Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, heinäkuuta 16, 2009

Neekereiden biologinen afrikkalainen kansanluonne

Kirjoitin taannoin tällaista korutonta faktaa neekereistä:


Mustien ihmisten tuottamia yhteiskuntia ja kulttuureja voisi käydä katsomassa Afrikassa, jos siellä ei olisi valkoisten ihmisten sinne rakentamia rautateitä, lentokenttiä, asfaltoituja teitä ja katuja, kivitaloja, sähköä, puhelinta, televisiota jne.Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi. Näin on käynyt mm. Haitissa, jonka voodoo-kulttuuri ja bolshevistisen anarkian repimä yhteiskunta muistuttavat kummasti afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

USA:ssa ja Kanadassa neekerit käyttäytyvät jotakuinkin siedettävästi vain silloin, kun ovat selvästi vähemmistönä. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta, toisaalta väkivaltakoneistollaan (poliisit, vankilat, aseellinen itsepuolustus, KKK-tyyliset vigilantistit), toisaalta sosiokulturaalisella paineellaan, pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin.

Valkoiset amerikkalaiset ovat tietysti eurooppalaisia, joten heidän dominoimansa yhteiskunta on Amerikassa sijaitseva eurooppalainen yhteiskunta.

Vastaavasti mustat amerikkalaiset ovat Amerikassa asuvia afrikkalaisia, joten heidän dominoimansa alueet ovat afrikkalaisia saarekkeita valkoisen eurooppalaisen yhteiskunnan meressä.
Neekerienemmistöiset alueet tietysti poikkeaisivat valkoisista alueista nykyistä enemmän, jos ne olisivat itsenäisiä kaupunkivaltioita. Koska ne kuitenkin kuuluvat Yhdysvaltoihin, niissä on voimassa sama laki kuin muualla Yhdysvalloissa. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta ikään kuin miehittää näitä neekerienklaaveja pitämällä poliisivoimin edes jotenkuten voimassa valkoisten ihmisten säätämiä lakeja myös neekerighettojen alueella. Neekerit itse eivät kuitenkaan olisi kyseisiä lakeja säätäneet eivätkä yrittäisikään ylläpitää niitä.
Neekerit noudattavat valkoisen yhteiskunnan säätämiä lakeja vain silloin, kun niitä konkreettisesti ylläpidetään kovalla kurilla. Jos kuri heltyy, neekereiden biologinen afrikkalainen kansanluonne manifestoituu taas heidän käytöksessään.

Ihminen on kuitenkin eläin, homo sapiens. Ihmistä ei ole luotu minkään jumalan kuvaksi. Mitään jumalia ei ole eikä kukaan ole luonut ihmistä.
Ihminen on geenien muovaamaa biomassaa, jota koskevat tietyt biologiset lainalaisuudet. Samoin kuin ihminen tarvitsee tietyn määrän tietynlaista ravintoa pysyäkseen hengissä, samoin ihmisen toiminnassa on tietynlaisia mm. aggressiivisuuteen, seksuaalisuuteen ja älykkyyteen liittyviä lainalaisuuksia.

Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄO kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio.
Kausaliteetti kulkee molempiin suuntiin: toisaalta elintason nousu nostaa älykkyystasoa vähentämällä mm. aliravitsemuksesta aiheutuvia aivovaurioita väestössä, toisaalta älykkäämpi väestö pystyy tuottamaan itselleen korkeamman elintason. Kun väestön keskimääräinen älykkyystaso laskee, maan elintaso laskee. Tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään korkeaa elintasoa, koska elintaso on yhtä kuin tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotannon reaaliarvo per capita; tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämmät ihmiset, joten tyhmemmällä yhteiskunnalla on matalampi elintaso.


Kuinka ollakaan, mustia koululaisia opettanut valkoinen amerikkalainen opettaja Christopher Jackson raportoi tällaista mustien käytöksestä:

The mainstream press gives a hint of what conditions are like in black schools, but only a hint. Expressions journalists use like “chaotic” or “poor learning environment” or “lack of discipline” do not capture what really happens. There is nothing like the day-to-day experience of teaching black children and that is what I will try to convey.
Most whites simply do not know what black people are like in large numbers,and the first encounter can be a shock. One of the most immediately striking things about my students was that they were loud. They had little conception of ordinary decorum. It was not unusual for five blacks to be screaming at me at once. Instead of calming down and waiting for a lull in the din to make their point—something that occurs to even the dimmest white students—blacks just tried to yell over each other. It did no good to try to quiet them, and white women were particularly inept at trying. I sat in on one woman’s class as she begged the children to pipe down. They just yelled louder so their voices would carry over hers.
Many of my black students would repeat themselves over and over again—just louder. It was as if they suffered from Tourette syndrome. They seemed to have no conception of waiting for an appropriate time to say something. They would get ideas in their heads and simply had to shout them out.
I might be leading a discussion on government and suddenly be interrupted: “We gotta get more Democrats! Clinton, she good!” The student may seem content with that outburst but two minutes later, he would suddenly start yelling again: “Clinton good!”
Anyone who is around young blacks will probably get a constant diet of rap music. Blacks often make up their own jingles,and it was not uncommon for 15 black boys to swagger into a classroom, bouncing their shoulders and jiving back. They were yelling back and forth, rapping 15 different sets of words in the same harsh, rasping dialect. The words were almost invariably a childish form of boasting: “Who got dem shine rim, who got dem shine shoe, who got dem shine grill (gold and silver dental caps)?”
The amateur rapper usually ends with a claim—in the crudest terms imaginable—that all womankind is sexually devoted to him. For whatever reason, my students would often groan instead of saying a particular word, as in, “She suck dat aaahhhh (think of a long grinding groan), she f**k dat aaaahhhh, she lick dat aaaahhh.”
So many black girls dance in the hall, in the classroom, on the chairs, next to the chairs, under the chairs, everywhere. Once I took a call on my cell phone and had to step outside of class. I was away about two minutes but when I got back the black girls had lined up at the front of the classroom and were convulsing to the delight of the boys. Many black people, especially black women, are enormously fat. Some are so fat I had to arrange special seating to accommodate their bulk. I am not saying there are no fat white students — there are — but it is a matter of numbers and attitudes. Many black girls simply do not care that they are fat. There are plenty of white anorexics, but I have never metor heard of a black anorexic.
“Black women be big Mr. Jackson,” my students would explain. “Is it okay in the black community to be a little overweight?” I ask. Two obese black girls in front of my desk begin to dance, “You know dem boys lak juicy fruit, Mr. Jackson.” “Juicy” is a colorful black expression for the buttocks.
Blacks, on average, are the most directly critical people I have ever met: “Dat shirt stupid. Yo’ kid a bastard. Yo’ lips big.”
Unlike whites, who tread gingerly around the subject of race, they can be brutally to the point. Once I needed to send a student to the office to deliver a message. I asked for volunteers, and suddenly you would think my classroom was a bastion of civic engagement. Thirty dark hands shot into the air. My students loved to leave the classroom and slack off, even if just for a few minutes, away from the eye of white authority. I picked a light-skinned boy to deliver the message. One very black student was indignant: “You pick da half-breed.” And immediately other blacks take up the cry, and half a dozen mouths are screaming, “He half-breed.”
For decades, the country has been lamenting the poor academic performance of blacks and there is much to lament. There is no question, however, that many blacks come to school with a serious handicap that is not their fault. At home they have learned a dialect that is almost a different language. Blacks not only mispronounce words; their grammar is often wrong. When a black wants to ask, “Where is the bathroom?” he may actually say “Whar da badroombe?” Grammatically, this is the equivalent of “Where the bathroom is?”
And this is the way they speak in high school. Students write the way they speak, so this is the language that shows up in written assignments.
It is true that some whites face a similar handicap. They speak with what I would call a “country” accent that is hard to reproduce but results in sentences such as “I’m gonna gemme a Coke.” Some of these country whites had to learn correct pronunciation and usage. The difference is that most whites overcome this handicap and learn to speak correctly; many blacks do not.
Most of the blacks I taught simply had no interest in academic subjects.
I taught history, and students would often say they didn’t want to do an assignment or they didn’t like history because it was all about white people. Of course, this was “diversity” history, in which every cowboy’s black cook got a special pageon how he contributed to winning the West, but black children still found it inadequate.
So I would throw up myhands and assign them a project on a real, historical black person. My favorite was Marcus Garvey. They had never heard of him, and I would tell them to research him, but they never did. They didn’t care and they didn’t want to do any work.
Anyone who teaches blacks soon learns that they have a completely different view of government from whites.
Once I decided to fill 25 minutes by having students write about one thing the government should do to improve America. I gave this question to three classes totaling about 100 students, approximately 80 of whom were black.
My few white students came back with generally “conservative” ideas. “We need to cut off people who don’t work,”was the most common suggestion.
Nearly every black gave a variation on the theme of “We need more government services.”
My students had only the vaguest notion of who pays for government services. For them, it was like a magical piggy bank that never goes empty. One black girl was exhorting the class on the need for more social services and I kept trying to explain that people, real live people, are taxed for the money to pay for those services.
“Yeah, it come from whites,” she finally said. “They stingy anyway.”
“Many black people make over $50,000 dollars a year and you would also be taking away from your own people,” I said.
She had an answer to that: “Dey half breed.” The class agreed. I let the subject drop.
Many black girls are perfectly happy to be welfare queens. On career day, one girl explained to the class that she was going to have lots of children and get fat checks from the government. No one in the class seemed to have any objection to this career choice.
Surprising attitudes can come out in class discussion. We were talking about the crimes committed in the aftermath of Hurricane Katrina, and I brought up the rape of a young girl in the bathroom of the Superdome. A majority of my students believed this was a horrible crime but a few took it lightly. One black boy spoke up without raising his hand: “Dat no big deal. They thought they is gonna die so they figured they have some fun. Dey jus’ wanna have a fun time; you know what I’m sayin’?” A few black heads nodded in agreement.
My department head once asked all the teachers to get a response from all students to the following question: “Do you think it is okay to break the law if it will benefit you greatly?” By then, I had been teaching for a while and was not surprised by answers that left a young, liberal, white woman colleague aghast. “Yeah” was the favorite answer. As one student explained, “Get dat green.”
There is a level of conformity among blacks that whites would find hard to believe. They like one kind of music: rap. They will vote for one political party: Democrat. They dance one way, speak one way, are loud the same way, and fail their exams in the same way. Of course, there are exceptions but they are rare. Whites are different. Some like country music, others heavy metal, some prefer pop, and still others, God forbid, enjoy rap music. They have different associations, groups, almost ideologies. There are jocks, nerds, preppies, and hunters. Blacks are all — well — black, and they are quick to let other blacks know when they deviate from the norm.
One might object that there are important group differences among blacks that a white man simply cannot detect. I have done my best to find them, but so far as I can tell, they dress the same, talk the same, think the same. Certainly, they form rival groups, but the groups are not different in any discernible way. There simply are no groups of blacks that are as distinctly different from each other as white “nerds,” “hunters,” or “Goths,” for example.
How the world looks to blacks
One point on which all blacks agree is that everything is “racis’.” This is one message of liberalism they have absorbed completely. Did you do your homework? “Na, homework racis’. ”Why did you get an F on the test? “Test racis’.”
I was trying to teach a unit on British philosophers and the first thing the studentsnoticed about Bentham, Hobbes, and Locke was “Dey all white! Where da black philosopher a’?”
I tried to explain there were no blacks in eighteenth century Britain. You can probably guess what they said to that: “Dat racis’!”
One student accused me of deliberately failing him on a test because I didn’t like black people. “Do you think I really hate black people?” “Yeah.” “Have I done anything to make you feel this way? How do you know?” “You just do.” “Why do you say that?” He just smirked, looked out the window, and sucked air through his teeth. Perhaps this was a regional thing, but the blacks often sucked air through their teeth as a wordless expression of disdain or hostility.
My students were sometimes unable to see the world except through the lens of their own blackness. I had a class that was host to a German exchange student. One day he put on a Power Point presentation with famous German landmarks as well as his school and family. From time to time during the presentation, blacks would scream, “Where da black folk?!” The exasperated German tried several times to explain that there were no black people where he lived in Germany. The students did not believe him. I told them Germany is in Europe, where white people are from, and Africa is where black people are from. They insisted that the German student was racist, and deliberately refused to associate with blacks.
Blacks are keenly interested in their own racial characteristics. I have learned, for example, that some blacks have “good hair.” Good hair is black parlance for black-white hybrid hair. Apparently, it is less kinky, easier to style, and considered more attractive.
Blacks are also proud of light skin. Imagine two black students shouting insults across the room. One is dark but slim; the other light and obese. The dark one begins the exchange: “You fat, Ridario!” Ridario smiles, doesn’t deign to look at his detractor, shakes his head like a wobbling top, and says, “You wish you light skinned.” They could go on like this, repeating the same insults over and over.
My black students had nothing but contempt for Hispanic immigrants. They would vent their feelings so crudely that our department strongly advised us never to talk about immigration in class in case the principal or some outsider might overhear. Whites were “racis’,” of course, but they thought of us at least as Americans. Not the Mexicans. Blacks have a certain, not necessarily hostile understanding of white people. They know how whites act, and it is clear they believe whites are smart and are good at organizing things. At the same time, they probably suspect whites are just putting on an act when they talk about equality, as if it is all a sham that makes it
easier for whites to control blacks.
Blacks want a bigger piece of the American pie. I’m convinced that if it were up to them they would give whites a considerably smaller piece than whites get now, but they would give us something. They wouldn’t give Mexicans anything.
What about black boys and white girls? No one is supposed to notice this or talk about it but it is glaringly obvious: Black boys are obsessed with white girls.
I’ve witnessed the following drama countless times. A black boy saunters up to a white girl. The cocky black dances around her, not really in a menacing way. It’s more a shuffle than a threat. As he bobs and shuffles he asks, “When you gonna go wit’ me?” There are two kinds of reply. The more confident white girl gets annoyed, looks away from the black and shouts, “I don’t wanna go out with you!” The more demure girl will look at her feet and mumble a polite excuse but ultimately say no. There is only one response from the black boy: “You racis’.”
Many girls — all too many — actually feel guilty because they do not want to date blacks. Most white girls at my school stayed away from blacks, but a few, particularly the ones who were addicted to drugs, fell in with them.
There is something else that is striking about blacks. They seem to have no sense of romance, of falling in love. What brings men and women together is sex, pure and simple, and there is a crude openness about this. There are many degenerate whites, of course, but some of my white students were capable of real devotion and tenderness, emotions that seemed absent from blacks — especially the boys.
Black schools are violent and the few whites who are too poor to escape are caught in the storm. The violence is astonishing, not so much that it happens, but the atmosphere in which it happens. Blacks can be smiling, seemingly perfectly content with what they are doing, having a good time, and then, suddenly start fighting. It’s uncanny.
Not long ago, I was walking through the halls and a group of black boys were walking in front of me. All of a sudden they started fighting with another group in the hallway.
Blacks are extraordinarily quick to take offense. Once I accidentally scuffed a black boy’s white sneaker with my shoe. He immediately rubbed his body up against mine and threatened to attack me. I stepped outside the class and had a security guard escort the student to the office. It was unusual for students to threaten teachers physically this way, but among themselves, they were quick to fight for similar reasons.
The real victims are the unfortunate whites caught in this. They are always in danger and their educations suffer.
White weaklings are particularly susceptible, but mostly to petty violence. They may be slapped or get a couple of kicks when they are trying to open a bottom locker. Typically, blacks save the hard, serious violence for each other.
There was a lot of promiscuous sex among my students and this led to violence.
Black girls were constantly fighting over black boys. It was not uncommon to see two girls literally ripping each other’s hair out with a police officer in the middle trying to break up the fight. The black boy they were fighting over would be standing by with a smile, enjoying the show he had created.
Forreasons I cannot explain, boys seldom fought over girls. Pregnancy was common among the blacks, though many black girls were so fat I could not tell the difference. I don’t know how many girls got abortions, but when they had the baby they usually stayed in school and had their own parents look after the child. The school did not offer daycare.
Security guards are every where in black schools — we had one on every hall. They also sat in on unruly classes and escorted students to the office. They were unarmed, but worked closely with the three city police officers who were constantly on duty.
There was a lot of drug-dealing at my school. This was a good way to make a fair amount of money but it also gave boys power over girls who wanted drugs. An addicted girl — black or white — became the plaything of anyone who could get her drugs.
One of my students was a notorious drug dealer. Everyone knew it. He was 19 years old and in eleventh grade. Once he got a score of three out of 100 on a test. He had been locked up four times since he was 13.
One day, I asked him, “Why do you come to school?” He wouldn’t answer. He just looked out the window, smiled, and sucked air through his teeth. His friend Yidarius ventured an explanation: “He get dat green and get dem females.” “What is the green?” I asked. “Money or dope?” “Both,” said Yidarius with a smile. A very fat black interrupted from across the room: “We get dat lunch,” Mr. Jackson. “We gotta get dat lunch and brickfuss.” He meant the free breakfast and lunch poor students get every day. “Nigga, we know’d you be lovin’ brickfuss!” shouts another student.
Some readers may believe that I have drawn a cruel caricature of black students. After all, according to official figures some 85 percent of them graduate. It would be instructive to know how many of those scraped by with barely a C- record. They go from grade to grade and they finally get their diplomas because there is so much pressure on teachers to push them through. It saves money to move them along, the school looks good, and the teachers look good. Many of these children should have beenfailed, but the system would crack under their weight if they were all held back.
How did my experiences make me feel about blacks? Ultimately, I lost sympathy for them. In so many ways they seem to make their own beds. There they were in an integrationist’s fantasy — in the same classroom with white students, eating the same lunch, using the same bathrooms, listening to the same teachers — and yet the blacks fail while the whites pass.
One tragic outcome among whites who have been teaching for too long is that it can engender something close to hatred. One teacher I knew gave up fast food — not for health reasons but because where he lived most fast-food workers were black. He had enough of blacks on the job. This was an extreme example but years of frustration can take their toll. Many of my white colleagues with any experience were well on their way to that state of mind.
There is an unutterable secret among teachers: Almost all realize that blacks do not respond to traditional white instruction. Does that put the lie to environmentalism? Not at all. It is what brings about endless, pointless innovation that is supposed to bring blacks up to the white level. The solution is more diversity — or put more generally, the solution is change.
Change is an almost holy word in education, and you can fail a million times as long as you keep changing. That is why liberals keep revamping the curriculum and the way it is taught.
For example, teachers are told that blacks need hands-on instruction and more group work. Teachers are told that blacks are more vocal and do not learn through reading and lectures. The implication is that they have certain traits that lend themselves to a different kind of teaching. Whites have learned a certain way forcenturies but it just doesn’t work withblacks. Of course, this implies racial differences but if pressed, most liberal teachers would say different racial learning styles come from some indefinable cultural characteristic unique to blacks.
Therefore, schools must change, America must change. But into what? How do you turn quantum physics into hands-on instruction or group work? Noone knows, but we must keep changing until we find something that works.
Public school has certainly changed since anyone reading this was a student. I have a friend who teaches elementary school, and she tells me that every week the students get a new diversity lesson, shipped in fresh from some bureaucrat’s office in Washington or the state capital. She showed me the materials for one week: a large poster, about the size of a forty-two inch flat-screen television. It shows an utterly diverse group — I mean diverse: handicapped, Muslim, Jewish, effeminate, poor, rich, brown, slightly brown, yellow, etc. — sitting at a table, smiling gaily, accomplishing some undefined task. The poster comes with a sheet of questions the teacher is supposed to ask. One might be: “These kids sure look different, but they look happy. Can you tell me which one in the picture is an American?” Some eight-year-old, mired in ignorance, will point to a white child like himself. “That one.” The teacher reads from the answer, conveniently printed along with the question. “No, Billy, all these children are Americans. They are just as American as you.” The children get a snack, and the poster goes up on the wall until another one comes a week later.
This is what happens at predominately white, middle-class, elementary schools everywhere. Elementary school teachers love All of the Colors of the Race, by award-winning children’s poet Arnold Adoff. These are some of the lines they read to the children: “Mama is chocolate …Daddy is vanilla … Me (sic) is better …It is a new color. It is a new flavor. For love. Sometimes blackness seems too black for me, and whiteness is too sickly pale; and I wish every one were golden. Remember: long ago before people moved and migrated, and mixed and matched … there was one people: one color, one race. The colors are flowing from what was before me to what will be after. All the colors.”
Teaching as a career
It may come as a surprise after what I have written, but my experiences have given me a deep appreciation for teachingas a career. It offers a stable, middle-class life but
comes with the capacity to make real differences in the lives of children. In our modern, atomized world children often have very little communication with adults — especially, or even,with their parents — so there is potential for a real transaction between pupil and teacher, disciple and master. A rewarding relationship can grow up between an exceptional, interested student and his teacher.
I have stayed in my classroom with a group of students discussing ideas and playing chess until the janitor kicked us out. I was the old gentleman, imparting my history, culture, personal loves and triumphs, defeats and failures to young kinsman.
Sometimes I fancied myself Tyrtaeus, the Spartan poet, who counseled the youth to honor and loyalty. I never had this kind of intimacy with a black student, and I know of no other white teacher who did.
Teaching can be fun. For a certain kind of person it is exhilarating to map out battles on chalk boards, and teach heroism. It is rewarding to challenge liberal prejudices, to leave my mark on these children, but what I aimed for with my white students I could never achieve with the blacks.
There is a kind of child whose look can melt your heart: some working-class castaway, in and out of foster homes, often abused, who is nevertheless almost an angel. Your heart melts for these children, this refuse of the modern world. Many white students possess a certain innocence; their cheeks still blush.
Try as I might, I could not get the blacks to care one bit about Beethoven or Sherman’s march to the sea, or Tyrtaeus, or Oswald Spengler, or even liberals like John Rawls, or their own history. They cared about nothing I tried to teach them.
When this goes on year after year it chokes the soul out of a teacher, destroys his pathos, and sends him guiltily searching for The Bell Curve on the Internet. Blacks break down the intimacy that can be achieved in the classroom, and leave you convinced that that intimacy is really a form of kinship.
Without intending to, they destroy what is most beautiful — whether it be your belief in human equality, your daughter’s innocence, or even the state of the hallway.
Just last year I read on the bathroom stall the words “F**k Whitey.” Not two feet away, on the same stall, was a small swastika.
The National Council for the Social Studies, the leading authority on social science education in the United States, urges teachers to inculcate such values as equality of opportunity, individual property rights, and a democratic form of government. Even if teachers could inculcate this milquetoast ideology into whites, liberalism is doomed because so many non-whites are not receptive to education of any kind beyond the merest basics.
It is impossible to get them to care about such abstractions as property rights or democratic citizenship. They do not see much further than the fact that you live in a big house and “we in da pro-jek.”
Of course, there are a few loutish whites who will never think past their next meal and a few sensitive blacks for whom anything is possible, but no society takes on the characteristics of its exceptions.
Once I asked my students, “What do you think of the Constitution?” “It white,” one slouching black rang out. The class began to laugh. And I caught myself laughing along with them, laughing while Pompeii’s volcano simmers, while the barbarians swell around the Palatine, while the country I love, and the job I love, and the community I love become dimmer by the day.
I read a book by an expatriate Rhodesian who visited Zimbabwe nott oo many years
ago. Traveling with a companion, she stopped at a store along the highway. A black man materialized next to her car window. “Job, boss, (I) work good, boss,” he pleaded. “You give job.” “What happened to your old job?” the expatriate white asked. The black man replied in the straightforward manner of his race: “We drove out the whites. No more jobs. You give job.”
At some level, my students understand the same thing. One day I asked the bored, black faces staring back at me. “What would happen if all the white people in America
disappeared tomorrow?” “We screwed,” a young, pitch-black boy screamed back. The rest of theblacks laughed.
I have had children tell me to my face as they struggled with an assignment. “I cain’t do dis, Mr. Jackson. I black.”
The point is that human beings are not always rational. It is in the black man’s interest to have whites in Zimbabwe but he drives them out and starves. Most whites do not think black Americans could ever do anything so irrational. They see blacks on television smiling, fighting evil whites, embodying white values. But the real black is not on television, and you pull your purse closer when you see him, and you lock the car doors when he swaggers by with his pants hanging down almost to his knees.
For those of you with children, better a smaller house in a white district than a fancy one near a black school. I have been in parent-teacher conferences that broke my heart: the child pleading with his parents to take him out of school; the parents convinced their child’s fears are groundless.
If you love your child, show her you care — not by giving her fancy vacations or a car, but making her innocent years safe and happy. Give her the gift of a not-heavily black school.

Kuten huomaatte, tämän mustia koululaisia vuosien ajan opettaneen valkoisen amerikkalaisen opettajan käsitys neekereiden biologisesta afrikkalaisesta kansanluonteesta on täsmälleen samanlainen kuin minun.

Jäämme odottelemaan, että Mikko Puumalainen, Johanna Suurpää ja Mika Illman ryhtyvät naama punaisena huutamaan:

Ei se ole noin!! Ei se saa olla noin!! Rotuja ei ole olemassa!! Neekerit ovat aivan samanlaisia kuin valkoiset ihmiset!! Mitään geneettisiä eroja ei ole!! Geenejä ei ole olemassa!! Kaikki erot ovat kulttuurillisia!! Biologiaa ei ole!! Biologia on rasismia!! Rasismi on ajatusrikos!!

Kysymys: ovatko Mikko Puumalainen, Johanna Suurpää ja Mika Illman koskaan tavanneet yhtäkään neekeriä?

Ovatko he koskaan keskustelleet yhdenkään neekerin kanssa?

Ovatko he vuosien ajan työskennelleet joka päivä kymmenien neekerien kanssa, kuten edellä siteerattu opettaja?

Kummalla on mielestänne realistisempi käsitys neekereistä: a) suomalaisella byrokraatilla, joka ei ole koskaan tavannut yhtäkään neekeriä, b) amerikkalaisella opettajalla, joka on vuosien ajan opettanut joka päivä kymmeniä mustia koululaisia?

7 kommenttia:

Captain Spot kirjoitti...

Seuraavassa on hieman koottua tietoa amerikkalaisten mustien menestyksestä koulussa ja elämässä. Materiaali on pyritty keräämään mahdollisimman neutraaleista lähteistä. Lopussa on vielä lyhyt kommentti aiheesta. Valitettavasti teksti on niin pitkä, että se vaatii useita postauksia. Toivottavasti tätä ei pidetä häiriköintinä.


Mustat lapset joutuvat useammin erityisopetukseen kuin valkoiset.

An article appeared recently in a local newspaper discussing the overrepresentation of black children in special Ed classes. This has been an ongoing situation for many years and has resulted in lower incomes and socio-economic status for many black males.

Black students are not being placed in special Ed more than other races because they are being discriminated against. They are being placed there because many have abysmally low skills, learning disabilities and behavioral dysfunctions which are often a result of low self esteem brought on by their academic "failure."

http://teachers.net/gazette/MAR01/biase.html


Mustat keskeyttävät High School -opinnot useammin kuin valkoiset.

The national graduation rate for the class of 1998 was 71%. For white students the rate was 78%, while it was 56% for African-American students and 54% for Latino students.

http://www.manhattan-institute.org/html/cr_baeo.htm


Mustat keskeyttävät useammin College-opiskelut ja valmistuvat huonommilla arvosanoilla.

In 2003 80% of all African Americans age 25 and older attained a high school degree, only 5% below the rate of White Americans, and 44.7% attended college compared to 52.9% of White Americans (U.S. Census Bureau, 2004).

However, despite the fact that African Americans are more likely than ever to earn high school degrees and attend college, they continue to be far less likely than White Americans to attain college degrees. This continued disparity between the educational attainment of Black and White Americans can be blamed, in part, on the significantly higher attrition rates experienced by African American college students. Recent statistics have indicated that only 40% of African American students who begin college graduate compared to over 61% of White students (“The Remarkable and Steady,“ 2004).

The college retention gap between White and Black students becomes even greater when focusing solely on the vast numbers of students enrolled in predominantly White institutions (PWIs). Additionally, Black students who graduate from PWIs tend to have substantially lower grade point averages than White students (Bowen & Bok, 1998).

http://counselingoutfitters.com/vistas/vistas06/vistas06.21.pdf


Mustat saavat huonompia tuloksia älykkyystesteissä kun aasialaiset ja valkoiset.

East Asians typically earn higher IQ scores than white Americans, especially in the verbal intelligence areas. African-Americans typically earn IQ scores one full standard deviation below those of white Americans. The IQ difference between African-Americans and whites remains at all levels of socioeconomic status (SES), and is even more pronounced at higher levels of SES. Recent narrowing of the average IQ gap between black and white Americans (about 3 IQ points) is attributed to a lessening of low black scores and not an overall improvement in black scores on average.

http://www.indiana.edu/~intell/bellcurve.shtml


Mustien nuorten kuolleisuus on suurempaa kuin valkoisten, aasialaisten ja espanjankielisten. Henkirikosten ja AIDSin osuus kuolinsyinä on mustilla suurempi kuin valkoisilla.


Young African American men die at a rate that is at least 1.5 times the rate of young white and Hispanic men, and almost three times the rate of young Asian men. For young African American men, more deaths are caused by homicide than any other cause. Additionally, HIV is the sixth leading cause of death for young African American and Hispanic men, yet for other racial groups, HIV is not among the top 10 causes of death.

http://www.kff.org/minorityhealth/upload/7541.pdf

Captain Spot kirjoitti...

Mustat ovat useimmin työttömiä ja kärsivät köyhyydestä kuin espanjankieliset ja aasialaiset. Mustien tulot ovat keskimäärin pienemmät kuin samalla koulutustasolla olevien valkoisten.

The unemployment rate for young African American men is over twice the rate for young white, Hispanic and Asian men. In addition, fewer African American men between the ages of 16 and 29 are in the labor force compared to white, Hispanic and Asian men in the same age group. Over 20% of young African American men live in poverty compared to 18% of Hispanic, 12% of Asian and 10% of white men.

People with more education tend to have higher incomes, but in 2002 at every educational level, African Americans with the same education made less than whites.

http://www.kff.org/minorityhealth/upload/7541.pdf


Mustia tuomitaan rikoksista vankilaan useammin kuin espanjankielisiä ja aasialaisia.

African American men are disproportionately represented in the criminal justice system. The percentage of young African American men in prison is nearly three times that of Hispanic men and nearly seven times that of white men. While African American men represent 14% of the population of young men in the U.S., they represent over 40% of the prison population.

http://www.kff.org/minorityhealth/upload/7541.pdf


Mustia luonnontieteellisten alojen tohtoreita valmistuu hyvin vähän. Suurin osa mustista tohtoreista valmistuu opetusalalle.

Major Shortfalls in the Natural Sciences

There continue to be wide differences among blacks and whites in terms of the academic fields in which they earn doctorates. For instance, 41.3 percent of all doctorates awarded to African Americans in 2004 were in the field of education. In contrast, only 19.1 percent of doctorates earned by whites were in this field. This large percentage of all African-American doctorates in the field of education has been the case for decades with only minor fluctuations.

Arthur Levine, president of the Teachers College at Columbia University, has proposed that these Ed.D. degrees should be abolished and be replaced with a master's degree in educational administration. He believes that people who aspire to be school superintendents or college administrators are wasting their time doing a research dissertation on a topic that will have little or no bearing on the job that they plan to hold. Should the Levine view prevail, the black percentage of all doctoral awards would fall dramatically. If we eliminate educational doctorates from the 2004 statistics, we find that blacks earned only 5.2 percent of all doctorates in fields other than education.

Whites are far more likely than blacks to earn doctorates in the natural sciences. In 2004 nearly 12 percent of doctorates awarded to whites were in the physical sciences. This is nearly triple the percentage for African Americans, which stood at 4.1 percent in 2004. The percentage of all black doctorates that were awarded in the natural sciences has been declining in recent years.

The very large racial Ph.D. gap in the natural sciences is striking when we examine black Ph.D. awards in specific disciplines. For example, not a single African American earned a Ph.D. in astronomy or astrophysics in 2004. In all there were 165 Ph.D.s awarded in these fields. African Americans earned only 10 doctorates in mathematics. This was only 0.9 percent of all doctorates awarded in the field.

Captain Spot kirjoitti...

A major weakness is that blacks earned 13, or about 1 percent, of the nearly 1,200 doctorates in physics. In computer science, blacks won 0.7 percent of all Ph.D. awards. In the atmospheric sciences, less than 1 percent of all doctorates went to blacks. In chemistry, only 2.3 percent of Ph.D.s went to blacks. In the earth sciences such as geology, oceanography, and the atmospheric sciences, blacks were 1.3 percent of all doctoral recipients, down from 2.3 percent in 2003. In the ocean and marine sciences, only one of the 190 Ph.D.s in the discipline was awarded to an African American. In 2004, 148 African Americans were awarded a Ph.D. in the biological sciences. But they were only 2.5 percent of all doctorates awarded in the discipline. Black Ph.D. awards in the biological sciences did increase by 37 percent from 2003. That year, blacks were awarded 1.9 percent of all doctorates in the biological sciences.

The field of engineering also shows serious weakness in black doctoral student participation. Blacks also trail whites by a large margin in Ph.D.s in engineering. In 2004, 7.0 percent of all white doctorates were earned in the field of engineering. For African Americans, only 4.5 percent of all their doctorates were in engineering. In 2004 blacks earned a mere 1.6 percent of all engineering Ph.D.s. This was a slight improvement over 2003. The huge shortfall in engineering is serious because engineering is a field in which hundreds of thousands of Americans achieve high-income status and middle to upper social status.

Almost No Awards to Blacks in Some Scientific Fields

A strong indicator of the fact that African Americans as a group continue to avoid most of the natural sciences appears in the statistics for specific disciplines. In 2004, 2,100 doctorates were awarded by universities in the United States in the fields of mathematical statistics, botany, optics physics, human and animal pathology, zoology, astrophysics, geometry, geophysics and seismology, general mathematics, nuclear physics, astronomy, marine sciences, nuclear engineering, polymer and plastics engineering, veterinary medicine, topology, hydrology and water resources, animal nutrition, wildlife/range management, number theory, fisheries science and management, atmospheric dynamics, engineering physics, paleontology, plant physiology, general atmospheric science, mathematical operations research, endocrinology, metallurgical engineering, meteorology, ocean engineering, poultry science, stratigraphy and sedimentation, wood science, polymer physics, acoustics, mineralogy and petrology, bacteriology, logic, ceramics science engineering, animal breeding and genetics, computing theory and practice, and mining and mineral engineering. Not one of these 2,100 doctoral degrees went to an African American.

http://www.jbhe.com/news_views/50_black_doctoraldegrees.html


Mustien omistamien yritysten määrä on lisääntynyt, mutta silti mustat ovat lukumääräänsä nähden aliedustettuina liike-elämässä.

Black-owned firms accounted for 5 percent of all nonfarm businesses in the United States in 2002.

http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/business_ownership/006711.html


Mustien osuus maatalousbisneksessä on jatkuvasti vähentynyt.

In 1920 nearly 1 million Black farmers tilled American soil; 70 years later, that number had dropped to fewer than 20,000.

The continuing loss of ownership and control of agricultural land by African American farmers has reduced their ability to achieve economic viability and financial independence. This loss has been accelerated by the Black landowners' lack of access to capital, technical information, and legal resources needed to train and develop agricultural land holdings into stable, income-producing, self-sustaining operations.

Captain Spot kirjoitti...

Mustat omistavat suhteellisesti vähemmän isoja yrityksiä kuin valkoiset.

The number of black-owned firms with 100 or more employees in 2002 was 969.

The number of non-black-owned firms with 100 or more employees in 2004 was 123197.


http://www.infoplease.com/spot/bhmcensus1.html
http://www.census.gov/epcd/www/smallbus.html


......................................

Tuossa oli tietopaketti. Valitettavasti se ei mahtunut yhteen kommenttiin. Siihen olisi ehkä kuulunut vielä tilastoja raiskausrikosten tekijöistä ja uhreista ja yleisyydestä, mutta tällaista tilastoa ei löytynyt. Olen kyllä nähnyt sellaisen.

Muutamia kysymyksiä.

Uusi Viesti blogin "isäntä" on kirjoituksista päätellen ateisti ja uskontojen vihaaja. Miksi hän on kiinnostunut rotujen ominaisuuksista ja afrikkalaisten maahanmuutosta? Eivätkö ateistit ajattele, että kaikki päättyy kuolemaan? Kun ihminen kuolee, myös hänen tietoisuutensa katoaa. Kuolema merkitsee tavallaan maailmankaikkeuden loppua, koska maailmankaikkeus on tietoisuus ihmisen mielessä, ja kun tietoisuus häviää, tietoisuudessa olleiden asioiden merkitys häviää. Kuoleman jälkeen ei ole enää Suomea tai Eurooppaa tai maapalloa tai maailmankaikkeutta. On vain pelkkä olemattomuus. Miksi ateistia siis kiinnostaisi se, mikä tulee hänen jälkeensä? Eihän olemattomilla ihmisillä olemattomine tietoisuuksineen edes ole käsitettä ennen tai jälkeen. Jos mustat ovat enemmistönä Euroopassa sadan vuoden päästä - niin mitä sitten? Jos Eurooppa muuttuu villiksi Afrikaksi afrikkalaisine tapoineen, mitä sitten?

Vai ajatteleeko ateisti asioita "jälkipolvien" kannalta - mahdollisesti omien lastensa ja lastenlastensa? Mitä väliä tälläkään asialla on? Ei afrikkalaisten maahanmuutto huononna ratkaisevasti tämän hetken lasten elämää. Vaikutukset, jos niitä on, ilmenevät vasta heidän jälkeensä. Sillä hetkellä elävien ihmisten sukulaisuussuhde tämän hetken ihmisiin on jo niin etäinen, että kannattaako asioita edes miettiä. Antaa afrikkalaisten tulla vaan, jos he ovat tullakseen. Yhdysvallatkin on jo kymmenien ja satojen vuosien ajan pärjännyt mustan (n.13%) afrikkalaistaustaisen vähemmistönsä kanssa. Jos mustilla on heikompi elintaso, niin mitä sitten. Tarvitaanhan myös huonosti palkattujen töiden tekijöitä. Mustien tekemien rikosten kohteet ovat enimmäkseen mustia, joten edes tässä suhteessa valkoiset eivät ole kovin suuressa vaarassa. Rangaistusteollisuus vankiloineen ja kuolemanselleineen ja teloituskoneineen hyötyy mustien tekemistä rikoksista. Monen valkoisen työpaikka on riippuvainen niistä.

Kirjoittaja kysyy, kuinka monta neekeriä Puumalainen ja kumppanit tuntevat, koska he esittävät rotukysymyksistä niin varmoja mielipiteitä. Saman kysymyksen voisi esittää kirjoittajalle itselleen. Kuuluuko hänen kaveripiiriinsä neekereitä? Käyttäisikö hän blogissaan esiintyviä argumentteja jossakin paneelikeskustelussa, jossa olisi mukana Lola Wallinkoski ja Jani Toivola ja keitä näitä suomalaisia mustia nyt on? Sanoisiko hän heitä afrikkalaisiksi erotuksena keskustelun valkoisista osanottajista, joita hän sanoisi suomalaisiksi.

Jukka kirjoitti...

Captain Spotin kysymykset ovat hiukan outoja. Miksi emme vastustaisi dysgeenistä maahanmuuttoa. Onhan se haitallista Suomelle. Se, että haitat kasautuvat vasta vuosien mittaan ei asiaa muuksi muutu.

Vastustan ilmastonmuutostakin vaikka ei se minun elinaikanani vielä suuria vaikuta.

Eikö tulevaisuuden suomalaisista saisi välittää. Pitääkö se jotenkin perustella.

Kalle kirjoitti...

Neekerit imevät verovaroja (rikollisuus ja sosiaaliavut) ja aiheuttavat turvattomuutta.

Pitkään olen ihmetellyt tätä länsimaiden monikulttuurisuushölmöilyä, mistä se johtuu. Eihän siinä ole mitään järkeä.

Syy on selvinnyt. Kyseessä on tavallisen pulliaisen näkökulmasta asia, joka on vaikea ymmärtää.

Itseasiassa kyseessä on sama taho, joka loi ja toi kommunismin iloksemme:
http://tinyurl.com/kvr9ao

Tavoitteena yksinkertaisesti valta ja raha.

Tässä ryhmän strategiasta lisää, jos jotain kiinnostaa:
http://tinyurl.com/n7d96v

kanki kirjoitti...

Kuoleman jälkeen ei ole enää Suomea tai Eurooppaa tai maapalloa tai maailmankaikkeutta. On vain pelkkä olemattomuus. Miksi ateistia siis kiinnostaisi se, mikä tulee hänen jälkeensä?

+++ Miksi kristittyä kiinnostaisi, mitä Euroopalle tapahtuu hänen kuoltuaan? Hänhän on taivaassa. On se toisten uskisten vaan aivan käsittämättömän vaikeaa ymmärtää maailmankuvaa, jossa ei ole jumalalla mitään sijaa.