Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, helmikuuta 02, 2012

Suvaitsevaiston argumentti: rasismin ja ÄO:n välillä on negatiivinen korrelaatio

Facebookista:

Jiri Keronen

Ontariolaisessa yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan alhainen älykkyys korreloi konservatiivisten poliittisten uskomusten ja rodullisten ennakkoluulojen kanssa.

Date: 26 January 2012

There's no gentle way to put it: People who give in to racism and prejudice may simply be dumb, according to a new study that is bound to stir public controversy.

The research finds that children with low intelligence are more likely to hold prejudiced attitudes as adults.


Paradoksaalista, että tätä käyttävät propagandakseen ne, jotka systemaattisesti torjuvat Charles Murrayn tai Richard Lynnin tutkimukset eri rotujen keskimääräisestä älykkyydestä rasistisina. Poliittisen kannan ja älykkyyden korrelaation vertailu on siis hyvä juttu - silloin, kun se tukee liberaalien näkemyksiä, mutta rodun ja älykkyyden korrelaation vertailu on paha juttu - silloin, kun se ei tue liberaalien näemyksiä.

Meikästä tieteen vapaus kuuluu liberaaleihin arvoihin, joten oikeasti liberaalit ihmiset - erotuksena ihmisistä, jotka vain luulevat olevansa liberaaleja - suhtautuvat tieteeseen tieteenä riippumatta siitä, tukeeko se jotain poliittisia käsityksiä vai ei. Rodullisia ennakkoluulojahan voi olla riippumatta siitä, että tutkimuksissa on myös nähty etnisten klusterien välillä eroja. Aidosti liberaalit ihmiset joutuvat hyväksymään esimerkiksi Lynnin tutkimusten tulokset, mikäli heillä ei ole noiden tutkimuksien kontekstin - eli tieteen - mukaisia vasta-argumentteja tai kritiikkiä.

Minä:

Älykkäät ihmiset hankkivat itselleen yleensä korkean koulutuksen ja korkeasti koulutetut ovat akateemisen propagandan aivopesemiä. Yliopistoissa suvaitsevuus on vallitseva paradigma ja rasismi poliittisesti epäkorrektia.

Tästä johtuu negatiivinen korrelaatio rasismin ja koulutuksen välillä. Kun sitten älykkyyden ja koulutuksen välillä on positiivinen korrelaatio (koulutus ei paranna älykkyyttä, mutta korkea älykkyys tekee ihmisen halukkaaksi ja kyvykkääksi kouluttautumaan), tämä aiheuttaa negatiivisen korrelaation rasismin ja älykkyyden välillä.

Tämä ei siis millään tavalla osoita, että rasismi itsessään johtuisi tyhmyydestä.


Ei kommentteja: