Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, huhtikuuta 14, 2008

Demografisia trendejä

Koska yhteiskunta koostuu ihmisistä, kannattaa hieman analysoida Suomessa asuvien ihmisten entistä jakaumaa.Hesari kertoo tällaista:


Päiväkotilapsista yhä useampi on Helsingissä maahanmuuttajataustainen

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus helsinkiläisissä päiväkodeissa on kasvussa. Vuonna 2006 Helsingissä oli 21 päiväkotia, joissa maahanmuuttajataustaisten lasten osuus oli yli 30 prosenttia. Viime vuonna päiväkoteja oli 11 enemmän eli 32....ja tällaista:


Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus Helsingin peruskoulujen oppilaista kasvaa vauhdilla. Ennusteiden mukaan muita kieliä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden osuus on vuonna 2025 jo lähes neljännes eli 23,3 prosenttia koululaisista.

Luvut ilmenevät pääkaupunkiseudun väestö- ja palvelutarveselvityksestä. Nyt Helsingin peruskoululaisista noin 11 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia, vuonna 2002 heidän osuutensa oli vasta kuusi prosenttia.

Muutokseen on kaksi syytä: suomea ja ruotsia puhuvien oppilaiden määrän vähentyminen ikäluokkien pienentyessä sekä ulkomaalaistaustaisten oppilaiden määrän kasvu. Ennusteen mukaan nopeimmin kasvaa somalia ja muita Keski-Afrikan kieliä puhuvien oppilaiden määrä.


Miettikää, mitä tämä merkitsee Suomen väestökehityksen kannalta lähivuosikymmeninä, suomalaisten vanhusten kuollessa pois ja afrikkalaisten ym. ei-eurooppalaisten lasten kasvaessa aikuiseksi ja hankkiessa lapsia.

Etnisesti vierasperäinen väestö paisuu kovaa vauhtia afrikkalaisten ym. ei-eurooppalaisten suomalaisia korkeamman syntyvyyden vuoksi.

Etnisesti vierasperäinen väestö siis kasvaisi kovaa vauhtia vuosikymmenien ajan, vaikka kaikki maahanmuutto kiellettäisiin heti.


Maahanmuuttajien Suomessa syntyneet lapset ja lapsenlapset kasvattavat etnisesti vierasperäistä väestöä eksponentiaalisesti.

Suomeen lähivuosina ja -vuosikymmeninä tulevat uudet maahanmuuttajat kasvattavat etnisesti vierasperäistä väestöä vielä lisää. Nämä uudetkin maahanmuuttajat tekevät itsekin lapsia enemmän kuin suomalaiset. Heidänkin lapsensa hankkivat lapsia jne.

Tämä on loputon kierre. Etnisesti vierasperäinen väestö kasvaa kovaa vauhtia ilman mitään rajaa. Muutaman vuosikymmenen sisällä suomalaiset jäävät vähemmistöksi Suomessa.

Maahanmuuttajataustainen väestö vieläpä keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kaupunkeihin, etupäässä Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Miettikää, miten tämä vaikuttaa isojen kaupunkien houkuttelevuuteen asuinalueena. (Mitähän white flight on suomeksi?)

Miettikää, miten vieraskielisten ja etnokulturaalisesti vierasperäisten lasten suuri määrä vaikuttaa kouluopetukseen ja päivähoitoon jo nyt.

Helsingissä oli vuonna 2007 jo yli 30 lastentarhaa, jossa ulkomaalaisten lasten osuus on yli 30 % kaikista lapsista. Haluaisitko sinä laittaa lapsesi sellaiseen päiväkotiin, jossa kolmasosa lapsista ei puhu suomea?

Mitä tämä merkitsee suomenkielisten lasten äidinkielen taidon kehitykselle? Millaista kieltä puhuu suomalainen lapsi, joka kuulee päiväkodin hiekkalaatikolla joka päivä swahilia tai urdua?

Miten hyvin lastentarhanopettajat voivat hoitaa ulkomaalaisia lapsia, jotka eivät ymmärrä suomea?

Kun päiväkotilapsi ei ymmärrä lastentarhanopettajan puhumaa kieltä, lapsi turhautuu ja ahdistuu; tällöin lapsi oireilee häiriökäyttäytymisellä, kuten väkivallalla. Lastentarhanopettajilla menee kaikki aika näiden ulkomaalaisten lasten ongelmien selvittelyyn eikä aikaa jää terveiden suomalaisten lasten huomioon ottamiseen. Tällöin suomalaisetkin lapset häiriintyvät näissä lastentarhoissa, jossa heitä ei hoideta kunnolla.HS jatkaa:

Ennusteita maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuuksista ei tehdä koulupiireittäin tai kouluittain. Kaupungin sisällä he jakautuvat hyvin epätasaisesti, kertoo Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkija Pekka Vuori.

"Helsingissä on jo nyt pari koulua, joissa kolmannes oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Toisaalta on myös kouluja, joilla ei ole käytännössä lainkaan maahanmuuttajataustaisia oppilaita."

Vuori ennustaa, että jo vuonna 2015 Helsingissä on kouluja, joissa ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osuus ylittää 50 prosenttia.Miettikää, mitä tämä merkitsee koulujen oppimisilmapiirin kannalta.

Jos oppilaista kolmasosa tai puolet on ulkomaalaisia, koulun keskimääräiset oppimistulokset romahtavat järkyttävän alas. Ihminen ei pysty oppimaan asioita vieraalla kielellä yhtä hyvin kuin omalla äidinkielellään.

Jos oppilas saisi jostakin lukuaineesta äidinkielellään kympin, hän saa siitä vieraalla kielellä ehkä seiskan.

Jos lapsi tai nuori olisi seiskan oppilas opetuskielen ollessa sama kuin hänen äidinkielensä, joutuessaan käymään koulua vieraalla kielellä hän romahtaa nelosen oppilaaksi.

Suomen väestön keskimääräinen koulutus- ja osaamistaso romahtaa, kun etnisesti vierasperäisen, vieraskielisen väestön määrä kasvaa. Tämä on matemaattisesti väistämätöntä. Koska ihminen ei pysty oppimaan asioita vieraalla kielellä yhtä hyvin kuin omalla äidinkielellään, vieraskielisten oppilaiden määrän lisääntyminen johtaa matemaattisella vääjäämättömyydellä keskimääräisten oppimistuloksien heikentymiseen.

Jos joku väittää päinvastaista, kirjoittakoon allaolevaan kommenttiosastoon jonkun esseen vaikkapa saksaksi tai ranskaksi. Miettiköön sitten, onko onnistunut ilmaisemaan omat ajatuksensa saksaksi tai ranskaksi yhtä hyvin kuin suomeksi.

Suomen koulujärjestelmä on PISA-tutkimuksen mukaan tuottanut maailman parhaat oppimistulokset. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että suomalaiset opettajat olisivat maailman parhaita. Suomen koulujärjestelmä on tuottanut keskimäärin parempia oppimistuloksia kuin esimerkiksi Ruotsin, Saksan, Britannian tai Ranskan koulujärjestelmä, koska Suomen kouluissa on vähemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita eli vieraskielisiä oppilaita kuin Ruotsin, Saksan, Britannian tai Ranskan kouluissa. Kun vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa, keskimääräiset oppimistulokset romahtavat.

Koulutusjärjestelmän tuottamien keskimääräisten oppimistulosten alentumisen vuoksi työmarkkinoille tulevien koulusta valmistuvien nuorten keskimääräinen osaamistaso on entistä huonompi. Tällä on erityisen suuri merkitys modernissa tietoyhteiskunnassa, jossa monet ammatit perustuvat korkeaan osaamiseen. Suomen kilpailukyky maailmanmarkkinoilla heikkenee, kun suomalaisen työvoiman osaamistaso on entistä huonompi. Kuutosen keskiarvolla varustetut hiphopparit, pissikset ja burqahaamut eivät ole innovatiivisia IT- osaajia tai bioteknologian tutkijoita. Suomi muuttuu korkean teknologian ja muun korkeatasoisen osaamisen maasta Ugandan, Pakistanin tai Guatemalan kaltaiseksi köyhäksi kehitysmaaksi, jonka talous perustuu ammattitaidottomaan halpatyövoimaan. Tätä se monikulttuurisuus on.HS jatkaa:


Kaupungille nämä oppilaat tulevat keskimääräistä kalliimmiksi. Suomea puhuva oppilas maksaa keskimäärin 7000 euroa vuodessa, maahanmuuttajataustaisen oppilaan kustannus on noin 10500 euroa.


No onpas kiva. Puolitoistakertaiset kustannukset. Kun maahanmuuttajataustaisia oppilaita on kohta yli 20% kaikista koululaisista, he aiheuttavat kohta n. 30% kaikista kustannuksista. Kivakiva.

Jos maahanmuuttajataustainen väestö eli etnisesti vierasperäinen väestö muuttaisi pois Suomesta, koulujärjestelmän kustannukset veronmaksajille alentuisivat useita kymmeniä prosentteja. Julkisten menojen alentuminen tekisi mahdolliseksi alentaa veroja. Jos Suomessa asuisi vähemmän maahanmuuttajia, Suomessa olisi matalammat verot.

Tämä on matemaattinen fakta, vaikka mm. valtionsyyttäjä Mika Illman yrittäisi sitä kiistää. Illman tunnetusti edustaa sitä kantaa, että tilastollisten faktojen kertomisen on oltava rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Jäämme odottelemaan, että Illman nostaa syytteen Helsingin Sanomia vastaan maahanmuuttajien aiheuttamien suurien koulutuskustannusten kertomisesta suomalaiselle yleisölle.

Illmanin mukaan on varmaan ilmeistä, että kertomalla näitä tosiasioita HS on vain yrittänyt saada lukijat tuntemaan inhoa ja halveksuntaa maahanmuuttajia kohtaan. Nimenomaan tällä "kirjoittajan tarkoituksena on selvästi ollut saada lukija kokemaan samanlaista inhoa ja halveksuntaa maahanmuuttajia kohtaan, mitä hän itse kokee"-fraasilla valtionsyyttäjä Illman on tunnetusti perustellut sekä minua vastaan nostettua syytettä että mm. Tomashot-sivuston ylläpitäjää vastaan nostettua syytettä. Mahdollisesti satoja muitakin poliittiseen ajojahtiin perustuvia, mielivaltaisesti tekaistuja syytteitä on perusteltu yksinkertaisesti copypastaamalla tuota samaa fraasia kaikkiin syytekirjelmiin. Valtionsyyttäjä Mika Illmanin mielestä minkä tahansa tosiasioiden kertominen on aina rangaistavaa, jos Illman itse päättää väittää tosiasioiden kertomisen tarkoituksena olleen jonkun tahon solvaaminen. Illman siis yrittää ottaa itselleen vallan kieltää mielivaltaisesti mitä tahansa. Illmanhan voi koska tahansa väittää mitä tahansa juttua solvaamistarkoituksessa kirjoitetuksi. Tähän hän tietysti pyrkiikin.HS selittää syytä ulkomaalaistaustaisten koululaisten aiheuttamiin suuriin menoihin:


Korkeampien kustannuksien syynä on suomen kielen opiskeluun ja kotoutumiseen tarkoitettu valmistava opetus, suomi toisena kielenä -opetus sekä maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjottava oman äidinkielen opetus.


No niin. Tässä se taas tuli. Koska ihminen ei opi asioita vieraalla kielellä yhtä hyvin kuin omalla äidinkielellään, maahanmuuttajien lapsille joudutaan opettamaan myös heidän omaa äidinkieltään (swahili, urdu jne.) suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Koska koulujen opetuskieli on kuitenkin suomi, maahanmuuttajien lapsille joudutaan opettamaan suomea suurella vaivalla ja suurin kustannuksin.HS jatkaa:


Myös oppilaan oman uskonnon opetus lisää kustannuksia.


Jokainen varmaan tietää, mitä tarkoittaa "oppilaan oma uskonto". Jos joku ei tiedä, sanon sen suoraan: se on islam. Suomessa asuvat japanilaiset vanhemmat eivät vaadi suomalaista koulua opettamaan japanilaiselle lapselle shintouskontoa suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Ainoa "oppilaan omana uskontona" opetettava uskonto on nimenomaan islam.

Tässä tietysti herää kysymys, miten lapsella tai nuorella edes voisi olla oma uskonto. Ei lapsella tai nuorella ole itsenäiseen ajatteluun perustuvia uskonnollisia näkemyksiä. Lapsella tai nuorella on se uskonto, jonka hänen vanhempansa ovat hänelle valinneet. Suomeen siis tulee islamilaisia maahanmuuttajia, jotka hankkivat lapsilleen islamilaista kouluopetusta eli "maailma luotiin 6000 vuotta sitten, kaikki juutalaiset ja homot pitää tappaa"-tyylistä aivopesua suomalaisten veronmaksajien kustannuksella.

Miten kukaan voi kannattaa tätä?

Jos ette kannata, miettikää äänestyspäätöksiänne vaaleissa. Älkää äänestäkö niitä ihmisiä, jotka ovat poliittisina päättäjinä edistäneet edelläkuvattua Suomen väestön muuttumista suomalaisesta väestöstä afrikkalais- ja lähi-itämaalaistaustaiseksi väestöksi.

Koska yhteiskunta koostuu ihmisistä, afrikkalaisista ihmisistä koostuva yhteiskunta on afrikkalainen yhteiskunta.

7 kommenttia:

IDA kirjoitti...

"Jos joku väittää päinvastaista, kirjoittakoon allaolevaan kommenttiosastoon jonkun esseen vaikkapa saksaksi tai ranskaksi. Miettiköön sitten, onko onnistunut ilmaisemaan omat ajatuksensa saksaksi tai ranskaksi yhtä hyvin kuin suomeksi."

Tätä olen aina itsekin ihmetellyt. Eivätkö ihmiset todella huomaa tuota vai yrittävätkö vain olla aivan kuin eivät huomaisi ;)

Vasarahammer kirjoitti...

Itse asun kunnassa, jonka monikulttuurisuusaste on aika lähellä nollaa. Lapsiperheitä on paljon, koska niitä muuttaa tänne mm. Helsingistä. Koska väestö kasvaa muutenkin, kunnalla ei ole mitään motivaatiota haalia maahanmuuttajia.

Omat lapseni ehtivät käydä koulunsa melko suurella varmuudella ilman kohtaamista tämän ilmiön kanssa. Olen itse asiassa aika tyytyväinen, että en asu Helsingissä tai Vantaalla, joiden talous saattaa hyvinkin mennä samalla tavalla kuralle kuin Turussa.

Jos kaupunkimaantieteen dosentti Mari Vaattovaaran visiot toteutuvat, white flight on todellisuutta Helsingin tietyissä lähiöissä jo 10 - 20 vuoden sisällä. Helsingille Lounais-Sipoon liittäminen antoi hengähdysaikaa mutta siitä tuskin on pelastajaksi, jos visiot maahanmuuttajien määrästä toteutuvat.

Kaahari kirjoitti...

Olemme saaneet lukea, että edustukselliseen demokratiaan perustuva multikultipolitiikka ei vastaa kansalaisten todellista tahtoa, koska kansalaisia aivopestään valtion kontrolloiman median ja entisten stalinistien miehittämien tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen avulla.

Olemme saaneet lukea, että nykyiset vallassa olevat poliitikot ovat maanpettureita ja heidän hallituksensa Neuvostoliiton miehitysjoukkoja vastaava epälegitiimi regiimi, jonka päätökset mm. kansalaisuuden myöntämiseksi ei-toivotuille ulkomaalaisille tulee multikultikauden jälkeen kumota aivan kuten kumottiin monet neuvostohallituksen määräykset itsenäistyneissä entisissä neuvostotasavalloissa.

On todennäköistä, että nykyiset poliitikot jatkavat median kontrollointia ja sitä kautta kansalaisten aivopesemistä, ja tässä työssä he saavat apua multikultifanaatikoilta, jotka ovat miehittäneet median avainpaikkoja. Vaikka kriittisiäkin mielipiteitä esitetään, politiikan suunnan muuttuminen lähiaikoina ei näytä todennäköiseltä.

Demokrafiset tilastot osoittavat kiistattomasti, että monikulttuurisuus ja monirotuisuus (ja rotujen sekoittuminen) jatkuvat kiihtyvällä vauhdilla. Suomi saavuttaa suhteellisen lyhyessä ajassa yhtä suuren islamilaisten osuuden väestöstä minkä Hollanti ja Ranska sekä eräät muut Euroopan maat ovat jo saavuttaneet, eikä kehitys pysähdy edes siihen. Ulkomaalaistaustaisten ihmisten syntyvyys on suurempi kuin alkuperäisten suomalaisten, ja Afrikassa ja Lähi-idässä odottaa vuoroaan miljoonia uusia tulijoita. Ilmastomuutos ja köyhyyden lisääntyminen heikentävät elinolosuhteita tietyissä osissa maapalloa, mikä lisää muuttopaineita.

Suuri kysymys kuuluu: Miten multikultikauden jälkeiseen tilaan (jolloin politiikan suunta muuttuu, ja "paha saa palkkansa") päästään, jos poliitikot edelleen aivopesevät kansaa eikä edustuksellinen demokratia johda haluttuun lopputulokseen riittävän nopeasti?

Pitääkö luottaa edelleen hitaaseen muutokseen edustuksellisen demokratian kautta, vaikka se viekin kauan, ja vaikka tilanne ehtiikin pahentua ennen kuin järjestelmä lopulta muuttuu – jos muuttuu? Vai onko tilanne jo niin vakava, että kansallisen itsepuolustuksen nimissä tulisi turvautua muihin keinoihin? Voidaanko - teoriassa tietenkin vain - ajatella, että maahan perustettaisiin jonkinlainen kansallisen pelastuksen hallitus, joka määrätietoisten isänmaanystävien komennossa tekisi sen, mitä sen on tehtävä? Tai olisiko ajateltavissa, että perustettaisiin - tämäkin ajatus on vain teoreettinen – jonkinlaiset suoran toiminnan joukot, jotka viestittäisivät maahan pyrkijöille riittävän selvästi ja tehokkaasti, että on viisainta luopua muuttosuunnitelmista. Ja jos tänne on jo tultu, on parasta opetella maan tavoille tai pakata matkalaukku.

Kun kansakunta aikaisemmin on ollut uhattuna, määrätietoiset miehet ovat alkaneet toimia pelkureilta ja miehittäjän lakeijoilta lupaa kysymättä. 1800 - 1900 -lukujen vaihteessa aktivistit ja maanalaiset järjestöt taistelivat venäläismiehittäjää ja sen harjoittamaa sortoa vastaan tavoitteena maan itsenäisyys. 1930-luvun alussa osittain samat tahot kyyditsivät kommunisteja itärajalle suojatakseen länsimaista yhteiskuntajärjestelmää. Ja 1940-luvulla osittain edelleenkin samat tahot kätkivät aseita neuvostomiehityksen varalta.

Mikään edellä mainittu teko ei ehkä itsessään ja yksistään ole johtanut miehityksen päättymiseen tai miehityksen vaaran poistumiseen, mutta teoilla on ollut kansaa vahvistava ja miehittäjää heikentävä symbolinen merkitys.

Tällä hetkellä kansakunta on ehkä suurimmassa vaarassa kuin koskaan historiansa aikana. Kertaakaan aikaisemmin koko kulttuuri uskontoineen ja perinteineen ei ole ollut samalla tavalla uhanalainen kuin nyt. Olisiko nyt aika toimia muutenkin kuin blogeja kirjoittamalla?

Edellä esitetyt ajatukset ovat spekulatiivisia - eivät ehdotuksia. Ne on tarkoitettu keskustelun herättämiseksi.

Anonyymi kirjoitti...

Mikko, rupea kunnallisvaaliehdokkaaksi!

reino kirjoitti...

"Ihminen ei pysty oppimaan asioita vieraalla kielellä yhtä hyvin kuin omalla äidinkielellään."

Mielestäni teet tuossa saman virheen kuin mokuttajat, jotka korostavat mamun 'äidinkielen' opettamisen tärkeyttä. Ei äidinkieli ole mikään ihmiseen geneettisesti kovakoodattu juttu.

Kun lapsi menee päiväkotiin/kouluun hän oppii koulujuttujen lisäksi samalla myös kieltä. Ja ihmiset - ja varsinkin lapset - ovat sopeutuvia olentoja. Kaksikieliset lapset oppivat käyttämään kahta kieltä (lähes) äidinkielen tasoisesti. Näistä jompi kumpi saattaa myöhemmällä iällä muodostua vahvemmaksi. 'Monikulttuuriset lapset' eivät opi yhtäkään kieltä kunnolla. Ruotsiin adoptoitu suomalainen sotalapsi saattaa unohtaa äidinkielensä tykkänään ja kasvaa identiteetiltään täysin svenssoniksi.

"Äidinkieli" tai ensisijainen kieli ei ole kovakoodattu ihmisen geeneihin.

Jos ongelmia aiheuttaville maahanmuuttajaryhmille tehtäisiin heti selväksi, että tämä on Suomi ja täällä teidän lapsenne oppivat päiväkodissa ja koulussa puhumaan suomea, vaikka eivät mitään muuta oppisikaan, niin ongelmat vähenisivät huomattavasti.

Samaten olen kanssasi eri mieltä siitä, että ainoa syy sille, että Suomen koulujärjestelmä on PISA-tutkimuksen mukaan tuottanut maailman parhaat oppimistulokset olisi se, että Suomen kouluissa on vähemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita eli vieraskielisiä oppilaita kuin Ruotsin, Saksan, Britannian tai Ranskan kouluissa.

Ei se nyt ihan noin yksinkertaista voi olla. Suomalaisella koululaitoksella (ja yhteiskunnalla) on varmasti asiassa omat ansionsa. Koska yhteiskunta koostuu ihmisistä.

Sen sijaan olen liikuttavan yksimielinen kanssasi siitä, että kun vieraskielisten oppilaiden määrä kasvaa, keskimääräiset oppimistulokset romahtavat.

Ja kun kerran arvostelemaan rupesin, niin sinähän teet saman vihreen eiku virheen kuin suvaitsijat, eli käytät sanaa "maahanmuuttaja" tarkoittamaan vain niitä maahanmuuttajia, jotka aiheuttavat ongelmia. Tai siis lyhyemmin: sinä puhut nyt vain muslimeista ja neekereistä. ;)

tunkio kirjoitti...

Olen lukenut blogiasi jonkin aikaa ja tarjoat minulle aina yhtä viihdyttävää lukemista. Kovinkaan vakavasti en voi silti ottaa tekstejäsi, sillä näkemyksesi monikulttuurisuuden ja "rotujen sekoittumisen" vaaroista ovat hyvin pitkälti vailla pohjaa.

Todellisuudessa tulevaisuuden haasteet globaalin hyvinvoinnin edistämiseksi - joka koskee myös Suomea - tukeutuu entistä enemmän nimenomaan eri kulttuurien ja etnisten ryhmien väliseen yhteistyöhön. Maapallolla on elämää seuraavan 500 vuoden päästä vain, jos ihmiskunta on kykeneväinen hyväksymään ja fuusioimaan kulttuureja ja käyttäytymistapoja keskenään. Suomalaisella yhteiskunnalla on paljon opittavaa afrikkalaisesta elämänmenosta, kertoohan tästä jo sekin, että siinä missä nigerialaiset taannoisessa onnellisuus-tutkimuksessa osoittautuivat onnellisimmiksi, Suomi oli kaukana kärjestä. Tästä kertoo myös suomalaisten korkeat itsemurhaluvut sekä massivinen masentuneiden ihmisten määrä, joka jatkuvasti vaan kasvaa.

Monikulttuurisuuden ongelmat ovat usein kärjistettyjä ja johtuvat pääosin suomalaisten omista ennakkoluuloista ja kyvyttömyydestä ottaa vieraita kulttuureja vastaan. Luulen, että ainoastaan lisäämällä kanssakäymistä eri etnisten ryhmien kesken pystytään oikeasti poistamaan ennakkoluuloja, tulemaan toimeen ja oppimaan toisistamme. Eristämällä itseämme ulkomaailmasta ja ulkomaalaisista jäämme auttamatta itse paitsioon sekä kehityksestä jälkeen.

Mikko Ellilä kirjoitti...

tunkio sanoi...

näkemyksesi monikulttuurisuuden ja "rotujen sekoittumisen" vaaroista ovat hyvin pitkälti vailla pohjaa.

Miten niin? Olen päinvastoin jatkuvasti esittänyt lähdeviitteitä relevanttiin faktatietoon.

Sitä vastoin monikulttuurisuususkonnon aivopesemien idioottien käsitys länsimaisen kulttuurin ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien hyödyllisyydestä Euroopalle on nimenomaan täysin vailla todellisuuspohjaa.tunkio sanoi...

Todellisuudessa tulevaisuuden haasteet globaalin hyvinvoinnin edistämiseksi - joka koskee myös Suomea - tukeutuu entistä enemmän nimenomaan eri kulttuurien ja etnisten ryhmien väliseen yhteistyöhön.

Ei. Hyvinvointi perustuu markkinatalouteen. Vapaan markkinatalouden toimivuus ei mitenkään edellytä länsimaisen kulttuurin ulkopuolelta peräisin olevien ihmisten massiivista muuttoa Eurooppaan.tunkio sanoi...

Maapallolla on elämää seuraavan 500 vuoden päästä vain, jos ihmiskunta on kykeneväinen hyväksymään ja fuusioimaan kulttuureja ja käyttäytymistapoja keskenään.

Täysin järjetön väite.

Moderni länsimainen kulttuuri on parempi kuin muut kulttuurit. Sen ei tarvitse fuusioitua muiden kulttuurien kanssa. Jos se niin tekee, eurooppalainen sivilisaatio tuhoutuu.tunkio sanoi...

Suomalaisella yhteiskunnalla on paljon opittavaa afrikkalaisesta elämänmenosta,

Olet siis pelkkä trolli. Oletko joku nuivasti monikulttuurisuuteen suhtautuva henkilö, esim. Reino, joka parodioi monikulttuurisuususkovaisia?tunkio sanoi...

Monikulttuurisuuden ongelmat ovat usein kärjistettyjä ja johtuvat pääosin suomalaisten omista ennakkoluuloista ja kyvyttömyydestä ottaa vieraita kulttuureja vastaan.

Ihan selvä trolli. Maahanmuuttajien, erityisesti Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien, suunnatton yliedustus rikostilastoissa johtuu "suomalaisten kyvyttömyydestä ottaa vieraita kulttuureja vastaan"?

Gimme a break.

Trollauksenkin pitäisi olla vähän järkevämpää kuin tuollainen paskapuhe.tunkio sanoi...

Luulen, että ainoastaan lisäämällä kanssakäymistä eri etnisten ryhmien kesken pystytään oikeasti poistamaan ennakkoluuloja, tulemaan toimeen ja oppimaan toisistamme.

Afrikkalaisten ja suomalaisten kanssakäymisen lisääntyminen afrikkalaisten Suomeen suuntautuvan muuton kautta onkin poistanut sellaisia perusteettomia ennakkoluuloja, että afrikkalaiset olisivat samanlaisia kuin me. Etnisten ryhmien välisen kanssakäymisen lisääntyminen on siis nimenomaan lisännyt sellaista tietoa, että afrikkalaiset a) ovat keskimäärin vähemmän älykkäitä kuin eurooppalaiset, b) ovat usein kouluttamattomia, sivistymättömiä, taikauskoisia (uskovat yleisesti mm. noitiin) ja jopa lukutaidottomia, c) ovat enimmäkseen työelämän ulkopuolella (somaleista yli 90% on työelämän ulkopuolella) ja d) tekevät paljon enemmän rikoksia kuin eurooppalaiset.tunkio sanoi...

Eristämällä itseämme ulkomaailmasta ja ulkomaalaisista jäämme auttamatta itse paitsioon sekä kehityksestä jälkeen.

En minä ole ehdottanut Suomen eristäytymistä muista länsimaista. Myös länsimaisen sivilisaation ulkopuolisten maiden kanssa voidaan käydä kauppaa. Me emme mitenkään jäisi "kehityksestä jälkeen", jos emme ottaisi afrikkalaisia ja muslimeja Eurooppaan. Päinvastoin afrikkalaisten ja muslimien maahanmuuttoaalto tuhoaa Euroopan modernin sivilisaation. Silloin me nimenomaan romahdamme kehityksessä taaksepäin, takaisin keskiaikaan.