Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, lokakuuta 29, 2009

Sisäministeri Anne Holmlund syyllistyy valtiopetokseen
Sisäministeri Anne Holmlund:


Turvallisuusviranomaisten kannalta keskeinen haaste on maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen ja rasismirikosten ennaltaehkäisy. Esimerkiksi poliisi edistää hyvän maahanmuuttopolitiikan toteutumista parantamalla maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuspalveluja sekä luo yhteyksiä maahanmuuttajayhteisöihin hyödyntämällä muun muassa koulupoliisitoimintaa, verkostotyötä sekä kohdennettua viestintää.

Sisäministeri Anne Holmlund vastustaa demokratiaa. Sisäministerin mielestä POLIISIN tehtävänä on aivopestä ihmisiä muuttamaan poliittisia mielipiteitään. Tämä on täysin demokratian vastaista.

Demokratia on sitä, että kansa päättää politiikasta.

Holmlund haluaa, että valtiovalta ylhäältäpäin pakottaa kansan hyväksymään vallanpitäjien harjoittaman, kansan tahdon vastaisen poliitikan.

Holmlund siis vastustaa demokratiaa. Koska Suomen valtiojärjestys on perustuslaillinen demokratia, Holmlund siis vastustaa voimassaolevaa valtiojärjestystä.

Holmlund ei pyri muuttamaan valtiojärjestystä laillisin keinoin eli esittämällä muutoksia perustuslain säätämisjärjestyksessä. Holmlund vaatii poliiseja toimimaan voimassaolevan valtiojärjestyksen vastaisella tavalla.

Koska pyrkimys voimassaolevan valtiojärjestyksen kumoamiseen oikeudettomin keinoin täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön, sisäministeri Anne Holmlund syyllistyy valtiopetokseen.

Jos Suomessa noudatettaisiin lakia, sisäministeri Anne Holmlund joutuisi vankilaan.


1 kommentti:

vapaus kirjoitti...

Oikeusoppineet eivät taida yhtyä käsitykseen Holmlundin valtiopetoksesta.

Suomalaisessa edustuksellisessa demokratiassa kansa äänestää kansanedustajista, jotka puolestaan ratkaisevat, nauttiiko hallitus eduskunnan luottamusta. Niin kauan kun eduskunta ei toisin päätä, Holmlundin ja muiden ministerien katsotaan nauttivan sen luottamusta eli tomivan kansan tahdon mukaisesti demokratian pelisääntöjä nooudattaen.

Sillä, olenko minä tai joku blogikirjoittaja asiasta samaa mieltä, ei ole muuta merkitystä kuin se, että olemme ehkä samaa tai eri mieltä.

Ikävä tosiasia on se, että poliitikot ja virkamiehet itse ohjailevat kansaa ajattelemaan asioista tietyllä tavalla. Tätä kutsutaan asennekasvatukseksi.

Jostakin syystä enemmistö ihmisistä ei näe mitään kyseenalaista siinä, että aikuisia kansalaisia "asennekasvatetaan" tietyn aatesuunnan kannattajiksi heiltä itseltään kerätyillä verovaroilla. Taustalla oleva ajatus on se, että tietyt asenteet ja ajattelutavat ovat ideologisesti vääriä, ja ne pitää kitkeä kasvatuksen keinoin ihmisistä ja opettaa heidät ajattelemaan oikein. Kun tavoite on saavutettu, oikein ajattelevat ihmiset osaavat äänestää oikein myös seuraavissa vaaleissa.

Eräissä kommunistimaissa asennekasvatus tapahtui ns. uudelleenkoulutusleireillä. Näissä maissa ei luettu paljon lehtiä, joten leirit katsottiin parhaaksi tavaksi kasvattaa ihmisiä. Suomessa asennekasvatus tapahtuu median avulla, sillä suomalaiset ovat innokkaita lehtin lukijoita ja television katsojia. Riippumattomat bloggaajat tosin heittelevät kapuloita tämän asennekasvatuksen rattaisiin, ja siksi asennekasvattajat ovat harmissaan. He haluaisivat kitkeä netistä väärät mielipiteet julistamalla ne rikoksiksi. Osittain näin on jo tapahtunut.

Meidän “väärässä olijoiden” pitää vain lyödä lisää pökköä pesään oman kantamme esillä pitämiseksi.