Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

perjantaina, lokakuuta 09, 2009

Maahanmuutto-ongelmien hyssyttelystä


Viikon kysymys:

Hyssytteleekö suomalainen älymystö maahanmuuton ongelmia?

KYLLÄMinna Lindgren:

Suomalainen älymystö, mikäli sellaista edes on, hyssyttelee kaikkia asioita. Niin sanottu keskustelu, mikäli sitä edes on, on tunnepohjaista. Tästä seuraa, että ainoa hyväksytty arvo on kaiken hyväksyvä arvo, joka ei ole arvo.


Taru Mäkelä:
Ja nimenomaan islamiin suhtaudutaan pelokkaan nöyristelevästi. Demokratia ei kuulu islamin olemukseen, jos se kuuluisi siihen, olisi tällä hetkellä olemassa ainakin yksi islamilainen valtio, jossa vallitsee demokratia. Millaisen statuksen islamilaiset valtiot suovat omille vähemmistöilleen, esimerkiksi kristityille, juutalaisille ja homoseksuaaleille?


Kiba Lumberg:

Koska meillä oletetaan, ettei maahanmuutto-ongelmia ole maassamme olemassakaan, kun niistä ei puhuta, tai niistä kielletään puhumasta.

Ks. Enoch Powell maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta:

Kaikkein olennaisinta on, että ihmisillä on tapana luulla ongelmien ennustamista ongelmien aiheuttamiseksi tai jopa niiden toivomiseksi: ihmiset ajattelevat, että ikäviä asioita ei tapahdu, jos niistä ei puhuta. Tämä ajattelutapa juontanee juurensa siitä primitiivisestä uskomuksesta, että kukin asia ja sitä tarkoittava sana, eli asia ja sen nimi, ovat yhtä.

[Tähän liittyy mm. muinainen yleiseurooppalainen taikausko, että sanan "karhu" lausuminen ääneen tuo karhun paikalle. Tästä syystä sanalle "karhu" on keksitty eufemismeja, jotta karhu ei tulisi paikalle kuullessaan nimeään kutsuttavan. Germaanisten kielten nykyiset karhua tarkoittavat sanat perustuvat eufemismiin beowulf eli mehiläissusi, jota on alun perin käytetty karhun salanimenä karhun oikean nimen lausumisen välttämiseksi. - M.E. huom.]


Kiba Lumberg:

Ja osittain yhdyn Vihavaisen näkemykseen siinä, että muslimikansanryhmät, etenkin vanhoilliset muslimit, tulevat olemaan sellainen murheenkryyni ja ongelma että oksat pois. Ja käännynnäisten suomalaisten joukkio alkaa olla niin fanaattista ja yllytyshullua, että he ovat valmiita tekemään mitä vain että saavat hyväksynnän muslimiyhteisöissä.

Ks. esim. Abdullah Tammi ja Simo Rantalainen, jotka kannattavat sharia-lakia eli ihmisten kivittämistä kuoliaaksi.

Ks. myös Isra Lehtinen, joka on osallistunut mielenosoituksiin terroristijärjestö Hizbollahin puolesta.

Kiba Lumberg:

Tietynlaiset myönnytykset nähdään vanhoillisissa kulttuureissa heikkoutena, ja sellaisia ihmisiä tai kansakuntia oikeastaan halveksitaan.

Näin ollen sellaisia Suomen maahanmuuttohymistelijöitä, ja jotka joustavat tai peittävät silmänsä tosiasioilta, heitä halveksitaan.
Ks. Dhimmeistä eli paskansyöjistä

YYA-sopimuksen aikana ryssät eivät lainkaan kunnioittaneet heidän saappaitaan nuolleita ahtikarjalaisia, einouusitaloja, paavoväyrysiä ja ilkkakanervia.

Näille ryssiä mielisteleville suomalaisille poliitikoille oli Neuvostoliiton suurlähetystössä Tehtaankadulla käytössä vakionimi: paskansyöjät. Termi paskansyöjät ei ollut mikään satunnainen haukkumasana, vaan pysyvä nimi tälle ihmiskategorialle.

Muslimien vastaava termi on dhimmi, joka tarkoittaa islamilaisen diktatuurin valtaan alistuneita vääräuskoisia eli muslimien ylivallan ikeen alla olemiseen tyytyneitä kristittyjä ja juutalaisia.

Tähän kategoriaan kuuluvat nykyään Jari Vilén, Astrid Thors, Mikko Puumalainen, Rainer Hiltunen jne.


Kiba Lumberg:

Minä tiedän, että muslimimaista tulevilla vanhoillisilla ei ole mitään kiinnostusta tämän maan yhteiskuntaa kohtaan sillä tavoin kun oletamme. Heillä on omat tapakulttuurinsa, joiden noudattamiseen he pyrkivät mukauttamaan muutkin.
Nimenomaan. Islam on totaaliseen maailmanvalloitukseen pyrkivä ideologia. Islam pyrkii alistamaan kaikki vääräuskoiset valtaansa. Ks. dar al-Islam ja dar al-Harb.

In Islam, the world is divided into two components: dar al-Islam and dar al-Harb. Dar al-Islam means lands under Islamic rule. Dar al-Harb (Arabic: دار الحرب "house of war") is a term used to refer to lands administered by non-Muslim governments. The inhabitants of the Dar al-Harb are called harbi (Arabic: حربي), as opposed to dhimmi. A harbi has no rights, not even the right to live. A dhimmi (Arabic: ذمي) is a non-Muslim subject of a state governed in accordance with sharia law. The term connotes an obligation of the state to protect the life, property, and freedom of religion of the infidel subject in exchange for an extra tax known as the jizya and the infidel's acceptance of Muslim supremacy.


Kiba Lumberg:

He puhuvat yhtä sinisilmäisille suomalaisille ja ovat kuitenkin ihan toista todellisuudessa.

Ks. taqiyya:

Within the Shia theological framework,[1] the concept of Taqiyya (تقية - 'fear, guard against', also taghiyeh)[2] refers to a dispensation allowing believers to conceal their faith when under threat, persecution or compulsion.[3]

The word "al-Taqiyya" literally means: "Concealing or disguising one's beliefs, convictions, ideas, feelings, opinions, and/or strategies at a time of imminent danger, whether now or later in time, to save oneself from physical and/or mental injury."

The Taqiyah doctrine is based on the following verse from Qur'an 3:28: "Let not the believers take for friends or helpers unbelievers rather than believers. If any do that, in nothing will there be help from Allah; except by way of precaution, that ye may guard yourselves from them". Sunni commentator Ibn Kathir explained that "believers that fear for their safety from the unbelievers... are allowed to show friendship to the unbelievers outwardly, but never inwardly".

Muslims and Islamists are sometimes accused of practicing Taqiyya in contemporary political debates. For instance, this accusation has been levelled by Fouad Ajami at the theologian Tariq Ramadan,[7] by James Woolsey at Islamist terrorists,[8] and by Michael Rubin and others at the government of Iran.[9][10] Others have responded that the accusers misunderstand the meaning of the term and that politicians of all religions lie, including (presumably) Muslim politicians.[7][11][12]

Kiba Lumberg:

Joukkoon mahtuu tietysti toisin ajattelevia, joitakin edistyksellisiä, joista osa on paennut näistä maista länsimaihin. Nyt tulevat vanhoilliset muslimit perässä tai ovat jo täällä. Ja ne toisinajattelijat ovat jo uhanalaisina koko ajan.

Nimenomaan. Suomen holtiton "turvapaikkapolitiikka" on johtanut siihen, että Suomeen otetaan sekä aidosti vainottuja toisinajattelijoita että juuri heidän vainoajiaan eli fanaattisia sharian kannattajia, naisten työssäkäynnin ja opiskelun vastustajia, taliban-liikkeen kannattajia jne.

Kiba Lumberg:

Turha kieriskellä ja kaunistella tosiasioita vanhoista tapakulttuureista, joissa ei saa vaihtaa uskontoja tai olla eri mieltä.
Nimenomaan. Islamissa luopion rangaistus on kuolema. Tämä on täysin yksiselitteinen asia. Islamin lain mukaan islamista luopumisesta annetaan kuolemanrangaistus. Piste. Muslimit ovat murhaajia. Piste.

Ks. ridda‎:

Apostasy in Islam (Arabic: ارتداد, irtidād or ridda‎) is commonly defined as the rejection in word or deed of their former religion (apostasy) by a person who was previously a follower of Islam.

In Islamic law (sharia), the consensus view is that a male apostate must be put to death unless he suffers from a mental disorder or converted under duress, for example, due to an imminent danger of being killed. A female apostate must be either executed, according to Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools of Sunni Islamic jurisprudence (fiqh), or imprisoned until she reverts to Islam as advocated by the Sunni Hanafi school and by Shi'a scholars.[18]

Kiba Lumberg:

Ja naisten asema on järkyttävän huono. Vanhoilliset tapakulttuurit vain koko ajan heikentävät naisten asemaa. Pelolla, uhkailuilla ja tappamisilla pitävät äijät uskontojen arvoja pystyssä.

Niin. Jaakko Hämeen-Anttila tietysti valehtelee tästä. Valitettavasti Pravda haastattelee Hämeen-Anttilaa jatkuvasti "islam-asiantuntijana" ikään kuin hän puhuisi totta. Hämeen-Anttila on malliesimerkki käsitteen taqiyya soveltamisesta käytäntöön. Hämeen-Anttila valehtelee työkseen. Jos suomalaisille olisi tiedotusvälineissä annettu realistinen kuva islamista, Suomeen ei olisi koskaan päästetty kymmeniätuhansia muslimeja. Hämeen-Anttilan kaltaisten ammattivalehtelijoiden tehtävänä on estää suomalaisia tajuamasta islamin todellista luonnetta ennen kuin on liian myöhäistä.

Kiba Lumberg:

Ja mitä tekevät naiset pelon ja pahoinpitelyn varjossa? Alistuvat yhteiseloon tai eristäytyvät. Siinä pulma.
Niin. Suomessakin tuhansia musliminaisia elää pakkoavioliitossa, nyrkin ja hellan välissä, kaavun sisään kahlehdittuna, kunniamurhaa peläten. Suomalaiset tiedotusvälineet eivät kerro tästä, koska Pravda ym. valtamedia haluaa estää suomalaisia tajuamasta islamin todellista luonnetta.


Kiba Lumberg:

Siksi toisekseen olisi tärkeää, että maahanmuuttajia voisi auttaa heidän omassa maassaan, kehittää olosuhteita siellä ja valistaa, että jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja ihmisarvoiseen elämään.
Niin. Miksi "ihmisoikeusaktivisteiksi" itseään kutsuvat suomalaiset "kansalaisjärjestöläiset" eivät koskaan puhu mitään islamilaisten maiden ja muiden kehitysmaiden ihmisoikeusrikoksista?

Miksi esim. Amnesty ja "Ihmisoikeusliitto" tukevat islamilaisia diktatuureja vaikenemalla niiden rikoksista?

Matti Apunen:

Suomalainen älymystö jauhaa samoja, turvalliseksi tiedettyjä argumentteja. Tärkeintä älymystölle on se, ettei kukaan epäile sitä perussuomalaisuudesta.

Suosittelen älymystön iltapäiväkerhoihin lukemiseksi Bernard-Henri Lévyn hienoa ja ujostelematonta pamflettia Left in Dark Times, joka puolustaa länsimaista tasa-arvoyhteiskuntaa ja vastustaa uuden kulttuuribarbarian houkutuksia.

Täytyypä lukea. Tosin Bernard-Henri Lévy on itsekin ranskalaista vasemmistolaista intelligentsiaa edustava muotifilosofi, joten en odota tuolta kirjalta kovin voimakasta kannanottoa islamia vastaan.Ei kommentteja: