Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, syyskuuta 12, 2006

Britit uskovat häviävänsä sodan terrorismia vastaan

BBC:n tuoreen kyselyn mukaan 53% briteistä uskoo, että Britannian hallitus on häviämässä sodan terrorismia vastaan.

Jäljelle jäävistä noin puolet eivät osanneet vastata ja puolet uskoivat voiton olevan mahdollinen.

Lähes 90% vastanneista tunsi olonsa yhtä turvalliseksi tai turvattomammaksi kuin viisi vuotta sitten 9/11 -iskujen jälkeen.

Lähes kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että länsimaisten hallitusten olisi neuvoteltava al-Qaidan kanssa. Koko uutinen tässä.

Niin kutsuttu sota terrorismia vastaan on perusteellisen väärillä urilla. Angloamerikkalainen maailma käy perinteistä sotaa useammalla näyttämöllä Lähi-idässä sellaista vihollista vastaan, jota rintamalinjat, univormut ja sodankäynnin säännöt eivät voisi vähempää kiinnostaa. Siviilien joukosta siviilivaatteissa tehtävä yllätysisku on käytännössä mahdoton ennakoida, saati sitten torjua.

Sotilaan, terroristin ja siviilin välille on hyvin vaikea tehdä eroa. Humaaneihin sodankäynnin sääntöihin kansainvälisin sopimuksin sitoutuneet länsimaat eivät voi tällaisen uhkan edessä käytännössä muuta kuin tehdä parhaansa ja silti epäonnistua.

Sen sijaan, että sotaa terrorismia vastaan käytäisiin perinteisin ruutiasein, olisi keskityttävä taisteluun ihmisten mielistä. Lännen ja erityisesti vasemmiston arvorelativistinen suhtautuminen maailmaan on romuttanut kyvyn erottaa oikean väärästä, hyvän pahasta ja edistyksellisemmän takapajuisesta.

Koska islam on uskonto siinä missä muutkin, ei parempi, eikä missään nimessä ainakaan huonompi, kuin esimerkiksi kristinusko tai buddhalaisuus, ei länsimaisella ihmisellä ole oikeutta ajatella terrorismin kumpuavan suoraan Muhammadin opetuksista.

Koska terroristien vaatimukset ovat oikeutettuja ja johtuvat ainoastaan lännen hirvittävästä öljyimperialismista, ei meillä ole oikeutta ajatella olevamme millään tavalla edistyksellisempiä tai inhimillisempiä kuin Umman asukit.

Olemme vain erilaisia, ja ajattelemme asioista eri tavalla. Meidän tulee ymmärtää muslimien ajattelua, vaikka siihen kuuluisikin olennaisesti ajatus muslimien paremmuudesta.

Voitto sodassa terrorismia vastaan vaatii asenteenmuutosta. Länsimaisen ihmisen on ymmärrettävä, että länsimaisen ihmisen asiaa ei aja kukaan muu kuin länsimainen ihminen.

Jos länsimainen ihminen keskittyy ajamaan muiden asiaa, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että muut ryhtyvät ajamaan länsimaisen ihmisen asiaa. Moderni länsimainen kulttuuri on ainutlaatuinen maapallolla; se on ainoana huolestuneempi muiden kuin itsensä kokemista vääryyksistä.

Allekirjoittanut joutuu allekirjoittamaan myös brittien enemmistön mielipiteen. Olemme häviämässä sodan terrorismia vastaan, koska emme kykene aidosti nousemaan niiden perustavanlaatuisten arvojen tueksi, jotka ovat nostaneet lännen nykyiseen (jo himmenevään) kukoistukseensa.

Voittaakseen länsimaiden on uskallettava vaatia maailman takapajulaa, Lähi-itää, ja sen eurooppalaisia etäispesäkkeitä eli islamilaisia maahanmuuttajaghettoja, hyväksymään se tosiasia, että länsi on heitä edistyksellisempi ja että lännen edustamat arvot ovat parempia kuin heidän.

Ei kommentteja: