Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, helmikuuta 23, 2009

Ev.lut. kirkko on totaalisesti pihalla, MOT

Pravda:

Espoon piispa haluaa maahanmuuttajista päättäjiä


Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka korostaa kirkon aktiivista roolia maanmuuttajien kotouttamisessa ja kouluttamisessa. Tässä Helsingin diakoniaopisto ja Järvenpään seurakuntaopisto ovat uranuurtajia, hän sanoo.
Heikan viesti on, että kirkon tehtävä on aktiivisesti tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja pääsyä yhteiskunnan täysivaltaisiksi osallistujiksi.

Piispa muistuttaa, että kirkko on maailman vanhin globaali yhteisö. Sen sanoma on alusta alkaen ollut universaali ja tarkoitettu kaikille kansoille. Jo alkukirkko pyrki kokoamaan eri etnisistä taustoista tulleet saman katon alle.

"Jeesuksen sanoma velvoittaa kaikkien ihmisten kunnioittamiseen. Ihmisarvo on kiistaton riippumatta siitä, mistä taustasta ihminen tulee."

Kirkko ei ole aina onnistunut tämän sanoman edistämisessä. Kirkon johtajat kuitenkin tunnustavat, että ihmisten syrjiminen on kirkon opin ja Jumalan tahdon vastaista.

"Kirkolle ja sen jäsenille rasismin vastustaminen on siis totinen paikka", Heikka sanoo.

Heikka on itse toiminut kirkon pakolaistyön toimikunnan puheenjohtajana 1990-luvulla, jolloin kirkko aloitti pakolaisten tukemisen.

Kirkolle on kertynyt maahanmuuttajatyöstä runsaasti kokemusta. Seurakunnissa on runsaasti toimintaa maahanmuuttajille.

"Tämän hetken haasteena on saada maahanmuuttajien tiedot ja taidot osaksi seurakuntien perustoimintaa ja nähdä heidät täysivaltaisina osallistujina."

Suomalaisen yhteiskunnan ja maahanmuuttajan välillä syntyvissä konflikteissa kirkko on turvapaikan antaja.

Tehtävä sisältyy ohjekirjaan Kirkko turvapaikkana. Turvapaikan tarjoaminen pakolaisille ja maahanmuuttajille on ollut käytäntönä alkuseurakunnasta lähtien. Kirkko voi tarjota turvapaikan äärimmäisenä toimenpiteenä silloin, kun kaikki muut keinot on käytetty.

"Kirkko korostaa kuitenkin avointa yhteistyötä viranomaisten kanssa ja toivoo kansalaiskeskustelua turvapaikan hakeneiden asemasta ja virkamiesten tarvitsemista resursseista", Heikka huomauttaa.

Piispa näkee Suomessa myös rakenteellista rasismia. Päätöksentekijät kuuluvat yleensä kantaväestöön, ja lainsäätäjinä ja virkamiehinä on hyvin vähän etnisten ryhmien edustajia.

"Rakenteissa ilmenevä rasismi on Suomessa usein tahatonta. Ei vain tullut mieleen on usein kuultu lause, kun virkamieheltä kysytään, miksi hän ei ole ottanut huomioon maahanmuuttajan näkökulmaa."

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti suvaitsevan Suomen rakentamisessa tarvitaan Heikan mukaan "uussuomalaisten" tietotaitoa.

"Olisi välttämätöntä saada maahanmuuttajia poliittiseen päätöksentekoon. Tämä periaate koskee myös kirkon omaa lainsäädäntöä ja päätöksentekoa."

Kirkon tämän vuoden Yhteisvastuukeräys sytytti netissä rasistista keskustelua, koska keräyksen yksi tavoite on työllistää maahanmuuttajia. Piispaa runsas palaute ei yllättänyt.

"Yhteiskuntamme on muuttumassa monikulttuuriseksi, ja suuret muutokset herättävät aina suuria tunteita. Palaute osoittaa, että on tärkeätä käydä keskustelua ja antaa eri näkemyksille mahdollisuus kohdata toisiaan."

Heikka muistuttaa, että keräyksen sivuille tulleista 2 300 palautteesta valtaosa kannattaa maahanmuuttajien työllistämistä. Kymmen prosenttia palautteesta on ollut rasistista.

"Rasismi nousee erilaisuuden pelosta. Se ei poistu käskemällä. Ketään ei voi määrätä suvaitsevaksi. Ihmisen pelkoa on aina kunnioitettava, sillä siihen on aina jokin syy. Pelolle naureskelu vain vahvistaa kielteisiä asenteita."

"Myönteistä muutosta vie eteenpäin se, että emme romantisoi monikulttuurisuutta. Se on haasteellinen ja vaikea ilmiö, johon kuitenkin sisältyy myös suuria mahdollisuuksia. Monikulttuurisuus on tie sivistyksen, inhimillisyyden ja yhteiskuntarauhan takaamiseen."
Jaaha.

Tämä täytyy purkaa osiin analysoitavaksi, vaikka ei paska pöyhimällä parane. Tällaista propagandaa ei voi jättää kommentoimatta, kun sitä tulee veronmaksajien rahoilla pyörivän valtionkirkon piispan suusta.

Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka korostaa kirkon aktiivista roolia maanmuuttajien kotouttamisessa ja kouluttamisessa. Tässä Helsingin diakoniaopisto ja Järvenpään seurakuntaopisto ovat uranuurtajia, hän sanoo.

Heikan viesti on, että kirkon tehtävä on aktiivisesti tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja pääsyä yhteiskunnan täysivaltaisiksi osallistujiksi.


Piispa siis pitää Suomen evankelis-luterilaisen valtionkirkon keskeisenä tehtävänä suojatyöpaikkojen tarjoamista ulkomaalaisille.

Tätähän se tarkoittaa, kun puhutaan maahanmuuttajien työllistymisen aktiivisesta tukemisesta. Jos kyseiset maahanmuuttajat olisivat muutenkin riittävän päteviä työntekijöitän kyseisiin työpaikkoihin, silloin heidän työllistymistään ei tarvitsisi aktiivisesti tukea. Hehän työllistyisivät ilman aktiivisia tukitoimenpiteitä. Nimenomaan sen aktiivisen tukemisen vaatiminen osoittaa, että kyseessä on tukityöllistäminen eli suojatyöpaikat.

Piispa muistuttaa, että kirkko on maailman vanhin globaali yhteisö. Sen sanoma on alusta alkaen ollut universaali ja tarkoitettu kaikille kansoille. Jo alkukirkko pyrki kokoamaan eri etnisistä taustoista tulleet saman katon alle.

Tämähän tarkoittaa vain sitä, että mitään kansaa tai rotua ei kielletä kääntymästä kristinuskoon.

Se ei tarkoita sitä, että tiettyyn kansaan tai rotuun kuuluville pitäisi antaa suojatyöpaikkoja valtionkirkon organisaatiosta veronmaksajien kustannuksella.

Tuo piispa kuitenkin luulee sen tarkoittavan tätä.

"Jeesuksen sanoma velvoittaa kaikkien ihmisten kunnioittamiseen. Ihmisarvo on kiistaton riippumatta siitä, mistä taustasta ihminen tulee."

Niinpä. Mitä tällä on tekemistä niiden suojatyöpaikkojen kanssa? Ei mitään.

Kirkko ei ole aina onnistunut tämän sanoman edistämisessä. Kirkon johtajat kuitenkin tunnustavat, että ihmisten syrjiminen on kirkon opin ja Jumalan tahdon vastaista.

Ahaa. Silloinhan teidän pitäisi vastustaa niitä suojatyöpaikkoja eli ns. positiivista syrjintää.

"Kirkolle ja sen jäsenille rasismin vastustaminen on siis totinen paikka", Heikka sanoo.

Heikka ilmeisesti tarkoittaa rasismin vastustamisella niiden suojatyöpaikkojen antamista afrikkalaisille. Orwell pyörii haudassaan. Goebbels olisi kateellinen Heikalle.

Heikka on itse toiminut kirkon pakolaistyön toimikunnan puheenjohtajana 1990-luvulla, jolloin kirkko aloitti pakolaisten tukemisen.

Mitä tällä pakolaisten tukemisella eli mm. ruoka-avun jakamisella ja vaatekeräyksillä ym. diakoniatyöllä on tekemistä niiden suojatyöpaikkojen kanssa, joita jaetaan etnisten/rodullisten kiintiöiden perusteella?

Kirkolle on kertynyt maahanmuuttajatyöstä runsaasti kokemusta. Seurakunnissa on runsaasti toimintaa maahanmuuttajille.

Ai jaa. Kuten esimerkiksi mitä? Varmaan veronmaksajia kiinnostaisi tietää, mitä kaikkea maahanmuuttajien puuhastelua kirkko kustantaa veronmaksajien rahoilla.

"Tämän hetken haasteena on saada maahanmuuttajien tiedot ja taidot osaksi seurakuntien perustoimintaa ja nähdä heidät täysivaltaisina osallistujina."

Mitkä tiedot ja taidot?

Miten sellaiset ihmiset voivat olla seurakunnan täysivaltaisia osallistujia, jotka puhuvat suomea huonosti, tuntevat suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa huonosti ja elävät suomalaisten veronmaksajien kustantamista suojatyöpaikoista saamallaan palkalla?

Suomalaisen yhteiskunnan ja maahanmuuttajan välillä syntyvissä konflikteissa kirkko on turvapaikan antaja.

Ai jaa. Miksi maahanmuuttajan ja suomalaisen yhteiskunnan välille syntyy konflikteja? Miksi Suomen valtionkirkon pitäisi näissä konflikteissa asettua ulkomaalaisten puolelle eikä suomalaisen yhteiskunnan puolelle?

Tehtävä sisältyy ohjekirjaan Kirkko turvapaikkana.

Tämä pahamaineinen Kirkko turvapaikkana-opas kehottaa seurakunnan työntekijöitä rikkomaan lakeja ja piilottelemaan Suomessa laittomasti oleskelevia, karkotuspäätöksen saaneita ulkomaalaisia.

"Kirkko korostaa kuitenkin avointa yhteistyötä viranomaisten kanssa ja toivoo kansalaiskeskustelua turvapaikan hakeneiden asemasta ja virkamiesten tarvitsemista resursseista", Heikka huomauttaa.

Selkokielelle suomennettuna tuo sanahelinä tarkoittaa sitä, että kirkko vaatii lisää oleskelulupia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille turvapaikanhakijoille ja lisää määrärahoja veronmaksajien kukkarosta näiden turvapaikanhakijoiden hyysäämiseen.

Piispa näkee Suomessa myös rakenteellista rasismia.

Ai jaa. Tulihan se sieltä. Fanaatikot harrastavat aina noita rasismisyytöksiä ja vastaavaa solvaamista, koska heillä ei ole rationaalisia argumentteja.

Kun mitään konkreettisia esimerkkejä rasismista ei ole, käytetään tuota epämääräistä käsitettä rakenteellinen rasismi. Sillä tarkoitetaan mitä tahansa sellaisia yhteiskunnallisia oloja, joissa afrikkalaiset eivät ole yhtä rikkaita kuin eurooppalaiset.

Rakenteellisesta rasismista urputtavat pseudointellektuellit ovat idiootteja, jotka eivät ymmärrä afrikkalaisten ja eurooppalaisten välisten hyvinvointierojen todellisia syitä (älykkyyserot, kulttuurierot).

Päätöksentekijät kuuluvat yleensä kantaväestöön, ja lainsäätäjinä ja virkamiehinä on hyvin vähän etnisten ryhmien edustajia.

Ai jaa. Ulkomaalaistaustaista eli etnisesti vierasperäistä väestöä on Suomessa tällä hetkellä n. 3,5 % väkiluvusta sen perusteella, että äidinkielenään jotain muita kieliä kuin suomea tai ruotsia puhuvia on tuon verran. Jos valtaväestöä eli kantaväestöä on siis 96,5 % väkiluvusta, tuon piispan mielestä päättäjien kuuluminen tuohon 96,5-prosenttiseen enemmistöön todistaa "rakenteellisen rasismin" olemassaolon.

Fanaatikko. Täysin irrallaan reaalimaailmasta. Ei mitään todellisuudentajua.

"Lainsäätäjinä ja virkamiehinä on hyvin vähän etnisten ryhmien edustajia." Piispa tarkoittaa tässä "etnisillä ryhmillä" ulkomaalaistaustaista väestöä eli etnisesti vierasperäisiä väestöelementtejä (afrikkalaiset, arabit, turkkilaiset, iranilaiset jne.).

Piispan mielestä on outoa, että virkamiehinä ja lainsäätäjinä eli kansanedustajina on vain vähän ulkomaalaistaustaista väestöä. Kun tätä ulkomaalaistaustaista väestöä on 3,5 % väkiluvusta, kuinka suuri osuus kansanedustajista pitäisi olla ulkomaalaistaustaisia?

"Hyvin vähän" on piispan mielestä selvästi liian vähän. 3,5 % lienee "hyvin vähän". Se ei siis riittäisi piispalle, että maahanmuuttajien osuus kansanedustajista olisi sama kuin maahanmuuttajien osuus väestöstä. Maahanmuuttajien pitäisi olla yliedustettuina kansanedustajien joukossa ennen kuin piispa olisi tyytyväinen. Jos maahanmuuttajia on 3,5 % väkiluvusta, heitä pitäisi olla ehkä yli 10 % kansanedustajista.

Tätä mieltä on valtionkirkon piispa.

"Rakenteissa ilmenevä rasismi on Suomessa usein tahatonta. Ei vain tullut mieleen on usein kuultu lause, kun virkamieheltä kysytään, miksi hän ei ole ottanut huomioon maahanmuuttajan näkökulmaa."

Miksi jokaisessa asiassa pitäisi erikseen ottaa huomioon "maahanmuuttajan näkökulma"? Laki on sama kaikille.

Lain mukaan esimerkiksi sukupuolielinten silpominen täyttää törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Lain mukaan maksimirangaistus tästä rikoksesta on kaksi vuotta vankeutta. "Maahanmuuttajan näkökulman" mukaan häntä ei pitäisi lainkaan rangaista tästä "hänen kulttuuriinsa kuuluvasta" sukupuolielinten silpomisesta eli ns. ympärileikkauksesta. Miksi tässä asiassa pitäisi ottaa huomioon "maahanmuuttajan näkökulma"?

Maassa maan tavalla. Suomessa noudatetaan Suomen lakia. Jos "maahanmuuttajan näkökulma" on ristiriidassa Suomen lain kanssa, "maahanmuuttajan näkökulma" on väärässä.

Piispan mielestä näin ei ilmeisesti ole. Piispan mielestä viranomaisten pitäisi ilmeisesti ottaa huomioon "maahanmuuttajan näkökulma" antamalla heille erivapaus olla noudattamatta Suomen lakia.

Kulttuurisesti ja sosiaalisesti suvaitsevan Suomen rakentamisessa tarvitaan Heikan mukaan "uussuomalaisten" tietotaitoa.

Jaaha. Mitä tarkoittaa "kulttuurisesti ja sosiaalisesti suvaitseva Suomi"? Tuo kuulostaa tyhjältä sanahelinältä, jota aiotaan käyttää valkoisten heteromiesten fanaattisen vihaamisen keppihevosena.

"Suomen rakentamisessa tarvitaan Heikan mukaan "uussuomalaisten" tietotaitoa." Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Mitä "tietotaitoa" maahanmuuttajilla on, jota meillä ei ole?

Jos tätä maahanmuuttajien "tietotaitoa" tarvitaan sen "kulttuurisesti ja sosiaalisesti suvaitsevan Suomen" rakentamiseen, silloinhan se "kulttuurisesti ja sosiaalisesti suvaitseva Suomi" on ulkomaalaisten mielipiteisiin ja vaatimuksiin perustuva ideologinen rakennelma.

Miksi valtionkirkon piispa kannattaa tällaista?

Miksi veronmaksajien rahoista maksetaan palkkaa piispalle, joka tuottaa tuollaista suomalaisvihamielistä, rasistista vihapropagandaa?


"Olisi välttämätöntä saada maahanmuuttajia poliittiseen päätöksentekoon. Tämä periaate koskee myös kirkon omaa lainsäädäntöä ja päätöksentekoa."

Tässä tuli siis toistamiseen se vaatimus, että ulkomaalaisia pitää saada päättäjiksi Suomeen. Kysynpä siis toistamiseen, kuinka paljon niitä ulkomaalaisia päättäjiä pitää piispan mielestä olla. 10 %? 20 %? 30 %?

"Tämä periaate koskee myös kirkon omaa lainsäädäntöä ja päätöksentekoa." Kirkkolaista päätetään eduskunnassa. Ei ole olemassa erillistä päättäjäjoukkoa, joka säätäisi vain kirkkoa koskevaa lainsäädäntöä. Kansanedustajat päättävät kaikista laeista. Piispa siis vaatii lisää ulkomaalaisia Suomen eduskuntaan.

Mitä tarkoittaa ulkomaalaistaustaisten päättäjien määrän lisääminen "kirkon omassa päätöksenteossa"? Ulkomaalaiskiintiö seurakuntaneuvostoihin? Ulkomaalaiskiintiö kirkkohallitukseen? Ulkomaalaiskiintiö piispanvirkoihin?

Kirkon tämän vuoden Yhteisvastuukeräys sytytti netissä rasistista keskustelua, koska keräyksen yksi tavoite on työllistää maahanmuuttajia.

Tässä siis valehdellaan, että kaikki valtionkirkon toimintaa kritisoiva kansalaiskeskustelu on "rasismia". Tämä on juuri sitä fanaatikkojen harrastamaa haukkumasanojen huutamista. Fanaatikot huutavat naama punaisena "Rasisti! Rasisti! Rasisti!", koska heillä ei ole mitään argumentteja. Heillä ei ole mitään kykyä vastata siihen kritiikkiin, jota on esitetty.

Tämän voi jokainen todeta mm. kyseisen kolehtikeräyksen facebook-ryhmässä, josta kaikki kriittinen palaute on nopeasti deletoitu.


Piispaa runsas palaute ei yllättänyt.

Piispa siis tajuaa, että kirkon keräyskampanja oli kansan yleisen mielipiteen vastainen.

"Yhteiskuntamme on muuttumassa monikulttuuriseksi, ja suuret muutokset herättävät aina suuria tunteita. Palaute osoittaa, että on tärkeätä käydä keskustelua ja antaa eri näkemyksille mahdollisuus kohdata toisiaan."

Kerro tämä em. facebook-ryhmän ylläpidolle, joka systemaattisesti deletoi kaikki kysymykset mm. työvoimapuladiskurssin mielekkyydestä keskellä syvintä lamaa, työttömyyden jatkuvasti kasvaessa.

Keräyksen kampanja-aktiivit nimenomaan eivät halunneet käydä mitään keskustelua, vaan deletoivat kaikki monikulttuurisuuspropagandasta poikkeavat näkemykset. Tällöin erilaisilla näkemyksillä nimenomaan ei ollut mahdollisuutta kohdata toisiaan, koska kaikki mm. työvoimapuladiskurssin kyseenalaistavat näkemykset sensuroitiin pois välittömästi.

Heikka muistuttaa, että keräyksen sivuille tulleista 2 300 palautteesta valtaosa kannattaa maahanmuuttajien työllistämistä.

Eihän kukaan vastusta maahanmuuttajien työssäkäyntiä. Suomalaiset vastustavat kolehtikeräysvarojen ja veronmaksajien rahojen käyttämistä suojatyöpaikkojen luomiseen ulkomaalaisille. Tämä on täysin eri asia kuin maahanmuuttajien normaalin, rehellisen työllistymisen vastustaminen. Sitähän ei vastusta kukaan. Tässä siis piispa nyrkkeilee olkinuken kanssa.

Kymmenen prosenttia palautteesta on ollut rasistista.

Määrittele rasismi. Siteeraa esimerkkiä rasistiseksi katsomastasi palautteesta.

Oletan, että pidät esim. työvoimapuladiskurssin kyseenalaistamista rasismina. Tällä tavalla onkin sitten helppo haukkua kymmentä prosenttia palautteesta rasistiseksi.

"Rasismi nousee erilaisuuden pelosta. Se ei poistu käskemällä. Ketään ei voi määrätä suvaitsevaksi. Ihmisen pelkoa on aina kunnioitettava, sillä siihen on aina jokin syy. Pelolle naureskelu vain vahvistaa kielteisiä asenteita."

Tämä oli kohtalaisen järkevä näkemys siltä osin, että "suvaitsevuutta" ei voi edistää käskemällä.

Luulen kuitenkin, että piispa tässä haukkuu "rasismiksi" ja "erilaisuuden peloksi" realistista keskustelua maahanmuuttajien rikollisuudesta ja maahanmuuttajaväestön huonosta huoltosuhteesta jne.

"Myönteistä muutosta vie eteenpäin se, että emme romantisoi monikulttuurisuutta. Se on haasteellinen ja vaikea ilmiö, johon kuitenkin sisältyy myös suuria mahdollisuuksia. Monikulttuurisuus on tie sivistyksen, inhimillisyyden ja yhteiskuntarauhan takaamiseen."

Tässä siis kirkko asettuu piispan suulla virallisesti monikulttuurisuusideologian kannattajaksi. Piispa kyllä myöntää monikulttuurisuuden olevan yhteiskunnallinen ongelma eli "haasteellinen ja vaikea ilmiö", mutta heti samaan hengenvetoon piispa väittää monikulttuurisuuden sisältävän "suuria mahdollisuuksia".

Mitä nämä "mahdollisuudet" ovat? Kerro:___________________________________

"Monikulttuurisuus on tie sivistyksen, inhimillisyyden ja yhteiskuntarauhan takaamiseen." Piispa siis ihan pokkana valehtelee, että ilman monikulttuurisuutta Suomi on sivistymätön, epäinhimillinen ja rauhaton yhteiskunta.

Todellisuudessa monikulttuurisuus tietysti:

  • romahduttaa sivistyksen: maahanmuuttajat eivät huonon suomenkielentaitonsa vuoksi voi saavuttaa samaa koulutus- ja sivistystasoa kuin suomalaiset, joten väestön keskimääräinen sivistystaso väistämättä alenee maahanmuuttajien määrän kasvaessa
  • aiheuttaa epäinhimillisiä ihmiskohtaloita, mm. pakkoavioliittoja, kunniamurhia, sukupuolielinten silpomista
  • murentaa yhteiskuntarauhaa synnyttämällä etnisesti segregoituneita ghettoja, kasvattamalla rikollisuutta, aiheuttamalla arjen konflikteja ihmisten yhteisen kulttuuritaustan luoman yhteisymmärryksen puuttuessa ja luomalla vastakkainasettelua veronmaksajien rahoilla elävän ulkomaalaisväestön ja veroja maksavan kantaväestön eli suomalaisten välille


Silti piispa Mikko Heikka valehtelee, että monikultturisuus on ihanaa, väistämätöntä, sivistynyttä ja kaiken kukkuraksi muka tie yhteiskuntarauhan rakentamiseen.

Piispa valehtelee aivan totaalisesti siitä, mitä Suomessa tapahtuu.

Kirkko levittää monikulttuurisuuspropagandaa suorastaan fanaattisella vimmalla, naama punaisena huutaen.

Kirkon käsitys monikulttuurisuudesta on täysin ristiriidassa yhteiskunnallisten tosiasioiden ja ihmisten arkielämän kokemusten kanssa.

Kirkko on aivan totaalisesti pihalla.

Kirkko ei tajua suomalaisen yhteiskunnan todellisuudesta yhtään mitään.

Miten kukaan suomalainen voi kuulua tuollaiseen kirkkoon?

Jos joku vielä kuuluu, erotkoon heti.

3 kommenttia:

Jukka kirjoitti...

Sait mainosta:

http://jalkijupinaa.blogspot.com/2009/02/essentialismista.html

http://ihmissuhteet.blogspot.com/2009/02/en-ole-mutta.html

Vasarahammer kirjoitti...

Minusta järkyttävintä tuossa on se, kuinka kirkon johtohenkilöt ovat etääntyneet edustamansa instituution arvopohjasta noin totaalisesti.

Sinänsä Heikka on tyypillinen moderni vasemmistoliberaali, joka pitää abstraktia "syrjintää" pahimpana mahdollisena syntinä. Muita syntejä ei sitten olekaan.

Heikan puheet osoittavat viimeistään, että maallinen valtaideologia on mädättänyt kirkon sisältä päin.

Tapio Tuuri kirjoitti...

Piispa Heikka on korvannut tuonpuoleisen taivaan maanpäällisellä monikulttuurilla.

"Monikulttuurisuus on tie sivistyksen, inhimillisyyden ja yhteiskuntarauhan takaamiseen."

Mutta ei siihenkään pääse ilman kilvoittelua. Siihen tarvitaan uussuomalaisten tietotaitoa.

Onko muslimien taivaassa muuten muita naisia kuin niitä neitsyitä, jotka on varattu terroristeille.

Ajattelin vain, kannattaisiko ryhtyä muslimiksi, mutta jäisinkö edelleen ilman naisia, koska terroristiksi minusta ei ole.