Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, maaliskuuta 23, 2010

Media valehtelee maahanmuuttotutkijoiden vainosta

Tämä analyysi jo toista viikkoa meneillään olleesta maahanmuuttotutkijoiden "vainoa" toitottavasta massiivisesta mediakampanjasta pitäisi julkaista kaikissa sanomalehdissä, jotka ovat tätä hysteriaa lietsoneet:

Rasismitutkijat tekeytyvät uhreiksi

Parin viime päivän aikana valtamediassa on päivitelty rasismitutkijoiden kohtelua internetissä. Ensin yksi En ole rasisti mutta -pamfletin kirjoittajista Veronika Honkasalo valitti Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa polarisoitunutta maahanmuuttokeskustelua.
...

Honkasalo jopa esittää mielipidekirjoituksensa lopuksi peitellyn uhkauksen:

”Polarisoituneella maahanmuuttokeskustelulla on kauaskantoisia seurauksia, ja se vaikuttaa monen ihmisen arkielämään. Siten ei ole yhdentekevää, miten maahanmuutosta, maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta keskustellaan ja ketkä tätä keskustelua etupäässä ohjaavat.”

Tuossa hän ilmaisee halunsa vaientaa monikulttuuripolitiikan arvostelu ja palauttaa antirasististen tutkijoiden ja heitä myötäilevien vasemmistojournalistien mielipidemonopoli. Hän ilmeisesti olettaa, että poliitikot ja viranomaiset ottaisivat vihjeestä vaarin.

Niin. Keskustelun ohjaaminen on oireellinen sananvalinta. Veronika Honkasalo haluaisi, että keskustelua "ohjaisivat" norsunluutorneissaan olevat Asiantuntijat, valistaen kansaa von oben.


Niiniluoto säestää

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto antaa Honkasalolle taustatukea Helsingin Sanomien artikkelissa, jossa väitetään tutkijoiden joutuvan rasististen uhkailujen kohteeksi. Mitään näyttöjä uhkauksista ei tietystikään anneta vaan vihjailut jäävät roikkumaan ilmaan. Tarkoituksena on selkeästi leimata asiallisen kritiikin esittäjät ja legitimoida heihin tulevaisuudessa mahdollisesti kohdistuvat sensuuritoimenpiteet.


Juuri näin. Epämääräinen "tutkijoiden" saamien "uhkausten" kauhistelu on tarkoitettu vain esittämään nämä "tutkijat" marttyyreina, jotka ovat joutuneet mielipidevainon kohteeksi. Todellisuudessa nämä "tutkijat" ovat valtion virkamiehiä, jotka työkseen tuottavat hallituksen politiikkaa tukevaa propagandaa. Tästä he saavat palkkaa veronmaksajien rahoista. On todella törkeää vääristelyä, että veronmaksajien rahoilla elävä viranomainen esiintyy vainottuna "tutkijana".


Niiniluodon kommentit paljastavat, kuinka asiantuntijavaltaa käyttävistä tutkijoista tehdään stalinismin uhreja. Hän pitää uhkailuja vakavina ja sanoo teatraalisesti:

”Sitä voi verrata sellaisiin historiallisiin tilanteisiin kuin Stalinin ajan Neuvostoliitto tai se, kun Galileo Galilei joutui katolisen kirkon inkvisition uhriksi.”

Asia on juuri täsmälleen päinvastoin. Tutkijat edustavat valtion virallista ideologiaa eli monikultturismia ja palvelevat sitä tuottamalla ideologisesti oikeaoppista tutkimusaineistoa. Kriitikot taas ovat yksittäisiä kansalaisia, jotka vastustavat monikulttuuri-ideologiaa.


Täsmälleen. Tämä on se keskeinen asia, jota ei voi kyllin korostaa. Tämä ratkaisevan tärkeä perusasetelma on tyystin ollut poissa sanomalehdistön kirjoittelussa tästä aiheesta.

Viranomaiset eivät ole mitään vainottuja "tutkijoita". Viranomaiset, jotka saavat veronmaksajien rahoista palkkaa hallituksen politiikkaa tukevan propagandan tuottamisesta, eivät ole sananvapauden marttyyreita.

Niiniluoto jatkaa valistamalla viranomaisia:

”Pelko ei saa mennä niin pitkälle, ettei uskalla kommentoida. Jos tämä on oikeasti turvallisuuskysymys, yhteiskunnan on puututtava siihen.”

Laiton uhkaus on tietääkseni rikos, ja siitä voi tehdä tutkintapyynnön poliisille.


Nimenomaan. Jos todellisia uhkauksia olisi esitetty, niistä olisi tehty rikosilmoitus. Silloin "tutkijoiden" ei tarvitsisi itkeä sanomalehdissä, että heitä on ilkeästi vainottu. Koska he kuitenkin rikosilmoitusten tekemisen sijasta esiintyvät mieluummin mediassa marttyyrinkruunu päässään, he eivät todennäköisesti ole saaneet mitään vakavastiotettavia uhkauksia.


Luulen kuitenkin, että Niiniluodolla on muut asiat mielessä. Keskustelun vaientamiseen tarvitaan järeämpiä keinoja kuin tutkintapyynnöt. Niitä on hänen onnekseen tulossa, kunhan Oikeusministeriön uusi internetin sananvapautta rajoittava laki saadaan runnottua läpi.


Aivan. Nämä mielipidevainon uhreiksi tekeytyneet "tutkijat" eli hallituksen propagandaa työkseen tekevät, veronmaksajien rahoista palkkansa saavat viranomaiset haluavat itse vainota heidän kanssaan eri mieltä olevia eli ns. maahanmuuttokriitikkoja.

Tässä on erona se, että viranomaisten eli valtiovallan yksityiseen kansalaiseen kohdistama mielipidevaino on paljon pahempi asia kuin yksittäisen kansalaisen viranomaiselle esittämä "haistavittu"-tyylinen solvaus tai "uhkaus".

Tätä eroa ei Suomen sanomalehdistö tajua. Tätä eroa ei ole tuotu esille yhdessäkään niistä lukuisista sanomalehtiartikkeleista, joita tästä aiheesta on julkaistu useissa lehdissä puolentoista viikon aikana.

Yksikään sanomalehti ei ole tuonut tätä asiaa esille, koska yksikään sanomalehti Suomessa ei kannata sananvapautta. Jos väitätte päinvastaista, antakaa yksikin esimerkki. Onko yksikään sanomalehti Suomessa tuominnut mm. minuun ja Halla-ahoon kohdistuneen sensuurin? Ei. Joka ikinen sanomalehti Suomessa kannattaa valtiovallan harjoittama sensuuria, jonka tarkoituksena on tukahduttaa keskustelu maahanmuuttopolitiikasta.


Hakeutuu itse julkisuuteen

Veronika Honkasalo on sitä paitsi itse hankkiutunut julkisuuteen ja tuonut sinne myös perheenjäsenensä.


Tämä siis liittyy siihen, että Pravdassa Honkasalo valitti ihmisten kommentoivan hänen henkilöään ja perhettään "maahanmuuttovastaisilla" nettipalstoilla:

Toinen syy, joka saattaa jarruttaa tutkijoita kommentoimasta nykyistä maahanmuuttokeskustelua on se, että jokaisen mediaesiintymisen jälkeen on melko varmaa, että tutkijan näkemyksiä, mutta myös sanoman kannalta epärelevantimpia seikkoja, kuten tutkijan persoonaa, perhetilannetta ja niin edelleen, kommentoidaan maahanmuuttovastaisilla nettipalstoilla.


Honkasalo on kuitenkin itse oma-aloitteisesti nimenomaan tuonut julkisesti esille omaa henkilöään ja perhettään:

Yhteiset lapsemme -sivustolta löytyy hänen kirjoittamansa kolumni, jossa hän kertoo monikulttuurisen lapsensa kokemuksista päiväkodissa:

”Kun lapseni aloitti yksivuotiaana päivähoidossa viime keväänä, nostin päiväkodin kasvatuskeskustelussa esille kysymyksen siitä, miten lapseni päiväkodissa huomioidaan monikulttuuriset kysymykset. Kysymyksen taustalla oli kaksi syytä: suomalais-azerbaidzhanilaisen lapsen äitinä olin aidosti kiinnostunut siitä, miten tyttäreni tausta huomioidaan päivähoidossa. Monikulttuuristen nuorten tutkijana puolestaan koin yhteiskuntavelvollisuudekseni selvittää, miten lasten erilaiset taustat huomioidaan ensimmäisessä kodin ulkopuolisessa kasvatusinstituutiossa.”


Honkasalo siis pitää omaa lastaan jonkinlaisena monikulttuurisuuden mallinukkena.

Honkasalo nimenomaan oma-aloitteisesti tuo julkisuuteen azerbaidzhanilaisen aviomiehensä ja "suomalais-azerbaidzhanilaisen" lapsensa.

Honkasalolle henkilökohtainen on poliittista. Honkasalo itse on naimisissa maahanmuuttajan kanssa, joka on kansallisuutensa perusteella oletettavasti muslimi. Mielestäni on erittäin relevanttia tietoa, että maahanmuuton "tutkija" on naimisissa muslimimaahanmuuttajan kanssa. Tämä on sellainen kytkös, joka lähtökohtaisesti on tuotava esille "tutkijan" esittäessä julkisuudessa propagandaa maahanmuuton puolesta.

Tutkimusetiikkaan kuuluu, että tämäntyyppiset jääviydet on tuotava esille. Honkasalo onkin itse tuonut tämä asiat esille, mutta väärästä syystä; hän ei ole tuonut niitä esille "tutkimuksiensa" luotettavuutta heikentävinä, jääviyttä aiheuttavina kytköksinä, vaan positiivisina esimerkkeinä monikulttuurisuudesta.

Tämä on sama asia kuin jos esim. kännyköiden säteilyhaittojen "tutkija" kertoisi positiivisena juttuna olevansa naimisissa kännykkäfirman toimitusjohtajan kanssa.

Olennaisinta tässä kaikessa on, että Honkasalo ja muut maahanmuuton "tutkijoina" mediassa esiintyvät henkilöt ovat valtion virkamiehiä, hallituksen propagandaa työkseen tuottavia viranomaisia.

Honkasalon ym. tahojen tuottama propaganda on poliittisten vallanpitäjien ylhäältä saarnaamaa virallista liturgiaa, jota pakkosyötetään kansalle, kansan eli veronmaksajien kustantamana.

Kansan mielipidettä tästä maahanmuuttopropagandasta ei kysytä, vaan kansalaisten mielipiteet yritetään tukahduttaa "nettirasismina" ja "vihana" jne.

Honkasalon kaltaisia tutkijoita pitää arvostella ankarasti, koska heidän tuottamaansa lähtökohdiltaan ideologista tutkimusta käytetään asiantuntijamielipiteenä poliittisessa päätöksenteossa. Laajamittainen humanitaarinen maahanmuutto muuttaa yhteiskuntaa pysyvästi aiempaa huonompaan suuntaan. Siksi mielipidettä pitää kysyä myös tavallisilta suomalaisilta, jotka maksavat yhteiskunnallisen kokeilun sekä verorahoina että oman elinympäristönsä muuttumisen kautta.

Kommenttiosastosta:

markku penttilä kirjoitti...

Morron Vasara! Luin eilen ensikertaa blogiasi suorastaan hengästyneenä. Olet mielestäni nykyjournalismin huippuhyvä toteuttaja ja tiedonetsimisen ja -välityksen vertaansa vailla oleva mestari. En käsitä, miten voit etsiä, hallita, analysoida ja siirtää näin valtavasti asiallista tietoa. Ja tämä kaikki kumpuaa omasta suomalaisesta historiasta, ihmisistä, elämästä ja kulttuurista niitä kunnioittaen ja vaalien. Kiitos, että olet olemassa!

Voisin vain toivoa, että kykysi ja taitosi yhdessä Octaviuksen, Roopen, Jussin, Avreliuksen ja muiden (haluaisin olla listan lopussa, mutten kehtaa) kaltaistesi kanssa saisitte aikaiseksi vaikka sanomalehden tai nettilehden. Se olisi tarpeen monopoli- ja manipulointimedian vastapainoksi. Itse olen viimeisenä keinona lähtenyt Muutoksen riveihin pelastamaan maatamme "Länsimaiden tuholta".

Olemme jo hyvää vauhtia joutumassa tappiolle islamin ja kristinuskon tuhatvuotisessa taistelussa ja tämä kaikki vain päälaelleen kääntyneiden pakolaisohjeiden ja poliittisen eliitin ajattelemattomuuden ja luodun valtavan byrokratian takia. Käsittämätöntä historiaa!

Toivon, että vilkaiset myös blogiani http://mp2103.blogit.uusisuomi.fi/.

Sorry tämä vuodatus, tästä rasismitutkijoiden käytöstä manipuloinnin välineenä olen täysin samaa mieltä kanssasi. Nämä ovat niitä ikävällä tavalla käytettyjä nippelitietoja, joilla monikultturistit yrittävät mollata arvostelijoitaan.

Mutta Suomi nousuun!
Terv. Markku Penttilä, fm, Hki


Olen tämän Markku Penttilän kanssa samaa mieltä, että tämä bloggaaja Vasarahammer on erinomainen journalisti. Ainakin hän on parempi kuin yksikään toimittaja yhdessäkään sanomalehdessä koko Suomessa.

Jos väitätte päinvastaista, antakaa yksikin esimerkki.

Onko yksikään toimittaja
yhdessäkään sanomalehdessä koko Suomessa tuonut esiin sitä tosiasiaa, että nämä mielipidevainon uhreiksi tekeytyneet "tutkijat" ovat todellisuudessa sensuuria kannattavia viranomaisia?


Ei kommentteja: