Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

keskiviikkona, kesäkuuta 04, 2008

Biologi Edward Wilson: Yhteiskunta koostuu ihmisistä

Biologi Edward Wilson kirjoittaa maailmankuulussa teoksessaan Consilience: The Unity of Knowledge:


 • Genes prescribe epigenetic rules, which are the regularities of sensory perception and mental development that animate and channel the acquisition of culture.
 • Culture helps to determine which of the prescribing genes survive and multiply from one generation to the next.
 • Successful new genes alter the epigenetic rules of populations.
 • The altered epigenetic rules change the direction and effectiveness of the channels of cultural acquisition.


Jos Wilson asuisi Suomessa, valtionsyyttäjä Mika Illman vaatisi hänelle rangaistusta monikulttuurisuususkonnon kanssa ristiriidassa olevien tosiasioiden kertomisesta.

Väännetäänpä rautalangasta esimerkki siitä, mitä Wilson tarkoittaa ylläolevalla kuvauksellaan tieteellisistä tutkimustuloksista:


 1. Geenit määräävät aivokapasiteetin. Yksilön aivojen kehitys voi jäädä vajavaiseksi sikiövaiheen, lapsuuden tai nuoruuden aliravitsemuksen vuoksi tai esim. alkoholin tai kannabiksen käytön vuoksi, mutta geneettistä potentiaalia ei voida ylittää millään keinolla. Yksilö saavuttaa suurimman mahdollisen aivokapasiteettinsa ravitsemusolosuhteiden ja muiden yksilön kasvuolosuhteiden ollessa optimaalisia. Erilaisilla aivoihin vaikuttavilla geeneillä varustetuilla yksilöillä aivokapasiteetti muodostuu erilaiseksi jopa aivan samoissa optimaalisissa kasvuolosuhteissa. Erilaiset aivot omaavilla ihmisillä on erilainen kyky tuottaa ja omaksua kulttuuria, kuten yleissivistykseen kuuluvaa tietomäärää tai sosiaalisiin normeihin kuuluvia moraalisia periaatteita.
 2. Sosiokulturaaliset olosuhteet vaikuttavat siihen, mitkä geenit yleistyvät ja mitkä harvinaistuvat väestössä. Esimerkiksi Kambodzhassa punakhmerien bolshevistisen terrorin aikana murhattiin lähes kaikki akateemisesti koulutetut ihmiset. Jos ja kun akateemisesti koulutettujen ihmisten keskimääräinen ÄO oli korkeampi kuin väestön mediaani-ÄO, akateemisesti koulutettujen ihmisten hävittäminen alensi väestön keskimääräistä geneettistä älykkyyspotentiaalia tekemällä suuren aivokapasiteetin mahdollistavan geeniperimän entistä harvinaisemmaksi väestön keskuudessa. Nykyaikana länsimaissa kulttuurilliset ja yhteiskunnalliset olot ovat sellaisia, että länsimaihin on viime vuosikymmenien aikana tullut kymmeniä miljoonia maahanmuuttajia Afrikasta, Lähi-idästä, Etelä-Aasiasta, Väli-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta. Koska näiden maahanmuuttajien mediaani-ÄO on matalampi kuin länsimaiden kantaväestön eli Euroopan, Pohjois-Amerikan, Australian ja Uuden-Seelannin valkoisen väestön, näiden maahanmuuttajien saapuminen länsimaihin alentaa länsimaiden väestön keskimääräistä geneettistä älykkyyspotentiaalia.
 3. Väestön geeniperimän muuttuminen matalamman aivokapasiteetin aiheuttavien geenien yleistyessä vaikuttaa väestöön kuuluvien ihmisten keskimääräiseen kykyyn tuottaa ja omaksua kulttuuria, kuten yleissivistykseen kuuluvaa tietomäärää tai sosiaalisiin normeihin kuuluvia moraalisia periaatteita.
 4. Erilaiset geenit omaava väestö siis tuottaa ja ylläpitää erilaista kulttuuria.


Tätä olen itse yrittänyt selittää puolitoista vuotta sitten kirjoituksessani Yhteiskunta koostuu ihmisistä, jonka silloinen vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen väitti sisältävän "valheellisia väittämiä".

Oik.lis. Puumalainen on siis eri mieltä biologiasta kuin biologi E.O. Wilson.

Miettikää itse, kumpi on pätevämpi arvioimaan geenibiologian tutkimustuloksia, Harvardin yliopiston biologian professori Edward Wilson vai Demlan jäsen, tosiasioiden julkaisemista valtion väkivaltakoneiston voimin tukahduttamaan pyrkivä entinen vähemmistövaltuutettu, nykyinen apulaisoikeuskansleri, oik. lis. Mikko Puumalainen.

Kaikki tämä on oikeastaan kiteytettävissä tähän Wilsonin lausumaan (op.cit.):


These facts may not satisfy everyone's ideological yearning, but they illustrate in yet another way that, whether we like it or not, Homo sapiens is a biological species.

Tämähän on se perusasia, josta tässä kaikessa on loppujen lopuksi kysymys.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ym. monikulttuurisuususkontoa palvelevat, virka-asemaansa poliittisesti tarkoitushakuisella tavalla väärinkäyttävät tahot pyrkivät kiistämään sen tosiasian, että ihminen on biologinen olento.

Sanoin puolitoista vuotta sitten kirjoituksessani Yhteiskunta koostuu ihmisistä:


Biologia on kohtalo. Elävät olennot eivät voi biologialleen mitään. Kaikki sosiobiologian vastustus, mm. feminismi, perustuu siihen, että yritetään kiistää ihmisen luonne biologisena olentona.

Ihminen on kuitenkin eläin, homo sapiens. Ihmistä ei ole luotu minkään jumalan kuvaksi. Mitään jumalia ei ole eikä kukaan ole luonut ihmistä.

Ihminen on geenien muovaamaa biomassaa, jota koskevat tietyt biologiset lainalaisuudet. Samoin kuin ihminen tarvitsee tietyn määrän tietynlaista ravintoa pysyäkseen hengissä, samoin ihmisen toiminnassa on tietynlaisia mm. aggressiivisuuteen, seksuaalisuuteen ja älykkyyteen liittyviä lainalaisuuksia.


Näitä tosiasioita Illman, Puumalainen ja heidän aatetoverinsa yrittävät kiistää.

He pelkäävät näitä tosiasioita niin paljon, että yrittävät estää niiden julkaisemisen valtion väkivaltakoneiston voimin.

Miksi?

Koska he tietävät, että näiden tosiasioiden nouseminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja näiden kiistattomien, ilmiselvien, perustavanlaatuisten tieteellisten tosiasioiden huomioonottaminen poliittisessa päätöksenteossa johtaisi Suomessa nykyisin harjoitetun, Suomen yhteiskunnalle ja kulttuurille haitallisen maahanmuuttopolitiikan lopettamiseen.

Suomessa ja muissa Euroopan maissa nykyisin harjoitettu maahanmuuttopolitiikka perustuu uskonnollisiin dogmeihin, jotka voidaan kumota tuomalla esille näiden dogmien kanssa ristiriidassa olevia tieteellisiä tutkimustuloksia ja muita objektiivisia tosiasioita.

Siksi tämän uskonnon papisto yrittää kaikin keinoin estää näiden tosiasioiden esittämisen julkisuudessa.

Kerrataanpa vielä:


 1. Yhteiskunta koostuu ihmisistä.
 2. Ihminen on biologinen laji, homo sapiens.
 3. Ihminen on geenien muovaamaa biomassaa, jota koskevat tietyt biologiset lainalaisuudet. Samoin kuin ihminen tarvitsee tietyn määrän tietynlaista ravintoa pysyäkseen hengissä, samoin ihmisen toiminnassa on tietynlaisia mm. aggressiivisuuteen, seksuaalisuuteen ja älykkyyteen liittyviä lainalaisuuksia.
 4. On olemassa erilaisia em. ominaisuuksiin vaikuttavia geenejä. Joillakin yksilöillä on geneettisesti parempi aivokapasiteetti kuin toisilla, jotkut yksilöt ovat geneettisesti alttiimpia käyttäytymään aggressiivisesti kuin toiset jne.
 5. Tiettyjen geenien yleisyydessä on tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja eri väestöjen välillä. Esimerkiksi Afrikan ja Lähi-idän väestön geeniperimä poikkeaa suuresti Euroopan väestön geeniperimästä.
 6. Kun Eurooppaan muuttaa kymmeniä miljoonia ihmisiä Afrikan ja Lähi-idän maista, Euroopassa asuvan väestön geenipooli muuttuu tilastollisesti erittäin merkitsevällä tavalla.
 7. Euroopan väestön geeniperimän muutos vaikuttaa Euroopan väestöön kuuluvien ihmisten keskimääräiseen kykyyn tuottaa ja omaksua kulttuuria, kuten yleissivistykseen kuuluvaa tietomäärää tai sosiaalisiin normeihin kuuluvia moraalisia periaatteita.
 8. Eurooppalainen yhteiskunta ja kulttuuri siis muuttuvat väestön geeniperimän muuttuessa. Koska maahanmuutto muuttaa väestön geeniperimää, maahanmuutto Afrikan ja Lähi-idän maista Eurooppaan nimenomaan muuttaa Euroopan yhteiskuntaa ja kulttuuria Afrikan ja Lähi-idän yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten olojen suuntaan. Maahanmuuttohan koostuu ihmisistä, joten geneettisesti erilaisten ihmisten tuleminen maahan muuttaa yhteiskunnassa asuvien ihmisten keskimääräisiä geneettisiä ominaisuuksia ja sitä kautta vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin oloihin. Jokainen yhteiskunta ja kulttuuri on tietynlaisten ihmisten tuottama ja ylläpitämä, joten toisenlaisista ihmisistä koostuva väestö tuottaa väistämättä aivan toisenlaisen yhteiskunnan.
 9. Afrikan ja Lähi-idän maiden asukkaiden keskimääräinen ÄO on matalampi kuin eurooppalaisten. Kun Eurooppaan muuttaa kymmeniä miljoonia ihmisiä Afrikan ja Lähi-idän maista, Euroopan väestön keskimääräinen ÄO laskee.
 10. Afrikkalaisilla on korkeamman keskimääräisen testosteronitasonsa ja aivojen välittäjäaineiden toiminnan erilaisuuksien vuoksi geneettisesti paljon suurempi alttius aggressiiviseen käyttäytymiseen kuin eurooppalaisilla. Koska aggressiiviset teot ovat usein rikoksia, suuren aggressiotaipumuksen omaavat ihmiset tekevät tilastollisesti paljon enemmän rikoksia kuin geneettisesti vähemmän aggressiiviset ihmiset. Niinpä on biologisesti väistämätöntä, että kymmenien miljoonien ihmisten muuttaminen Afrikasta Eurooppaan kasvattaa valtavasti rikollisuutta Euroopassa.

Mitkä ylläolevista tiedoista ovat Puumalaisen mielestä "valheellisia väittämiä"?

Millä tavalla nämä tiedot ovat Puumalaisen mielestä virheellisiä?

Miten asiat sitten oikeasti ovat Puumalaisen mielestä?

Mitä perusteita Puumalaisella on omille uskomuksilleen?

Minun näkemykseni ihmisen biologiasta on 1:1 sama kuin Harvardin yliopiston biologian professori Edward Wilsonilla ja ylipäätään kaikilla biologeilla.

Puumalaisen mielipide ihmisen biologiasta on täysin päinvastainen kuin kaikilla biologeilla.

Millä perusteella oik.lis. Mikko Puumalainen yrittää kiistää biologian tutkimustuloksia?

No uskonnollisilla perusteilla tietysti! Mitään rationaalisia perusteita tieteellisten tutkimustuloksien vastustamiseen ei ole.

Puumalainen edustaa ideologiaa, joka perustuu tieteellisten tutkimustuloksien kanssa ristiriidassa oleviin uskonnollisiin dogmeihin. Siksi hän yrittää aatetoverinsa Mika Illmanin kanssa epätoivoisesti kieltää näiden tutkimustuloksien ja muiden objektiivisten tosiasioiden kertomisen julkisuuteen.

Jos nämä tosiasiat otettaisiin huomioon poliittisessa päätöksenteossa, Suomessa nykyisin harjoitettu maahanmuuttopolitiikka lopetettaisiin heti Suomen yhteiskunnalle ja kulttuurille haitallisena.

Tämän Mikko Puumalainen, Mika Illman, Johanna Suurpää, Päivi Lipponen et al. haluavat estää. He kannattavat sellaista politiikkaa, joka on Suomen yhteiskunnalle ja kulttuurille suuresti haitallista. He tietävät itse, että heidän edustamansa poliittinen linja on ristiriidassa kansan valtaenemmistön mielipiteiden ja intressien kanssa.

Siksi he haluavat estää kansaa saamasta tietoa tämän poliittisen linjan todellisista vaikutuksista eli sen aiheuttamista vakavista ongelmista Suomen yhteiskunnalle ja kulttuurille.
He tietävät, että näiden tosiasioiden tuleminen suuren yleisön tietoon johtaisi heidän edustamansa poliittisen linjan täydelliseen tappioon vapaissa vaaleissa. Suomen kansasta taatusti yli 90% äänestäisi heidän linjaansa vastaan.

Puumalainen, Illman, Suurpää, Lipponen et al. haluavat estää näiden tosiasioiden tulemisen kansan tietoon, koska muuten kansa vastustaisi heidän linjaansa. He haluavat toteuttaa omaa poliittista linjaansa vastoin kansan tahtoa. He siis vastustavat demokratiaa, koska demokratiassa poliittiset päättäjät ovat kansan valitsemia ja toteuttavat kansan valitsemaa poliittista linjaa.

Puumalainen, Illman, Suurpää, Lipponen et al. yrittävät toteuttaa sellaista poliittista linjaa, jota kansan valtaenemmistö selvästi vastustaa. Koska he eivät kuitenkaan pysty vielä estämään vaalien järjestämistä Suomessa, he pyrkivät vaikuttamaan vaalituloksiin estämällä kansaa saamasta äänestyspäätöksien kannalta ratkaisevan tärkeää tietoa.

Niin kauan kuin kansa ei vapaasti saa mielipiteenmuodostuksensa kannalta tärkeää tietoa, vaalitulokset eivät heijasta kansan todellista mielipidettä. Nykyiset kansanedustajat eivät siis edusta kansan tahtoa. He eivät ole saaneet mitään aitoa mandaattia kansalta, koska kansaa on estetty saamasta totuudenmukaista tietoa eduskunnan ja hallituksen harjoittaman poliittisen linjan vaikutuksista yhteiskuntaan.

Friedrich Hayek:


The conception that government should be guided by majority opinion makes sense only if that opinion is independent of government. The ideal of democracy rests on the belief that the view which will direct government emerges from an independent and spontaneous process. It requires, therefore, the existence of a large sphere independent of majority control in which the opinions of the individuals are formed.Suomessa ei ole sananvapautta ja mielipiteenvapautta, koska


 1. valtio omistaa tiedotusvälineitä,
 2. valtio rahoittaa myös “yksityisiä” tiedotusvälineitä,
 3. valtio rahoittaa poliittisia puolueita ym. poliittisia järjestöjä,
 4. valtio rahoittaa “kansalaisjärjestöjä”,
 5. valtion rahoittama koulutus on politisoitunutta, mm. feminismiä ym. marxismia opetetaan totena yliopistoissa,
 6. valtiovalta rankaisee virallisen valtioideologian kanssa ristiriidassa olevien mielipiteiden esittäjiä pelottelemalla heitä poliisiviranomaisten ja syyttäjäviranomaisten toimenpiteillä eli viime kädessä uhkaamalla sakko- ja vankeustuomioilla.


Suomessa ei siis ole demokratiaa, koska mielipiteenvapaus ja sananvapaus eli oikeus ilmaista mielipiteensä ovat demokratian eli kansalaisten vaaleissa ilmaisemiensa mielipiteiden mukaan toimivan valtiovallan ehdoton edellytys.

Suomen kansalaiset eivät voi muodostaa mielipiteitään vapaasti, koska kontrolloimalla tiedotusvälineitä, poliittisia järjestöjä, koululaitosta ym. mielipiteenmuovauskoneistoja valtiovalta aivopesee rahvasta kannattamaan hallitsevien puolueiden nykyisin toteuttamaa politiikkaa.

Valtiovalta ei siis Suomessa noudata kansan tahtoa, vaan kansaa aivopestään tottelemaan valtiovallan tahtoa.

Tämä on demokratian perusperiaatteiden vastaista ja Suomen voimassaolevan perustuslain vastaista.

Asiaan on saatava muutos. Suomen voimassaolevan perustuslain vastaista poliittista toimintaa harjoittaneet päättäjät on asetettava syytteeseen valtiopetoksesta.

Maksimirangaistus valtiopetoksesta on kymmenen vuotta vankeutta. Minimirangaistus on yksi vuosi vankeutta. Kun valtiopetokseen syyllistyneet poliitikot ja virkamiehet on tuomittu lain mukaiseen vankeusrangaistukseen, päättäjiksi saadaan uusien vaalien ja uusien virkanimitysten kautta pätevämpää ja rehellisempää väkeä.

Silloin Suomessa ruvetaan harjoittamaan sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka on suomalaisten valtaenemmistön mielipiteiden ja intressien mukaista.

13 kommenttia:

bondpoet kirjoitti...

On tietenkin aina helpompi kaapata totalitaarinen valtio omaan käyttöön kuin luoda sellaista itse, joten jotkut multikultin vastustajat saattavat olla tyytyväisiäkin nykyiseen trendiin. Mikäli vallankaappausta ei kuitenkaan tapahdu, tulevat suomalaiset jäämään vähemmistöksi omassa maassaan. Tällöin heistä tulee paljon entistä etnosentrisempiä, heidän ryhmäidentiteettinsä vahvistuu ja he alkavat hahmottaa ja ajaa ryhmänsä intressejä aivan eri tavalla kuin nyt. He todennäköisesti tulevat kokemaan olevansa uhattuja, mikäli joutuvat olemaan vähemmistöasemassa omassa maassaan. Tällöin heidän päättäväisyytensä ja säälimättömyytensä kasvaa entisestään. Kaikki keskimääräisesti vähemmän älykkäät etniset ryhmät silloin varokoot: uusi sisällissota on tässä skenaariossa lähes väistämätön, ja Darwinistisessa maailmassa tyhmyydestä saa maksaa.

Tie tulevaisuuden verilöylyihin on kivetty hyvillä aikomuksilla. On siis tietenkin sääli, etteivät nykyiset poliitikkomme osaa ajatella pitkällä tähtäimellä, mikäli nyt ajattelusta voi heidän tapauksessaan muutenkaan puhua. He tuntuvat olevan liian kiireisiä lukeakseen oikeaa historiaa ja oikeaa filosofiaa (kuten Nietzscheä) tai oikein yhtään mitään kunnollista (kuten Arthur Jenseniä), puhumattakaan oman ajattelun harrastamisesta, joka on aina vaatinut joutilaisuutta ja ylenmääräistä aikaa.

GoldenHawk kirjoitti...

Mikko, kuinka paljon muslimien älykkyysosamäärä poikkeaa valkoisten? Olisi ihan mielenkiintoista tietää.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Muslimit eivät ole mikään homogeeninen demografinen ryhmä, joten ei ole mielekästä mitata muslimien keskimääräistä älykkyysosamäärää.

Sen sijaan Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olevien ihmisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on selvästi matalampi kuin Euroopan väestön.

Ks.
upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/IQ_by_Country.png

bondpoet kirjoitti...

Oletko huomannut? Tämän päivän Satakunnan Kansassa julkaistiin lyhyt juttu USA:n vankitilastoista ("Ihmisoikeusjärjestö: USA johtaa maailman vankitilastoja"). Siinä kirjoitettiin "Etninen vääristymä" otsikon alla:

"Luvut paljastavat lisäksi jyrkän etnisen vääristymän amerikkalaisvankiloissa. Mustia vankeja on kuusinkertainen määrä valkoisiin verrattuna, ja kaikista mustista 30-34 vuotiaista miehistä lähes 11 prosenttia istuu paraikaa tuomiota.

"Järjestön mukaan mustat saavat 12 kertaa todennäköisemmin vankeustuomion huumausainerikoksista, vaikka huumeiden käyttö on yhtä yleistä niin valkoisten kuin mustienkin keskuudessa."

Mustilla tarkoitetaan tietysti afroamerikkalaisia, ja epäsuhta on vielä suurempi, kun ottaa huomioon, että heitä on paljon vähemmän amerikassa kuin valkoihoisia.

Richard Lynnin mukaan edes afroamerikkalaisten keskimääräistä pienempi ÄO ei riitä selittämään koko epäsuhtaa, vaan laskuihin pitää lisätä uusi muuttuja, jota hän kutsuu psykopaattiseksi persoonallisuudeksi. Tämä persoonallisuuden ominaisuus esiintyy joissakin yksilöissä ja roduissa voimakkaampana kuin toisissa, samalla tavalla kuin älykkyys:

http://www.amren.com/ar/2002/07/index.html#cover

Mikko Ellilä kirjoitti...

bondpoet sanoi...

Oletko huomannut? Tämän päivän Satakunnan Kansassa julkaistiin lyhyt juttu USA:n vankitilastoista ("Ihmisoikeusjärjestö: USA johtaa maailman vankitilastoja").

On naurettavaa, että "ihmisoikeusjärjestöt" valittavat USA:n suuresta vankiluvusta. USA:ssa on vankiloissa vain rikollisia, kun taas mm. Kiinassa, Venäjällä ja islamilaisissa maissa on poliittisia vankeja. Ihmisoikeuksien kannalta olennaista ei ole vankien määrä; olennaista on vain se, millä perusteella ihminen joutuu vankilaan.

Suomessakin voi joutua vankilaan poliittisin perustein, mutta tämä ei tunnu kiinnostavan ns. ihmisoikeusjärjestöjä. Suomessa maksimituomio "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan" on kaksi vuotta vankeutta; mikään "ihmisoikeusjärjestö" ei pidä tätä ongelmana, vaikka mm. Tampereen käräjäoikeuden äskettäisen päätöksen mukaan ihminen voi Suomessa joutua vankilaan jo pelkästään Muhammad-pilakuvien piirtämisestä.bondpoet sanoi...

Siinä kirjoitettiin "Etninen vääristymä" otsikon alla:

"Luvut paljastavat lisäksi jyrkän etnisen vääristymän amerikkalaisvankiloissa. Mustia vankeja on kuusinkertainen määrä valkoisiin verrattuna, ja kaikista mustista 30-34 vuotiaista miehistä lähes 11 prosenttia istuu paraikaa tuomiota.


Ei se ole mikään vääristymä, koska mustat tekevät niin paljon enemmän rikoksia kuin valkoiset.

Eihän sekään ole mikään "sukupuolivääristymä", että vankiloissa on enemmän miehiä kuin naisia; sehän johtuu vain siitä, että miehet tekevät enemmän rikoksia kuin naiset. Vastaavasti, jos ja kun neekerit tekevät enemmän rikoksia per capita kuin valkoiset, neekereitä on vankiloissa vastaavasti enemmän kuin valkoisia suhteessa populaation kokoon. Tämän pitäisi olla itsestäänselvää kaikille yli 5-vuotiaille, mutta Amnestyn imbesillien aivokapasiteetti ei riitä tämän tajuamiseen.bondpoet sanoi...

"Järjestön mukaan mustat saavat 12 kertaa todennäköisemmin vankeustuomion huumausainerikoksista, vaikka huumeiden käyttö on yhtä yleistä niin valkoisten kuin mustienkin keskuudessa."

Tuomioitahan ei yleensä anneta huumeiden käytöstä, vaan niiden myynnistä. Järjestön perustelu väitteelleen vankilatuomioiden epäoikeudenmukaisuudesta on siis täysin valheellinen. Mustat ovat vahvasti yliedustettuina huumeiden myyjien keskuudessa, joten totta vitussa he ovat yliedustettuina myös huumeiden myynnistä tuomittujen keskuudessa.bondpoet sanoi...

Mustilla tarkoitetaan tietysti afroamerikkalaisia, ja epäsuhta on vielä suurempi, kun ottaa huomioon, että heitä on paljon vähemmän amerikassa kuin valkoihoisia.

Nuo luvut oli tietysti suhteutettu populaation kokoon.bondpoet sanoi...

Richard Lynnin mukaan edes afroamerikkalaisten keskimääräistä pienempi ÄO ei riitä selittämään koko epäsuhtaa, vaan laskuihin pitää lisätä uusi muuttuja, jota hän kutsuu psykopaattiseksi persoonallisuudeksi. Tämä persoonallisuuden ominaisuus esiintyy joissakin yksilöissä ja roduissa voimakkaampana kuin toisissa, samalla tavalla kuin älykkyys

Tämä on totta ja tästä on kirjoittanut mm. Helsingin yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen.

GoldenHawk kirjoitti...

Mikko, kun yritän panna upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/IQ_by_Country kyseistä linkkiä linkkikenttään, tulee seuraava valitus: 404 error: File not found

Olisi kyllä ihan mielenkiintoista tietää, kuinka paljon lähi-idän maissa (Saudi-Arabia, Yhdistyneet arabiemireetit, Libya ja vaikkapa Iran) populaatioiden älykkyys eroaa valkoihoisten vastaavasta. Varmasti se on korkeampi kuin mustien ja espinoiden mikä lie...

bondpoet kirjoitti...

Joo, pitkät linkit tuntuvat muutenkin joskus jäävän vaillinaisiksi, ellei niitä pätki omatoimisesti. Wordpress.com on tässä suhteessa parempi.

Mikko, olet tietenkin ihan oikeassa (ja minulle tuli mieleen sama asia), että luvut on suhteutettu populaation kokoon, mutta huvittavaa kyllä, tämä ei ilmennyt kyseisestä artikkelista.

Lisää mielenkiintoista tietoa USA:n rikostilastoista:

http://jenab6.livejournal.com/7086.html

Suosittelen muun muassa lukemaan huomautuksen ("note") kolmannen vastauksen alta.

bondpoet kirjoitti...

Ilmeisesti jotkin nykyrodut ovat kahden eri ihmislajin risteytyksen tuotosta, jopa eri lajia, ja heterogeenisimpien populaatioiden keskimääräinen ÄO on matalampi kuin homogenisten:

http://www.heretical.com/science/rafonda1.html

Tuohon Lähi-idän matalaan ÄO juttuun on muuten poikkeuksena Israel, koska ainakin ashkenazi-juutalaisilla on korkea keskimääräinen ÄO, korkeampi kuin eurooppalaisilla. Kevin B. MacDonaldin mukaan heidän korkea älykkyysosamääränsä on heidän eugeniittisen toimintansa tulos (kirjaoppineisuutta ja bisnestaitoa pidettiin korkeimpina arvoina; oppineet saivat parempia lisääntymismahdollisuuksia kuin muut; rodun ja yhteisön ulkopuolista naimisiinmenoa pidetiin pahana, oli pitkään jopa kielletty; jne.).

bondpoet kirjoitti...

Pitää vielä mainita, että ashkenazi-juutalaisilla on epätavallinen ero verbaali- ja performanssiälykkyyksien välillä: verbaali on korkeampi (ks. edellinen selitys eugeniittisesta toiminnasta).

Mikko Ellilä kirjoitti...

GoldenHawk kirjoitti...
Mikko, kun yritän panna upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/IQ_by_Country kyseistä linkkiä linkkikenttään, tulee seuraava valitus: 404 error: File not found

Osoitteestasi puuttuu tämä: .pngbondpoet sanoi...
Ilmeisesti jotkin nykyrodut ovat kahden eri ihmislajin risteytyksen tuotosta, jopa eri lajia, ja heterogeenisimpien populaatioiden keskimääräinen ÄO on matalampi kuin homogenisten:

http://www.heretical.com/science/rafonda1.html


Tuo on epäjohdonmukaista kielenkäyttöä, koska eri lajeihin kuuluvat yksilöt eivät määritelmän mukaan voi keskenään tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.

Esimerkiksi hevosen ja aasin jälkeläinen eli muuli on lisääntymiskyvytön. Muuli ei siis ole mikään eläinlaji, vaan lisääntymiskyvytön hybdridiyksilö.

Linkittämäsi artikkelin mukaan jotkut nykyiset ihmisrodut ovat siis pikemminkin kahden eri rodun sekoituksia kuin kahden eri lajin. Määritelmän mukaan kaksi eri lajia eivät voi sekoittua niin, että ne muodostaisivat uuden lajin. Muuli ei ole laji, koska ei ole olemassa keskenään lisääntyvää geneettisesti itseriittoista muulipopulaatiota.

Jotkut erilaisiksi ihmislajeiksi kutsutut populaatiot, esim. Neanderthalin ihmiset, ovat siis määritelmän mukaan vain homo sapiens-lajin rotuja, koska esimerkiksi juuri Neanderthalin ihmiset kykenivät tuottamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä cro magnon-ihmisten eli nykyihmisten kanssa.

Joissakin nykyihmispopulaatioissa on tietysti enemmän geeniperimää sukupuuttoon kuolleilta ihmistyypeiltä, kuten Neanderthalin ihmisiltä, kuin joissakin toisissa nykyihmispopulaatioissa.

Myös saman populaation sisällä näiden hävinneiden ihmistyyppien perimä on tietysti jakautunut epätasaisesti. Jos esimerkiksi eurooppalaisilla on keskimäärin 1% Neanderthal-perimää, jollakulla sitä voi olla 2% ja jollakulla 0%.bondpoet sanoi...
Tuohon Lähi-idän matalaan ÄO juttuun on muuten poikkeuksena Israel, koska ainakin ashkenazi-juutalaisilla on korkea keskimääräinen ÄO, korkeampi kuin eurooppalaisilla. Kevin B. MacDonaldin mukaan heidän korkea älykkyysosamääränsä on heidän eugeniittisen toimintansa tulos (kirjaoppineisuutta ja bisnestaitoa pidettiin korkeimpina arvoina; oppineet saivat parempia lisääntymismahdollisuuksia kuin muut; rodun ja yhteisön ulkopuolista naimisiinmenoa pidetiin pahana, oli pitkään jopa kielletty; jne.).

Totta.

bondpoet kirjoitti...

Sen verran semantiikasta, että sanan yleinen merkitys tietyssä kontekstissa on se, mitä sillä sanalla siinä kontekstissa yleisesti tarkoitetaan. Koulukirja-määritelmät eivät välttämättä ole harmoniassa edes tieteellisen kielenkäytön merkitysten kanssa. Koska esimerkiksi cro-magnonia pidetään eri lajina, on kielenkäyttöni aikaisemmassa viestissäni osuvaa myös sikäli, että ihmiset, joiden mielikuva eri ihmisrotujen eroista on poliittisesti korrekti "pelkkää ihonväriä", saavat paremman kuvan siitä, minkälaisista eroista todellisuudessa on kysymys.

bondpoet kirjoitti...

Uusi kirja tulon päällä (Bowling With Our Own):

"Harvard political scientist Robert Putnam, author of Bowling Alone, is very nervous about releasing his new research, and understandably so. His five-year study shows that immigration and ethnic diversity have a devastating short- and medium-term influence on the social capital, fabric of associations, trust, and neighborliness that create and sustain communities. He fears that his work on the surprisingly negative effects of diversity will become part of the immigration debate, even though he finds that in the long run, people do forge new communities and new ties."

http://www.city-journal.org
/html/eon2007-06-25jl.html

Anonyymi kirjoitti...

Muutama sananen valehtelemisesta ja valheellisista väittämistä:

http://jukkaaakula.livejournal.com/6902.html