Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

tiistaina, joulukuuta 02, 2008

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen vaatii maahanmuuton rajoittamista

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen:


1.12.2008

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu vaatii pikaisia toimia

Olen hyvin huolestunut kaupungin maahanmuuttajatilanteesta. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen kääntää maahanmuutto voimavaraksi ja elinvoiman lähteeksi. Nykymenolla on tapahtumassa päinvastoin.

Helsingin kaupungin 2000-luvun väestönkasvu selittyy käytännössä kokonaan maahanmuuttajataustaisen väestön kasvulla. Maahanmuuttajien väestöosuus on noussut 1990-luvun alun parista prosentista niin, että olemme juuri rikkomassa 10 %:n rajapyykin. Nykyvauhdilla maahanmuuttajataustaisen väestönosan kasvu on Helsingissä 6 % vuodessa. Vuonna 2025 joka neljäs helsinkiläinen olisi maahanmuuttajataustainen.

Kasvu on kiihtymässä entisestään. Turvapaikanhakijoiden määrä maassamme on tänä vuonna räjähtämässä. Viime vuoden kahdesta tuhannesta olemme nousseet jo viiteen tuhanteen hakijaan. Valtaosa heistä tullee saamaan myönteisen päätöksen.

Lähinaapurimme ovat kiristäneet maahantulokriteerejään, mikä suoraan heijastuu meille. Suurin osa hakijoista tulee sota-alueilta Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Useimpien pakolaisten perheenjäseniä tulee Suomeen muutaman vuoden viiveellä. Suurin osa pakolaisista asuu pääkaupunkiseudulla, ja kokemusten mukaan suuri osa muualle Suomeen sijoitetuista muuttaa ennen pitkää tänne.

Maahanmuuttajien työllistyminen on nykyiselläänkin suuri haasteemme. Heidän työttymyysprosenttinsa on 2,5-kertainen. Lisäksi työvoimaosuus on kantaväestöä alhaisempi. Erityisen vaikeaa työllistyminen on siinä ryhmässä, joka tulee lähialueiden ulkopuolelta. Uudella maahanmuuttajalla työhalu on maahan saapuessaan korkealla, mutta meidän oma järjestelmämme pakottaa jokaisen
tulijan vähintään kuuden kuukauden pakkojonoon, ennen kuin työllistyminen on edes teoriassa mahdollista. Odotusaikana työmotivaatio laskee merkittävästi.

Nyt tarvitsemme pikaisia toimenpiteitä. Ensiksi turvapaikanhakijamäärät on saatava hallintaan vastaamaan vastaanottokykyämme. Sisäänheittäjästä on palattava portinvartijaksi. Ja toiseksi valtiovallan ja pääkaupunkiseudun jo valmiiksi neuvottelema aiesopimus, jonka keskeinen sisältö on maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttaminen, on hoidettava välittömästi voimaan.

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen liittyy näin samaan tervettä järkeä maahanmuuttopolitiikassa edustavien vanhojen poliitikkojen harvalukuiseen joukkoon, johon kuuluvat ennestään Paavo Väyrynen ja Harry Bogolomoff.

Pajusen blogipostauksen pahimpana puutteena on keskittyminen turvapaikanhakijoihin eikä maahanmuuttajaväestöön kokonaisuutena. Turvapaikanhakijat ovat toki erityisongelmaryhmä muihin maahanmuuttajiin verrattuna, koska valtaenemmistö turvapaikanhakijoista on huonommin koulutettuja, heikommin Suomen työmarkkinoilla työllistyviä ja huonommin länsimaiseen kulttuuriin sopeutuvia ihmisiä kuin muut maahanmuuttajat keskimäärin. Turvapaikanhakijathan tulevat poikkeuksetta kehitysmaista ja siten länsimaisen kulttuurin ulkopuolisista maista, erityisesti islamilaisista maista, ennen kaikkea Afganistanista, Irakista, Sudanista ja Somaliasta. Nämä lähi-itämaalaiset ja afrikkalaiset islamilaiset turvapaikanhakijat ovat kulttuurillisesti primitiivisiä ja barbaarisia ihmisiä, jotka harrastavat mm. lasten sukupuolielinten silpomista, pakkoavioliittoja, kunniamurhia jne.

Nämä ihmiset ovat vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpään mielestä huippuosaajia, jotka rikastuttavat Suomea. Tässä asiassa Johanna Suurpää on tietysti täysin väärässä ja Jussi Pajunen oikeassa. Turvapaikanhakijat ovat erityisongelmaryhmä, joka aiheuttaa Suomen yhteiskunnalle suunnattomia kustannuksia, kulttuurillisia konflikteja, rikollisuutta ja sosiaalisia ongelmia.

Turvapaikanhakijat ovat kuitenkin vain yksi maahanmuuttajaryhmä. Suomessa on tällä hetkellä lähes 200 000 ulkomaalaistaustaista eli etnisesti vierasperäistä ihmistä. Ongelmana ei ole pelkkä turvapaikanhakijoiden määrä, vaan tämän vierasperäisen väestöelementin suuruus kokonaisuutena. Pajunen keskittyy liikaa turvapaikanhakijoihin eikä puhu tarpeeksi maahanmuuttajaväestöstä kokonaisuutena.

Kirjoituksen alussa Pajunen kuitenkin puhuu siitä, että Helsingin väestöstä maahanmuuttajia on tällä hetkellä 10% ja n. 15 vuoden päästä jo 25%. Tämä on uhkakuva, josta ei ole tarpeeksi puhuttu julkisuudessa. Jussi Halla-aho otti tämän asian esille vaalimainoksissaan ollessaan ehdolla kunnallisvaaleissa. Juuri kukaan muu ei ole tätä asiaa tuonut esille. Helsingin kaupungin epädemokraattinen virkamiesjohto on kertonut tämän vierasperäisen väestöelementin kasvun ilmoitusasiana, johon vaaleilla valituilla demokraattisilla päättäjillä eli kunnanvaltuutetuilla ja kansanedustajilla ei ole ollut mitään sanomista. Helsinkiä ja koko Suomea hallitsee epädemokraattinen virkamiesklikki, joka sanelee kaikki maahanmuuttopolitiikkaa koskevat päätökset ylhäältä alas täysin ilmoitusluonteisina asioina, käyttäen maan hallitusta, eduskuntaa ja kunnanvaltuustoja pelkkinä kumileimasimina, kysymättä kansan mielipidettä missään vaiheessa.

Poliitikot tukevat tätä heidän yläpuolellaan olevaa, demokraattisen kontrollin ulkopuolella olevaa monikulttuurisuusideologian vallassa olevaa virkamieseliittiä olemalla kritisoimatta näiden byrokraattien päätöksiä millään tavalla ja olemalla tuomatta näitä asioita edes julkiseen keskusteluun.

Osittain tässä on kyse siitä, että monet johtavat poliitikot itse ovat näiden fanaattisten monikulttuurisuusbyrokraattien (vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää, valtionsyyttäjä Mika Illman, entinen vähemmistövaltuutettu, nykyinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen jne.) kanssa samoilla linjoilla. Tähän joukkoon kuuluvat mm. maahanmuuttoministeri Astrid Thors, työministeri Tarja Cronberg, kansanedustaja Päivi Lipponen jne.

Näiden monikulttuurisuusideologiaa aktiivisesti kannattavien poliitikkojen lisäksi monikulttuurisuusbyrokraatteja tukee vaikenemisellaan suomalaisten poliitikkojen hiljainen enemmistö. Suurin osa suomalaisista poliitikoista ei aktiivisesti kannata multikulti-ideologiaa, mutta ei uskalla tai osaa kritisoida sitä. Monet pelkäävät leimautuvansa rasisteiksi tai vanhanaikaisiksi junteiksi, jos rohkenevat asettaa kyseenalaiseksi "trendikkään" multikultifanatismin. Monet tajuavat multikulti-ideologian olevan haitallista Suomen yhteiskunnalle, mutta eivät uskalla sanoa mielipiteitään ääneen.

Tilanne on samanlainen kuin 1970-luvulla, jolloin useimmat poliitikot eivät uskaltaneet kritisoida Neuvostoliittoa. Vain muutamat harvalukuiset hullut suoranaisesti kannattivat Neuvostoliittoa, mutta poliitikkojen hiljainen, pelokas, kastroitu enemmistö ei kerta kaikkiaan uskaltanut tai jaksanut julkisesti kritisoida a) Neuvostoliittoa ja b) sen suomalaisia kannattajia eli taistolaisia.

Toimittaja Aarno Laitinen:

Usein trendikkäiden aatteiden tukena on media, joka tukee näitä ääriliikkeitä. Yliopiston kuppilan ja valtalehdistön toimitusten välillä on aatteellinen yhteys.

Kun 1970-luvulla esimerkiksi Helsingin Sanomien toimituksessa oli dominoiva taistolaisvähemmistö, nyt lehdessä näkyy nuorten viherfeministien sananjulistus.

Hauskaa näissä poliittisissa trendeissä on se, että ne tarttuvat valtapuolueisiinkin. 1970-luvulla lähes kaikki puolueet omaksuivat taistolaisten rauhanpropagandaksi naamioitua neuvostoimperialismin sanahelinää.Tässä voisi korvata ilmaisun "nuorten viherfeministien sananjulistus" sanalla monikulttuurisuuspropaganda. Samat Helsingin Sanomien toimittajat, jotka ovat näitä Laitisen mainitsemia nuoria vihreitä feministejä, levittävät myös monikulttuurisuuspropagandaa. Viherfeministibitchit ovat poikkeuksetta multikultifanaatikkoja. He lietsovat sairasta vihaa valkoisia heteromiehiä vastaan ja samaan aikaan ihailevat muslimeja ja afrikkalaisia.

Poliitikkojen enemmistö on täysin hiljaa monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta. Aktiivisesti multikulti-ideologiaa kannattavia fanaatikkoja on kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen keskuudessa pienehkö vähemmistö, mutta nämä fanaatikot saavat jatkuvasti taustatukea hengenheimolaisiltaan sanomalehdistössä, mm. Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. Kaikki eriävät mielipiteet pyritään tukahduttamaan leimaamalla ne rasismiksi tai vanhanaikaiseksi junttimaiseksi ennakkoluuloisuudeksi. Monikulttuurisuusideologia esitetään trendikkäänä, kaikkien sivistyneiden ja nykyaikaisten ihmisten kannattama itsestäänselvyytenä. Mitään kritiikkiä ei esitetä, vaan kaikki sanomalehdet ja tv:n ja radion uutis- ja ajankohtaisohjelmat toistavat multikultilitaniaa kuin jotain pyhää mantraa.

Tällaisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että muutamat vanhat arvovaltaiset poliitikot, mm. ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen ja Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, esittävät edes jotain eriäviä mielipiteitä.

Tältä pohjalta asiaa kommentoitiin myös Helsingin Sanomien keskustelupalstalla:Sananvapaus mahdollistaa hyvät päätökset

Jukka Aakula 1.12.2008 20:19

Tilanne on ilmeisesti mennyt tähän suuntaan kun maahanmuuttoasiasta ei ole saanut oikein julkisuudessa puhua. Niitä ihmisiä, jotka ovat halunneet maahanmuuton jäkiperäistämistä on demonisoitu.

Sananvapaus olisi tässäkin asiassa paras tapa saavuttaa tuloksia. Kukaan ei yksinään ole oikeassa. Tarvitaan teesiä, antiteesiä ja synteesiä. Tarvitaan vapaata keskustelua. Keskustelu perustuu sananvapauteen.

Virallisestihan keskustelu on tietysti ollut koko ajan sallittua - niin kuin Neuvostoliitossakin aikoinaan. Kunhan vain keskustelu on "rakentavaa".

Väestön laatu (koulutustaso, äo, kulttuuri, työmoraali) on oleellisin kansan taloudellisen ja henkisen menestyksen edellytys. Tämän on todennut Maailmanpankkikin. Ellei väestön laadusta saa keskustella - viittaan nyt esimerkiksi Mikko Ellilän saamaan rangaistukseen tekstistä Yhteiskunta koostuu ihmisistä (http://uusiviesti.blogspot.com/2007/08/yhteiskunta-koostuu-ihmisist-society.html) - henkinen ja taloudellinen hyvinvointi laskee koska rationaaliset päätökset eivät ole mahdollisia.Näin juuri... Jyri Nikander 1.12.2008 20:23

On todella hieno asia, että tästä tärkeästä kysymyksestä - maahanmuuttopolitiikan sisällöistä päästään puhumaan. Hieno asia, että myös Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on ottanut nyt asian esille. On aivan oikein, että asiaan kiinnitetään huomiota nyt - ei vasta sitten, jos maahanmuuttopolitiikan epäonnistumiset ovat jo käsillä. Mikäli meillä todella on jossain erityisosaamista vaativissa ammattiryhmissä työvoimapulaa, niin nykyinen finanssikriisi ja taantuma voi olla myös mahdollisuus. Voimme saada Suomeen töihin ja osaksi yhteiskuntaa henkilöitä, joilla valmiiksi on työhalua, työkykyä ja työntekijöiltä suomalaisessa työelämässä vaadittavaa osaamista. Nyt olisikin maahanmuuttoministerillä ja keskeisillä virkamiehillä paikka toimia nopeasti ja keskittää resurssit täsmärekrytointiin. Katse kannattanee kohdistaa sellaisiin maihin, joissa on oikeasti osaavaa työvoimaa saatavissa ja joiden osalta kulttuurit ovat sellaisia, että integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaa voidaan olettaa olevan helppoa. Oikeanlainen ja määrältään hillitty maahanmuutto voi oikeasti olla hyväksi Suomelle. Toisaalta maahanmuuttopolitiikka, jonka tuloksena suuri osa tulijoista syrjäytyy tai radikalisoituu suomalaisessa yhteiskunnassa ei liene sen enempää tulijoiden kuin suomalaisen yhteiskunnankaan etu. Tämän varmistamiseksi lienee tarpeellista, kuten kaupunginjohtaja Pajunenkin kirjoitti palata sisäänheittäjästä portinvartijaksi.

Toivon, että kuntavaalien myötä nyt esiin nousseet maahanmuuttopolitiikan kysymykset saavat tilaa myös suurten puolueiden agendalla. Rehellinen ja avoin keskustelu sekä tosiasioiden tunnustaminen on paitsi suomalaisen yhteiskunnan ja veronmaksajan, niin myös integroitumishaluisen ja -kykyisen maahanmuuttajan etu.
Tälläistä järkevää keskustelua tarvitaan paljon, paljon enemmän.

Monikulttuurisuuspropagandan hegemonia suomalaisessa poliittisessa keskustelussa on murrettava.

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien viimeaikaiset henkilökohtaiset hyökkäykset Jussi Halla-ahoa vastaan ovat toivottavasti vain dinosauruksen kuolonkorahduksia.

Natsi-Saksakin oli kaikkein totalitaarisimmillaan 1944-45, jolloin järjestelmä oli kovaa vauhtia romahtamassa. Vastaavasti monikulttuurisuuspropagandan hegemonia on Suomessa tällä hetkellä romahtamaisillaan. Savijalkainen jättiläinen yrittää epätoivoisesti viime hetkellä potkia vastustajiaan, mutta potkaiseekin tyhjää ja kaatuu kuolleena maahan. Multikulti-ideologia on kuoleva huuhaa-aate, kuten taistolaisuus aikoinaan. Tervemenoa historian roskatynnyriin!

Elämme monikulttuurisuusideologian lopullisen romahduksen aikoja. Dinosaurus korisee kuollessaan. Jotkut idiootit kuitenkin vielä erehtyvät luulemaan tätä kuolonkorinaa trendikkääksi diskojumputukseksi ja menevät mukaan tanssimaan tämän kuolevan ideologian tahtiin.

10 kommenttia:

Jukka kirjoitti...

Suomalaistenpoliitikkojen olisi todettava yksi kantaan: Somalia, Kongo ja Irak ovat turvallisia maita ja niistä ei oteta Suomeen turvapaikanhakijoita.

Mädät kulttuurit ovat nykymaailmassa darwinistisesta näkökulmasta kaikkein tehokkaimpia. Mitä kurjemmat olot maassa on sitä enemmän pakolaisia maa kykenee tuottamaan ja sitä enemmän etäpesäkkeitä ko. kulttuuri saa aikaan.

Mädät kulttuurit leviävät kaikkialle kuin syöpä. Tässä tapauksessa on vaan se ero, että lääkärit edistävät taudin leviämistä eivätkä jarruta.

Jukka kirjoitti...

Se, että edes yksi perinteinen poliitikko tulee kaapista ja kertoo kansalle edes osatotuuden on todella hieno asia. Vaikka se tapahtuikin vasta perussuomalaisten vaalivoiton osittain vapauttamassa keskusteluilmapiirissä !

Pajusen kommentti kuitenkin osoittaa sen, että edellisten eduskuntavaalien aikaan kansa oli tahallisesti aiheutetussa totaalisessa pimennossa sen suhteen, että Suomea ollaan tuhoamassa laajalla maahanuutolla varsin ongelmallisista kulttureista.

Eduskuntavaalien tulos perustuu valheeseen. Kansan olisi vaadittava uusia vaaleja.

Mikko Ellilä kirjoitti...

http://www.hbl.fi/text/helsingfors/2008/12/2/w20826.php

Mitt i överborgmästare Jussi Pajunens självständighetsfest för fjärdeklassarna tvingas han möta pressen i ett helt annat ärende. Anledningen är hans blogg där han uttrycker oro över invandrarläget i Helsingfors. Enligt Pajunens siffror ökar antalet invandrare med 6 procent per år så att var fjärde helsingforsare är invandrare 2025.

På flera nätforum tolkas uttalandet som invandrarfienligt.Eli tosiasioiden kertominen väestötilastoista on maahanmuuttajavihamielistä!!

Nyt tiedämmekin, mitä Johanna Suurpää ja Mika Illman tarkoittavat puhuessaan ulkomaalaisvihamielisyyden lisääntymisestä: he tarkoittavat sillä faktojen tuomista esille poliittisessa keskustelussa!!

Jukka kirjoitti...

Haluan hieman muuttaa ensimmäistä lausuntoani: En halua kutsua somali- ja pataanikulttuureja mädiksi. Ne ovat heidän kulttuurejaan enkä halua niitä tuomita. Haluaisin mieluummin sanoa että kyseessä on "erittäin ongelmallinen kulttuuri vastaanottajamaan näkökulmasta". Siinä on vissi ero.

Olen käsitellyt ko. kulttuureja melko laajasti suht objektiiviseen sävyyn ja se mitä tarkoitan selviää niistä jutuista. En ole universalisti enkä halua pakottaa omia tapojani kenellekään Suomen rajojen ulkopuolella elävälle ihmiselle.

Jukka kirjoitti...

Aivan uskomatonta, että Pajustakin jo aletaan demonisoida. Puhdasta fasismia.

Apropå - onko "Yhteiskunta koostuu..." kääännetty ruotsiksi ?

bondpoet kirjoitti...

Jaa-a. Mitäs sitä taas heittäisi normipoliisien kiusaksi ja syötiksi. Jotakin mahdollisimman pitkää tietysti. Täytyyhän sisäministeriön tyttöjä työllistää, kun heille kerran palkkaakin maksetaan. Toivottavasti osaa enkkua, koska runosuonta pakottaa.

Vicious gang rape of white girls worldwide without prosecution barely rated a mention for twenty years.

A jew gets a backhand for speaking out of turn and the world as we know it is coming to an end.

Notice the article, after screeching about the terrible plight of the Jews for a couple of pages, also managed to squeeze in a paragraph about France being a smoking pile of ruined ragged shit from thirty years of jew lobby immigration policies. Oh, and also in the news, France is destroyed.

Tell me again why anybody fought Hitler in World War II. I need it explained to me so it makes sense. I don’t remember the Gestapo burning France to the ground after they drove in respectfully and the French surrendered without a shot. I can’t see anything in the newreels but respectful smiles and handshakes and Nazis acting like gentlemen, not fire brandishing sand apes. We fought the Nazis to save Europe. Why then do fires rage throughout Europe? Why is half of it reduced to a third world toilet? It’s all about the love people - especially the kind I force white girls to swallow before I choke them sno ho bitches.I have trouble understanding somebody who says the best way to end the plague of nigger savages beating and raping then killing white women is to put them all into concentration camps where we will beat them and breed them or else kill them if they don’t submit.

Notice how Jews have many different religious factions internally and yet this never prevents them from mutual respect and working together in spite of small theological distinctions. I predict White Nationalism will never be effective until it incorporates Christianity. I also predict that a white revolution will never be anything but replacing nigger savages on the warpath with a lot of white savages on the warpath unless it incorporates Christian value systems. When you can see past your rage and start to understand there are more important things to do than get payback, you will have the judgement necessary to form a new State that makes sense. White societies without Christian value systems are as savage and merciless and ultimately unproductive as any third world hellhole in Africa. That’s why you don’t see Roman satellites orbiting the planet or Roman flags planted on the moon. The Romans were never able to tap into the mass talents of their white populations without a doctrine of egalitarianism before the law. They were so obsessed with hierarchies and their own individual worlds they had their hands full constantly trying to suppress the people they dominated.

Would you really like to cast Jews and niggers into a hell so ferocious it would be worse than death a million times over? Instead of killing them or expending your energy trying to punish them for their crimes (too numerous to count) just try shutting them out altogether, expelling them for good. There is only one hell for the Jew and it is being cut off from gentiles. Some of them can barely stand to live in Israel for a week without going mad from thirst. Expel them first at the social level, then at the economic level, then finally most of them will migrate out to perimeter states with whiggers (easier hosts) who don’t know any better and become their problem.

The key to setting this process in motion is to bust ZOG’s weak kneecap, the Scofield Concordance. Let everybody learn what a blasphemous perversion this is of the Holy Bible. Every decent Christian should know his immortal soul is forfeit if he accepts this doctrine of devils. Then sucker punch them with a couple of final blows in the solar plexus called the Holohoax. The Jews will be done. They’ll be over. Aid to Israel will start to dry up - else why would the Jews have gone to the trouble of passing laws to imprison people who contradict the story? It’s the only thing keeping Israel’s blood feed circulating from the West. The already feeble Hollywood is expiring already because people are shutting Jews out socially en masse and their ideas in dramatic arts and theatre.

As Van Helsing says, the vampire gives the impression he is an unbelievably powerful creature but in fact he is fragile indeed, easily killed by sunlight and a little cross. That’s all it takes.

Or you can fight a protracted civil war for the next thirty years with an uncertain outcome, if you would rather try to prove something instead and get your own personal whorehouse of white women you beat with an oak table leg until they breed for you. My first concern is the survival of myself and my kin and then the entire European family. I don’t feel the need to kill anyone and besides everybody knows that at least 75% of the existing population is going to perish in the war that is coming anyway.

I don’t accept your con game where you say in order to oust these boofer bipeds and carpet traders I have to live under the rule of a bunch of white thugs who aren’t much better. That’s baloney and it doesn’t put race before ego at all, despite what you might claim.


Courtesy of Harry Tuttle (a fake name, obviously, a reference to "Brazil" as well)

bondpoet kirjoitti...

Maahanmuuttajilla on työllistävä vaikutus, kuten Britannian lähihistoria todistaa: jokaiselle neekerille oma kamera kadun varteen. Kameroita Britanniassa arvioidaan olevan jokunen miljoona. En väitä, etteikö niitä (neekereitä ja kameroita) olisi kaivattu jo 50-luvulla natiivien apinoiden keskinäisiä kapakkatappeluita hillitsemään, tai jos ei hillitsemään, niin piristämään. Totta helvetissä niitä tarvittiin. Ja kyllähän tuon kamera-viidakon kasvattaminen muutamaa hihnatyöläistä on vähän aikaa työllistänyt.

On kameroista toki oikeaakin hyötyä. Kun sateenkaari-rikastajat raiskaavat ja mukiloivat "kalpeita [ja rumia]" natiivi-neitsyitä, voivat Valtion Valvojat runkata kameroiden ääressä. Mikäs sen hyödyllisempää kulttuurissa, jossa positiiviset tunteet ovat ainoa asia, jolla hedonismin lisäksi on todettu olevan tosiasiallista merkitystä. SITÄ PAITSI! 80 prosenttia rikoksista jää joka tapauksessa tutkimatta... Tai siis, öh, ratkaisematta. Ja näin siis (pahana?) (hyvänä?) ... normaalina päivänä.

The scandal over the raid by British police of the Parliamentary office, within the Palace of Westminster, of a senior opposition Member of Parliament, Damian Green is expanding to a first class constitutional crisis. The police used anti-terrorism powers and special anti-terrorism police to arrest the MP and to seize his parliamentary documents and records in a case that had NO national security implications. The case was really all about the sitting Government being embarrassed by leaks from civil servants to Members of Parliament.

This is the type of thing you might expect in Zimbabwe but not in the United Kingdom. It is, however, the logical outcome of the growing police state that the current Labour Government has established. The UK has one police spy camera for every seven citizens and is now using a computer software program to "predict" crimes based on legal actions by persons viewed by police spy cameras.

Make no mistake about it, this was not just some dumb decision by a over active police officer. The invasion of a parliamentary office in the Palace of Westminster is something that requires approval all the way up to the Home Secretary, the Speaker of the House of Commons, the Commissioner of the Metropolitan Police, the Justice Minister/Lord Chancellor and the Prime Minister himself. This was a major move to change the rules of how the Prime Minister and his top people can violate the traditional rights of Parliament; and a major attempt to intimate civil servants and restrict the right of the public to learn unflattering information about the crooks in power.

This was a move that has left even Labour Cabinet ministers aghast at the constitutional implications.

If the MPs and Peers do not stop this now, and stop it hard and fast for all time, the United Kingdom will continue its slide to Third World dictator status. The arrest of Damian Green, MP, and the invasion of his parliamentary office and papers was a major attack on the rights of Parliament and on British constitutional law,history and tradition.

Unless the following happens there is apt to be a organized walk-out of the State Opening of Parliament on 3rd December: a formal apology by Gordon Brown with a strong statement about the rights of Parliament; the resignation of the Speaker of the House of Commons; the sacking of the Home Secretary and the Justice Minister/Lord Chancellor.

A walk-out is apt to be only the beginning of a parliamentary war over the constitutional rights of Parliament, not the end of it. If the Tories and the Liberal Democratic MPs along with the Scottish Nationalists, the Plaid Cymru, Sinn Fein and others (which might well include some upset Labour MPs) not only walk-out but engage in a organized plan of disruptions and perhaps even a daily walk-out and the House of Lords refuse to pass any legislation the matter could rapidly reach a level of crisis where the Loyal Opposition asks the Queen to call elections on the basis that Parliament is effectively not working the way it is suppose to work. While the Labour majority in Commons and the Parliament Acts of 1911 and 1949 would allow them to enact bills without the opposition, no British Parliament has ever, in modern times, functioned without a sitting Opposition.

The raid on Parliament by Brown's police will prove to be Gordon Brown's Watergate. A nightmare that keeps on growing and growing until he, like Nixon, is forced to leave office.

http://europebusines.blogspot.com/

Sanavahvistus: packshe. Pakkaa tyttö. Uh oh. Mjullo kiire. Pjaggaa hönet pjörkle! Sögii vhaa, shögii gjuuletsö!

Ja valkoista naista viedään.

Ja valkoista naista viedään.

Ja valkoista naista viedään.

Ja...

bondpoet kirjoitti...

On myös tärkeää muistaa, kuinka helppo lammaslaumaa on ohjata. Koiratkin pystyvät siihen.

Mikseivät meidän uutisemme ole tällaisia:

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11217

Ai niin. Valtamedia on täynnä zombeja joka maankolkassa, ja se on itseasiassa naru-ukkojen paras työkalu "yleisen mielipiteen" muokkaamiseksi. Onkin hyvä juttu, että "elämmme" demokratiassa, koko Eurooppa.

Ja tässä vielä vaihtoehtoinen linkki:

http://preview.tinyurl.com/59qqkh

bondpoet kirjoitti...

USA:n mediasta:

Remember that the media have two basic functions. One is to indoctrinate the elites, to make sure they have the right ideas and know how to serve power. In fact, typically the elites are the most indoctrinated segment of a society, because they are the ones who are exposed to the most propaganda and actually take part in the decision-making process. For them you have the New York Times, and the Washington Post, and the Wall Street Journal, and so on. But there’s also a mass media, whose main function is just to get rid of the rest of the population -- to marginalize and eliminate them, so they don’t interfere with decision-making. And the press that’s designed for that purpose isn’t the New York Times and the Washington Post, it’s sitcoms on television, and the National Enquirer, and sex and violence, and babies with three heads, and football, all that kind of stuff.

Noam Chomsky, "Understanding Power" (2002)

bondpoet kirjoitti...

Smoking Mirrors on hyvä sosio-poliittinen blogi.

http://smokingmirrors.blogspot.com/

Hän ihmettelee, miten ihmiset voivat olla niin helposti ohjattavissa. Oma vastaukseni hänelle:

I think you have been too long in isolation from ordinary humanity and forgot that 99% of humans, regardless of IQ, are herd animals. If you manage to pass off as the voice of community, 99% of them will have to overcome significant emotional barriers not to immediately accept what you're saying at face value without even thinking about it. That's why a couple of loud-mouthed joos can give the appearance of controlling everyone in a whole nation so easily. They only need an organization like the Anti-Defamation League, and when someone publishes something that isn't kosher, they screech and fume until everyone feels bad about breaking society norms by letting such eeeeevvvilll material be published. The number one rule of always emerging victorious from anything is being more organized than your enemy. Hence all that talk about "multiculturalism" (everywhere except Israel).

Anyway, that 1% of humans who aren't herd animals, I wouldn't put my hope in them either:

http://www.mcafee.cc/Bin/sb.html

The best is to be like Nietzsche. To be a herd animal first, and then through contempt for yourself and others overcome that state and be free to think and act independently but with virtue.