Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

keskiviikkona, lokakuuta 31, 2007

Älykkyyskeskustelua Pravdassa

HS:n artikkeli alustuksena älykkyyskeskustelulle:


Emeritusprofessorit Richard Lynn ja Tatu Vanhanen julkaisivat viime vuonna kirjan IQ and Global Inequality, joka oli jatkoa samojen tekijöiden vuonna 2002 ilmestyneelle kirjalle IQ and the Wealth of Nations. Kirjoissaan Lynn ja Vanhanen pyrkivät osoittamaan, että eri kansojen keskimääräisessä älykkyydessä on eroja ja että älykkyydellä on merkitystä selitettäessä kansojen välistä eriarvoisuutta.

Vanhanen ja Lynn katsovat, että korkein älykkyysosamäärä on Itä-Aasian kansoilla, kuten kiinalaisilla, japanilaisilla ja korealaisilla. Heistä jäävät jälkeen eurooppalaiset, jotka ovat kuitenkin keskimäärin älykkäämpiä kuin esimerkiksi Latinalaisen Amerikan intiaaniväestö, Etelä-Aasian asukkaat tai pohjoisafrikkalaiset. Lynnin ja Vanhasen älykkyysvertailun häntäpäässä ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sijaitsevien valtioiden asukkaat.

Suomessa Tatu Vanhasen teeseistä kohistiin vuonna 2004. Niihin kiinnitettiin huomiota myös siksi, että Tatu Vanhanen on pääministeri Matti Vanhasen isä. Suomalaisessa tiedemaailmassa Tatu Vanhasen vertailevaan älykkyystutkimukseen on suhtauduttu enimmäkseen torjuvasti.

Tuoreen Sosiologia-lehden (3/07) artikkelissa Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J.P. Roos puolustaa IQ and Global Inequality -teoksessa esitettyjä väitteitä. Roos katsoo, että älykkyys on todellinen, tutkittavissa oleva ilmiö, joka vaihtelee sekä yksilöiden että väestöryhmien kesken. Roosin artikkeli on nähtävissä hänen kotisivuillaan internet-osoitteessa http://www.valt.helsinki.fi/staff/jproos/lynnvanhanen.htm

Roosin mielestä Lynn ja Vanhanen osoittavat konkreettisesti, että älykkyysmittaukset ovat riittävän kulttuurivapaita ja ne mittaavat olemassa olevia todellisia eroja. Roos katsoo Lynnin ja Vanhasen myös todistavan vakuuttavasti, että älykkyydellä on "iso merkitys kansojen välisen eriarvoisuuden selittämisessä".

Roos kirjoittaa, että älykkyyden tutkiminen on yhteiskuntatieteissä tabu, minkä vuoksi esimerkiksi Tatu Vanhanen on saanut mainetta "rasistina ja biologiahörhönä". Roos sanoo itse olleensa väärässä, kun hän on aiemmin pannut Vanhasen näkemyksiä halvalla.

Eri väestöryhmien älykkyyttä koskevista väitteistä on viime viikkoina kohistu myös Britanniassa ja Yhdysvalloissa. DNA:n kaksoiskierrerakenteen selvittäjänä tunnettu James Watson piti lokakuun puolivälissä Sunday Timesin haastattelussa Afrikan tulevaisuudennäkymiä synkkinä ja sanoi syyksi sen, että mustaihoiset eivät ole yhtä älykkäitä kuin valkoihoiset.
Kirsi Piha möläyttää:


Mitäs ihmeen järkeä siinä on? Jos oletamme kuten tutkijat Vanhanen ja Lynn, että älykkyys on synnynnäistä, ei sitä tutkimalla kaiketi pystytä myöskään parantamaan.Minä kommentoin tätä HS:n keskustelupalstalla näin:Miten niin "oletamme"? Eihän sitä ole noin vain oletettu, vaan älykkyyden geneettisyys on nimenomaan havaittu tekemällä tieteellisiä empiirisiä tutkimuksia. Kirsi Piha ei tajua tieteen perusperiaatteita.

Tutkimuksen tarkoituksena ei myöskään tarvitse olla älykkyyden parantaminen. Asioita voidaan tutkia, vaikka niitä ei pyrittäisi muuttamaan. Tieto esim. afrikkalaisten matalasta älykkyystasosta on erittäin relevanttia mm. kehitysapupolitiikan ja maahanmuuttopoliitikan kannalta. Kirsi Piha ei tajua tätä, vaikka on itse ollut kansanedustajana ja europarlamentaarikkona tekemässä poliittisia päätöksiä mm. nimenomaan kehitysapupolitiikasta ja maahanmuuttopoliitikasta.


Joku pelle nimimerkkikirjoittelija luuli olevansa fiksu veistellessään tällaisia näsäviisaita puujalkavitsejä ja sanaleikkejä:


Kirjoittaja tarkoittaa varmaankin, että kehitysapuna Afrikkaan pitäisi viedä särkeä, koska sen syönti kasvattaa järkeä. Tunnetustihan aliravitsemus alentaa älykkyyttä.

Mutta onko maahanmuuttopolitiikan kannalta yhtä arvokasta tieto juutalaisen, kiinalaisen tai amerikkalaisen matalasta älykkyystasosta kuin afrikkalaisen korkeasta älykkyydestä?

Mitä muita ominaisuuksia maahanmuuttajalta pitäisi mitata? Entä maastamuuttajalta?


Väänsin asiaa rautalangasta:

Tunnetustihan aliravitsemus alentaa älykkyyttä.

Myös geenit vaikuttavat älykkyyteen erittäin paljon. Tieto afrikkalaisten matalasta geneettisestä älykkyyspotentiaalista kertoo, että edes aliravitsemuksen poistamisella ei voitaisi nostaa afrikkalaisten älykkyystasoa eurooppalaisten tasolle. Kehitysapupolitiikka on siis täysin epärealistista, jos sen pyrkimyksenä on luoda kehitysmaihin eurooppalaistyylinen koulutusjärjestelmä.

Afrikkalaisten enemmistö on sellaisia ihmisiä, jotka Suomessa olisivat koulussa harjaantumisluokalla tai tukiopetuksessa. Eurooppalaistyylinen koulujärjestelmä on suunniteltu sen varaan, että oppilaiden keskimääräinen älykkyystaso vastaa eurooppalaisten keskitasoa. Koulujärjestelmä on suunniteltu sellaiseksi, että keskivertokoululainen on seiskan tai kasin oppilas. Koulujärjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi, jos keskivertokoululainen on nelosen oppilas. Afrikassa 25 oppilaan luokalla parhaat 2-3 oppilasta saattaisivat olla suomalaisella mittapuulla viitosen tai korkeintaan kuutosen oppilaita, kaikki loput pitäisi suomalaisessa koulusysteemissä käytettyjen arvostelukriteereiden perusteella jättää luokalle.

Eurooppalaistyylinen koulutusjärjestelmä ei siis sovellu Afrikkaan. Koulutustavoitteet on Afrikassa määriteltävä tyystin toisenlaisiksi kuin Suomessa. Jos esim. parhaat 10 % oppilasaineksesta ovat viitosen oppilaita, lukioon menevien osuus ei voi olla samat 50 % ikäluokasta kuin Suomessa.

Mitä muita ominaisuuksia maahanmuuttajalta pitäisi mitata?

Eri kansojen erilaiset älykkyystasot kertovat jotain siitä, minkätasoista menestystä voidaan kultakin maahanmuuttajaryhmältä odottaa. Suomessa asuvien afrikkalaisten työttömyysaste on n. 60 % ja kiinalaisten työttömyysaste n. 10 %. Tämä ero selittyy paljolti sillä, että vähäisen älykkyystason omaavien ihmisten on hankalaa hankkia Suomen työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista.

Koska afrikkalaisten työllistymismahdollisuudet Suomessa ovat heidän matalan älykkyystasonsa vuoksi hyvin heikot, Suomeen ei pitäisi ottaa afrikkalaisia maahanmuuttajia. Suomeenhan halutaan nimenomaan työperäisiä maahanmuuttajia, ainakin näin poliittiset päättäjämme jatkuvasti sanovat julkisuudessa. Eiväthän työttömät maahanmuuttajat voi olla työperäisiä maahanmuuttajia, joten meidän ei siis pitäisi ottaa vastaan työttömäksi jääviä, Suomen työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista tyystin vailla olevia afrikkalaisia maahanmuuttajia.Tässäkin asiassa poliittisesti korrektia dogmaa kritisoivat tahot siis voittavat väittelyn 6-0, koska dogman puolustajilla ei kerta kaikkiaan ole yhtään mitään argumentteja.

9 kommenttia:

Adelphi kirjoitti...

Keskustelupalstalle ilmestyi pian kommenttisi jälkeen kommentti tällaiselta anonyymilta, joka toivoi HS:n tekevän "soininvaarat":

Keskustelu syytä lopettaa
Kuinka Karl Marx tavataan | 30.10.2007 16:28

Tälle älykkyyskeskustelulle on käynyt täsmälleen samalla tavalla kuin lukemattomille eri yhteyksissä ja palstoilla viime aikoina käydyille keskustelulle. Eli keskustelu on käytännössä muodostunut muukalaisvihaajien propaganda-areenaksi, jossa he käyvät eri nimimerkkien alta näennäisväittelyä toistensa kanssa ja uskovat siten saavansa sanomaansa levitetyksi.

HS-toimitus voisi ottaa selville miten muut suomalaiset keskustelupalstat ovat tällaisista täysin saman kaavan mukaan tehdyistä hyökkäyksistä selvinneet. Jotkut ovat selvinneet jotkut eivät. Esimerkiksi monet historiapalstat ovat menettäneet kaikki asialliset keskustelijansa ja niille on jäänyt jäljelle vain sanomattoman tympeä kansallismielisten keskinäinen naamioleikki.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin väännetty rautalangasta. Toivottavasti menee perille joskus!

jonathan kirjoitti...

"tehdä soininvaarat"

:)

Anonyymi kirjoitti...

"Afrikkalaisten enemmistö on sellaisia ihmisiä, jotka Suomessa olisivat koulussa harjaantumisluokalla tai tukiopetuksessa. Eurooppalaistyylinen koulujärjestelmä on suunniteltu sen varaan, että oppilaiden keskimääräinen älykkyystaso vastaa eurooppalaisten keskitasoa. Koulujärjestelmä on suunniteltu sellaiseksi, että keskivertokoululainen on seiskan tai kasin oppilas. Koulujärjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi, jos keskivertokoululainen on nelosen oppilas. Afrikassa 25 oppilaan luokalla parhaat 2-3 oppilasta saattaisivat olla suomalaisella mittapuulla viitosen tai korkeintaan kuutosen oppilaita, kaikki loput pitäisi suomalaisessa koulusysteemissä käytettyjen arvostelukriteereiden perusteella jättää luokalle."

Jos Afrikkalaisilla on ÄO 70 niin 3-4 prosentilla on on ainakin ÄO sata niin silloin ainakin yhdellä afrikkalaisella pitäisi olla keskiarvo 8 - 7

Suvaitsevainen kirjoitti...

Jos emme ota maahanmuuttajia valikoimatta, Hitler nousee haudastaan.

Anonyymi kirjoitti...

Prof. Roos on hieno poikkeus yhteiskuntatieteilijöiden joukossa.
kuukausiliitteen jutussakin poseerasi Darwin t-paidassa!

Mikko Ellilä kirjoitti...

Yritin postata Pravdan palstalle tämän, mutta se oli liian pitkä. Saa nähdä, meneekö lyhennetty versio läpi. Viime aikoina Pravdan keskustelua ei käsittääkseni ole sensuroitu, mutta joku fanaatikkomoderaattori voi vetää tästä herneen nenään.
[quote]Tutkiko Vanhanen%co muka _synnynnäistä_ älykkyyttä? Ei, koska ainoa tapa mitata synnynnäisiä piirteitä ovat kaksostutkimukset, ja niitähän ei tässä tapauksessa olisi voinut soveltaa.[/quote]

Totta.

[quote]Jos ja kun Vanhanen&co ei tutkinut synnynnäistä älykkyyttä, ei hän kaiken järjen mukaan voi vetää johtopäätöksiä eri rotujen synnynnäisestä älykkyydestä.[/quote]

Vanhanen ei edes pyrkinyt tutkimaan älykkyyden geneettistä komponenttia, vaan tekemään tilastollista analyysia eri maiden välisten, reaalisesti olemassaolevien ja mitattujen ÄO-erojen korrelaatiosta BKT-erojen kanssa.

[quote]Voiko älyykkysosamäärää mitata muuten kuin vertaamalla yksilöä muihin yksilöihin saman populaation sisällä?[/quote]

Kyllä voi.

[quote]Ei, koska määritelmällisesti ÄO juuri tuo vertailun tulos.[/quote]

Väärin. ÄO kertoo pärjäämisestä tietynlaisessa testissä. ÄO-asteikko on kalibroitu siten, että valkoisten ihmisten mediaani on 100 pistettä ja keskihajonta 15 pistettä. Testi on sama kaikkialla maailmassa. Afrikkalaiset saavat täsmälleen samasta testistä keskimäärin huonompia tuloksia kuin eurooppalaiset. Vertailu on siis mahdollista aivan samalla tavalla kuin vaikkapa urheilutulosten vertailu eri kansojen välillä on mahdollista täysin riippumatta siitä, missä maassa kukin urheilulaji on keksitty.

[quote]Voiko samalla älykkyysmittarilla mitata kahden eri kansan älykkyyttä? Ei, koska mittarit ovat kulttuurisidonnaisia.[/quote]

Väärin. ÄO-asteikko ei ole kulttuurisidonnainen. ÄO-testit eivät ole kulttuurisidonnaisia. Metrijärjestelmäkään ei ole kulttuurisidonnainen. Afrikkalaisten urheilutuloksia voidaan mitata metrijärjestelmällä huolimatta siitä, että metrijärjestelmä on keksitty Euroopassa. ÄO-testit eivät suosi eurooppalaisia aivan kuten metrijärjestelmäkään ei suosi eurooppalaisia.

[quote]Jos älykkyys määritellään yksilön omaan ympäristöönsä sopeutumiseksi,[/quote]

Sitä ei määritellä niin. Vanhanen ja Lynn eivät puhu "yksilön sopeutumisesta omaan ympäristöönsä", vaan ÄO:sta.

ÄO ei mittaa "yksilön sopeutumista omaan ympäristöönsä".

[quote]ympäristöt ovat erilaisia, ja asettavat erityyppisiä kognitiivisia vaatimuksia yksilöille.[/quote]

Totta. Juuri tästä syystä on ilmiselvää, että eurooppalaisten ja japanilaisten älykkyys on kehittynyt erilaiseksi kuin afrikkalaisten ja Australian alkuasukkaiden.

Erilaisissa ympäristössä ihmisiin on kohdistunut erilainen evolutiivinen valintapaine. Euroopan ja Itä-Aasian kylmemmissä ilmastoissa korkeammasta älykkyydestä on ollut hyötyä jälkeläisten saamisten ja niiden elättämisen kannalta paljon enemmän kuin Afrikan ja Australian lämpimissä ilmastoissa: kylmässä maassa tarvitaan enemmän älykkyyttä ravinnon hankkimiseen ja talojen rakentamiseen ja lämmittämiseen kuin lämpimissä maissa.

Tästä syystä kylmemmissä ilmastoissa tuhansien sukupolvien ajan eläneillä roduilla eli eurooppalaisilla ja itäaasialaisilla on korkeampi keskimääräinen geneettinen älykkyyspotentiaali kuin lämpimissä ilmastoissa eläneillä roduilla. Afrikassa ja Australiassa geneettisesti matalampiälyiset ihmiset eivät ole karsiutuneet pois väestöstä, koska lämpimissä maissa vähäinenkin älykkyys riittää ravinnon hankkimiseen, majan/teltan pystyttämiseen ja jälkeläisten saamiseen ja niiden elättämiseen. Euroopan ja Itä-Aasian kylmemmissä ilmastoissa älykkäät ihmiset ovat kyenneet kasvattamaan enemmän jälkeläisiä aikuiseksi asti kuin tyhmät, koska tyhmien lapset ovat helpommin kuolleet nälkään ja kylmyyteen. Euroopan ja Itä-Aasian väestöistä on siis darwinistisesti karsiutunut pois tyhmempää ainesta, jolloin väestön keskimääräinen geneettinen älykkyyspotentiaali on väistämättä noussut.

Koko ihmiskuntahan on alun perin lähtöisin Afrikasta, koska homo sapiens biologisena lajina muodostui siellä. Afrikasta Eurooppaan ja Itä-Aasiaan muuttaneiden ihmisten geneettinen älykkyyspotentiaali on tuhansien sukupolvien aikana väistämättä noussut korkeammaksi kuin Afrikkaan jääneen ihmispopulaation geneettinen älykkyyspotentiaali, koska Euroopan ja Itä-Aasian kylmemmissä ilmastoissa evolutiivinen valintapaine on suosinut korkean älykkyyden aikaansaavat geenit omaavien ihmisten lisääntymistä, Afrikan lämpimässä ilmastossa tällaista valintapainetta ei ole ollut.

Anonyymi kirjoitti...

En usko, että neekereiden alhainen ÄO on enää mikään ongelma 20-50 vuoden kuluttua. Tiede ja teknologia ovat siinä vaiheessa niin pitkällä, että neekereiden ÄO:ta voidaan keinotekoisesti nostaa kymmenillä eri keinoilla. Itse asiassa koko ÄO alkaa muuttua jossain vaiheessa turhaksi, koska ihmisen ja ylivertaisten koneiden yhteensulautuminen kiihtyy. Maailman nopeimmat jalatkin ovat turhat siinä vaiheessa kun istuu Ferrarin ratissa.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Uskot siis jonkinlaiseen transhumanismiin. Valitettavasti tuollaiset skenaariot eivät ole kovin relevantteja nyt tällä hetkellä meneillään olevan valtavan maahanmuuttoaallon kannalta. Transhumanistiset visiot toteutuvat vain, jos länsimaiseen sivistykseen kuuluva tieteellinen tutkimus ja teknologinen tuotekehittely saa jatkua vapaasti. Kun pimeää keskiaikaa edustavat arabit ja afrikkalaiset ottavat vallan Euroopassa, kaikki tiede ja moderni teknologia tuhoutuu. Jos valkoiset miehet eivät enää hallitse Eurooppaa, 50 vuoden päästä meillä ei ole enää sähköä, puhelimia, tietokoneita, autoja tai lentokoneita.