Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, elokuuta 13, 2007

Yhteiskunta koostuu ihmisistä (Society Consists of People)

(Scroll down for English translation)

Koska tästä viime joulukuussa kirjoittamastani artikkelista keskustellaan edelleen silloin tällöin siellä sun täällä ympäri nettiä, julkaisen sen uudelleen tässä. Alkuperäinen julkaisupaikka oli thinkertothinker-blogini, jonne ei voi enää lisätä kommentteja.

Julkaisen tässä lisäksi uudelleen erään kaverini tekemän laadukkaan englanninnoksen, koska netissä on levitetty jonkun minulle tuntemattoman Aapo Puhakka-nimisen henkilön tekemää huonoa käännöstä ko. artikkelista. Sinänsä on hienoa, että Puhakka jaksoi nähdä vaivaa tämän artikkelin kääntämisessä. Tulos oli kuitenkin sitä tasoa, että lukion englannintunnilla siitä tulisi arvosanaksi noin 7.

Tästä syystä katson olevani pakotettu julkaisemaan paremman käännöksen. Jos haluatte levittää artikkelia englanniksi ulkomaalaisten luettavaksi, käyttäkää tässä postauksessa alkukielisen tekstin alapuolella olevaa käännöstä.


Yhteiskunta koostuu ihmisistä


(alun perin julkaistu joulukuussa 2006)

Maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelussa monilta tuntuu unohtuvan se, että jokainen yhteiskunta ja kulttuuri on tietynlaisten ihmisten tuottama ja ylläpitämä.Eurooppalainen kulttuuri ja moderni länsimainen yhteiskunta on valkoisten ihmisten tuottama.


Mustien ihmisten tuottamia yhteiskuntia ja kulttuureja voisi käydä katsomassa Afrikassa, jos siellä ei olisi valkoisten ihmisten sinne rakentamia rautateitä, lentokenttiä, asfaltoituja teitä ja katuja, kivitaloja, sähköä, puhelinta, televisiota jne.

Lähi-itämaalaiset ihmiset ovat tuottaneet aavikolla asuvien paimentolaisheimojen kulttuurin eli ns. islamilaisen kulttuurin.Itäaasialaiset eli lähinnä japanilaiset ja kiinalaiset tuottivat aikoinaan yhteiskunnan, jossa elintaso ja tekninen osaamistaso oli vuosisatojen ajan korkeammalla kuin Euroopassa.

Aasialaisille tyypillinen kollektivistinen, autoritaarinen ajattelutapa kuitenkin johti stagnaatioon, jonka vuoksi mm. Amerikan ja Afrikan valloittivat eurooppalaiset, eivät japanilaiset tai kiinalaiset.


Eurooppalaiselle ajattelutavalle tunnusomaista on rationalismi ja individualismi ja näistä väistämättä seuraava yksityisen omistusoikeuden ja vapaan markkinatalouden kannattaminen. Tästä syystä teollinen vallankumous tapahtui Euroopassa eikä Aasiassa.


Aasialaiset kykenevät elämään eurooppalaisessa yhteiskunnassa, koska heillä ei ole mitään vaikeuksia noudattaa sen sääntöjä. Omissa yhteiskunnissaan aasialaiset eivät kuitenkaan halua toteuttaa eurooppalaisen valistusfilosofian arvoja, koska he eivät kerta kaikkiaan näe niille mitään tarvetta.

Aasialaisten mielestä esim. sananvapaus, uskonnonvapaus, mielipiteenvapaus, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus ja vapaat vaalit ovat turhaa hömpötystä. Johtajien palvonta absoluuttisina auktoriteetteina, valtion virallisen ideologian kritiikitön kannattaminen ja toisinajattelijoiden vainoaminen ovat aasialaisten mielestä normaaleja, itsestäänselviä ja välttämättömiä asioita.

Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi. Näin on käynyt mm. Haitissa, jonka voodoo-kulttuuri ja bolshevistisen anarkian repimä yhteiskunta muistuttavat kummasti afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

USA:ssa ja Kanadassa neekerit käyttäytyvät jotakuinkin siedettävästi vain silloin, kun ovat selvästi vähemmistönä. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta, toisaalta väkivaltakoneistollaan (poliisit, vankilat, aseellinen itsepuolustus, KKK-tyyliset vigilantistit), toisaalta sosiokulturaalisella paineellaan, pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin.Valkoiset amerikkalaiset ovat tietysti eurooppalaisia, joten heidän dominoimansa yhteiskunta on Amerikassa sijaitseva eurooppalainen yhteiskunta.Vastaavasti mustat amerikkalaiset ovat Amerikassa asuvia afrikkalaisia, joten heidän dominoimansa alueet ovat afrikkalaisia saarekkeita valkoisen eurooppalaisen yhteiskunnan meressä.

Neekerienemmistöiset alueet tietysti poikkeaisivat valkoisista alueista nykyistä enemmän, jos ne olisivat itsenäisiä kaupunkivaltioita. Koska ne kuitenkin kuuluvat Yhdysvaltoihin, niissä on voimassa sama laki kuin muualla Yhdysvalloissa. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta ikään kuin miehittää näitä neekerienklaaveja pitämällä poliisivoimin edes jotenkuten voimassa valkoisten ihmisten säätämiä lakeja myös neekerighettojen alueella. Neekerit itse eivät kuitenkaan olisi kyseisiä lakeja säätäneet eivätkä yrittäisikään ylläpitää niitä.

Neekerit noudattavat valkoisen yhteiskunnan säätämiä lakeja vain silloin, kun niitä konkreettisesti ylläpidetään kovalla kurilla. Jos kuri heltyy, neekereiden biologinen afrikkalainen kansanluonne manifestoituu taas heidän käytöksessään.Leijonakin voi sirkuksessa totella ihmistä, kun sitä pidetään kurissa ruoskalla. Jos ihminen lakkaa ylläpitämästä kovaa kuria leijonalle, leijona ryhtyy hyppimään ihmisten nenille.

Biologia on kohtalo. Elävät olennot eivät voi biologialleen mitään. Kaikki sosiobiologian vastustus, mm. feminismi, perustuu siihen, että yritetään kiistää ihmisen luonne biologisena olentona.


Ihminen on kuitenkin eläin, homo sapiens. Ihmistä ei ole luotu minkään jumalan kuvaksi. Mitään jumalia ei ole eikä kukaan ole luonut ihmistä.

Ihminen on geenien muovaamaa biomassaa, jota koskevat tietyt biologiset lainalaisuudet. Samoin kuin ihminen tarvitsee tietyn määrän tietynlaista ravintoa pysyäkseen hengissä, samoin ihmisen toiminnassa on tietynlaisia mm. aggressiivisuuteen, seksuaalisuuteen ja älykkyyteen liittyviä lainalaisuuksia.
Sadantuhannen miehen muodostama armeija on vahvempi kuin sadantuhannen naisen muodostama, ceteris paribus. Suomen miespuolinen väestö tekee yhteensä enemmän raiskauksia kuin Suomen naispuolinen väestö. 500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan.
Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄO kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio. Kausaliteetti kulkee molempiin suuntiin: toisaalta elintason nousu nostaa älykkyystasoa vähentämällä mm. aliravitsemuksesta aiheutuvia aivovaurioita väestössä, toisaalta älykkäämpi väestö pystyy tuottamaan itselleen korkeamman elintason. Kun väestön keskimääräinen älykkyystaso laskee, maan elintaso laskee. Tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään korkeaa elintasoa, koska elintaso on yhtä kuin tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotannon reaaliarvo per capita; tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämmät ihmiset, joten tyhmemmällä yhteiskunnalla on matalampi elintaso. Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja.

Nykyisin neekerit kaiken kukkuraksi ovat enimmäkseen työttömiä tai muita eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä loisia. Kun Eurooppaan tulee lisää veronmaksajien rahoilla eläviä pummeja, verovaroja riittää vähemmän. Mitä enemmän Eurooppaan tulee neekereitä, sitä vähemmän Euroopassa on varaa julkiseen terveydenhoitoon, koulutukseen, eläkkeisiin, lasten päivähoitoon jne.

Neekerit tekevät enemmän rikoksia kuin valkoiset ihmiset. Kun Eurooppaan tuodaan neekereitä, rikollisuus lisääntyy. Tämä ei ole mikään tulevaisuudenkuva, vaan jo toteutunut skenaario. Suomessa maahanmuuttajat tekevät yli 20 kertaa enemmän raiskauksia per capita kuin suomalaiset. Mitä enemmän Euroopassa on Afrikasta ja Lähi-idästä tulleita maahanmuuttajia, sitä enemmän Euroopassa on rikollisuutta. Jos kaikki Euroopassa nykyisin asuvat ei-valkoiset muuttaisivat takaisin alkuperämaihinsa, rikollisuus vähenisi Euroopassa useita kymmeniä prosentteja.English translation of the above post:Society Consists of People
(originally published in December 2006)

In the discussion over immigration and multiculturalism, many people seem to forget that each society and culture is produced and maintained by certain kinds of people.

European culture and modern Western society have been produced by white people.

One would be able to go to Africa to take a look at cultures and societies produced by black people, if railways, airports, concrete pavements, stone walled houses, electricity, telephones, television and the like didn’t exist there; all of these things have been brought to Africa by white people.

Middle Eastern people have produced a culture of desert dwelling herder tribes, i.e. the so-called Islamic culture.

East Asians — mostly the Japanese and the Chinese — once built a society whose standard of living and level of technological knowhow were higher than in Europe for centuries.

The collectivist, authoritarian mindset typical of the Asians however lead to stagnation, which is e.g. why the Americas and Africa were colonised by the Europeans, not by the Japanese or the Chinese.

Rationalism and individualism, along with the support for private property and free enterprise which inevitably follow from them, are the quintessential hallmark of European thought. This is why the Industrial Revolution came about in Europe, and not in Asia.

Asians are able to live in a European society because they experience no difficulty following its rules. However, Asians do not want to uphold the values of the Enlightenment in their own societies, because they simply fail to see the need to do so.

From the Asian perspective things like freedom of thought, religion,conscience and association, and free elections, appear to be superfluous nonsense. Asians consider the absolute authority of the leader, uncritical support for the official state dogma and persecution of dissidents to be normal, self-evident and indispensable.

For the Africans, looting, rape, nepotism, corruption, clan warfare, superstition and impulsive homicide are business as usual. If Africans come to form the majority in a country outside Africa, the country turns African. This has already happened e.g. in Haiti, which curiously resembles its African counterparts because its society has been torn apart by Bolshevist-style anarchy and voodoo culture.

In the United States and in Canada, negroes behave bearably only when in clear minority. The surrounding white society — on the one hand with its coercive apparatus consisting of the police, the prisons, armed self-defence of the populace, and vigilantes in the KKK vein, and on the other via socio-cultural pressure — forces negroes to adapt to Western culture.

White Americans are obviously Europeans, and therefore, North American society, which is dominated by white people, is a European society, which only happens to be located in America.

Correspondingly, black Americans are basically Africans living in America, which means that areas dominated by them are like African isles in the midst of a sea of a white European society.

Were black-majority areas to be independent city states, they would naturally be even more different from white neighbourhoods than they currently are. However, since also black ghettoes belong to the United States, they abide by US law. It is as though these negro enclaves were occupied by the surrounding white society, with white man’s law imposed on the ghetto by police power alone. If legislative power were held by black people themselves, they would not pass similar laws, and would not try to uphold them.

Negroes only abide by the laws of white society when concretely forced to do so, with stern discipline. Come laxity, and the African biological characteristics of the negroes once again manifest themselves in their behaviour.

In a circus even a lion can obey man when kept in check by a whip. But once harsh discipline is no longer maintained, the lion will transgress.

Biology is destiny. Living beings cannot escape their biology. All opposition to sociobiology, including feminism, is based on the denial of the nature of man as a biological species.

Still, man is an animal, homo sapiens. He was not created in the image of a god. There are no gods and nobody created man.

Humans are biomass, shaped by their genes and subject to certain biological laws. Just as a person needs a certain amount of nutrition of a certain kind in order to survive, there are in human action certain regularities having to do e.g. with aggression, sexuality and intelligence.

Ceteris paribus, an army of one hundred thousand men is stronger than an army of one hundred thousand women. The male population of Finland commits more acts of rape in total than the female population. A population of 500 million whites has a higher median IQ than a population of 500 million whites and 100 million negroes.

Importing negroes into Europe lowers the average level of intelligence of the European population because negroes have a lower median IQ than whites. A positive correlation exists between intelligence and standard of living.

The causality goes both ways. On the one hand a rising standard of living increases the level of intelligence for example by decreasing the incidence of brain damage caused by malnutrition. On the other hand an intelligent population is more capable of securing itself a high standard of living.

When the mean level of intelligence is lowered, the standard of living of a country is lowered. Stupid people cannot maintain a high standard of living because the standard of living equals the sum real value of the production of goods and services per capita; stupid people are not able to maintain as high a value of production as smarter people are, so a stupider society has a lower standard of living. Hence, importing negroes into Europe would lower the European standard of living even if negroes weren’t bums living off taxpayer money.

To top it off, nowadays negroes mostly remain unemployed or otherwise parasitise the European taxpayer. With more bums living off taxpayer money arriving in Europe, there is less revenue to go around. The more negroes come to Europe, the less Europe can afford public healthcare, education, pensions, daycare etc.

Negroes commit more crimes than white people. When negroes are brought into Europe, crime increases. This is not a prediction, but a scenario that has already materialised. In Finland immigrants commit over 20 times more acts of rape per capita than the Finns do. The more immigrants of African and Middle Eastern origin there are in Europe, the more Europe has crime. If all the nonwhites living in Europe today were to move back to their respective countries of origin, crime rates in Europe would fall by tens of percentage points.


14 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Mikko, onko sulla antaa jotain väliaikatietoja tämän Puumalaisen tekemän tutkintapyynnön suhteen?

Mikko Ellilä kirjoitti...

Ei ole tapahtunut mitään sen jälkeen, kun kävin juttelemassa konstaapelin kanssa kolme kuukautta sitten.

Juridiseksi avustajakseni pro bono tarjoutunut asianajaja arveli jo tuoreeltaan, heti kyttäasemalta lähdettyämme, että konstaapelin kirjoittelema pöytäkirja keskustelustamme voi maata syyttäjän pöydällä pölyttymässä vaikka puoli vuotta. Syyttäjillä on jutturuuhka, joten he tietysti priorisoivat oikeiden rikoksien käsittelyä, esimerkiksi afrikkalaisten maahanmuuttajien tekemien raiskauksien. Syyttäjältä tulee todennäköisesti syyttämättäjättämispäätös heti, kun syyttäjä edes lukee läpi poliisitutkintapöytäkirjan; siinä mm. todetaan, että ko. blogikirjoituksessa on käsitelty vain viranomaislähteisiin perustuvia rikos- ym. tilastoja ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvia tietoja muutamien eri populaatioiden välisistä tilastollisista älykkyyseroista.

Anonyymi kirjoitti...

Tosiasioiden luettelu luo eniten raivoa ns. 'suvaitsevaiston' parissa. Vähä vähältä median nyt niin aukottomaan sensuuripatoon syntyy pieniä halkeamia...

Voittoisaa oikeudenkäyntiä jos sinne saakka (tuskin) päädyt!

Anonyymi kirjoitti...

Below are three variations on Auster's First Law of Majority-Minority Relations in Liberal Society: :

The worse a designated minority or non-Western group behave, the more they are praised and their sins covered up.

The worse a designated minority or non-Western group behave, the more racist it becomes to speak the truth about their behavior.

The worse a designated minority or non-Western group behave, the more their behavior must be blamed on white racism.

Anonyymi kirjoitti...

Lähde: http://www.amnation.com/vfr/archives/008576.html

Mikko Ellilä kirjoitti...

Pari sitaattia muualla esitetyistä tätä postausta koskevista kommenteista:http://hatapaidenkalinaa.blogspot.com/2007/08/yleistmisen-idea.html

Tuesday, August 14, 2007
Yleistämisen idea
On todella vaikea ymmärtää ihmisiä, joiden mielestä ei saisi yleistää. Esimerkiksi populaatioista puhuttaessa on täysin itsestään selvää, että yksilöt eivät edusta mitään populaation keskiarvoa. Tämän pitäisi itse asiassa olla niin selvää, että siitä ei pitäisi olla tarvetta edes keskustella. Kuitenkin, jos esimerkiksi kymmenkunta enemmän tai vähemmän humalaista suomalaista istuu pöydän ääressä, niin he edustavat määriteltävissä olevaa ryhmää suomalaiset, jota voidaan monin tavoin tarkastella myös populaatiotasolla. Itse asiassa ainoastaan populaatiotason tarkastelu on missään tieteellisessä mielessä edes mielekästä. Muu on lähinnä höpinää, jolle löytyy yleensä paremmat tulkit muualta kuin järjen piiristä.

Sanoisin siis rennosti ja karkeasti yleistäen, että kaikki "yhteiskuntatiede", joka keskittyy yksilöön ja hänen ominaisuuksiinsa on puhdasta paskaa ja tieteellisellä tasolla on pakko puhua ryhmistä ja populaatioista ja niiden välisistä suhteista. On pakko yleistää siitä tiedosta mikä on tarjolla.http://hatapaidenkalinaa.blogspot.com/2007/08/omaehtoista-sananvapautta.html

Tuesday, August 14, 2007
Omaehtoista sananvapautta
Edellinen postaus liittyi osittain Mikko Ellilän tekstin Yhteiskunta koostuu ihmisistä ja sen sensuuripyrkimysten herättämään keskusteluun australialaisessa blogissa. Ja toisaalta ihan mukavaan keskusteluun, jossa jatkuvasti sanottiin, että ei saa yleistää. Eli sen tieteellisemmästä jutusta ei ole kysymys vaikka tavallaan voisi vääntää siitäkin, että yleistäminenhän oikeastaan on koko tieteen idea. Se olisi kuitenkin pidemmän jutun aihe ja vihaan pitkiä juttuja. Minulle riittää hyvin Grimbergin Kansojen historia.

Mielipiteen Ellilän tekstistä olen jo kirjoittanutkin, eikä se ole koko jutussa ollenkaan oleellista. Oleellista on se, että tekstin nostamisessa syytteen alaiseksi aseteltaisiin sananvapauden rajoja. Mikäli tuo teksti todetaan laittomaksi, tai mikäli asia yleensäkään menee oikeuteen, ollaan aika pitkällä sillä tiellä, josta ei ole tervettä paluuta. Valtaa siirtyy silloin taas yksi - ja tällä kertaa liian pitkä - pätkä ihmeelliselle kyttäysmentaliteetille, joka pyrkii hallitsemaan ihmisten elämää ja ajatuksia. Siitä asiassa pitäisi keskustella, eikä takertua siihen kuka sisällöllisesti on oikeassa.

Jo pelkästään se, että tuollaisia ilmiantoja vähemmistövaltuutetun toimesta jatkuvasti tehdään ja sellaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin luominen, että tuollainen teksti voi aiheuttaa kirjoittajalle oikeudellisia, tai muita seuraamuksia on kipeä tilanne.http://prodos.thinkertothinker.com/?p=372

(Kommentti Prodos Marinakisille:)

You don’t seem to care whether his ideas are factual or not. You are instead interested in whether they are “right” or “wrong”. There’s a huge difference.

Facts are not always nice. Basically you attack his ideas for being “wrong” instead of being “false”.

In doing so you advocate the marxist idea of a blank slate. I’m sure Ayn Rand would approve - not.

And you are too proud to ever admit that you don’t know what you are talking about re: evolution. It’s enough that his ideas are wrong, even if they are factual, it doesn’t seem to matter to you.

Many of the thinkers you give as your inspirations were racialists, and lived in an era when majority of the people were racialists and worse.

You share the socialist thirst for right ideas, instead of factual ideas.

I would like to see you even attempt to argue why this wouldn’t be so.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Lisää relevanttia kamaa:
http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/08/vilpitn-ihmettely.html

Wednesday, August 08, 2007
Maahanmuutokeskustelusta vilpittömiä (?) kysymyksiä

Olen keskustellut Prodoksen blogilla maahanmuuttopolitiikasta ja Mikko Ellilän tapauksesta. Tuntuu sitä että peruskysymys maahanmuuttopolitiikassa - menemättä nyt mihinkään yksityiskohtiin etnisyydestä, kulttuureista tai roduista - on seuraava:

Kumpi seuraavista skenaarioista on todennäköisempi:

a) Tällä hetkellä maahanmuutoon liittyy tiettyjä ongelmia, kuten eräitten etnisten ryhmien vaikeudet sopeutua eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Tähän sopeutumattomuuteen liittyy tiettyä vihamielisyyttä länsimaisuutta kohtaan - jopa terrorismia.

Mutta kuten professori Putnam väittää varsin suurista alkuongelmista riippumatta ainakin pitkällä tähtäimellä ongelmat vähenevät ja hyödyt ovat suuremmat kuin haitat.

Joittenkin mielestä Putnaminkin tosin ylipainottaa ongelmia.

b) Tällä hetkellä maahanmuutoon liittyy tiettyjä ongelmia, kuten eräitten etnisten ryhmien vaikeudet sopeutua eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Tähän sopeutumattomuuteen liittyy tiettyä vihamielisyyttä länsimaisuutta kohtaan - jopa terrorismia.

Kun maahanmuutto korkean syntyvyyden epävakaista valtioista koko ajan kasvaa, eräiden maahanmuuttajaryhmien radikalisoituminen voimistuu edelleen ja Eurooppa libanonisoituu tai kuten aiemmin sanottiin balkanisoituu. Seuraukset ovat pitkälti samantapaisia kuin esimerkiksi Libanonissa, Balkanilla 90-luvulla, Irakissa 2000-luvulla jne.

Myös korkea rikollisuus tietyissä maahanmuuttajaryhmissä on - sekä kulttuurisista että biologisista syistä - pysyvä ongelma.


Molemmat skenaariot - ja monet niiten muunnelmat ja yhdistelmät - ovat teoriassa mahdollisia. Näitten skenaarioitten alaskirjoittaminen ei vaadi minkäänlaista kiihkoilua. Tarvitaan riskianalyysiä jotta ymmärrettäisiin kuinka todennäköisiä skenaariot ovat.

Ihmettelen kuitenkin missä tätä riskianalysiä tehdään ?

Onko tämä asia tiedossa mutta siitä keskusteleminen ei ole suotavaa vaikkakin juriidisesti laillista ?

Mikäli riski vaihtoehdolle b) olisi riskianalyysin mukaan korkea, mihin toimenpiteisiin EU tai Suomi ryhtyisi ?

Onko moraalisesti oikein rajoittaa maahanmuuttoa ? Saako rajoittaminen perustua kohdemaan kulttuuriin ja väestön biologisiin ominaisuuksiin ?

Onko moraalisesti oikein olla rajoittamatta maahanmuuttoa jos riski vaihtoehdolle b) on korkea ?

IDA kirjoitti...

On muuten tainnut jäädä tuo aasiaosasto kokonaan vaille kommentointia. "Ainahan meillä on tämä neekerikysymys..." jne ;)

Tilanne siellä ei ole noin yksioikoinen vaikka on tietysti aika selvää, että siellä ajatellaan enemmän kollektiivisesti. Kiinassa kuitenkin on tietynlainen perinne, jossa odotetaan, että hallinto puuttuisi asioihin mahdollisimman vähän. Verot maksetaan ja siinä pitäisi sitten olla kaiken. Ulkopuolinen ( lähinnä britit ja USA ) taloudellinen painostus alkoi murtaa tätä ja johti kiinalaisen nationalismin syntyyn. Sotien melskeissä kommunistit sitten onnistuivat kaappaamaan vallan. Sellainen kaiken kattava keskushallinto minkä kommunistit pistivät pystyyn on kuitenkin poikkeus.

En tiedä. Jos on talousorientoitunut niin kannattaa lukea Fukuyaman Trust, ellei ole jo lukenut. Se kertoo aika tarkaan talouselämän eroista Korean, Kiinan ( Taiwan ) ja Japanin välillä. Samoin eri Euroopan maiden välillä.

Mikko Ellilä kirjoitti...

"On muuten tainnut jäädä tuo aasiaosasto kokonaan vaille kommentointia. "Ainahan meillä on tämä neekerikysymys..." jne ;)"

Niin, neekerit ovat multikultifanaatikkojen halinalleja, joten nimenomaan neekerien vähä-älyisyydestä, aggressiivisuudesta ja rikollisuudesta puhuminen herättää multikultimafiassa (Puumalainen, Thors, Johanna Maula jne.) primitiivireaktioita.

Roturealistiset kuvaukset aasialaisista eivät sen sijaan herätä niin paljon närää. Aasialaisten hillitty käytös ja kollektivistinen, autoritaarinen ajattelutapa ovat sellaisia asioita, joiden mainitseminen ei ole poliittisesti epäkorrektia. Japanilaisten, kiinalaisten ja korealaisten hillitty "pidetään mölyt mahassa, esiinnytään korrektisti, pidetään pokka kaikissa tilanteissa"-tyyli on multikultiväen mielestä hienoa, sivistynyttä käytöstä, josta länsimaalaisten eli valkoisten ihmisten pitäisi ottaa oppia. Samaan aikaan neekerit tietysti käyttäytyvät paljon impulsiivisemmin ja aggressiivisemmin kuin valkoiset ihmiset, mutta jostain syystä multikultiväki ei vaadi neekereitä ottamaan oppia valkoisten ihmisten suhteellisen hillitystä käytöksestä.

Tätä en ole koskaan tajunnut. Jos hillitty käytös on hyvä asia, neekereiden impulsiivinen ja aggressiivinen käytös on huono asia. Jos hillityt, introvertit aasialaiset ovat "kohteliaampia" ja "hienostuneempia" kuin ekstrovertit ja suhteellisen spontaanisti käyttäytyvät valkoiset ihmiset, miksi neekereitä hillitymmin käyttäytyvät valkoiset ihmiset eivät ole multikultiväen mielestä hienompia, sivistyneempiä ihmisiä kuin impulsiivisesti käyttäytyvät neekerit, nuo testosteroni- ja adrenaliinikuohujensa vallassa olevat luonnonlapset? Miten multikultiväki pystyy ylläpitämään tuollaista kaksinaismoraalia, jossa impulsiivinen käytös on valkoisilla ihmisillä merkki valkoisten junttien sivistymättömyydestä verrattuna hienostuneisiin aasialaisiin ja neekereillä merkki rikkaasta, jännästä ja värikkäästä afrikkalaisesta kulttuurista?

"Kiinassa kuitenkin on tietynlainen perinne, jossa odotetaan, että hallinto puuttuisi asioihin mahdollisimman vähän. Verot maksetaan ja siinä pitäisi sitten olla kaiken."

Tämä on totta lähinnä siksi, että Kiinan valtio on perinteisesti (tuhansien vuosien ajan) ollut tavallisen kansan yläpuolella oleva, rahvasta pelkkänä lypsykarjana pitävä, yhteiskuntaa hallitsevaa yläluokkaa palveleva väkivaltakoneisto.

"Sotien melskeissä kommunistit sitten onnistuivat kaappaamaan vallan."

Paljolti USA:n ansiosta. USA kävi sotaa Japania vastaan ja liittoutui CCCP:n kanssa. Kiinassa olleiden japanilaisten joukkojen aseet ym. kalusto luovutettiin jenkkien myötävaikutuksella CCCP:n kautta Kiinan puna-armeijalle, joka siis de facto jenkkien sille lahjoittamilla japanilaisten aseilla voitti sodan Kiinan nationalistipuoluetta (Kuomintang) vastaan.

"Jos on talousorientoitunut niin kannattaa lukea Fukuyaman Trust, ellei ole jo lukenut."

Olen lukenut enkä pidä sitä kehuttavana. Muissakin teoksissaan Fukuyama yksinkertaistaa asioita ja unohtaa talouden fundamentit. Luottamuksesta ja sosiaalisesta pääomasta puhuminen hämärtää talouden perusasiat eli yksityisen omistusoikeuden ja vapaat markkinat.

IDA kirjoitti...

"Tämä on totta lähinnä siksi, että Kiinan valtio on perinteisesti (tuhansien vuosien ajan) ollut tavallisen kansan yläpuolella oleva, rahvasta pelkkänä lypsykarjana pitävä, yhteiskuntaa hallitsevaa yläluokkaa palveleva väkivaltakoneisto."

On ja ei. Minusta aika oleellinen trendi on ollut, että valtion ote on kuitenkin historiallisesti ollut löysä. Vaikka se tavallaan on hallinnut kaikkea sivistys- ja kulttuurielämää se ei ole ollut tuotannon ja talouden kannalta niin merkittävä toimija. Enemmän pelkkä veronkerääjä.

Tietysti eri aikoina on tapahtunut muutoksia ja tilanteet ovat olleet erilaisia, mutta periaatteessa kenellä tahansa on aina ollut mahdollisuus päästä valtion hallintoon, jos vain on pystynyt suorittamaan siihen vaaditut testit, joissa onnistuminen on vaatinut hyvin syvällistä kulttuurin tuntemista. Ilman noiden testien suorittamista virkakuntaan taas ei ole ollut mitään asiaa.

"Fukuyama yksinkertaistaa asioita ja unohtaa talouden fundamentit. Luottamuksesta ja sosiaalisesta pääomasta puhuminen hämärtää talouden perusasiat eli yksityisen omistusoikeuden ja vapaat markkinat"

Joo. Voit olla oikeassa. Toisaalta kirjassa kyllä selitetään aika tarkkaan nimenomaan tuotannon rakenteita ja niiden eroja eri maissa. Kirja antaa ainakin jonkinlaisen selityksen sille miksi japanilaiset - tai saksalaiset - polkaisevat vaivatta käyntiin kestäviä suuryrityksiä, kun se taas ei onnistu taiwanilaisilta oikein ollenkaan. Markkinoiden kannaltahan Japani on tavallaan suljetumpikin kuin Taiwan.

Anonyymi kirjoitti...

Voisikko IDA tai Ellilä (tai joku muu) suositella Itä- ja Kaakkois-Aasiaan liittyvää talouskirjallisuutta. Olen lähinnä lukenut alueen historiaan ja aseaniin liittyvää kamaa, joten suosituksia otetaan vastaan mielellään.

Anonyymi kirjoitti...

Vdare.com has an article about your blog post and the charges that have been lodged against you because of it, which is what lead me here.

If you want to really see what Negroes in the US are capable of google 'The Ruins of Detroit'. The websites that show in the results will give you an eye-opening picture of what these people can do to a city. There is also a video on youtube called 'A Tour of Detroit's Ghetto' by Camosilver that is even more eye-opening.

I don't know what your government is thinking by letting in these savages, but clearly it, and most Western governments have lost their minds.

Anonyymi kirjoitti...

I hope the authorities in Finland don't put you on trial again just for the comments I have left on your blog.

Here is a report from the New Century foundation in the US that uses official statistics to show how violent Blacks are compared to Whites:

http://amren.com/reports/color_of_crime.pdf

It is a good source of information on what could be the future of Finland if your government doesn't restrict the flow of Africans into your country.

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://debatoija.blogspot.com/2007/02/kansankiihotus.htmlKansankiihoitus

Laki kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan: Kiellettyä on pyrkiä luomaan viha-asenteita kansanryhmää kohtaan...

Hehe, se kattaa sitten kaikki teot ja tekemättä jättämiset mitä maa päällään kantaa, sopivan väljästi tulkiten.(kerroit, että raiskaajasi/ryöstäjäsi oli somali ja näin pyrit aiheuttamaan rasismin lisääntymistä ja somalivastaisia asenteita...ei muuta kuin tuomiolle) Elämme siis jo totalitaarisessa sossu-monikultti yhteiskunnassa. Myös esim. Stalinin aikaan Neuvostoliitossa oli tapana laatia hyvin väljiä lakeja, joita voitiin soveltaa mielivaltaisesti.(neuvostovastainen agitaatio, neuvostovallan heikentäminen tahi kapina, eli siis pyyhit perseesi, kun vessapaperia ei ollut niin sanomalehdellä jossa oli Stalinin kuvia, joita kyllä riitti näissä lehdissä... 10 vuotta leiriä)

Tuo "pyrkiä luomaan" on mainio keksintö sen takia, että vaikka esim. kirjoitettu teksti muuten olisi täysin laillinen ja faktoihin perustuva, eikä siinä uhkailtaisi ketään tms, niin tällä "pyrkiä luomaan" osalla poistetaan sellainen turha kikkailu lakipykälien suhteen. Ihan sama miten fiksusti sanot tai kirjoitat, mutta jos kokonaisuus vaikka kuinka ovelasti, hienovaraisesti tai fiksusti arvostelee "monikulttuuria" ja pohjavireeltään "rasistinen", niin siitähän voidaan sitten tuomita tuon "lain" mukaan vaikka sitten 3 vuodeksi linnaan. Entä sellaiset henkilöt, jotka kyllä pyrkivät luomaan viha-asenteita, mutta eivät siihen tampioisuuttaan pysty, pitääkö heitäkin rangaista?

Mitenköhän olis laittaa rangaistavaksi esim "pyrkimys ajaa ylinopeutta" tai "pyrkimys rasistisen rikoksen valmisteluun"? Entä koska tulee rangaistavaksi rasistisen tai kansaakiihottavan rikoksen valmistelun paljastamatta jättäminen? Tiesit, että tuttavasi valmisteli rikosta, muttet kertonut, sama kuin olisit tehnyt itse.

Rangaistavaa on myös solvaus kansanryhmää kohtaan, joka "tarkoittaa totuudenmukaisten väitteiden esittämistä loukkaamistarkoituksessa"... Ei kait tollanen voi olla edes perustuslain mukaista mitä? Tuohan loukkaa ilmiselvästi esim. koko demokratian kulmakiveä eli sananvapautta. Täten siis myös itseasiassa esim. monikultturistaja tahi maahanmuuttaja saa kirjoittaa vaikka somalien rikoksista, mutta jos "rasisti" (monikulttuurisuuden heiveröinen kriitikko) kirjoittaa täysin samanlaisen uutisen tahi artikkelin, niin se on rikos?

Sitten tietty vois ihmetellä, että koskeeko tää sellasiakin suomalaisia, jotka on alunperinkin vastustaneet esim. somaleiden Suomeen ottamista juuri sen takia, ettei niistä tulisi mitään "kansanryhmää". (ja tulihan niistä, niinkuin me "rasistit" aina tiesimme)Sillon aikanaan Lipponen ja muut sano, et on rasistista ja loukkaavaa epäillä sitä, ettei somalit palaisi aikanaan takasin Somaliaan. Senkun vaan lisivät kaiken aikaa kuten heidän vaatimuksensa. Nyt ne sitten on "kansanryhmä" mukamas. Minulta eikä kansalta ei koskaan ole asiasta kysytty enkä minä eikä kansakaan olis tollasta hyväksynyt kuten ei nykyistäkään mamu-politiikkaa.

Riittääkö Suomessa se, että on "kansanryhmä" yhden ko. kansan edustajan läsnäolo Suomessa, vai tarvitaanko ehkä kaksi? Jos siis Suomessa ei esim. kansaa kiihoittavan nettikirjoituksen aikana ole yhtään solvattavan eli siis totuudenmukaisten (epämieluisten) väitteiden koskettaman kansan edustajaa, niin se on silloin luvallista? Voisimmeko saada siis reaaliaikaisen luottelon vaikka nettiin, minkä kansojen solvaus tai pyrkimys heidän panetteluunsa on kulloinkin kiellettyä perustuen siihen, onko heitä Suomessa läsnä vai ei. Entä väärillä passeilla tai passittomat, miten lakia sovelletaan heidän tosiallisesti edustamiinsa kansoihin?

Olen varma, että nämä ihmeelliset kiihottamis- ja rasismilait eivät ole perustuslain mukaisia ja että tollaset "lait" kaatuisivat jos niiden laillisuus ja säätämisjärjestys tutkittaisiin. Tosin Halonenhan on jo nimittänyt korkeimpaan oikeuteenkin tuomareiksi järjestään monikultturisteja, niin et totalitarismi on jo hyvin pitkällä.

(turhaa lienee mainita, että julkisilla paikoilla ja moskeijoissa harjoitettu muslimien aito kansankiihotus kristittyjä ja kantaväestöä vastaan olisi laitonta missään päin Eurooppaa...kansanryhmiä eivät ole kantaväestöön kuuluvat veronmaksajat eivätkä lihaa syövät valkoiset heteromiehet. Sensijaan homot ja eläinoikeusaktivistit oikeuden tulkinnan mukaan ovat)

Ylipäätään on myös lapsellista ja kutakuinkin järjetöntä ajatella, että älykkäät "monikulttuuri"-kriitikot kuten Jussi Halla-aho tai edes minä pyrkisi jotenkin lietsomaan vihaa ulkomaalaisia kuten esim. somaleita kohtaan. Somalit on somaleita ja muslimit muslimeita, mitäs siinä heidän vihaamisensa hyödyttää? Eihän se edes ole heidän henkilökohtainen vikansa, että ovat syntyneet siihen ihmisrotuun jota edustavat ja että he sattuvat olemaan ominaisuuksiltaan sellaisia kuin ovat ja käyttäytyvät rotunsa tai kulttuuriperintönsä mukaan. Sehän on itsestään selvää ja ennalta-arvattavaa. Sen sijaan minä tosiaankin pyrin "lietsomaan vihaa"(heh) ihan näitä kotimaisia kantaväestöön kuuluvia multikultturistajia ja moraalisäteilijöitä vastaan jotka ovat vastuussa "monikultturistumis"-kehityksestä ja jotka ovat äärimmäisen vahingollisia Suomalaiselle yhteiskunnalle ja kansanvihollisia siinä, missä desantit ja stalinistitkin aikanaan Suomen maaperällä.Posted by Debatoija at Monday, December 25, 2006