Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, heinäkuuta 18, 2011

Sini Väisänen: Maahanmuuttokriitikoiden käsityksiä maahanmuutosta ja suomalaisuudesta

NUIVIEN SUOMI
Maahanmuuttokriitikoiden käsityksiä maahanmuutosta ja suomalaisuudesta

Sosiologia
Turun yliopisto
Pro gradu -tutkielma
Sini Väisänen
Toukokuu 2011
Turku
TURUN YLIOPISTO
Sosiaalitieteiden laitos/ yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
VÄISÄNEN, SINI: Nuivien Suomi. Maahanmuuttokriitikoiden käsityksiä
maahanmuutosta ja suomalaisuudesta.
Pro gradu -tutkielma, 98 s., 2 liites.
Sosiologia
Toukokuu 2011


...

”Suvaitsevaisto” on yleinen termi maahanmuuttokriittisissä piireissä, joka tarkoittaa maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen positiivisesti suhtautuvia henkilöitä.

”Suvaitsevaiston”, johon nähtiin kuuluvan niin toimittajia kuin poliittista eliittiäkin, uskottiin olevan saman monikulttuurisuusideologia​n vakaita kannattajia. Monikulttuurisuusideologia​lla taas tarkoitetaan maahanmuuttokriittisissä piireissä sitä, että monikulttuurisuuteen suhtaudutaan täysin kritiikittömästi ja optimistisesti.

Maahanmuuttokriitikot puhuivat välillä myös monikulttuurisuususkonnost​a. Uutisoinnin vinoutuminen johtui haastateltavien mukaan mukaan siitä, että maahanmuuttoon liittyvät jutut ovat aina samojen toimittajien kirjoittamia. He uskoivat, että monikulttuurisuusideologia​a yritetään Suomessa toteuttaa tuomalla esiin positiivisia monikulttuurisuusjuttuja. Valtaeliitti tuo heidän mukaansa vahvasti esiin omaa ideologiaansa median kautta, kuten yksi haastateltava ilmaisi asian:

H5: Median linja on vinoutunut ja nimenomaan sillä tavalla, että media on samaa mieltä kun, tuota, useimmat johtavat poliitikot, eli media ei tunnu lainkaan kritisoivan hallituksen harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa, vaan media ikään kuin tukee sitä, et tuntuu siltä niin kun media olis suurin piirtein niin kun sataprosenttisesti Suomen hallituksen omistama tai, että ikään kuin sanomalehtien päätoimittajat ja uutisten, ajankohtaisohjelmien toimittajat televisiossa olisivat niin kun suurin piirtein hallituksen palkkalistoilla, että siltä se niin kun tuntuu.

...
Haastateltavien mukaan Suomeen on siis helppo päästä, sillä täällä ei ole samalla tavalla kiristetty maahanmuuton kriteereitä kuin muualla. Tämä on kuva jota maahanmuuttokriitikot pitävät yllä aktiivisesti, vaikka todellisuudessa maahanmuuttoa rajoitetaan hyvinkin tarkasti. Suomessa turvapaikanhakijoita houkuttaa haastateltavien mukaan myös se, että täällä on kattava sosiaaliturva, jonka piirin he pääsevät. Tässä kritiikki ei kuitenkaan kohdistu itse maahanmuuttajiin vaan liian löysäksi nähtyyn maahanmuuttopolitiikkaan, kuten yksi haastateltava asian ilmaisi:
H5: Se joka pyytää rahaa ei ole tyhmä, vaan se joka sitä antaa.

...


Osa haastateltavista taas oli sitä mieltä, että vaikka maailmassa olisi kuinka paljon hätää kärsiviä ja nälkää näkeviä, niin Suomi ei kerta kaikkiaan voi toimia koko maailman sosiaalihuoltona. Kriitikoiden mielestä emme voi auttaa kaikkia apua tarvitsevia, ja tämä onkin yksi argumentti, jolla perustellaan maahanmuuttopolitiikan tiukentamista. Kyse on myös ihmisten erilaisista moraalikäsityksistä ja siitä, mikä nähdään inhimilliseksi velvollisuudeksi ja mitä taas [ei]. Vain yksi haastateltava esitti asian suoraan, sitä sen enempää kaunistelematta:
H5: Meillä ei ole minkäänlaista velvollisuutta auttaa kehitysmaiden ihmisiä.
Ei kommentteja: