Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, tammikuuta 10, 2011

Monikulttuurisuuden ongelmat kouluissa


Suomen Kuvalehti:


Pystyykö koulu kotouttamaan maahanmuuttajat?

Helsinkiläisellä Myllypuron yläasteella tiivistyy maahanmuuttokeskustelun ydinkysymys: mikä on koulun rooli nuoren maahanmuuttajan sopeutumisessa? Nyt on viimeinen hetki toimia, jos halutaan välttää katastrofi, sanoo koulun entinen rehtori.

Mikä katastrofi? Maahanmuuton ja monikulttuurisuudenhan piti olla ihana, loistava, kulttuuriamme rikastuttava asia, jota ilman emme tule toimeen. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, koska ilman maahanmuuttoa Suomi kärsisi hirveästä työvoimapulasta. Näinhän meille on vuosikausia sanottu.

Miksi runsaasti maahanmuuttajaoppilaita omaavan koulun eli monikulttuurisen, maahanmuuttajien rikastuttaman koulun rehtori siis sanoo, että maahanmuutto aiheuttaa katastrofin?

Itähelsinkiläisen Myllypuron yläasteen oppilaista kolmannes on maahanmuuttajataustaisia. Koulusta viime vuonna eläkkeelle jäänyt rehtori Anneli Luotonen ratkoi monikulttuurisuuden ongelmia ansiokkaasti vuosikausien ajan.

Mitä ongelmia? Eihän monikulttuurisuudesta pitänyt tulla mitään ongelmia!

Monikulttuurisuudenhan piti olla ihanaa, luonnollista, väistämätöntä kehitystä, jota ilman emme kerta kaikkiaan pärjää.

Maahanmuuttajien piti olla Suomea rikastuttavia huippuosaajia, jotka poistavat hirveän työvoimapulamme.

Miten nämä maahanmuuttajat siis voivat aiheuttaa ongelmia?

Presidentti Tarja Halonen myönsi hänelle vuonna 2005 Arjen turvaaja -palkinnon, ja vuoden myllypurolaiseksi hänet valittiin 2007.

Miksi palkintoja ja kunnianimiä annetaan maahanmuuttajien rikastuttaman monikulttuurisen koulun rehtorille? Monikulttuuriset kouluthan ovat etuoikeutettuja, koska ne saavat nauttia afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten maahanmuuttaja-aineksien kulttuurisesta rikkaudesta!

Miksi siis tällaisen kulttuurillisesti rikkaan koulun rehtoria vielä erikseen palkitaan? Miksi hänelle annetaan palkinto nimeltä "Arjen turvaaja" ikään kuin hän olisi joutunut paljonkin puurtamaan saadakseen arkiset asiat toimimaan koulussaan? Tämähän viittaisi siihen, että monikulttuuristen koulujen toiminta olisi erityisen hankalaa! Eihän näin voi olla, koska se olisi rasismia!


Luotonen on julkisissa puheenvuoroissaan muistuttanut kerta toisensa jälkeen, että päättäjien on nyt viimeinen hetki herätä tajuamaan Itä-Helsingin koulujen erityisasema. Ja että pelkillä opetuksen keinoilla ei maahanmuuttajien kotoutumisen haasteita voida ratkaista.

Miksi maahanmuuttajien "kotoutumiseen" eli sopeutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan liittyy "haasteita" eli ongelmia?

Miksi maahanmuuttajien sopeutuminen Suomeen on niin hankalaa?

Maahanmuuttajienhan piti olla Suomea rikastuttavia huippuosaajia, jotka poistavat pahan työvoimapulamme. Miten tällaisilla ihanilla ihmisillä, jotka ovat Suomelle valtavan hyödyllisiä ja suorastaan välttämättömiä, voisi olla mitään hankaluuksia sopeutua Suomeen?

”Sekä opettajat että oppilaat ovat kovassa paineessa, he joutuvat venymään liikaa”, Luotonen pohtii.

Hän yritti pitkään ajaa yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken - laihoin tuloksin.

”Koulu kulkee omassa putkessaan, sosiaalitoimi omassaan, lastensuojelu omassaan. Yritin maahanmuuttajien kohdalla saada eri toimijat työskentelemään yhdessä. Mutta en saanut mitään aikaiseksi. Lastensuojelu ja sosiaalitoimi ovat liian ylikuormitettuja, henkilökunta vaihtui siellä puolen vuoden välein.”

Miksi maahanmuuttajia varten tarvitaan erityisen paljon sosiaaliviranomaisten ja lastensuojeluviranomaisten toimenpiteitä?

Maahanmuuttajathan ovat hienoja, sivistyneitä, koulutettuja, ammattitaitoisia, fiksuja ihmisiä. Maahanmuuttajilla ei voi olla sosiaalisia ongelmia. Mihin maahanmuuttajat siis tarvitsevat sosiaaliviranomaisia? Väittääkö tämä maahanmuuttajien rikastuttaman koulun rehtori, että maahanmuuttajat olisivat yleisesti sosiaalitoimiston asiakkaita? Eihän näin voi olla, koska sehän olisi rasismia!

Maahanmuuttajat eivät varsinkaan aiheuta työtä lastensuojeluviranomaisille, koska maahanmuuttajathan eivät koskaan pahoinpitele lapsiaan. Miksi siis paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita omaavan koulun rehtori väittää, että hänen koulunsa oppilailla lastensuojeluviranomaisten tarve on erityisen suuri? Sehän viittaisi siihen, että maahanmuuttajat syyllistyisivät lastensa pahoinpitelyyn ja muuhun huoltajalle sopimattomaan käytökseen, esim. insestiin tai lasten heitteillejättöön, paljon useammin kuin suomalaiset. Eihän asia voi olla näin, koska sehän olisi rasismia!Luotonen ei usko, että koulutuksen resurssit jatkossa juurikaan lisääntyvät. Kestääkö koulusysteemi tällaisessa tilanteessa maahanmuuttajien määrän kasvun?

”Vaikea kysymys. Myllypuron yläaste on kestänyt toistaiseksi, koska valtaosa opettajakunnasta suhtautuu tilanteeseen positiivisesti. Tiedän, että tämä ei ole itsestään selvää. Jos opettaja joutuu opettamaan hyvin eritasoisia oppilaita, se aiheuttaa hänessä ymmärrettävää ahdistusta ja vastustusta, että kuinka paljon oikein vaaditaan.”


Tässä siis vihjataan, että maahanmuuttajaoppilaat olisivat "hyvin eritasoisia" kuin suomalaiset oppilaat. Koska maahanmuuttajaoppilaiden sanotaan aiheuttavan "ahdistusta ja vastustusta" ja liiallisia vaatimuksia, maahanmuuttajaoppilaiden siis väitetään olevan keskimäärin paljon huonompaa, ongelmallisempaa oppilasainesta. Tällöin maahanmuuttajat olisivat siis erityinen ongelmaryhmä. Eihän näin voi olla, koska sehän olisi rasismia!

Maahanmuuttajienhan piti rikastuttaa Suomea. Maahanmuuttajista piti olla Suomelle vain hyötyä. Näin ollen ei voi olla totta, että maahanmuuttajataustaiset koululaiset olisivat keskimäärin erittäin huonoa oppilasainesta. Eivät maahanmuuttajat voi olla ongelmaryhmä, koska sehän olisi rasismia!


Monet maahanmuuttajat tarvitsisivat Luotosen mielestä aikalisän, mahdollisuuden käydä peruskoulua hieman kauemmin.

Miksi maahanmuuttajat tarvitsisivat enemmän aikaa samojen asioiden oppimiseen? Sehän tarkoittaisi, että maahanmuuttajat olisivat keskimäärin huonoja oppilaita! Eihän näin voi olla, koska sehän olisi rasismia!


”Koulu on ainoa paikka, jossa yhteiskunta pitää kiinni kaikista lapsista. Jos he liukuvat sieltä pois, missä heidät saadaan kiinni? Ei missään. Muualla maailmassa on nähty, mitä tapahtuu joutilaille nuorille miehille, jotka kokevat itsensä syrjityiksi. Jos he eivät ole mukana yhteiskuntaa tukevassa toiminnassa, he ovat mukana sellaisessa toiminnassa, joka ei ole yhteiskunnan mieleen.”

Miksi maahanmuuttajat olisivat erityisessä vaarassa "liukua" pois koulusta? Miksi heillä ei olisi samanlaisia edellytyksiä koulunkäyntiin kuin suomalaisilla lapsilla ja nuorilla?

Jos maahanmuuttajilla ei ole normaaleja koulunkäyntiin tarvittavia sosiaalisia ja kognitiivisia edellytyksiä, silloinhan maahanmuuttajat ovat sosiaalisesti ja kognitiivisesti paarialuokkaa.

Eihän näin voi olla, koska sehän olisi rasismia!

Miksi maahanmuuttajat olisivat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta ja olla koulunkäynnin päätyttyä joutilaita, epäsosiaalisia aineksia?

Jos tämä olisi totta, silloinhan maahanmuuttajat olisivat yleisesti yhteiskuntaan sopeutumatonta roskaväkeä, joutoväkeä, turhaa paskasakkia.

Eihän näin voi olla, koska sehän olisi rasismia!


Ei kommentteja: