Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, kesäkuuta 17, 2008

Etnisyydestä

Norjassa on viime vuoden kunnallisvaalien yhteydessä käyty ohimennen tällaista pientä keskustelua etnisyyteen ja rotuun liittyvistä käsitteistä:


- Abid Raja bør ikke kalle seg en nordmann. Jeg skal ikke definere grenser for rasene, men det er klart at nordmenn hører til den hvite rasen, sier Erik Gjems-Onstad.

Innvandringsmotstanderen Erik Gjems-Onstad, listetopp for Asker pensjonistparti, og advokat og venstrepolitiker Abid Raja møttes i Østlandssendingen til debatt.

Da Raja kalte seg nordmann i en avisartikkel, fikk han et brev fra Gjems-Onstad.

85-åringen er kjent som høyt dekorert motstandsmann under krigen, senere stortingsrepresentant for Anders Langes parti - og som høyesterettsadvokat og innbitt innvandringsmotstander.

Gjems-Onstad har også vært forsvarer for flere framtredende norske høyrekstremister.

Nå er han listetopp for Pensjonistpartiet i hjemkommunen - et partilag som han mener er helt på linje med ham i innvandringsspørsmål.

- I dag satt vi opp programmet for valget. Da kom det et avsnitt om innvandring. Der krever vi at det settes opp en oversikt over hvor mange innvandrere, og hva de koster, og et forslag om stopp inntil videre, sier Gjems-Onstad.

85-åringen mener at ikke alle norske statsborgere skal få kalle seg nordmenn. Advokaten og venstrepolitikeren Abid Raja har omtalt seg som nordmann - det burde han ikke ha gjort ifølge Erik Gjems-Onstad.

- Norge er nordmenns fedreland. Nordmenn er en nasjon innen den hvite rase. Mange tør ikke si det, men det er realiteten. Raja er en norsk-pakistaner, sier Gjems-Onstad.Mielipiteidensä vuoksi Erik Gjems-Onstad sai kenkää puolueestaan, vaikka hän vain lausui ääneen itsestäänselviä tosiasioita. Nimenomaan Gjems-Onstadin esittämä määritelmä norjalaisuuden käsitteelle vastaa etnisyyteen ja rotuun liittyvien käsitteiden yleistä merkitystä normaalissa kielenkäytössä. Kukaan täysjärkinen ei aseta tällaista kyseenalaiseksi.

Esimerkiksi Suomessa asuva somali ei ole suomalainen, vaan somali. Tätä mieltä ovat somalit itse. Sen sijaan esim. Helsingin Sanomat valehtelee jatkuvasti, että Suomessa rikoksia tehneet somalit ovat jotenkin mystisesti muuttuneet suomalaisiksi. Esimerkiksi äskettäin Kaivopuiston afrikkalaismellakasta kirjoittaessaan Helsingin Sanomat valehteli riehujien olleen suomalaista nuorisoa, vaikka kyseessä oli somalien ja ghanalaisten välinen joukkotappelu.

Olisi kaikkien kannalta parempi, jos asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä.

P.S.
Artikkelissa mainittu Erik Gjems-Onstadin kirje Abid Rajalle on julkaistu Folkebevegelsen Mot Innvandringenin ylläpitämällä kirjoitusarkistosivulla.

P.S. 2:
Viime vuonna kuollut Clara Weltzin-niminen norjalainen nainen testamenttasi asuntonsa myynnistä saatavat rahat siirtolaisuuden vastaan aktiivisesti toimiville tahoille ja nimesi Erik Gjems-Onstadin näiden apurahojen jakajaksi. Gjems-Onstad allokoi NorgesPatriotene-nimiselle poliittiseksi puolueeksi pyrkivälle kansalaisjärjestölle ja sen puheenjohtajalle Øyvind Heianille 500.000 kruunua. Puolueen periaateohjelma on kaikessa lyhykäisyydessään tällainen:

Norge slik vi kjenner det i dag er alvorlig truet av masseinnvandring. La oss si at du kjøper deg et gammelt hus fullt av feil og mangler. Du flytter inn i huset og pusser det gradvis opp. En dag du kommer hjem, finner du huset ditt i full brann. Velger du da å gå inn i huset og fortsette oppussingen, eller bruker du alle dine krefter på å slukke brannen? Svaret på dette sier vel seg selv. Denne metaforen er dagens Norge. Vårt kjære fedreland er alvorlig truet av masseinnvandring fra ikke-vestlige land. Ifølge SSB vil det kunne være 2,6 millioner innvandrere i Norge i 2060. I samme tidsrom synker andelen etniske nordmenn. All statistikk viser at det kun er snakk om få generasjoner før etniske nordmenn er i mindretall i eget land.

Dette er intet annet enn galskap og må stoppes umiddelbart. NorgesPatriotene er registrert i Brønnøysundregistrene og stiller til Stortingsvalget i 2009. På partiprogrammet vil vi konsentrere oss om to punker: Stopp innvandringen fra ikke-vestlige land og hjemsend flest mulig ikke-vestlige innvandrere. Etter vårt syn finnes det mange viktige politiske saker å ta tak i, som for eksempel skole, helse, eldreomsorg, veier med mer. Men alt dette blir irrelevant dersom dagens innvandringspolitikk fortsetter. Det spiller liten rolle når etniske nordmenn er blitt i mindretall i eget land. Nå må vi sette alle kluter til for å ”slukke brannen”.

Spesielt kritisk er vi til den muslimske innvandringen. Vi anerkjenner ikke islam som religion, men ser på islam som en politisk ideologi som har som uttalt formål å få verdensherredømme. Islam er Europas farligste fiende. NorgesPatriotene vil imidlertid understreke at vi respekterer islam i andre deler av verden. Men her i Europa er islam uforenlige med våre verdier, skikker og kulturarv. Vi har derfor nulltoleranse for islam i Europa og vil gjøre det vi kan for å hindre islams vekst i Norge samt gjøre det vi kan for å legge ned samtlige moskeer i Norge.
Puolueen ideologiaa määritellään tarkemmin puolueen säännöissä:

§ 2 Idégrunnlag og formål

Alle folkeslag har rett til et hjemland som er deres eget, hvor de kan videreføre sin kultur og sine tradisjoner. Ingen har rett til å overta andres hjemland, hverken gjennom innvandring eller væpnet invasjon. Det er også viktig å understreke at alle mennesker er like mye verdt uansett hvilken rase eller kulturell bakgrunn man har.

NorgesPatriotene ønsker et globalt fellesskap av selvstendige folkeslag i egne hjemland. Et verdenssamfunn bestående av selvstendige nasjoner som viser respekt for hverandres rettigheter, er det beste grunnlag for fred i verden. Enhetlige stater gir et bedre grunnlag for et velordnet og harmonisk samfunn enn stater preget av spenning mellom etnisk forskjellige folkeslag og kulturer.

Hvert land bør løse sine problemer innen eget område, eventuelt med bistand utenfra. De problemer som følger med den sterke befolkningsveksten i Asia, Afrika og Syd-Amerika kan ikke løses ved at europeiske stater åpner sine grenser for disse
nærmest uendelige folkemasser.

Norge er en stat med suveren rett til å bestemme over egne forhold. Det kan ikke aksepteres at utenlandske pressgrupper eller internasjonale organisasjoner blander seg inn i landets innvandringspolitikk. Vår målsetning er at Norge skal forbli en norsk nasjonalstat, i samsvar med Grunnloven. Norge må forbli et "fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike", er det fastslått i Grunnlovens § 1.

Masseinnvandringen til Norge er ensbetydende med å ”avhende landet” og er derfor grunnlovsstridig. Det samme gjelder for flere internasjonale organisasjoner som legger føringer på hvordan Norge skal forholde seg når det gjelder innvandringspolitikk.

NorgesPatriotene mener at statens primære oppgave er å skape gode forhold for landets egne innbyggere. Vi er ikke imot at man i rimelig utstrekning hjelper mennesker fra andre land som er i nød, men det må skje i eller i nærheten av deres egne hjemland. Innenfor vårt eget land har vi mer enn nok av sosiale oppgaver, og det er vår plikt å prioritere våre egne.

NorgesPatriotene vil bevare Norge norsk. Vi vil ikke underkaste oss andres ønsker om hvordan de mener Norge skal være. NorgesPatriotene vil derfor kjempe for at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat.

Det er behov for en offentlig debatt når det gjelder innvandringspolitikken. I altfor stor grad er dette et tema som ikke blir belyst fullt ut. Det er også på høy tid at det utarbeides konsekvensanalyser av dagens innvandringspolitikk og at man deretter tar følgene av disse rapportene.

I dag gis det millioner av kroner fra det offentlige til offentlige og private organiserte holdningskampanjer der formålet er å fremme flerkulturen. NorgesPatriotene vil kjempe for å få en umiddelbar stopp på dette da det bryter med prinsippene som vårt demokratiske samfunn er bygget på. Slik disse holdningskampanjene fungerer i dag, legger staten føringen på hva man kan mene og ikke mene når det gjelder innvandring. Spesielt skjerpende er det at disse holdningskampanjene hovedsakelig retter seg mot skoleungdom som er i en svært sårbar alder.

All statistikk viser at det kun er snakk om få generasjoner før etniske nordmenn blir i mindretall i eget land og dermed mister råderetten over fedrelandet. Det er derfor all grunn til å sammenligne Norge med et hus i full brann. Alle krefter må samles på å slukke denne brannen før det er for sent.

De aller fleste vil selvsagt si seg enig i at forskjellene mellom en nordmann og en svenske er betydelige mindre enn mellom en nordmann og en somalier. Når man i tillegg ser på statistikk over innvandrerne, så ser man at antall etnisk vestlige innvandrere holder seg noenlunde stabilt i motsetning til ikke-vestlige innvandrere som øker dramatisk hvert eneste år. Etnisk vestlige innvandrere er også svært lovlydige og er stort sett arbeidsinnvandrere. Kulturen er også svært lik den vi i Norge er vant til. NorgesPatriotene ser derfor ingen problemer med den etnisk vestlige innvandringen slik den er i dag og slik den har vært de siste tiårene. Den
ikke-vestlige innvandringen skaper imidlertid mye større bekymring.

På bakgrunn av det overnevnte, vil derfor NorgesPatriotene kjempe for full innvandringsstopp fra ikke-vestlige land. Deretter vil vi kjempe for å i størst mulig grad hjemsende innvandrere fra denne gruppen. Dette er vår lovbestemte rett følge Grunnloven.

§ 3 Ventemottak

I dagens Norge går asylsøkerne fritt rundt. Dette har forårsaket en rekke tragedier, deriblant drap og voldtekt på etniske nordmenn. NorgesPatriotene ønsker full innvandringsstopp fra ikke-vestlige land. De eventuelle asylsøkerne som kommer, skal settes på mottak uten mulighet for kontakt med lokalbefolkningen i påvente av retur.
Sokerina pohjalla puolueen puheenjohtajan Øyvind Heianin mehevää älyllistä vittuilua Norjan Puumalaisille.

6 kommenttia:

GoldenHawk kirjoitti...

Muuten hyvin, mutta norjan kieleni on vähän ruosteessa.

Tuplis kirjoitti...

Jep, sama juttu oman norjani kanssa. Kyllähän noista punaisen langan tajuaa jos rupeaa oikein ajatuksen kanssa tavaamaan, mutta aikansa se ottaa.

Anonyymi kirjoitti...

Samat sanat tässä Google translatorin
surkea käännös pätkästä, mutta parempi kuin ei mitään:
http://translate.google.com/translate_t?sl=no&tl=fi

Norja sellaisena kuin me sen tunnemme tänään on vakavasti uhattuna masseinnvandring. Oletetaan, että ostaa vanha talo täynnä virheitä ja puutteita. Voit siirtyä talon ja kunnostaa se asteittain. Jonain päivänä saat kotiin, you'll find your talo kokonaan tulipalossa. Jos voit valita, milloin mennä talon ja jatkaa korjauksia, vai oletteko käyttää kaikkia pyrkimyksiä Tulen sammuttamiseen? Vastaus tähän sanoo myös itse. Tämä metafora on nykyisen Norja. Rakkaat fedreland on vakavasti uhattuna masseinnvandring muista kuin länsimaissa. Mukaan terästankojen, se voi olla 2,6 miljoonaa maahanmuuttajaa, Norja vuonna 2060. Tämän saman ajanjakson osuus on laskussa etnisten norjalaiset. Kaikki tilastot osoittavat, että on olemassa vain puhu muutaman sukupolven ennen etnisten norjalaiset ovat vähemmistö omassa maassaan.

Tämä ei ole mikään muu kuin hulluus ja on lopetettava välittömästi. NorgesPatriotene on rekisteröity Brønnøysund ja paikka, parlamenttivaalit vuonna 2009. On partiprogrammet aiomme keskittyä kahteen kohtaan: Stop innvandringen muista kuin länsimaissa ja kotimaahan mahdollisimman monta kuin Länsi maahanmuuttajia. Kun meidän mielestämme siellä on monia tärkeitä poliittisia kysymyksiä, kuten koulut, terveydenhuolto, vanhusten, tiet ja paljon muuta. Mutta kaikki tämä on merkitystä, jos nykyinen innvandringspolitikk jatkuu. Se soittaa vähän osa etnisistä norjalaiset on ollut vähemmistöön omassa maassaan. Nyt meidän on saatava kaikki pyyhkeet "Tulen sammuttamiseen."

Erityisesti olemme kriittisiä muslimien maahanmuuttoa. Emme tunnista Islam on uskonto, mutta tarkastelemme islamin kuin poliittinen ideologia, joka on kuin ilmoitettuun tarkoitukseen saada maailma. Islam on Eurooppa's vaarallinen vihollinen. NorgesPatriotene kuitenkin korostaa, että me kunnioitamme islamia muissa osissa maailmaa. Mutta täällä Eurooppa on islamin kanssa ristiriidassa arvojemme, tulli-ja kulttuuriperintöä. Meillä on siis nollatoleranssi islamin Euroopassa ja teemme mitä voimme estää islamin kasvua Kanada ja tehdä, mitä voimme sulkea kaikki moskeer Norjassa.

Jukka kirjoitti...

Kehuttakoon nyt että ymmärsin paljon paremmin kuin nuo saksankieliset lainauksesi vaikka olen saksaa lukenut koulussakin useita vuosia.

Syy on se, että kun suomenkielisen ruotsin kielen taito ylittää kouluruotsin tarpeeksi niin norjankielisen tekstin ymmärtäminen on suht samanlainen efortti kuin savon ymmärtäminen länsisuomalaisella.

Teksti oli asiaa. Maahanmuutto ei sinänsä ole ongelmallinen asia. Kysehän on vain siitä millaista väkeä tänne tulee ja paljonko.

Ei pieni määrä muslimejakaan ole ongelma.

Toisaalta vaikka kaiki sympatiani on esimerkiksi sellaisten kansojen kuin tamilien puolella ja arvostan heidän kulttuuriaan, työhalukkuuttaan, isönmaallisuuttaan yms., pahaa pelkään että miljoona tamilia Suomessa aiheuttaisi ongelmia vaikka 5000 voisi olla ihan ok.

(Salli muuten OpenId-allekirjoitukset asetuksista. Selitän mailissa miksi. Ohjeet on tässä.)

bondpoet kirjoitti...

Jopa viidessä tuhannessa on se ongelma, että mikäli he lisääntyvät voimakkaasti (siis tekemällä lapsia), kuten etnisillä vähemmistöillä länsimaissa on tapana, on heitä pian 20 000, kun taas valtaväestöä ei välttämättä ole senkään vertaa kuin nyt. Tuossa määrässä taas on se ongelma, että syntyy merkittävä etninen alue Helsinkiin tai muuhuun jo valmiiksi ahtaaseen kaupunkiin. Mitä enemmän tamileja, sitä vähemmän tamileilla on tarvetta assimiloitumiseen, johon eri roduilla ei muutenkaan ole taipumusta. Esimerkkinä vaikkapa lukuisat "China Townit". Kiinalaiset tosin hallitsevat tekniikan ihmeet, joten heidän edellytyksensä assimiloitumiseen ovat hyvät. Merkittävissä määrin toisin on kuitenkin käynyt, ja luulen, että kun Kiina ryhtyy käyttämään hyväkseen Afrikan suunnattomia luonnonresursseja (kun ei niitä kukaan muukaan enää käytä) ovat amerikankiinalaisten sympatiat pääasiassa Kiinan puolella, eivät suinkaan "sorrettujen" afrikkalaisten. Eivät myöskään USA:n. Jonkun pitäisi joskus selvittää, kuinka suuri osa USA:n ydinsalaisuuksista ja -osista on löytänyt uuden kodin siitä syystä, että hyväuskoiset amerikkalaiset ovat päästäneet muiden rotujen edustajia niin korkeisiin tehtäviin niin puolustusvoimissa kuin hallituksessa ja erilaisissa tiedustelupalveluissa (CIA:n pomo on juutalainen). Se jo tiedetään, että Neuvostoliitto sai aikoinaan ydinaseen, koska kaksi amerikkalaista juutalaista kommunistia (valtaosa USA:n kommunisteista oli juutalaisia) olivat harrastaneet vähän vakoilua.

Seuraavassa muuten varsin hyvää juttua siitä, miten poliittinen korrektius itse asiassa haittaa mustien ja valkoisten välejä Amerikassa ("haittaa" on liian lievä ilmaisu):

http://www.vdare.com/taylor/
080624_orthodoxy.htm

bondpoet kirjoitti...

"(CIA:n pomo on juutalainen)"

Korjaus tuohon (tuli taas kirjoitettua kiireellä). DHS:n pomo on juutalainen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chertoff

Chertoff on muun muassa niin sanotun Patriot Actin pääarkkitehti.