Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, toukokuuta 12, 2009

Kaikki kulttuurit eivät ole yhtä hyviä

Eräs kaverini kirjoitti facebookissa tällaista:


Monien mielestä olen rasisti, jos väitän, että tietyt kulttuurit ovat kehittyneempiä kuin toiset. Eri kulttuurien (kielet ja taide) olemassaolo on mielestäni rikkaus, jos niiden annetaan olla sellaisinaan, laissez-faire.Kulttuurien keskinäistä kanssakäymistä ja lievää sekoittumista ei voi estää, mutta negatiivinen vapaus (ks. Isaiah Berlin) ei ole luonut ongelmia, joista myös Suomessa kärsitään. Ongelmaulkomaalaisten raahaaminen ja tehostettu monikulttuuri-ihanne on mielestäni verrattavissa hintasäännöstelyn kaltaisiin markkinahäiriöihin; tässä tapauksessa taloustehottomuus eli markkinavääristymä ilmenee ihmisten pahoinvointina ja turvattomuutena.Itse määrittelisin kulttuurien kehittyneisyyden sen perusteella, kuinka vapaasti ne suhtautuvat yksilönvapauteen ja tieteisiin. Etatistikavereilta kuulee taas sitä, että onhan Somaliassakin suunnilleen anarkia, mutta silti aivan katastrofaalista. Jouduin kerran perustelemaan väitteen epärelevanttisuutta sillä, että eihän simpanssikaan osaa käyttää kännykkää, vaikka sille sellaisen antaisi tai jopa kertoisi vierestä ohjeita.


Tosin en viitsi loukata simpansseja sen enempää vertaamalla niitä somaleihin. Ovathan simpanssit sentään kehittyneitä ihmisapinoita.Kaikki kulttuurit eivät tietenkään voi olla samanaikaisesti samalla kehitystasolla, koska jotkut kulttuurit ovat nykyaikana selvästi samankaltaisia kuin toiset kulttuurit aiemmin, esim. satoja vuosia tai jopa tuhansia vuosia sitten.


Jos kaikki nykyään olemassaolevat kulttuurit olisivat yhtä hyviä, silloin myös kaikkien menneisyyden kulttuurien täytyisi olla yhtä hyviä kuin nykyajan kulttuurit; monet nykyajan kulttuurithan ovat samanlaisia kuin menneisyyden kulttuurit.

Kukaan täysjärkinen ei kuitenkaan väitä, että esim. tuhat vuotta sitten Eurooppa olisi ollut yhtä sivistynyt tai hyvinvoiva kuin nykyään. Niinpä kaikki nykyään olemassaolevat kulttuurit eivät voi olla samalla kehitystasolla eli yhtä sivistyneitä tai hyvinvoivia.

Tätä tietenkään Mika Illman, Mikko Puumalainen ja Johanna Suurpää eivät suostu myöntämään.

Puumalainen perusteli minun blogistani tekemäänsä tutkintapyyntöä sillä, että minä olin sanonut "tummaihoisten ihmisten" (tämä oli Puumalaisen keksimä ilmaisu; minä olin käyttänyt sanaa afrikkalainen, mutta Puumalainen ilmeisesti luulee kaikkien tummaihoisten ihmisten olevan afrikkalaisia; tämä kertoo jo jotain Puumalaisen yleissivistyksen tasosta) olevan jotenkin primitiivisiä eli alkukantaisia.
Puumalaisen mielestä Suomessa pitäisi siis olla rikosoikeudellisesti rangaistavaa sanoa afrikkalaista kulttuuria primitiiviseksi eli esim. eurooppalaista kulttuuria alkukantaisemmaksi. Afrikassa uskotaan yleisesti mm. noituuteen. Euroopassa juuri kukaan ei usko noituuteen. Puumalaisen mielestä noituuteen uskominen ei siis ole primitiivistä, vaan noituuteen uskova ihminen on Puumalaisen mielestä ihan yhtä moderni ja rationaalinen kuin tieteellisen maailmankuvan omaava ihminen. Tämä kertoo paljon Puumalaisen maailmankuvasta.
Suomessa naiset ovat yhtä arvokkaita kuin miehet. He saavat ajaa autoa ja liikkua yksin myös kamelin päivämatkaa kauemmaksi kotoa. Naiset saavat valita aviopuolisonsa itse. Hyvin usein myös naiset käyvät töissä. Naiset voivat käydä uimahallissa samaan aikaan miesten kanssa, mikä on hyvin kätevää, koska siksi ei tarvita erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille. Muutenkin Suomessa on tasa-arvoinen meininki: nais- ja mieslääkärit ja hoitajat voivat hoitaa kaikkia potilaita. Tämä on hyvin kätevää, koska silloin ei tarvita erillisiä sairaaloita naisia ja miehiä varten. Suomessa naisia ei laiteta mustaan säkkiin. Mustaan säkkiin laitetaan roskia.Koska Suurpää pitää em. mielipidettä rangaistavana, Suurpään mielestä naisia alistavan islamilainen diktatuuri on siis vähintään yhtä hyviä kuin tasa-arvoinen pohjoismainen yhteiskunta.

Toivon Suurpään muuttavan Afghanistaniin Talibanin hallitsemalle alueelle.

Suurpäällä itsellään ei pitäisi olla mitään tätä vastaan, koska Taliban-yhteiskunta ei ole Suurpään mielestä yhtään huonompi kuin suomalainen yhteiskunta.

Tervemenoa Afghanistaniin, Suurpää. Älä koskaan tule takaisin Eurooppaan. Sinunkaltaisiasi olioita ei kaivata täällä.


Illman taas katsoi olevan rikosoikeudellisesti rangaistavaa sanoa, että Afrikassa on erilaiset olot kuin Euroopassa:

Seuraavassa otteita siitä, mitä pidän lainvastaisena:

Lainaus I:

Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi. Näin on käynyt mm. Haitissa, jonka voodoo-kulttuuri ja bolshevistisen anarkian repimä yhteiskunta muistuttavat kummasti afrikkalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): tämä täyttää rikosnimikkeen "kiihotus kansanryhmää vastaan" tunnusmerkistön.

Lainaus II:

USA:ssa ja Kanadassa neekerit käyttäytyvät jotakuinkin siedettävästi vain silloin, kun ovat selvästi vähemmistönä. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta, toisaalta väkivaltakoneistollaan (poliisit, vankilat, aseellinen itsepuolustus, KKK-tyyliset vigilantistit), toisaalta sosiokulturaalisella paineellaan, pakottaa neekerit sopeutumaan länsimaiseen kulttuuriin.

Illman (edelliseen kohtaan viitaten): perusteeton, epäasiallinen yleistys.

Lainaus III:

Neekerienemmistöiset alueet tietysti poikkeaisivat valkoisista alueista nykyistä enemmän, jos ne olisivat itsenäisiä kaupunkivaltioita. Koska ne kuitenkin kuuluvat Yhdysvaltoihin, niissä on voimassa sama laki kuin muualla Yhdysvalloissa. Ympäröivä valkoinen yhteiskunta ikään kuin miehittää näitä neekerienklaaveja pitämällä poliisivoimin edes jotenkuten voimassa valkoisten ihmisten säätämiä lakeja myös neekerighettojen alueella. Neekerit itse eivät kuitenkaan olisi kyseisiä lakeja säätäneet eivätkä yrittäisikään ylläpitää niitä.

Neekerit noudattavat valkoisen yhteiskunnan säätämiä lakeja vain silloin, kun niitä konkreettisesti ylläpidetään kovalla kurilla. Jos kuri heltyy, neekereiden biologinen afrikkalainen kansanluonne manifestoituu taas heidän käytöksessään.

Lainaus IV:

Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄO kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio. Kausaliteetti kulkee molempiin suuntiin: toisaalta elintason nousu nostaa älykkyystasoa vähentämällä mm. aliravitsemuksesta aiheutuvia aivovaurioita väestössä, toisaalta älykkäämpi väestö pystyy tuottamaan itselleen korkeamman elintason. Kun väestön keskimääräinen älykkyystaso laskee, maan elintaso laskee. Tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään korkeaa elintasoa, koska elintaso on yhtä kuin tavaroiden ja palveluiden kokonaistuotannon reaaliarvo per capita; tyhmät ihmiset eivät pysty ylläpitämään yhtä arvokasta hyödykkeiden kokonaistuotantoa kuin älykkäämmät ihmiset, joten tyhmemmällä yhteiskunnalla on matalampi elintaso. Neekerien tuominen Eurooppaan siis alentaisi Euroopan elintasoa, vaikka neekerit eivät olisi veronmaksajien rahoilla eläviä sosiaalipummeja.

Illman (kaikkiin edellisiin lainauksiin): Nämä ovat ne otteet, joita pidän tunnusmerkistön täyttävänä.

Illman siis väittää, että afrikkalaisten ja eurooppalaisten välillä ei ole kulttuurisia eroja eikä geneettisiä eroja.

Illman siis esittää väitteen, joka on päivänselvästi ristiriidassa terveen järjen, arkikokemuksen ja tieteellisten tutkimustuloksien kanssa. Yhtä hyvin Illman voisi väittää, että kuu on juustoa.

Suomessa vallitsee nykyään multikultidiktatuuri, joka yrittää kiistää ilmiselviä tosiasioita fanaattisella uskonnollisella vimmalla.

Mika Illman, Mikko Puumalainen, Johanna Suurpää ja heidän hengenheimolaisensa ovat keskiajan katolisen kirkon inkvisiittorien kaltaisia uskonnollisia fanaattikkoja, jotka naama punaisena itkien, kurkku suorana huutaen yrittävät väittää maata litteäksi, kuuta juustoksi, mustaa valkoiseksi, rauhaa sodaksi, vapautta orjuudeksi ja kaikkia kulttuureita aivan yhtä hyviksi.

3 kommenttia:

Stavrogin kirjoitti...

Kukaan täysjärkinen ei kuitenkaan väitä, että esim. tuhat vuotta sitten Eurooppa olisi ollut yhtä sivistynyt tai hyvinvoiva kuin nykyään.Ei väitäkään, koska se oli tuhat vuotta sitten sivistyneempi ja hyvinvoivempi. Nyky-Eurooppa ei nähdäkseni ole enää aivan keskiajan tasolla:

http://ajanlo.kapu.hu/pics.php?d=cardiff

Kaikkea se negatiiviset vapaudet vanhan ajan taantumuksellisesta pakkojärjestelmästä saavatkin aikaan.

Anteeksi että käytän kuvia argumentaationa, mutta kaipa se on tässä blogissa sallittua, kun kerran sinäkin aina silloin tällöin teet niin.

Mika Illman, Mikko Puumalainen, Johanna Suurpää ja heidän hengenheimolaisensa ovat keskiajan katolisen kirkon inkvisiittorien kaltaisia uskonnollisia fanaattikkoja, jotka naama punaisena itkien, kurkku suorana huutaen yrittävät väittää maata litteäksi, kuuta juustoksi, mustaa valkoiseksi, rauhaa sodaksi, vapautta orjuudeksi ja kaikkia kulttuureita aivan yhtä hyviksi.Älä halvenna eurooppalaisten menneisyyttä liikaa. Keskiajan katolisen kirkon inkvisiittorit olivat Mika Illmaniin, Mikko Puumalaiseen, Johanna Suurpäähän ja heidän hengenheimolaisiinsa verrattuna erinomaisen rationaalisia ihmisiä, inkvisiittorien fanaattisuushan liittyi lähinnä vain toismaailmallisiin uskonasioihin eikä sumentanut käytännön ajattelukykyä, vallantahtoa ja itsesuojeluvaistoa jotta tarvitaan reaalitodellisuudessa selviytymiseen (sitäpaitsi, esim. joku Torquemada oli yksi historian suurimpia maahanmuuttokriitikoita jolle tohtori Halla-ahonkin pitäisi olla kateellinen).

Mutta se että Illman, Puumalainen ja Suurpää hengenheimolaisineen käyttävät valtaa nyky-yhteiskunnassa kaikkialla länsimaissa, todistaa myös siitä että väitteesi eurooppalaisen kulttuurin ylivertaisuudesta ei pidä paikkaansa. Mikä ylivertainen kulttuuri sellainen on, joka ei enää halua olla edes olemassa? Tavalla tai toisella länsimaisuus on päättynyt katastrofiin. No onhan tässä itsemurhaa tehty jo viimeiset 200 vuotta, eli juuri se aika joka liberaalille edustaa kehityksen huippua. Darwinin palkinto odottaa meitä kaikkia.

Anonyymi kirjoitti...

Mikko Puumalainen on apulaisoikeuskanslerina tehnyt muitakin ihmeellisiä päätöksiä (tai lähinnä jättänyt niitä tekemättä) kun kyse on ollut uhreja, jotka ovat näkemyksiltään konservatiivisia. Kt. esim.


Justitiekanslerns agerande gjorde Soc&Kom-affären till internationell diplomatsak

http://finlandsjannej.wordpress.com/2009/09/11/ledare-justitiekanslerns-agerande-gjorde-sockom-affaren-till-diplomatsak/

Blogger kirjoitti...

Bluehost is ultimately the best hosting provider for any hosting services you might need.