Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

torstaina, syyskuuta 08, 2011

Turun apulaiskaupunginjohtaja yrittää estää kansaa saamasta tietoa maahanmuuton kustannuksistaTurun sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (kok), joka haluaa kieltää kansaa saamasta tietoa maahanmuuton kustannuksista suomalaisille veronmaksajille. Maija Kyttä (kok) siis vastustaa demokratiaa, koska hänen mielestään kansalla ei ole oikeutta saada tietoa verovarojensa käytöstä.TS:


Turku yritti salata tutkimuksen maahanmuuton kustannuksista

Turun Sanomat 8.9.2011 05:01:16

Turun kaupunki on yrittänyt salata itse teettämänsä selvityksen maahanmuuton kaupungille aiheuttamista kustannuksista. Selvityksen keväällä tilannut apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (kok.) päätti luokitella sen luottamukselliseksi.

– Siinä vaiheessa kun se tilattiin, haluttiin ensin tilaajan saavan se, Kyttä kommentoi.

Hänen mukaansa selvitys on sittemmin laitettu kaupungin sisäiseen asiakirjajärjestelmään. Turkulaisille tai medialle tuloksista ei ole tiedotettu. Kyttä kiistää, että se johtuisi aiheen poliittisesta arkaluonteisuudesta.

Turun Sanomat ja Aamuset saivat Turun ammattikorkeakoulun tutkijoiden tekemän 52-sivuisen selvityksen haltuunsa tällä viikolla. Aamuset julkisti kokonaissumman jo keskiviikkona.

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten käyttämien palveluiden kustannukset olivat vuonna 2009 hieman alle 37 miljoonaa euroa. Valtaosa tästä meni koulutukseen ja sosiaali- ja terveysmenoihin.

Summasta reilut seitsemän miljoonaa liittyi maahanmuuttajien kotouttamisen erityspalveluihin kuten tulkkaukseen, koulutuksen tukitoimiin ja Turun ulkomaalaistoimistoon.

Tutkimuksen piti alun perin koskea vain kotouttamislain piiriin kuuluvia turkulaisia, mutta tutkijat laajensivat sen koskemaan kaikkia noin 12 000 vieraskielistä ja heidän käyttämiään palveluita.

Turun kaupunki teki vastaavan selvityksen ensimmäisen kerran vuonna 2001. Silloin tutkittiin vain alle kolme vuotta maassa olleita maahanmuuttajia, joten selvitykset eivät ole vertailukelpoisia. Vuotuiset kustannukset olivat kymmenen vuotta sitten noin 14 miljoonaa euroa.

Uuden selvityksen taustalla olleen ohjausryhmän jäsenet ovat asiasta vaitonaisia.

– Tästä on sovittu, että apulaiskaupunginjohtaja Kyttä omistaa raportin, joten kääntykää hänen puoleensa, ohjausryhmän puheenjohtaja Marit Holmberg sanoi.
Näissä luvuissa ei ole edes mukana maahanmuuttajien aiheuttamia kaupungin vuokra-asuntojen kustannuksia.

Eikä tietenkään myöskään valtion maahanmuuttajille maksamia etuuksia (työttömyyskorvaus, asumistuki, lapsilisä, lasten kotihoidon tuki jne.) tai valtion kustantamia palveluita (esim. korkeakoulujen opiskelupaikat).

Eikä tuossa ollut mukana edes toimeentulotuki, vaikka sehän on nimenomaan kunnan budjetista maksettava etuus. Maahanmuuttajat ovat vahvasti yliedustettuina toimeentulotuen saajien joukossa, joten nimenomaan toimeentulotuki on keskeinen maahanmuuttajien aiheuttama kustannus veronmaksajille. Tuo "tutkimus" maahanmuuton kaupungille aiheuttamista kustannuksista on siis lähtökohtaisesti virheelllinen, koska merkittäviä kustannuksia on jätetty laskuista pois. Kustannukset on siis arvioitu paljon todellista pienemmiksi.P.S.
Tietojen salaamisesta kansalta:

Turun kaupunki on yrittänyt salata itse teettämänsä selvityksen maahanmuuton kaupungille aiheuttamista kustannuksista. Selvityksen keväällä tilannut apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä (kok.) päätti luokitella sen luottamukselliseksi.

...

Uuden selvityksen taustalla olleen ohjausryhmän jäsenet ovat asiasta vaitonaisia.

–Tästä on sovittu, että apulaiskaupunginjohtaja Kyttä omistaa raportin, joten kääntykää hänen puoleensa, ohjausryhmän puheenjohtaja Marit Holmberg sanoi.


Kommentti TS:n yleisökeskustelupalstalta:

"Teppo Vanamo" kirjoitti 8.9.2011 06:11

Virkamies ei voi omistaa raporttia, ellei ole sitä omasta pussistaan maksanut.

Ellei Maija Kyttä ole todistettavasti maksanut kyseisen tutkimuksen kustannuksia, vaan on käyttänyt sen tekemiseen veronmaksajien rahoja, tutkimuksen tulokset on julkaistava jokaiselle kaupungin asukkaalle, elleivät erityiset laissa määritellyt syyt sitä estä.

Koska Kyttä kiistää, että salaaminen johtuisi aiheen poliittisesta arkaluonteisuudesta, olisi hänen ehkä syytä perehtyä sellaiseen seikkaan, että viranhaltijan on annettava salaamisesta kirjalinen raportti pyytäjälle "kohtuullisessa ajassa". Tällaisessa "ei kiireellisessä" tapauksessa kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 14 päivää. Onko TS muuten pyytänyt? Täältä ei saa ostaa kyseistä lehteä.

Ongelma näissä on vain, että tuomioistuimien kanta on ollut se, että näistä ei pahemmin rangaistuksia jaella. Siinä olisikin vähän eduskunnalle puuhaa, että saadaan lakiin kirjattua kunnon rangaistus myös asiakirjojen salaamisesta. Olisiko pari vuotta linnaa passeli, kun suota kuokkimaan ei saa enää pistää...


Olen täsmälleen samaa mieltä.

Demokratiassa eli KANSAN hallitsemassa valtiossa poliitikoilla tai virkamiehillä ei ole MITÄÄN oikeutta estää KANSAA saamasta tietoa veronmaksajien rahojen eli KANSAN rahojen käytöstä.

Verovarojen käyttötarkoituksen pimittäminen kansalta on kansan rahojen varastamista ja kansalle valehtelua. Kaikki verovarat ovat kansalaisten rahaa. Se, joka pimittää KANSALTA tietoa verovarojen käytöstä, varastaa KANSALTA.

Tuon raportin tietojen pimittäminen on paitsi lainvastaista, myös perustuslainvastaista ja demokratian perusperiaatteiden vastaista. Tuollaisten tietojen pimittäminen kansalta on demokratian vastaista.

Suomen perustuslain mukaan Suomi on demokratia. Se, joka yrittää estää KANSAA saamasta tietoa veronmaksajien rahojen eli KANSAN rahojen käytöstä, vastustaa demokratiaa eli Suomen laillista yhteiskuntajärjestystä.

Rikoslain mukaan pyrkiminen Suomen laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen laittomin keinoin on valtiopetos, josta minimirangaistus on vuosi vankeutta ja maksimirangaistus kymmenen vuotta vankeutta.

Jokainen viranhaltija ja poliittisessa luottamustehtävässä toimiva henkilö, joka väärinkäyttää virka-asemaansa tai poliittista valtaansa julkisuuteen kuuluvien tietojen pimittämiseksi kansalta, yrittää laittomin keinoin kumota Suomen laillisen yhteiskuntajärjestyksen eli demokratian.

Näin ollen Turun apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä syyllistyy valtiopetokseen.

Jos syyttäjäviranomaiset noudattaisivat lakia, Turun apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä joutuisi syytteeseen valtiopetoksesta.

Lain mukainen minimirangaistus valtiopetoksesta on vuosi vankeutta ja maksimirangaistus kymmenen vuotta vankeutta.

Ei kommentteja: