Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

sunnuntaina, kesäkuuta 01, 2008

Päivän Pahkasika

On yleisesti tunnettu tosiasia, että huumorilehti Pahkasika joutui lopettamaan toimintansa todellisuuden muututtua huumorilehteä naurettavammaksi.

Malliesimerkki tästä on luettavissa päivän Pravdasta:Tasavallan presidentti Tarja Halonen matkustaa viikon kuluttua viralliselle vierailulle Romaniaan. Halonen tapaa Bukarestissa muun muassa maan presidentin ja pääministerin.

Halosen mukana matkustaa valtuuskunta, jonka kokoonpano on mielenkiintoinen: maahanmuuttoministeri Astrid Thors sekä romani- ja vähemmistökysymysten asiantuntijoina Suomen romanifoorumin puheenjohtaja Miranda Vuolasranta ja vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää.

On huomionarvoista, että Halosen matkan aikana keskustellaan valtioiden päämiesten ja ministerien tasolla Romanian romanivähemmistön asemasta. Vierailun pääpäivänä maanantaina järjestetään jopa kahden tunnin mittainen keskustelutilaisuus romanien asemasta Euroopassa.

Ajankohta ei voisi olla parempi. Euroopan unionin sisällä esimerkiksi Italian ja Romanian välit ovat Silvio Berlusconin oikeistohallituksen noustua valtaan kiristyneet. Syynä sanasotaan ovat olleet Italian määrältään valtava romani-immigraatio sekä maan nykyisen hallituksen tiukentunut suhtautuminen maahantulijoihin. Molemmat maat ovat vedonneet Euroopan unioniin, Italia koettaen saada ymmärrystä politiikalleen ja Romania muistuttaakseen kansalaistensa vapaasta matkustusoikeudesta EU:ssa siinä missä minkä tahansa muun maan kansalaisten.

Aikooko Suomi välittäjäksi tässä ja koko Euroopan laajuiseksi levittäytyneessä romanien kansainvaelluksen aiheuttamassa problematiikassa? Onko Suomi jo sitä?

Ainakin välittäjän rooli sopisi Haloselle erinomaisesti. Hänet tunnetaan vähemmistöjen oikeuksien aktiivisena puolestapuhujana. Vuonna 2004 Euroopan neuvoston yhteydessä aloittanut Euroopan romanifoorumi syntyi juuri presidentti Halosen aloitteesta.
Tarja Halonen, Astrid Thors, Miranda Vuolasranta ja Johanna Suurpää ryhtyvät siis ratkaisemaan koko Euroopan mustalaisongelmaa.

Halonen on jo aiemmin perustanut Euroopan romanifoorumin. Tämähän on tietysti täysin rasistista ajattelua: Halonen näkee mustalaiset rodullisena eturyhmänä, jonka asioita pitää käsitellä erityisessä rotufoorumissa.

Tämä on silkkaa apartheidia. Natsitkin perustivat miehitetyn Puolan ghettoihin erillisiä juutalaisneuvostoja, joiden kautta natsit asioivat juutalaisväestön kanssa. Halosella on samanlainen kollektivistinen maailmankuva kuin natseilla: ihmiset eivät ole yksilöitä, ihmiset kuuluvat syntyperänsä mukaan määräytyneeseen etniseen ryhmään tai rotuun, valtiovalta hallitsee kutakin rotua erikseen ylhäältäpäin asioimalla ko. rotua kollektiivisesti edustavan organisaation kanssa.

Pravdan mukaan Halonen "tunnetaan vähemmistöjen oikeuksien aktiivisena puolestapuhujana". Mitähän tämä on tarkoittavinaan? Minkä vähemmistöjen puolesta Halonen on puhunut? Millaisia oikeuksia Halonen on näille vähemmistöille halunnut?

Halonen on kollektivisti, joka näkee ihmiset vain jonkin etnisen ryhmän tai rodun osasina. Halosen kannattamat kollektiiviset "vähemmistöjen oikeudet" eivät ole mitään ihmisoikeuksia. Todellisia ihmisoikeuksia ovat vain yksilön oikeudet. Halosen edustama kollektivistinen maailmankuva on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa.

Jonkin etnisen vähemmistön tunnustaminen kollektiiviseksi oikeuksien haltijaksi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi muslimiyhteisölle annetaan oikeus tehdä kunniamurhia. Tämä on tietysti ihmisoikeuksien vastaista. Ihmisoikeudet eivät ole mitään "vähemmistöjen oikeuksia". Ihmisoikeudet ovat yksilön oikeuksia: sananvapaus, mielipiteenvapaus, uskonnonvapaus jne. Näitä ihmisoikeuksia Halonen vastustaa.

Maahanmuuttoministeri Astrid Thors tunnetaan mm. siitä, että hän on kehottanut seurakuntia tekemään rikoksia: hänen mielestään seurakuntien pitää toimia Suomen voimassaolevien lakien vastaisesti piilottelemalla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, joilla ei ole laillista oikeutta jäädä Suomeen.

Jos Suomessa noudatettaisiin Suomen lakia, Astrid Thors ei voisi olla ministeri. Lain mukaan valtioneuvoston jäsenenä ei voi olla tuollaista rikollista, joka julkisesti kehottaa seurakuntia rikkomaan voimassaolevaa lakia.

Astrid Thors ei tietenkään ymmärrä laista tai rikoksista yhtään mitään: hän on nimittäin kehdannut väittää jopa, että muslimien tekemät rikokset ovat suomalaisten syytä.

Miranda Vuolasranta on tunnettu mustalaisaktivisti, joka on julkisesti tv-keskusteluissa kehdannut jopa puolustella mustalaisten verikostoperinnettä. (Hän kutsuu sitä nimellä "väistämisvelvollisuus".)

Mustalaislaulaja Rainer Friman on yrittänyt kritisoida toisia mustalaisia tästä mustalaissukujen keskinäisen vihanpidon perinteestä ja kollektiivisista rangaistuksista yhden rikoksentekijän koko suvulle:

Romaniyhteisössä elää vahva perinne, joka kieltää yhteisön sisäisistä ongelmista
kertomisen ulkopuolisille. Friman on kokenut sen omakohtaisesti tänä kesänä
puhuttuaan kesäkuussa TV1:n A-studiossa romaninuorten päihde- ja kouluongelmista. Tv-esiintymisen jälkeen Friman kertoo saaneensa parikymmentä tappouhkausta ja paljon solvauksia. Uhkailu pelästytti myös tanssijärjestäjät: turvallisuussyihin vedoten Frimanilta on peruttu yksitoista esiintymistä tänä kesänä.Miranda Vuolasranta on yksi niistä mustalaisista, joka on kiivaasti hyökännyt Rainer Frimania vastaan tässä asiassa. Miranda Vuolasranta itse oli läsnä kyseisessä A-studion keskusteluohjelmassa haukkumassa Rainer Frimania mustalaisten ongelmien kertomisesta valtaväestön tietoon.

Miranda Vuolasranta on hyökännyt samasta syystä myös kirjailija Kiba Lumbergia vastaan:


Maastamuuttoa kertoo harkinneensa myös romanitaustainen kuvataiteilija ja kirjailija Kiba Lumberg, joka pari viikkoa sitten esitti Ajankohtaisen kakkosen haastattelussa kriittisiä näkemyksiä romanikulttuurista, etenkin naisen asemasta romaniyhteisössä. Lumbergin haastattelun jälkeen Yleisradion pääjohtajalle Mikael Jungnerille ja Ajankohtaisen kakkosen tuottajille lähetettiin avoin kirje, jossa muun muassa herjaavin ilmauksin kyseenalaistettiin Lumbergin mielenterveys. Viestin allekirjoitukseksi on merkitty "Suomalainen romani joka ajattelee omilla aivoillaan", mutta se saapui Suomen romanifoorumin puheenjohtajan Miranda Vuolasrannan sähköpostiosoitteesta. Lumbergin mukaan Suomen romanifoorumin edustajat ovat muutenkin suhtautuneet kielteisesti romanikulttuurin ongelmien esille nostamiseen.

"Verikostosta ja siitä väkivallasta mikä romanikulttuurissa on, ei saa Suomessa puhua. Ei voida mennä siihen, että tietyt ryhmittymät menevät kulttuurien taakse ja sillä verukkeella polkevat ihmisoikeuksia ja sananvapautta", Lumberg sanoo.Miranda Vuolasranta siis kannattaa mustalaiskulttuuriin kuuluvaa verikostoperinnettä, naisten alistamista ja kriittisen keskustelun hiljentämistä solvauksilla ja tappouhkauksilla, mutta sama Miranda Vuolasranta on tasavallan presidentti Tarja Halosen, maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin ja vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpään mielestä pätevä taho ratkaisemaan mustalaisten ongelmia.

Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää on esittänyt julkisesti mielipiteenään, että Suomessa pitäisi poistaa internetistä kaikki nykyisen hallituksen harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat kirjoitukset. Johanna Suurpää siis vastustaa kaikkea sananvapautta. Johanna Suurpää on sitä mieltä, että Suomen kansalaisilla ei ole oikeutta kritisoida Suomen hallituksen harjoittamaa politiikkaa. Johanna Suurpää siis vastustaa demokratiaa. Koska Suomi on perustuslaillinen demokratia, Johanna Suurpää vastustaa Suomen voimassaolevaa perustuslakia. Suomessa voidaan laillisesti muuttaa perustuslakia vain 2/3 enemmistöllä kaksilla valtiopäivillä tai 5/6 enemmistön kannattaessa asian kiireelliseksi julistamista 2/3 enemmistöllä yksillä valtiopäivillä. Johanna Suurpää kuitenkin katsoo voivansa muuttaa Suomen voimassaolevaa perustuslakia ilman tarvittavan määräenemmistön tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että Johanna Suurpää yrittää muuttaa Suomen voimassaolevaa perustuslakia laittomin keinoin. Tämä täyttää valtiopetoksen tunnusmerkit.

Tässä asiassa Johanna Suurpää siis on liittynyt aatetoverinsa Mika Illmanin kanssa samaan joukkoon.

13 luku

Valtiopetosrikoksista

1 § Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.Valtiopetoksesta minimirangaistus on vuosi vankeutta. Maksimirangaistus on kymmenen vuotta vankeutta. Toivon, että sekä Suurpää että Illman saavat maksimirangaistuksen.

Ei kommentteja: