Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, maaliskuuta 25, 2010

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero rikkoo ulkomaalaislakia

Hbl:

Farmor kan le igen

Publicerad: 25/03 12:30 ›uppdaterad: 25/03 16:26

Evelyne Fadayel och hennes familj kan pusta ut. Det blir ingen utvisning på måndag. – Det är Guds hand, finländarna och medierna vi får tacka, säger Fadayels son Gerges Maher.

Eveline Fadayel, 65, log med både mun och ögon när hon poserade med barn och barnbarn efter det positiva beskedet i dag.

– Kiitos, kiitos, kiitos, mumlar hon sakta men ansiktet avslöjar mer än orden. De rödgråtna ögonen som synts på tidningsbilder och i tv-rutan den senaste tiden är glada.

En stund tidigare hade polisöverdirektör Mikko Paatero meddelat att polisen inte kommer att verkställa utvisningsbeslutet. I stället ska lagstiftningen i ärendet ändras.

Även ryskan Irina Antonova, 81, får stanna.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt för ett par tre veckor sedan att Fadayel och Antonova skulle utvisas.

Men nu skrivs utlänningslagen om och det ger dem en chans att söka uppehållstillstånd på nytt.

Det är migrationsminister Astrid Thors (SFP) som har tagit initiativ till lagändringen.


Vanhanen lovar att lagändringen ska ges till riksdagen så fort som möjligt, eventuellt redan före sommarpausen.


Ei poliisi voi kieltäytyä toteuttamasta voimassaolevaa lakia sillä perusteella, että poliitikot aikovat tulevaisuudessa muuttaa lakia.

Poliisiylijohtaja Mikko Paateron logiikalla poliisi voisi esimerkiksi olla tutkimatta huumerikoksia sillä perusteella, että lainsäätäjät aikovat ehkä tulevaisuudessa kriminalisoida huumeet.

Kopioin tähän muutamia hyviä kommentteja Hbl:n yleisöpalstalta siltä varalta, että ne deletoidaan (äskettäin Hbl sensuroi viestit, joissa kerrottiin Hbl:n rasismiasiantuntijana haastatteleman Ali Qassimin tekemistä rikoksista):


Mikael 25.3 2010 kl. 13.14

Hmm

Men nu är det ju så att den juridiska legalitetsprincipen inbegriper ett förbud mot retroaktiv lagtillämpning. Genom att skjuta upp på utvisningen skapar myndigheterna nu helt med vett och vilja en situation där den nya lagen av allt att döma skall komma att kunna tillämpas retroaktivt på fallet Fadayel. Vart är det här samhället på väg? Myndigheterna drar sig inte ens längre för att handla i strid med grundläggande rättsprinciper, eftersom detta med invandringspolitik är ett så tabubelagt tema.


Öppen debatt gagnar alla. 25.3 2010 kl. 14.21

[1/4] Finsk framtida anhöriginvandring liknar Sveriges?

Ska ni också denna väg vandra? Sverige har i alla fall fått en kraftigt ökad anhöriginvandring från Irak, Afghanistan och Somalia:

[http://www.dn.se/nyheter/sverige/krafti gt-okad-strom-av-anhoriginvandring-1.768 729]. Citat: "Förut tog det längre tid innan familjen kom, i dag är det så att man berättar för oss att man har en familj nästan i samma stund som man får sitt uppehållstillstånd"

Läs gärna den tunga SCB-rapporten om anhöriginvandring till Sverige: [http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2008A01_BR_BE51BR0803.pdf].

[2/4]Vidare ur SCB-rapporten on anhöriginvandring:

Forts: Under 2006 kunde drygt 16,5 procent av invandringen ha förklarats av tidigare invandring. Invandrare både i 20-års åldern och i 40-års åldern är anknytningspersoner i högre grad än invandrare i andra åldrar. Till 100 invandrare i 40-års åldern kommer det nästan 15 anhöriga första året. Nio år efter invandringen har hundra 40-åringar gett upphov till ytterligare drygt 25 personer. Lika många har det efter nio år kommit till en invandrare i 20-årsåldern. Tänkvärt.

Jan 25.3 2010 kl. 15.03

Lagen bör följas

Det är väl lagen som den är skriven nu som bör följas. Inte kan man väl undvika att följa en lag bara för att den kanske ändras i framtiden???


? 25.3 2010 kl. 15.23

Hoppas familjen nu står vi sina ord, att de står för alla kostnader (även sjuvård). Följer media upp detta? I nyhetsbilder ser det ut som den ryska mormodern behöver mycket (även medicinsk)hjälp då hon måste lyftas från bil till rullstol.


Kapitalist 25.3 2010 kl. 15.41

Rättsäkerheten?

Som redan nämnts av Mikael och Monica är det skrämmande hur rättsäkerheten urholkas i detta land. Myndigheterna bryter mot lagen som vi folkvalda har stiftat, och blir samtidigt påhejade av flera som kommenterat här.

I vilka andra fall skall vi strunta i att verkställa domstolsbeslut? Skall vi inte slänga skattefuskare i fängelse om dom råkar vara fattiga? Skall vi inte slängs våldtäktsförövare i fängelse om dom råkar vara kvinnor?

Vad som är klart är att lagen bör ses över, men den gäller tillsvidare.


Kapitalist 25.3 2010 kl. 15.53

Detta har över huvud taget inget med att inte vilja bygga upp "ett tolerant samhälle utan fördomar", det handlar endast om rättssäkerhet.

Myndigheterna måste följa lagarna som vi stiftat genom våra folkvalda. Allt annat är bananstat i mer eller mindre allvarlig form. Vilka andra lagar skall myndigheterna få bryta mot? Ska polisen få komma in i folks hem utan giltiga skäl? Om inte lagarna ska gälla, är det då upp till var tjänsteman/kvinna att göra som han/hon tycker fast det går emot lagen?


Martina 25.3 2010 kl. 15.57

Lagen bör följas?

Det påpekar vissa. Faktum är att polisen har rätt att återta ett utvisningsbeslut, även efter att besvärsprocessen gått hela varvet till HD. Likaså är retroaktiviteten inte absolut. Förbudet mot retroaktiv tillämpning av lag gäller straffrätten, det är en del av den straffrättsliga legalitetsprincipen.


Martina 25.3 2010 kl. 16.03

rättssäkerhetens undergång?

Förbudet mot retroaktiv lagstiftning gäller alltså strafflagen, som jag skrev tidigare. Så i detta fall kan man inte hävda att rättssäkerheten lider. Det finns många exempel på retroaktiv lagstiftning, inom t.ex. arvsrätten. Ofta godkänns retroaktiv lagstiftning om den stärker individens rätt eller gynnar individen på något sätt.


Kapitalist 25.3 2010 kl. 16.15

Martina

Tack för den upplysnigen, det var ny kunskap. Dock låter även det väldigt rättsosäkert om polisen kan köra över högsta domstolen, det låter bananstat i mina öron.

I vilka andra fall kan polisen köra över HD? Kan polisen också strunta i häktningsbeslut? Oändliga möjligheter för korrumption isåfall...


Namnlös 25.3 2010 kl. 17.31

Martina, får polisen faktist avgöra om domstolsbeslutet skall följas eller inte??? Hoppas det tillämpas om jag emot all förmodan skulle göra något brottsligt! Eller: Nu kan jag bli brottsling för jag får inget straff...


Namnlös 25.3 2010 kl. 17.31

Enda stort överflöde?

Lever vi faktiskt i ett enda stort överflöde då Finland detta år tar 13 miljarder € i lån för att täcka över 20% av statsbudgeten. Vad som nu sker är att vi stjäl från våra barn och barnbarn.


Mikael 25.3 2010 kl. 17.55

Till Monica

Monica, du har helt rätt. Det som kännetecknar fallet Fadayel är att utvisningsprocessen och -verkställigheten i det här landet har fått ett ansikte. Vi måste ändå minnas att det Fadayels familj är bara ett fall. Det finns otaliga fler fall och om myndigheterna nu visar grönt ljus i det här ena fallet så kommer det att vara vägledande för nya liknande fall. Då inställer sig frågan, om inte alla invandrare skall ha rätt att hämta med sig eventuella alla fyra mor- och farföräldrar? Skulle det vara hållbart..?


Kommentoijien pariin kertaan mainitseman Monican kirjoitus oli jo deletoitu tuolta keskustelupalstalta ennen kuin ehdin lukea sitä. Muiden kommentoijien jutuista päätellen ("Som redan nämnts av Mikael och Monica är det skrämmande hur rättsäkerheten urholkas i detta land") se oli kuitenkin täysin asiallinen ja järkevä kirjoitus. Hbl siis sensuroi pois kirjoitukset, joissa vastustetaan voimassaolevan lain rikkomista.

Tämä on tietysti täysin linjassa sen kanssa, että Hbl sensuroi pois kaikki tiedot Ali Qassimin tekemistä rikoksista. Hbl:n sensuurin tarkoituksena on puolustaa rikollisia. Hbl puolusti Ali Qassimia sensuroimalla pois kaikki tiedot hänen rikoksistaan.

Nyt Hbl puolustaa vakavaan virkavirheeseen syyllistynyttä poliisiylijohtaja Mikko Paateroa, joka rikkoo voimassaolevaa ulkomaalaislakia käskemällä poliiseja olemaan noudattamatta tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä Suomessa laittomasti oleskelevien ulkomaalaisten karkottamisesta.

Hbl on siis rikollisten puolella lainkuuliaisia kansalaisia vastaan.


Ei kommentteja: