Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

lauantaina, lokakuuta 20, 2007

Multikulti-inkvisitio julistaa tieteelliset tutkimustulokset kerettiläisiksi

Yleensä monikulttuurisuudesta käytävä kriittinen keskustelu on poliittista keskustelua maahanmuutosta, sen yhteiskunnallisista seurauksista, tarvittavista maahanmuuton rajoituksista, maahanmuuttajien integroimisesta työmarkkinoille ja maahanmuuttajien kulttuurillisesta assimiloitumisesta.

Tämä kaikki on äärimmäisen tärkeää keskustelua, mutta on hyvä muistaa myös multikultiuskovaisten pyrkimykset tukahduttaa tiettyjen objektiivisten tosiasioiden raportoiminen julkisuudessa.

Poliittiset mielipidekysymykset on nähtävä irrallaan empiirisistä faktakysymyksistä. Arvoarvostelmat ovat eri asia kuin tosiasia-arvostelmat.

Multikultiuskonnon epätoivoisuutta ja epärehellisyyttä osoittaa nimenomaan uskovaisten kyvyttömyys nähdä tätä eroa. Fanaatikkojen johtama poliittisen korrektiuden inkvisitio julistaa tieteelliset tutkimustulokset kerettiläisiksi, jos ne ovat ristiriidassa multikultiuskonnon dogman kanssa. Multikultiuskonto ei siis vain perustu sellaisiin arvoarvostelmiin, jotka ovat ristiriidassa kansan valtaenemmistön arvomaailman kanssa. Multikultiuskonto perustuu myös täysin virheellisiin ja perusteettomiin tosiasia-arvostelmiin, joiden asettaminen kyseenalaiseksi tuomitaan poliittisin perustein.

Uskovaiset siis nimenomaan eivät näe eroa arvoarvostelmien ja tosiasia-arvostelmien välillä. Humen giljotiiniksi kutsuttu periaate no ought from is voidaan kääntää myös toisin päin: siitä, millaisia asioiden pitäisi olla, ei voida vetää johtopäätöksiä siitä, millaisia ne todellisuudessa tällä hetkellä ovat. Tätä multikultiuskovaiset eivät tajua.

Koska uskovaisten mielestä rotuja ei pitäisi olla olemassa, he yrittävät dogmaattisesti kiistää ihmiskunnan reaalisesti olemassaolevat rodut eli tilastollisesti erittäin merkittävällä tavalla toisistaan geneettisesti poikkeavat väestöklusterit. Maailmassa on kuollut kumulatiivisesti ilmeisesti miljoonia neekereitä siksi, että eurooppalaisten ihmisten sairauksien parantamiseen kehitetyt lääkkeet eivät ole toimineet Saharan eteläpuolisesta Afrikasta peräisin olevan geeniperimän omaavilla ihmisillä. Ihmisrotujen välisten erittäin merkittävien geneettisten erojen olemassaolon kiistäminen on johtanut siihen, että mm. WHO:n tai UNICEF:n rahoittamissa tai eurooppalaisten valtioiden kehitysapumäärärahoista kustannetuissa kehitysmaiden terveydenhoidon parantamiseen tähtäävissä kumulatiivisesti satoja miljardeja euroja rahaa nielleissä projekteissa ei ole kehitetty rotujen väliset geneettiset erot huomioon ottavia, spesifisti afrikkalaisia varten tarkoitettuja lääkkeitä.

Yksi eniten julkisuudessa huomiota herättävä uskovaisten kiistämä objektiivinen tosiasia on rotujen välisten älykkyyserojen olemassaolo. Ensinnäkin älykkyys on suureksi osaksi geneetistä, mikä on havaittu myös kunkin ihmisrodun sisällä mm. eri oloissa kasvatettuja monotsygoottisia eli geneettisesti identtisiä kaksosia tutkimalla. Toiseksi älykkyyden geneettisyys johtaa matemaattisella väistämättömyydellä siihen, että toisistaan geneettisesti hyvin merkittävästi eroavien rotujen välillä on geneettisiä älykkyyseroja.

Tämä asia nousi äskettäin jälleen kerran esille, kun yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista geenitutkijoista joutui multikulti-inkvisition hampaisiin esitettyään multikultiuskonnon dogman vastaisia kerettiläisiä tietoja.


London's Science Museum canceled a Friday talk by Nobel Prize-winning geneticist James Watson after the co-discoverer of DNA's structure told a newspaper that Africans and Europeans had different levels of intelligence.

James Watson provoked widespread outrage with his comments to The Sunday Times, which quoted the 79-year-old American as saying he was "inherently gloomy about the prospect of Africa" because "all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours — whereas all the testing says not really."

He told the paper he hoped that everyone was equal, but added: "people who have to deal with black employees find this not true."

The comments drew condemnation from British lawmakers, scientists, and civil rights campaigners. On Wednesday The Independent newspaper put Watson on its front page, against the words: "Africans are less intelligent than Westerners, says
DNA pioneer."

Watson, who serves as chancellor of the renowned Cold Spring Harbor Laboratory in Cold Spring Harbor, N.Y., was to deliver a sold-out lecture at the Science Museum, but on Wednesday night the institution said Watson's comments had gone too far and the event had been canceled.Lontoon "tiedemuseo" ei siis kestä tieteellisiä tosiasioita. Tiedemies ei saa kertoa tieteellisiä tosiasioita suuren eurooppalaisen valtion pääkaupungin tiedemuseossa pitämässään tieteellisessä luennossa. Orwell itkee haudassaan.

Tässä ei tietenkään ole mitään uutta.

Suomessa ajatuspoliisi Mikko Puumalainen valehteli minun esittäneen virheellisiä väittämiä afrikkalaisista, kun olin sanonut afrikkalaisten keskimääräisen älykkyystason olevan eurooppalaisten keskitasoa matalampi. Ajatolla Puumalainen ei mitenkään perustellut, miksi väitteeni olisi virheellinen. Puumalainen ei esittänyt yhtäkään lähdeviitettä yhteenkään tutkimukseen, jossa olisi havaittu afrikkalaisten keskimääräisen älykkyystason olevan sama tai korkeampi kuin eurooppalaisten.

Sellaista lähdeviitettä hän ei tietenkään olisi voinutkaan esittää, koska yhdessäkään tutkimuksessa koko maailmassa ei ole koskaan havaittu afrikkalaisten olevan yhtä älykkäitä tai älykkäämpiä kuin eurooppalaiset. Sen sijaan maailmassa on tehty tuhansia älykkyystutkimuksia, joissa on havaittu afrikkalaisten keskimääräisen älykkyystason olevan eurooppalaisten keskitasoa matalampi. Inkvisiittori siis yrittää kiistää tuhansien tieteellisten tutkimusten tulokset tarjoamatta itse edes yhtä ainoaa tutkimustulosta tai muuta perustelua omien väitteidensä tueksi.

Multikulti-inkvisitio siis julistaa tieteelliset tutkimustulokset kerettiläisiksi yksinomaan uskonnollisin, dogmaattisin perustein.

Multikultiuskovaiset eivät edes teeskentele kannattavansa rationaalista, loogista ajattelua ja objektiivisten tosiasioiden selvittämistä tieteellisillä tutkimuksilla. Tieto julistetaan Vääräksi silloin, kun se on ristiriidassa Pyhissä Kirjoituksissa ilmoitetun Jumalallisen Totuuden kanssa.

Multikultiuskovaiset harrastavat siis täsmälleen samaa argumentointia kuin tukemansa muslimit, jotka vastustavat geneettistä evoluutioteoriaa eli kaikkea biologiaa 1400 vuotta sitten kirjoitetun Koraani-nimisen runokirjan perusteella. Multikultiuskovaiset eivät edes yritä perustella asioita rationaalisesti. Multikultidiskurssin puitteissa tosiasia-arvostelmien totuusarvo (tosi/epätosi) riippuu yksinomaan ko. tosiasia-arvostelmien yhteensopivuudesta ideologisten premissien kanssa. Tietyt premissit ovat kiveenhakattu dogma, jota ei saa kyseenalaistaa. Kaikki dogman kanssa ristiriidassa olevat tosiasia-arvostelmat voidaan multikultiuskovaisten mielestä kumota yksinkertaisesti osoittamalla, että ne ovat ristiriidassa dogman kanssa.

Juuri tämän dogmaattisen ajattelutavan pohjalta Kairon yliopiston biologian professori äskettäin katsoi kumonneensa geneettisen evoluutioteorian eli kaiken viimeisen 150 vuoden aikana kehitetyn biologian yksinomaan sillä perusteella, että Koraanin mukaan kaikki eliölajit on luotu sellaisenaan muutamia tuhansia vuosia sitten.

10 kommenttia:

Kettunen kirjoitti...

Fanitan tiedettä, tiedemiehiä ja tieteen saavutuksia, mutta minua suututtaa tuollainen munattomuus. Yhden jos toisenkin tiedeyhteisön pitäisi nyt tulla ulos tutkijankammioistaan ja nostaa tästä asiasta Metakka.

Toisaalta munattomuus on ymmärrettävää. Ainakin Suomessa tiedemaailman rahahanat ovat niitten päättäjien käsissä, jotka koko multikultiuskontoa johtavat. Kukaan ei halua joutua työttömäksi.

Libertaaripappi kirjoitti...

Monikulttuurisuus, tasa-arvoisuus, globalismi. Tämä on se uskonto joka on korvannut kristinuskon länsimaissa. Minä eläisin mieluummin kristityssä Euroopassa kuin tässä nykyisessä. Kristinusko oli vähemmän vihamielinen tieteelliselle tutkimukselle kuin monikultuurisuususkonto. Mennemme kohti Orwellin kuvaamaa todellisuutta, joka on ahdistavampi kuin keskiaika - se sentään tunnusti Jumalan luoman maailman lait ja halusi ymmärtää niitä. Ajatuspoliisin valvomassa yhteiskunnassa Puolue voi kumota vaikka painovoiman. Postmoderni filosofiahan opettaa, ettei totuutta maailmasta ole mielen, tajunnan ja diskurssin ulkopuolella, ja niitähän voidaan muokata ideologian mukaisesti miten tahansa. Sitä tehdään jo valtavalla volyymilla ja tiede näyttää antautuvan ehdoitta.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Postmoderni filosofiahan opettaa, ettei totuutta maailmasta ole mielen, tajunnan ja diskurssin ulkopuolella, ja niitähän voidaan muokata ideologian mukaisesti miten tahansa. Sitä tehdään jo valtavalla volyymilla ja tiede näyttää antautuvan ehdoitta.

Tästä on malliesimerkkinä kuuluisa Alan Sokalin tekemä koe huuhaa-artikkelin lähettämisellä tieteellisenä esiintyvään lehteen:

http://physics.nyu.edu/~as2/#papers

Adelphi kirjoitti...

Watsonin vastine on tuolla, jos kiinnostaa:

http://comment.independent.co.uk/commentators/article3075642.ece

IDA kirjoitti...

Ihan asiallinen vastine. Siitä on aika yleisesti siteerattu vain tuota "pyydän anteeksi, jos joku on käsittänyt sanani niin, että..." - osa.

Sokalin pilasta on hyvät sivut myös suomeksi:

http://www.helsinki.fi/~jtakala/sokal_ind.html

Hesarin linkit ja jotkut muut linkit eivät enää näytä kyllä toimivan.

Anonyymi kirjoitti...

"Fanitan tiedettä, tiedemiehiä ja tieteen saavutuksia, mutta minua suututtaa tuollainen munattomuus. Yhden jos toisenkin tiedeyhteisön pitäisi nyt tulla ulos tutkijankammioistaan ja nostaa tästä asiasta Metakka."

Totuuden sanomisesta on tiedemiehelle vähän hyötyä ja paljon haittaa. Rationaalinen tiedemies sanoo totuuden vasta kuolinvuoteellaan, jos silloinkaan. Watson ei ole rationaalinen. Hän ei voittanut mitään ja sen sijaan, että hän nyt pitäisi hänelle varattuja puheita joissain hienoissa tilaisuuksissa, hän joutuukin nöyristelemään medialle. Nuorelta, vasta uransa alkuvaiheessa olevalta tiedemieheltä rotufaktojen mainitseminen julkisesti olisi tietysti vielä typerämpää.

IDA kirjoitti...

"Totuuden sanomisesta on tiedemiehelle vähän hyötyä ja paljon haittaa. Rationaalinen tiedemies sanoo totuuden vasta kuolinvuoteellaan, jos silloinkaan"

No enpä tiedä. Ei puhtaalla opportunismillakaan mitään voita. Rahaa ja valtaakin saa helpommin jostain muualta kuin tiedettä tekemällä. Älyllistä inspiraatiota voi taas vetää vaikka huumeista, jos on henkisesti laiska :)

Sosiobiologia on esimerkiksi voittanut 6 - 0 vaikka se koki alkuun vielä kovempaa marmatusta ja demonisointia kuin Watson nyt.

Nykyinen PC-porukka rinnastuu lähinnä paaviin, joka aikanaan vaati toteamaan, että maa ei pyöri eikä kierrä aurinkoa. Tosin nämä nykyiset PC-sankarit todennäköisesti ovat huomattavasti tyhmempiä kuin silloinen paavi.

Oikeistohirviö kirjoitti...

Kalifornian metsäpalojen tieltä on jouduttu evakuoimaan tuhansia ihmisiä. Silti samanlainen anarkia kuin New Orleansissa taannoin ei ole päässyt puhkeamaan:

http://www.wcpo.com/news/national/story.aspx?content_id=d4c218e4-dbf5-4e33-b932-00f8212a46d9

TÄMÄ EI TIETENKÄÄN VOI JOHTUA KALIFORNIAN JA NEW ORLEANSIN VÄESTÖN ERILAISESTA ETNISESTÄ KOOSTUMUKSESTA.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Ei tietenkään, koska suuri nero
Mikko Säreläkin näin sanoo.

http://fi-lib.blogspot.com/2005/09/new-orleans.html

Ellilä:

Järjestyshäiriöt tulvan valtaamassa kaupungissa johtuvat a) läsnäolevien tuhansien poliisien ja sotilaiden kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta suojella kansalaisia ja heidän omaisuuttaan - jälleen siis näemme julkisen sektorin tehottomuuden - ja b) kaupungin populaation ja ennen kaikkea tulva-alueelle jääneiden ihmisten joukon rodullisesta ja etnisestä kompositiosta.

Särelä:

Rodulla tai etnisyydellä ei ole mitään tekemistä New Orleansissa tapahtuneiden levottomuuksien kanssa. Samanlaisia levottomuuksia olisi varmasti esiintynyt, jos samalle alueelle olisi sullottu suuri määrä helvetin enkeleitä ja heidän vastineitaan, tai mitä tahansa rikollista rupusakkia.

On täydellistä järjettömyyttä syyttää jotain kuvitteellista rotua ongelmista, kun todellisuudessa ongelmat ovat kulttuurissa. Itse ainakin tunnen monta erittäin mukavaa mustaihoista, jotka eivät varmasti osallistuisi moiseen ryöstelyyn ja raiskaamiseen.

Historiallisesti katsottuna ryöstelevää ja raiskaavaa joukkoa on löytynyt kaikkialta. Modernit länsimaat ovat poikkeus tässä väkivallan kulttuurissa, joka on osa ihmisen historiaa. Tälle poikkeukselle lienee monta syytä, mutta yksi niistä EI ole geenit.

Geenien syyttäminen tuollaisesta toiminnasta ei ole pelkästään typerää, vaan myöskin vahingollista. Se saa aikaan kuvitelman, etteivät nuo ihmiset voi mitään käytökselleen. Tämä taasen vain hidastaa, tai estää noiden yhteisöjen ongelmien, eli mm. kulttuurin sisäistämän ja hyväksymän väkivallan, ratkaisemista.

Tällainen rasistinen paska ei kuulu libertaariin blogiin. Jos haluat jatkaa samalla linjalla, voisit etsiä vaikka jonkin uusnatsien blogin ja mennä sinne kirjoittelemaan.

Mikko Ellilä kirjoitti...

Kerettiläisen korventaminen inkvisition sytyttämällä roviolla jatkuu:

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200710256766210_ul.shtml

Nobelpalkittu joutui eroamaan Afrikka-kommenttiensa vuoksi
25.10.2007 19:13

Lääketieteen Nobelin saanut yhdysvaltalainen James Watson on joutunut eroamaan New Yorkissa toimivan tutkimuslaitoksen johdosta afrikkalaisten älyä koskevien kommenttiensa takia.

Cold Spring Harbor -laboratoriosta kerrottiin torstaina, että 79-vuotias Watson jäi eläkkeelle lähes 40 vuoden työrupeaman jälkeen. Laboratorion johtokunta vapautti viime viikolla Watsonin työtehtävistään tämän antamien lehtilausuntojen vuoksi.

Watson sanoi Sunday Times -lehden haastattelussa olevansa pessimistinen Afrikan tulevaisuuden suhteen.

- Koko sosiaalipolitiikkamme perustuu tosiasiaan, jonka mukaan heidän älykkyytensä on sama kuin meidän, kun taas kaikki kokeet sanovat, ettei tilanne ole täysin tämänkaltainen, lehti siteerasi Watsonia.

Watson jakoi lääketieteen Nobelin 1962 Francis Crickin ja Maurice Hugh Frederick Wilkinsin kanssa työstään dna:n rakenteen selvittämisessä.


Toimiminen amerikkalaisen tieteellisen tutkimuslaitoksen johdossa ei siis riipu tieteellisestä pätevyydestä, vaan poliittisesta korrektiudesta. Tieteellisten tutkimustulosten kertominen ääneen johtaa erottamiseen lafkasta, joka väittää tekevänsä tieteellistä tutkimusta.