainen Helsingissä viimeisen kymmenen vuoden aikana edes jonkin verran bussilla ajanut tietää, että HKL:n bussinkuljettajina on suomea osaamattomia maahanmuuttajia. Helsingin kaupunki on siis tahallaan palkannut epäpätevää henkilökuntaa voidakseen täyttää rasistiset maahanmuuttajakiintiönsä.

Vastaavanlaisia neekerikiintiöitä on tulossa lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajien virkoihin. Ehkä ne onkin jo toteutettu. Itselläni ei ole lapsia, joten en läheisesti seuraa koulujen ja lastentarhojen toimintaa; olen kuitenkin kuullut mm. peruskoulun elämänkatsomustiedon opettajina työskentelevistä islamilaisista maahanmuuttajista, jotka opettavat suomalaisten ateistien lapsille islamilaista propagandaa elämänkatsomustiedon sijasta.

Epäpätevien ihmisten palkkaaminen opettajiksi ja opetussuunnitelmaan kuulumattoman aineksen opettaminen ovat tietysti täysin lainvastaisia ja perustuslainvastaisia menettelyjä, mutta Suomen valtio ja kunnat eivät tietenkään noudata Suomen lakeja.

Islamilaisen maahanmuuttaja-armeijan saappaiden nuoleminen on suomalaisille viranomaisille paljon tärkeämpää kuin Suomen lakien noudattaminen.

Tästä syystä Suomesta ei mm. ole karkoitettu satoihin katuryöstöihin ja raiskauksiin syyllistyneitä afrikkalaisia ammatti- ja taparikollisia, vaikka Suomen lain mukaan yli puolen vuoden vankeustuomiolla rangaistavaan rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen pitäisi karkoittaa maasta.

Suomen lailla ei ole enää mitään merkitystä. Viranomaiset rikkovat Suomen lakia aina kun sen rikkomisesta on hyötyä islamilaiselle miehitysarmeijalle.

Toki lakeja myös koko ajan muutetaan sen islamilaisen miehitysarmeijan intressien mukaiseen suuntaan.

Islamin kritisointi kriminalisoidaan "uskonrauhan loukkaamisena" ja "kiihotuksena kansanryhmää vastaan" ja samaan aikaan islamia tuetaan rahoittamalla moskeijoita suomalaisten veronmaksajien rahoista ja rahoittamalla islaminuskon opetusta suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa suomalaisten veronmaksajien rahoista.
Ilmeisesti tähän tarkoitukseen niitä epäpäteviä maahanmuuttajia otetaan opettajankoulutukseen "monikulttuurisuuskiintiössä" ja palkataan lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi "maahanmuuttajien kotoutumista edistävän positiivisen diskriminaation" nimissä.

SDP:n ryhmä Helsingin kaupunginvaltuustossa sanoo asian näin:

Maahanmuuttajien työttömyysaste on Helsingissä huomattavasti korkeampi kuin
kantaväestön, ja tarvitsemme tehokkaita toimia maahanmuuttajien työllistymisen
ja ammatillisen sekä kielikoulutuksen parantamiseksi. On tärkeää pyrkiä
mahdollisimman korkeaan työllisyysasteeseen, ja siihen, että kaikkien osaaminen
ja työpanos tulee hyödynnettyä. Helsinki voi hyötyä eri kulttuureista ja maista
tulevien ihmisten osaamisesta, ja Helsingin kannalta on tärkeää olla
kansainvälistymiskehityksessä mukana. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja
työllistyminen on tärkeä kysymys nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä,
jossa maahanmuuttajien määrä on viime vuosina selvästi lisääntynyt. On myös
perusteltua, että kuntapalveluihin rekrytoituu myös maahanmuuttajia, sillä
asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.


Maahanmuuttajien epäpätevyyttä ei siis pidetä ongelmana.

Maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön, joten maahanmuuttajien työllistymisen parantamiseksi tarvitaan neekerikiintiöitä; maahanmuuttajat ovat nimittäin niin epäpäteviä, että he eivät millään voisi saada töitä ilman kiintiöitä.

Tämän siis myöntävät mm. Helsingin kaupunginvaltuuston kaksi suurinta ryhmä eli SDP:n ryhmä (ks. ed.) ja Kokoomuksen ryhmä. Kyseessä on siis mainstream-ideologia.

Ne, jotka väittävät multikulti-ideologian kritisoijien olevan vainoharhaisia, voisivat pikku hiljaa tutustua Suomen suurimpien puolueiden virallisiin linjauksiin, Suomen hallituksen ohjelmiin, Suomen eduskunnan keskusteluihin ja Suomen kuntien henkilöstöpolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, kulttuuripolitiikkaan jne.

Afrikasta ja Lähi-idästä tulleita islamilaisia maahanmuuttajia palveleva multikulti-ideologia on Suomessa mainstream-ideologia, Virallinen Totuus, vallanpitäjien ylläpitämä Pyhä Lehmä.

Maahanmuuttajien palkkaamiseksi kunnan virkoihin riittää perusteeksi jo pelkästään se, että maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön. Maahanmuuttajien pätevyydellä ei siis ole mitään väliä.

Maahanmuuttajien työpaikat eivät olekaan sellaisia työpaikkoja, joissa olisi edes tarkoitus tehdä jotain tuottavaa työtä.

Maahanmuuttajien työpaikat ovat suojatyöpaikkoja, joiden olemassaolon ainoa tarkoitus on antaa maahanmuuttajille rahaa.

Maahanmuuttajat tulisivat työttöminä halvemmiksi suomalaisille veronmaksajille kuin työssäkäyvinä. Maahanmuuttajienhan ei ole tarkoituskaan tehdä mitään hyödyllistä työtä, vaan heille maksetaan palkkaa tyhjästä.

Jos heidän olisi tarkoitus tehdä tuottavaa työtä, silloin heitä ei palkattaisi epäpätevinä kiintiöneekereinä; jos heidän työnsä olisi hyödyllistä, heidät palkattaisiin pätevyyden perusteella, ei neekeriyden perusteella.

Koska maahanmuuttajien työpaikkojen ainoa tarkoitus on antaa epäpäteville maahanmuuttajille palkkaa tekemättömästä työstä, veronmaksajat eivät saa maahanmuuttajien työstä mitään vastinetta.

Maahanmuuttajien saama palkka on siis kokonaisuudessaan sosiaaliavustusta.

Koska palkat ovat suurempia kuin työttömyyskorvaukset, epäpätevinä kiintiöneekereinä suojatyöpaikkoihin palkatut maahanmuuttajat eli ilmeisesti useimmat julkisella sektorilla työskentelevät maahanmuuttajat tulevat veronmaksajille kalliimmiksi kuin työttömät maahanmuuttajat.

Työssäkäyvät maahanmuuttajat eli epäpätevät opettajat, epäpätevät lastentarhanopettajat, epäpätevät lääkärit, epäpätevät sairaanhoitajat jne. ovat siis useimmiten pahempia sosiaalipummeja kuin työttömät maahanmuuttajat.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutettavien epäpätevien maahanmuuttajien ei ole tarkoituskaan tehdä mitään sellaista työtä, josta olisi joskus jotain hyötyä jollekulle suomalaiselle veronmaksajalle.

Kuten sanottu, huonoa suomea puhuva ulkomaalainen ei pysty opettamaan suomalaisia lapsia suomeksi.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen tarkoituksena on aiemmin ollut suomalaisten lasten ja nuorten kouluttaminen - lastentarhojen tapauksessa päivähoito, mutta myös esiopetus.

Tätä tarkoitusta varten suomalaiset veronmaksajat ovat kustantaneet niiden toiminnan mukisematta. Useimmat suomalaiset veronmaksajathan ovat suomalaisten lasten ja nuorten vanhempia ja isovanhempia, joten he ovat vain maksaneet jälkikasvunsa päivähoidosta ja koulutuksesta verotuksen kautta.

Nyt tämä kaikki muuttuu. Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen tarkoituksena ei ole enää suomalaisten lasten ja nuorten päivähoito ja koulutus. Ei. Tarkoituksena on suojatyöpaikkojen luominen epäpäteville maahanmuuttajille ja maahanmuuttajalasten ja -nuorten päivähoito ja koulutus.

Maahanmuuttajalasten päivähoitoon aiotaan jopa varata kaksi kertaa niin paljon veronmaksajien rahaa per capita kuin suomalaisten lasten päivähoitoon.

Lisäksi lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi palkataan suomalaisten opettajien sijasta ulkomaalaisia opettajia, joiden tehtävänä on opettaa ulkomaalaisia lapsia ulkomaalaisilla kielillä.

Herää kysymys, mitä hyötyä tästä on Suomelle. Vastaus: ei mitään.

Ei sillä ole tarkoituskaan olla.

Suomen hyvinvointivaltion tarkoituksena ei ole toimia suomalaisten hyväksi.

Suomalaiset veronmaksajat eivät enää maksa oman jälkikasvunsa päivähoidosta ja koulutuksesta verotuksen kautta.

Suomalaiset maksavat veroja kustantaakseen ulkomaalaisten lasten ja nuorten päivähoidon ja koulutuksen.

Tämähän myönnetään suoraan HS:n artikkelissakin:

Koulutus antaa valmiuksia erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen.


Opettajaksi opiskelevien maahanmuuttajien ei siis ole tarkoituskaan opettaa suomalaisia lapsia ja nuoria. Ehei. Jos joku luulee Suomen yliopistojen kouluttavan opettajia suomalaisille lapsille ja nuorille, hän erehtyy.

Suomalaisten veronmaksajien täytyy kustantaa maahanmuuttajien yliopistollinen opettajankoulutus, jotta nämä ulkomaalaiset voisivat valmistuttuaan opettaa ulkomaalaisia lapsia ulkomaalaisilla kielillä, edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

Ihmettelen, miten kukaan voi enää väittää maahanmuuttajien rikastuttavan suomalaista kulttuuria tai poistavan Suomea uhkaavan työvoimapulan.

Suomeen tulee porukkaa Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista jne. Nämä ihmiset menevät opiskelemaan lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi. Valmistuttuaan he opettavat Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista yms. maista Suomeen tulleita lapsia ja nuoria somaliaksi, arabiaksi, kurdiksi, turkiksi, farsiksi jne.

SDP siis kuvaa tätä kehityskulkua näin:

Helsinki voi hyötyä eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten osaamisesta,
ja Helsingin kannalta on tärkeää olla kansainvälistymiskehityksessä mukana.
Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllistyminen on tärkeä kysymys nimenomaan
pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, jossa maahanmuuttajien määrä on viime
vuosina selvästi lisääntynyt. On myös perusteltua, että kuntapalveluihin
rekrytoituu myös maahanmuuttajia, sillä asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.

Voit korvata sanan 'Helsinki' sanalla 'Suomi'.

Siis Suomi "voi hyötyä eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten osaamisesta", kun Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista yms. maista Suomeen tulevat aikuiset opiskelevat Suomen yliopistoissa suomalaisten veronmaksajien rahoilla voidakseen valmistuttuaan opettaa suomalaisissa lastentarhoissa, peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa somali-, arabi-, kurdi- yms. lapsia ja nuoria somalian kielellä, arabian kielellä, kurdin kielellä jne. edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

SDP:n mielestä kuntapalveluihin pitää rekrytoida maahanmuuttajia, koska asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajat siis ensin tulevat tänne ja vaativat itselleen julkisia palveluita suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Sitten vaaditaan maahanmuuttajien palkkaamista näiden julkisten palveluiden tuottajiksi, koska näiden palveluiden käyttäjätkin ovat maahanmuuttajia.

En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Kuinka kukaan voi olla noin hullu tai noin tyhmä?!

Suomeenhan voidaan tuolla logiikalla tuoda vaikka 500 miljoonaa maahanmuuttajaa.

Ensin tuodaan Suomeen 500 miljoonaa ihmistä esim. Afrikasta, sitten todetaan Suomessa asuvien ihmisten olevan enimmäkseen afrikkalaisia, jolloin toki koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palvelujen täytyy olla saatavilla afrikkalaisilla kielillä, palveluiden käyttäjäthän itse puhuvat vain afrikkalaisia kieliä. Eihän toki voida vaatia, että Suomeen muuttava afrikkalainen opettelisi suomea. Tottakai afrikkalaisilla on oikeus saada palvelua afrikkalaisilla kielillä myös asuessaan Euroopassa. Onhan se nyt aivan itsestään selvää, että eurooppalaisilla on velvollisuus maksaa veroja kustantaakseen palveluiden tarjoamisen afrikkalaisilla kielillä.

Pahat sikaniskarasistieurooppalaiset ovat kuitenkin niin suvaitsemattomia, että eivät ole osanneet varautua yhteiskunnan monikulttuuristumiseen opettelemalla afrikkalaisia kieliä. Niinpä afrikkalaisilla kielillä tarjottavien koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palvelujen tuottajien täytyy itsekin olla afrikkalaisia maahanmuuttajia.

Tällöin saadaan näppärästi työllistettyä kaikki maahanmuuttajat tuottamaan toisilleen palveluita. Suomalaisten tai muiden eurooppalaisten ei tarvitse osallistua näiden kulttuuriamme rikastuttavien huippuosaajien keskinäisiin koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palveluihin muuten kuin kustantamalla ne kaikki.

Tämä ei ole enää maahanmuuttoa. Tämä on väestönvaihtoa. Euroopan nykyinen väestö korvautuu Afrikasta ja Lähi-idästä tuotavalla uudella väestöllä.

Maahanmuuttajat eivät sulaudu eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Päinvastoin eurooppalaiset pitkällä aikavälillä sulautuvat Afrikasta ja Lähi-idästä tulleisiin väestöelementteihin.

Ensin afrikkalaiset ja lähi-itämaalaiset muodostuvat enemmistöksi joissakin suurkaupunkien ghetoissa, sitten kokonaisissa kaupungeissa. Lopulta kaikki suuret kaupungit ovat afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten hallitsemia. Eurooppalaisia asuu vain joillakin syrjäseuduilla, jonne afrikkalaiset ja lähi-itämaalaiset eivät ole viitsineet mennä. Kaikki Euroopan suurissa kaupungeissa asuvat valkoiset ihmiset sulautuvat pikku hiljaa Afrikasta ja Lähi-idästä tulleisiin väestöelementteihin seka-avioliittojen ja -seurustelujen kautta, joukkoraiskauksien kautta ja pakkoavioliittojen kautta jne.

Kun Euroopassa muutaman kymmenen vuoden päästä asuu lähes pelkästään afrikkalaisia ja lähi-itämaalaisia, Eurooppa lakkaa olemasta Eurooppa. Eurooppa muuttuu Afrikaksi ja Lähi-idäksi. Eurooppa palaa pimeään keskiaikaan. Moderni länsimainen sivilisaatio kuolee.

keskiviikkona, marraskuuta 15, 2006

Heja Sverige!

Helsingin Sanomat onnistui masentamaan seuraavalla uutisella:

Ruotsin väkiluku vahvassa kasvussa

Ruotsin väkiluku on kuluneen vuoden aikana kasvanut enemmän kuin koskaan 12 vuoteen. Suurin syy väestönkasvuun on maahanmuutto.

Ruotsalaisia oli syyskuun lopussa runsaat 9,1 miljoonaa. Ruotsiin oli syyskuun loppuun mennessä muuttanut liki 74 000 ihmistä, valtaosa heistä irakilaisia.

Myös syntyvyys oli Ruotsissa nousussa. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana syntyi liki 82 000 lasta.


Mietitäänpäs tätä hetki. On hyvin tunnettu ilmiö, että länsimaissa hyvinvoinnin kasvun myötä syntyvyys on ollut tasaisessa laskussa. Pohjoismaissa alkuperäisväestön syntyvyys on juuri ja juuri sillä tasolla, että väkiluku laskee vain hitaasti, Suomessa 1,73 ja Ruotsissa 1,66. Etelä-Euroopassa tilanne on paljon synkempi. Italiassa vastaava luku on vain 1,33, Espanjassa 1,28 ja Kreikassa 1,34. Keski-Euroopassa tilanne on vain vähän lohdullisempi, Itä-Euroopassa lähes toivoton. Luvut viittaavat siis siihen määrään lapsia, mitä nainen keskimäärin elinaikanaan saa. Väestön koko ei juurikaan muutu, kun luku on lähellä kahta.

Uutisessa mainittiin, että suurin osa Ruotsiin saapuneista ovat Irakista. Voitaneen olettaa, että huomattavia määriä on saapunut myös muista muslimimaista, onhan Suomessakin kärkisijoilla esimerkiksi Somalia ja Afganistan. Syntyvyysluvut näissä maissa kuuluvat seuraavasti: Somalia on tilastojen kolmannella sijalla luvulla 6,76, Afganistan viidentenä luvulla 6,69 ja Irakillakin luku on 4,18, vaikka sijaluku on vain 46. (lähde)

Yllämainitun perusteella on melko selvää, että Ruotsissa viime vuonna syntyneistä lapsista leijonanosa on maahanmuuttajien saamia ja että näiden suhteellinen osuus kasvaa jatkuvasti.

Vertailun vuoksi on hyvä myös mainita, että tilastokeskuksen mukaan suomessa asui viime vuonna reilut 100 000 ulkomaalaista. Ruotsiin näitä saapuu vuodessa lähes saman verran.

Mitä tästä kaikesta voimme sitten päätellä? Ainakin sen, että kuljemme hurjaa vauhtia siihen tilanteeseen, jossa käsite "ruotsalainen blondi" on kappale historiaa ja sana uskonpuhdistus ei viittaa enää Kustaa Vaasan suorittamaan kirkon varojen puhallusoperaatioon, vaan
johonkin paljon synkempään.

tiistaina, marraskuuta 14, 2006

Maahanmuuttajalasten päivähoitoon kaksi kertaa niin paljon rahaa kuin suomalaisten

Katsoin maanantaina A-piste-nimisen propagandistisen tv-ohjelmasarjan jakson, jossa puhuttiin Suomea uhkaavasta hirveästä työvoimapulasta, sen hoitamiseen tarvittavasta maahanmuuton valtavasta lisäyksestä ja Suomessa jo olevien maahanmuuttajien sopeutumisvaikeuksista.

Koska multikulti-ideologian mukaan kaikki maahanmuuttajat ovat Suomen työvoimapulaa paikkaavia huippuosaajia, myös ulkomaalaistaustaiset päiväkotilapset esitettiin tässä propagandaohjelmassa tulevaisuuden työntekijöinä ja eläkepommin purkajina.

Tämän "Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, koska väestön ikääntyminen johtaa työikäisen väestön vähenemiseen"-propagandamantran valheellisuudesta olen kirjoittanut aiemminkin, joten ei siitä sen enempää.

Puutun nyt vain siihen, että tällä "somalit ovat Suomen tietoyhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä huippuosaajatyövoimaa"-argumentilla perusteltiin tällä kertaa jopa maahanmuuttajalasten erityistä hyysäämistä suomalaisten veronmaksajien rahoilla toimivissa lastentarhoissa.

Ohjelmassa käsiteltiin maahanmuuttajalasten ongelmia. Maahanmuuttajalasten keskimääräisen suomen kielen taidon kerrottiin olevan lastentarhan päättyessä 7-vuotiaana, kouluunmenon kynnyksellä, suomalaisen 3-vuotiaan tasolla.

Tämähän ei tietenkään multikultifanaatikkojen mielestä voi johtua siitä, että multikulti-ideologian mukaisesti maahanmuuttajaperheitä on nimenomaan kannustettu säilyttämään "oma kielensä ja kulttuurinsa".

On tietysti kyseenalaista, miten jonkun Suomessa syntyneen lapsen "oma kieli ja kulttuuri" voi olla jossain Afrikan sarven aavikoilla esiintyvä kieli ja kulttuuri.

Tässä multikulti-ideologiaan kuuluvassa "maahanmuuttajaperheiden oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen"-meemissä on tietysti taustalla sellainen rasistinen ajatus, että kaikki neekerit ovat aina geneettisesti predestinoituja olemaan afrikkalaisia, kukaan neekeri ei voi koskaan olla eurooppalainen.

Rasismin vastustajiksi julistautuvat multikultifanaatikot kannattavat juuri tällaisia rasistisia ajatuksia.

No, ei se vielä mitään.

Maahanmuuttajalasten kielivaikeuksien ja sosiaalisten ja psykologisten ongelmien vuoksi ohjelmassa esitettiin, että lastentarhojen määrärahoja jaettaessa 1 maahanmuuttajalapsi pitäisi laskea 2 lapseksi.

Tämä tarkoittaisi sitä, että lastentarha saisi esim. 10 maahanmuuttajalapsesta yhtä paljon määrärahoja kuin 20 suomalaisesta lapsesta. Ei siis riitä, että maahanmuuttajat kuluttavat suomalaisten veronmaksajien rahoja olemalla työttöminä sosiaalietuuksien varassa useammin kuin suomalaiset. Myös maahanmuuttajalapsien päivähoitoon annetaan veronmaksajien rahaa enemmän kuin suomalaislasten päivähoitoon.

Jokainen maahanmuuttajalapsi siis kuluttaa veronmaksajien rahoja kaksi kertaa niin paljon kuin suomalainen lapsi.

Tällaisia ideoita sikiää vain sellaisten ihmisten päässä, jotka fanaattisesti vihaavat suomalaisia. Mitenkään muuten ei voi selittää sitä, että joku suomalainen ehdottaa maahanmuuttajalasten päivähoitoon suomalaisten veronmaksajien kukkarosta kaksi kertaa niin suuria määrärahoja kuin suomalaislasten päivähoitoon.

Suomessa on viides kolonna, suomalaisia vastaan toimiva suomalaisten maanpetturien ryhmä.

Tämän suomalaisia vihaavan suomalaisporukan keskuudesta ovat peräisin sellaiset ideat kuin epäpätevien maahanmuuttajien palkkaaminen kuntien virkoihin pätevien suomalaisten sijasta rasististen maahanmuuttajakiintiöiden täyttämiseksi ja suomalaisvastaisen vihapropagandan (6degrees-lehti, Kulttuurikeskus Caisa jne.) rahoittaminen suomalaisten veronmaksajien rahoista.

Tämä maanpetoksellinen, suomalaisvastaista myyräntyötä tekevä viides kolonna ei lainkaan nauti kansan yleisen mielipiteen tukea, mutta pystyy jatkamaan toimintaansa kansan syvien rivien tietämättömyyden, laiskuuden ja apaattisuuden vuoksi.

Ensinnäkin useimmat ihmiset ovat liian hidasjärkisiä huomatakseen, missä mennään.

Toiseksi edes asioista perillä olevat ihmiset eivät jaksa uhrata omaa aikaansa ja energiaansa taistellakseen tätä pientä maanpetoksellista fanaatikkojengiä vastaan. Sitä jengiä pidetään merkityksettömänä. Ajatellaan, että eihän niillä ole mitään valtaa, ei tuollaisia hulluja ideoita koskaan voida toteuttaa.

Kyseessä on kuitenkin "sammakko vesikattilassa"-ilmiö: jos sammakko pannaan aluksi kylmään vesikattilaan, se ei hyppää pois kattilasta keittolevyn hitaasti lämmetessä. Hulluja ideoita esitetään pikkuhiljaa, jatkuvasti toimitaan toleranssin rajalla liian vahvan populistisen vastareaktion välttämiseksi, pikkuhiljaa nostetaan toleranssia aste asteelta; lopulta on tultu tilanteeseen, jossa kaikki fanaattiset multikulti-ideat on implementoitu.

Paluuta ei ole, koska multikultipolitiikan tavoitteena on Euroopan yhteiskuntajärjestelmän ja kulttuurin peruuttamaton tuhoaminen väestöä hitaasti vaihtamalla ja uuden väestön assimiloitumista estämällä.

Jussi Halla-aho kuvasi tätä ilmiötä joskus siten, että pieni fanaatikkojen joukko kovalla äänellään “asettaa trendin”:


Olen kyllä siellä ja täällä yrittänyt pohtia sitä, mikä tämä kuvio kokonaisuudessaan on. Lyhyesti sanottuna kyseessä on näkemykseni mukaan pieni mutta hurmahenkinen fanaatikkojen joukko, viherkommunisteja uusissa tai vanhoissa vaatteissa, joka kovalla äänellään ja äärettömällä energiallaan “asettaa trendin”. Periaatteessa neutraali osa poliittisesta eliitistä ja mediasta lipoo fanaatikkoja a) näyttääkseen trendikkäältä tai b) luullen näiden näkemyksiä yleiseksi mielipiteeksi. Suurin osa kansasta on mukavuuteensa turtuneita lampaita, jotka eivät yksinkertaisesti usko todeksi sitä, mitä he näkevät. He kieltäytyvät näkemästä, koska katseleminen olisi liian kivuliasta ja epämukavaa.

Fanaatikkojen joukko esittää asteittaisesti kaikenlaisia pieniä muutoksia, joiden uskoo menevän yksittäisinä ehdotuksina läpi. Kansa ei jaksa vastustaa yhtäkään näistä pienistä muutoksista, koska ne tuntuvat yksittäistapauksina niin merkityksettömiltä.

Keskipitkällä aikavälillä (10-30 vuotta) näistä sadoista pienistä yksittäisistä muutoksista kuitenkin muodostuu vahva trendi, joka johtaa vääjäämättömästi Euroopan tuhoutumiseen eli Euroopan maiden muuttumiseen Afrikan ja Lähi-idän maiden kaltaisiksi islamilaisiksi diktatuureiksi ja/tai jatkuvien sisällissotien ja väkivaltaisen anarkian repimiksi pirstaleisiksi rauniomaiksi.

Eurooppa tuhoutuu.

2030-luvulla Eurooppaa ei enää ole. On vain nykyisen Afrikan ja Lähi-idän maiden kaltaisia islamilaisia ym. primitiivisiä väkivaltaisia maita.

Pimeys koittaa.

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Elämme Rooman valtakunnan romahdukseen verrattavissa olevia aikoja. Multikulti-ideologia johdattaa meidät takaisin kansainvaellusaikaan ja sen aiheuttamaan pimeään keskiaikaan.

tiistaina, lokakuuta 24, 2006

Turkulaisnuorten uskomuksista

Helsingin Sanomien verkkosivuilta:


Joka viides turkulaisnuori uskoo rotujen älykkyyseroihin

Turku. Viidesosa turkulaisnuorista uskoo, että ihmisten välillä on rotuun perustuvia älykkyyseroja, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tiistaina julkistettavan kyselytutkimuksen mukaan turkulaisnuorten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat muutenkin nuivat.

Turun nuorisoasiainkeskuksen ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen kyselytutkimukseen vastasi yli 3 400 nuorta. Tutkimuksessa verrattiin nuorten arvoja ja asenteita edellisen, vuonna 1999 tehdyn tutkimuksen tuloksiin.

Nuoret ajattelevat nykyisin vasemmistolaisemmin kuin seitsemän vuotta sitten, tutkimuksesta selviää. Kiinnostus politiikkaa kohtaan on edelleen laimeata.

Nuorten EU-myönteisyys on kasvanut, ja isänmaallisuus on pysynyt tärkeänä arvona.

Lyhyen uutisen ensimmäinen kappale on absurdi. Se antaa ymmärtää, että rotujenvälisiin älykkyyseroihin uskominen olisi jotenkin nuivaa suhtautumista maahanmuuttajiin.

Kappale paljastaa toimittajan ennakkoasenteen: toimittaja itse uskoo, että valkoinen rotu on älykkäin, tai että hän uskoo vastaajien uskovan näin. Näinhän ei ainakaan tämän uutisen perusteella ole.

Se, että uskoo rotujen välisiin älykkyyseroihin ei millään tapaa automaattisesti tarkoita mihinkään herrakansateorioihin uskomista, toisin kuin usein annetaan ymmärtää.

Älykkyysosamäärien tutkimisen mielekkyydestä ja tulosten paikkansapitävyydestä voidaan tietysti olla monta mieltä. Näiden tutkimusten perusteella kuitenkin näyttäisi siltä, että eurooppalainen ihminen asettuu älykkyydessä vasta sijalle kolme, juutalaisten ja koillisaasialaisten jälkeen. Näin ollen esimerkiksi Kiinasta tulleet maahanmuuttajat ovat keskimääräisesti kantasuomalaisia älykkäämpi. Jos turkulaisnuori uskoo tällaisen tutkimuksen paikkansapitävyyteen, niin millä tavalla hänen suhtautumisensa kaikkiin maahanmuuttajiin on nuiva?

Miksi kaikki maahanmuuttajat pitää aina niputtaa yhdeksi ryhmäksi? Onko se edes reilua niitä kohtaan, jotka todella yrittävät integroitua, opettelevat kielen ja perustavat yrityksiä?

maanantaina, lokakuuta 23, 2006

Euroopan "nuoriso" hunningolla

Kipukynnys kirjoittamiseen ylittyi jälleen, kun huomasin Ylen uutissivujen lyhyesti-palstalla seuraavan pikku-uutisen:


RANSKASSA Pariisin esikaupunkialueella poliisi taltutti sunnuntaina illalla mellakoivaa nuorisoa. Vajaan 50 nuoren joukko heitteli kiviä, poltti autoja ja sytytti bussin tuleen. Poliisi luonnehti tapahtumia kuin viime vuoden marraskuun mellakoiden alkusoitoksi.

Kuten asiaan perehtyneet vallan mainiosti tietävät, ei tässäkin uutisessa mainittu nuoriso ole niitä perinteisiä Pierrejä ja Jeaneja, vaan nimet lienevät lähempänä Muhammedia ja Mehdiä. Viime vuonna Pariisin maahanmuuttajalähiöissä leimahtaneet tunteenpurkaukset kestivät viikkoja ja aiheuttivat mittavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Nyt näyttäisi siltä, että tästä on tulossa vuosittainen perinne.

Vuosi sitten Ranskan poliisi raportoi tilanteen palanneen normaaliksi, kun yössä paloi enää noin sata autoa. Ranskassa siis palaa satakunta autoa joka yö. Tämä vastaa Suomen väkilukuun karkeasti suhteutettuna sitä, että Suomessa palaisi vajaa 10 autoa joka yö. Vuodessa siis reilut kolme tuhatta! Miltä kuulostaa? Normaalilta?

Joku saattaisi sanoa, että tämänkaltaiset ilmiöt johtuvat vain Ranskan huonosta maahanmuutto- ja integraatiopolitiikasta ja että paremmalla politiikalla vastaavat ilmiöt ovat vältettävissä. Tästä olen sataprosenttisen samaa mieltä. Hyvä maahanmuutto- ja integraatiopolitiikka ei olisi mahdollistanut valtavan sopeutumattoman ja arvoiltaan takapajuisen muslimilauman maahan päästämistä.

Mutta eihän tällaista tapahdu kuin Ranskassa, jossa koppavat gallit kohtelevat vieraitaan kaltoin! Eikö? Ranskan tilanne ei ole millään tapaa ainutlaatuinen. Samaa tapahtuu jatkuvasti Euroopan maahanmuuttajarikkaimmissa kaupungeissa maasta riippumatta. Pariisista Brysselin kautta Göteborgiin kuvio on sama. Rauhattomat "nuoret" riehuvat kuin viimeistä päivää.

Silloin harvoin, kun tiedotusvälineissä vaivaudutaan mainitsemaan, että nämä nuoret ovat ulkomaalais- tai maahanmuuttajataustaisia, on laulu joka kerta sama: nuoret riehuvat, koska ovat syrjäytyneet normaalista elämästä rasistisen ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaisen järjestelmän takia ja että levottomuudet johtuvat ainoastaan kurjista sosiaalisista olosuhteista. "Nuoret" eivät mitenkään voi olla vastuullisia teoistaan - vika ja vastuu on yhteiskunnan!

En ole varsinaisesti minkäänlainen aiheen asiantuntija, mutta käsittääkseni syrjäytyneisyyttä ei ainakaan vähennä se, että jostakin ryhmästä tehdään edesvastuuton. Millä nämä nuoret ottaisivat niskastaan kiinni ja ryhdistäytyisivät, kun saavat jatkuvasti lukea (sikäli kuin osaavat) siitä, kuinka heidän ongelmansa ovat muiden syytä?

sunnuntaina, lokakuuta 15, 2006

Ranskassa yli 300 juutalaisvastaista viharikosta kuukauden sisällä, 2500 poliisin kimppuun hyökätty kuluvan vuoden aikana; rauhan uskonto taas asialla

Korutonta kertomaa Ranskan muslimighetoista (via BJ):An average of 14 policemen a day are injured in bloody clashes with jobless youngsters. France's Interior Ministry said 2,500 police officers had been "wounded" this year. The head of the hard-line trade union "Action Police" Michel Thooris wrote to Interior Minister Nicolas Sarkozy to describe conditions in housing developments turned slums as "intifada." Police cruisers are pelted daily with stones and "Molotov cocktails" (gasoline-filled bottles with burning wicks that explode on impact) and Thooris said cops assigned to what was rapidly degenerating into "free fire zones" should be protected in armored vehicles. Entire tall buildings empty into the streets to chase policemen and free an arrested comrade.

"We are in a state of civil war, orchestrated by radical Islamists," Thooris told journalists. Sarkozy, the leading center-right candidate for next year's presidential election, responded by dispatching cops in body armor, equipped with automatic weapons and rubber bullets, stun and teargas grenades into several Paris suburbs with orders to "restore control" from "organized crime." In one recent clash 250 cops dispersed a 100-strong Muslim gang armed with baseball bats.

The chaotic conditions in suburbs like Clichy-sous-Bois, Montfermeil and St. Denis have grown progressively worse since the nationwide Muslim riots in November 2005 that torched 10,000 vehicles.

Nämä ovat sitä samaa "nuorisoa", joka HS:n ja Ylen mukaan oli vastuussa äskettäisestä Göteborgin mellakasta.

Jostain syystä se sama "nuoriso" on nyt ramadanin aikana hyökännyt myös juutalaisten kimppuun:The metropolitan Paris police tabulated 10 to 12 anti-Jewish incidents per day
in the past 30 days throughout the country.

Nämä muslimien ramadan-mellakat ovat olleet meneillään viikkokaupalla ympäri Eurooppaa, mutta suomalaisessa mediassa niitä ei ole mainittu sanallakaan. Itsesensuuri on siis äärimmäisen vahva.

Viime vuoden syksyllä Pariisissa mellakat alkoivat niin ikään ramadanin aikana. Silloinkin mellakoitsijat eli tuhansien autojen ja kymmenien talojen (koulujen, kirjakauppojen, ravintoloiden, sairaaloiden, poliisiasemien) polttajat olivat tietysti muslimeja. Tämäkin yritettiin peittää suomalaisessa mediassa valehtelemalla, että asialla olivat “ranskalaiset nuoret”.

Totuuden pimittäminen muslimien väkivaltaisuuksista on tarkoitushakuista valehtelua. Kyseessä on samanlainen halveksittava, totalitaarisen ideologian intressejä palveleva itsesensuuri kuin Neuvostoliiton ja muiden itäblokin maiden ihmisoikeusrikoksista vaikeneminen suomalaisessa mediassa kylmän sodan aikana.

Valitettavasti tämä valtamedian ja mainstream-puolueiden harrastama systemaattinen “islam on rauhan uskonto, islamilaiset maahanmuuttajat rikastuttavat kulttuuriamme, meidän täytyy olla suvaitsevia muslimeja kohtaan, koska muslimitkin ovat sivistyneitä ja suvaitsevaisia ja rehellisiä ja rauhallisia ihmisiä”-valehtelulitania kasvattaa valtavasti äärioikeiston kannatusta kaikkialla Euroopassa, koska vain äärioikeisto uskaltaa kritisoida muslimeja.

Valtamedian ja mainstream-puolueiden pyrkimys pimittää tosiasiat muslimien väkivaltaisuudesta ja totalitaarisuudesta työntää äänestäjät suoraan äärioikeiston syliin. Näin kävi äskettäin myös Ruotsissa, jossa äärioikeistolainen Sverigedemokraterna-puolue sai yli 20% äänistä nimenomaan muslimirikollisten vaivaamilla alueilla Skånessa.

Kun kukaan muu kuin äärioikeisto ei uskalla sanoa muslimeista mitään muuta kuin sitä “muslimit ovat sivistyneitä ja rauhallisia ihmisiä”-valehtelulitaniaa, äänestäjät eivät voi muuta kuin äänestää äärioikeistoa. Kaikkien äärioikeiston vastustajien olisi tajuttava tämä mitä pikimmin.

Kaikkien äärioikeiston vastustajien pitäisi lakata valehtelemasta muslimeista ja ruveta puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä eli esimerkiksi vaatia islamilaisen vihapropagandan (“tappakaa kaikki juutalaiset” on jokapäiväinen fraasi islamilaisissa seurakunnissa, kuten myös “tappakaa kaikki homot”) kohtelemista sellaisena rikollisena kiihotuksena kansanryhmää vastaan, jota se lain mukaan aivan kiistattomasti on.

torstaina, lokakuuta 12, 2006

Muslimit kivittivät ranskalaista koulutyttöä, koska tämä ei noudattanut islamilaista paastoa

Muslimit kivittivät ranskalaista koulutyttöä, koska tämä söi välipalaa koulussa välitunnilla islamilaisen paastokuukauden ramadanin aikana.

Paikallisen muslimijärjestön johtaja pahoitteli tapausta vain siksi, että Koraanin mukaan naisilla on oikeus olla noudattamatta paastoa kuukautistensa aikana.

Muuten ei ole tämän muslimijärjestön johtajan mielestä mitenkään väärin kivittää ihmisiä siitä hyvästä, että nämä eivät noudata paastoa. Islam on tällaista.

Milloin suomalainen media myöntää islamin väkivaltaisen perusluonteen ja lakkaa sensuroimasta islamin kritisointia?


Une collégienne a été lapidée mercredi dans une cour de récréation pour non-respect du Ramadan.

Selon une information communiquée par Michèle Vianès, de l'association Regards de Femmes :

L'information que j'ai donnée jeudi lors de notre café Regards de Femmes est dans Le Progrès d'aujourd'hui.

Une collégienne du collège Jean Mermoz dans le huitième arrondissement de Lyon a été agressée à coup de pierres mercredi matin en cour de récréation alors qu'elle mangeait son goûter. La thèse d'un acte lié au non-respect du ramadan est confirmée par le parquet de Lyon sur la foi des premiers éléments de l'enquête.

Azzedine Gaci, le président du CRCM déclare que si "les faits sont avérés, ils sont inacceptables". Il déplore l'ignorance des élèves à qui il faudrait enseigner le Coran à l'école et qui ignorent que sont exemptées de suivre le ramadan les "femmes indisposées".


Tämä on yksi niistä neljästä uutisartikkelista, jotka lähetin VAL:n keskustelulistalle. Listan moderaattori deletoi systemaattisesti kaikki islamia kritisoivat viestit.

Tämä artikkeli, joka kertoi Ranskassa tapahtuneesta islamilaisesta kivityksestä, ei tietenkään päässyt listan moderaattorin seulan läpi; kyseinen moderaattori on siis samoilla linjoilla kuin Jaakko Hämeen-Anttila, jonka mukaan islamista ei saa koskaan sanoa mitään kielteistä.

Tämä on täysin ristiriidassa VAL:n olemassaolon tarkoituksen eli ateistisen maailmankatsomuksen edistämisen ja ihmisoikeuksien puolustamisen kanssa. VAL:n liittohallitus kuitenkin kokouksessaan erikseen vahvisti kannattavansa tätä sensuurilinjaa. VAL on siis järjestönä aivan virallisesti sitä mieltä, että jäsenistölle ei saa kertoa tietoja islamilaisesta terrorismista.

Kun muslimit kivittävät ranskalaista koulutyttöä, VAL:n liittohallituksen mielestä on estettävä VA-yhdistysten jäseniä eli suomalaisia ateisteja saamasta tätä tietoa.

Ranskassa muslimeja on n.10% väestöstä, Suomessa n.0,5% väestöstä.

VAL:n mielestä suomalaisia pitää estää tietämästä islamin todellista luonnetta väkivaltaisena, teokraattiseen diktatuuriin pyrkivänä ideologiana ennen kuin on liian myöhäistä.

keskiviikkona, lokakuuta 11, 2006

Kenneth Sikorski Jaakko Hämeen-Anttilasta

Kenneth Sikorski kommentoi Jaakko Hämeen-Anttilaa, joka on selvästi ottanut elämäntehtäväkseen islamilaisen propagandan levittämisen Suomessa:

Hämeen-Anttila is the basically the only voice in Finland who is called to comment on anything about Islam. Apparently the Finnish ruling "elite" have deemed that there is no one else in Finland "important or informed enough" to speak about Islam, other than Hämeen-Anttila, especially if the view would counter the one proffered by the professor.

...

I could also assume that the dear professor refused to enighten the people in the crammed church hall that their co-religionists experience on a daily basis discrimination, rape and intimidation from the Muslim majority in many Muslim societies around the world. The reason I say this with a measure of assurance, is the disclaimer the professor provides at the end of the article:

Hämeen-Anttila kieltäytyy islamin puolustajan tittelistä, mutta myöntää puhuvansa siitä mielellään hyvää.

- Media hoitaa kyllä negatiivisten asioiden esiintuomisen ilman minun apuanikin, vaikka toki ymmärrän islamin ongelmat. Onneksi tutkin niin paljon muutakin, että tuskin koskaan jumiudun vain islamiin.It's a clever way to dissasociate himself from the unpleasant task of ever having to speak of the less positive attributes of the Islamic faith. Apparently for Jaakko Hämeen-Anttila, Islam is beyond open criticism from the professor of Islamic studies. How convenient and how "dhimmi" of him.

Tässä ei tietenkään ole mitään uutta niille, jotka ovat pidempään seuranneet Hämeen-Anttilan juttuja.

Valitettavasti useimmilta ihmisiltä puuttuu kriittinen medialukutaito täysin. Useimmat suomalaiset vain nyökyttelevät lammasmaisesti, kun Hämeen-Anttila esittää miljoonannen kerran samoja islamilaisia propagandavalheitaan. Täytyyhän sen olla oikeassa, kun se kerran on asiantuntija.

Mistä sitten tiedetään, että hän on asiantuntija? No siitä, että lehdissä sitä aina tituleerataan islam-asiantuntija Jaakko Hämeen-Anttilaksi. Suomalaisissa lehdissä ei koskaan haastatella ketään muita islam-asiantuntijoita. Miksi ei? Siksi, että kaikkien muiden islam-asiantuntijoiden mielestä Hämeen-Anttilan levittämä käsitys islamista on täysin virheellinen.

Hämeen-Anttila valehtelee islamista aivan tahallaan.

Hämeen-Anttila mm. väittää usein, että islamilaisissa yhteiskunnissa vallitsee (tai on islamin kulta-aikana vallinnut) demokratia ja sukupuolten tasa-arvo. Kukaan muu islam-asiantuntija ei tietenkään ole tuota mieltä. Tästä syystä ketään muuta islam-asiantuntijaa ei suomalaisessa mediassa haastatella.

Vain Hämeen-Anttilaa haastatellaan islam-asiantuntijana, koska vain Hämeen-Anttilalta saadaan näitä “islam on rauhan uskonto, islamilaiset maahanmuuttajat rikastuttavat kulttuuriamme, meidän täytyy olla suvaitsevia muslimeja kohtaan, koska muslimitkin ovat sivistyneitä ja suvaitsevaisia ja rehellisiä ja rauhallisia ihmisiä”-propagandavalheita. Kukaan muu islam-asiantuntija ei kehtaa valehdella tuolla tavalla.

Hämeen-Anttila palvelee islamilaisen teokratian esiinmarssia Euroopassa pyrkimällä valheiden savuverholla estämään eurooppalaisia näkemästä islamin todellista luonnetta ennen kuin on liian myöhäistä.

Hämeen-Anttila on täsmälleen samalla asialla kuin taistolaiset, jotka aikoinaan väittivät Neuvostoliiton olevan ystävällinen, rauhaarakastava, demokraattinen ja edistyksellinen maa.

P.S.
Kenneth Sikorski oli äskettäin Radio Free Finlandin nettiradio-ohjelmassa keskustelemassa Phil Schwarzmannin kanssa "ääri-islamista". Herää kysymys, mitä se ääri-islam on. Minun käsittääkseni keskivertomuslimien mielipiteet ovat lähes 1:1 niiden mielipiteiden kanssa, joiden väitetään olevan "marginaalisten ääriryhmien" mielipiteitä.

tiistaina, lokakuuta 10, 2006

Thomas Illman islamofobiasta

Hbl:ssa haastateltiin Thomas Illman-nimistä bloggaajaa, jota yritetään savustaa pois työstään (norssin fysiikan- ja kemianopettaja) "islamofobisten" mielipiteidensä vuoksi.

Illman on sitä mieltä, että islamiin kriittisesti suhtautuvien ihmisten pitäisi itse ruveta aktiivisesti kutsumaan itseään islamofobeiksi.

Nykyisinhän islamilaisten terroristien intressejä puolustava multikultifanaatikkojengi haukkuu islamofobeiksi kaikkia, jotka vähänkin kritisoivat muslimien jatkuvasti esittämiä eksplisiittisiä tappouhkauksia homoille, juutalaisille, ateisteille, esiaviollista seksiä harrastaneille naisille, pakkoavioliitosta kieltäytyneille naisille jne. jne. jne.

Illmanin mielestä ihmisoikeuksien puolustajien eli islamin vastustajien pitäisi ikään kuin ottaa haltuun termi 'islamofoobikko' ja muuttaa se haukkumasanasta ihmisoikeuksien puolustajien itsestään käyttämäksi kunniakkaaksi nimitykseksi.

Illman esittää argumenttinsa käyttämällä esimerkkinä Ruotsin uuden porvarihallituksen integraatio- ja tasa-arvoministeriä, jota islamilaisten terroristien kannattajat ovat haukkuneet islamofoobikoksi.

Kaikkein naurettavinta on ministerin haukkuminen maahanmuuttajavastaiseksi rasistiksi, hän nimittäin on itse afrikkalainen maahanmuuttaja:Ännu en islamofob?

Endel tycker att det är onödig provokation att kalla sig homofob, islamofob etc. Men
det finns tecken som tyder på att det är nödvändigt med hänsyn till hur orden
används i vårt samhälle. Från SVT:s text-tv klipper vi detta:

Intern kritik mot utnämning av Sabuni

Kritik riktas mot valet av Nyamko Sabuni (fp) till integrations- och jämställdhetsminister, även internt.

-Hon vänder sig emot invandrare till förmån för de fördomar som vi tycker florerar i stora delar av folklagren, säger Mikael Trollin (fp), i en tvärpolitisk grupp för integrationsfrågor.

Debattören och författaren Kurdo Baksi hävdar att Sabuni är "islamofob" och inkompetent som integrationsminister.

Nyamko Sabuni själv säger att hon fått "det viktigaste departementet" och lovar "kamp mot Sverigedemokraterna".


Vad månne Sabuni gjort för att bli kallad islamofob? Wikipedia berättar om henne följande:

Nyamko Sabuni, född 31 mars 1969 i Burundi, folkpartistisk politiker, pr-konsult, riksdagsledamot 2002-2006, medlem av partistyrelsen sedan våren 2004, integrations- och jämställdhetsminister sedan 2006.

Fadern politisk flykting från Kongo-Kinshasa, och Nyamko Sabuni föddes i exil i Burundi. Hon kom till Sverige 1981, tolv år gammal, och växte upp i Kungsängen. Hon har studerat juridik, migrationspolitik och information och kommunikation.

2002 valdes hon in i riksdagen, och tog tjänstledigt från kommunikationsbyrån Geelmuyden-Kiese. Hon har varit egen företagare inom friskvård, med två anställda.

Som politiker har Sabuni arbetat mycket med frågor som rör jämlikhet och jämställdhet. 2006 utkom hon med boken Flickorna vi sviker, om hederskulturer och brott mot utlandsfödda kvinnor. Ett av hennes mest uppmärksammade utspel var om obligatoriska gynekolog-kontroller på alla flickor för att komma åt problemet med könsstympning. Sabuni har också profilerat sig som en av de mest kritiska inom Folkpartiet till religiösa friskolor.

Sabuni förlorade sin riksdagsplats i valet 2006, men utsågs kort därefter till integrations- och jämställdhetsminister i regeringen Reinfeldt den 6 oktober 2006.

Hur skulle det vara om vi som tycker att hon verkar passa bra för sitt jobb tar på oss beteckningen islamofob som stöd för henne?

maanantaina, syyskuuta 25, 2006

Mustaa valkoisella

HS:Julkisen sanan neuvoston (JSN) mielestä Alueviesti-lehdellä oli oikeus kertoa rikoksista epäiltyjen ihmisten etninen tausta, koska poliisi kaipasi silminnäkijähavaintoja teoille.

Neuvostolle tehty kantelu koski kahta Alueviestin uutista. Lehti julkaisi 20. huhtikuuta 2006 uutisen otsikolla Romaniseurue pahoinpiteli ja ryösti miehen ja 10. kesäkuuta 2006 toisen uutisen otsikolla Romaniseurue ryösti R-kioskin Huittisissa.

Molemmissa uutisissa pyydettiin yleisöä antamaan tapahtumista vihjeitä poliisille.

Kantelijan mielestä rikoksista epäiltyjen etninen alkuperä tuotiin molemmissa uutisissa esiin asiaan kuulumattomasti ja halventavasti.

Myös JSN korosti ratkaisussaan, että etnisen alkuperän mainitseminen rikosuutisissa ja muissa kielteisissä yhteyksissä voi vahvistaa ennakkoluuloja ja luoda vähemmistöistä stereotyyppisiä kielteisiä mielikuvia.

"Siksi rikokseen syylliseksi epäillyn henkilön etnisen alkuperän kertominen edellyttää harkintaa ja sitä, että tieto on uutisen olennaisen sisällön kannalta tarpeellinen. Sellaista tietoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun rikoksesta kaivataan silminnäkijähavaintoja", JSN linjasi ja antoi Alueviestille vapauttavan päätöksen.

Julkisen sanan neuvosto on viestinten ja toimittajien itsesääntelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa.


Olennaista tässä on se, että JSN:n mukaan on hyväksyttävää ja jopa suositeltavaa vaieta tekijän etnisestä taustasta. Tämä oli siis merkittävä ennakkotapaus tiiviimmän median itsesensuurin puolesta. Meillä mennään siis kovaa vauhtia siihen suuntaan, mihin Ruotsi katosi vuosia sitten. Katso Jussi Halla-ahon kirjoitukset aiheen tiimoilta: 1, 2, 3.

Miksi tämä nyt sitten on niin pirun tärkeää? Median edustaja, joka pohtii "vaikeaa arvovalintaa" siitä julkaiseeko tekijän etnisen taustan vai ei, päätynee tästä eteenpäin vain hyvin painavista syista sen julkaisemiseen. Onhan riskinä joutuminen hankalaan ja ikävää julkisuutta tuovaan prosessiin julkisen sanan neuvostossa. Rationaalinen toimija pelaa varman päälle ja jättää julkaisematta silloinkin, kun olisi aihetta. Yksittäinen toimittaja joutuu myös miettimään riskiä työpaikkansa menettämisestä. Langettava päätös JSN:sta voi käytännössä merkitä virheen tehneen journalistin kortistoitumista, täytyyhän työnantajan tehdä pesäero rasistiin.

Etnisen ryhmän mainitsematta jättäminen johtaa myös siihen, että uutisia ilman monikulttuurisuusskeptikon silmälaseja lukeva pistää kaikki törkeydet automaattisesti valtaväestön piikkiin. Tästä käy hyvänä esimerkkinä ote Jussi Halla-ahon jo edellä linkatusta kirjoituksesta:Sensuroinnin toinen, vähemmän vaarallinen mutta ei lainkaan vähemmän ärsyttävä, lieveilmiö on, että maahanmuuttajien rikokset menevät kantaväestön piikkiin, ja keskusteluresurssit käytetään sen vatvomiseen, mikä kantaväestöä vaivaa. Tämä on epäilemättä jonkun mielestä hauskaa ja oikein suomalaisille, mutta se ei varsinaisesti auta ongelmien ratkaisussa. Esimerkkinä vaikka tuo ylempänä mainittu Suutarilan tapaus. HS:n leikellyn uutisen alle ilmestyi nimimerkki Minskun kommentti:

"Mikä suomalaista miestä vaivaa? Muunmuassa Amnesty International on kiinnittänyt huomiota suomalaisten miesten väkivaltaan naisia kohtaan ja tässä näemme surullisen esimerkin mihin tämmöinen käytös pahimmillaan johtaa."

Julkista sanaa rajoittavat neuvostot kuuluvat Neuvostoliittoon, eivät demokratiaan.

Periaatteellisella tasolla tässä tallotaan sananvapauden varpaille.

Käytännöllisellä tasolla on kysymys ongelmien lykkäämisestä ja piilottamisesta, etnisten ryhmien välisestä tasa-arvosta sekä väärän viestin välittämisestä vähemmistöillemme. Ongelmista vaikeneminen ei ole koskaan yhtään missään johtanut siihen, että ongelmat itsestään poistuvat, vaan ainoastaan ongelmien eskaloitumiseen siihen pisteeseen, että koko soppa räjähtää silmille. Tästä olemmekin saaneet esimakua Ranskan viimesyksyisten etnisten mellakoiden muodossa.

Herääkö Eurooppa ajoissa?

Paavin puheen aiheuttamaa kohua on käsitelty väsymiseen asti blogosfäärissä ja perinteisissä tiedotusvälineissä. Vaikka Eurooppa on tyypilliseen tapaansa pääasiassa keskittynyt kumartelemaan itään, samalla kun se pyllistää rumasti lännelle, on joiltakin merkittäviltäkin tahoilta kuulunut kyllästymiseen viittaavia ääniä.

Yleisradion sensuuriseulasta pääsi eilen putkahtamaan seuraavanlaista:

Euroopan johtajien olisi pitänyt asettua vahvemmin paavi Benedictus XVI:n tueksi tämän islamlausunnosta nousseessa kohussa, sanoo EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barroso Die Welt -lehden haastattelussa.

Barroso uskoo eurooppalaisen hiljaisuuden asiassa johtuvan vastakkainasettelun pelosta ja tietynlaisesta poliittisesta korrektiudesta.

Ongelma ei hänen mukaansa kuitenkaan ole paavin lausunto, vaan islamilaisten ääriainesten reaktio siihen.

Barroson mukaan Euroopan tulee puolustaa arvojaan ja kannustaa islamilaisen maailman maltillisia johtajia tekemään pesäeroa vähemmistöä edustaviin ääriaineksiin.

Sinänsähän tuossa ei ollut mitään uutta, mutta asia oli melko selväsanaisesti ilmaistu hyvin korkealta taholta.

Myös Espanjan entinen pääministeri Jose Maria Aznar on puhunut samansuuntaista. Hän myös kaipaa muslimeilta anteeksipyyntöä Iberian niemimaan valloituksesta 700-luvulta. Tällaista hän ei tule saamaan. Islamin doktriinin mukaan kerran ummaan kuulunut alue kuuluu tähän ikuisesti. Tämän mukaisesti al-Andalus (2) kuuluu siis edelleen islamilaiseen maailmaan ja on vain väliaikaisesti vääräuskoisten hallussa.

Heti paavikohun alettua Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmaisi tukensa paaville. Hänen mielestään paavi ymmärrettiin väärin. Tähän näkemykseen yhtyi Saksan kristillisdemokraattien puoluesihteeri Ronald Pofalla: "Ne, jotka arvostelevat häntä, eivät halua keskustella, vaan uhkailla länttä ja vaientaa sen.” (lähde)

Varsinaisen yllätyksen teki kuitenkin Helsingin Sanomat eilen, jonka päätoimittaja Janne Virkkunen ilmaisi kantansa lähes yhtä selväsanaisesti kuin Barroso:

Olemmeko tulleet tilanteeseen, jossa länsimaissa ei todellakaan voi kohdella islamilaista maailmaa samalla tavoin kuin kohdellaan muita järjestelmiä - satiirin ja ironian keinoin? Islamilainen maailma koettelee parhaillaan länsimaisen sananvapauden rajoja, eikä länsimaisella medialla puolestaan ole varaa antaa tässä taistelussa periksi. Itsesensuuri johtaa uskottavuuden menettämiseen yleisön silmissä ja on itse valittu tuhon tie.

Kyseisestä pääkirjoituksesta ja sen tosiasiallisesta vaikutuksesta kannattaa lukea tarkemmin täältä.

Näkisin, että edellä kuvatut ovat oikeansuuntaisia, mutta pidemmällä tähtäimellä täysin riittämättömiä askeleita. Puheet ovat ilmaisia, riittävä muutos vaatii tekoja. EU:n tasolla mistään ei tunnuta pääsevän yhteisymmärrykseen, kuten sisäministerien kokous Tampereella osoitti. No, ainakin Sveitsi tekee jotain. Ai niin, eihän se edes kuulu EU:hun :)

lauantaina, syyskuuta 16, 2006

Erehtymätön paavi

Vaikka käsittelinkin aihetta viimeisintä edeltäneessä kirjoituksessani, en malta olla ottamatta sitä uudelleen esille. Helsingin Sanomat ja Yle molemmat uutisoivat muslimijohtajien kiihtyvään tahtiin antamista lausunnoista, joissa vaaditaan paavilta anteeksipyyntöä. Vatikaani onkin jo ehtinyt pahoitella muslimeille heidän väärinkäsityksestään syntynyttä mielipahaa. Sanojaan paavi ei kuitenkaan ole syönyt, eikä taida syödäkään. Paavi kun tunnetusti on erehtymätön.

Muslimit eivät ole perinteisesti kovin pienimuotoisiin pahoitteluihin tyytyneet. Tanskan pilakuvajupakassahan vaadittiin nimenomaan Tanskan hallituksen ja Jyllands Postenin anteeksipyynnön lisäksi irtisanoutumista pilakuvien välittämästä viestistä. Koska yhteistä säveltä ei löydetty, on Tanskan vastikkeella suojelupoliisille ollut työtä. Mitkähän mahtavat olla sveitsiläiskaartin valmiudet torjua terrori-iskuja?


And emotion spilled over in Turkey, which Benedict is scheduled to visit in November, as a top official in the Islamic-rooted ruling party said that the pope was “going down in history in the same category as leaders such as Hitler and Mussolini.”

“He has a dark mentality that comes from the darkness of the Middle Ages,” the official, Salih Kapusuz, deputy leader of Turkey’s governing party, was quoted as saying on the state-owned Anatolia news agency. “It looks like an effort to revive the mentality of the Crusades." (lähde)


Hitler, Mussolini ja Paavi. Vaikka kommentoija tuskin tuntee Godwinin lakia, ja vaikka kyse ei olekaan nettikeskustelusta, totean tähän Jukka Korpelaa siteeraten: "Hitler-kortin käyttö osoittaa niin vakavaa suhteellisuudentajun häiriötä, että mitään sen pelanneen aiemminkaan esittämää ei pidä ottaa vakavasti."

Väitteen paavin pimeästä keski-aikaisesta mielenlaadusta jätän kokonaan omaan arvoonsa, sillä katson mielipiteen esittäjän olevan nk. jäävi.

Todelliseen riman alitukseen, aiheen tiimoilta käytävän keskustelun pohjanoteerauksen pystyi kuitenkin Pakistanin ulkoministeriön puhenainen Tasnim Aslam, vaikka oikeampaan ei voisikaan oikeastaan osua:


"Anyone who describes Islam as a religion as intolerant encourages violence," Foreign Ministry spokeswoman Tasnim Aslam said. (lähde)


Islamin väittäminen suvaitsemattomaksi aiheuttaa muslimeissa väkivaltaisia reaktioita. Mikäli lähdetään siitä, että islam on uskontona suvaitseva, mikä epäilemättä oli Aslamin tarkoitus, ei pahempaa paradoksia voisi suustaan päästää. Mikäli taas lähtee siitä, että islam on suvaitsematon, on lausahdus mitä osuvin, onhan väitteelle empiiristä näyttöäkin!

perjantaina, syyskuuta 15, 2006

Oriana Fallaci kuollut


Jälleen yksi terävä kieli, terävä mieli vaiennut lopullisesti. Fallaci oli kuollessaan 76 vuoden ikäinen. Eikö nuoremmasta polvesta olisi ketään astumaan Orianan suuriin korkokenkiin?

http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Kirjailija+Oriana+Fallaci+kuollut/1135221650512

Koira älähti, kun kalikka kalahti

Vieraillessaan kotiseudullaan Saksassa paavi Benedictus XVI piti pitkän puheen huolestaan länsimaisen yhteiskunnan sekularisoitumisesta. Pitkän puheensa hän aloitti ottamalla esille huolensa jihadin luonteesta järjen, ja siten Jumalan vastaisena toimintamallina.

Paavin avoimet sanamuodot jättivät tilaa tulkinnalle, ja näin ollen ollaan taas tilanteessa jossa "rauhan uskonnon" edustajat ovat hysteerisinä vaatimassa anteeksipyyntöä:

Turkin uskonnollisten asioiden virasto on vaatinut paavilta anteeksipyyntöä. Paavin on määrä vierailla islaminuskoisessa Turkissa marraskuussa.

Myös mm. ranskalainen muslimijärjestö on vaatinut katolista kirkkoa selventämään kantaansa islamiin ja ääri-islamilaisuuteen. (lähde)

Kylläpä taas yllätti. Minusta olisi mukavaa, jos joku joskus vaatisi merkittäviltä muslimeilta selvennystä heidän kantaansa islamin suhtautumisesta kristinuskoon, saati sitten ateismiin.

Koraanihan on asian suhteen melko selväsanainen. Yksinkertaistettuna kristityllä (joilla on koraanin mukaan yhdessä juutailaisten kanssa erityisasema) on kolme vaihtoehtoa: kääntyminen, alistuminen tai kuolema.

Varsinaisia vääräuskoisia, kuten buddhalaisia ja taolaisia, sekä uskonnottomia eli ateisteja sitten saakin tappaa melko surutta, elleivät nämä käänny.

Yhden erittäin terävän huomion paavi teki.
But the section on Islam made up just three paragraphs of the speech, and he devoted the rest to a long examination of how Western science and philosophy had divorced themselves from faith — leading to the secularization of European society that is at the heart of Benedict’s worries.

This, he said, has closed off the West from a full understanding of reality, making it also impossible to talk with cultures for whom faith is fundamental.

“The world’s profoundly religious cultures see this exclusion from the divine, from the universality of reason as an attack on their most profound convictions,” he said. “A reason which is deaf to the divine and which relegates religion into the realm of subcultures is incapable of entering into the dialogue of cultures.” (lähde)


Länsimaiden maallistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa koko maailma nähdään materialistisen, sekulaarin länsimaisen suodattimen läpi.

Kuvitellaan, että terroristien ainoa motivaattori on se, että lännellä on enemmän ja heillä vähemmän. Kuvitellaan että tilanne korjaantuu siirtämällä heille vähän enemmän meiltä. Kuvitellaan että tilanne Lähi-idässä paranee, kun pahat diktaattorit syrjäytetään. Kuvitellaan, että antamalla ihmiselle vähän vapautta demokratia puhkeaa kaikkialla kukkaan. Kuvitellaan, että kaikki tahtovat ajatella kuten me, jos heille vain annetaan siihen tilaisuus.

Maallistunut länsi on hukannut kykynsä asettua syvästi uskonnollisen kulttuurin asemaan, nähdä maailma niinkuin fundamentalistit sen näkevät. Heille Jumala tulee ensin, ihminen vasta sitten. Heille Koraani ei ole kirja, se on pyhää sanaa. Heille pyhä sana ei ole avoin tulkinnalle, vaan kirjallisesti, loppuun asti noudatettava käsky.

On se vaan pirun kumma, kun luterilaisessa kulttuurissa kasvaneen aatteellisen ateistin pitää ryhtyä puolustamaan paavia.

EDIT: Lisää aiheesta, oikein kuvien kanssa: http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Paavin+puheet+raivostuttavat+muslimeja/1135221653888

torstaina, syyskuuta 14, 2006

Länsimaisen demokratian loppu on länsimainen demokratia


Hollannin uusi lippu?

THE HAGUE, 13/09/06 - Justice Minister Piet Hein Donner considers the Netherlands should give Muslims more freedoms to behave according to their traditions. Muslims refusing to shake hands is fine with him. And Sharia law could be introduced in the Netherlands democratically, in the minister's view.
....

Donner strongly disagrees with a recent plea by CDA parliamentary leader Maxime Verhagen for a ban on parties seeking to launch Sharia (Islamic law) in the Netherlands. "For me it is clear: if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the Sharia tomorrow, then the possibility should exist," according to Donner. "It would be a disgrace to say: 'That is not allowed!'."

Hollannin oikeusministeri Piet Hein Donner ilmaisee kantansa melko selvästi: jos 2/3 Hollanin väestöstä haluaa siirtyä noudattamaan sharian lakia, on näin tapahduttava.

Hänen mielestään muslimeille pitäisi myös sallia lisää erivapauksia kulttuurinsa, tapojensa ja oikeuskäytäntöjensä harjoittamiseen.

Sinänsä Donner on aivan oikeassa. Jos kaksi kolmasosaa kansalaisista haluaa muuttaa lainsäädäntöä, on ainoastaan demokratian periaatteiden mukaista, että näin toimitaan.

Donner unohtaa kuitenkin laajemman kuvan. Hänen kaltaisensa ovat sangen epädemokraattisella tavalla tukkineet suun maahanmuuttokritiikiltä Hollannissa (ja vastaavaa on tapahtunut koko Euroopassa).

On perin outoa, että ensin suvaitsevaisuuden nimissä, riippumatta siitä mitä mieltä kantaväestö on asiasta - ajatellen, että riittävä suvaitsevaisuuskasvatus (lue: aivopesu) "korjaa" asian - ujutetaan maahan valtava integroitumishaluton muslimivähemmistö.

Kun sitten vähemmistö kasvaa riittävän isoksi (lopulta demografiaennusteiden mukaan jopa enemmistöksi) annetaan periksi kaikessa demokratiaan vedoten.

Ei mahdu tällainen logiikka allekirjoittaneen kaaliin. Demokratiaan vedotaan ainoastaan silloin, kun se sopii omiin tarpeisiin. Selkärangattomuuden huippu!

Muslims have the right to experience their religion in ways that diverge from Dutch social codes, accordign to the Christian democrat (CDA) minister. He thinks Queen Beatrix was very wise not to insist on a Muslim leader shaking hands with her when she visited his mosque in The Hague earlier this year.

Integration Minister Verdonk did previously scold an imam who would not shake her hand. Without directly referring to this incident, Donner considers "a tone that I do not like has crept into the political debate. A tone of: 'Thou shalt assimilate. Thou shalt adopt our values in public. Be reasonable, do it our way'. That is not my approach".

Koko kädenpuristusasian voisi ajatella olevan pieni ja vähämerkityksinen. Periaatteellisella tasolla kyse on kuitenkin siitä, kenen ehdoilla mennään.

Donnerin käsityksen mukaan muslimeilla on oikeus olla kättelemättä, sillä se kuuluu heidän kulttuuriinsa. Meikäläiseen kulttuuriin taas kuuluu kätteleminen. Länsimaisessa kulttuurissa on arroganttia olla kättelemättä vierasta.

Käsillä on jälleen tilanne, jossa kulttuurit törmäävät hyvin selkeästi. Kysymys on klassinen: "joko-tai." Ainoa tapa ratkaista kollisio on jomman kumman väistyminen. Kumman kulttuurin sinun mielestä tulisi väistyä Hollannissa, joka sijaitsee Euroopan keskellä? Länsimaisen kulttuurin vai lähi-itämaalaisen kulttuurin?

Koko lainattu uutinen täällä.

tiistaina, syyskuuta 12, 2006

Britit uskovat häviävänsä sodan terrorismia vastaan

BBC:n tuoreen kyselyn mukaan 53% briteistä uskoo, että Britannian hallitus on häviämässä sodan terrorismia vastaan.

Jäljelle jäävistä noin puolet eivät osanneet vastata ja puolet uskoivat voiton olevan mahdollinen.

Lähes 90% vastanneista tunsi olonsa yhtä turvalliseksi tai turvattomammaksi kuin viisi vuotta sitten 9/11 -iskujen jälkeen.

Lähes kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että länsimaisten hallitusten olisi neuvoteltava al-Qaidan kanssa. Koko uutinen tässä.

Niin kutsuttu sota terrorismia vastaan on perusteellisen väärillä urilla. Angloamerikkalainen maailma käy perinteistä sotaa useammalla näyttämöllä Lähi-idässä sellaista vihollista vastaan, jota rintamalinjat, univormut ja sodankäynnin säännöt eivät voisi vähempää kiinnostaa. Siviilien joukosta siviilivaatteissa tehtävä yllätysisku on käytännössä mahdoton ennakoida, saati sitten torjua.

Sotilaan, terroristin ja siviilin välille on hyvin vaikea tehdä eroa. Humaaneihin sodankäynnin sääntöihin kansainvälisin sopimuksin sitoutuneet länsimaat eivät voi tällaisen uhkan edessä käytännössä muuta kuin tehdä parhaansa ja silti epäonnistua.

Sen sijaan, että sotaa terrorismia vastaan käytäisiin perinteisin ruutiasein, olisi keskityttävä taisteluun ihmisten mielistä. Lännen ja erityisesti vasemmiston arvorelativistinen suhtautuminen maailmaan on romuttanut kyvyn erottaa oikean väärästä, hyvän pahasta ja edistyksellisemmän takapajuisesta.

Koska islam on uskonto siinä missä muutkin, ei parempi, eikä missään nimessä ainakaan huonompi, kuin esimerkiksi kristinusko tai buddhalaisuus, ei länsimaisella ihmisellä ole oikeutta ajatella terrorismin kumpuavan suoraan Muhammadin opetuksista.

Koska terroristien vaatimukset ovat oikeutettuja ja johtuvat ainoastaan lännen hirvittävästä öljyimperialismista, ei meillä ole oikeutta ajatella olevamme millään tavalla edistyksellisempiä tai inhimillisempiä kuin Umman asukit.

Olemme vain erilaisia, ja ajattelemme asioista eri tavalla. Meidän tulee ymmärtää muslimien ajattelua, vaikka siihen kuuluisikin olennaisesti ajatus muslimien paremmuudesta.

Voitto sodassa terrorismia vastaan vaatii asenteenmuutosta. Länsimaisen ihmisen on ymmärrettävä, että länsimaisen ihmisen asiaa ei aja kukaan muu kuin länsimainen ihminen.

Jos länsimainen ihminen keskittyy ajamaan muiden asiaa, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että muut ryhtyvät ajamaan länsimaisen ihmisen asiaa. Moderni länsimainen kulttuuri on ainutlaatuinen maapallolla; se on ainoana huolestuneempi muiden kuin itsensä kokemista vääryyksistä.

Allekirjoittanut joutuu allekirjoittamaan myös brittien enemmistön mielipiteen. Olemme häviämässä sodan terrorismia vastaan, koska emme kykene aidosti nousemaan niiden perustavanlaatuisten arvojen tueksi, jotka ovat nostaneet lännen nykyiseen (jo himmenevään) kukoistukseensa.

Voittaakseen länsimaiden on uskallettava vaatia maailman takapajulaa, Lähi-itää, ja sen eurooppalaisia etäispesäkkeitä eli islamilaisia maahanmuuttajaghettoja, hyväksymään se tosiasia, että länsi on heitä edistyksellisempi ja että lännen edustamat arvot ovat parempia kuin heidän.

maanantaina, syyskuuta 11, 2006

Mitä oikeastaan on monikulttuurisuus?

Paljon puhutaan monikulttuurisuudesta, monikultturismista ja viime aikoina myös "aidosta monikulttuurisuudesta" jonkinlaisena epäonnistuneen monikulttuurisuuden vaihtoehtona. Esimerkiksi kokoomuksen periaateohjelmassa todetaan, että "monikulttuurisuus on rikkaus, joka omalta osaltaan kehittää yhteiskuntaa." Monikulttuurisuus esitetään lähestulkoon poikkeuksetta myönteisenä, joskin haasteellisesti saavutettavana tulevaisuudentilana, joka aidosti toteutuessaan on sitä syleilevälle yhteiskunnalle rikkaus, voimavara ja loputtoman hyvinvoinnin lähde. Kunhan monikulttuurisuuteen liittyvät haasteet (eli kantaväestön muukalaispelko) vain voitetaan, alkaa uusi ennenkokematon suvaitsevaisuuden kultakausi, jossa kulttuurien törmäykset ovat korkeintaan hassunhauskoja väärinkäsityksiä ja kaikki ovat ystäviä keskenään.

Monikulttuuriseen dogmaan kuuluu myös, että kulttuurienvälisestä kitkasta on vastuussa kantaväestö. Alkuperäisasukkien suvaitsemattomuus ja ennakkoluulot johtavat vähemmistöjen syrjäytymiseen, marginalisoitumiseen, työttömyyteen, rikollisuuteen ja oikeastaan mihin vaan, mikä voidaan nähdä ongelmana. Mikäli kantaväestö vain korjaa asenteitaan suvaitsevammiksi, alkavat asiat rullata ja ongelmat poistuvat. Sen sijaan vaatimusten asettaminen vähemmistöille on torjuttavaa, sillä se kuvastaa kantaväestön ennakkoluuloja ja rasistisuutta. Kantaväestön on ymmärrettävä, että erilaisuudestaan huolimatta vieraat kulttuurit eivät ole huonompia, ne ovat vain erilaisia. Näin siis riippumatta siitä, minkälaisia vieraat kulttuurit ovat.

Miksi monikulttuurisuus sitten on dogman mukaan niin hyvä ja tavoiteltava asiaintila? Vakioselityksiin kuuluu monikulttuurisuuden luovuutta lisäävä vaikutus. Kunhan vain kulttuurillinen monimuotoisuus ympärillä kasvaa, alkaa inspiraatio virrata. Monikulttuurisuus kun kuulemma totuttaa ihmiset näkemään asioita useammalta kantilta. Tämän konkreettisempia hyötyjä on turha pyytää esittämään. Suurin osa monikulttuurisuutta ajavista argumenteista ovat ympäripyöreitä ja sisällöttömiä fraaseja, joita toistellaan paremman puutteessa. Klassikon asemaan on noussut jo edellä mainittu "monikulttuurisuus on rikkaus," jota viljellään yhtäällä ja toisaalla. Monikulttuurisuuden saatetaan myös sanoa "tuovan väriä katukuvaan," "laajentavan maailmankuvaamme" ja "kasvattavan meitä suvaitsevammiksi ihmisiksi."

Monikulttuurinen todellisuus on osoittautunut samanlaiseksi menestykseksi, kuin kommunismi aikoinaan itänaapurissamme. Juhlapuheissa ja julistuksissa ylistetään sen autuaaksi tekevää vaikutusta ja moraalista oikeutusta, mutta käytäntö on jotain aivan muuta. Niissä Länsi-Euroopan maissa, joissa maahanmuuttajia on eniten, kuten Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa ja Ruotsissa, on maahanmuuttajien rikollisuus räjähtänyt käsistä. Maahanmuuttajien muodostamat getot ovat alkuperäisväestölle (viranomaiset mukaanlukien) niin vaarallista aluetta, että niille ei uskalleta mennä edes päiväsaikaan. Maahanmuuttajien (lähinnä Lähi-idästä ja Afrikasta tulleiden) työttömyys huitelee viidenkymmenen prosentit paremmalla (pahemmalla) puolella. Ei ole näistä sankareista työvoimapulaa lievittämään.

Monikulttuurisuuden pahin ajatuksellinen solmu liittyy integroitumiseen. Koska monikulttuurisuus on hyvä asia ja monet kulttuurit parempi kuin yksi, ei integroitumista, saati sitten assimiloitumista valtaväestöön voida edellyttää. Koska integraatioita ei tapahdu, ja koska useimmissa tapauksissa kulttuurien väliset erot ovat perustavammanlaatuisia kuin lihapullien ja falafelin, kuten esimerkiksi käsitykset naisten asemasta yhteiskunnassa, syntyy ryhmittymien välille kitkaa. Ainoa looginen ulospääsy tällaisesta tilanteesta on se, että jompi kumpi ryhmä sopeutuu, muuttaa käsityksiään. Monikulttuurisen dogman mukaan molempien käsityksien tulisi elää sovussa rinnan, koska kummankaan ei voida ajatella olevan toista parempi, ainoastaan keskenään erilaisia. Käytännössä tämä on mahdotonta, koska yhteiskunnallisten sääntöjen on oltava kaikille samat, joten jonkun on sopeuduttava. Koska monikulttuurisessa maailmankatsomuksessa vain valtaväestöön voidaan kohdistaa vaatimuksia, muuhan olisi rasistista ja ksenofobista, päädytään demokratian kannalta absurdiin tilanteeseen: enemmistön on väistyttävä!

sunnuntaina, syyskuuta 10, 2006

Tervetuloa uuteen blogiin!

Tämän blogin tavoitteena on koota blogosfäärin maahanmuutto- ja islamkriittiset äänet yhteiselle asialle. Tarkoituksena on muodostaa useiden kirjoittajien yhteisö, jossa kukin voi omilla tunnuksillaan julkaista tekstejä anonyymisti tai omilla nimillään. Internetistä löytyy jo useita laadukkaita suomenkielisiä blogeja, jotka enemmän tai vähemmän käsittelevät monikulttuurisuutta ja sen mukanaan tuomia haasteita. Ongelmana on selkeän yhteisöllisyyden puute. Kaikki kirjoittelevat omille blogeilleen ja asioista kiinnostunut joutuu surffaamaan sivulta toiselle. Monet monikulttuurisuuskriitikot kirjoittelevat blogeihinsa myös muista aiheista, kuten harrastuksistaan, kulttuurista tai siitä, mitä söivät kunakin päivänä. Näiden kirjoittajien tämän blogin teeman alle mahtuvat kirjoitukset voitaisiin julkaista täällä, jolloin niille voisi olla mahdollista saada enemmän näkyvyyttä.

Ideana ei ole öyhöttäminen. "Neekerit vittuun ja sassiin!" -tyyppiset tekstit eivät kuulu asiaan. Tekstien tulee olla asiallisesti perusteltuja, hyvällä kielellä kirjotettuja ja mieluiten ongelmien ytimeen pureutuvia. Mallia voi ottaa Jussi Halla-aholta tai (nyt jo lopettaneelta) vääräuskoiselta. Konseptinsa puolesta Uusi viesti on ottanut esimerkikseen Brussels Journalin.

Ole hyvä ja ota yhtettä kommenttiosaston tai sähköpostin kautta, mikäli kiinnostuit. Voin julkaista tekstisi omilla tunnuksillani, ja mikäli sinulla on enemmänkin näyttöä asiallisista, purevista teksteistä, voin kutsua sinut blogin vakituiseen kirjoittajakaartiin. Kaikenlaiset kommentit ja kehittämisehdotukset ovat myös erittäin tervetulleita.

Tavoite on kasvaa pikkuhiljaa Suomen luetuimmaksi monikulttuurisuutta kriittisellä äänellä käsitteleväksi blogiksi. Tervetuloa mukaan!