Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, tammikuuta 26, 2010

Kansanedustaja Jari Larikka (kok): Suomi tarvitsee miljoona maahanmuuttajaa

Kansanedustaja Jari Larikka (kok):

On aika hölmöä, että minun ikäiset ihmiset vastustavat ulkomaalaisten maahanmuuttoa ja samalla maksavat korkeita työeläkemaksuja. Meidänhän tulisi tehdä päinvastoin, tehdä kaikkemme, että vuonna 2020 suomen väkiluku olisi yli kuusi miljoonaa ihmistä.

Vain se antaa mahdollisuuden arvokkaalle eläköitymiselle ikäluokallemme.

Suomen bruttokansantuote kun ei tulevaisuudessa kasva ilman työikäisen väestön räjähdysmäistä kasvua.

En siis usko, että eläkkeitä leikkaamalla ja eläkeikää nostamalla voidaan yhteistä ongelmaamme poistaa. Tekomme tulee olla huomattavasti kunnianhimoisempia. Työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä ja tulevasta nousukaudesta otettava kaikki irti sen avulla. Keskustelua aiheen ympäriltä siis jatkettakoon.


(lihavointi Mikko Ellilä)

Suomen väkiluku on tällä hetkellä n. 5,3 miljoonaa.

Maahanmuuttajataustaista väestöä on n. 200 000 henkeä.

Kansanedustaja Jari Larikan (kok) tässä esittämä tavoite, että vuonna 2020 Suomen väkiluku olisi yli kuusi miljoonaa ihmistä, tarkoittaa väestön kasvattamista noin miljoonalla.

Vähintäänkin se tarkoittaisi sitä, että Suomeen tulisi 800 000 uutta maahanmuuttajaa maassamme nykyisin asuvien n. 200 000 maahanmuuttajan lisäksi. Tällöin väkiluku olisi n. 6,1 miljoonaa, jos luonnollinen väestönkasvu olisi 10 vuoden aikana nolla.

Uskon kuitenkin Jari Larikan (kok) tarkoittaneen julkilausumallaan tavoitteella, että vuonna 2020 Suomen väkiluku olisi yli kuusi miljoonaa ihmistä, väkiluvun nostamista noin miljoonalla, nykyisestä hieman yli viidestä miljoonasta reippaasti yli kuuteen miljoonaan. Tällöin Suomen 6-miljoonaisesta väkiluvusta maahanmuuttajia olisi n. 1,2 miljoonaa eli n. 20 %.

Tämä tavoite on pähkähullu, mielisairas, perverssi, maanpetoksellinen.

Työikäisen väestön kasvu ns. työperäisen maahanmuuton kautta ei paranna väestön huoltosuhdetta eli aktiiviväestön määrää suhteessa passiiviväestön määrään, jos ja kun maahanmuuttajien huoltosuhde on keskimäärin huonompi kuin suomalaisten.

Tällä hetkellä tilanne on se, että suomalaisista on työssäkäyviä noin puolet (n. 2,5 miljoonaa n. 5 miljoonasta) ja työelämän ulkopuolella olevia (työttömiä, opiskelijoita, kotiäitejä, lapsia, eläkeläisiä) noin puolet.

Maahanmuuttajista n. 2/3 on työelämän ulkopuolella olevia ja vain n. 1/3 työssäkäyviä.

Näin ollen maahanmuuton lisääntyminen kasvattaa passiiviväestön prosentuaalista osuutta koko väestöstä eli huonontaa huoltosuhdetta.

On myös tärkeää huomata, että eri maista kotoisin olevilla maahanmuuttajilla on täysin erilaiset edellytykset työllistyä Suomessa. Työllisyys on kaikkein heikointa kehitysmaista tulevilla maahanmuuttajilla, erityisesti afrikkalaisilla. Suomessa asuvista somaleista vain n. 1/10 on työssäkäyviä ja n. 9/10 työelämän ulkopuolella olevia. Näin somaleiden ym. afrikkalaisten maahanmuutto huonontaa huoltosuhdetta erityisen paljon.

Työssäkäyvistäkin somaleista lähes kaikki ovat töissä julkisella sektorilla tekemässä sellaisia töitä, joista ei ole suomalaisille mitään hyötyä. Somalit työskentelevät usein tulkkeina kansaneläkelaitoksessa, työvoimatoimistossa ja sosiaalitoimistoissa auttamassa toisia somaleita täyttämään toisia somaleita täyttämään sosiaalietuuksien hakukaavakkeita. Tästä syystä "tulkki" on somalien yleisimpiä ammattinimikkeitä. Tämän voi nähdä mm. kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa ehdokkaina olleiden somalien mainoksista, joissa heidän ammattinsa on mainittu.

On myös yleistä, että somalit työskentelevät somalin kielen opettajina eli opettamassa somalilapsille heidän äidinkieltään, somalinkielisinä lastentarhanopettajina eli paimentamassa somalilapsia heidän äidinkielellään, islaminuskon opettajina eli indoktrinoimassa somalilapsia heidän vanhempiensa uskontoon ja somalinkielisinä kätilöinä eli auttamassa toisia somalinaisia synnyttämään lisää somalilapsia. Mikään tällainen työ ei ole millään tavalla hyödyksi suomalaiselle yhteiskunnalle tai yhdellekään suomalaiselle ihmiselle. Tällaisista töistä kuitenkin maksetaan näille somaleille palkkaa suomalaisten veronmaksajien rahoista.

Miksi Kokoomus kannattaa tällaista maahanmuuttoa, josta ei ole Suomelle yhtään mitään hyötyä?

Miksi Kokoomus kannattaa sellaista maahanmuuttoa, josta on Suomelle vain ja ainoastaan kustannuksia?

Mitä enemmän maahanmuuttajaväestö nielee suomalaisten veronmaksajien rahoja julkisten palvelujen, sosiaalietuuksien ja suojatyöpaikoistaan saamiensa palkkojen muodossa, sitä vähemmän verovaroja riittää suomalaisten julkiseen terveydenhoitoon, sosiaaliturvaan, koulutukseen jne.

Kokoomus kannattaa tällaista verovarojen tuhlausta suomalaisten kustannuksella elävään maahanmuuttajaväestöön, mikä johtaa suomalaisten tarvitsemien julkisten palvelujen alasajoon ja/tai suomalaisten maksamien verojen nousuun.


Ei kommentteja: