Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

sunnuntaina, elokuuta 19, 2007

Mielipidekysely suomalaisten suhtautumisesta maahanmuuttajiin

Kuulin radiouutisista, että muutamat sanomalehdet olivat teettäneet mielipidekyselyn suomalaisten suhtautumisesta maahanmuuttajiin. Kyseessä oli aikamoinen nollatutkimus.

Pravda kertoo asiasta näin:


Harva vastustaa ulkomaalaisten tuloa töihin Suomeen

Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti useimpien maahanmuuttajaryhmien tuloon Suomeen ja töitä tekemään. Asia käy ilmi Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisen TNS Gallupilla teettämästä kyselystä.

Kyselyssä vain kaksi prosenttia vastaajista suhtautui kielteisesti mahdollisiin maahanmuuttajiin kansallisuudesta riippumatta.

Ruotsalaiset, britit, saksalaiset ja amerikkalaiset olisivat mieluisimpia tulijoita, sillä 90 prosenttia vastaajista sallisi heidän muuttonsa. Lähes yhtä suuri osa vastaajista hyväksyy myös kiinalaiset, puolalaiset ja virolaiset. Somalien ja arabien tulon sallisi kaksi kolmasosaa suomalaisista.

Eniten ennakkoluuloja herätti kyselyn vastausvaihtoehdoksi keksitty valtio Kratzenia. Mielikuvituskansaan suhtautui kielteisesti miltei 40 prosenttia vastaajista.

Parhaiten maahanmuuttajien tulo hyväksytään Uudellamaalla ja Itä-Suomessa. Suotuisimmin tulijoihin suhtautuvat 25–34-vuotiaat. Miehet näyttäisivät suhtautuvan maahanmuuttajiin naisia kielteisemmin.

TNS Gallupin kyselyssä tuhannelle vastaajalle lueteltiin 13 maahanmuuttajaryhmää, ja vastaajat saivat valita, minkä maalaiset tulijat olisivat heistä tervetulleita.Ihmisten vastaukset kyselyn tekijöiden keksimän fiktiivisen "Kratzenia"-nimisen valtion kansalaisten Suomeen muuttamiseen viittaavat siihen, että ylipäätään mitään tähän kyselyyn annettuja vastauksia ei voi ottaa kovin vakavasti.

HS tapansa mukaan käyttää tarkoitushakuista otsikkoa Harva vastustaa ulkomaalaisten tuloa töihin Suomeen antaakseen sellaisen kuvan, että maahanmuuton rajoittamisen kannattajat ovat marginaalinen vähemmistö. Kyselyssä oli kuitenkin taustaoletuksena, että maahanmuuttajat tulisivat Suomeen tekemään töitä. Suomessa asuvista somaleista alle 10 % käy töissä ja hekin työskentelevät käytännössä poikkeuksetta suomalaisten veronmaksajien rahoilla islaminuskon opettajina suomalaisissa peruskouluissa, somalin kielen tulkkeina sosiaalivirastoissa, somalilasten hoitajina suomalaisissa lastentarhoissa, "rasismin vastaisen taistelun" asiantuntijoina ja "monikulttuurisuuden" huippuosaajina valtion varoilla pyörivissä "kansalaisjärjestöissä" jne. Tässä tilanteessa ei ole lainkaan relevanttia kysyä, kuinka monta prosenttia suomalaisista hyväksyy työssäkäyvät somalit.

Huolimatta harhaanjohtavasta, tuloksia vääristävästä, ideologisesti tarkoitushakuisesta kysymyksenasettelusta suomalaiset kuitenkin sanoivat pitävänsä ruotsalaisia, saksalaisia, englantilaisia ja amerikkalaisia parempina maahanmuuttajina kuin afrikkalaisia ja arabeja. Tämä ei liene yllätys kenellekään.

Maahanmuuton kasvattamista kannattava propagandalehti HS tietysti pyrki hehkuttamaan sitä tulosta, että vain kaksi prosenttia vastaajista suhtautui kielteisesti mahdollisiin maahanmuuttajiin kansallisuudesta riippumatta. HS tietysti vääntää tästä sellaisen johtopäätöksen, että 98 % väestöstä kannattaa maahanmuuton lisäämistä.

Todellisuudessa tietenkään kukaan ei vastusta normaalien valkoisten eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten muuttamista Suomeen, joten "kaikkien mahdollisten maahanmuuttajien vastustaminen" on täysin irrelevantti olkinukke.

Kaikki maahanmuuton kritiikki Suomessa ja muualla Euroopassa on aina kohdistunut ei-valkoisiin maahanmuuttajiin. HS ei halua lukijoiden tajuavan tätä, vaan yrittää väittää "maahanmuuton vastustajien" vastustavan esim. ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten, saksalaisten ja hollantilaisten muuttoa Suomeen.

HS yrittää levittää sellaista käsitystä, että ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten, saksalaisten ja hollantilaisten muuttaminen Suomeen olisi ihan sama asia kuin somalien, arabien, kurdien, turkkilaisten, iranilaisten ja pakistanilaisten muuttaminen Suomeen. HS yrittää väittää, että suomalaisten pitäisi valita kaiken maahanmuuton sallimisen ja kaiken maahanmuuton totaalisen kieltämisen välillä.

HS ei tajua, että on mahdollista harjoittaa valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa. Positiivinen suhtautuminen ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten, saksalaisten ja hollantilaisten Suomeen muuttamiseen ei millään tavalla johda positiiviseen suhtautumiseen somalien, arabien, kurdien, turkkilaisten, iranilaisten ja pakistanilaisten Suomeen muuttamiseen.

Maahanmuuttajalla ja maahanmuuttajalla on eroa kuin yöllä ja päivällä. Maahanmuuttajia ei voi niputtaa yhteen yhtenäiseen kategoriaan. Kaikki kulttuurit eivät ole samanlaisia, samanarvoisia tai yhteensopivia.

P.S.

Mietitäänpä vielä, mistä sosiodemografisten ryhmien väliset mielipide-erot voisivat johtua:


Parhaiten maahanmuuttajien tulo hyväksytään Uudellamaalla ja Itä-Suomessa. Suotuisimmin tulijoihin suhtautuvat 25–34-vuotiaat. Miehet näyttäisivät suhtautuvan maahanmuuttajiin naisia kielteisemmin.


Miehet suhtautuvat maahanmuuttajiin naisia kielteisemmin, koska naisilla on sekä biologisista että sosiokulturaalisista syistä suurempi taipumus ja tarve sopeutua sosiaalisiin normeihin ja välttää nonkonformistista käytöstä ja poliittisesti epäkorrekteja mielipiteitä. Tämä näkyy mm. siinä, että lähes kaikki kommunismia vastustaneet intellektuellit Itä-Euroopassa kylmän sodan aikana olivat miehiä.

Suotuisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvat 25–34-vuotiaat, koska nuorilla aikuisilla on tarve korostaa olevansa "edistyksellisiä" ja "suvaitsevia" ja "trendikkäitä". Nuoret aikuiset kokevat maahanmuuton vastustamisen junttimielipiteenä, jota trendikkäät bailaajajupit eivät kehtaa kannattaa. Yli 35-vuotiaista useimmilla sen sijaan on jo lapsia, joiden tulevaisuudesta he ovat huolestuneita. Kukaan suomalainen perheenisä tai -äiti ei halua lastensa kasvavan Malmön kaltaisessa etnohelvetissä.

Parhaiten maahanmuuttajien tulo hyväksytään Uudellamaalla ja Itä-Suomessa, koska

a) Uudellamaalla on eniten juuri sitä edellämainittua trendikästä bailaajajuppijengiä,

b) Itä-Suomessa ihmisillä ei ole juuri mitään kokemuksia mistään muista maahanmuuttajista kuin suhteellisen hyvin käyttäytyvistä venäläisistä eikä siis mitään realistisia käsityksiä esim. somalien käytöksestä.

Somalithan tekevät esim. ryöstöjä yli sata kertaa enemmän per capita kuin suomalaiset niiden oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen mukaan, joiden mainitsemisen ajatuspoliisi Mikko Puumalainen ja valtiopetokseen syyllistynyt valtioneuvoston jäsen Astrid Thors haluavat kriminalisoida.

12 kommenttia:

Päätoimittaja kirjoitti...

"Eniten ennakkoluuloja herätti kyselyn vastausvaihtoehdoksi keksitty valtio Kratzenia. Mielikuvituskansaan suhtautui kielteisesti miltei 40 prosenttia vastaajista."

Minusta on paljon terveempää suhtautua hieman varautuneesti sellaiseen maahan, josta ei ole kuullutkaan, kuin toivottaa sikäläisen, täysin tuntemattoman kulttuurin edustajat avosylin tervetulleeksi Suomeen. Ties mitä kannipaali-mörköjä olisivat! :)

Mikko Ellilä kirjoitti...

Iltalehdessä oli juttu samasta tutkimuksesta:

Toivotuimpia tulijoita olivat kyselyn mukaan britit, saksalaiset, yhdysvaltalaiset ja ruotsalaiset, joiden muuton Suomeen sallisi noin 90 prosenttia kansalaisista. Myös kiinalaiset, puolalaiset ja virolaiset olivat lähes yhtä tervetulleita.

Eniten ennakkoluuloja herätti hatusta vedetty Kratzenia, sillä noin 40 prosenttia vastaajista vastusti kratzenialaisten maahanmuuttoa. Erityisen ennakkoluuloisia olivat miehet, joista lähes puolet kieltäisivät keksityn kansan maahanmuuton.

Lievää vastustusta herättivät myös somalit ja arabit, sillä heihin suhtautui suopeasti vain kaksi kolmesta vastaajasta. Turkkilaisia, venäläisiä ja serbejä oli valmis vastaanottamaan noin 70 prosenttia suomalaisista.


Tuossa tuli siis lueteltua kaikki kansallisuudet, joihin suhtautumista haastateltavilta kysyttiin.

Kyseiset 13 kansallisuutta olivat siis ruotsalaiset, saksalaiset, britit, amerikkalaiset, puolalaiset, virolaiset,
kiinalaiset, "kratzenialaiset", somalit, arabit, turkkilaiset, venäläiset ja serbit.

Näistä 13 kansallisuudesta 8 on valkoisia kansoja. Multikultifanaatikkojen kannattamat maahanmuuttajat eivät ole valkoisia. Niinpä tämä tutkimus ei kerro mitään siitä, miten suomalaiset suhtautuvat multikulti-ideologiaan.

Imaginaariset "kratzenialaiset" voidaan sijoittaa mielikuvissa todennäköisesti jonnekin Kaukasukselle tai Keski-Aasiaan, koska nimestä tulee mieleen esim. Tshetshenia, Ingushetia, Turkmenistan/Turkmenia, Kirgistan/Kirgizia jne. Kukaan ei sijoittane "Kratzeniaa" Itä-Eurooppaan; kukaan suomalainen ei usko Euroopassa voivan olla sellaisia maita, joista ei ole itse ikinä kuullutkaan.

Oletusarvoisesti muslimeja on vain 3 noista 13 kansallisuudesta eli turkkilaiset, arabit ja somalit. Olisi ollut mielenkiintoista mitata suomalaisten suhtautumista muslimeihin ihan eksplisiittisesti. Gallupissa pitäisi kysyä ihmisiltä: Haluatteko muslimien määrän Suomessa lisääntyvän nykyisestä n.30.000:sta esim. puoleen miljoonaan?

IDA kirjoitti...

"Haluatteko muslimien määrän Suomessa lisääntyvän nykyisestä n.30.000:sta esim. puoleen miljoonaan?"

Vastaus on itsestään selvä. Siinä mielessä nämä gallupit ovat pelkkää leikkiä, kun jokainen tietää, että kukaan suomalainen ei halua tänne edes puolta miljoonaa saksalaista. Tai ruotsalaista tai venäläistä.

Näitä pitää vain tehdä, että moraalisäteilijöiden operetti voisi jatkua.

Vasarahammer kirjoitti...

Minäkin haluaisin nähdä gallupin lukemat tästä kysymyksestä.

"Haluatteko muslimien määrän Suomessa lisääntyvän nykyisestä n.30.000:sta esim. puoleen miljoonaan?"

Voi olla, että vastaukset eivät ihan menisi suvaitsevaisten toiveiden mukaan. Siksi tällaisia kysymyksiä ei kysytä gallupeissa.

Gallupeissa kysymykset on laadittu siten, että ne tuottavat tilaajan toivoman vastauksen tai ainakin sellaisen, jonka tilaaja voi tulkita itselleen edullisella tavalla.

Anonyymi kirjoitti...

"Haluatteko muslimien määrän Suomessa lisääntyvän nykyisestä n.30.000:sta esim. puoleen miljoonaan?"

Enemmistö tavallisista suomalaisista ei tiedä yhtään mitään islamista ja tietämättömien mielipiteille ei pidä antaa liikaa painoa.
Tuo gallup pitäisi järjestää sellaisille suomalaisille, jotka ovat lukeneet vähintään The Politically Incorrect Guide to Islamin, The Truth about Muhammadin, Londonistanin ja kaikki Jussi Halla-ahon kirjoitukset.

Anonyymi kirjoitti...

Monet tavikset, joilla on jo valmiiksi erittäin kielteinen asenne muslimien maahanmuuttoon, ovat ällikällä lyötyjä saadessaan kuulla perusasioita islamista tai monikulttuurisuuden ongelmista.
Kansan jo valmiiksi kielteinen asenne on saatava tukevammalle pohjalle.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Olen samaa mieltä kuin jälkimmäinen anonyymi. Useimmilla suomalaisilla ym. eurooppalaisilla ym. länsimaalaisilla (AKA valkoiset ihmiset; nykyään "länsimaalainen" eli "länkkäri" on eufemismi valkoisille ihmisille, monilla nuorilla aikuisillahan on tapana puhua esim. "länkkärituristeista" Aasian maissa) on valmiiksi negatiivinen perusasenne islamia kohtaan, mutta islamia koskevan tiedon lisääntyminen muuttaisi asenteita vielä paljon negatiivisemmiksi.

Useimmat länsimaalaiset kuvittelevat muslimien olevan vain ahdasmielisiä ja fanaattisia, mutta kovin moni länsimaalainen ei tajua islamin olevan totalitaarisen diktatuurin pystyttämiseen pyrkivä poliittinen ideologia.

Useimmat länsimaalaiset luulevat virheellisesti, että islam on vain yksi uskonto muiden joukossa. Sitä se ei ole. Islam on yksipuoluediktatuuriin pyrkivä natsismiin, fasismiin ja kommunismiin verrattavissa oleva ideologia. Islamin tavoitteena on mm. kriminalisoida ateismi kuolemanrangaistuksen uhalla. Islamin tavoitteena on pakottaa kristityt ja juutalaiset maksamaan ylimääräistä veroa (jizya) rangaistuksena vääräuskoisuudestaan. Islamin tavoitteena on kriminalisoida kaikki ei-islamilaiset uskonnot lukuunottamatta kristinuskoa ja juutalaisuutta. Islamin tavoitteena on kriminalisoida muslimien käännyttäminen kristinuskoon. Islamin tavoitteena on kriminalisoida kristillisen kirjallisuuden julkaiseminen. Islam sallii kristinuskon ja juutalaisuuden olemassaolon vain etnisinä perinteinä nykyisten kristittyjen ja juutalaisten jälkeläisten keskuudessa. Islam kieltää kristillisten tilaisuuksien järjestämisen kirkkojen ulkopuolella, joten mm. suviseurat tai herätyskokoukset hajotettaisiin islamilaisen valtion toimesta tarvittaessa mellakkapoliisivoimin. Islamilaisissa maissa kristillisiä pappeja ym. saarnaajia on vangittu, kidutettu ja teloitettu tuhansittain.

Tämä kaikki toteutuu Suomessa ja koko Euroopassa, jos tänne tulee tarpeeksi muslimeja. Muslimien ei tarvitse edes muodostua enemmistöksi Euroopassa, vaan 10%-20% väestöstä riittää islamilaisen vallankumouksen tekemiseen. Euroopan nykyiset poliittiset päättäjät ovat valmiiksi tämän islamilaisen miehitysarmeijan hyväksi työskentelevä viides kolonna. Tähän joukkoon kuuluvat mm. Jari "Suojelupoliisin on suljettava kaikki internet-sivut, joilla kritisoidaan islamia" Vilén, Mikko "internetistä on poliisivoimin poistettava kaikki maahanmuuton ongelmia käsittelevät tekstit" Puumalainen ja Astrid "valtionkirkon on autettava maassa laittomasti oleskelevia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita islamilaisia terroristeja" Thors.

Anonyymi kirjoitti...

Miten suunta kääntyy? Mikä taho lopettaa maahanmuuton? Mikä taho karkottaa haitalliset maahanmuuttajat? Millä oikeudella?

Anonyymi kirjoitti...

Mikä on Mikko Ellilän kanta Dubaihin? Onko se islamismin "valistusajan" alku vai länsimaalaisten ylläpitämä ja hallitsema siirtokunta teokratioiden keskellä. Mikä sen mahdollinen tulevaisuus on?

Sozaburo kirjoitti...

Dubain on pakko tehdä jotain muuta kun niillä alkaa olla öljy loppu, arvioiden mukaan kai jotain 2010 paikkeilla.

Muutenkin öljyn määrä tuntuu korreloivan vapauden puutteen kanssa (OPEC).

Anonyymi kirjoitti...

"Mikä on Mikko Ellilän kanta Dubaihin? Onko se islamismin "valistusajan" alku vai länsimaalaisten ylläpitämä ja hallitsema siirtokunta teokratioiden keskellä. Mikä sen mahdollinen tulevaisuus on?"

Dubaissa asuu 1,5 miljoonaa ihmistä. Muslimeja on 1,5 miljardia. 'Nuff said.

http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=9304369

"THERE are many ways to get rich in a boom town like Dubai—investing in property is the most obvious—but nowadays one of the most lucrative jobs in the Gulf's financial hub is that of sharia scholar."

Mikko Ellilä kirjoitti...

Lisäkeskustelua suomalaisten asenteista:

http://suomaliansanomat.blogspot.com/2007/08/uskooko-suuri-yleis-multikultipropagand.html

MK-propaganda toistaa aina samoja fraaseja, samoja ajatusvirheitä ja samaa perverssiä toiseudesta hurmioitunutta tyyliä.

MK-propaganda on tältäkin osin verrattavissa marxilaiseen propagandaan. Kyseessä on kuin joidenkin robottien generoima kaavamainen paska-output, josta tulee kaikille edes jokseenkin järkeville ihmisille välittömästi mieleen samat kommentit.

Miten on selitettävissä se, että MK-propagandaan kriittisesti suhtautuvat tahot eivät ole voittaneet mediataistelua 6-0? Kaikkien oikeustoimikelpoisten ihmisten pitäisi tajuta, että MK-propaganda on täysin järjetöntä, puppulausegeneraattorilla tuotettua paskaa. Mikä on selitys sille, että suuri yleisö ei kuitenkaan tunnu protestoivan tätä huuhaata vastaan?

Uskooko suuri yleisö MK-propagandaan aidosti vai teeskenteleekö vain uskovansa vai suhtautuuko asiaan täysin apaattisesti ja välinpitämättömästi?

...

Havaintosi menneen marxilaisen propagandan ja nykyisen multikulti-propagandan samankaltaisuudesta on ilmeinen.

Joskus 80-luvulla tulin kirjastossa lukeneeksi noita neuvostoliittolaisia propagandalehtiä "Neuvostoliitto tänään", "Neuvostonainen" yms. Ja silloinkin koin ahaa elämyksen jo silloisella elämänkokemuksellani -tämähän on sitä itseää bullshittia.. Ja muutaman vuoden päästä kuin vahvistukseksi koko keko laukesikin sitten omaan mahdottomuuteensa.

Uskon, että suurin osa ihmisistä suuhtautuu apaattisesti nielemättä soopaa , muttei kommentoi vastaan "suvaitsevaisten" älämölö raiusistihyökkäysten pelossa. Sama oli tuon marxilaisen propagandan kohdalla. Esim työpaikoilla sen kommentoimine olisi voinut johtaa ongelmiin liiton taholta , jonka toimitsijat olivat monesti ko. soopaan uskovia aatteellisia utopikkoja. Nyt tilanne on sama mulyikultisoopan kohdalla.

Se kauhistelu, että koululaiset olivat keskimääräistä "suvaitsemattomampia" johtunee luultavimmin heidän päivittän kohtaamansa todellisuuden ja heille koulussa työnnetyn propagandan valtavasta erosta. Kun omin silmin näkevät kännyköitä ryösteleviä mamujengejä, propaganda "rikastumisesta" ei uppoa , vaan kääntyy itseään vastaan.

...

"Suurta yleisöä ei kiinnosta Caisan johtajan valinta ollenkaan. Suuri yleisö ei myöskään lue Kirkko ja kaupunki -lehteä koska se tietää, että lehden avulla yritetään nuolla heidän perseitään olemalla "ajan hermoilla", "uudistuva", "moderni", "2000-luvun elämäntapaa ymmärtävä", "kantaaottava" ja ennen kaikkea "Suvaitsevainen" muuta paskaa unohtamatta."

Minusta tuntuu, että suuri yleisö ei mitenkään ajattele Kirkko ja kaupunki-lehden pyrkivän olemaan "ajan hermoilla", trendikäs tms. Suuri yleisö tuntuu yhä luulevan, että kirkko edustaa konservatiivisia suomalaisia arvoja.

"Suuri yleisö ei ole vielä tiedostanut MK-propagandan olemassaoloa. Suuri yleisö näkee vain "uutisia", jotka kuultuaan he rientävät vessoihin ja eteisiin katsomaan itseään peilistä.
MK-propaganda vaikuttaa alitajuntaan kun viestejä tulee roppakaupalla sieltä ja täältä, uutisiksi naamioituneena päivittäin."

Näin juuri on asia. Useimmat ihmiset eivät tiedosta systemaattisen MK-propagandakampanjan olemassaoloa. Useimmat eivät huomaa sellaisen kampanjan olevan koko ajan käynnissä mediassa. Monet pitävät jopa vainoharhaisina niitä, jotka väittävät median systemaattisesti käyvän tällaista kampanjaa. Tämä on helvetin ärsyttävää. Jos joku olisi Kekkosen aikana huomauttanut Suomen lehdistön harjoittavan itsesensuuria ja suoranaista valehtelua Neuvostoliittoon ym. kommunistimaihin liittyvässä uutisoinnissaan, olisi ollut äärimmäisen typerää haukkua tämän havainnon tehnyttä tervejärkistä ja mediakriittistä, omilla aivoillaan ajattelevaa kansalaista vainoharhaiseksi.

Valitettavasti propagandan aivopesemät ihmiset eivät tiedosta propagandan olemassaoloa ja luulevat propagandaa objektiiviseksi uutisoinniksi. Niinpä he yrittävät leimata propagandan kritisoijia vainoharhaisiksi tyyliin "en minä ole mitään multikultipropagandaa havainnut, uskotko sinä johonkin vitun salaliittoteoriaan vai oletko muuten vain tahvo". Tämä on hyvin turhauttavaa. Propagandan aivopesemien ihmisten medialukutaito on lapsen tasolla. Propagandaan uskovien ihmisten vittuilu propagandaa kritisoiville ihmisille on kuin lasten vittuilua aikuisille.

"MK-propaganda naamioituu usein myös trendikkäisiin, nuoriin ja kaupunkilaisiin vaatteisiin.
Niin ja tietysti hyvätuloisiin ja hyvin koulutettuihin."

Juuri tällaista imagonrakennusta on harrastettu systemaattisesti. MK-propaganda on yritetty profiloida älykkäiden, korkeasti koulutettujen ja sivistyneiden ihmisten moderniksi ajatteluksi. Kriittisyys yritetään leimata junttimaiseksi taantumuksellisuudeksi, huonosti koulutettujen peräkylien ihmisten ennakkoluuloisuudeksi.

Todellisuudessa asia on täsmälleen päinvastoin. Asioista perillä olevat ja omilla aivoillaan ajattelevat ihmiset suhtautuvat monikulttuurisuususkontoon kriittisesti rationaalisen logiikan ja fakta-argumenttien perusteella. Faktat ja logiikka ovat multikultipropagandaan kriittisesti suhtautuvien ihmisten puolella. MK-uskovaisille ei jää muita keinoja kuin emotionaalinen imagonrakentaminen ja vastustajien primitiivinen solvaaminen sekä mediahegemonian käyttö samojen järjettömien valheiden ja logiikkavirheiden goebbelsilaiseen toistoon.

...

Luulen että suurin osa ihmisistä ei edes tiedä olevansa moniltturistisen aivopesun kohteena. Kaikki perinteisesti luotettaviksi oletetut tiedotusvälineet harjoittavat "vastuullista uutisointia" eli jättävät ihmisten elämään oleellisesti vaikuttavia tietoja kertomatta. Itsekin aloin havahtua tilanteeseen vasta pari vuotta sitten vaikka oletan olevani keskimääräistä valveutuneempi yksilö.
Toinen tekijä on että arvovaltaiset ja luotetut ihmiset eivät uskalla puhua asioista rehellisesti pelätessään leimautumista uusnatsiksi, rasistiksi, populistiksi tai muuten epäilyttäväksi.
Viranomaiset ovat myös juonessa mukana salaillessaan tulevaisuutemme tärkeimpiä uhkia, esimerkiksi Euroopan demografisen tulevaisuuden ja tiettyjen kulttuurien sopeutumattomuuden länsimaiseen yhteiskuntaan.

...