Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

keskiviikkona, toukokuuta 05, 2010

Yhteiskunta koostuu ihmisistä revisited
Huomasin, että kirjoitustani Yhteiskunta koostuu ihmisistä koskeneen kahden vuoden takaisen sensuurioikeudenkäynnin muistiinpanot on julkaistu vain Matias Turkkilan blogissa, ei siis täällä minun blogissani. Kopioin nyt tekstin tänne.

Turkkila oli myös sensuroinut sitaatteja tekstistäni, joten julkaisen tässä sensuroimattomat sitaatit. Korjaan samalla kirjoitusvirheitä, kappalejakoa ja välimerkkejä.

Lisäksi lisään omiin repliikkeihini pari oikeudenkäynnissä mainitsemaani asiaa, joita Turkkilan muistiinpanoissa ei ollut.Asian käsittely Espoon käräjäoikeudessa 14.3.2008

Syyttäjä: Valtionsyyttäjä Mika Illman
Syytetty: Mikko Ellilä
Syytetyn asianajaja: Kari Silvennoinen

Oikeuden puheenjohtaja: Juha Lehto
Lautamiehet: Aila Lehtinen, Rainer Westerlund ja Seppo Äikäs
Oikeudenkäynnin kulku:

Mika Illman: Yhteiskunta koostuu ihmisistä -teksti on julkaistu internetissä. Tekstissä panetellaan ja solvataan afrikkalaisia. Teksti sisältää rikoslain 11 luvun mukaista aineistoa, eikä sitä saa levittää yleisön keskuuteen. Esitän vaatimuksena, että materiaali on poistettava.

Kuvassa Mika Illman:
Illman:
Se, onko levitetty, on riidatonta säädöksen mainitsemalla tavalla. Riidanalaista on se, ovatko lausunnot laittomia. Kyse ei ole mielipiteen vapaudesta. Ellilä saa olla mitä mieltä tahansa. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi on kuitenkin oikeuden väärinkäytön kielto. Sananvapautta ei saa käyttää väärin.


Puolustusasianajaja Kari Silvennoinen: [kieltää ensin sen, onko levitetty säädöksen mainitsemalla tavalla, sitten jatkaa]
Pääasia on se, ovatko lausunnot lainvastaisia vai eivät.

Ollaan muka huolissaan sananvapaudesta. On kuitenkin niin, että sananvapauden säädöksiä on tulkittava laajasti ja rajoittavia säädöksiä suppeasti. Ei ole olemassa sellaisia kansanryhmiä, joita vastaan kiihotusta olisi tapahtunut. Kirjoitus on mielipidekirjoitus, jossa on linkit faktoihin.

Neekeri-sana on vanha suomalainen sana, eikä itsessään loukkaava. Sanan käyttö sinänsä ei ole loukkaavaa. Jos syyttävä menestyy, kaikki internetin kärkkäät kirjoitukset joudutaan poistamaan. Kyse on mitä suurimmassa määrin sananvapaudesta.


Illman:
Seuraavassa otteita siitä, mitä pidän lainvastaisena:

Lainaus I: "Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi. Näin on käynyt mm. Haitissa, jonka voodoo-kulttuuri ja bolshevistisen anarkian repimä yhteiskunta muistuttavat kummasti afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa."

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): täyttää tunnusmerkistön.

Lainaus II: "USA:ssa ja Kanadassa neekerit käyttäytyvät jotakuinkin siedettävästi vain silloin, kun ovat selvästi vähemmistönä. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta, toisaalta väkivaltakoneistollaan (poliisit, vankilat, aseellinen itsepuolustus, KKK-tyyliset vigilantistit), toisaalta sosiokulturaalisella paineellaan, pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin."

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): perusteeton, epäasiallinen yleistys.

Lainaus III: "Neekerienemmistöiset alueet tietysti poikkeaisivat valkoisista alueista nykyistä enemmän, jos ne olisivat itsenäisiä kaupunkivaltioita. Koska ne kuitenkin kuuluvat Yhdysvaltoihin, niissä on voimassa sama laki kuin muualla Yhdysvalloissa. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta ikään kuin miehittää näitä neekerienklaaveja pitämällä poliisivoimin edes jotenkuten voimassa valkoisten ihmisten säätämiä lakeja myös neekerighettojen alueella. Neekerit itse eivät kuitenkaan olisi kyseisiä lakeja säätäneet eivätkä yrittäisikään ylläpitää niitä.

Neekerit noudattavat valkoisen yhteiskunnan säätämiä lakeja vain silloin, kun niitä konkreettisesti ylläpidetään kovalla kurilla. Jos kuri heltyy, neekereiden biologinen afrikkalainen kansanluonne manifestoituu taas heidän käytöksessään."

Lainaus IV: "Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄO kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio. Kausaliteetti kulkee molempiin suuntiin: toisaalta elintason nousu nostaa älykkyystasoa vähentämällä mm. aliravitsemuksesta aiheutuvia aivovaurioita väestössä, toisaalta älykkäämpi väestö pystyy tuottamaan itselleen korkeamman elintason. Kun väestön keskimääräinen älykkyystaso laskee, maan elintaso laskee. Tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään korkeaa elintasoa, koska elintaso on yhtä kuin tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotannon reaaliarvo per capita; tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämmät ihmiset, joten tyhmemmällä yhteiskunnalla on matalampi elintaso. Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja."


Illman (kaikkiin edellisiin lainauksiin):
Nämä ovat ne otteet, joita pidän tunnusmerkistön täyttävänä. Jos olisi niin, että artikkelissa olisi vähäisiä (tunnusmerkistön täyttäviä) kohtia, tällainen ei vielä tekisi artikkelia lainvastaiseksi kokonaisuutena arvostellen.


Silvennoinen:
Vetoan samoihin kohtiin. Huomautan siitä, että teksti sisältää linkkejä. Kyseessä on mielipide, joita on perusteltu linkein. Tässä on kyse oman mielipiteen perustellusta esittämisestä.


Ellilä (edelliseen kohtaan viitaten):
Kaksikymmenkertaiset rikosluvut ("Suomessa maahanmuuttajat tekevät yli 20 kertaa enemmän raiskauksia per capita kuin suomalaiset") ovat peräisin oikeusministeriön tutkimuksista.


Kuvassa Ellilä ja Silvennoinen:


Oikeuden puheenjohtaja Juha Lehto:
Äo-mielipide perustuu siis arvostettujen tutkijoiden mielipiteeseen.


Illman:
En kiistä, etteikö linkkejä olisi. Väitän kuitenkin, että aineisto on silti lainvastaista.


Lehto (Ellilälle):
On parasta, jos kerrotte asiat itse siten kuin ne ovat tapahtuneet. Kertoisitteko blogista?


Ellilä:
Kyseessä on nettipäiväkirja, jossa on yli 100 erilaista kirjoitusta.


Lehto:
Yhteiskunta koostuu ihmisistä -tekstissä on tämä David-patsas?


Ellilä:
Tarkoitus oli kiinnittää huomioita eri kulttuurien välisiin ilmiöihin, sellaisiin, joita ei julkista keskustelua ole käyty.


Ellilä: [neekeri-sanan käytöstä]
Neekerit-sanan yhteydessä esiintyvä linkki johtaa omaan kirjoitukseeni, jossa selvennän tätä käsitettä. Sana on etymologisesti täysin neutraali, en käytä sanaa loukkaavassa tarkoituksessa.

Zimbabwe, Senegal, Kongo ym. afrikkalaiset yhteiskunnat ovat täysin erilaisia kuin valkoisten ihmisten perustamat yhteiskunnat, kuten Yhdysvallat. Tämä on fakta, jota kukaan ei kiistä.

Persoonallisuus on geneettistä; synnynnäisistä persoonallisuuseroista eli persoonallisuuden geneettisyydestä on kirjoittanut mm. Helsingin yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen.


En ole verrannut ihmisryhmiä eläimiin. Totesin vain, että ihminen on eläin, homo sapiens, mikä on tietenkin yleissivistykseen kuuluva tosiasia.

Silvennoinen:
Ja tämä koskee yhtä hyvin mustia kuin valkoisiakin ihmisiä?

Ellilä:
Kyllä, tietenkin.


ÄO-asiassa ei ole loukkaamistarkoitusta. ÄO-erot ovat tosiasioita, joita mitataan tutkimuksilla. Kaikissa tutkimustuloksissa on saatu tulokseksi se, että afrikkalaisten keskimääräinen ÄO on pienempi kuin eurooppalaisten. Tämä on kiistaton tosiasia, jonka kieltäminen vastaa painovoimalain kieltämistä.


Ellilä: [loinen-sanan käytöstä]
1800-luvun suomalaisessa agraariyhteiskunnassa käytettiin sosioekonomisia termejä "mäkitupalainen", "torppari" ja "loinen". Termi ei ole poliitikkojen käytössä, mutta minä en ole mikään poliitikko vaan yksityishenkilö.


Artikkelissa on viittaus työministeriön sivuilla oleviin tilastoihin. Yli 90 % Suomessa asuvasta somaliväestöstä on työelämän ulkopuolella. Kymmenen prosenttia työssäkäyviä ei elätä loppuja 90 %:ia, joten työelämän ulkopuolella olevat somalit aiheuttavat nettomääräisiä kustannuksia suomalaisille veronmaksajille.


Euroopalle aiheutuu kuluja, kun tänne tulee ryhmiä, jotka eivät elätä itseään. Suomalaisten terveydenhuoltoon ja koulutukseen jää entistä vähemmän varoja.


Silvennoinen:
Onko ollut tarkoitus loukata tai kiihottaa?


Ellilä:
Ei. Tekstissä analysoidaan miljoonien ihmisten populaatioita. Nämä ovat yhteiskunnallisia asioita. Samassa tekstissä sanotaan, että suomalaiset miehet tekevät enemmän rikoksia kuin naiset. Ei se ole loukkaus miehiä kohtaan, että totuudenmukaisesti kerrotaan miesten tekevän enemmän rikoksia kuin naiset. Vastaavasti ei ole loukkaus afrikkalaisia kohtaan, että totuudenmukaisesti kerrotaan afrikkalaisten tekevän enemmän rikoksia kuin eurooppalaiset.


Illman:
Mikä on koulutuksenne?

Ellilä:
Opiskelen kauppakorkeakoulussa, en ole valmistunut. Mitä tämä tähän kuuluu?


Illman:
Miten tälle sivustolle voi päätyä netissä?

Ellilä:
Esimerkiksi siten, että kirjoittaa Googleen hakusanoiksi minun nimeni.

Illman:
Entä jos kirjoittaa Googleen hakusanoiksi joitakin kirjoituksessa esiintyviä sanoja, voiko sen löytää sillä tavoin?


Ellilä:
Siten Google toimii.


Illman:
Mihin perustatte "normaalia meininkiä"-väitteen?


Ellilä:
Tunnettuihin tosiasioihin. Kongossa diktaattorit Mobutu Sese Seko ja Laurent Kabila tappoivat miljoonia ihmisiä, Zimbabwessa diktaattori Robert Mugabe on tappanut satojatuhansia ihmisiä, Ruandassa oli kansanmurha 1990-luvulla, Somaliassa on ollut sisällissota n. 20 vuoden ajan, Sudanissa on Darfurin kriisi jne. jne. jne. Ettekö te koskaan lue sanomalehtiä tai katso tv-uutisia?


Illman [Kiemurtelee tuolissaan, toinen jalka kiivaasti väpättäen, jättää vastaamatta kysymykseen. Aloittaa uuden kysymyksen viitaten lauseeseen joka alkaa sanoilla "Afrikkalaisten mielestä..."]:
Mistä voitte tietää, että esimerkiksi jokin Suomessa asuva afrikkalainen perhe on tätä mieltä?


Ellilä:
Kukaan normaalilla lukutaidolla varustettu henkilö ei voi tulkita tuota kohtaa niin, että puhuisin jokaisesta afrikkalaisesta maailmassa. Aivan samoin lause "Miehet ovat naisia pidempiä" ei tarkoita, että kaikki miehet olisivat kaikkia naisia pidempiä. Kyse on suuria populaatioita koskevista tilastollisista keskiarvoista.


Illman:
Neekeri-sanan kohdalla on linkki. Ymmärsinkö oikein, että tämä oli linkki omaan kirjoitukseenne?


Ellilä:
Kyllä. Siinä selitin etymologisesti, että sana neekeri tulee espanjan kielen sanasta negro eli musta; esim. musta kahvi on espanjaksi café negro. Niinpä negro eli neekeri ei ole loukkaava, vaan asiallinen, deskriptiivinen termi.


Illman:
Mainitsette "ympäröivän valkoisen yhteiskunnan pakottavan neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin". Millä perustelette tämän?

Ellilä:
Missään ei sanota, että kaikki mustat tai kaikki valkoiset olisivat tietynlaisia. Lausunto ei ole loukkaava yksittäisiä ihmisiä kohtaan, vaan koskee mustien ja valkoisten välisiä suhteita väestötasolla USA:ssa.

Kuten sanoin kirjoituksessani, USA:n yhteiskuntajärjestelmä on valkoisten ihmisten perustama ja ylläpitämä. Voimassaolevat lait ovat valkoisten ihmisten säätämiä, koska USA:n parlamentissa (kongressi) istuvien kansanedustajien valtaenemmistö on valkoisia ihmisiä. Mustien täytyy sopeutua näihin valkoisten lakeihin, koska mustat elävät samassa lainalaisessa yhteiskuntajärjestelmässä kuin valkoiset.

Olen käynyt USA:ssa ja liikkunut mm. Harlemissa mustan väestön keskuudessa. Käsitykseni, että poliisi ym. lainvalvontakoneisto pitää kurissa mustaa väestöä suojellakseen valkoisten ihmisten yhteiskuntajärjestystä, on USA:ssa varsin yleinen, erityisesti mustien itsensä keskuudessa. Hyvin moni amerikkalainen neekeri allekirjoittaisi käsitykseni, että valkoinen valtaväestö pakottaa neekerit sopeutumaan valkoisten sosiokulturaaliseen järjestelmään. Tämän käsitykseni ei siis voi sanoa loukkaavan mustia, koska monet - mahdollisesti useimmat - mustat itsekin uskovat tähän käsitykseen.


Illman:
Onko sillä merkitystä, että Afrikan maat ovat olleet siirtomaita, ja että eurooppalaiset ovat aiheuttaneet Afrikan nykyiset olot?

Ellilä:
Tämä on virheellinen tulkinta. Afrikan maiden itsenäistyminen on tapahtunut 40-50 vuotta sitten. Tämän jälkeenkään olot eivät ole parantuneet. Afrikassa esim. tehdään Suomeen verrattuna yli kymmenkertainen määrä murhia suhteessa väkilukuun. Kiistättekö tämän tosiasian?


Illman: [Ei vastaa, viittaa sen sijaan tekstinkohtaan: "Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja."]
Miten perustelette?


Ellilä:
Ne harvat työssäkäyvät afrikkalaiset maahanmuuttajat eivät maksa niin paljon veroja, että nämä verot kattaisivat työelämän ulkopuolella olevien afrikkalaisten saamat sosiaalietuudet ja julkiset palvelut. Afrikkalaiset siis aiheuttavat nettomääräisesti kustannuksia eurooppalaisille valtioille.


Tatu Vanhasen kirjassa on osoitettu, että väestön keskimääräisen ÄO:n ja henkeä kohti lasketun BKT:n välillä on tilastollisesti erittäin merkittävä positiivinen korrelaatio. Jos ÄO laskee maahanmuuton seurauksena, BKT laskee.


Illman:
Mihin perustatte "sosiaalipummi"-sanan käytön?


Ellilä:
Kuuluu yleiseen kielenkäyttöön. Jotkin kansanedustajista käyttävät tätä termiä.


Illman:
Oletteko itse sellainen?


Ellilä:
Olen.


Illman:
Elätte veronmaksajien rahoilla?


Ellilä:
Kyllä. En ymmärrä, miksi termiä ei voitaisi käyttää opiskelijoista.


Olen varsin hyvin perillä amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja seuraan paljon amerikkalaisia tiedotusvälineitä; niinpä väitteeni USA:n mustan ja valkoisen väestön eroista perustuu tietoon, ei ennakkoluuloon.

Esim. Time-lehti julkaisi vastikään tilastoja USA:n vankipopulaatiosta. Vankipopulaatio on mielestäni varsin hyvä kokonaisrikollisuuden indikaattori, koska rikoksista annetaan vankeustuomioita suunnilleen niiden vakavuuden suhteessa. Niinpä erot demografisten ryhmien välillä vankipopulaation koossa kertovat kokonaisrikollisuuden eroista näiden demografisten ryhmien välillä. USA:n mustista miehistä joka 9. on vankilassa ja valkoisista miehistä joka 106., valkoisista naisista joka 355.; mustien ja valkoisten amerikkalaisten välillä on siis valtavan suuria eroja rikollisuudessa.


Illman:
Väitättekö, että esimerkiksi enemmistö Suomessa tehtävistä tapoista olisi maahanmuuttajien tekemiä?


Ellilä:
En tietenkään ole väittänyt mitään tuollaista, sillä "enemmistö" tarkoittaa yli 50 prosenttia. On aivan selvää, että koska maahanmuuttajia on Suomessa vain muutama prosentti, enemmistön kaikista rikoksista tekevät suomalaiset. Niinpä maahanmuuttajat, joita on Suomen väestöstä noin kaksi prosenttia, eivät tee suurinta osaa eli yli 50 prosenttia esimerkiksi kaikista Suomessa tehtävistä raiskauksista. He tekevät 40 prosenttia raiskauksista.

Tämä on merkittävää tietoa, josta pitäisi keskustella. Luin juuri äskettäin maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin kommentoineen, että maahanmuuttajille ominaisista rikoksista pitäisi keskustella enemmän. Sitähän minä juuri olen tehnyt. Minun blogini on juuri sitä maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin peräänkuuluttamaa kansalaiskeskustelua maahanmuuttajien rikollisuudesta.

Oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen mukaan somalit tekevät yli sata kertaa enemmän ryöstöjä per henki kuin suomalaiset. Tämä on tärkeää tietoa, joka on tuotava julkisuuteen. Sitä paitsi asia on jo julkista tietoa, joka on vapaasti luettavissa oikeusministeriön internetsivuilta. Ei kansalaista voida rangaista siitä, että hän kertoo, mitä viranomaisten julkaisemilla internetsivuilla lukee.

[Tässä vaiheessa yleisöstä kuului voimakkaita naurunpyrskähdyksiä, ja yleinen huvittuneisuus valtasi istuntosalin. Ei ole täysin selvää, tuliko naurunremakka ainoastaan yleisöltä vaiko myös lautamiehiltä, mutta yhtä kaikki lautamiehet hymyilivät kuin pieni aurinko.]

Kuvassa tuomari Juha Lehto ja lautamiehet:


Illman: [viittaa VDare-linkkiin]
Mikä organisaatio tämä VDare on?


Ellilä:
En tiedä. Etsin Googlella arvosteluja Vanhasen kirjasta ja löysin yhden arvostelun tuolta sivustolta.


Illman:
Onko tämä objektiivinen, arvostettu yhteisö?


Ellilä:
En tiedä. Hain Googlella tietoja Vanhasen kirjasta. Haeskelin kaavakuvaa Vanhasen ja Lynnin raportoimista ÄO-tutkimusten tuloksista ja sellainen löytyi kyseisestä linkistä. VDaren tekemä arvostelu ei muuten ollut mielestäni kovin kiinnostava, joten printtasin siitä todisteeksi tähän oikeudenkäyntiin vain tuon kaavakuvan.

Siinä osoitetaan, että yli sadan eri maissa ja eri aikoina tehtyjen ÄO-tutkimusten mukaan mustien mediaani-ÄO on poikkeuksetta matalampi kuin valkoisten. Ei ole olemassa yhtäkään tutkimusta, jossa olisi osoitettu mustien mediaani-ÄO:n olevan yhtä korkea tai korkeampi kuin valkoisten. Näin ollen on täysin irrationaalista kiistää rotujen välisiä ÄO-eroja. Näistä eroista kertomisen kieltäminen olisi tieteellisten tutkimustulosten eli objektiivisten faktojen kiistämistä, mikä olisi täysin irrationaalista, keskiaikaista uskonnollista ajattelua.


[Siirrytään loppupuheenvuoroihin.]

Illmanin loppupuheenvuoro:
Vetoaisin kirjallisuuslähteisiin [Toinen niistä on WSOY:n julkaisema "Rikosoikeus", toinen on Syrjinnän vastainen käsikirja, toimittanut Timo Makkonen - International organization for migration 2003. s. 128.]. Tässä kommentaari.

Todetaan, että on tullut riidattomasti näytetyksi, että teksti on ollut yleisön saatavilla. Ei ole kyse siitä, etteikö mielipiteitä saisi olla. Tietynlaisten mielipiteiden levittäminen on säädöksen tarkoittamaa. Panettelussa ja kiihottamisessa on usein kyse yleistämisestä.


On ihan totta, että Afrikassa tehdään paljon väkivallantekoja. Tämä ei oikeuta yleistäviä kommentteja siitä, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat olisivat taipuvaisia toimimaan näin.

En kiistä sitä, etteikö Suomessa olisi maahanmuuttajia, jotka syyllistyvät rikoksiin. Mutta kommentoinnin tulisi olla asiallisessa sävyssä esitettyä. Puolitotuuksien esittäminen täyttää kiihottamisen tunnusmerkistön. Ellilä esittää väritettyä totuutta sekä puolitotuuksia, näinollen tunnusmerkistö täyttyy. Sanonnat "afrikkalaiset käyttäytyvät" sekä "neekerit noudattavat" ovat niiin yleistäviä, ettei niitä voida pitää asianmukaisina.


Illman: [lukee kirjallisuusviitteestä]
"Panetteluksi tulee myös katsoa kansanryhmän katsominen muita vähä-älyisemmäksi."

Vanhasen väite on kiistanalainen. Väitän, että Ellilä vetoaa tähän näennäistieteellisesti.


VDare ei ole mikään tieteellinen tai objektiivinen, vaan äärioikeistoon kallellaan oleva järjestö, joka mm. vastustaa meksikolaisten maahanmuuttoa Yhdysvaltoihin. En katso, että se olisi objektiivinen taho.


Ellilä:
Tahtoisin huomauttaa tähän, että on täysin epäolennaista, millaista poliittista kantaa kyseinen järjestö edustaa, sillä en millään tavoin viitannut järjestön sivuilla olevaan arvosteluun, vaan pelkästään kaavakuvaan, joka oli kopioitu arvosteluun suoraan Tatu Vanhasen kirjasta.

Olisin aivan yhtä hyvin voinut itse ottaa valokopion kyseisestä kaavakuvasta. Se, että syyttäjä viittaa "äärioikeistoon", kertoo mielestäni hänen yrityksestään politisoida tätä oikeudenkäyntiä.


Illman:
Katson, että syyte on näytetty toteen, ja että Ellilä on tuomittava. Kysymys on periaatteellinen. Todisteeksi annettu teksti on poistettava internetistä ja tuomittava menetetyksi. [viittaa myös sakkorangaistukseen]Silvennoinen pitää puolustuksen loppupuheenvuoron:
Syyte on jäänyt näyttämättä toteen. Tekstin poistaminen vastaisi kirjarovioita.

Ollaan muka huolissaan sananvapaudesta, mutta mitä tehdään mielipiteillä, joita ei saa julkaista?

Syyttäjältä on jäänyt kokonaan toteennäyttämättä kiihotus. Ei ole sellaista kansanryhmää, jota vastaan olisi kiihotettu.

Ensin syyttäjä tekopyhästi puolustaa mielipiteenvapautta ja sitten seuraavassa hengenvedossa mitätöi sen - saat olla jotain mieltä, muttet saa sanoa sitä ääneen. Näin oli Neuvostoliitossa.


[Syyttäjä ja syytetty poistuvat huoneesta, puheenjohtaja jää hetkeksi nevottelemaan lautamiesten kanssa. Hetken päästä kaikki palaavat saliin.]

Oikeuden puheenjohtaja Lehto:
Tuomio annetaan kansliapäätöksenä 27.3.2008.
1 kommentti:

Veikko Suvanto kirjoitti...

Juttua ei ole ilmeisesti vieläkään käsitelty korkeimmassa oikeudessa?