Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, syyskuuta 25, 2008

Mika Illman, Ritva Viljanen ja Kauhajoen joukkomurha

Priorisointikysymys:

pitäisikö poliisi- ja pelastustoimen määrärahoja käyttää poliisipartioihin ja pelastushelikoptereihin vaiko maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevien blogipostausten lukemiseen ja bloggaajien kuulusteluihin?


Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, joka on siis maamme ylin poliisi- ja pelastustointa johtava viranomainen, pitää sisäministeriön toiminnan keskeisenä painopistealueena mustalaisille baareihin annettujen porttikieltojen kumoamista.

Tämä on Ritva Viljasen mielestä niin tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, että se edellyttää useiden viranomaistahojen kesken koordinoituja systemaattisia toimia ja runsaasti erityisiä lisämäärärahoja:Viljasen mukaan viranomaisten on tiiviissä yhteistyössä romaniväestön edustajien kanssa tehtävä kehittämistyötä eri sektoreilla ja hallinnon eri tasoilla, jotta voidaan asettaa konkreettisia tavoitteita sekä turvata riittävät voimavarat romanien tilanteen parantamiseksi.


(Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäministeriön tiedotustilaisuudessa 7.8.2007.)

Ritva Viljanen sanoo myös olevansa "erityisen huolestunut" siitä, että suomalaiset ovat viime aikoina blogeissaan sanoneet kannattavansa Suomeen suuntautuvan maahanmuuton vähentämistä:Erityisen huolestunut Viljanen on rasististen tekojen kasvavasta määrästä. Poliisin tietoon tuli vuonna 2006 yhteensä 748 rasistista tekoa.

- Nämä ovat vain poliisin tietoon tulleita tekoja. Valitettavasti rasismi- ja syrjintärikosten määrä on myös Suomessa kasvamaan päin. Muutos seuraa eurooppalaista kehitystä. Tätä emme voi hyväksyä ja ongelmien kasvava linja on saatava laskuun, painotti Viljanen.

Suomessahan poliisi- ja syyttäjäviranomaiset luokittelevat "rasistisiksi teoiksi" nimenomaan Suomen nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat kirjoitukset. Nämä Ritva Viljasen mainitsemat "poliisin tietoon tulleet 748 rasistista tekoa" voivat siis olla 748 vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen poliisille ilmoittamaa blogipostausta.

Jos joku ei usko poliisiviranomaisten tarkoittavan "rasistisilla teoilla" blogipostauksia, lukekoon tästä:


Näihin päiviin asti poliisi ei ole mitenkään järjestelmällisesti seulonut internetissä toimivia viha- ja rasismisivustoja. Nettiosoitteita on löytynyt lähinnä yleisövihjeiden tai vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella. Joskus nettisivuilta rikoksia löytyykin.

- Yksi on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, puhtaasti rasistisia ajatuksia, jotka ylittävät sananvapauden rajan, kertoo rikospoliisin päällikkö Ilkka Koskimäki Helsingin poliisilaitokselta.(Poliisiylijohtaja Mikko Paateron ja Helsingin rikospoliisin päällikön Ilkka Koskimäen haastattelu Ylen tv-uutisissa 25.09.2008.)

Tässä siis korkeat poliisiviranomaistahot eksplisiittisesti sanovat, että poliisiviranomaiset tarkoittavat "rasistisilla rikoksilla" vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella rikollisiksi epäiltyjä "rasistisia ajatuksia" eli Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivia, mm. oikeusministeriön julkaisemia rikostilastoja siteeraavia blogipostauksia.

1984 on täällä tänään. Ajatukset ovat poliisin mielestä rikoksia!!!

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen tähdentää, että sisäministeriön tehtävä Suomen yhteiskunnassa on maahanmuuton lisääminen:Viljasen mukaan monikulttuurisuus ja alkuperästä riippumaton yhdenvertaisuus ovat myös tärkeitä kilpailu- ja houkuttelevuustekijöitä pyrittäessä edistämään työperusteista maahanmuuttoa.

(Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäministeriön tiedotustilaisuudessa 7.8.2007.)

Ritva Viljasen mielestä Suomen pitää siis erikseen kilpailla muiden maiden kanssa siitä, kuka "saa" eniten maahanmuuttajia. Ritva Viljasen mielestä Suomen pitää olla mahdollisimman "houkutteleva" maa mahdollisimman monille maahanmuuttajille.

Tämä ihminen on siis maamme ylin poliisi- ja pelastustointa johtava viranomainen.

Tuo on hänen käsityksensä siitä, mikä on hänen tehtävänsä tuossa virassa.

Hallitus olisi halunnut nimittää tuohon virkaan EU:n rajaturvallisuusviraston pääjohtajana ja Suomen rajavartiolaitoksen kansainvälisen yksikön päällikkönä toimineen kenraalin. Tarja Halosen mielestä tuohon virkaan kuitenkin oli parempi valita sellainen ihminen, jonka mielestä Suomen sisäministeriön olemassaolon tarkoitus on tehdä Suomesta mahdollisimman "houkutteleva" maa mahdollisimman monille maahanmuuttajille.Kauhajoella poliisi joutui seisomaan tumput suorina koulun pihalla, kun joku hullu tappoi ihmisiä koulun sisällä. Tämä johtuu siitä, että poliisilla ei ollut riittäviä resursseja tehdä rynnäkköä taloon.

Sisäministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen mielestä poliisitoimi ei tarvitse määrärahoja poliisipartioihin eikä pelastustoimi ambulanssihelikoptereihin. Kauhajoella kuoli ihmisiä, koska poliiseja ja ambulanssihelikoptereita ei ollut riittävästi. Ritva Viljasen mielestä kannattaa mieluummin käyttää poliisi- ja pelastustoimen määrärahat maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevien blogipostausten lukemiseen ja bloggaajien kuulusteluihin.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Ritva Viljasen kanssa.

Tarja Halosen mielestä Ritva Viljanen oli parempi valinta sisäministeriön kansliapäälliköksi kuin EU:n rajaturvallisuusviraston pääjohtajana toiminut kenraali Ilkka Laitinen.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Tarja Halosen kanssa.

Mielenkiintoista on myös, että valtionsyyttäjä Mika Illmanin mukaan Suomen nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat bloggaajat ovat "uhka arjen turvallisuudelle":Rasististen rikosten yleistyttyä Suomessa internetistä on tullut ääriliikkeille ja vähemmistövihamielisille ryhmille yhä merkittävämpi kasvualusta. Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle. Ulkoministeriön ulkoasiainneuvos, turvallisuusasiantuntija Kirsi Westphalen arvioi, että rasististen rikosten määrä on Suomessa merkittävässä nousussa.

- Kuten kaikki yhteiskunnallinen toiminta, myös negatiiviset ilmiöt, kuten rasismi näyttävät siirtyneen nettiin, hän kertoo.

Kuitenkin vain harva verkkorasisti jää kiinni. Syyttäjäviranomaiset kaipaavat jämerämpiä keinoja puuttua ongelmaan.

- Esimerkiksi Ruotsissa on laki, joka edellyttää sivuston ylläpitäjää valvomaan siinä esiintyvää aineistoa. Itse pitäisin tarpeellisena harkita tämän tyyppisen lainsäädännön säätämistä myös Suomeen, valtionsyyttäjä Mika Illman toteaa.

Verkko kokoaa myös uskonnollisia ja poliittisia ääriliikkeitä. Suojelupoliisi tarkkailee Suomessa useita rasistista materiaalia ja äärioikeiston propagandaa ulkomaita myöten levittäviä verkkokauppoja.

Netin muukalaisviha koetaan vakavana uhkana myös siksi, että maahanmuuton odotetaan jatkossa lisääntyvän. Euroopasta on jo esimerkkejä siitä, kuinka maahanmuuttajien ja kantaväestön arkisetkin kärhämät voivat kärjistyä polttoiskuiksi ja mellakoiksi.

- Pitäisin tärkeänä, ettei tilannetta päästetä sellaiseksi kuin se on eräissä muissa maissa, Ruotsissa ja Länsi-Euroopassa, valtionsyyttäjä Illman sanoo.


(Westphalenin ja Illmanin haastattelu Ylen tv-uutisissa 5.5.2008.)


Valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelevä valtionsyyttäjä Mika Illman on siis sitä mieltä, että suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen turvallisuusuhka on maahanmuuttopolitiikan kritisointi internetissä.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Mika Illmanin kanssa.

Samaan aikaan valtionsyyttäjä Mika Illman EI OLE sitä mieltä, että suomalaisessa yhteiskunnassa olisi merkittävänä turvallisuusuhkana esimerkiksi murhanhimoisten mielisairaiden kusipäiden riehuminen vapaana.

Mika Illman EI OLE myöskään sitä mieltä, että poliisin pitäisi saada lisää määrärahoja murhaajien ym. väkivaltarikollisten kiinniottamiseen tarvittavien valmiuksien ylläpitämiseen.

Kauhajoella poliisi joutui seisomaan tumput suorina koulun pihalla, kun joku hullu tappoi ihmisiä koulun sisällä. Tämä johtuu siitä, että poliisilla ei ollut riittäviä resursseja tehdä rynnäkköä taloon. Valtionsyyttäjä Mika Illman EI OLE sitä mieltä, että tämä olisi jokin ongelma.

Illmanin mielestä se ei aiheuta mitään tarvetta poliisitoimen määrärahojen uudelleen kohdentamiseen, että nykyisin poliisi joutuu pyörittelemään peukaloitaan pihalla raivohullun tappaessa ihmisiä talon sisällä.

Illmanin mielestä on tärkeämpää, että poliisi kuluttaa työaikaansa löytääkseen internetistä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivia kirjoituksia ja kuulustellakseen niiden kirjoittajia eli lainkuuliaisia kansalaisia.

Miettikää, oletteko samaa mieltä Mika Illmanin kanssa.

Tämä onkin jo selkeästi kiteytetty Jussi Halla-ahon vieraskirjassa näin:Nimi : rähmis

Viesti :

Poliisi haluaa mahdollisuuden soluttautua netin vihayhteisöihin

Nykyään laki sallii poliisin esiintyä netissä ainoastaan poliisina. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan laissa on selvä puute.

Näihin päiviin asti poliisi ei ole mitenkään järjestelmällisesti seulonut internetissä toimivia viha- ja rasismisivustoja. Nettiosoitteita on löytynyt lähinnä yleisövihjeiden tai vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella.

25. syyskuuta 2008 20:06:10
Nimi : Hammer

Mitä teen : Kommentoin

Viesti : "Näihin päiviin asti poliisi ei ole mitenkään järjestelmällisesti seulonut internetissä toimivia viha- ja rasismisivustoja. Nettiosoitteita on löytynyt lähinnä yleisövihjeiden tai vähemmistövaltuutetun tutkintapyynnön perusteella."

Ei tällaista voi terve ihminen keksiä. Uskomattoman pihalla tuntuvat päättäjät olevan tai ainakin Ylen toimittajat.

25. syyskuuta 2008 20:11:05
Nimi : rähmis

Viesti : Onko olemassa vihasivuston määritelmää, jotta niitä osaisi vältellä? Ovatko aseita ihailevat nettiyhteisöt vihasivustoja?

25. syyskuuta 2008 20:24:04
Nimi : SJS

Viesti :
Määritelmä:
Suomalainen vihasivusto on sivusto, jota Illman vihaa.

25. syyskuuta 2008 21:03:17
Nimi : P

Viesti :

"Onko olemassa vihasivuston määritelmää, jotta niitä osaisi vältellä?

Määritelmä:
Suomalainen vihasivusto on sivusto, jota Illman vihaa."

Siis sivusto, jossa kansalainen käyttää perustuslain takaamaa sanavapauttaan lausuessaan ÄÄNEEN jotain, mistä Illman ei pidä. Esimerkiksi lausuu ääneen, että minusta suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta on perempi, kuin somalialainen kulttuuri ja yhteiskunta.

Illmanistien mukaan syyllistyin juuri kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Minusta lausuin vain sananvapauteni suojaaman subjektiivisen mielipiteeni. Mikään tuossa vertailussa ei kyllä kiihota vihaan ketään kohtaan, ennemminkin herättää sääliä anarkistisessa Somaliassa asuvia kohtaan - yhteiskuntaa, jonka sankareita ja menestystarinoita ovat merirosvot.

Illman ja hänen tulkintansa rikoslain 11 luvusta on irvokas ja tietoisen vääristelty.

Sietäisi herran olla ylpeä esim. Ellilän oikeudenkäynnissä hukkaamistaan sisäministeriön voimavaroista Jokelan ja Kauhajoen valossa.

Saatana mikä pelle!

(Yllä oleva on minun subjektiivinen mielipiteeni uraansa oman väitöskirjansa tulkinnalla boostaavasta korkeasta virkamiehestä, jota saa oikeuskäytännön perusteella arvostella keskivertokansalaista terävämmin.)

Eli repikää siitä illmanistit.

25. syyskuuta 2008 22:00:51
Myös Markus Jansson kommentoi ansiokkaasti sekä Kauhajoen kusipäätä sinänsä että erityisesti poliisin kompetenssin tasoa "vihasivustojen" tutkimisessa.

7 kommenttia:

Sam kirjoitti...

Kauhajoen ampumavälikohtauksessa kyseessä ei ollut poliisien voimavarojen riittämättömyys: taktinen iskuryhmä oli jo tulossa ja olisi riittänyt monta partiota alle kymmenessä minuutissa taltuttamaan murhanhimoisen mielisairaan paskapään.

Kyse oli lähinnä ajasta ja siitä, että poliisin strategiat olivat ruosteessa. Poliisit käsittääkseni varustetaan luotiliiveillä ja heillä on kattava asekoulutus. Ensimmäisen poliisipartion olisi pitänyt vain rynnäköidä sisälle ampumisääniä kohti ja suhteellisen hyvällä todennäköisyydellä tappaja viruisi omassa verilammikossaan ja olisi säästynyt monta ihmishenkeä. Sen sijaan strategiana oli sinänsä tarpeellinen alueen turvaaminen ja piiritys, mutta ampumisen ensiminuuteilla nopea toiminta olisi ollut avain. Ampujalla ei olisi ollut mitään mahdollisuutta paria tai kolmea luotiliivein varustautunutta poliisia vastaan. Yhdysvalloissa on otettu jo käyttöön tälläinen dokriini.

"Internetin rasistiset vihapuheet" maan turvallisuusuhkana on kyllä naurettavan absurdia. Minkälainen turvallisuusuhka? Se olisi uhka korkeintaan poliitiikoille, jotka saattavat joutua syytteeseen maanpetturuudesta. Eivät kyllä blogien "vihapuheiden" kirjoittajat mene ulos kaljuina potkimaan maahanmuuttajia. Sen sijaan nähtävästi muslimit Ranskassa ja Ruotsissa tykkäävät provosoitua vähästä heittelemään mm. käsikranaateilla ja polttamaan autoja.

Anonyymi kirjoitti...

Kirjoitin asiaan liittyen itse mm. HS:ssä ja blogillani:

"Ihmisyhteisö ei toimi ilman kontrollia (regulation). Pienissä yhteisöissä kontrolli perustuu vertaisvalvontaan joka on ihmisluontoon koodattu tapa hoitaa kontrolli. Vertaisvalvonta ei kuitenkaan riitä suurille yhteisöille vaan suurten yhteisöjen on keksittävä institituutiot, johon kontrollointi perustuu. Tai itse asiassa monta instituutiota. Poliisi, armeija, perustuslaki tms.

Eri asia sitten on se että sisäasianministeriö on tällä hetkellä pannut kontrollointiresurssit muutamien toisinajattelijoiden valvomiseen (Mikko Ellilä et al) sen sijaan että olisi seurattu Internetissä toimivia suomalaisia Internet-yhteisöjä - ja reagoitu niitten murhiin kiihotukseen.

Seuraukset ovat tiedossa."

http://asabiyah.blogspot.com/2008/09/internet-valvontaa-tarvitaan.html

http://www.hs.fi/keskustelu/message.jspa?messageID=2437436

Anonyymi kirjoitti...

Sam: "Internetin rasistiset vihapuheet maan turvallisuusuhkana on kyllä naurettavan absurdia. Minkälainen turvallisuusuhka? Se olisi uhka korkeintaan poliitiikoille ..."

Jos Saari ja Auvinen tms. keskustelevat muitten ihmisten kanssa NET:in yhteisöissä ja suunnittelevat/ihailevat koulumurhia ja lisäksi toteuttavatkin puheensa, niin en näe mitä absurdia tai naurettavaa on väittää että "vihapuheet ovat turvallisuusuhka".

Sen sijaan jos Ellilä kertoo, että afrikkalaisten äo on alempi kuin valkoisten niin se on absrurdia että poliisi käyttää Ellilän vahtaamiseen niitä resursseja, jotka olisi voitu käyttää näitten koulumurha-yhteisöjen valvontaan.

Sisäministeriö on käyttänyt resursseja aivan olemattomiin asioihin. Viljanen puhuu esimerkiksi siitä, miten muka romanien työttömyys johtuu työnantajien ennakkoluuloista.
Täyttä tuuba. Kyllä kaikki tiedämme että ENSISIJAISET syyt romanien työttömyyteen on ihan sisäsyntyisiä. En väitä että ainoat syyt.

Sisäministeriö ei ole huolehtinut tehtävistään - sisäministeriön tehtäviä ovaty kansalaisten turvallisuuden takaaminen - ei poliittiinen vaino.

Viljasen, Holmundin ja Halosen on erottava.

Sam kirjoitti...

jukkaaakkula, tästä syystä paninkin "rasistiset vihapuheet" kohtaan määreen rasistiset, joka sekin olisi pitänyt panna lainausmerkkeihin, koska asiallinen negatiivinen suhtautuminen maahanmuuttoon ei ole "rasistista" Toisin sanoen viittasin maahanmuuttokeskusteluihin ja siihen, että provosoivankin tekstin kirjoittaja tuskin rupee riehumaan jossain Chinatownissa käsiaseella.

Sen sijaan muut vihapuheet ovat turvallisuusuhka, tästä kertoo eräät paskapäät, joiden mielestä kouluammuskelut on ihan OK, koska heidän päät on niin sekaisin, etteivät tajua asian todellista laitaa. Lisäksi Imaamien vihapuheet on myös turvallisuusuhka...

Jukka kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Kiitos korjauksesta, Sam. Ymmärsin tosiaan kirjoituksesi väärin.

Referaattini Marko Hamilon kirjoituksesta tiede-lehdestä tässä;

http://asabiyah.blogspot.com/2008/09/psykologisoinnin-harha-ja-internetin.html

vapaus kirjoitti...

Kouluammuskelijat pystyvät omaksumaan uusia doktriineja siinä missä poliisitkin.

Työmailta saa vielä nykyäänkin varastettua suhteellisen helposti dynamiittia ja sähkönalleja. Ja jos tinakolvi pysyy vähänkin käsissä, ja elektroniikan alkeet ovat hallinnssa, ei ole temppu eikä mikään tehdä dynamiitista ja patterista ja nallista koostuva pommi, johon on kytketty tavallinen kaupoissa myytävä liiketunnistin. Jotta pommi ei räjähdä asettajan käsiin, liiketunnistimen käynnistymiseen voi säätää esimerkiksi minuutin viiveen tavallisella halpa-ajastimella.

Oppituntien aikana koulujen käytävät ovat yleensä tyhjiä, joten ampuja voi käydä ensiksi virittämässä pomminsa kaikkien sisäänkäyntien varsille. Sen jälkeen hän kiertää läpi luokkien ovet ja lätkii niihin pikaliimalla kostutettuja levyjä - eli liimaa ovet umpeen (koska ulko-ovilla olevien pommien ei ole tarkoitus räjähtää silloin, kun oppilaita juoksee ulos, vaan vasta myöhemmin).

Edellä mainitun toiminnan ampuja on harjoitellut ja suunnitellut moneen kertaan, joten kaikki tapahtuu muutamassa minuutissa.

Lopuksi ampuja ryntää johonkin tiettyyn luokkaan, jonne hän on jättänyt pääsyn vapaaksi, ja aloittaa teurastuksen.

Kun ensimmäinen poliisipartio ryntää sisälle kouluun - niin hups, verisiä luotiliivin kappaleita roikkuukin yllättäen koulun seinillä ja katossa. Sisällä luokassa ampuja nauraa poliisin doktriinille ja jatkaa teurastusta. Muissa luokissa olevat oppilaat hyppivät paniikissa ulos ikkunoista - ja jos joku saa oven auki käytävään ja juoksee ulko-ovelle, voi taas pamahtaa, ellei ovi ole sama, jossa oleva pommi räjähti jo.

Ampujalla voi olla enemmänkin pommeja, joten hän voi pistoolia jäähdytellessään käydä virittämässä niitä lisää. Itse asiassa muutama niistä voi olla viritetty koulun pihalle, jotta poliisit näkisivät, ettei päätön ryntäily ole terveellistä. Tai ampuja voi ennen teurastuksen aloittamista soittaa kännykällään poliisille ja kertoa pommeista - jolloin pommeja ei välttämättä tarvitse edes olla. Tai hän voi räjäyttää malliksi yhden kännykällä kauko-ohjattavan pommin poliisiaseman pihassa osoittaakseen, että pommipuheissa on ainakin jotain perää.