Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, maaliskuuta 27, 2007

Monikulttuurisuus ei sovi lääkärin etiikkaan

HS - Mielipide - 22.3.2007
Salliiko lääkärin etiikka ympärileikkauksen?

Turun hovioikeuden päätöstä pahoinpitelysyytteen hylkäämisestä ympärileikkaustapauksessa (HS 14.3.) on mahdotonta ymmärtää. Onko perustuslaki lakannut olemasta ja lapsen vartalo muuttunut huonekaluksi? Ympärileikkausta on käsitelty moneen otteeseen ennenkin, eikä ympärileikkausta koskevasta kulttuurisesta, oikeudellisesta tai lääketieteellisestä tiedosta ole puutetta. Siksi on vaikea ymmärtää, mitä oikeudessa on tapahtunut.

Perustuslakimme takaa meille kaikille oikeuden koskemattomuuteen sekä oikeuden uskonnonvapauteen. Silpomalla lapsen sukuelimet puututaan kehon koskemattomuuteen sekä merkitään lapsi fyysisesti loppuiäkseen vanhempien osoittaman uskonnon piiriin. Kumpikaan oikeus ei tällöin toteudu. Ympärileikkauksen salliminen tekisi tyhjäksi perustuslaillisen suojan sekä muuttaisi lapsen vartalon vanhempien, uskonnon ja rituaalien omaisuudeksi. Huolestuttavaa on myös se, kuinka uskonnollisen yhteisön paine voi pakottaa äidin sallimaan oman lapsensa vahingoittamisen.

Ympärileikkauskeskustelussa vedotaan perinteisesti lääketieteellisiin haitta- tai hyötyvaikutuksiin, analysoidaan esinahan biologista merkitystä seksissä, masturbaatiossa tai hygieniassa tai keskitytään ympärileikkauksen suorittajaan tai suoritustapaan. Tällöin itse teko on jo hyväksytty - ajattelu on mennyt jo harhaan. Mistä lähtien pahoinpitelijän koulutustausta tai ammatillinen osaaminen ovat
vaikuttaneet teon oikeutukseen? Entä kuinka Suomessa lääkärikunnan etiikka
kestää alaikäisten sukuelinten silvonnan ilman lääketieteellistä tarvetta, riskitekijät huomioiden?

Entä mitä on tapahtunut sukupuolten yhdenvertaisuudelle lain edessä? Vaikka tyttöjen ympärileikkauksessa on kyse radikaalisti erilaatuisesta teosta niin motiiveiltaan kuin vaikutuksiltaan, puhutaan kategorisesti samasta asiasta: lapsen sukuelinten silpomisesta. Miksi penis ansaitsisi heikomman suojelun?

Ympärileikkausta Suomessa vastustaa viisaasti muun muassa Lastensuojelun keskusliitto, jonka äänen soisi nousevan voimakkaammin kuuluville. Lapsiin kohdistuvan suojeluvaistomme uskoisi ylittävän uskontojen ja kulttuurien rajat.

MIKAEL SIIRILÄ

fil. yo.

Helsinki
HS - Mielipide - 23.3.2007

Lääkärin etiikka ei salli rituaalisia ympärileikkauksia

Mikael Siirilä kysyi mielipidesivulla (HS 22.3.), salliiko lääkärin etiikka (uskonnollisista syistä tapahtuvan) ympärileikkauksen. Kysymykseen on helppo vastata.

Suomen lääkäriliiton eettisten ohjeiden mukaan:

"Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa rodun, uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa heitä kohtaan."

"Jos lääkäri joutuu tutkimus- tai hoitopäätöksissään toimimaan potilaan tahdosta riippumatta, on päätösten aina perustuttava lääketieteellisiin syihin."

Suomen lääkäriliiton jäsen on velvoitettu noudattamaan näitä eettisiä ohjeita.

Vastaus siihen, salliiko lääkärin etiikka rituaaliympärileikkauksen, on yksiselitteisesti: ei.

HARRY LINDAHL

lastenkirurgian dosentti

EspooNo shit, Sherlock.

Ei kommentteja: