Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, marraskuuta 21, 2006

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutetaan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta

HS:Maahanmuuttajille tarkoitettua opettajankoulutusta ollaan lisäämässä.

Helsingin yliopisto kaksinkertaistaa ensi vuonna monikulttuurisuuskiintiön aloituspaikkojen määrän luokanopettajien koulutuksessa kymmenestä 20:een. Myös lastentarhanopettajien koulutukseen harkitaan vastaavaa kiintiötä.

Jyväskylän yliopistossa on ryhdytty kouluttamaan maahanmuuttajataustaisia
opinto-ohjaajia.

Ihan uutena alkaa ensi syksynä Hämeen ammattikorkeakoulussa maahanmuuttajataustaisten ammatillinen opettajankoulutus, jonka hakuaika on tammikuussa. Alkuun koulutukseen otetaan 20 henkeä.

Määrät ovat vielä pieniä, mutta olennaista on sana monikulttuurisuuskiintiö.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutetaan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta.

Muutenhan mitään maahanmuuttajakiintiöitä ei tarvittaisi. Jos maahanmuuttajat olisivat päteviä, he pääsisivät opettajakoulutukseen ilman kiintiöitä.

Ibid:Helsingin yliopistossa monikulttuurisuuskiintiö toteutui luokanopettajien valinnoissa ensimmäisen kerran 2002. Vuosittain on tähän asti otettu enintään kymmenen uutta opiskelijaa. Nyt enimmäismäärä nostetaan 20:een.

Hakijoilta edellytetään, että heidän äidinkielensä tai kotikielensä on jokin muu kuin suomen tai ruotsin kieli. Suomen suullisen ja kirjallisen taidon tulee olla hyvä.

Opiskelu on kuitenkin luokanopettajan koulutuksen normaalin opetussuunnitelman mukaista, ja kiintiön kautta valituiksi tulleet opiskelevat muiden mukana. Koulutus antaa valmiuksia erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen.


Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi opiskelevien ei siis edes edellytetä osaavan suomea riittävän hyvin voidakseen opettaa suomalaisia lapsia ja nuoria suomeksi. Opettajaopiskelijoiden "suomen suullisen ja kirjallisen taidon tulee olla hyvä", ei siis erinomainen tai täydellinen, äidinkielen veroinen.

Jos ihminen ei osaa suomea äidinkielen tasoisesti, hän ei tietenkään voi opettaa esim. äidinkieltä suomalaisille oppilaille. Tuskin muitakaan aineita voi kunnolla opettaa puhumatta opetuskieltä äidinkielenään.

Suomessa on äärimmäisen huonoja kokemuksia suomalaisten opettajien antamasta englanninkielisestä opetuksesta yliopistoissa; peruskoulujen ja lukioiden opettajiksi pyrkivät maahanmuuttajat osaavat todennäköisesti suomea vielä huonommin kuin suomalaiset yliopisto-opettajat englantia, joten heidän antamansa opetuksen taso olisi siis vielä huonompi.

Joku voisi tietysti väittää, että epäpäteviä opettajia ei palkata kouluihin. Epäpätevien maahanmuuttajien hyväksyminen opettajakoulutukseen kiintiöneekereinä onkin sinänsä eri asia kuin epäpätevien maahanmuuttajien palkkaaminen opettajiksi.

Valitettavasti kuitenkin kunnat noudattavat jo nyt kiintiöneekeripolitiikkaa, jonka mukaan kunnan virkoihin palkataan epäpäteviä maahanmuuttajia pätevien suomalaisten sijasta.

Esimerkiksi HKL:n bussinkuljettajiksi on palkattu paljon maahanmuuttajia, jotka eivät osaa suomea. On ilmiselvää, että bussinkuljettajan pätevyyteen kuuluu suomen osaaminen. Muutenhan bussinkuljettaja ei voi vastata matkustajan kysymykseen bussin reitistä, vaihtoyhteyksistä, aikatauluista jne.

Jokainen Helsingissä viimeisen kymmenen vuoden aikana edes jonkin verran bussilla ajanut tietää, että HKL:n bussinkuljettajina on suomea osaamattomia maahanmuuttajia. Helsingin kaupunki on siis tahallaan palkannut epäpätevää henkilökuntaa voidakseen täyttää rasistiset maahanmuuttajakiintiönsä.

Vastaavanlaisia neekerikiintiöitä on tulossa lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajien virkoihin. Ehkä ne onkin jo toteutettu. Itselläni ei ole lapsia, joten en läheisesti seuraa koulujen ja lastentarhojen toimintaa; olen kuitenkin kuullut mm. peruskoulun elämänkatsomustiedon opettajina työskentelevistä islamilaisista maahanmuuttajista, jotka opettavat suomalaisten ateistien lapsille islamilaista propagandaa elämänkatsomustiedon sijasta.

Epäpätevien ihmisten palkkaaminen opettajiksi ja opetussuunnitelmaan kuulumattoman aineksen opettaminen ovat tietysti täysin lainvastaisia ja perustuslainvastaisia menettelyjä, mutta Suomen valtio ja kunnat eivät tietenkään noudata Suomen lakeja.

Islamilaisen maahanmuuttaja-armeijan saappaiden nuoleminen on suomalaisille viranomaisille paljon tärkeämpää kuin Suomen lakien noudattaminen.

Tästä syystä Suomesta ei mm. ole karkoitettu satoihin katuryöstöihin ja raiskauksiin syyllistyneitä afrikkalaisia ammatti- ja taparikollisia, vaikka Suomen lain mukaan yli puolen vuoden vankeustuomiolla rangaistavaan rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen pitäisi karkoittaa maasta.

Suomen lailla ei ole enää mitään merkitystä. Viranomaiset rikkovat Suomen lakia aina kun sen rikkomisesta on hyötyä islamilaiselle miehitysarmeijalle.

Toki lakeja myös koko ajan muutetaan sen islamilaisen miehitysarmeijan intressien mukaiseen suuntaan.

Islamin kritisointi kriminalisoidaan "uskonrauhan loukkaamisena" ja "kiihotuksena kansanryhmää vastaan" ja samaan aikaan islamia tuetaan rahoittamalla moskeijoita suomalaisten veronmaksajien rahoista ja rahoittamalla islaminuskon opetusta suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa suomalaisten veronmaksajien rahoista.
Ilmeisesti tähän tarkoitukseen niitä epäpäteviä maahanmuuttajia otetaan opettajankoulutukseen "monikulttuurisuuskiintiössä" ja palkataan lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi "maahanmuuttajien kotoutumista edistävän positiivisen diskriminaation" nimissä.

SDP:n ryhmä Helsingin kaupunginvaltuustossa sanoo asian näin:

Maahanmuuttajien työttömyysaste on Helsingissä huomattavasti korkeampi kuin
kantaväestön, ja tarvitsemme tehokkaita toimia maahanmuuttajien työllistymisen
ja ammatillisen sekä kielikoulutuksen parantamiseksi. On tärkeää pyrkiä
mahdollisimman korkeaan työllisyysasteeseen, ja siihen, että kaikkien osaaminen
ja työpanos tulee hyödynnettyä. Helsinki voi hyötyä eri kulttuureista ja maista
tulevien ihmisten osaamisesta, ja Helsingin kannalta on tärkeää olla
kansainvälistymiskehityksessä mukana. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja
työllistyminen on tärkeä kysymys nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä,
jossa maahanmuuttajien määrä on viime vuosina selvästi lisääntynyt. On myös
perusteltua, että kuntapalveluihin rekrytoituu myös maahanmuuttajia, sillä
asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.


Maahanmuuttajien epäpätevyyttä ei siis pidetä ongelmana.

Maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön, joten maahanmuuttajien työllistymisen parantamiseksi tarvitaan neekerikiintiöitä; maahanmuuttajat ovat nimittäin niin epäpäteviä, että he eivät millään voisi saada töitä ilman kiintiöitä.

Tämän siis myöntävät mm. Helsingin kaupunginvaltuuston kaksi suurinta ryhmä eli SDP:n ryhmä (ks. ed.) ja Kokoomuksen ryhmä. Kyseessä on siis mainstream-ideologia.

Ne, jotka väittävät multikulti-ideologian kritisoijien olevan vainoharhaisia, voisivat pikku hiljaa tutustua Suomen suurimpien puolueiden virallisiin linjauksiin, Suomen hallituksen ohjelmiin, Suomen eduskunnan keskusteluihin ja Suomen kuntien henkilöstöpolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, kulttuuripolitiikkaan jne.

Afrikasta ja Lähi-idästä tulleita islamilaisia maahanmuuttajia palveleva multikulti-ideologia on Suomessa mainstream-ideologia, Virallinen Totuus, vallanpitäjien ylläpitämä Pyhä Lehmä.

Maahanmuuttajien palkkaamiseksi kunnan virkoihin riittää perusteeksi jo pelkästään se, että maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestön. Maahanmuuttajien pätevyydellä ei siis ole mitään väliä.

Maahanmuuttajien työpaikat eivät olekaan sellaisia työpaikkoja, joissa olisi edes tarkoitus tehdä jotain tuottavaa työtä.

Maahanmuuttajien työpaikat ovat suojatyöpaikkoja, joiden olemassaolon ainoa tarkoitus on antaa maahanmuuttajille rahaa.

Maahanmuuttajat tulisivat työttöminä halvemmiksi suomalaisille veronmaksajille kuin työssäkäyvinä. Maahanmuuttajienhan ei ole tarkoituskaan tehdä mitään hyödyllistä työtä, vaan heille maksetaan palkkaa tyhjästä.

Jos heidän olisi tarkoitus tehdä tuottavaa työtä, silloin heitä ei palkattaisi epäpätevinä kiintiöneekereinä; jos heidän työnsä olisi hyödyllistä, heidät palkattaisiin pätevyyden perusteella, ei neekeriyden perusteella.

Koska maahanmuuttajien työpaikkojen ainoa tarkoitus on antaa epäpäteville maahanmuuttajille palkkaa tekemättömästä työstä, veronmaksajat eivät saa maahanmuuttajien työstä mitään vastinetta.

Maahanmuuttajien saama palkka on siis kokonaisuudessaan sosiaaliavustusta.

Koska palkat ovat suurempia kuin työttömyyskorvaukset, epäpätevinä kiintiöneekereinä suojatyöpaikkoihin palkatut maahanmuuttajat eli ilmeisesti useimmat julkisella sektorilla työskentelevät maahanmuuttajat tulevat veronmaksajille kalliimmiksi kuin työttömät maahanmuuttajat.

Työssäkäyvät maahanmuuttajat eli epäpätevät opettajat, epäpätevät lastentarhanopettajat, epäpätevät lääkärit, epäpätevät sairaanhoitajat jne. ovat siis useimmiten pahempia sosiaalipummeja kuin työttömät maahanmuuttajat.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi koulutettavien epäpätevien maahanmuuttajien ei ole tarkoituskaan tehdä mitään sellaista työtä, josta olisi joskus jotain hyötyä jollekulle suomalaiselle veronmaksajalle.

Kuten sanottu, huonoa suomea puhuva ulkomaalainen ei pysty opettamaan suomalaisia lapsia suomeksi.

Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen tarkoituksena on aiemmin ollut suomalaisten lasten ja nuorten kouluttaminen - lastentarhojen tapauksessa päivähoito, mutta myös esiopetus.

Tätä tarkoitusta varten suomalaiset veronmaksajat ovat kustantaneet niiden toiminnan mukisematta. Useimmat suomalaiset veronmaksajathan ovat suomalaisten lasten ja nuorten vanhempia ja isovanhempia, joten he ovat vain maksaneet jälkikasvunsa päivähoidosta ja koulutuksesta verotuksen kautta.

Nyt tämä kaikki muuttuu. Suomen lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen tarkoituksena ei ole enää suomalaisten lasten ja nuorten päivähoito ja koulutus. Ei. Tarkoituksena on suojatyöpaikkojen luominen epäpäteville maahanmuuttajille ja maahanmuuttajalasten ja -nuorten päivähoito ja koulutus.

Maahanmuuttajalasten päivähoitoon aiotaan jopa varata kaksi kertaa niin paljon veronmaksajien rahaa per capita kuin suomalaisten lasten päivähoitoon.

Lisäksi lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi palkataan suomalaisten opettajien sijasta ulkomaalaisia opettajia, joiden tehtävänä on opettaa ulkomaalaisia lapsia ulkomaalaisilla kielillä.

Herää kysymys, mitä hyötyä tästä on Suomelle. Vastaus: ei mitään.

Ei sillä ole tarkoituskaan olla.

Suomen hyvinvointivaltion tarkoituksena ei ole toimia suomalaisten hyväksi.

Suomalaiset veronmaksajat eivät enää maksa oman jälkikasvunsa päivähoidosta ja koulutuksesta verotuksen kautta.

Suomalaiset maksavat veroja kustantaakseen ulkomaalaisten lasten ja nuorten päivähoidon ja koulutuksen.

Tämähän myönnetään suoraan HS:n artikkelissakin:

Koulutus antaa valmiuksia erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen.


Opettajaksi opiskelevien maahanmuuttajien ei siis ole tarkoituskaan opettaa suomalaisia lapsia ja nuoria. Ehei. Jos joku luulee Suomen yliopistojen kouluttavan opettajia suomalaisille lapsille ja nuorille, hän erehtyy.

Suomalaisten veronmaksajien täytyy kustantaa maahanmuuttajien yliopistollinen opettajankoulutus, jotta nämä ulkomaalaiset voisivat valmistuttuaan opettaa ulkomaalaisia lapsia ulkomaalaisilla kielillä, edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

Ihmettelen, miten kukaan voi enää väittää maahanmuuttajien rikastuttavan suomalaista kulttuuria tai poistavan Suomea uhkaavan työvoimapulan.

Suomeen tulee porukkaa Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista jne. Nämä ihmiset menevät opiskelemaan lastentarhojen, peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen opettajiksi. Valmistuttuaan he opettavat Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista yms. maista Suomeen tulleita lapsia ja nuoria somaliaksi, arabiaksi, kurdiksi, turkiksi, farsiksi jne.

SDP siis kuvaa tätä kehityskulkua näin:

Helsinki voi hyötyä eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten osaamisesta,
ja Helsingin kannalta on tärkeää olla kansainvälistymiskehityksessä mukana.
Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllistyminen on tärkeä kysymys nimenomaan
pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä, jossa maahanmuuttajien määrä on viime
vuosina selvästi lisääntynyt. On myös perusteltua, että kuntapalveluihin
rekrytoituu myös maahanmuuttajia, sillä asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.

Voit korvata sanan 'Helsinki' sanalla 'Suomi'.

Siis Suomi "voi hyötyä eri kulttuureista ja maista tulevien ihmisten osaamisesta", kun Somaliasta, arabimaista, Turkista, Iranista yms. maista Suomeen tulevat aikuiset opiskelevat Suomen yliopistoissa suomalaisten veronmaksajien rahoilla voidakseen valmistuttuaan opettaa suomalaisissa lastentarhoissa, peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa somali-, arabi-, kurdi- yms. lapsia ja nuoria somalian kielellä, arabian kielellä, kurdin kielellä jne. edelleen suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

SDP:n mielestä kuntapalveluihin pitää rekrytoida maahanmuuttajia, koska asiakaskunnassakin on maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajat siis ensin tulevat tänne ja vaativat itselleen julkisia palveluita suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Sitten vaaditaan maahanmuuttajien palkkaamista näiden julkisten palveluiden tuottajiksi, koska näiden palveluiden käyttäjätkin ovat maahanmuuttajia.

En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Kuinka kukaan voi olla noin hullu tai noin tyhmä?!

Suomeenhan voidaan tuolla logiikalla tuoda vaikka 500 miljoonaa maahanmuuttajaa.

Ensin tuodaan Suomeen 500 miljoonaa ihmistä esim. Afrikasta, sitten todetaan Suomessa asuvien ihmisten olevan enimmäkseen afrikkalaisia, jolloin toki koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palvelujen täytyy olla saatavilla afrikkalaisilla kielillä, palveluiden käyttäjäthän itse puhuvat vain afrikkalaisia kieliä. Eihän toki voida vaatia, että Suomeen muuttava afrikkalainen opettelisi suomea. Tottakai afrikkalaisilla on oikeus saada palvelua afrikkalaisilla kielillä myös asuessaan Euroopassa. Onhan se nyt aivan itsestään selvää, että eurooppalaisilla on velvollisuus maksaa veroja kustantaakseen palveluiden tarjoamisen afrikkalaisilla kielillä.

Pahat sikaniskarasistieurooppalaiset ovat kuitenkin niin suvaitsemattomia, että eivät ole osanneet varautua yhteiskunnan monikulttuuristumiseen opettelemalla afrikkalaisia kieliä. Niinpä afrikkalaisilla kielillä tarjottavien koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palvelujen tuottajien täytyy itsekin olla afrikkalaisia maahanmuuttajia.

Tällöin saadaan näppärästi työllistettyä kaikki maahanmuuttajat tuottamaan toisilleen palveluita. Suomalaisten tai muiden eurooppalaisten ei tarvitse osallistua näiden kulttuuriamme rikastuttavien huippuosaajien keskinäisiin koulutus-, terveydenhoito-, sosiaali-, kulttuuri- ym. palveluihin muuten kuin kustantamalla ne kaikki.

Tämä ei ole enää maahanmuuttoa. Tämä on väestönvaihtoa. Euroopan nykyinen väestö korvautuu Afrikasta ja Lähi-idästä tuotavalla uudella väestöllä.

Maahanmuuttajat eivät sulaudu eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Päinvastoin eurooppalaiset pitkällä aikavälillä sulautuvat Afrikasta ja Lähi-idästä tulleisiin väestöelementteihin.

Ensin afrikkalaiset ja lähi-itämaalaiset muodostuvat enemmistöksi joissakin suurkaupunkien ghetoissa, sitten kokonaisissa kaupungeissa. Lopulta kaikki suuret kaupungit ovat afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten hallitsemia. Eurooppalaisia asuu vain joillakin syrjäseuduilla, jonne afrikkalaiset ja lähi-itämaalaiset eivät ole viitsineet mennä. Kaikki Euroopan suurissa kaupungeissa asuvat valkoiset ihmiset sulautuvat pikku hiljaa Afrikasta ja Lähi-idästä tulleisiin väestöelementteihin seka-avioliittojen ja -seurustelujen kautta, joukkoraiskauksien kautta ja pakkoavioliittojen kautta jne.

Kun Euroopassa muutaman kymmenen vuoden päästä asuu lähes pelkästään afrikkalaisia ja lähi-itämaalaisia, Eurooppa lakkaa olemasta Eurooppa. Eurooppa muuttuu Afrikaksi ja Lähi-idäksi. Eurooppa palaa pimeään keskiaikaan. Moderni länsimainen sivilisaatio kuolee.

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sana "Monikulttuurikiintiö" nostaa karvat pystyyn, hyi helvetti.

libertatisaequilibritas kirjoitti...

Link

Anonyymi kirjoitti...

Tuo SDP:n lausunto on malliesimerkki monikultturistien typeryydestä:

"On tärkeää pyrkiä
mahdollisimman korkeaa työllisyysasteeseen, ja siihen, että kaikkien osaaminen
ja työpanos tulee hyödynnettyä."

Siis jos otetaan lähtökohdaksi se, että KAIKKIEN työpanos tulee hyödynnettyä, niin jos nyt maahanmuuttaja jota suositaan etnisen taustansa perusteella syrjäyttää itseään pätevämmän suomalaisen, niin miten ihmeessä tällöin tuon suomalaisen työpanos tulee silloin hyödynnettyä?

Eivätkö demarit todellakaan tajua, että se, jos maahanmuuttajia suositaan, ei mitenkään edistä sitä että KAIKKI työllityvät, eikä sitä että KAIKKIEN työpanos tulisi hyödynnettyä, vaan se edistää PELKÄSTÄÄN maahanmuuttajien työllistymistä samalla heikentäen kantaväestön työllistymistä samalla määrällä.

Eivätkö demarit todellakaan tajua tätä, vai teeskentelevätkö vain?

Ovatko he epärehellisiä vaiko tyhmiä?

Suomalainen Afrikassa kirjoitti...

Hei idiootti, kirjoituksesi on niin daiju etten koe sitä muun kriittisen reflektion arvoiseksi kun sen että lopeta blogisi, et osaa kirjoittaa ja kaikki mitä sanot on täyttä scheissea

Mikko Ellilä kirjoitti...

Ylläoleva kommentti osoittaa jälleen kerran multikultifanaatikkojen argumenttien tason.

Voisi luulla tuon kommentin olevan parodia multikultifanaatikkojen kyvyttömyydestä puhua asioista, mutta valitettavasti tuo ei ilmeisesti ole parodia. Mitään argumentteja ei multikultifanaatikoilla ole, joten heidän täytyy turvautua tuohon "turpa kii vitun nazi"-tyyliseen hysteeriseen huutamiseen. He tietävät, että häviäisivät asioista käytävän keskustelun. Siksi he pelkäävät keskustelua kuollakseen ja yrittävät yksinkertaisesti vaientaa toisen osapuolen huutamalla.

Kostaja kirjoitti...

Joo. Poika on nimimerkin perusteella hänelle oikeassa paikassa. Älä pidä mitään kiirettä palata takaisin.