Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, maaliskuuta 01, 2010

Kansanedustaja Ville Niinistö: Somalit rikastuttavat Suomea


Oma arvioni on, että maahanmuutto on lähes aina pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti yhteiskunnalle huomattavankin edullistaMillä perusteella?Miten esim. somalien maahanmuutto voisi olla suomalaiselle yhteiskunnalle hyödyllistä?- mutta kokonaistase riippuu kotoutumisen onnistumisesta ja maahanmuuton rakenteesta.


Aivan. Suomeksi sanottuna se riippuu siitä, millaisia ihmisiä maahanmuuttajat ovat. On selvää, että esim. virolaiset kotoutuvat paremmin kuin somalit. Miksi vihreät eivät koskaan ota tätä huomioon?Miksi vihreät eivät koskaan puhu siitä, että maahanmuuttajalla ja maahanmuuttajalla voi olla eroa kuin yöllä ja päivällä? Miksi vihreät yrittävät niputtaa kaikki maahanmuuttajat yhteen?Miksi vihreät eivät myönnä, että esim. toisista Euroopan maista (esim. Virosta, Venäjältä, Puolasta) Suomeen tulevat maahanmuuttajat ovat aivan erilaisia kuin esim. Afrikasta tai Lähi-idästä (esim. Somaliasta, Egyptistä, Irakista, Afganistanista) tulleet?Tähän arvioon päätyy YK:n väestöjärjestön viime vuonna julkaistu laaja tutkimus maahanmuuton vaikutuksista (se arvioi vaikutuksen olevan positiivista niin lähtö- kuin saapumismaalle).


Luuletko tosissasi, että YK:n "tutkimus" maahanmuuton vaikutuksista KOKO MAAILMASSA osoittaisi esim. Afrikasta tai Lähi-idästä Suomeen suuntautuvan maahanmuuton olevan hyödyllistä Suomelle?Ensinnäkin, pakolaisten vastaanottamisen ei ole tarkoitus olla talouspolitiikkaa. Työvoimatarpeeseen vastaa ensisijaisesti työperäinen maahanmuutto. Pakolaisilla on usein vakavia terveydellisiä ongelmia, koska he ovat juuri sitä, hädänalaisia pakolaisia. Ihmisoikeuksien ja riittävän avun turvaaminen hädänalaisille on kuitenkin tärkeää.


Miksi vihreät kuitenkin aina puhuvat turvapaikanhakijoista ikään kuin nämä olisivat Suomea rikastuttavia huippuosaajia ja työvoimapulan poistajia?Miksi vihreät eivät koskaan myönnä rehellisesti, että turvapaikanhakijoista aiheutuu suuria kustannuksia suomalaisille veronmaksajille?
Kustannusvaikutuksia arvioitaessa on syytä muistaa, että suomalaissyntyiset nuoret aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia keskimäärin yli 20 vuoden ajan, ennen kuin he alkavat tuottaa verotuloja.

Tuota argumenttia käytti nykyinen vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää 20 vuotta sitten ollessaan Pakolaisneuvonta ry:n juristina auttamassa somaleita Suomeen:
"Kestää parikymmentä vuotta ennen kuin suomalainen lapsi alkaa kuluttamisen sijasta tuottaa yhteiskunnalle jotain. Pakolaisen kohdalla kyse on luultavasti parista vuodesta. Siksi pidän puheita pakolaisten aiheuttamista kansantaloudellisista rasitteista melko kohtuuttomina."


- Johanna Suurpää, HS 21.4.1991


Somalit ovat nyt aiheuttaneet suomalaiselle yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia 20 vuoden ajan. Kuinka kauan pitää odottaa, ennen kuin somalit alkavat tuottaa verotuloja? Toiset 20 vuotta?200 vuotta?Mustalaiset ovat asuneet Suomessa 500 vuotta eivätkä vieläkään ole nettoveronmaksajia. Mustalaiset aiheuttavat nettomääräisesti suuria kustannuksia yhteiskunnalle, koska mustalaiset kuluttavat julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia paljon enemmän kuin maksavat veroja.Mikä saa sinut luulemaan, että esim. somalien nettomääräinen kontribuutio suomalaiseen yhteiskuntaan muuttuisi koskaan positiiviseksi? Mitä syitä on olettaa, että somalit eivät ole vielä 500 vuoden päästäkin samanlainen yhteiskunnalle nettomääräisesti kustannuksia aiheuttava väestöryhmä kuin nykyäänkin (ja samanlainen kuin mustalaisetkin nykyään)?Toiseksi, pakolaistenkin vastaanottamisen on arvioitu olevan pitkällä aikavälillä silti taloudellisesti kannattavaa.


"On arvioitu"? Kuka on arvioinut? Missä? Milloin? Millä perusteella?Keitä nämä pakolaiset ovat olleet? Esimerkiksi Euroopasta natseja paenneiden juutalaisten lääkärien vastaanottaminen pakolaisina Amerikkaan oli tietysti hyödyllistä Amerikalle, koska lääkärit tekevät hyödyllistä työtä. Amerikkaan pakolaisina tulleiden eurooppalaisten lääkärien hyödyllisyydestä ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä Afrikasta tai Lähi-idästä Suomeen turvapaikanhakijoina tulleiden lukutaidottomien ihmisten hyödyllisyydestä Suomelle.Erityisesti tämän pitäisi olla totta Suomen kaltaisessa maassa, jossa on heikkenevä huoltosuhde (ikääntyvä väestö ja liian vähän työikäisiä); maahanmuuttajat ovat usein nuoria ja työikäisiä. Työikäisyydestä ei ole mitään hyötyä, jos työikäiset maahanmuuttajat eivät ole työssäkäyviä.Esimerkiksi somaleista n. 1/10 on työssäkäyviä ja 9/10 työelämän ulkopuolella. Suomessa asuvista n. 10 000 somalista siis vain n. 1000 on työssäkäyviä.Nämä ovat lähes poikkeuksetta julkisella sektorilla somalinkielen opettajina, islaminuskon opettajina, somaliankielisten lastentarhojen hoitajina ja somalinkielen tulkkeina auttamassa toisia somaleita täyttämään avustushakemuskaavakkeita Kelassa, työvoimatoimistossa ja sosiaalitoimistossa.Mikään tällaisesta työstä ei ole mitään hyötyä kenellekään suomalaiselle. Tällaisia pelkästään maahanmuuttajia palvelevia töitä julkisella sektorilla tekevät maahanmuuttajat eivät siis ole veronmaksajia, vaan he päinvastoin aiheuttavat kustannuksia suomalaisille veronmaksajille.Mitä hyötyä siitä somalien työikäisyydestä siis on?
Maahanmuuton taloudellisen kokonaistaseen arvioinnissa pitää huomioida se, että toisen ja kolmannen sukupolven maahanmuuttajat työllistyvät usein huomattavasti paremmin kuin itse pakolaisina maahan tulleet.


Empiirinen tieto kertoo päinvastaista. Esimerkiksi Saksaan, Ranskaan, Benelux-maihin ja Iso-Britanniaan 1960-70-luvulla tulleet maahanmuuttajat työllistyivät yleensä hyvin, mutta heidän ko. maissa 1970-80-luvuilla syntyneet lapsensa ovat työllistyneet huonommin. Lisäksi nämä toisen polven maahanmuuttajat ovat mm. ääri-islamilaisia paljon useammin kuin ensimmäisen polven maahantulijat.Massiivisena esimerkkinä maahanmuuton hyödyistä on luonnollisesti Yhdysvallat, jonka koko valta-asema perustuu maan vetovoimaan, ja joka on edelleen maahanmuuton ansiosta väestörakenteeltaan EU-maita huomattavasti edullisemmassa asemassa.


Yhdysvallat harjoittaa valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa, toisin kuin Suomi. Yhdysvaltoihin tulee koulutettua, työssäkäyvää väkeä. Yhdysvaltain vetovoima perustuu mataliin veroihin ja vapaisiin työmarkkinoihin ja mahdollisuuteen menestyä kovalla työllä. Suomi houkuttelee korkeilla veroilla ja runsaalla sosiaaliturvalla ensisijaisesti sellaisia maahanmuuttajia, jotka haluavat tulla tänne elämään sosiaalietuuksilla, suomalaisten veronmaksajien kustannuksella.Joka tapauksessa on selvää, että maahanmuuton kokonaistaloudellisen vaikutuksen arviointi edellyttäisi usean kymmenen vuoden aikaväliä. Aihetta on syytä tutkia Suomessa jatkossa vakavasti otettavin tutkimuksin.


Meillä on empiiristä tietoa maahanmuuton kokonaistaloudellisista vaikutuksista niissä maissa, joihin on suuntautunut massiivista maahanmuuttoa vuosikymmenien ajan.Esimerkiksi Saksaan, Ranskaan, Benelux-maihin, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin on 40-50 vuotta kohdistunut samanlainen maahanmuuttoaalto kuin Suomeen viimeiset 10-15 vuotta. Näistä maista on saatu paljon tietoa, että tällainen massiivinen maahanmuuttoaalto aiheuttaa suuria ja jatkuvasti pahenevia ongelmia. Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka toistaa kaikki samat virheet, joita Saksassa, Ranskassa, Benelux-maissa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa on tehty viimeisen 40-50 vuoden aikana. Jäljet pelottavat.Seuraukset tulevat olemaan täsmälleen samanlaisia eli suunnattomia kustannuksia julkiselle sektorille, suuria maahanmuuttajaghettoja, rikollisuuden kasvua, ääri-islamin nousua, poliittisia murhia, terrori-iskuja, poliittisia uhkauksia ja painostusta, sensuuria, kaksinaismoralismia, maahanmuuttajakiintiöitä eli ns. positiivista syrjintää, kantaväestön vieraantumista yhä epämukavammaksi ja vieraammaksi ja vihamielisemmäksi käyvässä yhteiskunnassa, kotimaisten maahanmuuttajavastaisten ääriliikkeiden nousua vastareaktiona maahanmuuttajien rikollisuudelle ja kokonaisten lähiöiden ja kaupunginosien muuttumista kantaväestöltä kielletyiksi väkivaltaisiksi ghetoiksi.

1 kommentti:

Teemu kirjoitti...

http://www.ihmisoikeusliitto.fi/index.php/ihmisoikeusliitto/johtokunta


http://www.ihmisoikeusliitto.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Julkaisulistan perusteella Villen lafka on kiinnostunut enemmin pakolaisten ja maahanmuuttajien oikeuksista, kuin esimerkiksi suomalaisten vanhuksien oikeuksista, joissa olisi varmasti paljonkin parantamisen varaa...