Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, tammikuuta 14, 2008

Miehityshallinto

Uusnatsien aivovammaisessa propagandadiskurssissa on huuhaakäsite Zionist Occupation Government (ZOG) eli siionistinen miehityshallitus; tällä termillä viitataan siihen vainoharhaiseen salaliittoteoriaan, että länsimaiden hallitukset olisivat juutalaisten sätkynukkeja. Tämä teoria on tietysti täysin järjetön.

"Juutalaiset" eivät ole mikään yhteinen lobby, jolla olisi jotain vaikutusvaltaa länsimaiden hallituksiin. Jos juutalaiset hallitsisivat Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa, täällä ei olisi kymmeniä miljoonia muslimeja.

Nykyisin Euroopassa asuu n. 30 miljoonaa muslimia eivätkä Euroopan valtiot ole millään tavalla puuttuneet muslimien harrastamaan juutalaisvastaiseen vihapropagandaan. Muslimithan huutavat "kuolema juutalaisille" aivan rutiininomaisesti moskeijoissaan ja mielenosoituksissaan, mutta viranomaiset eivät ole puuttuneet asiaan millään tavalla.

Euroopan valtioiden viranomaiset siis suojelevat juutalaisvastaisia muslimeja, jotka esittävät julkisesti tappouhkauksia juutalaisille. Samaan aikaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioiden viranomaiset pyrkivät vaientamaan Bat Yeorin ja Mark Steynin kaltaiset juutalaiset, jotka yrittävät kertoa suurelle yleisölle tosiasioita muslimeista.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on siis nykyisin täsmälleen päinvastainen kuin juutalaiset haluaisivat sen olevan. Tämä kertoo selvästi, että juutalaisilla ei ole merkittävästi vaikutusvaltaa länsimaiden poliittiseen päätöksentekoon.

Maailman ainoa juutalaisten hallitsema maa on Israel, joka on samalla maailman islam-vastaisin ja arabivastaisin maa. Sen sijaan Euroopan hallitukset nuolevat arabien ym. muslimien perseitä. Tämä osoittaa selvästi, että salaliittoteoria juutalaislobbyn vaikutuksesta länsimaiden hallituksiin on täysin järjetön.

Jo Occamin partaveitsikin tietysti sanoo, että turhia oletuksia ei pidä tehdä: koska oletus länsimaiden hallituksien kulissien takana vaikuttavasta juutalaislobbysta ei millään tavalla selitä mitään maailmantapahtumia, tällaisen oletuksen tekeminen on täysin perusteetonta ja turhaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi aina järjetöntä sanoa jonkin maan hallitusta vieraaksi miehityshallinnoksi tai vieraan vallan marionetiksi. Esimerkiksi DDR:n hallitus oli tietysti Neuvostoliiton marionetti.

DDR:n hallitus ei edustanut Saksan kansaa, vaan venäläistä miehittäjää. DDR:n hallitusta johdettiin Moskovasta. DDR:n hallitus ei toteuttanut Saksan kansan tahtoa eikä toiminut Saksan parhaaksi.

Tällaiset esimerkit osoittavat, että minkä tahansa maan hallitus ei välttämättä aina pyri toimimaan isänmaan edun mukaisesti tai kansan tahdon mukaisesti. Vaikka DDR:n hallituksen jäsenet olivat saksalaisia, he työskentelivät venäläisen miehittäjän hyväksi. Kyseessä oli siis bolshevikkivenäläinen miehityshallinto, ei oikea Saksan hallitus.

Tästä syystä kylmän sodan aikana Länsi-Saksassa ei koskaan kutsuttu Länsi-Saksaa Länsi-Saksaksi; Länsi-Saksan virallinen nimi oli Bundesrepublik Deutschland eli Saksan liittotasavalta, joka on nykyäänkin Saksan virallinen nimi DDR:n lakkauttamisen jälkeenkin.

Kylmän sodan aikana nimi "Saksa" tarkoitti Saksan liittotasavaltaa; jos puhuttiin bolshevikkivenäläisen miehitysarmeijan hallitsemasta Itä-Saksasta, tämä mainittiin eksplisiittisesti.

Tästä syystä Länsi-Saksaan ulkomailta lähetetyissä kirjeissä ei koskaan laitettu osoitteeksi esim. Hamburg, Bundesrepublik Deutschland tai Hamburg, Westdeutschland, vaan yksinkertaisesti Hamburg, Deutschland. Ei ollut olemassa mitään muuta Saksaa kuin Bundesrepublik Deutschland, joten sen virallista nimeä ei tarvinnut erikseen mainita; eihän Suomeenkaan lähetetyissä kirjeissä lue "Suomen tasavalta" eikä Ruotsiin lähetetyissä kirjeissä "Ruotsin kuningaskunta".

Itä-Saksa ei ollut mikään saksalainen valtio, vaan vieraan valtion eli Neuvostoliiton miehittämä ja miehittäjien kätyreinä toimimien maanpettureiden eli saksalaisten kommunistien hallitsema Saksan itäosa, Germania irredenta.

Ainoa saksalainen valtio oli Bundesrepublik Deutschland eli Saksa. DDR ei ollut Saksa, DDR oli bolshevikkivenäläinen miehityshallitus.

Saksa ei vuosikymmeniin tunnustanut DDR:n olemassaoloa eikä DDR:n rajasopimuksia Puolan ja Neuvostoliiton kanssa. DDR oli laiton, Saksan maaperällä loisiva vieraan valtion pystyttämä organisaatio, täsmälleen samalla tavalla kuin Terijoen hallitus oli vieraan valtion pystyttämä, Suomen maaperällä loisiva maanpetoksellinen rikollisjärjestö.

DDR:n johtajat olivat samalla tavalla maanpettureita kuin Otto-Wille Kuusinen ja muut Terijoen hallituksen jäsenet.

Kun DDR lakkautettiin vuonna 1990, Saksa sai takaisin osan Neuvostoliiton vuonna 1945 valtaamista alueista. Suomen tiedotusvälineissä käytettiin tuolloin termiä "Saksojen yhdistyminen". Tuo termi on harhaanjohtava, koska ei ollut olemassa useita eri Saksoja. Oli vain yksi Saksa eli Bundesrepublik Deutschland.

DDR ei ollut Saksa; DDR oli Venäjän armeijan pystyttämä, saksalaisten maanpetturien pyörittämä rikollisjärjestö. "Saksat" eivät yhdistyneet, koska ei ollut kahta Saksaa. Oli vain yksi Saksa.

Osaa Neuvostoliiton vuonna 1945 valtaamista alueista 45 vuoden ajan hallinnut mafia nimeltä DDR lakkautettiin vuonna 1990. Mafian vallasta vapautunut alue liitettiin Saksaan eli Bundesrepublik Deutschlandiin. "Saksat" eivät yhdistyneet, vaan Saksan itäosia hallinnut mafia lakkautettiin; Saksan valtio sai takaisin haltuunsa alueet, joita mafia oli hallinnut 45 vuotta.

On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että DDR ei ollut Saksa. Tämä auttaa hahmottamaan sen, että minkä tahansa maan hallitus ei välttämättä aina pyri toimimaan isänmaan edun mukaisesti tai kansan tahdon mukaisesti.

Mielestäni kansan ja hallitusten välinen suhde on nykyisin EU-maissa jotakuinkin samanlainen kuin DDR:ssä, Puolassa, Tshekkoslovakiassa ym. Neuvostoliiton miehityshallinnon alaisissa Itä-Euroopan maissa kommunismin aikana.

Euroopan maiden nykyiset hallitukset eivät edusta Euroopan kansoja eivätkä työskentele Euroopan maiden etujen puolesta. Euroopan maiden nykyiset hallitukset eivät edes väitä edustavansa eurooppalaisia kansalaisiaan tai toimivansa omien maidensa hyväksi.

Euroopan Unioni on nykyajan Neuvostoliitto, joka hallitsee Euroopan kansoja diktatorisesti ylhäältäpäin samalla tavalla kuin Kreml hallitsi Itä-Euroopan kansoja kylmän sodan aikana. Itä-Euroopan hallitukset olivat sitoutuneet ylikansalliseen kommunistiseen järjestelmään, jota johdettiin Moskovasta. Itä-Euroopan kansoilla ei ollut valtaa vaikuttaa hallitustensa poliittisiin päätöksiin tai vaihtaa hallitsevaa puoluetta. Sama tilanne vallitsee nykyään kaikkialla Euroopassa.

Eurooppaa nykyisin hallitsevan regiimin autoritaarinen, epädemokraattinen luonne paljastuu siitä, että poliittinen ja byrokraattinen establishment yrittää kaikin keinoin estää kansaa ilmaisemasta omia mielipiteitään tai edes muodostamasta aidosti omia perusteltuja mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista.

Eurooppalaiset poliitikot ovat vuosikymmenien ajan systemaattisesti toimineet eurooppalaisten kansojen etuja vastaan rahtaamalla Eurooppaan kymmeniä miljoonia ihmisiä Afrikasta ja Lähi-idästä ja yrittämällä estää kansaa keskustelemasta tästä jatkuvasti harjoitetusta politiikasta ja ottamasta siihen kantaa vaaleissa.

Neekerien, arabien, turkkilaisten, iranilaisten, pakistanilaisten yms. aineksien maahantuontia on tuettu mm.:

  • opiskelupaikkojen ulkomaalaiskiintiöillä,
  • "vierastyöläisten" rekrytoinnilla (monessa tapauksessa nämä "työläiset" ovat tulleet "töihin" julkiselle sektorille saadakseen eurooppalaisten veronmaksajien rahoista palkkaa mm. turkin, kurdin, persian, arabian, somalin tai swahilin kielen opettamisesta kouluissa äidinkielenä maahanmuuttajien lapsille, islaminuskon opettamisesta tunnustuksellisesti kouluissa uskonto-oppiaineena islamilaisten maahanmuuttajien lapsille jne.),
  • kiintiöpakolaisten vastaanottamisella,
  • "perheenyhdistämisellä" (esim. masai-heimo lähettää yhden ankkurilapsen Eurooppaan ja seuraavaksi perässä tulee lapsen sedät ja tädit, mummot ja vaarit, serkut ja pikkuserkut jne. muka "perheenjäseninä", tietysti eurooppalaisten veronmaksajien kustantamilla lentolipuilla suoraan Afrikan pakolaisleireiltä)
  • ja antamalla lainvastaisesti pysyviä oleskelulupia hylätyksi tulleille turvapaikanhakijoille ja maahan laittomasti tulleille pimeän työn tekijöille.

Kaikkea tätä ei voi luonnehtia miksikään muuksi kuin massiiviseksi maanpetokseksi. Tämä vähintään moraalisessa mielessä maanpetoksellinen ja todennäköisesti merkittävässä määrin myös lainvastainen ja perustuslakien vastainen monikulttuurisuuspolitiikka on samanlaista vuosikymmeniä jatkunutta diktatuuria kuin kommunismi Itä-Euroopassa.

Tämän multikultipolitiikan ei voida katsoa olleen edustuksellisen demokratian kautta toteutunut kansan tahto, koska kaikissa Euroopan maissa joukkotiedotusvälineet, koulutusjärjestelmä, kansalaisjärjestöt ja poliittiset puolueet ovat valtiovallan lähes täydellisessä kontrollissa.

Ruotsissa erään lukion atk-opettaja sai jokin aika sitten kenkää
siksi, että osallistui Iranissa pidettyyn holokaustirevisionistikonferenssiin; pidän holokaustirevisionismia täytenä paskana, mutta revisionistien erottaminen historiaan liittymättömästä opetustyöstä on vahva merkki läpipolitisoituneesta koulujärjestelmästä.

Suomessa monet vanhat taistolaiset ym. vasemmistolaiset ovat varmistaneet itselleen hegemonian tiettyjen alojen opetuksessa ja "tutkimuksessa" nimittämällä toisiaan avainvirkoihin poliittisin perustein; ks. esim. naistutkimus, kehitysmaatutkimus, kulttuuriantropologia, sosiaaliantropologia jne.

Ruotsissa jaettiin viime parlamenttivaalien alla kaikkiin kouluihin infopaketti, jossa esiteltiin sosialismi ideologiana positiivisessa sävyssä; mitään muita ideologioita ei esitelty lainkaan, mutta veronmaksajien rahoilla kustannettiin tämä jokaiselle oppilaalle jaettu eksplisiittisesti sosialismia kannattava propagandapläjäys.

Suomessa Maan ystävät ry, Kepa, Attac, Sosialistiliitto ym. äärivasemmistolaiset järjestöt pyörivät valtion ja kuntien määrärahoilla.

Monikulttuurisuusjärjestöt ovat saaneet toiminta-avustuksia valtion ja kuntien budjettimäärärahojen lisäksi mm. monopoliyhtiö RAY:n tuotosta miljoonien eurojen edestä:

Maahanmuuttajatyön tuki kolminkertaistunut

RAY:n tuki maahanmuuttajatyölle on liki kolminkertaistunut vuodesta 2000. kun yhteenlasketut avustukset vuonna 2000 olivat vielä pari miljoonaa, vuonna 2006 tukea myönnetään jo 89 kohteelle yhteensä 7 miljoonaa euroa. RAY-avusteinen maahanmuuttajatyö kohdistuu välittömässä syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin: vanhuksiin, lapsiin, nuoriin ja hyvin usein myös naisiin.

RAY kampanjoi syksyllä yhteistyössä avustamiensa järjestöjen kanssa suvaitsevaisuuden edistämiseksi. RAY:n tukemilla järjestöillä on merkittävä rooli, kun pyritään vaikuttamaan suomalaisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan.


Lehdistö on valtiovallan talutusnuorassa, koska kaikki poliittiset mielipidelehdet elävät valtion ja kuntien tukiaisilla; valtiovalta siis päättää, millaisia lehtiä ihmiset saavat lukea.

Kaupallisten tv- ja radiokanavien ohella jokaisessa Euroopan maassa on valtion ylläpitämiä radio- ja tv-kanavia, joiden markkinaosuus katselijoista ja kuuntelijoista on suurten lupamaksutulojen ym. verovarojen takaamien valtavien toimintaresurssien ansiosta hyvin suuri, useita kymmeniä prosentteja; valtio siis päättää, mitä tv- ja radioohjelmia ihmiset saavat katsella ja kuunnella.

Näissä oloissa kukaan ei voi väittää, että mielipiteenmuodostus olisi Euroopassa vapaata. Kansaa aivopestään kuin Natsi-Saksassa konsanaan.

Yksi Nürnbergin tuomioistuimessa syytetyistä oli Julius Streicher, jonka ainoa rikos oli antisemitistisen Der Stürmer-propagandalehden päätoimittaminen. Hänet tuomittiin kuolemaan, koska hänen vihapropagandansa katsottiin osaltaan luoneen edellytyksiä holokaustille.

Vastaavasti nykyajan Euroopassa tarvittaisiin jonkinlainen Nürnbergin tuomioistuimen kaltainen tribunaali, jossa multikultijuntta tuomittaisiin rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Euroopassa viime vuosikymmeninä harjoitettu multikultipolitiikka on ollut aivan ilmiselvästi eurooppalaisten ihmisten intressien vastaista. Tämän linjan ei voida sanoa olevan kansan valitsema, koska Euroopassa ei ole sanan- ja mielipiteenvapautta.

Multikultipolitiikan aloittajat ja ylläpitäjät ja sen kritiikkiä tukahduttaneet propagandistit on katsottava samanlaiseksi vieraan miehitysarmeijan intressejä palvelevaksi maanpetturikoplaksi kuin DDR:ssä, Puolassa, Tshekkoslovakiassa ym. itäblokin maissa vallassa olleet kommunistit, jotka toimivat omaa kansaansa vastaan Neuvostoliiton lakeijoina.

Multikultipolitiikan kauteen Euroopassa on suhtauduttava samalla tavalla kuin venäläismiehityksen kauteen Itä-Euroopassa.

Viron jälleenitsenäistymisen yhteydessä syksyllä 1991 julistettiin mitättömiksi kaikki kansalaisuudet ja oleskeluluvat, jotka oli myönnetty neuvostomiehityksen aikana. Samalla tavalla pitäisi menetellä diktatuurin kaltaisen multikultiregiimin myöntämien kansalaisuuksien kanssa.

Neuvostoliitto on Virossa tunnustettu laittomaksi miehityshallinnoksi, jonka myöntämät kansalaisuudet ja oleskeluluvat ovat juridisesti illegitiimejä.

Euroopan voidaan katsoa olleen multikultityrannian aikana kuin miehitetty maa.

Multikultipolitiikan päätyttyä kaikki multikultikauden aikana myönnetyt kansalaisuudet ja oleskeluluvat on julistettava mitättömiksi. Lisäksi on järjestettävä Nürnbergin tuomioistuimen kaltainen tribunaali, jossa multikultidiktatuurin pystyttäjät ja ylläpitäjät tuomittaisiin rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Saksassakin asetettiin DDR:n lakkauttamisen jälkeen syytteeseen murhasta ne DDR:n johtajat, jotka olivat käskeneet rajavartijoiden ampua Berliinin muurin ylitse länteen pakenevia ihmisiä.

Vastaavasti Euroopassa on multikultidiktatuurin kaatumisen jälkeen asetettava syytteeseen maanpetoksesta ne multikultimafiosot, jotka ovat tuottaneet multikultidiktatuuria puolustavaa propagandaa veronmaksajien rahoilla ja tukahduttaneet multikultidiktatuurin kritiikkiä sensuurilla ja mielipidevainoilla.

Multikultimafia antoi äskettäin Tomashot-nimisen sivuston ylläpitäjälle 825 € eli noin 5000 mk sakkoja siitä, että hän oli siteerannut sanomalehtiartikkeleita. Tämä on täysin verrattavissa siihen, että DDR:ssä rangaistiin ihmisiä länsisaksalaisten sanomalehtien lukemisesta tai länsisaksalaisten tv-ohjelmien katselusta.

Neuvostoliiton ja sen nukkevaltioiden (DDR, Puola, Tshekkoslovakia jne.) kommunistiregiimien romahduksen jälkeen kommunistien vainoamat toisinajattelijat nähtiin sananvapauden sankareina. Samoin Suomessa pidetään sankarina presidentti Risto Rytiä, joka oli useita vuosia poliittisena vankina Neuvostoliiton vaatimuksesta perustetun laittoman sotasyyllisyystuomioistuimen antaman laittoman tuomion nojalla.

Samanlainen jälkipolvien arvonanto koituu Tomashot-sivuston ylläpitäjän ja muiden multikultidiktatuurin aikana vainottujen sananvapautta, rationaalista ajattelua ja eurooppalaista kulttuuria puolustaneiden suoraselkäisten, kunniallisten isänmaanystävien osaksi.

Johanna Suurpäätä, Mikko Puumalaista, Mika Illmania, Ritva Viljasta, Astrid Thorsia ja muita multikultiregiimin johtajia odottaa samanlainen jälkipolvien halveksunta, joka koitui Vidkun Quislingin, Philippe Pétainin, Wojciech Jaruzelskin ja muiden vierasta miehityshallintoa palvelleiden, omaa kansaansa vastustaneiden maanpetturien osaksi.

Tällä hetkellä islamilaista miehitysarmeijaa palvelevat maanpetturit eli dhimmit jahtaavat systemaattisesti niitä isänmaallisia eurooppalaisia, jotka uskaltavat kritisoida Eurooppaa hallitsevaa, muslimien intressejä palvelevaa multikultidiktatuuria.

Kyseessä on sama asia kuin mm. Tshekkoslovakian intelligentsian poliittinen vainoaminen sen jälkeen, kun Prahan kevät murskattiin Neuvostoliiton panssarivaunuilla vuonna 1968.

Jussi Halla-ahon vieraskirjassa asiaa kommentoitiin näin:

Nimi : Del

Viesti :

TomaShotin sivusto oli ainakin minulle täysin tuntematon ennen tätä oikeusjuttua. Samoin oli Ellilän blogi, vaikka olen sentään täällä vieraskirjassakin roikkunut toista vuotta.

Veikkaan, että em. sivut on valittu oikeuskeisseiksi nimenomaan siksi, että ne eivät ole kovin tunnettuja eivätkä siten sulkeutuessaan aiheuta läheskään niin suurta haloota kuin vaikkapa tähän scriptaan kohdistetut sensuuritoimenpiteet. Pelotevaikutus on kuitenkin selvä, samoin saatu julkisuus. Syytteet generoivat ainakin yhden, mutta mahdollisesti kaksi aihetta käsittelevää lehtiuutista + tietysti ne kultaakin arvokkaammat ennakkotapaukset.

Jos/kun näitä uutisia saadaan enemmälti, Astrid-tädin on sitä helpompaa astella eduskunnan eteen vaatimaan lisää oikeuksia sensuurin laajentamiselle, sillä onhan netissä olemassa helvetillinen razze-ongelma, kuten oikeusjuttujen määrästäkin huomataan. Ja kun lisäoikeuksia tulee, voidaan lähteä saalistamaan hankalampia ja riskaabelimpia kaloja.

Hyvin suunnitellulta toiminnalta tämä minusta vaikuttaa.

14. tammikuuta 2008 17:17:06Suomessa on nyt selvästi meneillään systemaattinen mielipidevainokampanja, toisinajattelijoiden ajojahti. Miehityshallinto pyrkii tuhahduttamaan vastustajansa.

Tapahtumat eivät edes rajoitu Suomeen, vaan vastaavia tapauksia on viime aikoina ollut kaikkialla Euroopassa. Yksi esimerkki on tapaus Paul Ray (AKA Lionheart):Nimi : Octavius
Kotisivu : http://octavius1.wordpress.com
Mitä teen : Kommentoin

Viesti :

Länsimaisessa (tai suomalaisessa) oikeuskäytännössä 21.2.1946 on oma lukunsa. Olen luullut, ettei sitä päivää alemmaksi voi vajota. Näköjään voidaan ja kevyesti.

On tapahtunut hiljainen vallankumous, 1960-luvun sukupolvi on ottanut vallan ja se näkyy. Sananvapauden rajoittaminen on nyt sitten virallistettu koko EU:n alueella. Englannissa on annettu pidätysmääräys Paul Ray –nimisestä bloggaajasta, joka kirjoittaa lähinnä terrorismiin liittyviä artikkeleita kristityn näkökulmasta. Kaveri joutui lähtemään pakoon Englannin Lutonista saatuaan tappouhkauksia.

Mitä muuten veikkaatte milloin ensimmäinen fatwa julistetaan Suomessa? Ottaisikohan jokin vedonlyöjätoimisto tuon kohteeksi?

Paul Rayn pidätysmääräyksen on antanut poliisi, jonka titteli on Hate Crime Officer. En jostain syystä usko kauheasti jonkin EY:n ihmisoikeustuomioistuimen objektiivisuuteen sananvapauteen liittyvissä asioissa. Tervetuloa Orwelliin maailmaan.

14. tammikuuta 2008 16:43:32
Koko Eurooppaa hallitsee multikultiregiimi, jonka suhde hallitsemiinsa kansoihin on sama kuin Neuvostoliittoa palvelleiden DDR:n, Puolan, Tshekkoslovakian ym. itäblokin maiden hallitusten suhde Saksan, Puolan ym. maiden kansoihin.

Niinpä tämä regiimi pyrkii tukahduttamaan kansan mielipiteet ja estämään kansaa edes muodostamasta relevanttiin ja realistiseen informaatioon perustuvia mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista. Tästä on esimerkkinä mm. se, että Tomashot-sivuston ylläpitäjä tuomittiin sakkoihin sanomalehdissä julkaistujen ulkomaalaisten rikollisuudesta kertovien artikkeleiden siteeraamisesta.
Sama syyttäjä eli valtionsyyttäjä Mika Illman vaatii minulle sakkorangaistusta siitä, että olen blogissani siteerannut oikeusministeriön julkaisemia rikostilastoja, työministeriön julkaisemia työssäkäyntitilastoja ja tilastotieteen professori Tatu Vanhasen tekemiä tilastomatemaattisia analyyseja bruttokansantuotteen ja väestön keskimääräisen älykkyysosamäärän välisestä korrelaatiosta. Sosiaalipolitiikan professori Jeja-Pekka Roos on Sosiologia-lehdessä julkaistussa artikkelissaan korostanut, että nämä Vanhasen tutkimustulokset ovat a) luotettavaa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja b) yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta erittäin tärkeää tietoa.Eurooppaa viime vuosikymmenien ajan hallinnut multikultijuntta on kansaa sortava tyrannimainen miehityshallinto, joka pyrkii estämään kansaa saamasta näitä tärkeitä tietoja ja tekemästä niiden perusteella rationaalisia johtopäätöksiä multikultijuntan harjoittaman politiikan yhteiskunnallisista seurauksista.
Kansa voisi muodostaa itselleen nykyisiä yleisiä uskomuksia paljon realistisemman kuvan yhteiskuntamme tilasta, jos oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen, työministeriön julkaisemien työllisyystilastojen ja tilastotieteen professori Tatu Vanhasen tekemien tilastomatemaattisten analyysien kaltainen yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä informaatio tulisi suuren yleisön tietoon. Tätä multikultijuntta ei halua sallia. Jos kansa hahmottaisi yhteiskunnallisia asioita nykyistä paremmin, kansa vastustaisi multikultipolitiikkaa äärimmäisen jyrkästi. Tästä syystä multikultijuntta pyrkii kaikin keinoin pitämään kansan mahdollisimman tietämättömänä yhteiskunnallisesta todellisuudesta, kuten maahanmuuttajien suunnattomasta rikollisuudesta, työelämän ulkopuolella olevan maahanmuuttajaväestön valtaenemmistön aiheuttamista suurista nettomääräisistä kustannuksista suomalaisille veronmaksajille ja erityisesti Afrikasta tulevan maahanmuuttaja-aineksen erittäin huonoista kouluttautumisen, työllistymisen ja moderniin länsimaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen edellytyksistä matalan keskimääräisen älykkyysosamäärän vuoksi.
Miehityshallinto pyrkii estämään alistamaansa kansaa tajuamasta, mitä yhteiskunnassa todella tapahtuu tässä ja nyt. Miehityshallinto pyrkii nujertamaan hallitsemansa kansan totaalisesti, passivoimaan kansan lammaslauman kaltaiseksi valtaeliitin paimentamaksi karjaksi.
Euroopan maiden hallitukset ovat asettuneet kansojensa yläpuolelle. Ne eivät katso valtansa perustuvan kansan tahtoon. Euroopan maiden nykyiset hallitukset eivät enää tunnusta kansan suvereniteettia, vaan katsovat olevansa kansojen yläpuolella olevia, kansan mielipiteestä riippumattomia, itse itsensä valinneita hallitsevia luokkia.

Halla-aho kirjoitti tästä äskettäin:

Ajatus siitä, että valtiolla on oikeus ja suorastaan velvollisuus sivuuttaa omien kansalaistensa haluamiset ja toivomiset, on muuttunut arkipäiväiseksi. Niin arkipäiväiseksi, ettei sitä ehkä enää osata ihmetellä asian vaatimalla hartaudella. Perinteisen demokratiakäsityksen mukaanhan hallitus saa mandaattinsa kansalta ja on alisteinen kansalle. Thorsin ja sisäministeriön visiossa mandaatti näyttää tulevan ulkopuolelta. Heidän asiakkaitaan ovat maahanmuuttajat. Hallitus ei koe lainkaan olevansa alisteinen kansalle, vaan päinvastoin se katsoo oikeudekseen ja velvollisuudekseen ryhtyä rusikoimaan kansalaisia uuteen uskoon, jos nämä eivät ymmärrä olla samaa mieltä kuin uusien asiakkaidensa, maahanmuuttajien, mandaatilla toimiva hallitus.

Haluamatta sortua dramaattisiin ja pateettisiin sanakäänteisiin minun on pakko todeta, että mielestäni Suomessa on viimeistään näiden tapahtumien myötä tapahtunut vallankaappaus. Hallitus on ilmoittanut tiedoksemme, että sen valtuudet eivät enää kumpua Suomen kansasta, vaan politiikkaa, suomalaisten tulevaisuuden
kannalta kohtalokasta politiikkaa, tehdään ulkomaalaisten ehdoilla.

Ei tässä voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen, että Euroopan nykyiset hallitukset vastustavat demokratiaa. Ne katsovat voivansa hallita Euroopan kansoja välittämättä kansalaisten mielipiteistä, harjoittaen täysin kansan tahdon vastaista ja kansan intressien vastaista politiikkaa.
Euroopan nykyiset hallitukset palvelevat islamilaista miehitysarmeijaa. Euroopan nykyiset hallitukset ovat dhimmiorganisaatioita, joiden suhde Euroopan kansoihin on sama kuin Terijoen hallituksen suhde Suomen kansaan tai Varsovan gheton juutalaisneuvoston suhde juutalaisväestöön.

EU-maiden hallitukset ovat eurooppalaisessa nyky-yhteiskunnassa samassa roolissa kuin ne juutalaiset, jotka työskentelivät natsien perustamissa juutalaisneuvostoissa Varsovan ghetossa ja muualla natsi-imperiumin alueella auttaakseen natseja tappamaan juutalaisia.

As far back as 1933, Nazi policy makers had discussed establishing Jewish-led institutions to carry out anti-Jewish policies. The concept was based upon centuries-old practices which were instituted in Germany during the Middle Ages. As the German army swept through Poland and the Soviet Union, it carried out an order of S.S. leader Heydrich to require the local Jewish populace to form Jewish Councils as a liaison between the Jews and the Nazis. These councils of Jewish elders (Judenrat; plural: Judenräte) were responsible for organizing the orderly deportation to the death camps, for detailing the number and occupations of the Jews in the ghettos, for distributing food and medical supplies, and for communicating the orders of the ghetto Nazi masters. The Nazis enforced these orders on the Judenrat with threats of terror, which were given credence by beatings and executions. As ghetto life settled into a "routine," the Judenrat took on the functions of local government, providing police and fire protection, postal services, sanitation, transportation, food and fuel distribution, and housing, for example.

Jewish leaders were ambivalent about participating in these Judenräte. On the one hand, many viewed these councils as a form of collaboration with the enemy. Others saw these councils as a necessary evil, which would permit Jewish leadership a forum to negotiate for better treatment. In the many cases where Jewish leaders refused to volunteer to serve on the Judenrat, the Germans appointed Jews to serve on a random basis. Some Jews who had no prior history of leadership agreed to serve, hoping that it would improve their chances of survival. Many who served in the Judenrat were arrested, taken to labor camps, or hanged.

When the Nazis required a quota of Jews to participate in forced labor, the Judenrat had the responsibility to meet this demand. Sometimes Jews could avoid forced labor by making a payment to the Judenrat. These payments supplemented the taxes which the Judenrat levied to finance the services provided in the ghettos.

Underground Jewish organizations sprang up in the ghettos to serve as alternatives to the Judenrat, some of which were established with a military component to organize resistance to the Nazis.

Näihin paskansyöjiin ja isänmaanpettureihin kohdistuu jälkipolvien suunnaton halveksunta.

Euroopan nykyisiä hallituksia voitaisiin kutsua nimellä dhimmineuvostot, koska ne ovat samassa asemassa kuin Natsi-Saksan miehittämien maiden juutalaisneuvostot. Euroopan nykyisten hallituksien suhde Eurooppaan viime vuosikymmenien kansainvaellusaikana tulleisiin islamilaisiin valloittajiin on samanlainen kuin juutalaisneuvostojen suhde Natsi-Saksan pystyttämään miehityshallintoon.

Euroopassa tarvittaisiin nykyään samanlaista asennetta eli munaa, jota on ollut Israelin valtion perustaneilla juutalaisilla, kuuden päivän sodan voittajilla ja operaatio Entebben toteuttajilla.
Tällä hetkellä Euroopassa vallitseva poliittinen ilmapiiri ja vallanpitäjien mentaliteetti on sama kuin Varsovan gheton juutalaisten mentaliteetti ennen kansannousua miehityshallintoa vastaan.
Amerikanjuutalainen kioskikirjailija Leon Uris, jota en muuten pidä kovin suuressa arvossa, onnistui eräässä romaanissaan erittäin hyvin kiteyttämään Israelin perustamisen taustalla olevan asenteen: Euroopasta Palestiinaan muuttanut juutalaismies kertoo kasvattavansa Israelissa syntyneen poikansa siten, että


HE SHALL NEVER BE A GHETTO JEW.


Minulle tulee melkein kyyneleet silmiin, kun ajattelen tämän repliikin taustalla olevaa ajattelutapaa ja historiallista kontekstia.

Tällaista asennetta tarvittaisiin Euroopassa nyt.

On päästävä eroon ghettojuutalaisten asenteesta eli yhteistyön tekemisestä vieraan miehittäjän kanssa. On lakattava alistumasta miehityshallintoon. Miehittäjän kanssa yhteistyötä tekevät maanpetturit on toivotettava alimpaan hornankattilaan.

On omaksuttava samanlainen asenne kuin Israelin valtion perustajilla 1948, Unkarin kansannousuun osallistuneilla vapaustaistelijoilla 1956, kuuden päivän sodan voittaneella Israelin armeijalla 1967.


12 kommenttia:

ano nyymi kirjoitti...

Toisaalta jotkut pahat kielet väittävät, että varmistaakseen ettei holokausti toteudu uudestaan Euroopassa ja kostaakseen sen alkuperäisen, he ajavat kulissien takana muslimimaahanmuuttomyönteistä politiikkaa, joka tuhoaa viimeisenkin mahdollisuuden Euroopasta nousevaan juutalaisvastaiseen kulttuuriin jo siitä syystä ,että yhteiskuntarakenno on sirpaloitunut, niin ettei "arjalaista" valtiota voi enää nousta..

Foliohattuteoria tuokin, mutta pitipä mainita..

Seppo O. Lehto kirjoitti...

Mikko Puumalainen, Astrid Thors, Mika Illman, Jorma Kalske ymv:t kansakunnan petturit kuvittelevat että Allah suo heille ne 77 neitsyttä, kun ovat aloittaneet islamia kritisoivien vainotoimet ilman minkäänlaista puolueettomuutta itse aiheeseen vaan kuin piru raamatun kimpussa

Syksystä 2005 asti on yritetty erilaisin poliisi ja KRP-kuulusteluin saada näyttöä siitä että Mikko Puumalaisen näkemyksille Seppo Lehdon osuudesta islamistien uskonrauhaan rikkomiseen olisi näyttöä.

Ihmettelen koska joulupukin rienaamisesta saa kuulustelupyynnön ( käskyn ).

Seppo Lehto

Isänmaan Asialla r.y. Tampere

JM kirjoitti...

Luin aikoinaan Jyväskylän yliopiston kirjastossa Tiedonantajasta päätoimittaja Erkki Suden atikkelin, jossa hän esitti juuri päinvastaista eli todisteli, että Saksa-nimistä valtiota ei ole, ja että on revisionistista käyttää Länsi-Saksasta nimeä Saksa.

Kirjoitan tätä parhaillaan entisen DDR:n alueella Itä-Berliinissä. Eilen kävin kiertelemässä paikoilla, joissa muuri aikoinaan kulki.

http://aycu40.webshots.com/image/40759/2002773987696610179_rs.jpg

Tuossa on tärähtänyt (valo alkoi olla vähissä) kuva paikasta, jossa muuri meni keskellä katua. Monissa paikoissa muuri on kulkenut vain muutaman metrin päässä lännen puolella olevan kerrostalon kadun puoleisesta seinästä. Muurin ja talon seinän väliin on jäänyt jalkakäytävä sekä noin parin metrin leveydeltä katua. Talon ja muurin välissä on siis ollut kuja.

Berliinin muurin muisteleminen saa miettimään politiikan ja yhteiskunnan syvintä olemusta. Herää kysymys, miksi ihmiset sietävät tuollaisten muurien kaltaista hulluutta. Miksi muutama ylin johtaja jossakin maassa pystyy johtamaan muutamaa kymmentä alempaa johtajaa, ja he muutamaa sataa vielä alempaa johtajaa, ja he muutamaa tuhatta vieläkin alempaa johtajaa, ja he muutamaa kymmentä tuhatta vieläkin alempaa johtajaa, ja he miljoonia kansalaisia? Miksi miljoonat ihmiset tottelevat muutaman ihmisen antamia järjettömiä määräyksiä ja antavat tehdä itsestään orjia?

Kaikki perustuu lainkuuliaisuuden ja tottelemisen ideologiaan, joka on yhteiskuntien kulmakivi.

Se, että DDR oli Neuvostoliiton miehitysaluetta ja että Saksaa jakavan rajan länsipuollella ei hyväksytty jakoa, on periaatteessa totta, mutta yksityiskohtiin mentäessä asia ei ole aivan näin selvä.

Länsi-Saksassa käytettiin jonkin verran nimeä "Länsi-Saksa" ainakin silloin kun haluttiin antaa viesti ulkomaille päin. Löytyyhän monista länsisaksalaisista tuotteistakin merkintä "Made in West-Germany". Toisaalta DDR:n valtio tunnustettiin, mistä on osoituksena sekin, että DDR:n johtaja Honecker kävi vierailulla Saksan Liittotasavallassa.

Vaikka ylin valta olikin Moskovassa, Itä-Saksassa oli ihmisiä, jotka puolustivat "valtiotansa".

Onnistunut miehitys edellyttää yhteistyöihmisiä.

Anonyymi kirjoitti...

Ranskaa ei siis hallitse juutalainen presidentti?

Entäpä mainitsemasi Entebbe? Eikö ole omituista, että islamilaiset terroristit lentävät Ugandaan Afrikkaan, jossa hallitsee Israelin asettama nukkehallitsija eikä jonnekin Lähi-itään, josta terroristit ovat itse kotoisin?

Kuinka IDF pystyy laskeutumaan Entebben lentokentälle ilman, että vartijat ja sotilaat huomaavat mitään? Baader-Meinhofin saksalaiset terroristit lähtevät Ugandaan islamilaisten terroristien kanssa? Myöskään Ugandan hävittäjät eivät regoi mitenkään isoihin ja äänekkäisiin C-130 koneisiin ja ne saavat laskeutua rauhassa Entebben kentälle. Ja sitä eivät tietenkään samalla kentällä olevat terroristit huomaa. Tietenkin koneet laskeutuivat yöllä pimeälle lentokentälle. Kuinka helposti kone voi laskeutua kentälle, jos sitä ei lainkaan näe yöllä?

Ja brittien tiedustelu onkin jo todennut, että koko Entebbe oli Israelin järjestämä huijaus. Voit toki uskoa fysiikan lakien vastaisia asioita jos haluat...

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6710289.stm

Mikko Ellilä kirjoitti...

Anonyymi sanoi...
"Ranskaa ei siis hallitse juutalainen presidentti?"

Nicolas Sarkozy on valittu Ranskan presidentiksi vapaissa vaaleissa annetulla ääntenenemmistöllä.

"Entäpä mainitsemasi Entebbe? Eikö ole omituista, että islamilaiset terroristit lentävät Ugandaan Afrikkaan,"

Ei.

"jossa hallitsee Israelin asettama nukkehallitsija"

Lähde?

"eikä jonnekin Lähi-itään, josta terroristit ovat itse kotoisin?"

Lähi-idän valtiot eivät halunneet avoimesti tukea terrorismia. Mm. Jordaniaan kaapatut koneet joutuivat Jordanian armeijan piirittämiksi.

"Kuinka IDF pystyy laskeutumaan Entebben lentokentälle ilman, että vartijat ja sotilaat huomaavat mitään?"

Ugandan armeijan sotilaat ja Entebben lentokentän vartijat olivat neekereitä. Neekerit ovat peeloja ja ryssivät helposti ilmavalvonnan kaltaiset vaikeat asiat.

"Tietenkin koneet laskeutuivat yöllä pimeälle lentokentälle. Kuinka helposti kone voi laskeutua kentälle, jos sitä ei lainkaan näe yöllä?"

Luuletko, että Israelin ilmavoimat eivät osaa laskeutua pimeässä.

Anonyymi kirjoitti...

"Nicolas Sarkozy on valittu Ranskan presidentiksi vapaissa vaaleissa annetulla ääntenenemmistöllä."

Eikös vaalien alla puhuttu, että lehdistön omistajat ovat innokkaasti tukemassa Sarkozya presidentiksi? Eiköhän demokratia ole ihan huuhaata, jos jotkut voivat suurella omaisuudellansa päättää presidentin...

"the man who knows all about the coup is Colonel Bar-Lev, the Israeli defence attaché " (lue koko linkki)

http://simplyappalling.blogspot.com/2007/01/israel-involved-in-idi-amins-rise-to.html

"Ugandan armeijan sotilaat ja Entebben lentokentän vartijat olivat neekereitä. Neekerit ovat peeloja ja ryssivät helposti ilmavalvonnan kaltaiset vaikeat asiat. "

Ai koska he ovat neekereitä he eivät kuule isoja lentokoneita, joista lähtee hirvittävä melu? Entäpä kaappaajat? Miksi kaappaajat eivät huomanneet neljää äänekästä lenotkonetta?

"Luuletko, että Israelin ilmavoimat eivät osaa laskeutua pimeässä."

Kuinka he voivat, jos kentällä ei ole valoja? Kentillä pidetään valoja päällä vain silloin kun on yö ja koneita on laskeutumassa. Muuten ne pidetään pois päältä.

"Lähi-idän valtiot eivät halunneet avoimesti tukea terrorismia. Mm. Jordaniaan kaapatut koneet joutuivat Jordanian armeijan piirittämiksi."

Miksi Baader-Meinhofin saksalaiset olisivat kiinnostuneita yhteistyöstä PLO:n kanssa? Ugandassa? Miksi mitkään tutkat eivät huomanneet Afrikassa ja Lähi-idässä israelilaisten koneita?

Joka tapauksessa jos brittien tiedustelu toteaa, että Israel lavasti koko jutun, niin uskon toki brittejä enemmän kuin Hollywood elokuvia...

IDA kirjoitti...

Pitäisi alkaa ottamaan ylös näitä "juutalaisbongauksia" ja tehdä niistä kirja. Luulisin, että kansainvälisen bestsellerin ainekset leijuvat ilmassa poimittavaksi.

Idi Amin Israelin asettamana nukkehallitsijana, joka tekee yhteistyötä juutalaisen RAF:n kanssa kaapatakseen koneen Ugandaan, josta juutalaiset sitten pelastavat sen, olisi varmasti yhden luvun arvoinen.

"An unnamed contact from the Euro-Arab Parliamentary Association told a British diplomat in Paris that the Israeli Secret Service, the Shin Bet, and the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) collaborated to seize the plane"

Voisi olla vaikka luvun alku.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Kaikki salaliittoteoriat muistuttavat toisiaan sikäli, että niissä vyörytetään lukijan silmille kaikenlaisia väitteitä eräänlaisena detaljitulvana. Koska ko. salaliittoteoriaan entuudestaan perehtymätön lukija ei tunne näitä detaljiväitteitä, herkkäuskoinen lukija saattaa pitää tällaiseen vuolaan detaljivirran vuodattajaa hyvin asiantuntevana tahona. Lähemmässä tarkastelussa nämä detaljit kuitenkin yleensä osoittautuvat lähes poikkeuksetta perusteettomiksi oletuksiksi, oikean tiedon väärintulkinnoiksi tai täysin estottomasti fabuloiduiksi jutuiksi.

Esimerkki tästä on se, että WTC-salaliittoteoreetikkojen mukaan palomiehet sanoivat nähneensä pommeja torneissa. Lähemmässä tarkastelussa kuitenkin osoittautuu, että tämä väite perustuu yhden palomiehen tv-kameroille esittämään, näköhavaintoihin perustumattomaan arvaukseen palon syistä.

Tämäntyyppisiä poliittisen agendan motivoimia tahallisia väärintulkintoja tai tyhmyydestä johtuvia tahattomia väärintulkintoja varmasti löytyy tuon Entebbe-salaliittoteorian taustalta.

Anonyymi kirjoitti...

Entebben omituisuuksia ette kyllä osanneet selittää, mutta ilmeisesti mikä tahansa menee läpi kunhan vain tarpeeksi tyhmille massoille markkinoidaan jotain totuutta virallisena. Ja tuskinpa valtamedia omistuksien julkiset tiedot miksikään muuttuvat, vaikka te niitä salaliitoiksi nimeäisitte. Jos se on salaliitoteoriaa, että kertoo julkista tietoa ja kertoo omistajuussuhteita ja omituisista "sattumista", niin mikäpä siinä.

WTC-iskut ovat aika selkeästi ei ainakaan muslimien tekoa. Kummallista, että kaapatuissa koneissa oli juuri islamilaisten terroristien vieressä istumassa israelilainen kaappausekspertti. Moni seikka ei täsmää WTC-iskuissa ja ainoa syy uskoa viralliseen valheseen on halua uskoa siihen, että edustaa ns. valtavirran järkevää enemmistöä. No tyhmää kansaa on helppo vetää höplästä. WTC ei kestä tarkempaa tarkastelua. Ja toki WTC:tä tutkivissakin on amatöörejä, jotka sotkevat asioita ja siten palvelevat iskujen järjestäjien etuja.

Meidän pitäisi siis uskoa, että ählämit hyökkäävät New Yorkiin teknisesti ja strategisesti taidokkaallla iskulla, jonka onnistumiseen tarvitaan huippu älykkäitä ihmisiä, mutta jotka eivät kuitenkaan tajua, että iskusta on vain haittaa ählämeille kun USA saa hyvän verukkeen tappaa islmailaisia missä päin maailmaa tahansa, koska he ovat terroristeja. Samaan aikaan tämä mystinen terroristi onkin huippuälykäs iskujen suunnittelija ja sitten heti kun puhutaan asioiden seurauksista, niin he ovatkin vain tyhmiä kamelikuskeja tai neekereitä.

Ai niin ja mistä te sen virallisen totuuden saatte? Medialta, jonka omistaa kuka? Miksi ette tee puolueetonta tutkimusta median omistuksesta ja osoita toisin väittävien mielipiteet tosiasioilla vääriksi, sen sijaan että vetoatte laiskuuteenne ja omaan luottamukseenne viralliseen totuuteen? Varmasti moni Neuvostoliitossakin uskoi viralliseen totuuteen, koska halusi uskoa virallisuuteen...

Mikko Ellilä kirjoitti...

Anonyymi sanoi...
WTC-iskut ovat aika selkeästi ei ainakaan muslimien tekoa.

Mielenkiintoista. Perustelusi oli mikä?

kaapatuissa koneissa oli juuri islamilaisten terroristien vieressä istumassa israelilainen kaappausekspertti.

Lähde?

Meidän pitäisi siis uskoa, että ählämit hyökkäävät New Yorkiin teknisesti ja strategisesti taidokkaallla iskulla, jonka onnistumiseen tarvitaan huippu älykkäitä ihmisiä, mutta jotka eivät kuitenkaan tajua, että iskusta on vain haittaa ählämeille kun USA saa hyvän verukkeen tappaa islmailaisia missä päin maailmaa tahansa, koska he ovat terroristeja.

Ei tässä ole mitään ristiriitaa. Islamilainen fanaatikko voi olla tarpeeksi älykäs toteuttaakseen terrori-iskun ja liian tyhmä tajutakseen sen poliittisia seurauksia.

Miksi ette tee puolueetonta tutkimusta median omistuksesta ja osoita toisin väittävien mielipiteet tosiasioilla vääriksi, sen sijaan että vetoatte laiskuuteenne ja omaan luottamukseenne viralliseen totuuteen?

Juutalaisten mediaomistus ei ole niin suurta, että olisi aihetta olettaa valtamedian mielipiteiden olevan vahvasti biasoituneita juutalaisten puolesta. Israeliin suhtaudutaan valtamediassa kohtuuttoman negatiivisesti, mikä on ristiriidassa olettamasi biasin kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäpä minä lähteitä enää jakelisin kun et sinäkään sellaista harjoita, joten keskustelu on siinä mielessä turhaa.

Mutta kukaan ei estä sinua tutkimasta todellista median omistajuutta, toki voit täällä spekuloida itse ihan mitä tahansa, mutta se ei muuta todellisia avoimia ja julkisia omistajuusitietoja.

" Israeliin suhtaudutaan valtamediassa kohtuuttoman negatiivisesti, mikä on ristiriidassa olettamasi biasin kanssa."

Mikä media huutaa kuolemaa juutalaisille? Kun Suomen median omistajuuksia tutkit, niin silloin voit vain todeta, että se mitä media jakaa on näiden omistajien mielestä heille parasta pr:ää...

Mutta toisaalta voit jatkaa keskustelua mutuun perustumalla ja jätää tutkimatta esim. suomalaisen median omistajien tietoja.

Juu ja Lee Harvey Oswald ampui JFK:n. Ja Lee Harvey Oswaldin ampunut Jack Ruby (kannattaa tutkia mitä uskontoa hänkin kannatti) oli vain patriootti, joka vihasi presidentin ampunutta murhaajaa!

IDA kirjoitti...

No minähän kopioin tuohon koko jutun, joka on synnyttänyt joillekin uskomuksen, että Israelin valtio olisi Entebben kaappauksen takana.

Varsin vakuuttavaa. Siis tässä salaliittokontekstissa asia saattaa olla jopa tuolla todistettu.