Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

keskiviikkona, heinäkuuta 07, 2010

Vanhanen, Puumalainen & Illman revisited

Tatu Vanhanen


HS:

Tatu Vanhanen kriitikoille: Älykkyys merkittävin syy kehityseroille


Kansakuntien älykkyyden ja globaalit kehityserot yhdistävästä teoretisoinnistaan kovan kritiikin kohteeksi joutunut emeritusprofessori Tatu Vanhanen jatkaa aiheesta käytävää keskustelua uudessa Politiikka-lehdessä.

Artikkelissaan Vanhanen vastaa saamaansa arvosteluun ja pyrkii täydentämään ja selventämään teesejään.

Artikkelin keskeinen väite on edelleen, että erot kansakuntien älykkyydessä ovat merkittävin syy globaaleille kehityseroille.

Kirjoitukseen sisältyvän regressioanalyysin mukaan kansallinen ÄO selittää kaksi kolmannesta kehityserojen vaihtelusta.

Lisähuomiona Vanhanen kirjoittaa, että älykkyyden ohella eroja selittää monissa maissa muun muassa demokratian ja markkinatalouden aste.

...

Vanhasen arvostelijat ovat huomauttaneet, että esimerkiksi bruttokansantuotteen eroja selitettäessä monet tekijät – kuten lukutaito, koulutus, elinikä, korruptio tai demokratian aste – ovat älykkyyden lailla yhtä päteviä selittäviä tekijöitä.

Vanhasen vastaus kriitikoille kuuluu, että muut tekijät ovat enemmän tai vähemmän riippuvaisia älykkyydestä. Älykkyys taas on hänen mukaansa selittävistä tekijöistä vähiten riippuvainen muista.

Vanhanen arvelee, että tieteentekijöiden on ollut vaikea hyväksyä hänen evolutiivisia teesejään ideologisista syistä.

Hän kummeksuu artikkelissaan, miksi älykkyyden ajatellaan pysyneen muuttumattomana, kun samaan aikaan tunnustetaan, että evoluutio on vaikuttanut moniin muihin ihmislajin ominaisuuksiin, ja biologiassa geneettisen moninaisuuden on nähty olevan kasvussa.

Vanhanen kokee, että hän on joutunut kollegansa Richard Lynnin kanssa samanlaiseen paitsioon kuin Neuvostoliitossa tai kansallissosialistisessa Saksassa vallitsevan ideologian aikanaan kyseenlaistaneet tieteentekijät.

(lihavointi M. Ellilä)Myös Vanhasen tutkimustuloksia siteeranneita yksityishenkilöitä yritetään sensuroida.

Minä siteerasin blogissani Vanhasen tutkimustuloksia. Silloinen vähemmistövaltuutettu, nykyinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki minusta poliisille rikosilmoituksen, jossa väitti minun "solvanneen ja panetelleen tummaihoisista ihmistä koostuvaa kansanryhmää" esittämällä heistä "valheellisia väittämiä".

Nämä väittämät tietysti olivat todellisuudessa totta, koska ne perustuivat Vanhasen tutkimuksiin. Puumalainen ei kuitenkaan piitannut tästä lainkaan.

Puumalainen leimasi professori Vanhasen tutkimustulokset "valheellisiksi väittämiksi", vaikka Puumalainen itse ei tiedä asiasta eli ÄO-tutkimuksista yhtään mitään.


Byrokraatti (vähemmistövaltuutettu) kuvittelee siis voivansa kumota asiantuntijan esittämiä tutkimustuloksia ihan vain keskimällä omasta päästään, että nämä tutkimustulokset ovat muka "valheellisia väittämiä".

Byrokraatti siis kiistää tieteelliset tosiasiat ihan vain mutu-pohjalta ja tekee tämän oman henk.koht. mutu-mielipiteensä perusteella rikosilmoituksia tieteellisiä tutkimustuloksia siteeranneista yksityishenkilöistä.

Valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä valtionsyyttäjä Mika Illman päätti tämän Puumalaisen tekemän rikosilmoituksen perusteella nostaa syytteen, jossa vaati minulle sakkorangaistusta "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan".

Oikeudenkäynnissä
Illman moneen kertaan kiisti Vanhasen tutkimustulokset ja väitti mm. Afrikan kaikkien ongelmien johtuvan "länsimaisesta imperialismista". Vanhasen mukaanhan Afrikan ongelmat johtuvat enimmäkseen väestön matalasta mediaani-ÄO:sta.

Illman kysyi minulta, mihin minun käsitykseni eurooppalaisten ja afrikkalaisten keskiverto-ÄO:n eroista oikein perustuvat. Totesin niiden perustuvan mm. Vanhasen tutkimuksiin.

Illman väitti, että Vanhasen tutkimuksia ei pidetä totena. Illmanilla ei tietenkään ollut tälle väitteelleen mitään perusteluja.

Illman ei myöskään juristina tietenkään ole mikään ÄO-tutkimusten asiantuntija. Juristi (syyttäjä) kuitenkin siis kuvittelee voivansa kumota tieteellisiä tutkimustuloksia ihan vain sanomalla "enpäs usko".

Illmanin logiikalla kuka tahansa voidaan koska tahansa tuomita rangaistukseen minkä tahansa tieteellisen tutkimustuloksen mainitsemisesta, jos syyttäjä sattumalta ei halua uskoa ko. tutkimustulokseen.
Mika Illman


Annoin oikeudenkäynnissä todisteeksi yli sadan ÄO-tutkimuksen tulokset, joissa kaikissa oli todettu afrikkalaisten keskiverto-ÄO:n olevan paljon huonompi kuin eurooppalaisten. Nämä yli sata tutkimusta oli tehty useissa eri maissa useiden kymmenien eri vuosien aikana, joten kyse ei ole mistään satunnaisvaihteluista.

Kaikissa ÄO-tutkimuksissa on aina saatu täsmälleen sama tulos: afrikkalaisten keskiverto-ÄO on paljon huonompi kuin eurooppalaisten.

Maailmassa ei ole koskaan tehty yhtäkään tutkimusta, joka olisi osoittanut päinvastaista. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ole koskaan saatu sellaista tulosta, että afrikkalaisten keskiverto-ÄO olisi yhtä hyvä tai parempi kuin eurooppalaisten.

Tästä huolimatta Illman katsoi voivansa kumota kaikki ÄO-tutkimukset, joita maailmassa on koskaan tehty, yksinkertaisesti vain kieltäytymällä uskomasta niitä.

Lisäksi Illman "kumosi" nämä esittämäni yli sata ÄO-tutkimusta toteamalla, että niiden tuloksia havainnollistava, todisteena esittämäni kaavakuva oli printattu "oikeistolaisen järjestön" internet-sivuilta.

Illmanin mielestä siis tieteelliset tosiasiat muuttuvat epätosiksi, jos niitä julkaistaan jonkun "oikeistolaisen järjestön" internet-sivuilta.

Tällaisia syyttäjiä Suomessa työskentelee valtakunnansyyttäjänvirastossa laatimassa syytteitä ajatusrikoksista eli tosiasioiden julkituomisesta.

Kyseinen "oikeistolainen järjestö" oli amerikkalainen internet-lehti VDare.com, joka julkaisi kirja-arvostelun Vanhasen kirjasta. Arvostelun yhteydessä oli kaavakuva yli sadan ÄO-tutkimuksen tuloksista, jotka olivat peräisin nimenomaan arvosteltavana olevasta Vanhasen kirjasta.

Valtionsyyttäjä Mika Illman siis uskoo tieteellisten tosiasioiden muuttuvan epätosiksi, jos niitä mainitaan jonkun internet-lehden julkaisemassa kirja-arvostelussa.

Tällaisia olivat Illmanin perusteet sille, että minulle piti antaa sakkoja näiden tosiasioiden kertomisesta.

Sama Mikko Puumalainen, silloinen vähemmistövaltuutettu, nykyinen apulaisoikeuskansleri, joka oli tehnyt minun kirjoituksestani rikosilmoituksen, oli myös tehnyt poliisille rikosilmoituksen Tatu Vanhasen haastattelusta Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä. Kun tämä Vanhasta koskenut rikosilmoitus ei ollut johtanut syytteeseen, Puumalainen oli jatkanut ristiretkeään tosiasioita vastaan eli ÄO-tutkimusten tuloksia vastaan tekemällä rikosilmoituksen minun kirjoituksestani.

Koska Vanhasen haastattelusta ei ollut nostettu syytettä, myöskään minun täsmälleen samoja tietoja sisältäneestä kirjoituksestani ei olisi tietenkään pitänyt nostaa syytettä.

Valtionsyyttäjä Mika Illman teki selvästi virkavirheen syyttämällä minua samasta asiasta, josta hän ei ollut syyttänyt Vanhasta. Nimenomaan Illman itse teki syyttämättäjättämispäätöksen Vanhasen haastattelun osalta, mutta päätti nostaa syytteen minun samansisältöisestä kirjoituksestani. Tämä on täysin selvä virkavirhe, koska kansalaisten pitäisi olla tasavertaisia lain edessä.

Jos Vanhanen saa esitellä tutkimustuloksiaan sanomalehdissä, mm. Helsingin Sanomissa, joutumatta syytteeseen ajatusrikoksesta eli "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan", miksi näiden Vanhasen tutkimustulosten siteeraaminen yksityishenkilön blogikirjoituksessa olisi rangaistavaa?

Valtionsyyttäjä Mika Illmanin mielestä on.

Illman on kirjoittanut väitöskirjansa aiheesta Hets mot folkgrupp eli "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan". Tässä väitöskirjassaan Illman sanoo pitävänsä rangaistavana mitä tahansa sellaista vertailua, jossa jokin ulkomaalainen kansanryhmä osoittautuu jollakin mittapuulla huonommaksi kuin suomalaiset. Tämä on se peruste, jonka nojalla Illman tehtailee tällaisia ajatusrikossyytteitä.

Tatu Vanhasen tutkimustulosten mukaan afrikkalaisten keskimääräinen ÄO on huonompi kuin suomalaisten. Illmanin mielestä ihmisiä pitää rangaista, jos he sanovat jonkun ulkomaalaisen kansanryhmän olevan jollakin mittapuulla huonompi kuin suomalaiset. Näin ollen Illmanin mielestä on kielletty sanoa, että esimerkiksi jonkin kansan keskimääräinen ÄO on huonompi kuin suomalaisten.

Illman ei lainkaan piittaa siitä, onko tämä totta vai ei. Illmanin mielestä tosiasiat ovat rangaistavia.


Illmanin logiikalla tietysti esim. PISA-tutkimuksen julkaiseminen oli rikos, koska PISA-tutkimuksen mukaan saksalaisten koululaisten oppimistulokset ovat huonompia kuin suomalaisten.

Tämän tosiasian mainitseminen on siis Illmanin mielestä "kiihotusta kansanryhmää vastaan", koska Illmanin väitöskirjan mukaan on kiellettyä sanoa jonkin ulkomaalaisen kansanryhmän olevan jollakin mittapuulla huonompi kuin suomalaiset.

Illmanin logiikka johtaa totalitaariseen sensuuriin. Tatu Vanhanen on siis täysin oikeassa sanoessaan, että hänen tutkimustuloksensa ovat joutuneet samanlaisen sensuurin kohteeksi kuin Neuvostoliitossa tai Natsi-Saksassa vallitsevan ideologian aikanaan kyseenlaistaneet tieteentekijät.

Suomessa tätä sensuuria ovat edustaneet etunenässä valtionsyyttäjä Mika Illman, vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, oikeusministeri Tuija Brax, lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, sisäministeri Anne Holmlund ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Kaikki nämä ovat toistuvasti vaatineet lisää ja lisää sensuuria vastustaakseen "rasismia".

Vastoin yleistä harhaluuloa tämä "nettirasismin" ja "vihapuheiden" vastustaminen ei tarkoita minkään natsipropagandan kieltämistä, vaan nimenomaan Vanhasen tutkimustulosten kaltaisten tosiasioiden sensurointia.

Suurpää on vaatinut mm. rikostilastojen sensurointia, jotta maahanmuuttajien yliedustus rikostilastoissa ei tulisi ilmi.

Brax on vaatinut kaupunginvaltuustoja sensuroimaan valtuutettujen puheita, jotta valtuutetut eivät voisi kertoa tosiasioita
esim. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten aiheuttamista kustannuksista.

Braxin asettama, Hannulan johtama lainvalmistelutyöryhmä, jossa Illman on jäsenenä, on esittänyt sensuurilainsäädännön tiukentamista, mm. keskustelupalstojen lakisääteistä pakkomoderointia ja palstojen ylläpitäjien rankaisemista keskustelussa esiintyvistä mielipiteistä ja faktoistakin.

Suomen hallituksessa, valtion virkamiehistössä, oikeuslaitoksessa ja eduskunnassa on paljon fanaatikkoja, jotka haluavat sensuroida oman harhaisen maailmankuvansa kanssa ristiriidassa olevia, heille kiusallisia tosiasioita.

P.S.

Lähetin ylläolevasta tekstistä muutamat ensimmäiset kappaleet HS:n keskustelupalstalle kommenttina Tatu Vanhasta koskeneeseen artikkeliin. (Koko kirjoitus ei olisi sinne mahtunut, koska kirjoitusten pituutta on rajoitettu.) HS ei tietenkään ollut riittävän rehellinen julkaistakseen tätä. HS ei siis halua lukijoidensa tietävän, että Mika Illman ja Mikko Puumalainen ovat halunneet sensuroida Tatu Vanhasen tutkimustuloksia.

HS siis valehtelee lukijoilleen tahallaan.

Irtisanokaa HS:n tilauksenne, jos ette halua maksaa sananvapautta vastustavien fanaatikkojen toimintaa peittelevästä, yhteiskunnallisesta todellisuudesta valheellisen kuvan antavasta sanomalehdestä.
2 kommenttia:

shit kirjoitti...

Onko Illman juutalainen? Jos lukijoilla on tietoa asiasta, ilmoittakaa ihmeessä.

Joonas kirjoitti...

Tässä muuten todellinen syy länsimaiden väestön tuhoutumiseen. Erittäin hyvä kirjoitus.
http://tinyurl.com/3xe3zm6

....ook deep down inside yourself: You know something “is just not right” in America. Nothing really makes sense. The elected don’t work for us — never have. Why else would we have all these problems, like immigration, the economy and never-ending wars overseas, as we now have in America?

Magazines like Time and Newsweek constantly promote immigration and ”globalism” – often running glossy inserts extolling the rise of business and the middle class in countries like India and China. I knew that many of these businesses used to have their manufacturing in the US and relocated to these countries for cheap labor. Who does the media really work for? Not for me, or anyone else that I knew....

Miksi Hommaforumissa ei saa sanoa tästä asiasta yhtään mitään? ks. saman hepun toinen kirjoitus, jossa kuvataan melko identtistä toimintaa mitä nähdään Hommassa:
http://tinyurl.com/39224om