Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, lokakuuta 13, 2008

Maahanmuutto muuttaa Suomea

Maahanmuutto muuttaa Suomea

Netin rasistinen kirjoittelu otettaneen osaksi valvontaa


STT–MERJA ÅKERLIND, 12.10.2008

Nettivalvontaa pohdittaessa mietitään mahdollisuudet puuttua myös rasistiseen kirjoitteluun. Mahdolliset uudet rikosnimikkeet ja sivustojen ylläpitäjien vastuut ratkaistaan sen jälkeen, kun oikeusministeriö on ensin arvioinut nykyisen lainsäädännön antamat mahdollisuudet.

Sisäisen turvallisuuden ohjelma lupasi jo keväällä poliisille lisää voimavaroja netin valvontaan. Rasistisiin kirjoituksiin oli määrä paneutua syvällisemmin vasta ensi vuonna, mutta tapaus Kauhajoki nopeutti keskustelua.

- Rasistisen kirjoittelun seurantaa ja valvontaa selvitettäessä olisi tarkoituksenmukaista tarkastella laajemminkin viharikoksia, toteaa sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.

llmoitusaktiivisuuden kohentamiseksi valmistellaan sähköistä, keskitettyä vihjejärjestelmää. Kuka tahansa voisi helposti ilmoittaa poliisille "epäillyistä tai todetuista verkkoon kohdistuvista uhista, verkkoa hyväksikäyttävistä rikoksista tai muusta epäilyttävästä materiaalista".

Iso murros menossa

Tarja Mankkinen valittaa sitä, että sekä rasistisia että viharikoksia on Suomessa käsitelty aika vähän. Sama koskee kaiken kaikkiaan etnisten ryhmien välisiä suhteita.

- Tutkimus laahaa pahasti perässä, vaikka meneillä näyttäisi olevan vastaava yhteiskunnallinen murros kuin nopea kaupungistuminen 1960- ja -70-luvulla. Suomeen muutti viime vuonna jo yli 25 000 ihmistä, miltei yhtä monta kuin ulkomaalaisia asui Suomessa vuonna 1990.

- Maahanmuutto on meillä ymmärretty vielä varsin kapeasti, toteaa Tarja Mankkinen. Hänen mukaansa olisi aika ymmärtää, että ilmiö muuttaa koko yhteiskuntaa.

- Esimerkiksi Vantaalta löytyy jo peruskoulu, jossa on uussuomalaisia enemmän kuin kantaväestön lapsia.

Kielteisiä asenteita

Suomalaisten ja ulkomaalaisten välisiä yhteenottoja ei meillä ole ollut Keski-Euroopan malliin. Niitä ovat usein edeltäneet eristäytyneet alakulttuurit. Sellaisia ei viranomaisten tietämän mukaan ole todennäköisesti Suomessa syntynyt sen paremmin enemmistön kuin vähemmistöjen keskuuteen.

- Tältäkin kannalta on syrjäytymisen ehkäisy erittäin tärkeätä, korostaa Mankkinen.

Hänen mukaansa suomalaisten suhtautuminen monikulttuurisuuteen on parantunut. Asennetutkimukset antavat kuitenkin synkemmän kuvan kuin voisi päätellä viranomaisten tilastoista.

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajilla on kaksi kertaa suurempi riski joutua väkivaltarikoksen kohteeksi kuin kantaväestöllä. Toisaalta heillä on huonommat mahdollisuudet selvitä uhrikokemuksesta heikkojen turvaverkkojen takia.

Rasistisista rikoksista tulee poliisin tietoon vain noin 60 prosenttia. Syyttäjillä ja tuomioistuimilla on vielä huomattavasti korkeampi kynnys mainita rasismi teon motiiviksi, toteaa Mankkinen.

Valtakunnallinen ohjelma painottaa paikallisia turvallisuussuunnitelmia, koska turva ja turvattomuus tunnetaan parhaiten kunnissa. Järjestöjen ja etnisten vähemmistöjen näkemyksille on luvassa entistä enemmän kuulijoita.


Tuossa oli niin paljon niin harhaanjohtavaa propagandaa, että tuo täytyy purkaa osiksi analysointia varten.


Maahanmuutto muuttaa SuomeaNiinpä. Muuttaako se sitä parempaan vai huonompaan suuntaan?

Miksi tästä ei ole käyty mitään keskustelua eduskunnassa, hallituksessa, sanomalehdissä tai tv-ohjelmissa?

Jos nykyisenlaisen maahanmuuton nettomääräinen vaikutus Suomen yhteiskuntaan on haitallinen, miksi meidän pitäisi hyväksyä nykyisenlainen maahanmuutto?

Jos haluamme maahanmuuton olevan hyödyllistä Suomen yhteiskunnalle, millä tavalla meidän pitäisi muuttaa Suomen nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa?

Miksi tästä ei ole käyty mitään keskustelua eduskunnassa, hallituksessa, sanomalehdissä tai tv-ohjelmissa?Netin rasistinen kirjoittelu otettaneen osaksi valvontaa

STT–MERJA ÅKERLIND, 12.10.2008

Nettivalvontaa pohdittaessa mietitään mahdollisuudet puuttua myös rasistiseen kirjoitteluun.Mitä on "rasistinen kirjoittelu"? Määrittele rasismi.

Mitä on "nettivalvonta"?

Mitä tarkoittaa "rasistiseen kirjoitteluun puuttuminen"? Millä tavalla siihen aiotaan puuttua? Miksi? Minkä lain nojalla? Suomen laissa ei ole olemassa sellaista rikosnimikettä kuin rasismi. Miten viranomaiset "voivat puuttua" sellaiseen asiaan, jota ei ole laissa kielletty? Miten lailliseen nettikirjoitteluun voidaan kohdistaa "valvontaa"?Mahdolliset uudet rikosnimikkeet ja sivustojen ylläpitäjien vastuut ratkaistaan sen jälkeen, kun oikeusministeriö on ensin arvioinut nykyisen lainsäädännön antamat mahdollisuudet.Ahaa. Oikeusministeriössä virkamiehet siis arvioivat, kuinka paljon tiedotusvälineitä voidaan sensuroida nykyisen lain puitteissa. Tämän jälkeen lakia muutetaan keksimällä kaikenlaisia uusia rikosnimikkeitä, jotta sensuuria voidaan lisätä.

Nämä uudet rikosnimikkeet ja "sivustojen ylläpitäjien vastuut" tulevat suoraan Ritva Viljasen, Mikko Puumalaisen ja Mika Illmanin kaltaisten fanaatikkojen kirjoittamina hallituksen esityksinä eduskuntaan, joka kumileimasimena hyväksyy ne.

Mika Illman on kuin käkikellon käki, joka säännöllisin väliajoin tulee luukusta ulos huutamaan "kukkuu". Illmanin kukkuu-huuto on, että internetin sensuuria pitää tiukentaa. Tämä Illmanin tapa vaatia vähän väliä lisää ja lisää sensuuria internetiin on jo herättänyt huomiota IT-alan ammattilaisten keskuudessa:

Mika Illman esittää taas pakkovalvontaa nettirasismin estämiseksi

- Esimerkiksi Ruotsissa on laki, joka edellyttää sivuston ylläpitäjää valvomaan siinä esiintyvää aineistoa. Itse pitäisin tarpeellisena harkita tämän tyyppisen lainsäädännön säätämistä myös Suomeen, valtionsyyttäjä Mika Illman totesi Ylelle.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun valtionsyyttäjä Illman on vilauttanut lainsäädäntöä rasismin torjumiseksi. Esimerkiksi vuonna 2005 hän ehdotti täsmennystä vasta uudistettuun sananvapauslakiin, koska se ei velvoita määräämään keskustelupalstoille vastaavaa toimittajaa.

Electronic Frontier Finland ry linjasi vuosi sitten, että Illmanin ajama yleinen keskustelupalstojen valvontavelvollisuus olisi toteutuessaan äärimmäisen vakava periaatteellinen sananvapauden loukkaus.

Illman esittää näitä törkeitä sensuurivaatimuksiaan vähän väliä, mutta kukaan kansanedustaja ei esitä asiasta mitään eriävää mielipidettä. Kukaan kansanedustaja eli lainsäätäjä ei ajattele asiaa omilla aivoillaan.

Kansanedustajathan ovat nykyään niin vähä-älyistä ja tietämätöntä porukkaa, että heidän käsityksensä "rasismin uhkasta arjen turvallisuudelle" ovat peräisin suoraan Mika Illmanin tv-uutisissa antamista lausunnoista.

Kansanedustajat eivät siis tiedä eivätkä tajua yhteiskunnallisista asioista yhtään mitään muuta kuin sen, mitä ovat nähneet tv-uutisissa. Heiltä puuttuu kaikki lainsäädäntötyön ja muun päätöksenteon kannalta relevantti tieto ja ennen kaikkea terve järki, hyvä yleissivistys ja normaali moraali.Sisäisen turvallisuuden ohjelma lupasi jo keväällä poliisille lisää voimavaroja netin valvontaan.Niin, siis Ritva Viljanen vaati lisää veronmaksajien rahoja internetin sensurointiin.Rasistisiin kirjoituksiin oli määrä paneutua syvällisemmin vasta ensi vuonna, mutta tapaus Kauhajoki nopeutti keskustelua.


Mitä se Kauhajoki tähän liittyy? Kauhajoen kusipää oli suomalainen, joka tappoi toisia suomalaisia. Missä tässä on se rasismi?

Miten se, että joku suomalainen murhaa kymmenen toista suomalaista, liittyy internetin "rasistisiin kirjoituksiin"? Häh?

Mielestäni tuo on jo aivan samanlaista vainoharhaa kuin se, että Neuvostoliitossa aina väitettiin kaikkien ongelmien olevan CIA:n aiheuttamia. Jos tuli huono viljasato, se johtui leikkuupuimureita sabotoineista CIA:n agenteista. Jos nykyajan Suomessa joku suomalainen idiootti murhaa kymmenen toista suomalaista, se johtuu internetin rasistisista kirjoituksista.

MITÄ VITTUA?! Mitä liikkuu niiden vammaisten päässä, jotka sanovat jotain noin mielipuolista?! Tuohan on aivan äärimmäinen vainoharha. Kaikki ongelmat johtuvat aina vain ja ainoastaan "internetin rasistisista kirjoituksista", vaikka ko. ongelmalla ei todellisuudessa olisi yhtään mitään tekemistä internetin tai rasismin kanssa.

Suomessa kuolee liikenneonnettomuuksissa yli 300 ihmistä vuodessa. Varmaan tämäkin johtuu "internetin rasistisista kirjoituksista". Tämä olisi aivan yhtä järkevä (eli täysin järjetön, mielisairas, vainoharhainen) väite kuin se, että yksi suomalainen tappoi kymmenen toista suomalaista "internetin rasististen kirjoitusten" vuoksi.

Etsimättä tulee mieleen, että George Orwellin romaanissa 1984 kaikki yhteiskunnan ongelmat olivat aina toisinajattelija Immanuel Goldsteinin syytä. "Nettirasistit" ovat nykyajan Goldstein.

Suomi 2008 = Oceania 1984. Isoveli = monikulttuurisuus. Ajatuspoliisi = Mika Illman. Nettirasistit = Goldstein.- Rasistisen kirjoittelun seurantaa ja valvontaa selvitettäessä olisi tarkoituksenmukaista tarkastella laajemminkin viharikoksia, toteaa sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.Mitä ovat "viharikokset"? Muslimit vihaavat ihmisten seksuaalisuutta niin paljon, että silpovat puukolla lastensa sukupuolielimiä estääkseen näitä olemasta aikuisena seksuaalisesti normaaleja, terveitä ihmisiä. Miksi Suomessa ei ole koskaan tuomittu yhtäkään muslimia näistä viharikoksista, vaikka Suomessa asuu yli 30 000 muslimia?

Muslimit julistavat moskeijoissaan terrorismia, joka perustuu vihaan länsimaista sivilisaatiota vastaan. Miksi Suomessa ei ole koskaan tuomittu yhtäkään muslimia näistä viharikoksista, vaikka Suomessa asuu yli 30 000 muslimia?llmoitusaktiivisuuden kohentamiseksi valmistellaan sähköistä, keskitettyä vihjejärjestelmää. Kuka tahansa voisi helposti ilmoittaa poliisille "epäillyistä tai todetuista verkkoon kohdistuvista uhista, verkkoa hyväksikäyttävistä rikoksista tai muusta epäilyttävästä materiaalista".Tämähän muistuttaa jo DDR:n Stasia, jolla oli satojentuhansien ihmisten suuruinen ilmiantajaverkosto. Tarkkaile lähimmäisiäsi. Raportoi poikkeavuuksista. "Epäilyttävää materiaalia" on kaikki mielipidekirjoittelu, joka vähänkin kritisoi esim. nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa.

Internetiin laitetaan joku ilmiantolomake, jonka kautta voi helposti ilmoittaa poliisille "epäilyttävästä materiaalista" eli nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikan kritisoinnista. Samaan aikaan poliisi ei ota internetissä vastaan rikosilmoituksia oikeista rikoksista, kuten autovarkauksista, asuntomurroista, pahoinpitelyistä jne.

Tästä näemme, mitkä ovat vallanpitäjien prioriteetit tässä maassa. Poliitikkoja ja byrokraatteja ei kiinnosta suojella kansalaisia rikollisilta. On poliittisen eliitin kannalta ihan paskanhailee, kuinka paljon kansalaiset joutuvat kärsimään esim. katuryöstöistä, murtovarkauksista jne. Ainoastaan sillä on merkitystä, jos joku toisinajattelija uskaltaa kritisoida nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Silloin otetaan ilmianto vastaan reaaliaikaisesti ja lähdetään heti poliisiautolla pillit soiden ottamaan kiinni näitä goldsteineja.

Aina pitää priorisoida. Hallituksen poliitiikkaa arvostelevien kerettiläisten kiinniottaminen on ykkösprioriteetti. Murtovarkaiden, katuryöstäjien, raiskaajien tms. rikollisten kiinniottaminen on vallanpitäjien mielestä aivan turhaa. Esimerkiksi raiskaajien kiinniottaminen olisi rasismia, koska raiskaajista on Helsingissä n. 50% ulkomaalaisia, Espoossa 70%.Iso murros menossa

Tarja Mankkinen valittaa sitä, että sekä rasistisia että viharikoksia on Suomessa käsitelty aika vähän. Sama koskee kaiken kaikkiaan etnisten ryhmien välisiä suhteita.

- Tutkimus laahaa pahasti perässä, vaikka meneillä näyttäisi olevan vastaava yhteiskunnallinen murros kuin nopea kaupungistuminen 1960- ja -70-luvulla.


No miksi meillä on meneillään tällainen suuri yhteiskunnallinen murros?

Kuka sen on halunnut? Miksi siitä ei ole käyty mitään keskustelua valtamediassa? Ei kansalta ole koskaan kysytty, haluaako kansa Suomen yhteiskunnan mullistuvan näin totaalisesti. Kuka siis on päättänyt, että Suomi pitää muuttaa Neuvostoliiton kaltaiseksi monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi?

Ei Neuvostoliitossakaan kysytty virolaisilta, haluavatko he vastaanottaa puoli miljoonaa venäläistä, kazakstanilaista, uzbekistanilaista, azerbaidzanilaista jne. yhden miljoonan virolaisen joukkoon. Poliittinen valtaeliitti päätti asiasta keskenään ja tiedotti tästä päätöksestä alamaisilleen ilmoitusluonteisena, ylhäältäannettuna väistämättömyytenä. Miksi Suomen hallitus ja eduskunta käyttäytyvät maahanmuuttopolitiikassa täsmälleen samalla tavalla kuin Neuvostoliiton politbyro?


Suomeen muutti viime vuonna jo yli 25 000 ihmistä, miltei yhtä monta kuin ulkomaalaisia asui Suomessa vuonna 1990.


Tällä hetkellä Suomessa asuu n. 130 000 ulkomaiden kansalaista. Ulkomaalaisväestö siis kasvaa 20 prosentin vuosivauhtia.

Miksi tästä ei ole käyty mitään keskustelua eduskunnassa, hallituksessa, sanomalehdissä tai tv-ohjelmissa? Miksi kansalta ei ole koskaan kysytty, haluammeko me tänne jatkuvasti lisää ulkomaalaisia?

Tuolla vauhdilla eli 25 000 maahanmuuttajan vuosivauhdilla Suomeen tulee 10 vuodessa 250 000 maahanmuuttajaa. Suomessa on nykyisin maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiään yhteensä n. 175 000 henkeä eli n. 3,3 % väestöstä sen perusteella, että äidinkielenään vieraita kieliä eli muita kieliä kuin suomea tai ruotsia puhuvia ihmisiä on tuon verran.

Tosin noiden 175 000 vieraskielisen ihmisen lisäksi on todennäköisesti kymmeniätuhansia suomalaisten ja ulkomaalaisten seka-avioliitoista (tms. suhteista) syntyneitä puoliksi ulkomaalaistaustaisia lapsia, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi (esim. Lola Odusoga, BB-Aki, Jani Toivola jne.). Niinpä voitaneen olettaa ainakin osaksi ulkomaalaistaustaisia ihmisiä olevan n. 200 000 henkeä.

Ulkomaalaistaustaisen väestön nuoresta ikärakenteesta johtuvan nopean luonnollisen väestönkasvun vuoksi voitaneen olettaa Suomessa nykyisin asuvan noin 200 000 hengen suuruisen ulkomaalaistaustaisen populaation kasvavan kymmenessä vuodessa n. 250 000 henkeen ilman mitään maahanmuuttoa. Tämän lisäksi tulevat ne uudet 250 000 maahanmuuttajaa, jotka tulevat Suomeen lähimmän kymmenen vuoden sisällä maahanmuuttovauhdin jatkuessa nykyisellään.

Suomessa on siis kymmenen vuoden päästä noin puoli miljoonaa ulkomaalaistaustaista ihmistä eli noin kymmenen prosenttia väestöstä. Tällöin siis ulkomaalaistaustaisen populaation koko on nykyiseen verrattuna kolminkertainen. Ulkomaalaistaustainen väestö kolminkertaistuu kymmenessä vuodessa, jos maahanmuuttopolitiikka säilyy nykyisellään.

Kaiken kukkuraksi Suomen maanpetokselliset vallanpitäjät aikovat vieläpä kiihdyttää maahanmuuttoa entisestään eli muuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa vielä enemmän ulkomaalaisia tänne tuovaan suuntaan. Miksi tästä ei ole käyty mitään julkista keskustelua eduskunnassa, hallituksessa, sanomalehdissä tai tv-ohjelmissa?

Miksi kansalta ei ole koskaan kysytty, haluammeko me tänne jatkuvasti lisää ulkomaalaisia?- Maahanmuutto on meillä ymmärretty vielä varsin kapeasti, toteaa Tarja Mankkinen. Hänen mukaansa olisi aika ymmärtää, että ilmiö muuttaa koko yhteiskuntaa.Kyllä minä olen erittäin hyvin ymmärtänyt jo useita vuosia sitten, että nykyisin meneillään oleva massiivinen maahanmuuttoaalto mullistaa suomalaista yhteiskuntaa äärimmäisen radikaalisti.
Juuri siksi minä vastustan sitä.

Ne, jotka eivät ole ymmärtäneet nykyisten poliittisten päättäjien n. 15 vuotta sitten käynnistämän ulkomaalaisperäisen väestön laajamittaisen maahantuonnin mullistavan suomalaista yhteiskuntaa, ovat nimenomaan niitä, jotka eivät vastusta nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Kukaan ei toivo niitä yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ovat väistämättömänä seurauksena tästä ulkomaalaisperäisen väestön tulvimisesta Suomeen.

Suomalaisten suhtautuminen tähän maahanmuuton hyökyaaltoon voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

  1. ne, jotka ymmärtävät maahanmuuttotulvan vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan ja siksi vastustavat sitä,
  2. ne, jotka eivät ymmärrä maahanmuuttotulvan vaikutuksia ja siksi eivät vastusta sitä.

Tertium non datur.
- Esimerkiksi Vantaalta löytyy jo peruskoulu, jossa on uussuomalaisia enemmän kuin kantaväestön lapsia.


Tämähän on aivan kammottavaa. Kukaan ei olisi osannut edes ennustaa tuollaista 15 vuotta sitten. Jos joku olisi 10 vuotta sitten ennustanut tuollaista, hänet olisi leimattu perusteettomien ja epärealististen uhkakuvien maalailijaksi. Jos joku olisi 5 vuotta sitten ennustanut tuollaista, hänelle olisi sanottu tuollaisen olevan mahdollista aikaisintaan 30 vuoden päästä.

On sitä paitsi puhtaasti orwellilaista propagandadiskurssia, että tuossa kutsutaan ulkomaalaistaustaisia koululaisia eli somaleita, arabeja, turkkilaisia, iranilaisia, pakistanilaisia jne. "uussuomalaisiksi".

Ei kukaan ulkomaalaistaustainen lapsi itse kuvittele olevansa suomalainen. Eivät heidän vanhempansakaan halua heidän tulevan suomalaiksi. Afrikkalaiset ovat afrikkalaisia, arabit ovat arabeja jne. He eivät kuvittele olevansa suomalaisia eivätkä edes halua olla suomalaisia tai tulla sellaisiksi.

Afrikkalaisten, arabien ym. vierasperäisten väestöaineksien kutsuminen suomalaisiksi perustuu vain suomalaisten monikulttuurisuususkovaisten pään sisäiseen Teletubby-harhamaailmaan, jolla ei ole mitään yhtymäkohtia reaalimaailmaan.
Suomalaisten ja ulkomaalaisten välisiä yhteenottoja ei meillä ole ollut Keski-Euroopan malliin.


Niin, koska Suomessa asuu paljon vähemmän ulkomaalaisia kuin Keski-Euroopassa.

Ranskassa muslimeja on 10 % väestöstä, Suomessa n. 0,5 %. Tämä on syynä siihen, että Ranskassa muslimit polttavat autoja kaduilla ja Suomessa eivät. Jos Suomessa olisi yhtä paljon muslimeja kuin Ranskassa, he käyttäytyisivät Suomessa samalla tavalla kuin Ranskassa.
Niitä ovat usein edeltäneet eristäytyneet alakulttuurit.


Kuten islam!

Sellaisia ei viranomaisten tietämän mukaan ole todennäköisesti Suomessa syntynyt sen paremmin enemmistön kuin vähemmistöjen keskuuteen.


Viranomaiset eivät siis tiedä, että Suomessa on 30 000 muslimin oma etninen alakulttuuri.
Viranomaiset eivät siis tiedä Suomen ulkomaalaisväestöstä yhtään mitään.

Valtionhallinto ja valtakunnan ylin poliittinen päätöksenteko on sellaisten ihmisten käsissä, jotka eivät tiedä tai tajua maahanmuuttopolitiikasta tai maahanmuuttajien kulttuuritaustasta yhtään mitään.

Tämä selittääkin jo hyvin suuren osan siitä täysin järjettömästä ulkomaalaispolitiikasta, jota Suomessa on harjoitettu jo lähes 20 vuoden ajan.
- Tältäkin kannalta on syrjäytymisen ehkäisy erittäin tärkeätä, korostaa Mankkinen.


Helpommin sanottu kuin tehty. Milläs ehkäiset esim. muslimien syrjäytymistä?
Hänen mukaansa suomalaisten suhtautuminen monikulttuurisuuteen on parantunut.


Millä perusteella?

Mitä tarkoittaa, että suhtautuminen on parantunut? Se on siis muuttunut positiivisemmaksi? Millä perusteella tämä on parempi asiaintila kuin entinen nuiva suhtautuminen?
Asennetutkimukset antavat kuitenkin synkemmän kuvan kuin voisi päätellä viranomaisten tilastoista.

No juurihan tuossa väitettiin, että asenteet ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan. Nyt sitten kuitenkin sanotaan, että asenteet ovatkin nuivia. Yrittäkää nyt jo päättää, kumpaa väitettä haluatte esittää totena.

Etsimättä tulee taas mieleen 1984. Eräänä päivänä sanomalehtien mukaan Oseania on sodassa Itä-Aasiaa vastaan ja liitossa Euraasian kanssa; seuraavana päivänä sanomalehtien mukaan Oseania on sodassa Euraasiaa vastaan ja on aina ollut sodassa Euraasiaa vastaan eikä ole koskaan ollut sodassa Itä-Aasiaa vastaan eikä liitossa Euraasian kanssa.
Tutkimusten mukaan maahanmuuttajilla on kaksi kertaa suurempi riski joutua väkivaltarikoksen kohteeksi kuin kantaväestöllä.


Kuinka suuri osa maahanmuuttajiin kohdistuneiden väkivaltarikosten tekijöistä on itse maahanmuuttajia?

Tietysti valtaenemmistö!!

Suurin osa väkivaltarikoksista on perheväkivaltaa tai tuttavien keskinäistä väkivaltaa. Maahanmuuttajien perheenjäsenet ja tuttavat ovat enimmäkseen itsekin maahanmuuttajia, joten maahanmuuttajiin kohdistuvista väkivaltarikoksista lähes kaikki ovat toisten maahanmuuttajien tekemiä.

Tätä ei kuitenkaan kerrota tässä SM:n sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikön Tarja Mankkisen haastattelussa. Miksi? Koska silloin ei voitaisi syyttää suomalaisia maahanmuuttajiin kohdistuvista rikoksista.

Tarinat maahanmuuttajien joutumisesta rikoksen uhreiksi on tarkoitettu vain ja ainoastaan syyllistämään suomalaisia maahanmuuttajiin kohdistuvista rikoksista. Tarkoituksena on luoda lukijalle se täysin virheellinen kuva, että suomalaiset rutiininomaisesti vetäisivät turpaan maahanmuuttajia. Tämä kuva on aivan täysin valheellinen. Suomessa ei ole rasistisia väkivaltarikoksia juuri lainkaan. SM:n sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkisen kuitenkin pyrkii tahallaan valehtelemaan asiasta luodakseen sellaisen kuvan, että sisäministeriön ajojahdille toisinajattelijoita vastaan olisi muka syynä joku rasistinen rikollisuus.

Todellisuudessa mitään rasistista rikollisuutta ei ole Suomessa juuri lainkaan. Viranomaiset yrittävät tahallaan antaa sellaisen valheellisen kuvan, että sitä muka olisi paljon. Tätä valhetta sitten käytetään tekosyynä internetin sensurointiin.

Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen siis harjoittaa harhaanjohtavaa propagandaa täysin tahallaan. Tässä ei tietenkään ole mitään uutta. Tähän on totuttu jo Ritva Viljasen, Mika Illmanin, Mikko Puumalaisen, Johanna Suurpään, Päivi Lipposen ja Astrid Thorsin kohdalla.

On järkyttävää, että valtionhallinnossa ja poliittisessa valtaeliitissä on näin monia aivan pokkana ja aivan tahallaan valehtelevia ihmisiä. Heidän motiivinsa tähän valehteluun on sensuurin kiristäminen. Tämä on aivan sairasta. Valtionhallinto ja valtakunnan ylin poliittinen päätöksenteko on sellaisten ihmisten käsissä, jotka yrittävät sensuroida kansalaisten legitiimejä, demokraattisia mielipiteitä ja perustella tätä sensuuria valehtelemalla rikollisuudesta aivan tahallaan, vastoin parempaa tietoaan.

Tässä sitä paitsi puhuttiin vain siitä, kuinka usein maahanmuuttajat joutuvat toisten maahanmuuttajien tekemien väkivaltarikoksien uhriksi. Tässä jätettiin siis kokonaan mainitsematta, kuinka monta kertaa enemmän per capita maahanmuuttajat tekevät väkivaltarikoksia kuin kantaväestö.

Tämä on törkeää kaksinaismoralismia. Puhutaan vain siitä, kuinka usein maahanmuuttajat joutuvat rikoksien uhriksi. Sen sijaan siitä ei puhuta lainkaan, kuinka usein maahanmuuttajat tekevät rikoksia.

Miten kukaan kehtaa valehdella asioista tuolla tavalla? Miten kukaan tuollainen valehtelija kehtaa katsoa itseään peiliin?

Miten kukaan pystyy perustelemaan itselleen tällaisen propagandastrategian:

  1. kauhistelen sitä, että maahanmuuttajat joutuvat väkivaltarikosten uhreiksi kaksi kertaa niin usein per capita kuin suomalaiset;
  2. jätän tahallani kokonaan mainitsematta sen, että väkivaltarikosten uhreiksi joutuneet maahanmuuttajat ovat käytännössä poikkeuksetta nimenomaan toisten maahanmuuttajien pahoinpitelemiä, raiskaamia tai murhaamia;
  3. jätän tahallani niin ikään mainitsematta sen, että tietyistä maista tulleet maahanmuuttajat tekevät väkivaltarikoksia monikymmenkertaisesti enemmän per capita kuin suomalaiset;
  4. edelleen jätän mainitsematta sen, että esimerkiksi maahanmuuttajien raiskaamat naiset ovat lähes poikkeuksetta suomalaisia;
  5. lopuksi jätän tyystin mainitsematta sen, että kaikista Helsingissä tehdyistä raiskauksista 50% on maahanmuuttajien tekemiä, Espoossa 70%;
  6. vedän ylläolevista asioista vain ja ainoastaan sen johtopäätöksen, että internetistä täytyy sensuroida pois kaikki nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat mielipidekirjoitukset.

Hyi saatana. Miten kukaan kehtaa käyttäytyä tuolla tavalla?

Miten sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen perustelee itselleen sen, että hän käyttäytyy tuolla tavalla?

Toisaalta heillä on huonommat mahdollisuudet selvitä uhrikokemuksesta heikkojen turvaverkkojen takia.


Maahanmuuttajilla on samanlaisia turvaverkkoja kuin suomalaisillakin eli ystäviä, työ- ja koulutovereita, sukulaisia jne. Toki nämä turvaverkot tukevat maahanmuuttajia keskimäärin vähemmän kuin suomalaisia, koska maahanmuuttajien turvaverkot koostuvat enimmäkseen toisista maahanmuuttajista. Monet maahanmuuttajat tulevat kulttuureista, joissa esimerkiksi perheväkivalta ja jopa kunniamurhat ovat täysin hyväksyttyjä. Tähän joukkoon kuuluvat käytännössä kaikki Afrikasta ja Lähi-idästä tulleet maahanmuuttajat. Heidän sosiaalisten turvaverkkojensa huonous johtuu siis heidän omien kulttuuriensa huonoudesta.

Miksi meidän pitäisi ottaa Suomeen maahanmuuttajia sellaisista kulttuureista, joissa ihmisten omat henkilökohtaiset sosiaaliset turvaverkot a) eivät tue väkivallan uhreja ja b) tukevat vaimojaan ja lapsiaan hakkaavia miehiä tai sisariaan kunniamurhaavia veljiä?

Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Mitä enemmän Suomeen tulee ihmisiä tuollaisista kulttuureista, sitä enemmän Suomi muuttuu tuollaisten kulttuurien suuntaan. Maahanmuutto muuttaa Suomea. Indeed.


Rasistisista rikoksista tulee poliisin tietoon vain noin 60 prosenttia.


Mistä niiden loppujen 40 prosentin olemassaolo sitten tiedetään?

Tämä on samaa huuhaata kuin se miesvihaa lietsovien feministien propagandavalhe, että raiskausten todellinen määrä on muka 30 kertaa suurempi kuin poliisille ilmoitettu määrä. Mistä tiedetään niiden rikosten määrä, joita ei ole ilmoitettu poliisille? Kuka sen tietää? Miten? Jos nämä rikokset olisivat olemassa, miksi niitä ei olisi ilmoitettu poliisille?
Syyttäjillä ja tuomioistuimilla on vielä huomattavasti korkeampi kynnys mainita rasismi teon motiiviksi, toteaa Mankkinen.

Mistä se sitten tiedetään? Jos syyttäjä tai tuomari ei usko rikoksen motiivin olleen rasismi, mistä rouva Mankkinen "tietää" motiivin olleen rasismi?

Tämähän on aivan täyttä vainoharhaa. Syyttäjät ja tuomarit toteavat, että rikoksen motiivina ei ollut rasismi. Sitten jostain pystymetsästä tulee rouva Mankkinen ja sanoo rikoksen motiivin olleen sittenkin rasismi. Mistä hän sen kuvittelee tietävänsä?

Olisi huomattavasti rationaalisempaa uskoa poliisia, syyttäjiä ja tuomareita, jotka kertovat rasistisia rikoksia olevan hyvin vähän. On täysin irrationaalista, uskonnollista ajattelua väittää rasistisia rikoksia olevan paljon, vastoin poliisin, syyttäjien ja tuomarien esittämiä tietoja.

Jostain käsittämättömästä syystä sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen on päättänyt väittää poliisin, syyttäjien ja tuomarien esittämien tietojen olevan virheellisiä. Millä ihmeen perusteella rouva Mankkinen väittää näin? Tuossa haastattelussaan hän ei esitä yhtäkään perustetta moiselle väitteelle. On vedettävä johtopäätös, että kyseessä on rouva Mankkisen ihan omasta päästään keksimä, täysin perusteeton, taikauskoinen väite.
Valtakunnallinen ohjelma painottaa paikallisia turvallisuussuunnitelmia, koska turva ja turvattomuus tunnetaan parhaiten kunnissa.


Mistä se "turva" nyt taas tähän pomppasi? "Arjen turvallisuus"?

As in:
Rasististen rikosten yleistyttyä Suomessa internetistä on tullut ääriliikkeille ja vähemmistövihamielisille ryhmille yhä merkittävämpi kasvualusta. Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle.


Tämä Yleisradion levittämä propagandavalhe osoittautui valtionsyyttäjä Mika Illmanin levittämäksi täysin perusteettomaksi väitteeksi, jolle ei ollut mitään tukea missään selvityksessä Suomeen kohdistuvista turvallisuusuhkista. Illman siis tahallaan valehteli siitä, millaista rikollisuutta ja muita turvallisuusuhkia Suomessa on. Illman väitti nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivien kansalaisten uhkaavan "arjen turvallisuutta". Todellisuudessa ei ole olemassa kerta kaikkiaan yhtään mitään näyttöä mistään rasististen rikosten lisääntymisestä tai "arjen turvallisuutta" uhkaavien rikosten yhteydestä internetissä julkaistuihin maahanmuuttopolitiikkaa kritisoiviin kirjoituksiin. Illman käytti näitä valheellisiä väittämiä perusteluna ikuiselle taistelulleen tuulimyllyjä vastaan eli ristiretkelleen sananvapautta vastaan.

Yleisradion tv-uutiset esittivät Illmanin valheet täytenä totena. Päivi Lipponen siteerasi niitä sanatarkasti eduskunnan täysistunnossa täytenä totena. Kansanedustaja Päivi Lipponen ei siis tiedä yhteiskunnallisista asioista mitään sellaista, mitä ei ole sanottu tv-uutisissa. Tästä tarkoittaa sitä, että Yleisradion levittämä valheellinen propaganda muuttuu suoraan poliittiseksi päätöksenteoksi ja lainsäädännöksi. Illman käyttää Päivi Lipposta ja muita hyödyllisiä idiootteja kumileimasiminaan.

Illman, Päivi Lipponen ja sisäministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen puhuvan vain ja ainoastaan siitä, miten internetissä julkaistut nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat kirjoitukset muka uhkaavat "arjen turvallisuutta". Tämä väite on täysin valheellinen ja täysin läpinäkyvä tekosyy sananvapauden vastustamiseen. Siitä huolimatta valtamediassa puhutaan tästä valheesta koko ajan ikään kuin se olisi totta.

Olisiko ehkä aihetta puhua siitäkin, missä määrin maahanmuuttajien tekemät rikokset uhkaavat suomalaisten turvallisuutta?
Järjestöjen ja etnisten vähemmistöjen näkemyksille on luvassa entistä enemmän kuulijoita.Aijaa.

Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että Ali Qassim yms. monikulttuuriset huippuosaajat saavat jatkossakin hyväpalkkaisia konsulttiduuneja "etnisten vähemmistöjen näkemyksien" edustajina ja "asiantuntevina kansalaisjärjestöaktivisteina".

22 kommenttia:

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.freebok.net/books/scripta/view.htmlNimi : P

Viesti : "Nettivalvontaa pohdittaessa mietitään mahdollisuudet puuttua myös rasistiseen kirjoitteluun. Mahdolliset uudet rikosnimikkeet ja sivustojen ylläpitäjien vastuut ratkaistaan sen jälkeen, kun oikeusministeriö on ensin arvioinut nykyisen lainsäädännön antamat mahdollisuudet.

Sisäisen turvallisuuden ohjelma lupasi jo keväällä poliisille lisää voimavaroja netin valvontaan. Rasistisiin kirjoituksiin oli määrä paneutua syvällisemmin vasta ensi vuonna, mutta tapaus Kauhajoki nopeutti keskustelua.

http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=136052

"Rasistiseen kirjoitteluun"?!? Täh. Näkemyksiin, joiden mukaan rodut ovat eriarvoisia? Mihin tahansa kielteisiin näkemyksiin, jotka kohdistuvat etnoviritteisiin henkilöihin? Kaikkeen, mikä on jonkun virkatädin mielestä poliittisesti epäkorrektia ja kiihottavaa?

Huohh. Mikä maailmaan on mennyt? Miksi älyttömyyden henki saa vapaasti leijailla maan päällä?"

Huomasin saman. Tämä oli mielestäni kiskaistu kuin Orwellin kirjoituksista : Mahdolliset uudet rikosnimikkeet ja sivustojen ylläpitäjien vastuut ratkaistaan sen jälkeen, kun oikeusministeriö on ensin arvioinut nykyisen lainsäädännön antamat mahdollisuudet.

Siis eihän tuota voi muuten ymmärtää, kuin että ensin illmanistit käyvät kammalla nykylain läpi etsien pykäliä joita voidaan venyttää Illmanin Miksun tyyliin ohi alkuperäisen tarkoituksensa. Jos moisia ei löydy, "on päätetty" säätää uusia lakeja, joihin saadaa sopivat totalitarismin vaatimat luvut ja pykälät?

Siis mitä muuta tuo voi tarkoittaa "Mahdolliset uudet rikosnimikkeet" - sehän tarkoittaan lain muuttamista ja esim. absurdin "rasismi"-käsitteen kriminalisoimista? Illmanille ja Suurpäälle luulisin paikan jo varatun kaavaillusta lautakunnasta, jota kuullaan lain valmistelussa.

Iso Demlapyörä on pyörimässä totalitarismin edistämiseksi ja sanavapauden rajoittamiseksi. Nyt alkaa paljastua, miksi Halonen ei sallinut Viljasen potkimista pois sisäministeriön kansliapäällikön pallilta.

Nyt on korkea aika äänestää jotain muuta puoluetta kuin vallassa olevia. Meinasin äänestää Kokoomusta , mutta pitää antaa kylmä suihku establishmentille. Taitaa ääneni mennä muualla..

Siis Sisäisen turvallisuuden ministeriöstä vuodetaan avoimesti STT:n toimitajalle aikomuksista valmistella uusia lakeja Viljasen, Suurpään ja Illmanin mieliksi. Onneksi sentään eduskunta tarvitaan laki hyväksymään.. Noiden illmanistien ylimielisyys on valtaisaa. Että on totalitaristeilla otsaa!

12. lokakuuta 2008 12:25:17

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.freebok.net/books/scripta/view.htmlNimi : Poropoliisi
Kotisivu : YMTT
Mitä teen : Kommentoin

Viesti : "Rasistisiin kirjoituksiin oli määrä paneutua syvällisemmin vasta ensi vuonna, mutta tapaus Kauhajoki nopeutti keskustelua."

Ja rotusyrjintä liittyy Kauhajoen ampumistapaukseen miten?

12. lokakuuta 2008 12:51:17

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.freebok.net/books/scripta/view.html

Nimi : P

Viesti : ""Rasistisiin kirjoituksiin oli määrä paneutua syvällisemmin vasta ensi vuonna, mutta tapaus Kauhajoki nopeutti keskustelua."

Ja rotusyrjintä liittyy Kauhajoen ampumistapaukseen miten?"

Ei mitenkään suoranaisesti. Se vain järkytti "arjen turvallisuutta". Ja kuten Viljaselta, Illmanilta ja Päivi Lipposelta olemme kuulleet netsismi järkyttää myös "arjen turvallisuutta" - vaikka EU.n turvallisuusselvitys ei moista osoitakaan.

Illman-Viljanen-Lipponen-kolmiyhteys saivat tuosta sopivan ja kivan aasinsillan! ;)

"Mielestäni totalitaristit Illman ja Viljanen pitää eroittaa viroistaan."

12. lokakuuta 2008 13:18:02

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.freebok.net/books/scripta/view.htmlNimi : Herja
Mitä teen : Aion mainita Seppo Lehdon nimen

Viesti : "Ja rotusyrjintä liittyy Kauhajoen ampumistapaukseen miten?"

Koska päättäjiksi valikoituu erityisen fiksuja ihmisiä.

Jos Sepikin olisi laitettu linnaan jo vuosia sitten, kaksi ihmisvihaajaa ei olisi saanut rasistista kimmoketta tappaa valkoisia luokkatovereitaan.

Tärkeintähän tämmöisessä tilanteessa ei ole se, että tehdään jotain järkevää vaan että tehdään ylipäätään jotakin.

Täytyy toki muistaa, että rytmiryhmä Suurpää-Illman-Puumalainen vierailevine (puna)tähtineen on rummuttanut netin valvonnan ja ajatus- sekä mielipiderikoksiin puuttumisen puolesta jo jonkin aikaa. Nyt kun heillä on tilaisuus ajaa tätä läpi niin totta kai he sitä yrittävät.

Tulevaisuudessa pitää siis olla vähän varovaisempi puheissaan. Tämä koskee toki myos islamin kritisointia sillä luovasti tulkitsemalla se on itse asiassa muslimien kritisointia, ja islam on etnisyyttä, ja siitä (kritisoinnista) on lyhyt matka uuneihin.

Moskeijassa saa jatkossakin kiljua pyhää sotaa ja lopullista ratkaisua v.2.0. Sananvapaus on perusoikeus!

12. lokakuuta 2008 14:26:11

V. Ais kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Mikko Ellilä kirjoitti...

http://lottaroti.blogspot.com/2008/10/nettirasismijahtia-jlleen-kerran.html


STT:n uutinen kertoo, että "netin rasistinen kirjoittelu otettaneen osaksi netin valvontaa". Netin valvonnan peräänhän on hinguttu jo pitkään, ja viimeisimpänä keppihevosena on Kauhajoen tapaus: "rasistisiin kirjoituksiin oli määrä paneutua syvällisemmin vasta ensi vuonna, mutta tapaus Kauhajoki nopeutti keskustelua". Haluaisin todella tietää, mitä tekemistä Kauhajoen tapauksella on rasismin kanssa.

Suunnitelmat ovat kunnianhimoisia: "mahdolliset uudet rikosnimikkeet ja sivustojen ylläpitäjien vastuut ratkaistaan sen jälkeen, kun oikeusministeriö on ensin arvioinut nykyisen lainsäädännön antamat mahdollisuudet." Sisäisen turvallisuuden ohjelma on siis antanut poliisille voimavaroja netin valvontaan, ja sitä aiotaan käyttää tällaiseen. On jo etukäteen päätetty, että asian parissa työskentelevien totalitaristien mielestä "rasistiselle" kirjoittelulle on tultava loppu, vaikka se olisi täysin laillista. Eikö oikeusministeriön pitäisi keskittyä olemassaolevan lain toteuttamisen valvontaan? Lakien säätäminen on eduskunnan tehtävä ja poliittisen tahdon alainen asia. Kuka nämä virkamiehet on äänestänyt kaventamaan sananvapautta? Tämä on erityisen huolestuttavaa sikäli, että rasismin käsitteestä on tulee koko ajan venyvämpi ja epämääräisempi - siis täydellinen niille, jotka kannattavat mielivaltaa.

Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkisella on paljon sanottavaa. Ensinnäkin pitäisi kuulemma tarkastella laajemminkin viharikoksia. Nyt pitäisikin sitten enää tietää, mikä on "viharikos". Luin vähän aikaa sitten Sandman-sarjakuvaa, jossa oli erittäin ahdistava kohtaus. Siinä joukko skinheadeja potki kuoliaaksi mustan siirtotyöläisen, spraymaalasi hänen päälleen punaisen rastin ja sanan "raus!". Sellainen on viharikos. Viharikoksena voidaan myös pitää kansanryhmän vainoamisen tai eliminoimisen suunnittelua tai organisointia. En usko, että näistä kovin moni on eri mieltä. Ongelma vain on, että tällaista ei juuri Suomessa tapahdu, joten rasisminvastustajien pitää keksiä itselleen muuta puuhaa.

Maassamme vaikuttaa edelleen Stasin kanssa asioineita vaikutusvaltaisia ihmisiä. Heiltä kannattaisi varmaan pyytää konsulttiapua: "ilmoitusaktiivisuuden kohentamiseksi valmistellaan sähköistä, keskitettyä vihjejärjestelmää. Kuka tahansa voisi helposti ilmoittaa poliisille "epäillyistä tai todetuista verkkoon kohdistuvista uhista, verkkoa hyväksikäyttävistä rikoksista tai muusta epäilyttävästä materiaalista"."

"Rasistisista rikoksista tulee poliisin tietoon vain noin 60 prosenttia. Syyttäjillä ja tuomioistuimilla on vielä huomattavasti korkeampi kynnys mainita rasismi teon motiiviksi," toteaa Mankkinen. Matalako sen sitten pitäisi olla? Oikeustapauksia täytyy käsitellä yksittäisinä lakien mukaan eikä siten, että saadaan tilastollisesti riittävästi tuomioita rasistisella motiivilla. Tuota piilorikollisuuttakaan en ihan purematta niele. Varmaankin nimittelyjä, solvauksia ja vastaavaa tapahtuu, ilman että rikosilmoituksia tehdään - mutta onko kysymys viattomien vainoamisesta vai riitelystä, jossa sanotaan pahasti puolin ja toisin? Entä jääkö vakavampia rikoksia ilmoittamatta? Ovatko nämä sellaisia rikoksia, jotka uhkaavat turvallisuudentunnetta? Tämän olen valmis ottamaan vakavasti tarkempaa tietoa saatuani, sillä silloin täytyy olla kysymys siitä, että pelkäävät maahanmuuttajat joko eivät uskalla tehdä rikosilmoitusta tai eivät tiedä oikeuksiaan.

Yllättävää kyllä Tarja Mankkinen, kaikesta päätellen mokuttaja, sanoo jotain, mitä Suomen monikulttuuristajat ovat pyrkineet peittelemään: "- Tutkimus laahaa pahasti perässä, vaikka meneillä näyttäisi olevan vastaava yhteiskunnallinen murros kuin nopea kaupungistuminen 1960- ja -70-luvulla. Suomeen muutti viime vuonna jo yli 25 000 ihmistä, miltei yhtä monta kuin ulkomaalaisia asui Suomessa vuonna 1990." Tarja Mankkinen sanoo, että ilmiö muuttaa koko yhteiskuntaa. "-Esimerkiksi Vantaalta löytyy jo peruskoulu, jossa on uussuomalaisia enemmän kuin kantaväestön lapsia."

Uutinen jatkuu: "Suomalaisten ja ulkomaalaisten välisiä yhteenottoja ei meillä ole ollut Keski-Euroopan malliin. Niitä ovat usein edeltäneet eristäytyneet alakulttuurit. Sellaisia ei viranomaisten tietämän mukaan ole todennäköisesti Suomessa syntynyt sen paremmin enemmistön kuin vähemmistöjen keskuuteen."

Nythän tästä voisi tehdä jotain johtopäätöksiä. Johtuisikohan tämä siitä, että meillä ei vielä ole isoja etnisiä vähemmistöjä? Ja nyt kun maahanmuutto on nopeasti lisääntynyt, ongelmat alkavat orastaa. Minusta ilmeinen johtopäätös on, että sitä monikulttuurista Suomea ei todellakaan kannata väen vängällä rakentaa. Maahanmuuton lisääntyminen ei ole jotain, joka vain "tapahtuu". Tänne ei tule kukaan, jonka me emme anna tänne tulla. Suomen kansalla on oikeus ja valta päättää, ketkä tänne saavat tulla asumaan. EU:n kanssa olemme tosin tehneet sopimuksen vapaasta liikkuvuudesta.

Tämä on jotain todella oleellista. Kansalaisten pitäisi tietää, että Suomen monikulttuuristaminen on aivan tietoinen poliittinen päätös eikä mikään luonnonvoima. Nyt myöntää jo suvaitsevainenkin virkamies, että asialla on suuri ja lopullinen merkitys. Me voimme päättää toisin. Meidän ei tarvitse hyväksyä, että monikulttuuri vain "tapahtuu" ja ryhtyä ratkomaan itse aiheutettuja ongelmia. Ja ei, se ei tarkoita sitä, että ryhdymme Pohjois-Koreaksi ja suljemme rajamme. Se tarkoittaa sitä, että päätämme itse, kuka tänne tulee asumaan ja mistä syystä. Suomi on suomalaisten koti.

Posted by Lotta Roti

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://hatapaidenkalinaa.blogspot.com/2008/10/vihaa-vihaa-vihaa.htmlVihaa, vihaa, vihaa

Rakkauden ministeriö on jälleen ollut ahkerana. Lotta kirjoittaa aiheesta oleellisen.

On kai kuitenkin jälleen kerran syytä muistuttaa mistä Rakkauden ministeriön ja Puumalainen, Suurpää, Illman - trion ja sen tuki, sekä ilmiantoringin väittämästä rikollisesta rasismista on kysymys. Tähän asti tuomitut rikolliset ovat nimimerkki Tomashot, runoilija Petri Peltonen ja yhteiskunnallinen kirjoittaja Mikko Ellilä. Ei ole mitään syytä epäillä, että mitään sen kummallisempaa rasismia verkossa edes olisi, joten suunta johon sananvapautemme on Rakkauden ministeriössä touhuavien tollojen käsissä matkalla on itsestään selvä: Sananvapaus, ja sen mukana kinkaten sivistys ovat matkalla tästä maasta pois.

Kuten kaikki aatteet myös valistusaate rappeutuu. Enää ei ole tapana puolustaa eri tavalla ajattelevien sananvapautta, koska tieteellinen maailmankuva on 60-luvun nuorten kasvattamille yhteiskuntatieteiden maistereille selkeän selvä, eikä se kaipaa toisinajattelua. Tähän asiaan suomalaiset, valistuneet sananvapausaktivistit eivät siis voi ottaa kantaa, koska uhkana on jopa oman maineen menetys. On paljon helpompaa ja itselle antoisampaa täältä käsin keuhkota vaikkapa tilanteesta Kiinassa.

Ylös kirjattu suomalainen oikeudenkäynti (http://turkkila.blogspot.com/2008/03/mikko-elliln-oikeudenkynti-1832008.html) kertoo tilanteen kipeän naurettavuuden, sillä valtionsyyttäjä todellakin sai tuossa oikeudenkäynnissä ajamansa syytteen läpi. Jokaiselle, joka viitsii lukea selostuksen läpi on tietenkin selvää, että se ei johdu syyttyjän kyvykkyydestä, vaan järjestelmämme surkeasta kehnoudesta.

Ottaen huomioon eduskunnan koostumuksen ja yleisen älyllisen ilmapiirin Rakkauden ministeriö todennäköisesti saa tulevatkin vaatimuksena heittämällä läpi.

Lähettänyt IDA

V. Ais kirjoitti...

Tervetuloa totalitarianismiin. Mossad järjesti Euroopan kuuluisat terrori-iskut, ja nyt näiden iskujen johdosta valmistellaan EU:n mittaista terrorismilakia, joka kieltää juutalaisten toiminnan kritisoimisen:

http://www.ukwatch.net/article/criminalising_free_speech

Eikä siinä kaikki. Juutalaiset aktivistit loivat Amerikkaan multikulturalismin ideaalin ja tuhosivat traditionaalisen amerikkalaisen yhteiskuntajärjestyksen minimoidakseen antisemitismin uhan. Heidän tukemansa ja johtamansa organisaatiot kuljettivat Amerikkaan ulkomaalaisia kolmannesta maailmasta. He saivat Lyndon Johnsonin allekirjoittamaan vuoden 1965 maahanmuuttolaki-uudistuksen salamurhattuaan JFK:n.

Median ja akateemisen kirjallisuuden kautta ideologinen tauti on levinnyt muuhun länsimaailmaan, usein juutalaisvaikuttajien lobbaamien lakien tukemana (esimerkkinä lait, jotka kriminalisoivat virallisen "Holokausti"-tarinan kyseenalaistamisen muun muassa Ranskassa, Kanadassa, Saksassa ja Itävallassa pitkien vankilatuomioiden uhalla).

Nyt siis juutalaisjärjestöt painostavat hyväuskoisia hölmöjä tekemään lakeja, jotka kieltävät koko multikulturalismin kritisoinnin sillä perusteella, että juutalaisten aktivistien syystä maassamme olevat ulkolaisvähemmistöt eivät joutuisi kokemaan uutta "holokaustia", jonka samaiset juutalaisaktivistit yli kuusikymmentä vuotta sitten vilkkaassa saksalaisia viihaavassa mielessään kehittivät propaganda tarkoituksiin.

Lähteitä:

http://www.911missinglinks.com/

http://dyn.fi/2102446154/ (yleisessä tiedossa olevaa juttua anthrax-iskuista)

http://www.john-f-kennedy.net/mossadandtheassassination.htm

http://www.amazon.com/Final-Judgment-Missing-Assassination-Conspiracy/dp/0935036539/

http://www.csulb.edu/~kmacd/books-Preface.html

Separation and its Discontents (Dr. Kevin MacDonald)

www.vho.org/GB/Books/loth/

www.vho.org/GB/Books/thottc/

http://www.jrbooksonline.com/HTML-docs/Eckart.htm

www.onethirdoftheholocaust.com

Ehkä suurin ongelmamme rotuna on, että vaikka kansojemme keskimääräinen älykkyys pyörii 100 tienoilla, on rotuumme kuuluvien yksilöiden ajattelukyky, mikäli sitä sellaiseksi voi kutusa, keskimääräisesti vain hiuksenhienosti parempi kuin Kokon (kuuluisa gorilla). Tällaiset "yksilöt" kykenevät oppimaan asioita vain toiston voimalla ja auktoriteettiin turvaten.

Unknown kirjoitti...

Päättäjät on yhden asteen edellä.

Kansalla alkaa olla mitta täysi ja odotettavissa on kiihoituskirjoituksia, joihin nyt valmistaudutaan etukäteen.

Ilmeisesti ovat harjoitelleet jossain muualla, kun käsikirjoitus on kohdallaan.

V. Ais kirjoitti...

Sitten vain mallia ottamaan palestiinalaisista, jos meillä on siinä vaiheessa vielä miehisyyttä jäljellä. Tosin ruotsalaiset ovat jo pitkään antaneet naisensa raiskattaviksi ikään kuin uhrilahjana lakritsijumalalle. Onhan tuossa sateenkaariutopiassa oma viehätyksensä. Voi kokeilla eri värejä, vaikkei niin erityisemmin haluisikaan.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Kalle sanoi...

Päättäjät on yhden asteen edellä.

Kansalla alkaa olla mitta täysi ja odotettavissa on kiihoituskirjoituksia, joihin nyt valmistaudutaan etukäteen.


Tämä on hyvä pointti. Vallanpitäjät itse tietävät, että heidän harjoittamansa politiikka on räikeästi kansan tahdon vastaista. Siksi he valmistelevat jatkuvasti yhä kovempia ja kovempia otteita kansan tukahduttamiseksi.

Kyseessä ovat multikultiregiimin kuolonkorahdukset, joita voisi verrata Janajevin juntan vallankaappausyritykseen vuonna 1991.

Toisaalta regiimi saattaa tietysti onnistua tukahduttamaan kansan tahdon samalla tavalla kuin Neuvostoliitto tukahdutti Unkarin kansannousun vuonna 1956.

Anonyymi kirjoitti...

Virkamiehillä on todella melkoisen öykkärimäinen asenne. Erityisesti juristeila.

Ihmetyttää millä oikeudella nämä ihmiset luulevat että heillä on oikeus sanella Suomen kansalaisille että maahanmuutto muuttaa Suomen ja teidän on pakko hyväksyä se.

Meno on kuin tsaarin aikana. Todella outoa.

Aivan kuin joku vitsi.

V. Ais kirjoitti...

Mainittakoon vielä, että rikastuskomppaniat eivät ole koskaan tuoneet mukanaan "suvaitsevaisuutta". He ovat itse "suvaitsevaisia" vain niin kauan, kun lajitovereiden vähäisyys vaatii tummaa tunkeutujaa assimiloitumaan yhteiskuntaan. Todellisessa monirotuisessa, niin sanotussa monikulttuurisessa yhteiskunnassa tällaista ympäristön painetta ei tietenkään ole, ja tulokas syö sille heitetyt muruset hölmön "hyväntekijän" hölmöyttä halveksien ja syö samalla ilolla myös ruokkivan käden.

Pitää olla todella tietämätön biologian lainalaisuuksista, jos kuvittelee, että moisesta yön varjossa tapahtuvasta reviirinvaltauksesta seuraa muuta kuin alkuväestön radikalisoitumista. Populaatioiden väliset syntyvyyserot muuttavat 10% vähemmistön enemmistöksi muutamassa sukupolvessa. Ei tarvitse odottaa kuin parikymmentä vuotta, niin pääsemme seuraamaan ensimmäisten multikult-kokeiden tuloksia.

Ainoastaan pieni eliitti on aina valmis ottamaan yliannostuksen "tasa-arvo" -huumetta kokeakseen lämpimiä tunteita. Nuo sanavalmiudella pilatut teinitytöt antavat esi-isiensä saavutukset sateenkaarijoukkojen tallattaviksi pelkän sanahelinän takia. Typerykset. Sellaista se on, kun yrittää lentää kuuhun pelkän iltasadun voimalla. Kuuraketin valmistus on kai liian aikuismaista hommaa, aivan tuntee itsensä vanhaksi, hui. Ja ydinfysiikkakin on pelkkä valkoisten miesten keksimä sortamiskeino.

Pisteenä iin päälle, värisalmiakkien maahanmuutto lisää alkuväestön poismuuttoa ja vähentää alkuväestön syntyvyyttä. Asian selittää primitiivinen halu paeta valloittavien barbaarien tieltä silloin, kun lauman johtajalla näyttää olevan muut asiat mielessä kuin johtaminen ja kun laki ei salli oma-aloitteista puolustautumista. Marxilaisen juurettomuushoidon vaikutukset lienevät myös olennaisia tässä yhteydessä. Maa ei enää vaikuta omalta, kun luotettavien naapureiden lisäksi on poistunut oma kulttuuri ja isänmaallisuus. Tämä on myös syy siihen, miksi nuoria on niin vaikea motivoida opiskelemaan opiskelunsa vauhdikkaasti jne., jne.... Miksi nähdä vaivaa sellaisen eteen, jota et voi kunnioittaa? Ja kuka kunnioittaisi nykyistä värikarkeilla koristeltua lelumaterialismia? En minä ainakaan. Etsin identiteettiäni seitsemän vuotta tekemättä mitään järkevää, ja kun sen löysin, huomasin ajautuneeni "hyväksyttävien rajojen ulkopuolelle". Enää ei ole hyväksyttävää, että valkoihoisella miehellä on vahva identiteetti. Jos ei saa määriteltyä identiteettiään sillä, mitä marketeista shoppailee, niin kaltereiden takana lienee se sopivin paikka kuluttajayhteiskunnan häirikölle. Pitäähän ihmisten antaa kuluttaa rauhassa kuin onnelliset siat sikolätissä, kunnes kulutettava loppuu. Sitten vain odotellaan hölmistyneenä auringon sammumista ja räpytellään silmiään.

Markus Jansson kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Markus Jansson kirjoitti...

Loistavaa tekstiä jälleen kerran. Juuri näin.

Vittu kun tuon saisi Pravdan tai Turun Sanomien etusivulle tms. paikkaan, josta jengi voisi lukea sen. Voisi alkaa tapahtua.

Tai sitten ei tapahtuisi, koska ihmiset ovat niin saatanan tyhmiä, etteivät tajua miten heitä manipuloidaan median kirjoituksilla. Eivät vain tajuaisi mitään. Sitten nämä samat juntit saavat kuitenkin kaikki äänestää vaaleissa. Ei helvetti.

V. Ais kirjoitti...

Francis Parker Yockey kirjoitti erityisen tarkkanäköistä tekstiä kirjassaan, "The Enemy of Europe" (1948):

English policy was senile already at the beginning of Joseph Chamberlain’s career in government. Even his grand idea of English-German-American world-hegemony, though still a forceful, virile, aggressive policy, was basically static: behind it lay the age-old dream of bringing History finally to a close. ... These pallbearers of the Empire tried to build a wall against History by describing Politics in terms of Law: The status quo is “legal,” every change therein, however, is “illegal.” ... “Observing international law,” “orderly procedure in international relations,” and similar political absurdities were promulgated. This was not the first time that one engaged in politics in order to put politics in legalistic wrappings. The politician who resorts to law and morality to disguise his power-position is suffering from a bad political conscience, and the politician or the state with a bad conscience is decadent. Ascendent politics is not afraid of being politics.

asdf kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Mikko Ellilä kirjoitti...

Ks. myös:
http://www.verkkouutiset.fi/tulosta.php?id=136052

V. Ais kirjoitti...

Kun sekoittaa eurooppalaisia ja intiaaneja, syntyy kivasti halpatyövoimaa ... kunnes halpatyövoima päättää, että eurooppalaisten lakien kunniottamisessa ei oikeastaan ole mitään järkeä.

WorldNetDaily
Robert Hedgecock
October 20, 2008

The Mexican government and the drug cartels that operate throughout Mexico are locked in a battle over control of the country. With the Mexican army fully deployed and often fighting ex-Mexican army special forces working for the cartels, this is, in scope and casualties, truly a civil war.

To date this year, some 3,500 Mexicans have died in this war. In just the first 15 days of October, there were 387 deaths in Mexico City, 178 in the state of Chihuahua and 90 in Baja California – all attributable to the government versus cartel war.

Were it not for the fact that the cartels are also frequently at war with one another, they might have won the war by now and would be in control of Mexico.

The National Association of Former Border Patrol Officers extracts and condenses stories that appear in the Mexican press on a daily basis. For the English reader, this site is a frightening window into the war in Mexico not available in the American press. ...

Execution-style murders, beheadings, dismemberings and kidnappings are common now in every state in Mexico on a daily basis. ...

Reports of incursions into the U.S. by heavily armed men in Mexican army uniforms (and often driving U.S.-made Humvees) now occur on a regular basis. Sometimes the "soldiers" are cartel men, probably ex-Mexican army; sometimes they are real Mexican army.

http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=78548

V. Ais kirjoitti...

Juutalaiset taiteilevat natsi-symboleja omiin synagogiinsa:

http://www.baltimoresun.com/news/local/baltimore_county/bal-vandalism1007,0,255613.story

Tämä ei tietenkään ole mikään uutinen niille, jotka osaavat ajatella omilla aivoillaan ja ovat jo kauan ymmärtäneet, että tällaiset tapaukset ovat osa informaatiosotaa, jossa juutalaiset terroristit tietävät valtamedian olevan aina "natseja" vastaan ja juutalaisten ja "monikulttuurisuuden" puolella. Kyseinen uutistapaus on vain harvinainen poikkeus, joka vahvistaa säännön, eikä sitäkään ole tietääkseni uutisoitu muutamaa paikallislehteä lukuun ottamatta.

Europarlamenttivaalit Arto Luukkanen PS europarlamenttiin ajamaan elintasopakolaisten palautukset sekä Suomen aluepalautuksia miehittäjä-Ryssältä: Petsamo Salla Kuusamo Karjala ja Suomenlahden saaret kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Europarlamenttivaalit Arto Luukkanen PS europarlamenttiin ajamaan elintasopakolaisten palautukset sekä Suomen aluepalautuksia miehittäjä-Ryssältä: Petsamo Salla Kuusamo Karjala ja Suomenlahden saaret kirjoitti...

Eurovaalikampanjointi alulle nyt maahanmuuttoa vastustaen

Eurovaaleissa pitää iskeä kortit pöytään selkosuomella niin että virkamies tyhmä kuin aasi tajuaa, että halkoa tulee, jollei kansamme mädättämien lopu = Maahanmuutto islamilaisesta ja Mustasta Afrikasta lopu

Eurovaaliehdokkaanne Seppo Lehto Tampere