Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

keskiviikkona, heinäkuuta 02, 2008

Maahanmuuton vaikutus väestön keskimääräiseen älykkyystasoon

Jukka Aakula:Suomalainen bloggaaja Mikko Ellilä kirjoitti aikoinaan:

"500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan... Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla.”

Silloinen vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen teki tutkintapyynnön Ellilän kirjoituksesta mm. kyseisen väitteen esittämisen takia:

"Artikkelissa valheellisia väitteitä esitetään faktoina ja loppupäätelmät perustellaan näillä valheellisilla väittämillä... Esitetään esimerkiksi, että: ”500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan." Kirjoittaja pyrkii esittämään väitteensä siten, että ne näyttäisivät tieteellisiltä faktoilta. Kirjoittaja viittaa esimerkiksi kausaliteettiin. Esimerkki: ”Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio.”

Mikko Ellilä sai sitten kirjoituksestaan tuomion Espoon käräjäoikeudessa, mistä hän valitti hovioikeuteen.

Todettakoon kuitenkin että ylläolevien Ellilän väitteiden todenperäisyyteen käräjäoikeus ei ottanut mitään kantaa eikä käyttänyt väitteiden todenperäisyyttä tai sen puutetta päätöksen perusteluissa. Se olisikin ollut outoa koska kyseessä ovat tieteelliset hypoteesit, joitten oikeaksi tai vääräksi osoittaminen ei ole oikeuslaitoksen asia.

Murray ja Herrnstein toteavat kirjassaan Bell Curve, että koska USA ainakin 80-luvulla oli maailman merkittävin maahanmuuton kohdemaa, maahanmuutolla on erittäin suuri merkitys amerikkalaisen väestön keskimääräiseen äo:hon eli kansalliseen äo:hon. Siksi on oleellista että maahanmuuttajien älykkyyden tasosta puhutaan avoimesti.

Esimerkiksi kolmen prosenttiyksikön lasku kansallisessa äo:ssa aiheuttaisi heidän mukaansa yli kymmenen prosentin kasvun monissa sosiaalisissa ongelmissa:

  • koulukeskeyttäjien määrässä
  • rikkinäisissä perheissä asuvien lasten määrässä
  • työkyvyttömien määrässä
  • rikollisuudessa
  • sosiaalihuollon varassa elävien naisten määrässä
  • köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrässä


Maahanmuuttajien keskimääräinen äo vaikuttaa heidän mukaansa oleellisesti USA:n kansalliseen äo:hon ja sitä kautta sosiaalisiin ongelmiin pitkällä tähtäimellä. Murray ja Herrnstein arvioivat Lynnin tekemien äo-mittausten perusteella USA:n maahanmuuttajaväestön äo:n olevan 0.4 keskihajonnan verran USA:n kantaväestöä alempi. Tähän tulokseen he tulivat laskemalla kaikkien maahanmuuttajien äo:n painotetun keskiarvon.

Saman johtopäätöksen antaa laaja amerikkalainen kansallinen väestötutkimus NLSY: Ulkomailla syntyneitten keskimääräinen äo on 0.4:n keskihajonnan verran USA:ssa syntyneiden äo:ta (noin 100) alempi eli noin 94.

Murray ja Herrnstein tekevät itseasiassa aivan samanlaisia laskelmia kuin Ellilä. He laskevat maahanmuuttajien äo:n painotetun keskiarvon olettamalla karkeasti, että - mustien osuus maahanmuuttajista on 7 % ja keskimääräinen äo 84- itä- ja etelä-aasialaisten osuus on 21 % ja keskimääräinen äo 105- latinoiden osuus maahanmuuttajista on 41 % ja keskimääräinen äo 91- valkoisten osuus on 11 % ja keskimääräinen äo 100- filippiinäläisten osuus on 7 % ja keskimääräinen äo 91- jne.

Jos Ellilä olisi laskenut samoilla äö:illa mainitsemiensa 600 miljoonan henkilön keskimääräisen äo:n hän olisi saanut tulokseksi noin 97. Murrayn ja Herrnsteinin mukaan kyseinen äo:n pudotus 100:sta 97:ään (noin 3 pistettä) olisi siis aiheuttanut ainakin USA:ssa 10%:n kasvun moniin sosiaalisiin ongelmiin. Ellilän väite oli siis karkeasti ilmaistu mutta oikeaan osuva.Tätä tietenkään eivät Mikko Puumalainen ja Mika Illman tajua. Heitä ei kiinnosta, miten asiat oikeasti ovat. Heitä kiinnostaa vain se, että heidän uskonnollisia dogmejaan kyseenalaistavat, tieteellisiin tutkimuksiin viittavat yhteiskunnalliset keskustelijat saavat rangaistuksen kerettiläisyydestä.

6 kommenttia:

vapaus kirjoitti...

Jos maailmassa vallitsevan tieteen ja teknologian tason ei haluta taittuvan ja lähtevän hitaaseen laskuun seuraavien vuosisatojen aikana, kiinalaisten pitäisi luopua yhden lapsen politiikastaan ja lisääntyä täysillä. Kiinalaiset, joiden ÄO on keskimäärin 105, ovat maailman älykkyysreservi.

Kiinalaisten ylijäämäväestö voisi muuttaa niille alueille maapalloa, joissa ihmisten keskimäääräinen älykkyystaso on alhaisempi. Tällä tavalla koko mailman keskiälykkyyden alenemista saataisiin hidastettua.

Kuten tiedetään, jo muutaman pisteen lasku kansalaistn keskiälykkyydessä saa aikaan dramaattisia muutoksia kaikilla alueilla. Jos keskiälykkyys alenee, ensimmäiseksi tulee uhanalaiseksi korkea tiede ja huipputekniikka. Samalla alkaa mennä korkea elintaso ja terveydenhuolto. Asiat ovat yhteydessä toisiinsa, ja kun jokin alue romahtaa, muutkin alkavat kärsiä. Nykypäivän Zimbabwe lienee hyvä esimerkki tällaisesta.

Eurooppalaisten älykkyystaso on mahdollistanut kehittämään kulttuurin, jossa on kyetty suuriin saavutuksiin monilla tieteenaloilla. Tietokoneet, digikamerat, lentoliikenne, geenitutkimukset ym. ovat tämän kulttuurin tuotoksia.

Japanilaiset, joiden keskimääräinen älykkyys on jopa korkeampi kuin eurooppalaisten, jäivät jälkeen kehityksessä kulttuurillisista syistä. Kun heidän Euroopassa vierailleet edustajansa huomasivat tämän 1800-luvulla, japanilaiset lähtivät ottamaan Europppaa kiinni tieteessä ja teknologiassa. Koska he ovat älykkäitä, he saavuttivat Euroopan muutamassa vuosikymmenessä ja jopa ohittivat sen.

Myös Afrikka oli 1800-luvulla teknologisesti jäljessä Eurooppaa, ja myös afrikkalasia vieraili Euroopassa toteamassa tilanteen. Kuitenkaan Sambiaan tai Keniaan tai Kongoon ei alettu rakentaa korkean teollisuuden tuotteita valmistavia tehtaita kuten Japaniin, eivätkä afrikkalaiset ottaneet kiinni eurooppalaisten etumatkaa juuri millään alalla. Ainoastaan Etelä-Afrikassa ilmeni jotain tämän suuntaista, mutta siellä kehitystä vetivätkin valkoiset maahanmuuttajat.

Tämä esimerkki todistanee kiistattomasti kuinka suuri merkitys väestön keskiälykkyydellä on. Alhaisen keskiälykkyyden kansat eivät pysty tuottamaan huipputekniikkaa ja huipputiedettä edes silloin, vaikka heillä olisi valmis malli, mitä kopioida.

Jotta kansa pystyisi korkeisiin tieteellisiin ja teknologisiin saavutuksiin, sen keskuudessa pitää olla riittävä määrä ihmisiä älykkyyskerrosten huipulta. Kansan suurelle massalle riittää alempi älykkyys.

Afrikkalaisten keskuudessa on todennäköisesti vähemmän ÄO-tason 120 ylittäviä ihmisiä kuin eurooppalaisten keskuudessa, ja juuri tämä osa väestöä toimii kehityksen vetäjänä. Lopuille eli toteuttavalle portaalle riittää keskimääräinen älykkyys. Jos afrikkalaisten keskuudessa huippukerroksen eli lahjakkaiden ja innovatiivisten imisten älykkyystaso on juuri ja juuri yli sadan pisteen ja vain hyvin harvat ylittävät 120 tason, se ei riitä kansan nostamiseksi korkean kehityksen tasolle - varsinkin kuin suorittavan portaan älykkyystaso on alle 90 pistettä.

ÄO-testeillä mitattava älykkyys on vain yksi tapa luokitella ihmisiä. Osittain kulttuurillisista syistä johtuen se on jossakin määrin matematiikkapainotteinen eli se korostaa tietyn tyyppistä lahjakkuutta. Eurooppalainen yhteiskunta on rakennettu siten, että tämän alan lahjakkuus antaa hyvät mahdollisuudet menestymiseen.

Mutta on myös muunlaista lahjakkuutta, ja joillakin aloilla afrikkalaiset voivat hyvinkin olla geneettisesti parempia kuin europpalaiset. Afrikkalaisten musiikillista lahjakkuutta esimerkiksi on vaikea kiistää, kun ajatellaan mitä kaikkea afrikkalaistaustaiset ovat antaneet modernille länsimaiselle musiikille. Chuck Berry, Ray Charles, Jimmy Hendricks ja monet muut kuuluisat mustat taiteilijat ovat musiikin alalla kiistattomia neroja, vaikka he eivät ehkä ÖO-pisteissä neron rajaa saavuttaisikaan. Eli ei älykkyystestien osoittama ÄO-pistemäärä ole ainoa laadun ja menestyksen mittari. Myös levynmyynti- ja listasijoituspisteillä voidaan mitata ihmisiä. Ja sitä paitsi, ei pieni määrä afrikkalaista verta välttämättä heikennä saavutuksia myöskään esimerkiksi klassisen kirjallisuuden alalla - olihan mm. Venäjän kansalliskirjailijalla Alexander Pushkinilla (1799-1837)afrikkalaiset sukujuuret.

On tietysti huomattava, ettei Jimmy Hendricksistä olisi koskaan tullut sähkökitaravirtuoosia, ellei joku ei-afrikkalainen olisi keksinyt sähköä ja sähkökitaraa. Tämä on esimerkki siitä, miten etniset kulttuurit täydentävät toisiaan.

Lopuksi totean, että mitattiinpa kansojen tai yksilöiden eroja, ÄO-pistevertailua ei pitäisi käyttää merkityksessä hyvä-huono vaan se pitäisi nähdä tiettyjen ominaisuuksien - vaikkakin länsimaissa erittäin arvostettujen - mittaamisena ja vertailemisena.

Anonyymi kirjoitti...

Eivät ymmäärrä ei. He ovat juristeja - kuten Galilein tuomitsijat olivat teologeja - heillä ei ole tieteellistä sivistystä. Eikä avointa mieltä.

He ovat joko kontrollifriikkejä tai moralisteja - en tunne kumpaakan - ja näkevät vain yhden näkökulman "rasistit loukkaavat vähemmistöjä".

Heidän pitäisi tarkastella asioita hiukan monipuolisemmin.

Teen muuten laskelmaa työvoimaministeriön tilastojen ja Lynnin äo-tilastojen perusteella siitä mikä on maahanmuuttajienn keskimääräinen äo. iDa auttoi löytämään excelin joka kuvasi maahanmuuttajien nettomäärän maittain.

Arvio ei voi millään olla täysin tarkka, mutta sen voi varmasti sanoa että äo-taso on hiukan noussut kahden viimeisen vuoden aikana (1-2 pistettä). Samoin työllisyys on noussut.

Syy on todennäköisesti se, että eurooppalaisten maahanmuuttajien määrä on noussut.

Anonyymi kirjoitti...

Afrikkalaisten korkea syntyvyys tosin todennäköiset tekee tyhjäksi maahanmuuton laadun pienen nousun.

bondpoet kirjoitti...

Vapaus kirjoitti: "[ÄO on kaikki kaikessa.]"

Ei muuten ole. Jos haluat Kiinan sosiaaliset olot länsimaihin, senkun promotoit kiinalaisten tuloa tänne johtavaksi eliitiksi. Älykkyyden pitäminen ainoana merkittävänä ominaisuutena, joka erottaa ihmisrodut toisistaan, on aivan yhtä suurta hulluutta kuin se fantasia, että eroja ei ole lainkaan. Jopa pelkän älykkyyden saralla kiinalaisilla on epätavallinen kuilu performanssi- ja verbaaliälykkyyden välillä. Saksalaisen kansan saavutuksiin Kiinaa ei voi verrata millään. Kaikki suuret filosofimme ja säveltäjämme ovat saksalaista rotua. Sitä paitsi Amerikassa on jo johtavana eliittinä juutalaiset, ja he eivät tykkää kiinalaisista. Kiinan ja USA:n välinen ydinsota on itsea asiassa koko ajan kasvava mahdollisuus.

bondpoet kirjoitti...

Kiinalaisetkaan eivät ole kuin me. Valkoihoinen klassisen filologian professori kirjoittaa:

"The fourth is our capacity for compassion. We have a racial reluctance to inflict unnecessary pain, and we are ourselves distressed by the sight of suffering. ... You may search the vast and respectable literature of China in vain for any trace of compassion for suffering per se."

Kannattaa lukea koko puhe, jossa professori R.P. Oliver kiteyttää huolensa sen aikaisesta Amerikasta, "What We Owe Our Parasites" (1968):

http://www.revilo-oliver.com/rpo/wwoop.htm

Toisen maailmansodan aikana hän oli Director of Research in the U.S. Army Signal Corps. Ei mikään mitätön virka. Puheessa, jonka tarkoitus oli jäädä salaiseksi, on monia paljastuksia, muun muassa Pearl Harboriin liittyen.

Ilmari kirjoitti...

Aasialaisten keskimääräinen luovuus vaikuttaa olevan alempi kuin eurooppalaisten, tämän on huomannut esim. Richard Lynn. Kun Japani "saavutti" länsimaat 90-luvulla, kehitys pysähtyi, sillä omaperäistä innovaatiotoimintaa ei ollut riittävästi, lähinnä länsikeksintöjen parantelua.

On lisäksi huomattava, että älykkyydestä riippumatta useimmat ihmiset kykenevät (ainakin periaatteessa) jonkinlaiseen tuottavaan työhön. Laiskuus ei puolestaan ole sama asia kuin "älyttömyys".