Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

perjantaina, elokuuta 14, 2009

Nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr) haluaa sensuroida internetistä pois laillisia mielipidekirjoituksia.

Tämä on oikeusvaltion perusperiaatteiden vastaista.

Oikeusvaltion kulmakivi on nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali-periaate: mikään sellainen teko ei voi olla rangaistava rikos, jota ei ole tekoa edeltävässä laissa määritelty rangaistavaksi rikokseksi.

Oikeusministeri Tuija Brax vastustaa tätä.

Oikeusministeri Tuija Brax vastustaa oikeusvaltiota.

Oikeusministeri Tuija Brax vastustaa Suomen perustuslakia ja siten koko Suomen yhteiskuntajärjestystä.

Koska pyrkimys valtiojärjestyksen kumoamiseen illegitiimein keinoin täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön, oikeusministeri Tuija Brax syyllistyy valtiopetokseen.

Ks.

Tuija Brax: “rasistisia rikoksia ei ole määritelty laissa”

Kun oikeusministeri vaatii virka-asemastaan käsin mielipiteenvapauden rajoittamista ja (demokratiaan kuulumattomien) mielipiderikoksista annettavien sanktioiden ulottamista kolmansiin osapuoliin, voidaan ilmeisesti asiallisesti todeta, että Suomen tasavaltaa ei ole, kansanvalta on kumottu ja perustuslaki on yhtä arvokas kuin se paperi jolle se on painettu.

Tämä läpikäyvä röyhkeys saa vieläkin ikävämpiä muotoja. Kun Brax sanoo, että rasistiset teot ovat Suomessa kattavasti kriminalisoitu kyse ei kuitenkaan ole perinteisen länsimaisen oikeuskäistyksen mukainen kriminalisointi. Braxin näkemys perustuu sellaiseen tulkintaan, jota on totuttu yleensä näkemään meitäkin vielä vähemmän kansanvaltaisissa yhteiskuntajärjestelmissä:

Rasistisia rikoksia ei ole määritelty laissa. Rasistisena voidaan pitää mitä tahansa rikosta, joka tehdään rasistisesta motiivista. Rasistinen motiivi on kyseessä lähinnä silloin, kun rikos kohdistetaan kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai uskonnolliseen kansanryhmään tai siihen kuuluvaan henkilöön tähän ryhmään kuulumisen perusteella. Käsite viharikokset on laajempi, sillä siinä rikoksen kohteena voivat olla mitkä tahansa muutkin kansanryhmät kuten sukupuolisesti poikkeavat tai vammaiset. Tällöin esimerkiksi internetissä tapahtuvan rasistisen tai muunlaisen vihan lietsomisen yhteydessä puhutaan vihapuheista (”hate speech”). Rasistisista tai vihan motiiveista tehty rikos tulee rangaistavaksi joko itsenäisenä rikoksena tai yksittäisestä rikoksesta tuomittavaa rangaistusta voidaan koventaa rasistisen motiivin perusteella.

Otetaan olennainen tuostakin – rasistisia rikoksia ei ole määritelty laissa.

Eli kun näitä ns. rasistisia rikoksia ei ole määritelty lainsäädännössä, niistä annettavat tuomiot eivät voi myöskään perustua lakiin. Kiitos rouva ministeri – minä olen jauhanut tätä samaa asiaa jo pitkään – ministerin suusta tuli nyt siis vahvistus tällekin asialle.

Kuka sitten saa Suomessa tuomita ihmisä lainsäädännössä määrittelemättömien rikosten vuoksi? Yhdellä sanalla – Demla. Demla eli (kansan)demokraattisten lakimiesten liitto on yhteinen nimittäjä tässä lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaa sekä kansanvaltaa kintuille kusevassa vallananastusprojektissa.

Kyseinen yhdistys on perustettu jo YYA-sopimuksen aikoihin. Tuolloin sen tehtävänä oli toimia Neuvostoliiton (verisen) salaisen poliisin KGB:n oikeuspoliittisena käsikassarana Suomen muuttamisessa kommunistiseksi(kansandemlokraattisksi) yhteiskunnaksi – näin sitten onneksi koskaan päässyt tapahtumaan.

Nykyisin tämä ennnttisten stalinistien ja nykyisten monikultturistien puuhakas joukko pyrkii muuttamaan Suomen monikulttuuriseksi helvetiksi ja tukahduttamaan toisinajattelevan kansanosan (enemmistön) ja sitä edustavien kellokaiden äänet – vaikka sitten lainsäädäntöön perustumattomista ns. rikoksista annettavilla vankeustuomioilla.

Demlalaisten suurin saavutus tähän mennessä on ollut Suomen merkitävimmän alapäähumoristin ja kansantaitelijan – Seppo Lehdon – paiskaaminen vankilaan sen vuoksi, että hänen huumoriaan ei siedetty yhteiskunnan yläpäässä.

Esimerkkejä yhteiskunnassa vaikuttavista demlisteistä on helppo luetella. Tämä ministerimme Tuija Brax on eräs varsin tunnettu demlisti.

Valtakunnaninkvisiittorina valtakunnansyyttäjänä toimiva Mika Illman on myös eräs varsin tunnettu demlisti. Hänen suurimpia saavutuksiaan on ollut kirjoittaa sisällöltään uskomattoman kepeä ja varsin kyseenalainen väitöskirja rasitisesta rikollisuudesta Suomessa – ja käyttää omaa väitöskirjaansa oikeustieteellisenä lähteenä syyttäjänä toimiessaan. Hän ratsastaa toisinajattelijoiden ruumiiden yli kohti oikeuskanslerin virkaa.

Eräs nimi joka kannattaa myös muistaa tässä yhteydessä on Johanna Ojala. Tämä reipas asianajaja on ilmeisesti keskittynyt rahastamaan yhteiskunnalta rahaa hoitamalla maahanmuuttajien maksuttomia oikeudenkäyntejä (mok). Unohtamatta mitenkään sellaisia demlistejä kuten lainsäädäntöneuvos Ilari Hannulaa (joka toimii Braxin alaisena oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla), käräjätuomari Jaana Niemitaloa ( Helsingin käräjäoikeus) tai OTL ja hallinto-oikeuden assistenttia Riku Neuvosta (Helsingin yliopisto).

Niin, vielä eräs asia näistä demlisteistä. Oikeusministeri Brax on asettanut Brysselin käskystä työryhmän tutkimaan toisinajattelijoiden tehokkaampaa hiljentämistä ja rangaistusten koventamista (… vaikka rasistisia rikoksia ei ole määritelty laissa).

Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on saattaa kansallisesti voimaan Brysselissä 27.-28. marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös (2008/913/YOS) rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin, jäljempänä rasisminvastainen puitepäätös, sekä Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen Strasbourgissa 28. tammikuuta 2003 tehty lisäpöytäkirja (ETS 189), jäljempänä rasisminvastainen lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

1.2. Toimikausi

01.06.2009 – 30.11.2009


Ja mikä onkaan tämän työryhmän kokoonpano?

Puheenjohtaja:
Lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto

Jäsenet:
Käräjätuomari Jaana Niemitalo, Helsingin käräjäoikeus
Valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto
Asianajaja Johanna Ojala, Suomen Asianajajaliitto
OTL, hallinto-oikeuden assistentti Riku Neuvonen, Helsingin yliopisto


Kaikki nämä edustavat yhtä (kyseenalaista) poliittista näkemystä sananvapaudesta – koko ryhmä olisi syytä jäävätä. Lisäksi – hieman syvemmältä tonkien – jokainen ryhmän jäsen pystyy edistämään tässä ryhmässä suoraan omia poliittisia, urallisia tai taloudellisia tavoitteitaan – myös ryhmän asettaja.

Puolueettomuus (toisinajattelijoiden mielipiteistä nyt puhumattakaan) on ainoa kaveri, joka loistaa työryhmässä poissaolollaan.


Ks. myös:

Oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmä aikoo vaientaa nettikeskustelun

Oikeusministeri Tuija Brax asetti toukokuun 26. päivä työryhmän selvittämään tarvetta säätää Euroopan neuvoston rasisminvastaisen puitesopimuksen nojalla uusia lakeja torjumaan rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

Työryhmässä on edustajat oikeusministeriöstä, Helsingin käräjäoikeudesta, Suomen asianajajaliitosta (Johanna Ojala, Ihmisoikeusliitto, Demla) ja Helsingin yliopistosta. Sekä tietenkin meidän oma sananvapauseksperttimme valtionsyyttäjä Mika Illman valtakunnansyyttäjänvirastosta, joka on vaatinut internetin tiukkaa säätelyä, mukaan lukien pikaviestiohjelmien ja IRC:n moderoiminen.

Vaikkei sitä tehtävänannossa suoraan sanotakaan, niin oikeusministeri Braxilla on jo etukäteen tarkka käsitys työryhmältä haluamastaan tuloksesta. Hän haluaa lisätä ns. oikeushenkilön (yritys, järjestö) rangaistusvastuun kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Sen perusteella esimerkiksi keskustelupalstan tai blogipalvelun tarjoajaa voidaan pitää vastuullisena ja syyttää sivujen sisällön perusteella kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Nykyisin vastuu sivujen sisällöstä on niiden tekijällä ja palveluntarjoajalla on velvollisuus poistaa laittomaksi katsottu materiaali niin pyydettäessä tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Illmanin virasto on vain harvakseltaan käyttänyt mahdollisuutta poistattaa materiaalia netistä, joten sen perusteella verkossa on vain vähän rikollisessa mielessä rasistisesti kiihottavaksi tai loukkaavaksi katsottavaa materiaalia.

Tällainen järkeily ei kuitenkaan estä Braxia ja Illmania yrittämästä lainsäädännön keinoin pelotella maahanmuuttopoliittista keskustelua ahtaammalle. Harvalla palveluntarjoajalla on kanttia testata sananvapauden rajoja, kun tuloksena saattaa olla vuosia kestäviä kalliita oikeusjuttuja, huonoa julkisuutta ja ankarimmillaan kahden vuoden vankeusrangaistus vastuuhenkilöille. Helpompaa on sulkea vähänkään tulenarat aiheet ja keskustelijat palvelujen ulkopuolelle.

Tämä aihe pitää tavalla tai toisella nostaa keskusteluun myös muualle tältä foorumilta, ennen kuin on liian myöhäistä. Työryhmän deadline on marraskuun lopulla.RASISTISET RIKOKSET -TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

1.1. Asettaminen

Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on saattaa kansallisesti voimaan Brysselissä 27.-28. marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös (2008/913/YOS) rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin, jäljempänä rasisminvastainen puitepäätös, sekä Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen Strasbourgissa 28. tammikuuta 2003 tehty lisäpöytäkirja (ETS 189), jäljempänä rasisminvastainen lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

1.2. Toimikausi

01.06.2009 – 30.11.2009

1.3. Tausta

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus saatettiin Suomessa voimaan 1.9.2007 (SopS 59-60/2007). Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan 28.1.2003. Lisäpöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 1.3.2006.

Komissio antoi ehdotuksensa rasisminvastaiseksi puitepäätökseksi vuonna 2001. Siitä saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys marraskuussa 2007 ja se hyväksyttiin OSA-neuvostossa vuotta myöhemmin. Puitepäätös on saatettava kansallisesti voimaan 28.11.2010 mennessä. Puitepäätöksessä on määräyksiä samoista asioista kuin rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa.

Rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan ja puitepäätöksen voimaan saattamisella lähennetään jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä ja siten edistetään oikeudellista yhteistyötä rasismia ja muukalaisvihaa käsittävien rikosten tehokkaammaksi torjumiseksi. Rasisminvastainen lisäpöytäkirja koskee vain tietoverkossa tehtyjä rikoksia. Sen sijaan rasisminvastaisen puitepäätöksen alaa ei ole vastaavalla tavalla rajattu.

Rasismia ei ole määritelty rasisminvastaisessa puitepäätöksessä eikä lisäpöytäkirjassa. Niissä rikosta pidetään rasistisena lähinnä silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Rikoslaissa ei ole määritelty rasistisia rikoksia. Rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetuista rasistisista motiiveista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi joko itsenäisenä rikoksena tai rikoksesta tuomittavaa rangaistusta voidaan koventaa rasistisen motiivin perusteella.

Rikoksia, joissa jo rikoksen tunnusmerkistö sisältää rasistisia motiiveja, ovat ennen kaikkea kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 11:10) ja joukkotuhonta (RL 11:1). Lisäksi syrjintärikokset (RL 11:11, 47:3 ja 47:3a ) ja rikos ihmisyyttä vastaan eräissä tapauksissa (RL 11: 3, 5 k) sisältävät rasistisenkin motiivin. Rasisminvastaisesta lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetusta rasistisesta motiivista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi edellä mainittuina rikoksina.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan kattaa rasisminvastaisen puitepäätöksen ja lisäpöytäkirjan keskeisimmät kriminalisointivaatimukset. Jos muu yksilöön kohdistuva rikos kuten esimerkiksi laiton uhkaus, pahoinpitely, kunnianloukkaus tai vahingonteko on tehty rasistisesta motiivista, sovelletaan kyseistä rikosta koskevaa rangaistussäännöstä. Se seikka, että teon motiivi on rasistinen, on rikoksen koventamisperuste (RL 6:4, 4 k). Rasisminvastaiseen puitepäätökseen sisältyy vaatimus rasististen vaikuttimien ottamisesta huomioon raskauttavina asianhaaroina.

Kansanryhmän syrjintään kiihottamista tarkoittava kriminalisointi otettiin rikoslakiin vuonna 1970. Säännöksen kansainvälisoikeudellisena taustana oli vuonna 1965 tehty kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 37/1970). Vuonna 1995 säännöstä tarkennettiin eräiltä osin ja rikos sai nimekseen kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Nykyiselle paikalleen, rikoslain 11 luvun 10 §:ään, säännös siirrettiin 2008. Säännöksen tulkinta ja soveltaminen on sananvapauden kannalta periaatteellisesti merkittävä.

Rasisminvastaisen puitepäätöksen ja lisäpöytäkirjan tavoitteena on taata tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset sekä oikeushenkilön rangaistusvastuu. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Lakivaliokunta (LaVM 1/2008) pitää perusteltuna, että valmisteltaessa rasismin ja muukalaisvihan vastaisen puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa arvioidaan, onko julkinen yllytys joukkotuhontaan säädetty Suomessa asianmukaisesti rangaistavaksi myös sovellettavien rangaistusasteikkojen osalta.

1.3. Tehtävät

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Tehtävänä on myös saattaa rasisminvastainen puitepäätös kansallisesti voimaan.
Työryhmän on arvioitava, aiheutuuko rasisminvastaisen lisäpöytäkirjan tai puitepäätöksen voimaansaattamisesta tarvetta muuttaa lainsäädäntöä. Tarvittaessa on tehtävä ehdotus lainsäädännön muuttamiseksi. Lainmuutostarpeen arvioinnissa työryhmän on otettava huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamiskäytäntö rasistisiksi epäiltyjen ilmaisujen suhteesta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattuun sananvapauteen.

1.4 Organisointi

Puheenjohtaja:
Lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto

Jäsenet:
Käräjätuomari Jaana Niemitalo, Helsingin käräjäoikeus
Valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto
Asianajaja Johanna Ojala, Suomen Asianajajaliitto
OTL, hallinto-oikeuden assistentti Riku Neuvonen, Helsingin yliopisto

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Oikeusministeri Tuija Brax
Lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa


« Vastaus #5 : 13.08.2009, 08:00:14 »


Rasismia ei ole määritelty rasisminvastaisessa puitepäätöksessä eikä lisäpöytäkirjassa. Niissä rikosta pidetään rasistisena lähinnä silloin, kun teko kohdistuu ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen. Rikoslaissa ei ole määritelty rasistisia rikoksia. Rasisminvastaisessa lisäpöytäkirjassa ja puitepäätöksessä tarkoitetuista rasistisista motiiveista tehty rikos voi tulla rangaistavaksi joko itsenäisenä rikoksena tai rikoksesta tuomittavaa rangaistusta voidaan koventaa rasistisen motiivin perusteella.Tämä kiteyttää kaiken. Nyt illmanistien ykkösmies Illmanin Miksu - Joka on nerokkaasti määritellyt hatustaan esim. Toteamuksen tyyliin; Suomi on parempi maa kuin Venäjä - kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan käsitteen sisälle meneväksi, pääsee määrittelemään "rasismia ja rasistista rikollisuutta".

Kyllä meno on posketonta. Mika Illman pitää kyllä savustaa virastaan. Kyllä hommalaiset tutkimalla herran virkatoimintaa löytävät jotakin mihin tarttua kiinni?« Vastaus #6 : 13.08.2009, 08:05:28 »

Tällaiset hankkeet edellyttävät juuri valveutuneiden poliitikkojen puuttumista asioihin ja niiden parlamentaarista valvomista. Hanke on selvässä ristiriidassa sananvapauden kanssa. Siis esimerkiksi nettikeskustelua ylläpitävä olisi rikosoikeudellisessa vastuussa sellaisista kirjoituksista, jotka ovat rasistisia, vaikka rasismia ei ole kriminalisoitu.

Jos joku näkee tässä orwellilaisia ulottuvuuksia, hän näkee oikein!


« Vastaus #7 : 13.08.2009, 08:16:24 »

Jep. Ja ylipäätään mitään noin ympäripyöreää kuin "rasismi" ei tule edes kriminalisoida. Sanan rasismi-merkitys kun on liudentunut koskemaan jopa erään uskonnon poliittisen suuntauksen arvostelemista, eli kauas alkuperäisestä merkityksestään, joka vaarantaa jo demokratiaan kuuluvan sanavapauden toimintaa.

Oikeusvaltiossa vain kirjoittaja on itse vastuussa kirjoittamastaan ja velvoite poistaa kirjoitukset syntyy vain jos tuomioistuin niin päättää.

Jännä joukko tuollaistuu "lakimiehiä" , jotka vaikuttavat diktatuurin ja totalitarian asina-ajajilta. Illmanismi valtaa taas alaa. On aika sanoa ilmanisteille ei!


« Vastaus #8 : 13.08.2009, 08:18:21 »

Tähän kun lisätään se punainen nappi, jota suunnitellaan joka keskustelupalstalle niin kyllä stasilla riittää töitä.


« Vastaus #9 : 13.08.2009, 08:33:42 »


Voi odotan sitä red buttonia kuin kuuta nousevaa. Voin silloin ilmiantaa kaikki ja kaiken!

Mutta todellisuudessahan ideana onkin vain kurmoottaa esiinnousevia liina kriitisiä ja maahanmuuttoteollisellekompleksille vaarallisia yksityishenkilöitä - tyyliin JHa.

Heidän suunsa tukkimisen slapp-juttujen lisäksi, saadaan heidän sivunsa alas pelottelemalla verkkopalvelunantajat, tv-kanavat (siis, jos joku esim. haastattelussa sanoo jotain laittomaksi tulkittavaa esim. maahanmuuttosta, niin sitä ei näytetä) ja jopa lehdet(yleisönosastot) olemaan julkaisematta mitään tietyiltä kirjoittajilta, vaikka lakia ei olisikaan rikottu, eikä asiaa edes esitutkintaan tai tuomioille asti saatettu.

Kuulostaa ihan totalitaarisen diktatuurin välineiltä à la Kiina/ Venäjä.

« Vastaus #10 : 13.08.2009, 08:42:14 »

Minä taas odotan kuin kuuta nousevaa, että Messengeriä ryhdytään valvomaan ja joka irccikanavalla pitää olla valvoja 24/7. Saadaan meinaan aika äkkiä täystyöllisyys.

Millaistahan palkkaa tuollainen Messenger-valvoja saa?

Koskahan puhelimia aletaan kuuntelemaan, ettei vaan rasismia puhuta? Koskahan saadaan sellainen valvova puhelin, että aina kun puhun kaverille tai tyttöystävälle, pitää olla samalla puhelin korvalla ja soittaa jollekin puheenvalvontakomissiolle, joka vahtii etten vaan sano mitään rasistista? Jos puhuu ilman, että valvontakomissio kuulee, saa tietysti kymmenen vuotta kuristushuonetta.Vs: Oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmä aikoo vaientaa nettikeskustelun
« Vastaus #11 : 13.08.2009, 08:50:33 »

Puhut illmanismista :

Illmanismi on sananvapauden rajoittamiseen ja ns. sananvapausrikoksiin liittyvä [poliittinen] oppikunta, jonka mukaan maahanmuuttajien ja maahanmuuton arvosteleminen faktapohjaisestikin on kiihottamista kansanryhmää vastaan, vaikka arvosteleminen ei sisältäisi minkäänlaisia kehotuksia syrjintään, väkivaltaan tai mihinkään rikolliseen. Samoin yhteiskuntien ja kulttuurien vertaileminen faktapohjaisesti nimeten vertailukohteet on kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Tunnusomaista koulukunnalle on luja usko [valtionsyyttäjä Mika] Illmanin teesiin - 'arvostelu on sallittua, jos sitä ei lausuta ääneen' [sic!], jolla illmanistit pyrkivät kiertämään kritiikin ajatusrikosten/ajatusrikollisten jahtaamisesta.

Illmanismiin liittyy tarve siteerata Mika Illmanin laatimaa väitöskirjaa virkatoimien perusteena esitutkintavaiheesta syyttämiseen ja medianhallintaan.

Väitöskirjalla perustellaan väite syytekynnyksen ylittymisestä kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, vaikka se ei kyseisen lain kirjaimen , eikä esitöiden valossa voi ylittyä Illmanin väitöskirjan venytetyllä tulkinnalla."Suljetuilla verkkosivuilla olevaa toimintaa on vaikea sanoa julkiseksi. Ehkäpä maahanmuuton arvostelemisen rangaistavuus laajenee koskemaan myös yksityisiä keskusteluja."


Minä kannattaisin illmanilaista linjausta - mitä ääneen ei lausuta. Eli esim. yksin jos suihkussa tulee ääneen höpistyä mamuvastaisuuksia ja valvontajärjestelmä-Suurkorva sen mikillään kuulee, niin rangaistusta vaan. Sen mamuvastaisen jupinan olisi voinut kuulla joku muukin, vahingossa kylpyhuoneen oven avaava.

Mutta jos ei ääneen lausu, se sallittakoon, kunnes ajatuksenlukuteknologia kehittyy, ja väärät ajatukset voidaan poimia jo sanomatta. Silloin rangaistavuus vääristä ajatuksista tulee laajentaa jo ääneen sanomattomaankin.

Kutsun tätä oppia illmanismiksi. 16. kesäkuuta 2008 19:50:03"Mitä eroa on illmanismilla ja stalinismilla?

Miettikää sitä, minä en nimittäin keksinyt."

Pohdiskellessani termiä illmanismi pimeässä ressukkamaisessa peräkammarissani - reflektoin termiä juuri stalinismiin.

Minusta illmanismissa on yksi ulottuvuus yli stalinismin, Stalin ei koskaan tehnyt väitöskirjaa, johon hän olisi vedonnut ja jolla hän olisi perustellut ja oikeuttanut omat tekonsa.

Illmanismillä on myös tekniikan kehitys tukenaan. Stalinismi tukeutui urkkijajärjestelmään illmanismi voi kehittää Suurkorvan, joka hyödyntää lisäksi tietoverkkoa ja urkintateknologiaa.

Ja onhan illmanismi näennäisesti humaanimpaa kuin stalinismi - tuomiota ei tule vielä propagandan mukaan siitä, mitä ei - ääneen lausuta. Tosin oikeudenkäynnit ja niissä suoritettu tulkinta kirjottajan motiiveista, vaikka se ei tekstistä käy ilmi, viittaavat stalinismin kaltaisuuteen. Siksi jätinkin sen varauksen - mitä ei ääneen lausuta - josta voidaan luopua, kun ajatustenlukutekniikka on riittävän pitkällä.
« Vastaus #12 : 13.08.2009, 09:01:01 »

Tämä korruptoitunut ja mädännäinen hallinto navigoi vaarallisilla vesillä suunnitellessaan puuttuvansa mielipiteenvapauteen ja mielipiteen ilmaisunvapauteen näin räikeästi.

Koska olen aamuisin korkealentoisella tuulella, haluaisin tässä siteerata kahta presidenttiä ameriikan historiasta, siellä päin kun tuo ylevä lausunta on ollut aina arvossa ja hallussa:

"This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional right of amending it, or exercise their revolutionary right to dismember or overthrow it."
- Abraham Lincoln, virkaanastujaispuheessaan 4.3.1861

"The tree of liberty must be refreshed from time to time, with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure."
- Thomas Jefferson, kirjeessään William S. Smithille 13.11.1787

Henkevinä hetkinä voi pohtia, mitä hallinnon kaataminen tai kokonainen vallankumous läntisen kulttuurin demokraattishenkisessä valtiossa tarkoittaisi nykypäivänä. Kukaan tuskin enää tarttuu aseisiin.


Vs: Oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmä aikoo vaientaa nettikeskustelun
« Vastaus #16 : 13.08.2009, 09:54:30 »

Mitä keinoja Illman aikoo käyttää aineiston poistamiseksi netistä? Keitä oikeushenkilöitä hän aikoo painostaa?

Eihän Illman ole saanut edes Ellilän blogia pois Prodos Marinakisin sivuilta eikä tule jatkossakaan saamaan.

Oma arvioni on se, että painostettavat tahot ovat operaattoreita, jotka tarjoavat internet-yhteyksiä. Operaattorit siirtävät ihmisoikeusstasin ilmoituksen jälkeen vaarallisen sivun estolistalle "vapaaehtoisesti" ja julkisuudelta piilossa. Sivusto vain katoaa kuin epähenkilöt valokuvista Stalinin aikana.« Vastaus #17 : 13.08.2009, 10:02:11 »

Jos puhutaan lainhengestä, niin tämä esitys, mukaanlukien Viljasen viimeksi näkemäni lähes manifesti viharikollisuudesta, on avoimen vihamielisiä hengeltään. Objektiivisuus, pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen tms. on toissijaisia. Tilalla on julistus ja aito paatoksellinen viha tavallisia kansalaisia kohtaan.Vs: Oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmä aikoo vaientaa nettikeskustelun
« Vastaus #19 : 13.08.2009, 10:08:06 »

Ajatushan on nimenomaan pelotella operaattorit ja ehkä ennen kaikkea keskustelupalstojen ylläpitäjät keskustelun tyrehdyttämiseen. Keskustelupalstan pitäjälle on helpompaa poistaa järjestään kaikki maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät keskusteluketjut, kuin alkaa setvimään onko siellä mahdollisesti kiihottavaa materiaalia.

Samaten tällaisille hommaforumeille voi olla tulevaisuudessa vaikea löytää ainakaan kotimaista palveluntarjoajaa.« Vastaus #22 : 13.08.2009, 10:46:04 »

Luultavasti puhelinkeskustelujen ja verkon sisällön valvontaan kohdistuu automatisointipaineita.

Eli kun sanoo puhelimessa jonkun avainsanan, tulee siitä valvojille ilmoitus. Luonnollisesti kaikki keskustelut tallennetaan ja epäilyttävät keskustelut voidaan ottaa tutkintaan. Tilanteen kiristyessä syyttämiskynnys alenee ja rangaistus tulee aina, olipa sitten sanonut mitä tahansa. Syyttäjä voi vedota vielä tuntemattomaan käsitteeseen "peitelty vihapuhe", joka tarkoittaa mitä tahansa lausumaa, jonka voidaan "hyvällä syyllä" otaksua olevan viranomaisten harhauttamistarkoituksessa koodisanoin ilmaistua suullista tiedonvälitystä.

Verkkoviestinnän tukahduttamiseen riittää rasististen sivujen selaamisen kriminalisointi. Kansalaisia voidaan valvoa seuraamalla heidän verkkoliikennettään. Seurattavat voidaan valita satunnaisesti ja salaisesti siten, että kukaan ei tiedä onko seurannassa vai ei.

Kumma juttu sinänsä, että poliittinen eliitti on valinnut sananvapauden tukahduttamisen tien. Jos heidän aatteensa olisi hyvä, riittäisi, että he perustelisivat sen, jolloin kaikki luonnollisesti ryhtyisivät sitä kannattamaan ja epäilijöitä pidettäisiin vähäjärkisinä.

Sensuurivaatimukset ja syytteet ovat itseasiassa vallassaolijoiden tapa osoittaa, että he eivät pysty perustelemaan uskottavasti asiaansa, jolloin ainoaksi keinoksi jää vaientaminen.« Vastaus #23 : 13.08.2009, 10:48:51 »

Tämäpä mielenkiintoista, erityisesti tuo ns. työryhmä.

Illmanista en tähän kirjoita yhtään mitään, hänen motiivinsa tiedetään.

Johanna Ojalan meriiteissä on ainakin tämä Pryceless -juttu:

"Prycen asianajaja Johanna Ojala ihmettelee, miksi kymmenistä paikalla olleista vain yksi kelpuutettiin todistajaksi poliisin rikostutkimuksessa.

Ojala kertoo saaneensa sähköpostiviestejä Prycen tapauksen silminnäkijöiltä. Niissä kerrotaan, että Pryce vaati useaan otteeseen poliiseja ottamaan yhteystiedot läsnäolleilta - turhaan.

"Ihmettelen miksi. Nimen ottaminen talteen ei ole kovin vaivalloista", hän kummastelee.

Ojala on erikoistunut ulkomaalaisten oikeustapauksiin. Hän on aiemminkin kohdannut todistajakatoa.

"Esimerkiksi ravintolassa tapahtuneeseen pahoinpitelyyn ei ole saatu yhtään todistajaa, vaikka paikalla on vuoren varmasti pilvin pimein silminnäkijöitä", Ojala kertoo.

Hänen mukaansa tyypillinen tilanne on, että ulkomaalaisen ja vahtimestarin välisessä nahinassa on otettu vain toisen vahtimestarin todistajanlausunto.

( lähde: http://www.ylioppilaslehti.fi/1998/980522/980522tanner.html )

Johanna Ojala työskentelee Asianajotoimisto Asianaiset ky:ssä. Yritys mm. "hoitaa myös maahanmuutto ja turvapaikka-asioita sekä perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä juttuja."

( lähde: http://www.asianaiset.fi/ )

Riku Neuvonen on julkaissut kaksi kirjaa, "Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely" ( ISBN 9789521409530, Talentum 2005) ja "Viestintäoikeuden perusteet" ( ISBN 9789521413650, Talentum 2008). NB: Kumpaankaan näistä teoksista en ole tutustunut.

Johanna Niemitalo on ollut mukana aiheeseen liittyvissä työryhmissä, esim. "LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2008 vp". Ote johdannosta:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeusapulakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia, valtion oikeusaputoimistoista annettua lakia, eräiden oikeudenkäynnistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annettua lakia sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettua lakia.

Johtopäätökset saatte tehdä ihan itse, sen te osaatte.


« Vastaus #24 : 13.08.2009, 11:29:31 »

No niin, nyt on tullut aika astua askeleen lähemmäksi totalitarismia, jossa toisinajattelulle tai kritiikille ei ole sijaa. Kuten tiedämme, poliittiseen eliittiin ja johtavaan virkamieskuntaan on päässyt pesiytymään sananvapauden vastustajia ja moku-hörhöjä, joista ei olla pääsemässä eroon.

Järjestelmämme on tuottanut yhteiskunnalle vahingollisen monikulttuurisuus- ja islamisoitumiskehityksen puolestapuhujia, johtuen mm. yliopistomaailmastamme, jota on hallittu 60- luvulta lähtien punavihreiden lasien läpi. Syy, minkä takia rakenteet ovat edelleen tämän kaltaiset, johtuu käsitykseni mukaan siitä, että yhteiskuntaa kehittävä aines on suuntautunut mm. yrittäjiksi ja yritysmaailman palvelukseen. Pätevää ainesta löytyy varmasti kaikkialta, mutta valtasuhteet ovat kaikkien nähtävillä. Täten yliopistot, järjestöt, koulut, politiikka ja kulttuuritoimi ovat jääneet kukkahattutätien ja moku-hörhöjen vapaaksi temmellyskentäksi. Kylmän rahan yritysmaailmassahan ei tällaisille toistaitoisille olisi minkäänlaista käyttöä.

Käytännössä järjestelmämme on tuottanut meille poliittisen eliitin, jolla ei ole kansan mandaattia eikä kompetenssia poliittiseen päätöksentekoon. Vai kokevatko esim. Ilman, Brax, Thors ja kumppanit toimivansa jonkun muun, kuin oman agendansa motivoimana?

Aika moni tältä palstalta on äänestänyt kunta-, eduskunta- ja eurovaaleissa perussuomalaisten ehdokkaita. Perussuomalaiset ovat luvanneet, että kansalle tarjotaan selkopuhetta politiikasta. Perussuomalaiset ovat myöskin julistaneet puheenjohtaja Soinin suulla puolustavansa kansaa. Eikö puolueen olisi viimeistään nyt syytä lunastaa lupauksensa äänestäjilleen ja tuoda Braxin etc. suunnitelmat julkiseen kritiikkiin? Samaa voisi kysyä muiltakin puolueilta, mutta ennen kaikkea perussuomalaisilta.

« Vastaus #28 : 13.08.2009, 12:07:26 »

Brax on koonnut kaaderin Demlan kovimpia mokuttajia, stalinisteja ja sananvapauden syöjiä roiskasemaan kasaan perusteet sananvapauden kaventamiselle. Tavoite on selvillä, keinot jo kokeiltu, nyt vain haetaan tekosyyt lopullisesti mestata kansalaiskeskustelu ”rasismin vastustamisen” nimissä.

Oikein hurskasta, että ihan rasismia vastustetaan.

Persut eivät tapansa mukaan keskeytä terassipäiväänsä tällaisen asian vuoksi. Siinähän joutuisi ihan hommiin oikein. Mutta joskus aikaisemmin kokkareissa ehkä olisi löytynyt sellaista suoraselkäisyyttä, että tuollaisen tarkoitushakuisen ja tahallaan vinoutetun stalinistikaaderin askareisiin jo tässä vaiheessa jotenkin puututtaisiin. Ainakin tästä olisi ennen nostettu vallan helvetinmoinen meteli, koska kerran kaikki tietävät, että sananvapauden kaventamisesta tässä on kysymys, ei mistään rasismin vastustamisesta.

Nyt todellakin on seurattava mitä muut puolueet tekevät. Joka Braxin stalinistista suunnitelmaa ei vastusta, on mukana tappamassa sananvapautta, harkiten ja tahallaan. Toinen tärkeä asia on varautua sensuuriin ja sananvapauden kahlitsemiseen. Nyt on aika hankkia kaikki tekniset varajärjestelmät siihen, että sananvapauttamme voidaan ainakin yksilötasolla puolustaa.

Sananvapauden puolustaminen on yhtä tärkeää kuin puolustaa Suomea laittomilta maahantunkeutujilta. Ei yhtään sen vähempää.

Sananvapaus on demokratian kulmakivi, sen kaikkein tärkein yksilönvapaus. Siksi Demla sitä nyt yrittääkin nitistää.


« Vastaus #35 : 13.08.2009, 13:54:21 »


Pidin Halla-ahon kirjoitusta "Muutamia täkyjä Illmanin Mikalle" asiallisten perustelujen vuoksi vesitiiviinä, mutta niinpä siitä vain syyte napsahti. Ja Illmanin haastatteluissa ilmoittamat laintulkinnat ovat vielä kertaluokkaa kovempia: kansoja ja kulttuureita saa vertailla arvottaen, muttei ilmaista sitä ääneen.

Lisäksi ei ole kovin olennaista pystymmekö sinä ja minä mielestämme sanomaan sanottavamme tarpeeksi korrektisti. Illman pyrkii ensinnäkin hämärtämään laillisen ja laittoman rajan täysin absurdilla tavalla (vertailukielto, Halla-ahon syyte, rasististen rikosten vihasanalista), jolloin kukaan ei voi olla enää varma mitä loppujen lopuksi saa sanoa. Ennen kaikkea ei voi olla varma, mitä joku toinen saattaa sanoa ja miten kolmas osapuoli arvioi sen toisen motiivit. Asiallisistakaan kirjoituksista ei ole hyötyä, jos niitä pelätään julkaista.

Tarkoitus on luoda pelon ilmapiiri, jonka avulla julkisessa keskustelussa vältettäisiin tiettyjä aiheita ja tiettyjä henkilöitä. Myös rikolliseksi leimaaminen on tärkeä osa Illmanin strategiaa. Syyte esimerkiksi tämän foorumin taustatiimille on jo sinänsä hyödyllinen media-ase ja toiminnan hidastaja, vaikka tuomiota lopulta ei tulisikaan. Syyte, kotietsintä ja konetakavarikko, onhan noita keinoja ilman varsinaista tuomiotakin.


Kyse ei ole pelkästä vihan ilmausten karsimisesta. Kunpa olisikin. Illmanin mukaan myös faktat ja tilastot voivat ilmentää rasistista motiivia. Tarkoitus ei ole karsia laittomuuksia - niihinhän voidaan tarvittaessa jo nykyisen lain avulla puuttua - vaan kritiikki.

« Vastaus #65 : tänään kello 08:21:37 »

Tätä lakia vastaan pitää aloittaa "adressin kerääminen" huomion saamiseksi asiaan jo tässä vaiheessa. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota Braxin nimittämän "asiantuntijaryhmän" yksipuoliseen nimityspolitiikkaan. Koko ryhmä koostuu käytännössä yhtä näkökantaa edustavista henkilöistä. Samoin tavoite, joissa yritykset ja ulkopuoliset osapuolet yritetään saada vastuuseen kolmannen osapuolen sanomisista on sairas. Jokainen, jolla on aivot, ymmärtää, että yritys tai kukaan meistä ei tule ottamaan vapaaehtoisesti vastuuta jonkun toisen sanomisista. Seurauksena tulee olemaan ennakkosensuuri, jossa mediasta, jopa yksityisten pitämiltä palstoilta tullaan varmuuden vuoksi poistamaan "mahdollisesti vääränlaiset" mielipiteet. Saadaan aikaan taas ennakko- ja itsesensuuri.

Suomessa on lain mukaan mahdollista poistaa netistä heti tilapäisesti materiaalia, tekemällä kanne käräjäoikeuteen, joka määrää materiaalin poiston tilapäisesti. Lopullisesti materiaali voidaan määrätä poistettavaksi vain käräjäoikeuden päätöksellä. Tuo on ainut tapa demokratiassa, joka perustuu sananvapauteen. Se on olemassa, mutta Illman, Suurpää & co. eivät sitä käytä, koska suuri osa tekstistä, jotka ko. porukka haluaisi poistaa ei ole rikollista, mutta sisältää "vääriä mielipiteitä".

Tekstiin voisi linkata Illmanin, Puumalaisen ja Suurpään viime vuosina säännöllisesti julkisuuteen esittämät vaatimukset internetin sensuroimisesta. Tämä lakisuunnitelma on luonnollinen jatkumo niille.

Ja myös niiden, joiden mielipiteet ovat eroavat maahanmuutosta, kannattaa pysähtyä ajattelemaan lain seurauksia laajemmalti. Lainsäädäntö kun pyrkii laajenemaan. Jo nyt on esitetty "lapsipornon estämisen vuoksi" lanseeratun kieltolistan laajentamista nettipelaamiseen yms. Vastaava vastuunlaajentaminen voidaan ja tullaan luultavasti laajentamaan tulevaisuudessa koskemaan muutakin internetkirjoittelua, jolloin sanavapaudelle voidaan sanoa todellisuudessa hyvästi ja todeta sensuurin saapuneen. Nettiin kirjoitaminen mistään epäkohdista tulisi vaikeaksi ellei mahdottomaksi. Edesssä on liukas polku kohti sensuuria ja sananvapauden kaventamista. Ilmeisesti tavoiste on sen saavuttamatta jäänen demlan ajaman "kansandemokratian" synnyttäminen, jossa ei ole sananvapautta ja yksilö on järjestelmän mielivallan alaisuudessa?

Surkeinta tässä on se, että vapaa keskustelu tulee siirtymään ulkomaisille (Lue USA) palvelimille ja darknettiin. Lakaisemalla ihan lailliset, mutta illmanistien mielestä "väärät" mielipiteet maton alle ei saavuteta historian kokemusten valossa parempaa maailmaan, kun ongelmista puhuminen ja niiden osoittaminen tehdään mahdottomaksi. Seurauksena on vain mielipiteiden ja toiminnan polarisoituminen, josta ei seuraa hyvää.

Eli ko. lain tiimoilta isopyörä jo nyt pyörimään, ei vasta sitten kun laki on eduskunnassa. Asiantuntija illmanistit pitää laittaa luupin alle jo nyt.

Ja EFFI ja muitakin sananvapauden takana seisovia tahoja olisi hyvä asiasta infota jo nyt. Sekä pistää Brax paineeseen. Nyt olisi hyvä aika esim. Persuilla osoittaa, etteivät perseile ja tehdä kyselytunnilla kysymys Braxille esimerkeillä perustellen, miksi hän on nimittänyt valmistelevaan ryhmään käytännössä vain yhtä sensuuriajatussuuntaa tukevia jäseniä? Tuo esimerkki siitä, valitaanko veroparatiisijen käyttöä estävää lakia valmistelemaan pelkästään joukko kansainvälisiä sijoituspankkiireja vai KRP:n asiatuntijoita? Parhaassa tapauksessa tulisi molempia. Brax on nyt nimittänyt vain yhtä porukkaa.

Brax pitäisi painostaa avaamaan tuon asiantuntijaryhmän nimitykset näin aluksi, jotta valmistelu edes saataisiin tasapainoon.

Noista valmistelevan ryhmän jäsenistä voisi nettiin tehdä "illmanistiset pelikortit" , joissa olisi tausta pähkinänkuoressa ja linkit heidän pähkähulluimpiin aikaisimpiin lausuntoihinsa koskien internetsensuuria.

Ensin adressi ja taustatyö kortteineen levitykseen - sitten se kysymys Braxille kysymystunnilla. Parasta olisi, että jokin todella riippumaton lehti ja media ottaisi asiaan kantaa tuon ohella.

Ei pidä antaa tuon lainvalmistelun edetä pimein valoin eduskuntaan.
Ei kommentteja: