Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, marraskuuta 13, 2007

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske ristiretkellä oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastaan

Kirjoitin äskettäin tästä:Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen pitää tärkeänä vahvistaa vähemmistövaltuutetun voimavaroja.

Baltian ja pohjoismaiden naispoliisien yhteistyökonferenssin Tampereella avannut Viljanen muistutti, että sisäasiainministeriön toimiala muuttuu ensi vuoden alusta lukien niin, että ministeriö on vastuuministeriö syrjinnän ja rasismin vastaisesta työssä sekä etnisen yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Näiden tehtävien hoitamista varten ministeriöön perustetaan uusi yksikkö. Vuoden vaihteessa myös vähemmistövaltuutetun toimisto siirtyy sisäasiainministeriön yhteyteen.

- On tärkeää, että vähemmistövaltuutetun toimintaedellytyksiä parannetaan mm. voimavaroja vahvistamalla. Tätä edellyttää jo maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ehdotetun syrjintään puuttumisen tehostaminen, totesi Viljanen. Hän painotti myös, että sisäasiainministeriön ja poliisin on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä rasismin ja syrjinnän torjumiseksi.
Malliesimerkki tästä vähemmistövaltuutetun toimiston tekemästä "työstä" on se, että viime keväänä silloinen vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen (nykyinen apulaisoikeuskansleri) teki poliisille tutkintapyynnön minun kirjoittamastani blogipostauksesta Yhteiskunta koostuu ihmisistä.

Kommentoin Puumalaisen tekemää tutkintapyyntöä heti saatuani sen luettavakseni. Osoitin tutkintapyynnön perusteettomaksi, valheellisia väitteitä ja kunnianloukkauksia sisältäväksi sekä Suomen oikeusjärjestelmän ja koko vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän vastaista kiihotusta sisältäväksi: Puumalainenhan oli esittänyt poliisille laittomia vaatimuksia blogini välittömästä poistamisesta internetistä ennen mitään oikeuskäsittelyä ja sen lisäksi yrittänyt nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali-periaatteen vastaisesti vaatia minulle rangaistusta laillisten asioiden sanomisesta, mm. oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen siteeraamisesta.

Tästä syystä vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisesta tehtiin kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Puumalainen on nykyään apulaisoikeuskansleri. Koska oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri ovat viranomaisten toiminnan laillisuuden valvojia, oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin pitäisi tietysti itsensä olla nuhteettomia, lainkuuliaisia kansalaisia. Puumalainen itse kuitenkin syyllistyi rikokseen esittäessään poliisille laittomia toimenpidevaatimuksia. Rikokseen yllyttäminen eli tässä tapauksessa poliisin yllyttäminen laittomiin sensuuritoimenpiteisiin on itsessään rikos. Lisäksi Puumalainen syyllistyi valtiopetokseen eli koko lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamispyrkimykseen vaatiessaan minulle rangaistusta asiasta, joka lain mukaan ei ole rangaistava.

Kävin kuitenkin jo toukokuussa poliisiasemalla keskustelemassa Puumalaisen tekemästä tutkintapyynnöstä. Poliisi käyttäytyi asiallisesti, mutta joutui viran puolesta kyselemään minulta kaikenlaisia kirjoitukseeni liittyviä asioita. Olin kirjoituksessani mm. kertonut sen tosiasian, että afrikkalaisilla on matalampi mediaani-ÄO kuin eurooppalaisilla. Poliisi kysyi, onko tämän väitteen esittämisen tarkoituksena halventaa afrikkalaisia. Totesin, että kyseessä on vain tieteellinen tutkimustulos. Oheistin kuulustelupöytäkirjaan Tatu Vanhasen kirjaa esittelevän artikkelin, jossa mm. esiteltiin näitä älykkyystutkimuksien tuloksia.

Laitanpa tuosta artikkelista peräisin olevan kaavion nyt tähän vääntääkseni rautalangasta, miten asiat ovat (katso kuvaa 150 % koossa):


Odotin, että asiasta tulisi syyttämättäjättämispäätös. Kuitenkin nyt puoli vuotta myöhemmin apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt nostaa minua vastaan syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan:Espoolaismiehelle syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan internetissä

Julkaistu 13.11.2007, klo 16.45

Espoolaismies saa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan internetissä. Miehen ylläpitämillä internetsivuilla kuvattiin Afrikasta ja Aasiasta tulevia maahanmuuttajia ja pakolaisia vaarallisiksi, väkivaltaisiksi ja muiden kustannuksella eläviksi loisiksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä lausunnot olivat panettelvia ja solvaavia, koska niissä vahvasti yleistäen kuvattiiin kokonaiset kansanryhmät alkeellisina, tyhminä ja rikollisina. Apulaisvaltakunnansyyttäjän nostamaa syytettä käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

Sananvapausrikos tuli tutkittavaksi vähemmistövaltuutetun pyynnöstä. Vähemmistövaltuutettu on tehnyt poliisille useita kymmeniä tutkintapyyntöjä rasistisista internetsivuista. Rasistinen kirjoittelu internetissä on lisääntynyt.

Toisessa tapauksessa apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta. Internetsivustoa ylläpitäneen miehen omat sivut olivat linkkien kautta yhdistettyinä toisten henkilöiden rasistisille sivuille.

Rasistinen aineisto oli kuitenkin vain osa laajemmasta kokonaisuudesta, ja mies itse teki ilmoituksen, joka aloitti tutkinnan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan miehen tarkoitus oli ilmaista vastalause julkiselle vallalle eikä saada aikaan halveksuntaa tiettyjä ryhmiä vastaan.

Kiihottamisesta kansaryhmää vastaan voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.YLE Uutiset


Sain itse kuulla tästä tänä iltana, kun joku lähetti minulle sähköpostia tästä asiasta. Asia on kerrottu julkisesti valtakunnansyyttäjän sivustolla jo viikko sitten, mutta asiasta ei ole tullut mitään kirjettä tms. viestiä asianosaiselle eli syytetylle eli minulle. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske siis katsoi asiakseen tiedottaa nostamastaan syytteestä joukkotiedotusvälineille ennen kuin asianosaiselle eli syytetylle eli minulle. Herää kysymys, voiko tällainen menettelytapa olla laillinen.

Mainittakoon tässä yhteydessä, että en tunne tuota toista ylläolevassa artikkelissa mainittua tapausta. Ihmettelen kuitenkin apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen logiikkaa. Tuossa toisessa tapauksessa apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalske päätti jättää syytteen nostamatta sillä perusteella, että ko. miehen tarkoitus oli ilmaista vastalause julkiselle vallalle. No, minähän olen omassa blogissani nimenomaan kritisoinut Suomen ja muiden Euroopan maiden harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on juuri sellainen "vastalause julkiselle vallalle", joka kuuluu sananvapauden piiriin.

Sen sijaan sananvapauden piiriin ei kuulu Mikko Puumalaisen "vastalause julkiselle vallalle" eli koko lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen vastainen pyrkimys saada kansalaiselle rangaistus laillisten asioiden sanomisesta, mm. oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen siteeraamisesta.

Lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen pyrkii myös valtionsyyttäjä Mika Illman, jota Mikko Puumalainen siteeraa lähteenään perustellessaan laitonta tutkintapyyntöään. Kari Haakana on käsitellyt Illmanin pyrkimyksiä laajempaankin sananvapauden rajoittamiseen internetissä. Laajempaa analyysia aiheesta löytyy ihmisoikeusjärjestö EFFI:n sivuilta.

Illman on kirjoittanut oman väitöskirjansa nimenomaan sananvapauden rajoittamisesta "kansanryhmän vastaan kiihottamisen" kieltämisellä:
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on Suomessa rikos, mutta perusoikeuksiin kuuluu toisaalta sananvapaus, oikeus sanoa julkisesti mielipiteensä. Oikeustieteen lisensiaatti Mika Illman tutki väitöstyössään näiden kahden rajaa, joka ei ole kovinkaan yksiselitteinen ja selvä.

Illman päätyy siihen, että väkivaltaan kehottaminen rasistisin perustein on kiellettyä ja rikoksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa. Myös kehottaminen kansanryhmän syrjintään tai vihaan kansanryhmää vastaan rasistisin perustein ilman väkivaltaakin on rikollista. Sen sijaan positiivinen lausunto, esimerkiksi suomalaisten paremmuudesta, ilman ääneen lausuttua vertailukohtaa tulee sallia sananvapauden nimissä. "Ei se kovin sympaattista tietysti ole, koska siihen sisältyy ääneen lausumattomana ajatus, että ulkomaalaiset ovat huonompia", Illman sanoo.

Hän perustelee sallivaa suhtautumista moniarvoisen, demokraattisen yhteiskunnan vaatimuksena. Illman ottaa toiseksi esimerkiksi hallituksen ulkomaalaispolitiikan. Demokraattisessa maassa hallitusta ja sen harjoittamaa politiikkaa tulee voida arvostella voimakkaastikin ja ulkomaalaispolitiikka on yksi sen osa. Jos siihen sisältyy samalla ulkomaalaisten arvostelu, sekin on hyväksyttävä, jos sitä ei ääneen lausuta.

YK:ssa hyväksyttiin kaikkinaisen rotusorron vastainen sopimus vuonna 1965, johon Suomi liittyi vuonna 1970. Tämä on Suomen lain rasisminvastaisen oikeuskäytännön perusta. Mika Illman on vertaillut oikeuskäytäntöä samaan sopimukseen liittyneissä muissa pohjoismaissa ja Saksassa, joissa on ollut ongelmia suuremman ulkomaalaistaustaisen väestön vuoksi selvästi Suomea enemmän. Niissä on myös lainsäädäntöä kiristetty.

Illman pitää tärkeänä, että Suomen oikeuskäytäntö ei muodostu näitä maita sallivammaksi. Muuten on vaarana, että Suomesta tulee vapaasatama kaikenlaisille rasistisille agitaattoreille.

"Internet on muuttanut tässä suhteessa asioita paljon. Esimerkiksi USA:ssa, missä sananvapaus on suurempi kuin pohjoismaissa, on perustettu paljon nettisivustoja, joilla esitetään asioita, jotka muualla ovat kiellettyjä. Periaatteessa yhdysvaltalaisella palvelimella voisi olla vaikka suomenkielisiä sivustoja, joilla esitetään rasistisia näkemyksiä eikä niille Suomesta voisi tehdä mitään. Koska suomenkieliset sivut olisivat kuitenkin selvästi suunnattu suomalaisille, voisi niiden ylläpitäjä joutua lain kanssa tekemisiin jos sattuisi tulemaan Suomeen", Illman arvioi.

Internet-palvelimien ja nettisivujen tiimoilta Suomessa on ollut paljon keskustelua tsetseenien kansallismielisistä sivuista, jotka Venäjän mukaan ovat rikollisia. Mika Illman katsoo kuitenkin, että jos niiden sisältö ei ole Suomen lakien mukaan laitonta, sivujen ylläpito suomalaisella nettipalvelimella tulee sallia.(Helsingin yliopisto 10.6.2005)

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että Puumalainen käytti oman tutkintapyyntönsä perusteluna Illmanin väitöskirjan tiivistelmää.

Puumalainen ja Illman edustavat samaa virheellistä laintulkintaa, joka antaisi viranomaisille valtuudet sensuroida kaikki Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivat kirjoitukset internetistä, sanomalehdistä, kirjakaupoista jne.

Nyt joukkoon on liittynyt apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske ovat ristiretkellä oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastaan. He yrittävät kieltää Suomen kansalaista esittämästä julkisuudessa mm. oikeusministeriön julkaisemia rikostilastoja.

Tämä on laiton pyrkimys, koska oikeusministeriön julkaisemia rikostilastojen siteeraaminen ei ole rikos; on lainvastaista vaatia kansalaiselle rikosoikeudellista rangaistusta teosta, jota ei ole laissa säädetty rikokseksi.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske siis rikkovat nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali-periaattetta, joka on oikeusvaltion perusta. Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske vastustavat siis oikeusvaltiota.

Koska Suomi on perustuslaillinen oikeusvaltio, Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske yrittävät kumota Suomen perustuslaillisen yhteiskuntajärjestyksen tekemällä laittomia tutkintapyyntöjä ahdistellakseen lainkuuliaisia kansalaisia poliittisista syistä.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske vastustavat demokratiaa, koska he haluavat kieltää demokraattisen kansalaiskeskustelun Suomen maahanmuuttopolitiikasta.

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Tätä tarkoittaa perustuslaillinen parlamentaarinen demokratia.

Edustukselliseen demokratiaan kuuluu tietysti, että kansa voi keskustella edustajiensa harjoittamasta politiikasta. Muutenhan parlamentti ei edustaisi kansaa: jos parlamentti kieltää kansaa keskustelemasta parlamentin harjoittamasta politiikasta, silloinhan parlamentti yrittää estää kansaa muodostamasta kattavaan informaatioon ja syvälliseen arvokeskusteluun perustuvaa yhteiskuntanäkemystä ja siihen perustuvia äänestyspäätöksiä vaaleissa.

Kieltämällä kansalaiskeskustelun poliittinen establishment ilmoittaa olevansa omasta mielestään kansan yläpuolella ja lakanneensa edustamasta kansaa.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske vastustavat demokratiaa, koska he yrittävät estää Suomen kansalaista kritisoimasta Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Tilastotiedot maahanmuuttajien rikollisuudesta ovat äärimmäisen relevanttia informaatiota Suomen maahanmuuttopolitiikan kannalta.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske haluavat estää Suomen kansaa tietämästä, kuinka paljon maahanmuuttajat tekevät rikoksia. He siis haluavat estää kansaa tekemästä kattavaan informaatioon perustuvia poliittisia valintoja.

Poliittisiin päätöksiin olennaisesti vaikuttavan informaation salaaminen kansalta on kansan poliittisten mielipiteiden manipulointia: sensuroimalla tilastotietoja maahanmuuttajien rikollisuudesta Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske yrittävät saada Suomen kansan tekemään huonosti informoituja äänestyspäätöksiä vaaleissa.

On demokratian vastaista kieltää kansalta sellaiset yhteiskunnallisesti relevantit tiedot, jotka vaikuttaisivat kansan äänestyspäätöksiin vaaleissa. Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske pyrkivät juuri tähän, joten he siis vastustavat demokratiaa.

Se, että Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske pyrkivät kumoamaan Suomen lainalaisen yhteiskuntajärjestelmän aloittamalla lainvastaisia ja perustuslainvastaisia oikeusprosseja vainotakseen lainkuuliaisia kansalaisia poliittisista syistä, osoittaa heidän syyllistyneen valtiopetokseen.

Lisäksi on tietysti itsestäänselvää, että Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske vastustavat ihmisoikeuksia. Sananvapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Sen vastustaminen olisi moraalitonta, vaikka sananvapauden rajoittaminen olisi laillista.

Neuvostoliitossa ja Natsi-Saksassa sananvapauden ja mielipiteenvapauden rajoittaminen eli sanomalehtien ja kirjojen sensurointi ja hallitsevan Puolueen ideologiaa kritisoivien ihmisten vangitseminen tai teloittaminen oli laillista. Se ei tee siitä moraalisesti hyväksyttävää.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske haluaisivat, että sananvapauden ja mielipiteenvapauden rajoittaminen olisi laillista Suomessakin. He siis tältä osin kannattavat Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan järjestelmää Suomeen.

Onneksi Suomi ei vielä kuitenkaan ole sellainen maa kuin Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske haluaisivat sen olevan.

Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske ovat esittäneet lakiin perustumattomia ja jopa perustuslainvastaisia näkemyksiä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa kritisoivien kirjoitusten rangaistavuudesta. Näin toimiessaan he ovat yllyttäneet viranomaisia rikoksiin ja pyrkineet kumoamaan Suomen lainalaisen yhteiskuntajärjestelmän aloittamalla lainvastaisia ja perustuslainvastaisia oikeusprosesseja estääkseen lainkuuliaisia kansalaisia esittämästä laillisia poliittisia mielipiteitä julkisessa kansalaiskeskustelussa.

Pyrkiminen lainalaisen yhteiskuntajärjestelmän kumoamiseen täyttää valtiopetoksen tunnusmerkit, joten Mikko Puumalainen, Mika Illman ja Jorma Kalske pitäisi asettaa syytteeseen valtiopetoksesta.

Minun tapaukseni sitäpaitsi vain jäävuoren huippu tai pikemmin vain esimakua tulevasta.

Mikko Puumalainen on julkisesti sanonut tehneensä n. 40 samanlaista tutkintapyyntöä vuodessa. Yhtäkään näistä muista tapauksista ei ole käsitelty julkisuudessa. Muut Puumalaisen poliittisen ajojahdin uhrit ovat olleet hiljaa. He ovat itse ehkä käpertyneet kokoon siilipuolustukseen ja yrittäneet mennä näkymättömiin välttyäkseen lainvastaisesti toimivien viranomaisten harjoittamalta mielipideterrorilta jatkossa.

Ehkä he ovat itse yrittäneet kertoa asiasta tiedotusvälineissä, mutta sanoma- ja aikakauslehtien ja tv-uutisten ym. yhteiskunnallisten tv-ohjelmien toimittajat ovat halunneet vaieta tällaiset tapaukset kuoliaaksi. Natsi-Saksassakin yritettiin vaieta kuoliaaksi se tosiasia, että juutalaisia vietiin keskitysleireille.

Suomessa sanomalehtien toimittajat yrittävät vaieta kuoliaaksi sen tosiasian, että Suomessa on lainvastaisesti toimivien viranomaisten harjoittamaa poliittista mielipideterroria. Natsi-Saksassa valehdeltiin sanomalehdissä, että juutalaiset ovat vain muuttaneet Puolaan. Suomessa valehdellaan sanomalehdissä, että Suomessa ei ole sananvapausongelmia.

Kun Helsingin Sanomien toimittajalle Maija Aallolle yritettiin kertoa Puumalaisen aloittamasta poliittisesta mielipidevainosta, hän kieltäytyi tutustumasta asiaan. Vastaavasti Natsi-Saksassa sanomalehtien toimittajat olisivat tietysti kieltäytyneet tutustumasta Auschwitziin, jos joku olisi yrittänyt saada sanomalehtien toimittajat kirjoittamaan holokaustista.

Kuten tämän blogipostauksen alussa kerroin, ensi vuoden alusta eteenpäin sisäministeriö on "syrjinnän ja rasismin vastaisen työn vastuuministeriö". Sen lisäksi, että myös vähemmistövaltuutetun toimisto siirtyy sisäasiainministeriön yhteyteen, sisäministeriöön perustetaan myös kokonaan uusi yksikkö hoitamaan "syrjinnän ja rasismin vastaista työtä".

Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen vaatii tämän johdosta lisää budjettimäärärahoja vähemmistövaltuutetun toimistolle. "Tätä edellyttää jo maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ehdotetun syrjintään puuttumisen tehostaminen", sanoo kansliapäällikkö Ritva Viljanen. "Sisäasiainministeriön ja poliisin on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä rasismin ja syrjinnän torjumiseksi", kansliapäällikkö Ritva Viljanen vaatii.

Sisäministeriöön siis perustetaan uusi kerettiläisiä ajatuksia tutkiva inkvisitio (uusi "syrjinnän ja rasismin vastaisen työn" osasto) olemassaolevan ajatuspoliisin ("vähemmistövaltuutettu") lisäksi. Näille laitonta poliittista sensuuria harjoittaville tahoille vaaditaan lisää ja lisää määrärahoja veronmaksajien kukkarosta.

Minun tapaukseni on siis vain esimakua tulevasta. Ensi vuonna valtiolla on entistä suurempi organisaatio pelkästään poliittisesti epäkorrektien ajatusten sensurointia varten.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen vaatii, että sisäministeriön ja poliisin on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin "rasismin ja syrjinnän torjumiseksi". Viljanen ei määrittele, mitä hän tarkoittaa rasismille. Suomen laissa ei tietääkseni mainita sanaa "rasismi" yhdessäkään lakipykälässä.

Koska Suomessa ei ole sellaista rikosnimikettä kuin "rasismi", kansliapäällikkö Ritva Viljanen vaatii kansalaisille rangaistuksia lain sallimien mielipiteiden omaamisesta. Oikeusvaltion periaatteena on nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali. Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen vastustaa oikeusvaltiota: hän vaatii kansalaisille rangaistuksia asioista, joita ei ole laissa säädetty rangaistavaksi rikokseksi.

Myös Mikko Puumalainen ja Mika Illman ovat toistuvasti julkisuudessa vaatineet kansalaisille rangaistuksia "rasismista". Koska Suomessa ei ole sellaista rikosnimikettä kuin "rasismi", myös Mikko Puumalainen ja Mika Illman vastustavat oikeusvaltiota vaatiessaan kansalaisille rangaistuksia lain sallimien mielipiteiden omaamisesta.

Puumalainen Aamulehdessä, 14.4. 2007:Syrjintään puuttuminen edellyttää tuntuvia keinoja. Erityisesti tulisi puuttua niiden toimintaan, jotka pyrkivät julkisuuden avulla ylläpitämään maahanmuuttajavastaista asenneilmastoa. Muun muassa nettirasismiin tulisi puuttua kovalla kädellä.

Suomen lain mukaan on täysin laillista "pyrkiä julkisuuden avulla ylläpitämään maahanmuuttovastaista asenneilmastoa". Puumalainen siis vaatii viranomaistahoja rankaisemaan sellaisia kansalaisia, jotka eivät ole rikkoneet mitään lakia.

Oikeusvaltiossa kansalaisille ei voida antaa mitään rangaistuksia sellaisista asioista, joita ei ole laissa säädetty rangaistavaksi rikokseksi. Koska Suomen laki ei kiellä "maahanmuuttovastaisen asenneilmaston ylläpitämistä julkisuuden avulla", Puumalainen vastustaa oikeusvaltiota vaatiessaan kansalaisille rangaistuksia lain sallimien mielipiteiden omaamisesta.

Puumalainen mainitsee "mm. nettirasismin" esimerkkinä "maahanmuuttovastaisen asenneilmaston ylläpitämisestä julkisuuden avulla", johon hänen mielestään "tulisi puuttua kovalla kädellä". Suomen lakikirjassa ei ole rikosnimikettä "nettirasismi". Puumalainen siis vaatii ankaria rikosoikeudellisia rangaistuksia asiasta, jota ei ole laissa määritelty rikokseksi. Tämä on oikeusvaltion perusperiaatteen eli nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali-periaatteen vastaista. Puumalainen vastustaa Suomen oikeusjärjestelmää.

Puumalainen pyrkii kumoamaan Suomen lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen aloittamalla lakiin perustumattomia poliittisia oikeusprosesseja ahdistellakseen lainkuuliaisia kansalaisia.

Samalla linjalla on sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Suomessa on tällä hetkellä johtavissa asemissa virkamiehiä, jotka vastustavat Suomen lainalaista yhteiskuntajärjestystä.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, valtionsyyttäjä Mika Illman, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen vastustavat Suomen voimassaolevia lakeja ja perustuslakia ja yrittävät kumota Suomen lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen aloittamalla lakiin perustumattomia poliittisia oikeusprosesseja ahdistellakseen lainkuuliaisia kansalaisia.

Miettikää tätä.

Kyseessä ovat johtavissa asemissa olevat viranomaistahot: apulaisoikeuskansleri, valtionsyyttäjä, apulaisvaltakunnansyyttäjä ja sisäministeriön kansliapäällikkö.

Jos ja kun näin korkeissa asemissa olevat viranomaiset yrittävät tehdä valtiopetoksen eli kumota Suomen lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen, kuka enää tässä maassa ylläpitää lakia ja järjestystä?

Mielestäni kyseessä on äärimmäisen vakava asia. Koko lainalainen yhteiskuntajärjestys on uhattuna. Virkamieskunnan huipulla on poliittinen klikki, joka yrittää tehdä valtiopetoksen.

Tästä tulee etsimättä mieleen tämä:Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Saa nähdä, tuomitaanko nämä valtiopetokselliset rikolliset vasta Nürnbergin tribunaalin kaltaisessa oikeudenkäynnissä rikoksista ihmisyyttä vastaan.

43 kommenttia:

vapaus kirjoitti...

Olen sitä mieltä, että oikeuden pitäisi antaa ME:lle vapauttava tuomio, eikä mitään syytettä olisi edes pitänyt nostaa. Blogi ei ollut kiihottamista kansanryhmää vastaan. Jos samat asiat olisi esitetty hieman maltillisemmilla sanankäänteillä, mitään ongelmaa ei ehkä olisi. Aivan samoja mielipiteitä voidaan lukea myös Halla-ahon blogista, eikä häntä syytetä. Mutta ymmärrän, että jos asia on tärkeä, siitä tulee helposti käyttäneeksi voimakkaita ilmaisuja. Käytän itsekin.

Kuuntelin tiistaina radiosta ohjelman, jossa haastateltiin Tatu Vanhasta. Hän puolusti ansiokkaasti näkemystään ja mainitsi Puumalaisen yli-innokuuden (omaan korrektiin tyyliinsä tietenkin eikä hän käyttänyt tuota sanaa). Ohjelma tulee uusintana keskiviikkoiltana. Kannattaa kuunnella.

Tsemppiä.

Etnohelvetti kirjoitti...

Jos tästä tulee tuomio, täytyy vakavasti ruveta tutkimaan mahdollisuutta muuttaa pois tästä mamuilun alle rutistuvasta muka-oikeusvaltiosta!

Tsemppiä täältäkin!

Anonyymi kirjoitti...

Uskomatonta ja naurettavaa. Alkaa tapaus toisensa jälkeen huolestuttaa tuo Puumiksen mafian kasvaminen.

Kettunen kirjoitti...

Tässä on nyt se ongelma, että keskivertosyyttäjä ei tee syyttämispäätöstä, ellei ole asiastaan ja onnistumisestaan melko varma. (Tätä kyseistä syyttäjää ja hänen mahdollista ideologisuuttaan en toki tunne). Siksi tämä asia on hyvin vakava, vakavampi kuin moni ehkä tajuaa.

Itse en olisi koskaan uskonut, että syyttämispäätös todellakin tehdään. Kuten etnohelvetti sanoi, pois muuttaminen muuttui kertaheitolla monta kertaluokkaa houkuttelevammaksi. Vaan minne helvettiin täältä köyhän rahoilla muuttaa? Epätoivoista.

Anonyymi kirjoitti...

Hyi helvetti mitä touhua.

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärtäisin syytteen, jos Ellilä olisi yllyttänyt "tappaamaan nekruja" tai "tuhoamaan niiden omaisuutta", mutta kyse oli puhtaasta mielipidekirjoituksesta, joka oli kriittinen nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan ja esitti perusteluina tosiasioita.

Mielipidevapaus pitää (/pitäisi) olla, mutta yllyttäminen on jo moraalisesti (ja laillisesti) väärin, vaikka joku maahanmuuttajaryhmä olisikin vähä-älyisempi tai eläisi sossun tuilla (meidän vernomaksajien rahoilla).

Anonyymi kirjoitti...

On puhuttu paljon koulukiusaamisesta ja työpaikkakiusaamisesta ja niiden vakavista seurauksista. Kukaan ei vielä toistaiseksi ole ottanut esiin viranomaisten harjoittamaa viranomaiskiusaamista, vaikka sitä on Suomessa harrastettu kauemmin kuin koulukiusaamista. Myös viranomaisen mielivallaksi sitä nimitetään ja on erittäin tavallista diktatuureissa. Ja hyvin vaarallista.

Ainakin toistaiseksi on viranomaisten harjoittama mielivalta Suomen perustuslaissa kielletty (viranomaispäätösten tulee perustua vain ja ainoastaan lakiin), mutta eihän se rälssin ylimpiä edustajia tunnu koskevan. Ja jos koskee, piankos sekin asia voidaan korjata. Perustuslain säätämisjärjestyksen vastaisesti, kuten moni muukin asia aikaisemminkin. Miettikääpä.

Seuraan tapahtumia.

Anonyymi kirjoitti...

Yksi asia mikä minua huolestuttaa on ihmisten totaalinen haluttomuus edes yrittää katsoa asioita muulta kantilta kuin siltä, että "maahanmuuton vastustaminen on täysin järjetöntä ja vastustajat selvästi rasisteja". Sellainen ajatus tuntuu olevan täysin mahdoton, että joku voisi olla huolestunut maahanmuuton negatiivisista vaikutuksista ja valtiovallan ja median totaalisen biasoituneesta asenteesta, kuitenkin ilman, että tämä joku olisi millään tavalla rasisti.

Tämä on globaali ilmiö. Asiasta ei yksinkertaisesti *voi* keskustella missään, ei ainakaan netissä, koska ihmiset eivät yksinkertaisesti *halua* kuunnella. Mitä tahansa asiasta sanookin, aina tulevat esille ne väsyneet rasismisyytökset ja ennakkoluulot (tyypillisin niistä on se, että kuka tahansa joka vastustaa maahanmuuttoa on "whining white power activist"). Se ajatus tuntuu olevan mahdotonta, että joku *ei* ole millään tavalla rasisti, joku *ei* ole mikään "white power activist", ja silti voisi olla ihan aidosti ja perustellusti huolissaan maahanmuuttopolitiikasta.

Olen lakannut jo edes yrittämästä keskustella siitä missään nettifoorumeilla. Se on turhaa. Se kaikki kaikuu täysin kuuroille korville.

Markku kirjoitti...

Suomen virkamieskunta ei ole kokonaisuudessaan sellaisen laajamittaisen maahanmuuttopolitiikan takana kuin millaista esimerkiksi Thors kannattaa. Meillä on yhtäältä multikulttuuristajat, kuten jotkut hallituksen ministerit ja nämä mainitut syyttäjät (MulKut) ja toisaalta Ulkomaalaisvirasto, jossa suhtautuminen turvapaikanhakijoihin ja muihin maahanmuuttajiin on melko nuivaa.

Tuo sitaatti Puuhamalaiselta, jossa hän haluaa viranomaistoimin panna kuriin "maahanmuuttovastaista" kirjoittelua, osoittaa viimeistään, että hän ei toimi hyvän virkamiestavan eikä mahdollisesti lainkaan puitteissa. Nuivan maahanmuuttopolitiikan kannattaminen on legitiimi poliittinen mielipide, jollaista syyttäjäviranomaisen on täysin asiatonta vastustaa virka asemaansa hyväksikäyttäen.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, mitäs jos otat yhteyttä tuonne ja kysäiset neuvoa.
http://www.kariuoticonsulting.fi/fin.php

Maine on karuhko, mutta osaamisalassa on ihmisoikeusjuridiikka, jossa hänelle on tainnut tulla voittoja Suomen valtiokoneistosta.

Adelphi kirjoitti...

Tuo sitaatti Puuhamalaiselta, jossa hän haluaa viranomaistoimin panna kuriin "maahanmuuttovastaista" kirjoittelua, osoittaa viimeistään, että hän ei toimi hyvän virkamiestavan eikä mahdollisesti lainkaan puitteissa.

Tällähän ei ole itse asian kannalta mitään merkitystä, mutta Puumalainen puhui tuossa haastattelulausunnossa "maahanmuuttajavastaisista", ei "maahanmuuttovastaisista" asenteista:

http://www.halla-aho.com/scripta/lisayksia_edelliseen.html

Ajattelin huomauttaa tästä siksi, että jos viittaat tähän lausuntoon puolustuspuheenvuorossasi tms., sitaatin lienee parasta olla pilkulleen oikein.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Joo, näin olikin. Alun perin copypastasin tuon tekstin nimimerkki Reinolta, joka oli näpytellyt tekstin internetiin käsin. Tässä yhteydessä tapahtui ilmeisesti tuo kirjoitusvirhe. Sittemmin se on korjattu Reinon ja Halla-ahon sivuilla.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Koska oikeudenkäynti maksaa rahaa (lakimiehet muistavat laskuttaa työstään), pistä joku tukitili pystyyn. En ole rikas, mutta sata euroa tipahtaa tuohon tarkoitukseen välittömästi.

Kohtahan me ollaan siellä leivättömän pöydän ääressä kaikki blogikirjoittajat.

(Jos viesti tulee kahteen kertaan pikkusen eri sanoilla, se johtuu bloggerin temppuilusta).

Voimia eloon.

Etnohelvetti kirjoitti...

Tukitili pystyyn saman tien, sananvapauden edestä lähtee kyllä useampi euro tulemaan. Oli tilipäiväkin just ;)

Etnohelvetti kirjoitti...

Voisit vielä, jos koet asialliseksi saatuasi itse tiedon, vinkata missä ja milloin käräjöinti tapahtuu, meitä on varmasti monta jotka haluaisivat olla "tukena" paikalla.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Kiitän vinkistä, mutta en aio (ainakaan toistaiseksi) ottaa yhteyttä Kari Uotiin... Tunnen pari lakimiestä, joita saattaisin pyytää. Tukitiliä en ole perustamassa. Oikeudenkäyntiajan ja -paikan ilmoitan julkisesti heti, kun saan itse siitä tiedon. Tapasin tänään Annankadun William K:n keskiviikon kaljakerhossa erään juristin, joka käräjäoikeuksien yleisen tilanteen perusteella arvioi oikeudenkäynnin olevan vasta ensi vuoden puolella jutturuuhkan vuoksi.

Toistaiseksi lienee tärkeintä vain pyrkiä levittämään tietoa asiasta mahdollisimman laajalle yleisölle. Uutiskynnys.fi ilmeisesti julkisesti aiheesta artikkelin lähiaikoina. Saa nähdä, milloin asiasta kirjoitetaan ns. valtamediassa. Yleisradion internet-sivuilla uutinen oli eilen. Näkikö joku, mainittiinko asia eilen myös tv-uutisissa?

Anonyymi kirjoitti...

onko paikkaa, mihin on kerätty Ellilän puolesta vastalauseita? Laittaisin omani!

Vasarahammer kirjoitti...

Mikko, ilmoita oikeudenkäyntipäivät ja ajankohdat, kun saat niistä tietoa. Itse en tiedä, saako oikeudenkäynneissä kuvata vai ei. Joka tapauksessa paikan päälle kannattaa houkutella porukkaa, joka dokumentoi oikeudenkäynnin kulun kuvallisesti ja kirjallisesti.

Jos tarvitset rahaa, perusta tukitili ja ilmoita tilinumero. Jos tuomio tulee, netistä löytyy varmasti halukkaita osallistumaan sakkojen maksuun.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Elikkä jos et lakimieheen rahaa tarvitse, niin niinkuin Vasarahammer sanoi, perusta tukitili mahd. sakkoja varten. Multa se satanen sinne irtoaa kyllä.

Tosin vielä elän toivossa, että Suomi on oikeusvaltio ja syytteet katsotaan perusteettomaksi.

Adelphi kirjoitti...

Itse asiassa tätä blogia ei ole vielä lisätty Pravdan bänni-listalle. Linkki löytyy nimittäin taannoisen älykkyyskeskustelu-jutun lopusta:

http://tinyurl.com/ysl7n9

Voit kokeilla vielä linkittää ylläolevassa jutussa syytteestä kertovaan uutiseen Hesarissa ja katsoa, miten käy. Toistaiseksi siihen ei ole linkitetty yhtäkään aihetta käsittelevää blogikirjoitusta, joten ihmettelisin, jos tämäkään pääsisi sinne, ainakaan pitkäksi aikaa.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Adelphi sanoi...
Itse asiassa tätä blogia ei ole vielä lisätty Pravdan bänni-listalle. Linkki löytyy nimittäin taannoisen älykkyyskeskustelu-jutun lopusta:

http://tinyurl.com/ysl7n9


Eipä löydy enää, joten linkit tähän blogiin todella on sensuroitu Pravdasta.

Voit kokeilla vielä linkittää ylläolevassa jutussa syytteestä kertovaan uutiseen Hesarissa ja katsoa, miten käy. Toistaiseksi siihen ei ole linkitetty yhtäkään aihetta käsittelevää blogikirjoitusta, joten ihmettelisin, jos tämäkään pääsisi sinne, ainakaan pitkäksi aikaa.

Minähän olen jo fi-lib-blogista linkittänyt Pravdan uutiseen tästä aiheesta eikä Pravda tietenkään ole sallinut senkään linkin tulla näkyville. Pravda siis valehtelee sanoessaan linkittävänsä lukijoiden blogeihin, joissa keskustellaan Pravdan uutisartikkeleista. Pravda linkittää vain niihin blogeihin, joissa ei kritisoida Pravdaa.

Laitoin äsken Pravdan keskustelupalstalle allaolevan viestin. Saa nähdä, meneekö läpi. Pravda on tässä oikeusjutussa tietysti ennakkoasenteeltaan aivan ehdottomasti syyttäjän puolella syytettyä vastaan, joten Pravda ei varmaan halua antaa syytetyn esittää kritiikkiä syyttäjän menettelytapoja kohtaan.

Viesti lähetetty
Syyttäjä ei ilmoittanut syytteestä syytetylle
Lähettänyt: Mikko Ellilä 16.11.2007 18:02

VIESTISI ON TARKASTETTAVANA
Viestisi on luettavissa keskustelualueelta tarkastuksen jälkeen. Keskustelualueita ylläpidetään arkisin klo 8–24 ja viikonloppuisin klo 12–22. Muina aikoina jätetyt viestit jäävät jonoon.Syyttäjä ei ole ilmoittanut syytteestä syytetylle

Minä olen se henkilö, jonka kirjoitusta tämä syyte koskee. Asiasta ei ole kuitenkaan tullut minulle minkäänlaista kirjettä syyttäjältä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske siis päätti nostaa minua vastaan syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan [b]viitsimättä vaivautua kertomaan tästä syytetylle eli minulle.[/b]

Kuulin itse asiasta tiedotusvälineiden kautta. On hieman epämiellyttävä yllätys lukea Hesarista olevansa syytteessä rikoksesta, josta voi saada kaksi vuotta vankeutta. Tämä on kuin suoraan jostain Kafkan kirjasta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske siis tiedotti nostamastaan syyteestä tiedotusvälineille, mutta ei syytetylle itselleen.

Herää kysymys, voiko tämä apulaisvaltakunnansyyttäjä Kalskeen menettelytapa olla laillinen.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Kas perkele, meni se sittenkin läpi. Pravda on ilmeisesti viime aikoina parantanut tapojaan nettikeskustelupalstansa sensuroinnin suhteen. Tähän on varmasti vaikuttanut Pravdan internetissä jatkuvasti saama runsas kritiikki.

Pravdan asiavirheiden ja hyvän journalistisen tavan vastaisen asioita tarkoitushakuisesti vääristelevän kirjoitustyylin käsittelyyn keskittynyttä Keisarin uudet vaatteet-blogia (http://alastontotuus.blogspot.com) käydään jatkuvasti lukemassa Pravdan päätoimituksen koneilta, kuten ko. blogin ylläpitäjä on kävijätilastoista havainnut. Pravdan toimittajat siis seuraavat aktiivisesti sitä kritiikkiä, jota internetissä on heitä kohtaan esitetty. Heitä itseään on ilmeisesti alkanut jo hävettää se, että he pitkään deletoivat lehden keskustelupalstoilta kaikki toimittajien tekemiä asiavirheitä esilletuovat lukijapalautteet.

Malliesimerkki tästä on se, että toimittaja Maija Aalto valehteli minun esittäneen perusteettomia ja loukkaavia väitteitä muslimeista; todellisuudessa minä olin Maija Aallon tarkoittamassa viestissä sanonut muslimien esittäneen tappouhkauksia juutalaisille. Helsingin Sanomien toimittaja Maija Aalto siis valehteli, että muslimit eivät ole koskaan esittäneet tappouhkauksia juutalaisille. Tämä kertoo Pravdan toimittajien rehellisyyden tasosta.

Mikäli kyseessä ei ole tahallinen valehtelu, kyseessä on aivan sanoinkuvaamaton tyhmyys ja tietämättömyys. Kyllä minun mielestäni voidaan olettaa jokaisen yli 10-vuotiaan tietävän, että muslimit ovat yleisesti esittäneet tappouhkauksia juutalaisille. Helsingin Sanomien toimittaja Maija Aallon mielestä tämä on kuitenkin perusteeton väite. Jouduin valittamaan asiasta Helsingin Sanomien päätoimittajalle ennen kuin minulle annettiin tilaisuus oikaista asia.

Anonyymi kirjoitti...

Maahanmuutto vai maahanmuuttaja? Kyllä asialla on merkitystä. Itse asiassa tämä on se ero, jonka perusteella Ellilä saa syytteen. Ellilän epäilty rikos liittyy nimenomaan "maahanmuuttajavastaisuuteen" ei "maahanmuuttovastaisuuteen". Ellilän maahanmuuttajavastaisuudesta tosin seuraa luonnollisesti myös maahanmuuttovastaisuus.

Ellilän märkä uni on, että häntä erehdyksessä syytettäisiin maahanmuuttovastaisuudesta ja että kaikilla bloggareilla riittäisi hauskaa tämän pelleoikeuskäsittelyn jälkeen. Tätä melkeinpä teeskenneltyä närkästystä hän toistaa myös aivan tuoreissa kirjoituksissaan. Vai onko tässä vain sellainen hieman epätoivoinen yritys uskotella itselleen, että oikeus tulkitsisi hänen kirjoituksensa kuitenkin vain maahanmuuttovastaiseksi?

Valitettavasti asia ei vain taida mennä silleen.

Julkisen, nöyryyttävän, halveksivan ja agitoivan maahanmuuttajavastaisuuden säätäminen rikolliseksi perustuu siihen, että jokaisella ihmisellä on oikeus olla joutumatta vihamielisen kiihotuksen kohteeksi. Myös kaikilla niillä ihmisillä, jotka ovat Ellilän esittämien asioiden valossa todennäköisesti älykkyysosamäärältään alhaisempia kuin Ellilä ja tämän lähimmät ystävät, on oikeus olla joutumatta Ellilän ja tämän kavereiden vihan kohteeksi Ellilän yllyttämänä.

Joutuuko Andy Warhol Ellilän vihan kohteeksi, kun hänen älykkyysosamääränsä onkin afrikkalaista tasoa? Pitäisikö hänen tauluistaan maksaa vähemmän Ellilän mielestä? 20 euroa 20 mijoonan sijasta? Kuinkakohan moni Ellilää ansioituneempi henkilö pitää nerokkaana ja osuvana Warholin näkemystä "viidestätoista minuutista kuuluisuudessa"? Miten näin tyhmä henkilö voi osua näin olennaisen ja yhä vain ajankohtaisen asian ytimeen (esim. tosi-TV nykyään).

Ellilä kuitenkin väittää että juuri alhaisen äo:n perusteella afrikkalaisista ei ole mitään odotettavissa. He ovat arvottomia Ellilän mukaan.

Ellilä tietysti vastaa, että ei pidäkään kuvataiteesta. Toivottavasti hän ei ala agitoimaan vihaa 1950 -luvun jälkeistä kuvataidetta vastaan. Se ei kyllä olisi rikos, pelkästään äärimmäisen kyllästyttävää.

Niin on nyt muutenkin: valtiopetos, hoh-hoijaa... Menettelyä julkisessa toiminnassa saa toki arvostella. Toivottavasti Ellilä ei vain sorru tuollaiseen pateettisuuteen tuomioistuinkäsittelyssä.

Mitäs jos joku keksii alkaa vihaamaan kaikkia, jotka tienaa alle 20 tonnia vuodessa eli on yhteiskunnassa saamapuolella, veronmaksajien kukkarolla erilaisten tukien muodossa. Ellilä tietenkin vastaa ettei tietenkään ole syytä vihata, jos on älykkäämpi kuin ne tummaihoiset, jotka tienaa alle 20 tonnia ja on saamapuolella. Tummaihoisia pitää kuitenkin vihata koska ne todennäköisesti tienaa alle 20 tonnia ja on saamapuolella. Ellilä pyytää kääntämään katseensa pois itsestänsä ja suuntaamaan ne niihin eurooppalaisen rodun lippulaivoihin, jotka tienaa yli millin optiona. Koska eikö olekin huomionarvoista, kuinka samanlainen Ellilä on niiden kanssa?

Anonyymi kirjoitti...

Maahanmuutto vai maahanmuuttaja? Kyllä asialla on merkitystä. Itse asiassa tämä on se ero, jonka perusteella Ellilä saa syytteen. Ellilän epäilty rikos liittyy nimenomaan "maahanmuuttajavastaisuuteen" ei "maahanmuuttovastaisuuteen". Ellilän maahanmuuttajavastaisuudesta tosin seuraa luonnollisesti myös maahanmuuttovastaisuus.

Joku syyhän siihen maahanmuuton vastustamiseen on oltava. Ellilä kertoo kirjoituksessaan syitä maahanmuuton vastustamiseen. Tärkeimmät, yleisimmät ja vakuuttavimmat maahanmuuttovastaisuuden perustelut liittyvät nimenomaan maahanmuuttajien ominaisuuksiin.
Ei ole olemassa mitään pelkkää maahanmuuttovastaisuutta. Sehän tarkoittaisi, että vastustaisi myös esim. valkoisten tanskalaisten maahanmuuttoa. Maahanmuuttovastaisuus koskee siis vain tiettyjä maahanmuuttoryhmiä. Sellainen valikoiva maahanmuuttovastaisuus vaatii perusteluja. Miksi juuri maahanmuuttajaryhmien X ja Y maahanmuutto pitää lopettaa? Näitä perusteluja löytyy mm. Ellilän kirjoituksesta Yhteiskunta koostuu ihmisistä.

Adelphi kirjoitti...

"Maahanmuuttovastaisuuden" ja "maahanmuuttajavastaisuuden" erottelu on absurdia siksikin, että aivan samoin kuin yhteiskunta koostuu ihmisistä, maahanmuutto koostuu maahanmuuttajista. Ks.:

http://www.halla-aho.com/scripta/lisayksia_edelliseen.html

Anonyymi kirjoitti...

"Maahanmuuttovastaisuuden" ja "maahanmuuttajavastaisuuden" erottelu on absurdia siksikin, että aivan samoin kuin yhteiskunta koostuu ihmisistä, maahanmuutto koostuu maahanmuuttajista. Ks.:

Ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että Ellilän epäilty rikos liittyy maahanmuuttajavastaisuuteen. Eikä poista myöskään sitä faktaa, että Ellilä useasti väittää syytteen liittyvän maahanmuuttovastaisuuteen tai maahanmuuttokritiikkiin.

Edelliset kommentit vain toistavat ja vahvistavat sitä, että Ellilän maahanmuuttovastaisuus on seurausta maahanmuuttajavastaisuudesta. But that is not the point.

Ellilän tapauksessa tämä liittyy melko läheisesti esim. puhdasrotuisuuden oppiin ja vihan lietsomiseen. Joissakin kommenteissa haaveillaan etnisestä puhdistuksesta.

Mutta se vaan on kiellettyä mennä sanomaan jollekin suoraan tai mennä julkisuudessa julistamaan, että sinä ja kaikki sun näköset on tyhmiä, arvottomia ettekä kuulu tänne. Ellilän tavoite on, että jonain päivänä hän voisi mennä sanomaan vapaasti, että "sinä, sun lapset, siskot ja veljet, isä ja äiti, mummi ja vaari on tyhmiä ja arvottomia, koska eräs tutkimus esittää, että sun äo on todennäköisesti mun äo:ta alhaisempi. Koska olen teidät nyt näin ilmiantanut, menkää lähimmälle poliisiasemalle hakemaan menolippu Vinkuintiaan. Sä olet huonompi ja sua saa vihata, vaikka mulla on sama tulotaso kuin teillä ja vaikka munkin tutkinnot on pahasti levällään tai niitä ei ole, vaikka mä olen syönyt hyvin, osaan kieliä ja imenyt koko elämäni korkekulttuurin vaikutteita. Mutta mä muistutankin enemmän sitä heeboa, joka oli tän viikon Fortune -lehden kannessa, joten mä oon parempi ku sä, eli painu vittuun ja kaveris kans."

Kaikki päättäjät, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä syyllistyvät valtiopetokseen. Päälle muutama latinankielinen värssy. Tätä pakettia en ostaisi, enkä möisi edes eteenpäin vaikka ilmatteks saisin.

En yksinkertaisesti kestä ajatusta, että Ellilä edustaisi millään tavalla niitä saavutuksia, mitä länsimainen korkeakulttuuri tuottaa. Jokaisella keksinnöllä ja saavutuksella pitäisi olla tekijänoikeudellinen suoja, ettei Ellilä tai muu vastaava omisi sitä itselleen tai pitäisi itseään niiden edustajana. Mercedes-Benzin edustajan pitäisi astua esiin ja ilmaista selkeästi, ettei sillä ole mitään tekemistä Ellilän ajatusten ja mielipiteiden kanssa (kuva artikkelissa "Valtio koostuu ihmisistä").Ja todennäköisesti sen tekisin, jos asia olisi hieman tunnetumpi.

Ja sitä paitsi haastehakemukset toimitetaan saantitodistuksella siihen osoitteeseen, jonka on muuttoilmoitukseen ja / tai väestörekisterikeskukseen ilmoittanut. Pitkä kokemukseni on opettanut, että tämä on yksi ns. sähläri-indikaattori.Ne jotka jättää tuon tekemättä, joiden asumis-status ja osoite-status on jollain tavalla ailahteleva, ettei posti löydä perille, niiden kohdalla voi tehdä oletuksen, että on todennäköisesti yksi epäterve harrastus, riipuvuus, persoonallisuuden piirre tai intohimo, joka lopulta suistaa asiat raiteiltaan. Ja sitten ovat aivan pöljästyneitä kun asioihin tuleekin toppi, hukka ja pukka. Hommat kaatuu, ei tutkintoa, työttömyys, syrjäytyminen. Kurimuksen syntyminen kestää vuosia ja sitten ollaankin tosi syvällä, ikuisesti toisten avun armoilla. Erityisen lujille ottanee nyt tässä tapauksessa, libertaani yms.

"Tehdä maahanmuuttopäätöksiä kansan mielipidettä kuulematta?" Suomessa on edustuksellinen demokratia ja systeemi toimii näin. Kukaan ei tietenkään ole keksinyt mennä myöskään pyytämään libertaani-Ellilältä allekirjoitusta valtakirjaan, jossa hän hyväksyy tämän järjestelyn ja myöntyy siihen osallistumaan. Ilmeisesti hän ei tätä allekirjoittaisikaan, mutta sillä ei nyt liene käytännön merkitystä. Varmaan Ellilälle pitäisi antaa kymmenen ääntä käytettäväksi vähintään. Niin, miksei ole jo annettu, ihmettelee hän. "Mun korttelissa on jollakin Mersu ja muistutan ihonväriltäni Jorma Ollilaa."

Anonyymi kirjoitti...

Uskomatonta että 2007 Suomessa tehdään rikosilmoituksia tälläisistä jutuista. Kovasti ihmettelen kun jutussa on viitattu tutkimuksiin ja viranomaislähteisiin. Pitää varmaan poliisikin laittaa syytteeseen koska julkaisee maahanmuuttajien rikostilastoja, kauhean rasistisia tilastoja. Ja mistä lähtien totuuden kertominen on ollut rasistista? Nämä ihmiset ketkä tämän ajojahdin takana ovat pitää saada pois viralta. Tuolla virkamiestasolla ei pitäisi näin karkeita arviointivirheitä tulla. Tsemppiä Ellilälle

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki nämä Ellilän vastaiset kirjoitukset osoittavat todellakin, ettei länsimainen kulttuuri ole se kaikista elinvoimaisin tai parhain verrattuna aasialaiseen tai islamilaiseen. Siitä yksinkertaisesta syystä, että länsimaalaiset valkoihoiset ovat vain niin altruistisia muille ja kun muut ei ole... Niin altuistisia, etteivät kuuntele Mikko Ellilän varoituksia.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä se suurin ongelma Puumalainen - Illman ajatuspoliisissa on.

Kirjoitit:

[i]"Mutta se vaan on kiellettyä mennä sanomaan jollekin suoraan tai mennä julkisuudessa julistamaan, että sinä ja kaikki sun näköset on tyhmiä, arvottomia ettekä kuulu tänne. Ellilän tavoite on, että jonain päivänä hän voisi mennä sanomaan vapaasti, että "sinä, sun lapset, siskot ja veljet, isä ja äiti, mummi ja vaari on tyhmiä ja arvottomia, koska eräs tutkimus esittää, että sun äo on todennäköisesti mun äo:ta alhaisempi. Koska olen teidät nyt näin ilmiantanut, menkää lähimmälle poliisiasemalle hakemaan menolippu Vinkuintiaan. Sä olet huonompi ja sua saa vihata, vaikka mulla on sama tulotaso kuin teillä ja vaikka munkin tutkinnot on pahasti levällään tai niitä ei ole, vaikka mä olen syönyt hyvin, osaan kieliä ja imenyt koko elämäni korkekulttuurin vaikutteita. Mutta mä muistutankin enemmän sitä heeboa, joka oli tän viikon Fortune -lehden kannessa, joten mä oon parempi ku sä, eli painu vittuun ja kaveris kans.""[/i]

Koko vuodatuksesi on valitettavasti vain tulkintaasi ja itse rakentelemaasi olkiukkoa. Mitään vetämiäsi johtopäätöksiä ei tuolla Elilän orgiskirjoituksessa ollut.
Kaikki mitä kirjoitit on omaa tulkintaasi ja kertoo sinusta itsestäsi. Ei Ellilästä.

Kun ruvetaan tekemään syyttämispäätöksiä kahden vuoden vankeusuhalla, ei voida toimia kuten sinä tai Puumalainen ja näköjään syyttäjä ovat toimineet.

Kun siirrytään tarkalleen sanotun ulkopuollele ja puumalainen hehkuttelee "oppikirjamaisuuksiaaan" ja sinä "diasporia" - pitää muistaa, että mitään noita ei tekstissä sanottu - ne ovat syntyneet sinun ja Puumalisen päissä. se mitä ellilä on tarkoittanut ei voi tietää kuin Ellilä.

Onhan se ahdistavaa, kun tökeröt mielipiteet ahdistavat, mutta kun aletaan rakentelemaan sanotun taakse rakennelmia - joihin vedotaan syyttäessä, ollaan kaltevalla pohjalla sanavapauden kannalta.

Jos Puumalaisen ja sinun fantasiasi menee läpi, niin lähes kaiken sanotun voidaa alkaa väittää sisältävän piilomerkityksiä, josta voidaan haastaa esim. herjauksesta oikeuteen pelkällä tuntumalla, että sanottussa on herjaava piilomerkitys, vaikka itse sanat eivät siihen riittäisi.

Tuolle suosimallesi tielle ei pidä lähteä.

Kertoja kirjoitti...

Ellilälle yksi kysymys ja toivomus.

Sanot blokitekstissäsi: "Mikko Puumalainen on julkisesti sanonut tehneensä n. 40 samanlaista tutkintapyyntöä vuodessa. Yhtäkään näistä muista tapauksista ei ole käsitelty julkisuudessa. Muut Puumalaisen poliittisen ajojahdin uhrit ovat olleet hiljaa. He ovat itse ehkä käpertyneet kokoon siilipuolustukseen ja yrittäneet mennä näkymättömiin välttyäkseen lainvastaisesti toimivien viranomaisten harjoittamalta mielipideterrorilta jatkossa."

Minä olen tammikuussa Puumalaisen tekemän tutkintapyynnön perusteella syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjänä on valtionsyyttäjä Mika Illman. Syyte koskee runokirjaani Syitä ja seurauksia http://www.geocities.com/petri_peltonen/index.html?1192471179994

En minä ole nyt ollut hiljempää kuin tavallisestikaan.

Kysymykseni ja toivomukseni: Jos olet saanut tiedot vähemmistövaltuutetulta hänen tekemistä tutkintapyynnöistä, niin olisin kiinnostunut niistä oman puolustukseni kannalta, joten voisinko saada niistä kopion? Teen kyllä oman puolustukseni ja ajan itse asiaani oikeudessa. Tuomio on kuitenkin se, mitä valtionsyyttäjä vaatii, joten yksi hailee mitä oikeudessa sanotaan ja perustellaan. Syyttäjän loppupuheenvuoro kestää todenäköisesti 20 sekuntia eikä hän ota kantaa oikeudessa esiin tulleisiin syyttömyyttäni puolustaviin seikkoihin.

IDA kirjoitti...

"Koko vuodatuksesi on valitettavasti vain tulkintaasi ja itse rakentelemaasi olkiukkoa. Mitään vetämiäsi johtopäätöksiä ei tuolla Elilän orgiskirjoituksessa ollut."

Tämä on harvinaisen totta ja aika yleispätevääkin näistä asioista keskusteltaessa.

Sitä törmää säännöllisesti aivan uskomattomiin vuodatuksiin, jota kertovat eniten kirjoittajasta itsestään.

Anonyymi kirjoitti...

"Koko vuodatuksesi on valitettavasti vain tulkintaasi ja itse rakentelemaasi olkiukkoa."

Ai. Tämähän on hyvä uutinen. Ellilä ei siis pidä kohtaamaansa afrikkalaista itseään tyhmempänä. Eikä hän ole sitä mieltä että kaikki tämän afrikkalaiset sukulaisensa ovat vääjäämättä aivan yhtä tyhmiä.

Onko harhakuvani tästä sitten se minun olkiukkoni pää?

Eikä hän siis haluakaan poistaa tältä oleskelulupaa, mikä käytännössä tarkoittaa karkottamista, (mikä taasen käytännössä tarkoittaa että poliisi tulee ja poliisi vie. Ja että poliisi varaa tälle henkilölle lentolipun ja lähtee vielä itse saatille.)

"Toiseksi on poistettava oleskeluluvat kaikilta Euroopan ulkopuolisten valtioiden kansalaisilta, jotka eivät edellisen vuoden verotietojen mukaan ole maksaneet riittävästi veroja kustantaakseen oman osansa julkisen sektorin menoista." "Tätä rajaa voidaan mielivaltaisesti nostaa joka vuosi, jotta oleskeluluvan omaavien ulkomaalaisten määrä pienenee vuosi vuodelta."

Tämähän on mainiota. Ellilä ei siis ole sanonut, että käytännössä suurelta osaa ulkoeurooppalaisilta pitäisi poistaa oleskelulupa myös mielivaltaisin perustein. Kyllä hän niin juuri sanoo. Eli siis tervemenoa hakemaan menolippu poliisiasemalta minne lie Vinkuintiaan.

Onko harhakuvani tästä sitten se minun olkiukkoni vartalo?


Onko sitten Ellilällä jokin korkeakoulututkinto, jonka hän tässä kaikessa tässä narsismissaan on unohtanut mainita?

Eli tässäkö olkiukon vasen käsi?

Onko hänen tulonsa sittenkin jopa niin isot, että olisivat sittenkin riittäneet mainintaan Espoon kunnan verotustiedoissa. Raja on 20 000. Jos sen alle menee, on todennäköisesti saamapuolella, eli maksaa "liian vähän veroja".

Olkiukon oikea käsi?

Eikö Ellilä olekaan syönyt koko elämänsä paremmin kuin afrikkalainen siirtolainen, eikö hän osaakaan kieliä, eikö hän olekaan imenyt korkeakulttuurin vaikutteita? Eikö hänellä siis kaiken kaikkiaan ole ollut moninverroin paremmat lähtökohdat täyttää ne vaatimukset, joita hän afrikkalaisille pitää mahdottomina. Korkea koulutus ja hyvät tulot. Vaan miten on oma laita?

Olkiukon vasen jalkako se oli tässä?

Eikö hän sitten muistutakaan enemmän kuin kohtaamansa afrikkalainen sitä todennäköisesti valkoihoista suuryrityksen johtajaa, joka poseeraa Fortunen kannessa? Älkää nyt sanoko, että Ellilä on pistänyt vahvasti retusoidun kuvan esittämään alter egoaan omassa blogissaan?

Vaikka meneekin vähän lipan alta, olkiukon oikea jalka varpaineen taitaa ollakin jo tässä?

EI TIETENKÄÄN tätä kaikkea voi lukea suoraan Ellilän originaalikirjoituksesta. Pitää lukea muutakin tekstiä ajatuksella ja muodostaa kokonaiskuva, mitä Ellilä oikeastaan sanoo. Eikö jokainen suureksi vaikuttajaksi halajava ole tällaisen erityiskohtelun ja -huomion arvoinen? Kyllä sellainen joitakin saattaa jopa mairitella.

Tietysti voihan tätä "harhakuvaa" loiventaa siten, että ei Ellilä varmaan itse vaivautuisi kadulle tätä tiiviiksi artikuloimaani sanomaa levittämään kohtaamilleen mustille, rotuhygieenikko kun on, vaan että tietenkin joku hänen kehotuksestaan menisi ja tekisi sen. Tämä itse asiassa vain täydentää kokonaiskuvaa Ellilästä. Ja tästähän pyrkimyksestä, eli saada muut tekemään siten, tässä taitaakin olla perimmiltään kyse.

"Sitä törmää säännöllisesti aivan uskomattomiin vuodatuksiin, jota kertovat eniten kirjoittajasta itsestään."

Kyllä. Nimenomaan tästä on kyse. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi ylipäätänsä halusin avata muidenkin silmiä.

Anonyymi kirjoitti...

Kato, Säämiskä on vaihtanut vaipan ja äiti on päivittänyt kirjanmerkit joten skenen kuumin vaikuttaja on vihdoin löytänyt bittiavaruudesta Ellilän blogiin.

Tässä Säämiskän postaus on todiste, että hieman yksinkertainenkin ihminen kykenee kovasti ponnistellen saavuttamaan pieniä henkilökohtaisia voittoja eli paikallistamaan blogin noin puolen vuoden yrityksen jälkeen.

paskatutka kirjoitti...

Mitäs jos joku keksii alkaa vihaamaan kaikkia, jotka tienaa alle 20 tonnia vuodessa eli on yhteiskunnassa saamapuolella, veronmaksajien kukkarolla erilaisten tukien muodossa.

Uskomatonta, että tuollainen vitun ääliö on asianajaja (ilmeisesti).

Tajuatko, että alle 20 000 tienaava voi olla ihan oikea veronmaksaja, mutta esim. 50 000 vuodessa tienaava ei sellainen ole. Jos et tajua niin vihellä ja tulen vääntämään sinulle rautalankaa.

Vai onko Säämiskä jonkun kaupungin/kunnan tai valtion palvelukseen päätänyt lakipeelo, joka ei ole epäpätevyyttään saanut töitä muualta?

Anonyymi kirjoitti...

Ellilä on tällä hetkellä ainoa suomalainen islam- ja monikulttuurikriitikko (ainoita koko länsimaissa, jos verrataan vain tunnetuimpiin kriitikoihin kuten Melanie Phillipsiin, Robert Spenceriin jne), joka on tarjonnut vakavasti otettavaa poliittista ohjelmaa ongelmien korjaamiseksi ja valkoisen, ei-islamilaisen Euroopan pelastamiseksi.

Anonyymi kirjoitti...

"
Ai. Tämähän on hyvä uutinen. Ellilä ei siis pidä kohtaamaansa afrikkalaista itseään tyhmempänä. Eikä hän ole sitä mieltä että kaikki tämän afrikkalaiset sukulaisensa ovat vääjäämättä aivan yhtä tyhmiä.

Onko harhakuvani tästä sitten se minun olkiukkoni pää?"

Kyllä. Et voi millään tietää mitä Ellilä pitää tapaamistaan afrikkalaisista X tai Y. Vain Ellilä sen voi tietää siellä harmaassa massaan tapaamishetkellä.

Ja Ellilän esittelemä kellokäyrä väitteineentodentaa sen, että afrikkalaisissa on paljon sinua ja erityisesti minua fiksumpijakin tallaajia.

Aika olkiukkoja rakentelet? Et satu olemaan rakennusalalla? Siellä on kuulemma nykyään aika kovat paineet?

Anonyymi kirjoitti...

"
Tässä Säämiskän postaus on todiste, että hieman yksinkertainenkin ihminen kykenee kovasti ponnistellen saavuttamaan pieniä henkilökohtaisia voittoja eli paikallistamaan blogin noin puolen vuoden yrityksen jälkeen."

Totta tämä pieni askel kyseiseltä kommentoijalta tuo paljon toivoa valoisammasta tuleivaisuudesta kellokäyrän vasempaan laitaan sijoittuville afrikkalaisveljillemmekin!

Kyllä kaikki pystyvät parantamaan suoritteitaan, kun vain yrittävät!

Anonyymi kirjoitti...

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi ylipäätänsä halusin avata muidenkin silmiä.

Miksi Ellilän ominaisuudet tekisivät Ellilään kohdistuvista toimista yhtään vähemmän huolestuttavia sananvapauden kannattajien ja niiden monikulttuurikriitikkojen, jotka eivät ole henk.koht. ominaisuuksiltaan Ellilän kaltaisia, kannalta?

Lisäävätkö Ellilän ominaisuudet hänen rikosoikeudellista syyllisyyttään?


Eikä hän siis haluakaan poistaa tältä oleskelulupaa, mikä käytännössä tarkoittaa karkottamista, (mikä taasen käytännössä tarkoittaa että poliisi tulee ja poliisi vie.

Miten SINÄ ratkaisisit islamiin tai afrikkalaisiin liittyvät ongelmat? Jos Ellilän tulot ja tutkinnot ovat niin tärkeitä tässä keskustelussa, niin kyllä ovat silloin sinun omat maahanmuuttonäkemyksesikin.

Keimo kirjoitti...

Mielestäni oli loistava idea ottaa yhteyttä Kari Outiin tmv "kehäkettuun". Vaikkei Ellilä olekkaan tehnyt mitään väärää ja pidän voittoa todennäköisenä, niin vastassa on kuitenkin kaikkein rankin "koneisto" mitä voi vain voi olla, siksi myös puolustuksen olisi syytä ottaa käyttöönsä järein mahdollinen "aseistus". :)

Muutenkin kun tätä tapausta voidaan pitää jonkinlaisena ennakkotapauksena, tämä tulee vaikuttamaan meidän muidenkin "rasistien" tulevaisuuteen yllättävän paljon

-Keimo

Keimo kirjoitti...

Mielestäni oli loistava idea ottaa yhteyttä Kari Uotiin tmv "kehäkettuun". Vaikkei Ellilä olekkaan tehnyt mitään väärää ja pidän voittoa todennäköisenä, niin vastassa on kuitenkin kaikkein rankin "koneisto" mitä voi vain voi olla, siksi myös puolustuksen olisi syytä ottaa käyttöönsä järein mahdollinen "aseistus". :)

Muutenkin kun tätä tapausta voidaan pitää jonkinlaisena ennakkotapauksena, tämä tulee vaikuttamaan meidän muidenkin "rasistien" tulevaisuuteen yllättävän paljon

-Keimo

HekaHki kirjoitti...

Mikko, oli Hesari sittenkin sensuroinut, ehkä nyt myöhemmin, 16.11. iltakuuden aikaan osoitteessa http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Kansojen+%C3%A4lykkyyden+vertailu+h%C3%A4mment%C3%A4%C3%A4+HS-raatia/1135231321768 olevaan aiheeseen lisäämäsi kommentin, jonka julkaistuksi tulemista epäilit näissä kommenteissa sen jälkeen kun ko. kommentin olit Hesarille jättänyt tarkastettavaks.

Mika kirjoitti...

Puumalaisen ja kumppanien touhuja seuratessa on hyvin helppo ymmärtää, miksi joissakin maissa tapahtuu poliittisia murhia ja väkivallantekoja. Mielivaltaan ei ole väärin vastata mielivallalla.

Blogger kirjoitti...

Bluehost is the best website hosting company with plans for any hosting needs.